Назва наукового напрямку (модуля)Сторінка2/9
Дата конвертації05.05.2016
Розмір0.68 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9

A.

найближче оточення (рекреаційна зона житла),


B.

приміські парки, які обслуговують міські агломерації (зеленізони),


C.

спеціальнірайонивідпускного циклу


D.

всі відповіді неправильні.


E. *

всі відповіді вірні


20.

..Найбільшу оздоровчу ефективність активний відпочинок виявляє у разі застосування його:


A.

перед виконанням фізичних навантажень.


B.

під час виконання фізичних навантажень.


C. *

в коротких перервах між навантаженнями.


D.

у відповідному періоді після тренувальних навантажень.


E.

у будь-який час.


21.

Головними завданнями лікарсько-фізкультурної служби є всі, крім одного:


A.

визначення стану здоров’я і відповідності фізичних навантажень функціональним можливостям організму


B.

надання своєчасної кваліфікованої допомоги при відхиленнях у стані здоров’я, що виникають під впливом неадекватних фізичних навантажень


C.

координація діяльності відділень і кабінетів реабілітації лікувально-профілактичних закладів


D. *

санітарно-гігієнічне та медичне забезпечення спортивно-масових заходів та навчально-тренувальних зборів


E.

диспансеризація населення


22.

Діастолічний артеріальний тиск спортсменів у стані спокою:

A.

підвищується до 90 мм.рт.ст.


B.

підвищується до 95 мм.рт.ст.


C.

суттєво не відрізняється від тиску у нетренованих


D. *

знижується до 60-70 мм.рт.ст


E.

знижується до 50-55мм.рт.ст


23.

У спортсменів приглушеність тонів серця при аускультації вважається фізіологічною, якщо вона зумовлена:


A.

вираженою гіпертрофією міокарду внаслідок фізичного навантаження.


B.

підвищення тонусу симпатичного відділу вегетативної нервової системи


C. *

значним розвитком м’язів у місцях, де вислуховують серце


D.

зниженням тонусу симпатичного відділу вегетативної нервової системи


E.

зменшенням ударного обсягу серця


24.

Для оптимального дозування фізичних навантажень в похилому віці перед усім треба орієнтуватися на стан:


A.

опорно-рухового апарату


B.

нервової системи


C.

дихальної системи


D. *

серцево-судинної системи


E.

системи травлення


25.

Вікові межі допуску дітей до занять спортом в групах спеціалізації:


A.

акробатика, спортивна гімнастика 5-6 р.


B. *

баскетбол, волейбол 12-14 р.


C.

художня гімнастика, стрибки у воду, фігурне катання 6-8 р.


D.

легка атлетика 10-11р.


E.

плавання 11-12 р.


26.

Ефективність виконання функцій при м'язової діяльності визначається на рівні клітин основними факторами:


A.

функціональної потужністю відповідних клітинних структур,


B.

енергетичним забезпеченням функцій,


C.

пластичним забезпеченням функцій,


D. *

всі відповіді вірні,


E.

немає правильної відповіді.


27.

Спортивна аеробіка – це?


A.

індивідуальна програма яка поєднує одиночні рухи під музичний супровід у повільному ритмі, вправи на силу та гнучкість.


B. *

програма якого гармонійно поєднані різні рухи під музичний супровід у запальному ритмі, акробатичні вправи і вправи на силу та гнучкість.


C.

програма якого гармонійно поєднані різні рухи під музичний супровід у повільному ритмі, акробатичні вправи і вправи на швидкість та витривалість.


D.

програма якого гармонійно поєднані різні рухи під музичний супровід у запальному ритмі, вільні вправи і вправи на витривалість


E.

всі відповіді вірні.


28.

Лікувально-реабілітаційний напрям це?


A.

напрям в який виступають люди, які мають високийрівень «практичного здоров’я», тобто здорові або без відхиленнь у стані здоров'я.


B. *

напрям в який виступають люди, які мають низький рівень «практичного здоров’я», тобто хворі або з відхиленнями у стані здоров'я.

C.

напрям в який виступають люди, які мають нижче середньогорівень «практичного здоров’я», тобто здорові або без відхиленнь у стані здоров'я.


D.

напрям в який виступають люди, які мають нижче вижче середньогорівень «практичного здоров’я», тобто здорові або без відхиленнь у стані здоров'я.


E.

всі відповіді вірні.


29.

Яка із вказанихпорад щодо профілактики травм у процесі силової підготовки є неефективною:


A.

Перед силовим тренуванням ретельно розминайтесь і зберігайте організм у теплі протягом усього заняття.


B.

Величини обтяжень та загальний обсяг силових навантажень збільшуйте різко, особливо на початковому етапі занять силовими вправами


C.

Обачливо визначайте величину обтяжень у кожній новій вправі. Спочатку добре засвойте її техніку з легкими та помірними обтяженнями


D.

Гармонійно розвивайте усі скелетні м’язи, особливо на початковому етапі силової підготовки. Для цього використовуйте різноманітні силові вправи і виконуйте їх з різних вихідних положень


E. *

Не затримуйте дихання при виконанні силових вправ з неграничними обтяженнями


30.

Методом максимальних зусиль називають:


A.

Методику розвитку максимальної сили шляхом збільшення м’язової маси


B.

Методику розвитку максимальної сили шляхом удосконалення міжм’язової координації


C.

Методику розвитку максимальної сили шляхомвикористання вправ із самоопором


D.

Методику розвитку максимальної сили шляхомвикористання ізометричних вправ


E. *

правильний варіант відповіді відсутній


31.

Навантаження, обсяг і інтенсивність якого дадуть найкращий приріст якості, що розвиваєтьсяназивається


A.

позитивним


B.

доброзичливим


C.

цільовим


D.

сприятливим


E. *

правильний варіант відповіді відсутній


32.

Між фізичними якостями існує тісний взаємозв'язок, який у спортивній літературі прийнято називати:


A.

закономірним


B.

обернено-пропорційним


C.

прямо-пропорційним


D.

систематичним


E. *

правильний варіант відповіді відсутній


33.

Навчання вправ та виховання фізичних якостей:


A.

дві не взаємопов'язані складові фізичного виховання


B.

дві тісно взаємопов'язані складові фізичного виховання


C.

дві протилежні складові фізичного виховання


D.

два тотожних поняття


E. *

поняття-синоніми


34.

При помірному розширені судин на периферії кров від внутрішніх органів перерозподіляється до поверхні шкіри та м’язів, це:


A. *

покращує роботу лівого передсердя і лівого шлуночка ;


B.

не впливає на роботу лівого передсердя і лівого шлуночка;


C.

погіршує роботу лівого передсердя і лівого шлуночка;


D.

покращує роботу лівого передсердя і погіршує лівого шлуночка;

E.

погіршує роботу лівого передсердя та покращує лівого шлуночка;


35.

Для оптимального дозування фізичних навантажень в похилому віці перед усім треба орієнтуватися на стан:


A.

опорно-рухового апарату


B.

нервової системи


C.

дихальної системи


D. *

серцево-судинної системи


E.

системи травлення


36.

У спортсменів приглушеність тонів серця при аускультації вважається фізіологічною, якщо вона зумовлена:


A.

вираженою гіпертрофією міокарду внаслідок фізичного навантаження.


B.

підвищення тонусу симпатичного відділу вегетативної нервової системи


C. *

значним розвитком м’язів у місцях, де вислуховують серце


D.

зниженням тонусу симпатичного відділу вегетативної нервової системи


E.

зменшенням ударного обсягу серця


37.

Головними завданнями лікарсько-фізкультурної служби є всі, крім одного:


A.

визначення стану здоров’я і відповідності фізичних навантажень функціональним можливостям організму


B.

надання своєчасної кваліфікованої допомоги при відхиленнях у стані здоров’я, що виникають під впливом неадекватних фізичних навантажень


C.

координація діяльності відділень і кабінетів реабілітації лікувально-профілактичних закладів


D. *

санітарно-гігієнічне та медичне забезпечення спортивно-масових заходів та навчально-тренувальних зборів


E.

диспансеризація населення


38.

Збільшення чисельності населення, залученого до систематичних занять фізичною культурою і масовим спортом за місцем роботи, проживання, в місцях масового відпочинку, санаторно-курортних закладах, закладах відпочинку та на об’єктах туристичної інфраструктури, зокрема на туристичних базах, не менш як 30 хвилин на день, для чого необхідно:


A.

вдосконалити форми фізкультурно-оздоровчої та спортивної роботи в трудових колективах та залучати працівників до здорового способу життя;


B.

сприяти створенню та діяльності мережі колективів фізичної культури, спортивних клубів різних організаційно-правових форм власності;


C.

поширювати практику введення до штатного розпису суб’єктів господарювання посади інструктора з фізичної культури;


D.

щороку проводити масові спортивні заходи серед різних верств і категорій населення та брати участь у відповідних міжнародних змаганнях;


E. *

Правильнi відповідь A,B,C,D


39.

Положенням про фізичне виховання учнів у системі професійно-технічної освіти передбачаються взаємопов'язані форми організації фізичного виховання це?


A.

тренувальний процес,


B. *

фізкультурно-оздоровчі заходи в режимі дня,


C.

навчальний процес,


D.

оздоровчі заходи,


E.

всі відповіді вірні.


40.

Де у соціально-побутовій сфері передбачається здійснення фізкультурно-оздоровчої діяльності:


A.

у місцях масового відпочинку,


B.

за місцем проживання,


C.

в оздоровчо-рекреаційних та лікувально-профілактичнихустановах,

D.

в спортивних школах спеціального профілю,


E. *

всі відповіді вірні.


41.

Фізкультурно-оздоровча діяльність у місцях масового відпочинку знаходиться у компетенції відповідних відділів:


A.

культури,


Каталог: data -> kafedra -> test6 -> %D0%A3%D0%BA%D1%80 -> %D0%97%D0%B4%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B2%D1%8F%20%D0%BB%D1%8E%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D0%B8 -> 2%D0%BA
%D0%A3%D0%BA%D1%80 -> Просякнення кров’ю тканин
%D0%A3%D0%BA%D1%80 -> Модуль 1 Філософська онтологія і антропологія
%D0%A3%D0%BA%D1%80 -> 1 курс мед., стомат., фарм ф-ти
%D0%A3%D0%BA%D1%80 -> Всі наступні симптоми характерні для III энцефалопатичної стадії алкоголізму, окрім
%D0%A3%D0%BA%D1%80 -> Сестринська практика (текстові тести)
%D0%A3%D0%BA%D1%80 -> Модуль №2 Флаврноїди 2014
2%D0%BA -> Модуль Загальна семіотика захворювань органів травлення
2%D0%BA -> Загальна семіотика поширених захворювань
2%D0%BA -> Загальна семіотика поширених захворювань
2%D0%BA -> Основи фізичної реабілітації -тести


Поділіться з Вашими друзьями:
1   2   3   4   5   6   7   8   9


База даних захищена авторським правом ©res.in.ua 2019
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка