Назва наукового напрямку (модуля)Сторінка3/9
Дата конвертації05.05.2016
Розмір0.68 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9

B.

фізичноїкультури і спорту,товаристврятування на водах,


C.

охорониздоров'я та держадміністрацій,


D.

фізкультурно-спортивних товариств,


E. *

всі відповіді вірні.


42.

Переконання в необхідності оздоровчих занять, підвищення рівня фізкультурної грамотності, залучення населення до регулярних фізкультурно-оздоровчих занять, підтримка, подальше підвищення фізкультурної активності та ефективності фізкультурно-оздоровчих занять це?


A. *

Пропаганда,


B.

безперервнийосвітньо-виховнийпроцес,


C.

безперервний лікарняно-профілактичний процес,


D.

менеджмент,


E.

всі відповіді вірні.


43.

?В якому році державний комітет з фізичної культури і спорту прийняв "Концептуальні засади подальшого розвитку фізичної культури і спорту в Україні".


A.

січень 2005 році,


B. *

грудні 1997 рокі,


C.

червень 1993 році,


D.

вересні 1997 році,


E.

листопад 2003 році.


44.

Найголовнішим представником органів управлінн язагальної компетенціїз фізичного вихованняє ?


A. *

Верховна Рада України яквищий орган законодавчої влади, який приймає законодавчі акти, якірегулюють розвиток фізичної культури в країні.,


B.

Спортивний клуб, як вищий орган законодавчої влади, який приймає законодавчі акти, які регулюють розвиток фізичної культури в країні.,


C.

Презедент спортивної асоціації, яквищий орган законодавчої влади, який приймає законодавчі акти, якірегулюють розвиток фізичної культури в країні.,


D.

Дирекція спортивних шкіл, яквищий орган законодавчоївлади, який приймає законодавчі акти, якірегулюють розвиток фізичної культури в країні.,


E.

Асоціація спорту в Україні, яквищий орган законодавчої влади, який прийма єзаконодавчі акти, якірегулюють розвиток фізичної культури в країні.


45.

Забезпечувальна підсистема прямо не пов'язана з виробництвом ФОП, але створює для цього належні умови. В рамках забезпечувальної підсистеми які проводяться етапи?


A.

соціальнадіяльність та робота з урядовим персоналом,


B.

маркетингова і соціальна діяльність та робота з тренерським персоналом,


C. *

маркетингова і фінансова діяльність та робота з персоналом організації,


D.

маркетингова і фінансова діяльність та робота з персоналом лікувальних закладів,


E.

соціальна робота з лікувальними закладами.


46.

Результуюча підсистема виконує операційну функцію, тобто без посередньо виробляє фізкультурно-оздоровчі послуги (ФОП)назвіть які послуги входять у цю систему?


A.

маркетингова і соціальнадіяльність та робота з тренерським персоналом,


B. *

діяльність, спрямована на збереження та зміцнення здоров'я людей,


C.

маркетингова і фінансова діяльність та робота з персоналом лікувальних закладів,

D.

соціальна робота з лікувальними закладами,


E.

діяльність, спрямована на лікувальні та реабілітаційні послуги.


47.

Положенням про фізичне виховання учнів у системі професійно-технічної освіти передбачаються взаємопов'язані форми організації фізичного виховання це?


A.

тренувальний процес,


B. *

фізкультурно-оздоровчі заходи в режимі дня,


C.

навчальний процес,


D.

оздоровчі заходи,


E.

всі відповіді вірні.


48.

Основним завданням занять виробничою фізичною культурою профілактичного спрямування є:


A.

підвищення стійкості організму до не сприятливих дій різних факторів втоми,


B.

зниження працездатності під час роботи за рахунок підвищення втоми,


C.

підвищення імунітету організму до несприятливих дійрізних факторів,


D. *

підвищення стійкості організму до несприятливих дійрізних факторів праці,


E.

післяробоче відновлення, яке сприяє прискоренню відновлювальних процесів після закінчення робочого дня.


49.

Окрім фізкультурно-оздоровчих клубів, останнім часом почали утворюватися оздоровчі комплекси (комбінати) та фітнес-клуби для надання платних послуг населенню. На сьогодні набуває популярності проведення вільного часу в місцях масовогобезплатного відпочинку. До таких місць належать:


A. *

міські парки, пляжі, відкриті спортивні споруди, палаци культури,


B.

бари, ресторани, дискотеки,


C.

спортивні зали, стадіони, фітнес зали,


D.

боулінг, аквапарки,


E.

всі відповіді вірні.


50.

Переконання в необхідності оздоровчих занять, підвищення рівня фізкультурної грамотності, залучення населення до регулярних фізкультурно-оздоровчих занять, підтримка, подальше підвищення фізкультурної активності та ефективності фізкультурно-оздоровчих занять це?


A. *

Пропаганда,


B.

без перервний освітньо-виховний процес,


C.

безперервний лікарняно-профілактичний процес,


D.

менеджмент,


E.

всі відповіді вірні.


51.

"Спортивна газета", "Українатуристична", "Український футбол", "Команда" та журнали: "Старт", "Олімпійська арена", "Фізичне виховання в школі", "Туристичні новини"відноситься до?


A. *

спеціалізованих часописів,


B.

книг,


C.

рукописів,


D.

медичної літератури,


E.

фізкультурної літератури.


52.

Успіх організації та проведення змагальних заходів залежить від чіткого та раціонального їх планування впродовж?


A.

навчального періоду,


B.

квартального періоду,


C.

за місяць до змагань,


D. *

календарного року,

E.

за 6 місяців до змагального періоду.


53.

Круговийспосіббазується на принципіпослідовностізустрічей кожного учасника (команди) з усімаіншими, застосовується при проведеннізмаганьзі ?


A.

плавання,


B.

лижного спорту,


C.

спортивнихігор та єдиноборств,


D.

туризму,


E. *

лікувальної фізичної культури.


54.

В якому році міністерствами іноземних справ 10 європейських країн-учасниць НАТО засновано нову економічну спілку – Раду Європи?


A.

січні 1962 року,


B. *

травні 1949 року,


C.

січні 1966 року,


D.

червні 1980 року,


E.

квітні 1998 року.


55.

В якому році міністерствами іноземних справ 10 європейських країн-учасниць НАТО утворено спеціальну структуру з питань культурного співробітництва?


A. *

січні 1962 року,


B.

січні 1966 року,


C.

червні 1980 року,


D.

квітні 1998 року,


E.

травні 1949 року.


56.

В якому році міністерствами іноземних справ 10 європейських країн-учасниць НАТО прийнято довгострокову программу розвитку спорту, фізичного виховання і рекреації на природі, девізомякої стали слова "Спорт для всіх"?


A.

січні 1962 року,


B.

червні 1980 року,


C.

червні 1998 року,


D. *

січні 1966 року,


E.

травні 1949 року.


57.

У якому році на міжнародному симпозіумі у Страсбурзі розроблено та прийнято як основний документ європейської співпраці так звану "Рекомендацію №588".


A. *

у 1970 році,


B.

у 1982році,


C.

у 1990році,


D.

у2001році,


E.

у 1975 році.


58.

Назвіть автора цитати «Фізична рекреація як один із компонентів фізичної культури являє собою процес використання фізичних вправ, ігор, а також природних сил середовища з метою активного відпочинку, розваги, отримання задоволення, насолоди від занять фізичними вправами»?


A.

В. Поліщук 1985,


B.

П.Прох 1995,


C.

Т.Соколовський 1975,


D. *

В. Видрін, 1986,


E.

І. Соболь 1987.


59.

Доведено, що найвищий оздоровчий ефект досягається при використанні аеробних вправ, які з п’ятьох варіантів є типовими аеробними вправами:

A.

скалолазення,


B. *

їзда на велосипеді,


C.

туризм,


D.

боротьба,


E.

баскетбол.


60.

Установлено, що ефективність використання аеробних вправ залежить від функціональних можливостей організму людини:


A. *

чим вони нижчі, тимбільший ефект оздоровчого тренування в аеробному режимі.,


B.

чим вони вижчі, тимбільший ефект оздоровчого тренування в аеробному режимі.,


C.

чим вони комплексні ,тимбільший ефект оздоровчого тренування в аеробному режимі.,


D.

чим вони швиткісні, тимбільший ефект оздоровчого тренування в аеробному режимі.,


E.

всі відповіді вірні.


61.

Хто запропонували п'ять зон навантаження в оздоровчому тренуванні з врахуванням порогу анаеробного обміну?


A.

В. Поліщук, К. Іващенко


B. *

Л.Іващенко, Н.Страпко,


C.

В. Видрін, А. Соболь


D.

В. Новіков, Л. Круцко


E.

Я. Карась, В. Коваленко.


62.

В оздоровчому тренуванні практично здорових людей використовується ходьба в середньому темпі?


A.

50-100 кроків за хвилину,


B.

100-150 кроків за хвилину,


C. *

90-120 кроків за хвилину,


D.

10-60кроків за хвилину,


E.

60-80кроків за хвилину.


63.

В оздоровчому тренуванні практично здорових людей використовується ходьба в швидкому темпі?


A.

100-150 кроків за хвилину,


B. *

120-140 кроків за хвилину,


C.

80-120 кроків за хвилину,


D.

120-200кроків за хвилину,


E.

170-190 кроків за хвилину.


64.

Біг є найбільш популярною формою занять фізичними вправами людей різного віку, ефективним засобом підвищення розумової і фізичної працездатності, розширення функціональних можливостей серцево-судинної та дихальної систем, покращання стану нервово-емоційної сфери, підвищення імунологічної реактивності. Біг є найкращим природним транквілізатором. Фахівців важають, що швидкість оздоровчого бігу повинна складати?


Каталог: data -> kafedra -> test6 -> %D0%A3%D0%BA%D1%80 -> %D0%97%D0%B4%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B2%D1%8F%20%D0%BB%D1%8E%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D0%B8 -> 2%D0%BA
%D0%A3%D0%BA%D1%80 -> Просякнення кров’ю тканин
%D0%A3%D0%BA%D1%80 -> Модуль 1 Філософська онтологія і антропологія
%D0%A3%D0%BA%D1%80 -> 1 курс мед., стомат., фарм ф-ти
%D0%A3%D0%BA%D1%80 -> Всі наступні симптоми характерні для III энцефалопатичної стадії алкоголізму, окрім
%D0%A3%D0%BA%D1%80 -> Сестринська практика (текстові тести)
%D0%A3%D0%BA%D1%80 -> Модуль №2 Флаврноїди 2014
2%D0%BA -> Модуль Загальна семіотика захворювань органів травлення
2%D0%BA -> Загальна семіотика поширених захворювань
2%D0%BA -> Загальна семіотика поширених захворювань
2%D0%BA -> Основи фізичної реабілітації -тести


Поділіться з Вашими друзьями:
1   2   3   4   5   6   7   8   9


База даних захищена авторським правом ©res.in.ua 2019
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка