Назва наукового напрямку (модуля)Сторінка31/33
Дата конвертації05.05.2016
Розмір2.29 Mb.
1   ...   25   26   27   28   29   30   31   32   33
D. *

1 \: 1,2


E.

1,2 \: 1


740.

Вкажіть об'єм форсованого видиху за 1с :


A. *

4,0 л/ хв


B.

2,0 л/ хв


C.

5,0 л/ хв


D.

1,5 л/ хв


E.

6,0 л/ хв


741.

Вкажіть правильну послідовність етапів дихання.


A. *

вентиляція легень, газообмін в легенях, транспорт газів кров'ю, біологічне окислення, газообмін в тканинах


B.

газообмін в легенях, вентиляція легень, транспорт газів кров'ю, газообмін в тканинах, біологічне окислення


C.

вентиляція легень, газообмін в легенях, транспорт газів кров'ю, газообмін в тканинах, біологічне окислення


D.

вентиляція легень, газообміну тканинах, транспорт газів кров'ю, біологічне окислення, газообміну легенях


E.

газообміну легенях, вентиляція легень, газообміну тканинах, транспорт газів кров'ю, біологічне окислення


742.

Газообмін в альвеолах відбувається:


A.

лише на висоті вдиху


B.

лише під час видиху


C. *

безперервно при вдиху і видиху


D.

лише на початку фази видиху

E.

лише на початку фази вдиху


743.

Дайте порівняльну оцінку спорідненості гемоглобіну і міоглобіну до кисню.


A.

спорідненість в гемоглобіну вища, ніж в міоглобіну


B.

володіють однаковою спорідненістю до кисню


C. *

спорідненість в міоглобіну вища, ніж в гемоглобіну


D.

міоглобін не здатний зв'язувати кисень на відміну від гемоглобіну


E.

гемоглобін не здатний зв'язувати кисень на відміну від міоглобіну


744.

Дифузійна здатність легень – це.


A.

кількість кисню зв'язаного в легенях з гемоглобіном за 1хв


B.

кількість кисню розчиненого в 100 мл плазми крові за 1 хв


C.

киснева ємкість легень


D. *

об'єм кисню, дифундуючого у кров з альвеол, при градієнті рО2 рівному 1 мм рт. ст./ хв


E.

об'єм кисню, дифундуючого в кров з альвеол, при градієнті рО2 рівному 10 мм рт. ст./ с


745.

Які показники необхідні для розрахунку коефіцієнта легеневої вентиляції?


A.

РОвд, РОвид.


B.

ФЗЄ, РОвд, РОвид.


C.

ДО, ЖЄЛ, ЧД.


D.

МВЛ, ХОД, ЧД.


E. *

ДО, ФЗЄ, МП.


746.

До динамічних показників дихання належить:


A.

ДО, АВ, МВЛ, РД, ХОД


B. *

ЧД, ХОД, АВ, МВЛ, РД, КЛВ


C.

ЧД, Євд, ЖЄЛ, АВ


D.

МВЛ, РД, КЛВ, ЖЄЛ, ЗО


E.

ХОД, АВ, МВЛ, ЖЄЛ, Ровд.


747.

Функціональний обмін-це:


A. *

комплекс реакцій, які забезпечують функціональну енергію клітини, органу, тканини (наприклад, реакції, що забезпечують м'язове скорочення ).


B.

комплекс реакцій, які забезпечують функціональну енергію клітини, органу, тканини (наприклад, реакції, що забезпечують роботу головного мозку).


C.

комплекс реакцій, які забезпечують функціональну енергію клітини (наприклад, реакції, що забезпечують м'язове скорочення, роботу серця).


D.

комплекс реакцій, які забезпечують функціональну енергію тканини (наприклад, реакції, що забезпечують м'язове скорочення, роботу серця).


E.

це комплекс хімічних реакцій, у процесі яких, за рахунок енергії, що звільняється при розпаді вуглеводів, жирів, продуктів білкового обміну


748.

Енергетичний обмін-це:


A. *

це комплекс хімічних реакцій, у процесі яких, за рахунок енергії, що звільняється при розпаді вуглеводів, жирів, продуктів білкового обміну, відбувається ресинтез молекул АТФ, які розпалися у процесі енергетичного забезпечення функціональної та пластичної діяльності клітин.


B.

комплекс реакцій, які забезпечують функціональну енергію клітини, органу, тканини (наприклад, реакції, що забезпечують м'язове скорочення ).


C.

комплекс реакцій, які забезпечують функціональну енергію клітини, органу, тканини (наприклад, реакції, що забезпечують роботу головного мозку).


D.

комплекс реакцій, які забезпечують функціональну енергію клітини (наприклад, реакції, що забезпечують м'язове скорочення, роботу серця).

E.

комплекс реакцій, які забезпечують функціональну енергію тканини (наприклад, реакції, що забезпечують м'язове скорочення, роботу серця).


749.

Скільки стадій аеробного катаболізму:


A. *

3


B.

2


C.

4


D.

5


E.

6


750.

Коефіцієнт зношування:


A. *

відображає ті мінімальні витрати, які обумовлені основними процесами життєдіяльності


B.

відображає ті максимальні витрати, які обумовлені процесами життєдіяльності


C.

відображає ті мінімальні витрати, які обумовлені процесами життєдіяльності


D.

відображає ті максимальні витрати, які обумовлені основними процесами м’язової діяльності


E.

відображає ті мінімальні витрати, які обумовлені основними процесами м’язової діяльності


751.

Для спортсменів рекомендується деяке зниження частки жиру в добовому раціоні харчування:


A. *

до 20-30 % загальної калорійності


B.

до 10-20 % загальної калорійності


C.

до 40-40 % загальної калорійності


D.

до 25-35 % загальної калорійності


E.

до 35-45 % загальної калорійності


752.

Тривалість аеробної фізичної роботи залежить:


A. *

Від запасів вуглеводів у скелетних м'язах і печінці


B.

Від запасів білків у скелетних м'язах


C.

Від запасів жирів у скелетних м'язах і печінці


D.

Від запасів вуглеводів у скелетних м'язах


E.

Від запасів білків у печінці


753.

Iнтегруючу роль у регуляціі обміну речовин забезпечують грають 3 найважливіші системи:


A. *

Нервова, ендокринна, судинна


B.

Нервова, судинна, дихальна


C.

Нервова, ендокринна, дихальна


D.

Нервова, ендокринна, м'язова


E.

Нервова, м'язова, судинна


754.

Міра потреби спортсменів у харчових речовинах в окремі періоди тренувального процесу визначається


A. *

конкретною структурою і змістом даного періоду (або кожного окремого мікроциклу), а також метаболічних характеристик навантажень, які застосовуються


B.

конкретною структурою і змістом даного періоду (або кожного окремого мікроциклу), а також навантажень, які застосовуються


C.

конкретною структурою і змістом навантажень, які застосовуються


D.

конкретною структурою і змістом даного періоду, а також характеристик навантажень, які застосовуються


E.

конкретною структурою окремого мікроциклу, а також метаболічних характеристик навантажень, які застосовуються


755.

Харчування під час роботи в змішаному режимі потребує


A. *

збереження пропорції між білками, жирами та вуглеводами 1:0,9:4


B.

збереження пропорції між білками, жирами та вуглеводами 1:0,9:3


C.

збереження пропорції між білками, жирами та вуглеводами 1:0,9:5

D.

збереження пропорції між білками, жирами та вуглеводами 1:0,8:4


E.

збереження пропорції між білками, жирами та вуглеводами 1:0,8:5


756.

У спортсменів різної кваліфікації при виконанні близької за об'ємом та інтенсивністю роботи ефективність використання енергії


A. *

збільшується з ростом майстерності.


B.

зменшується із зростанням кваліфікації спортсменів


C.

збільшується із зростанням кваліфікації спортсменів


D.

зменшується з ростом майстерності


E.

зменшується з ростом майстерності і кваліфікації спортсменів


757.

Обстежуваному після фізичного навантаження визначили ДК, який виявився:


A. *

Вищим за 1.


B.

Вищим за 0,7.


C.

Нижчим за A.


D.

Нижчим за 0,7.


E.

Не змінився, порівняно з вихідним.


758.

Після інтенсивного фізичного навантаження ДК:


A.

Підвищується вище за 0,7;


B.

Знижується нище за 0,7;


C. *

Підвищується вище за 1;


D.

Підвищується вище за 2;


E.

Підвищується вище за 0,5.


759.

При фізичній роботі обмін речовин підвищується на величину:


A.

Робочого коефіцієнту;


B.

Робочого еквіваленту;


C. *

Робочої надбавки;


D.

Коефіцієнта корисної дії;


E.

Стандартного обміну.


760.

Скільки енергії вивільняється при утилізації 1 г жиру в організмі?


A.

3,75 ккал


B.

4,1 ккал


C.

6,1 ккал


D. *

9,3 ккал


E.

4,75 ккал


761.

Скільки енергії виділяється при утилізації 1 г білків в калориметричній бомбі?


A.

9,3 ккал


B.

5,4 ккал


C. *

4,1 ккал


D.

3,75 ккал


E.

4,75 ккал


762.

Скільки енергії виділяється при утилізації 1 г глюкози в організмі?


A.

9,3 ккал


B.

3,75 ккал


C. *

5,0 ккал


D.

4,1 ккал


E.

5,3 ккал


763.

У спортсмена перед стартом відмічається збільшення рівня енергоутворення. У основі цього лежить:

A.

Безумовно-рефлекторний механізм.


B.

Гіпервентиляція легень.


C.

Активація функції наднирників.

Каталог: data -> kafedra -> test6 -> %D1%83%D0%BA%D1%80
%D1%83%D0%BA%D1%80 -> Назва наукового напрямку (модуля)
%D1%83%D0%BA%D1%80 -> Назва наукового напрямку (модуля): Семестр: 12
%D1%83%D0%BA%D1%80 -> Назва наукового напрямку (модуля)
%D1%83%D0%BA%D1%80 -> Перелік питань
%D1%83%D0%BA%D1%80 -> Назва наукового напрямку (модуля)
%D1%83%D0%BA%D1%80 -> Який психічний розлад у хворого?
%D1%83%D0%BA%D1%80 -> Як назвати стан, що характеризується повною втратою
%D1%83%D0%BA%D1%80 -> Назва наукового напрямку (модуля)
%D1%83%D0%BA%D1%80 -> Назва наукового напрямку (модуля)
%D1%83%D0%BA%D1%80 -> Назва наукового напрямку (модуля)


Поділіться з Вашими друзьями:
1   ...   25   26   27   28   29   30   31   32   33


База даних захищена авторським правом ©res.in.ua 2019
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка