Назва наукового напрямку (модуля)Сторінка1/9
Дата конвертації05.05.2016
Розмір0.68 Mb.
  1   2   3   4   5   6   7   8   9

Назва наукового напрямку (модуля):

Семестр:

1

Теорія і технологія озд.-рекр.рухової активності - ситуаційні задачі

Опис:

4 семестр мед

Перелік питань:

1.

?Вправи з обтяженням масою власного тіла:


A.

не вимагають спеціального устаткування, не викликають ризику травм та перенавантажень і тому широко використовуються у практиці фізичного виховання учнів на початковому етапі їх силової підготовки


B.

дозволяють дозувати величину зусиль відповідно до індивідуальних можливостей учнів


C.

рухові дії, в яких величина обтяження не лімітована точно визначеними межами


D.

ефективні для розвитку м'язової маси, а отже і максимальної сили, але менш ефективні для розвитку швидкої сили і непридатні для розвитку вибухової сили та негативно впливають на міжм'язову координацію


E. *

їх особлива цінність полягає у тому, що, виконуючи їх, учні змушені проявляти значні вольові зусилля, змагатись у вмінні застосовувати силу для вирішення конкретних рухових завдань


2.

Вправи з обтяженням опором зовнішнього середовища:


A.

не вимагають спеціального устаткування, не викликають ризику травм та перенавантажень і тому широко використовуються у практиці фізичного виховання учнів на початковому етапі їх силової підготовки


B.

дозволяють дозувати величину зусиль відповідно до індивідуальних можливостей учнів


C.

рухові дії, в яких величина обтяження не лімітована точно визначеними межами


D.

ефективні для розвитку м'язової маси, а отже і максимальної сили, але менш ефективні для розвитку швидкої сили і непридатні для розвитку вибухової сили та негативно впливають на міжм'язову координацію


E. *

їх особлива цінність полягає у тому, що, виконуючи їх, учні змушені проявляти значні вольові зусилля, змагатись у вмінні застосовувати силу для вирішення конкретних рухових завдань


3.

Вправи у подоланні опору партнера:


A.

не вимагають спеціального устаткування, не викликають ризику травм та перенавантажень і тому широко використовуються у практиці фізичного виховання учнів на початковому етапі їх силової підготовки


B.

дозволяють дозувати величину зусиль відповідно до індивідуальних можливостей учнів


C.

рухові дії, в яких величина обтяження не лімітована точно визначеними межами


D.

ефективні для розвитку м'язової маси, а отже і максимальної сили, але менш ефективні для розвитку швидкої сили і непридатні для розвитку вибухової сили та негативно впливають на міжм'язову координацію


E. *

їх особлива цінність полягає у тому, що, виконуючи їх, учні змушені проявляти значні вольові зусилля, змагатись у вмінні застосовувати силу для вирішення конкретних рухових завдань


4.

Як називається метод розвитку сили який полягає у такій організації тренувального процесу, яка сприяє інтенсивному розщепленню білків у м'язах, продукти розпаду яких стимулюють їх синтез у період відновлення з наступною компенсацією міозину і відповідним зростанням м'язової маси; метод, який сприяє не тільки вдосконаленню їх сили, але й загальному зміцненню функціональних можливостей вегетативних систем?


A.

Методика розвитку максимальної сили шляхом збільшення м’язової маси


B.

Методика розвитку максимальної сили шляхом удосконалення міжм’язової координації


C.

Методика розвитку максимальної сили шляхом удосконалення внутрішньом'язової координації


D.

Методика розвитку максимальної сили шляхом використання ізометричних вправ


E. *

Методика розвитку максимальної сили шляхомвикористання вправ із самоопором


5.

Яка із вказаних порад щодо профілактики травм у процесі силової підготовки є неефективною:


A.

Перед силовим тренуванням ретельно розминайтесь і зберігайте організм у теплі протягом усього заняття.

B.

Величини обтяжень та загальний обсяг силових навантажень збільшуйте різко, особливо на початковому етапі занять силовими вправами


C.

Обачливо визначайте величину обтяжень у кожній новій вправі. Спочатку добре засвойте її техніку з легкими та помірними обтяженнями


D.

Гармонійно розвивайте усі скелетні м’язи, особливо на початковому етапі силової підготовки. Для цього використовуйте різноманітні силові вправи і виконуйте їх з різних вихідних положень


E. *

Не затримуйте дихання при виконанні силових вправ з неграничними обтяженнями


6.

Навантаження, обсяг і інтенсивність якого дадуть найкращий приріст якості, що розвивається називається


A.

позитивним


B.

доброзичливим


C.

цільовим


D.

сприятливим


E. *

правильний варіант відповіді відсутній


7.

Положенням про фізичне виховання учнів у системі професійно-технічної освіти передбачаються взаємопов'язані форми організації фізичного виховання це?


A.

тренувальний процес,


B. *

фізкультурно-оздоровчі заходи в режимі дня,


C.

навчальний процес,


D.

оздоровчі заходи,


E.

всі відповіді вірні.


8.

Ця гімнастика була заснована на провідному значенні ритму і гармонії, ритмічному чергуванні розслаблення і напруги м’язів?


A. *

ритмічна гімнастика


B.

аеробні танці


C.

оздоровча аеробіка


D.

спортивна аеробіка


E.

всі відповіді вірні


9.

Хто з авторів вважав, що вправи, виконувані без зупинок, не викликають стомлення, а ритмічна робота-необхідна?


A. *

Г.Демені


B.

Коряковского М.


C.

Купер К


D.

Вавилов Ю.А.


E.

Яценюк Я.


10.

Внаслідок того, що довільні рухи завжди виконуються свідомо, вони впливають на людину, в цілому, як на особистість. Отже, не будь-яка рухова дія може вважатися фізичною вправою. Фізична вправасвідома довільна рухова дія, що організована для вирішення педагогічних завдань фізичного виховання, фізичної рекреації та спортивного тренування. Вкажіть, що відображає термін “фізична” (на відміну від розумової).


A.

свідому довільну рухову дію, що організована для вирішення педагогічних завдань фізичного виховання, фізичної рекреації та спортивного тренування


B.

довільні рухи, що застосовуються для фізичного удосконалення людини, зміцнення здоров’я, організації активного дозвілля


C. *

характер діяльності, що реалізується переважно опорно-руховим апаратом і зовні проявляється в напруженні м’язів та переміщенні тіла людини або його ланок у просторі й часі


D.

один із засобів передачі суспільно-історичного досвіду в галузі фізичного виховання, фізичної рекреації та спортивного тренування

E.

вірна відповідь відсутня


11.

 Фізичні вправи є довільними рухами, що застосовуються для фізичного удосконалення людини, зміцнення здоров’я, організації активного дозвілля тощо. Довільні рухи характеризуються трьома основними ознаками: по-перше, вони завжди є функцією свідомості; по-друге, здобуваються людиною в процесі життєдіяльності (включно з процесом навчання); по-третє, засвоєння рухів підвищує ступінь підпорядкованості їх волі людини. Фізична вправасвідома довільна рухова дія, що організована для вирішення педагогічних завдань фізичного виховання, фізичної рекреації та спортивного тренування. Вкажіть специфічні ознаки за якими фізичні вправи відрізняються від інших рухових дій.


A.

за допомогою фізичних вправ вирішуються педагогічні завдання з фізичного вдосконалення людини


B.

фізичні вправи виконуються відповідно дозакономірностей вирішення педагогічних завдань.


C.

за допомогою спеціальних фізичних вправ можна протидіяти негативному впливові умов виробництва і сприяти гармонійному фізичному розвиткові людини.


D.

фізичні вправи є основним специфічним засобом фізичного виховання та фізичної рекреації та ін.


E. *

всі відповіді є вірними


12.

Принципи свідомості й активності і наочності, доступності, систематичності та міцності це?


A.

реалізація націлена, головним чином, налікувальний процес особистості,


B.

реалізація націлена, головним чином, на тренувальний процес особистості,


C. *

реалізація націлена, головним чином, навиховання та навчання особистості,


D.

реалізація націлена, головним чином, навиховання та навчання силових якостей особистості.


E.

Всі відповіді вірні.


13.

Оскільки до підготовчої медичної групи належать учні без відхилень у стані здоров'я (або з незначними відхиленнями), але з недостатнім фізичним розвитком, заняття з ними проводяться на загальному уроці з фізичної культури з обов'язковим виконанням усіх вимог, що передбачені навчальною програмою. Але при цьому не слід забувати, що ці учні все ж таки мають недостатній фізичний розвиток і входять до групи ризику, тому й потребують дотримання систематичного лікарсько-педагогічного контролю. Вкажіть основні завдання занять з учнями підготовчої групи.


A.

зміцнення здоров'я


B.

поліпшення фізичного розвитку


C.

поліпшення фізичної підготовленості


D.

підготовка до переведення в основну групу


E. *

всі відповіді є вірними


14.

Чим характеризується американська модель поведінки туристів?


A.

готові витратити великі суми грошей на відпочинок, але і розраховують отримати багатоінформації, вимогливі до рівня сервісу;


B. *

їх можна запрограмувати і зорганізувати на будь-який захід, мають приблизне уявлення про традиції, культуру відвідуваної країни, але хочуть довідатися якнайбільше, фанати фотографії;


C.

люблять тільки свою національну їжу;


D.

не зазначено правильної відповіді


E.

всі відповіді вірні


15.

Чим характеризується французька модель поведінки туристів?


A. *

їх можна запрограмувати і зорганізувати на будь-який захід, мають приблизне уявлення про традиції, культуру відвідуваної країни, але хочуть довідатися якнайбільше, фанати фотографії;


B.

дуже розбірливі, часто скаржаться і пунктуальні у всьому, вимагають чіткості в організації поїздки;


C.

готові витратити великі суми грошей на відпочинок, але і розраховують отримати багато, вимогливі до рівня сервісу;

D.

витончений ринок; ревно відносяться до англійської мови і не розуміють, чому увесь світ говорить англійською мовою, а не французькою.


E.

всі відповіді вірні


16.

Чим характеризується німецька модель поведінки туристів?


A.

відрізняються непунктуальністю, марнотратством і розмахом відпочинку;


B. *

їх можна запрограмувати і зорганізувати на будь-який захід, мають приблизне уявлення про традиції, культуру відвідуваної країни, але хочуть довідатися якнайбільше, фанати фотографії;


C.

важкий для освоєння ринок, дуже розбірливі, часто скаржаться, пунктуальні у всьому і вимагають чіткості в організації поїздки;


D.

все вищеперераховане вірно.


E.

всі відповіді вірні


17.

Чим характеризується японська модель поведінки туристів?


A.

важкий для освоєння ринок, дуже розбірливі, часто скаржаться, пунктуальні у всьому і вимагають чіткості в організації поїздки;


B. *

їх можна запрограмувати і зорганізувати на будь-який захід, мають приблизне уявлення про традиції, культуру відвідуваної країни, але хочуть довідатися якнайбільше, фанати фотографії;


C.

надають перевагу подорожам не в групах, а відокремлено;


D.

не зазначено вірної відповіді.


E.

всі відповіді вірні


18.

Сегментування туристського ринку за геодемографічною ознакою означає:


A.

сегментування за ознакою “місто-село” чи за рівнем урбанізації;


B. *

сегментування туристського ринку за статтю туристів;


C.

сегментування за ознакою віку туристів;


D.

всі відповіді вірні.


E.

всі відповіді вірні


19.

Щоб в ідеалі використовувати хронологічний, структурний аспекти вільного часу необхідно створення спільної інтеграції рекреаційного середовища, яка включає:


Каталог: data -> kafedra -> test6 -> %D0%A3%D0%BA%D1%80 -> %D0%97%D0%B4%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B2%D1%8F%20%D0%BB%D1%8E%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D0%B8 -> 2%D0%BA
%D0%A3%D0%BA%D1%80 -> Просякнення кров’ю тканин
%D0%A3%D0%BA%D1%80 -> Модуль 1 Філософська онтологія і антропологія
%D0%A3%D0%BA%D1%80 -> 1 курс мед., стомат., фарм ф-ти
%D0%A3%D0%BA%D1%80 -> Всі наступні симптоми характерні для III энцефалопатичної стадії алкоголізму, окрім
%D0%A3%D0%BA%D1%80 -> Сестринська практика (текстові тести)
%D0%A3%D0%BA%D1%80 -> Модуль №2 Флаврноїди 2014
2%D0%BA -> Модуль Загальна семіотика захворювань органів травлення
2%D0%BA -> Загальна семіотика поширених захворювань
2%D0%BA -> Загальна семіотика поширених захворювань
2%D0%BA -> Основи фізичної реабілітації -тести


Поділіться з Вашими друзьями:
  1   2   3   4   5   6   7   8   9


База даних захищена авторським правом ©res.in.ua 2019
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка