Назва наукового напрямку (модуля)Сторінка9/33
Дата конвертації05.05.2016
Розмір2.29 Mb.
1   ...   5   6   7   8   9   10   11   12   ...   33


197.

Що безпосередньо зумовлює інтенсивний викид ацетилхоліну із синаптичної бляшки в синаптичну щілину:


A.

Гіперполяризація пресинаптичної мембрани


B. *

Надходження кальцію в нервове закінчення


C.

Деполяризація постсинаптичної мембрани


D.

Гіперполяризація постсинаптичної мембрани


E.

Деполяризація пресинаптичної мембрани


198.

У фазі відносної рефрактерності збудження викликається:


A. *

Надпороговими подразниками


B.

Допороговими подразниками


C.

Пороговими і надпороговими подразниками


D.

Пороговими подразниками


E.

Допороговими і пороговими подразниками


199.

Слідова гіперполяризація обумовлена:


A.

Нагромадженням Nа+ в позаклітинному просторі


B.

Нагромадженням К+ поза клітиною


C. *

Роботою Nа+-К+ насосу


D.

Нагромадженням Nа+ в клітині


E.

Нагромадженням Са 2+ в клітині


200.

Деполяризаційна відповідь нейрона на збудження називається:


A.

Потенціал початкового сегменту


B.

Потенціал кінцевої пластинки


C.

Потенціал дії


D. *

Збуджувальний постсинаптичний потенціал


E.

Потенціал спокою


201.

Потенціал кінцевої пластинки є наслідком:


A.

Одночасної активації кількох синапсів


B. *

Активації одного синапсу


C.

Почергової активації кількох синапсів


D.

Трьох синапсів


E.

Двох синапсів


202.

Де відбувається синтез ацетилхоліну у нервово-м’язовому синапсі?


A.

На мембрані нервового закінчення


B.

В синаптичній щілині


C. *

В синаптичній бляшці


D.

На постсинаптичній мембрані

E.

На пресинаптичній мембрані


203.

Чому різні скелетні м`язи скорочуються або швидко і за короткий час або повільно і довго без ознак утоми?


A.

Містять міоглобін або гемоглобін


B.

Мають симпатичну або парасимпатичну інервацію


C.

Мають гладкі або посмуговані міоцити


D. *

Мають швидкі або повільні м`язові волокна


E.

Мають або не мають водій ритму


204.

Відомо, що один нейрон інервує декілька м`язових волокон у скелетному м`язі. Як називаються ці комплекси клітин?


A. *

Нейро-моторні одиниці


B.

Провідні шляхи


C.

Міофібрили


D.

Функціональний синцитій


E.

Водії ритму


205.

Що виконує функцію резервуара електролітів і вбирача калію із міжклітинного простору?


A. *

Нейроглія


B.

Нейрони


C.

Аксони


D.

Дендрити


E.

Рецептори


206.

Для виділення медіатора в синаптичну щілину провідне значення має:


A.

Надходження К+ через постсинаптичну мембрану


B.

Надходження Са2+ через постсинаптичну мембрану


C.

Надходження К+ усередину синаптичної бляшки


D. *

Надходження Са2+ всередину синаптичної бляшки


E.

Надходження Na+ всередину синаптичної бляшки


207.

Зазначити зайвий варіант відповіді. У непосмугованих м’язах:


A.

Скорочення відбувається внаслідок збудження ? – мотонейронів


B.

Унаслідок спонтанних змін трансмембранного потенціалу може виникати ПД


C.

Є актинові й міозинові волокна


D. *

Слабко виражений саркоплазматичний ретикулум


E.

Зміни трансмембранного потенціалу можуть виникати під впливом медіатора


208.

Поодиноке скорочення м’яза від тетанічного відрізняється тим, що:


A.

ПД виникає на постсинаптичній мембрані після надходження ацетилхоліну


B.

Вихід ацетилхоліну у синаптичну щілину відбувається після надходження кальцію


C.

Вміст вільного кальцію в саркоплазмі збільшується в 10 разів одноразово


D. *

Вміст вільного кальцію в саркоплазмі збільшується в 100 разів одноразово


E.

Ацетилхолін взаємодіє з холінорецептором постсинаптичної мембрани


209.

На ізольований м’яз, який помістили в розчин Рінгера, подіяли підпороговим подразником. Що він спричинить у м’язі:


A. *

Локальну відповідь


B.

Інактивацію іонних каналів


C.

ПД


D.

Гіперполяризацію мембрани


E.

Активацію калієвих каналів


210.

Що зумовлює викид ацетилхоліну із міхурців пресинаптичної мембрани аксону:

A.

Відкриття калієвих каналів пресинаптичної мембрани


B. *

Деполяризація пресинаптичної мембрани


C.

Деполяризація постсинаптичної мембрани


D.

Гіперполяризація пресинаптичної мембрани


E.

Гіперполяризація постсинаптичної мембрани


211.

Швидкість скорочення скелетного м’яза:


A. *

Підвищується в разі збільшення навантаження на неї


B.

Постійна для цього м’яза за відсутності навантаження


C.

Однакова для всіх скелетних м’язів


D.

Нижча, ніж швидкість скорочення непосмугованого м’яза


E.

Усі перелічені варіанти помилкові


212.

У фізіологічних умовах сила скорочення скелетного м’яза залежить від:


A.

Виникнення ПД у сухожилкових органах


B. *

Кількості окремих м’язових волокон, активованих у цьому м’язі


C.

Довжини окремих м’язових волокон у цьому м’язі


D.

Збільшення кількості ? – мотонейронів, які іннервують м’яз


E.

Кількості нейромедітора, що вивільняється у нервово-м’язовому синапсі


213.

Актинові міофіламенти скелетних м’язів:


A.

Перебувають в одному саркомері


B. *

Мають активний центр для взаємодії з головкою міозину


C.

Коротшають під час скорочення


D.

Мають на собі АТФ і АТФазу


E.

Немає правильної відповіді


214.

Зазначити зайвий варіант відповіді. Сила м’яза залежить від:


A.

Анатомічного поперечника


B.

Співвідношення кількості швидких і повільних волокон


C.

Вантажу, який він піднімає


D. *

Кількості ПД (у «пачці»), що надходять до пресинаптичної мембрани


E.

Кількості АТФ у саркоплазмі


215.

Тимчасову сумацію в скелетному м’язі зумовлює:


A.

Додаткова сила, що створюється під час судомного скорочення в разі збільшення амплітуди стимулу


B.

Множинні ПД, які приходять від рухового нерва


C. *

Додаткова скоротлива сила, що створюється за частих стимулів постійної величини


D.

Зменшення сили скорочення під час тривалої тетанічної стимуляції


E.

Жодне з переліченого вище


216.

Статична робота, що виконується під час підтримки вертикальної пози, здійснюється переважно завдяки активації:


A.

Швидких рухових одиниць


B.

Повільних рухових одиниць


C.

Суцільного тетанусу


D.

Глікогенезу


E. *

Анаеробних процесів


217.

Тренування фізичної витривалості призводить до розвитку у м’язових волокнах:


A. *

Гіпертрофії


B.

Гіперплазії


C.

Гіперкаліємії

D.

Гіперглікемії


E.

Гіпернатріємії


218.

Максимальна тривалість фізичного навантаження для людини обумовлена одним з факторів:


A.

Енергетичними витратами


B.

Потужністю роботи


C.

Продуктивністю роботи


D.

Коефіцієнтом корисної дії


E. *

Анаеробними процесами


219.

У синаптичнiй щiлинi нервово-м'язового синапсу знаходиться фермент, який розщеплює нейромедiатор:


A.

Трансаміназа, ацетилхолін


B.

Холінестераза, ацетилхолін


C.

Моноамiноксидаза, норадреналiн


D.

Пептидаза, глутамат


E. *

АТФаза, АТФ


220.

Са2+ в мiоплазмi необхiдний для забезпечення процесу:


A.

Створення тропомiозину


B.

Розповсюдження ПД


C.

Розмикання актино-мiозинових містків


D.

Формування голiвок міозину


E. *

Замикання актино-міозинових містків


221.

Суцiльний тетанус скелетного м'язу виникає, якщо наступне подразнення припадає на:


A.

Період спокою


B.

Будь-який період попереднього скорочення


C.

Латентний період попереднього скорочення


D. *

Фазу вкорочення попереднього скорочення


E.

Фазу розслаблення попереднього скорочення


222.

При зменшенні запасу Са2+ у саркоплазматичному ретикулумi скелетного м'яза:


A.


Каталог: data -> kafedra -> test6 -> %D1%83%D0%BA%D1%80
%D1%83%D0%BA%D1%80 -> Назва наукового напрямку (модуля)
%D1%83%D0%BA%D1%80 -> Назва наукового напрямку (модуля): Семестр: 12
%D1%83%D0%BA%D1%80 -> Назва наукового напрямку (модуля)
%D1%83%D0%BA%D1%80 -> Перелік питань
%D1%83%D0%BA%D1%80 -> Назва наукового напрямку (модуля)
%D1%83%D0%BA%D1%80 -> Який психічний розлад у хворого?
%D1%83%D0%BA%D1%80 -> Як назвати стан, що характеризується повною втратою
%D1%83%D0%BA%D1%80 -> Назва наукового напрямку (модуля)
%D1%83%D0%BA%D1%80 -> Назва наукового напрямку (модуля)
%D1%83%D0%BA%D1%80 -> Назва наукового напрямку (модуля)


Поділіться з Вашими друзьями:
1   ...   5   6   7   8   9   10   11   12   ...   33


База даних захищена авторським правом ©res.in.ua 2019
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка