Назва наукового напрямку (модуля)Сторінка2/33
Дата конвертації05.05.2016
Розмір2.29 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   33


D.

Вплив на організм будь-яких фізичних навантажень для оцінки механізмів пристосування функціональних систем;


E.

Вплив на організм різних стресових факторів для вивчення змін в основних фізіологічних системах.


24.

Про нормальну реактивність парасимпатичного відділу вегетативної нервової системи після зміни положення тіла з вертикального у горизонтальне свідчать зміни:


A. *

Зменшення частоти пульсу на 8-14 уд/хв.


B.

Збільшення частоти пульсу на 0-8 уд/хв.


C.

Збільшення частоти пульсу на 10-16 уд/хв.


D.

Зменшення частоти пульсу на 20-25 уд/хв.


E.

Зменшення частоти пульсу на 10-16 уд/хв.


25.

Під час проведення більшості функціональних проб оцінюють:


A. *

Вихідні дані показників, їх зміни під впливом проби, час відновлення.


B.

Вихідні дані показників;


C.

Час відновлення показників до вихідного рівня;


D.

Зміни показників під впливом чинника, що впливає;


E.

Вихідні дані показників та час їх відновлення після проби;


26.

Патологічними типами реакції серцево-судинної системи на стандартне фізичне навантаження є:


A. *

Гіпертонічний, гіпотонічний, східчастий, дистонічний;


B.

Нормотонічний, гіпертонічний, гіпотонічний, діатонічний;


C.

Нормотонічний, гіпотонічний (астенічний);


D.

Гіперстенічний, астенічний;


E.

Нормотонічний, астенічний, діатонічний.


27.

Для гіпертонічного типу реакції серцево-судинної системи на фізичне навантаження характерним є:


A. *

Збільшення пульсу понад 100%, значне підвищення систолічного і діастолічного АТ.

B.

Збільшення пульсу до 60-80%, помірне підвищення систолічного АТ, деяке (до 10%) зниження діастолічного АТ, збільшення пульсового АТ;


C.

Збільшення пульсу до 60-80%, помірне зниження систолічного, діастолічного і пульсового АТ;


D.

Збільшення пульсу до 60-80%, помірне підвищення систолічного АТ, зменшення діастолічного і пульсового АТ;


E.

Збільшення пульсу понад 100%, незначне підвищення систолічного, діастолічного, зменшення пульсового АТ;


28.

Пробу 20 присідань за 30 хв. проводять після відпочинку протягом:


A. *

5 хв.


B.

1 хв.


C.

30 хв.


D.

1 год.


E.

1 доби.


29.

Від якого фактору в основному залежить інтенсивність коронарного кровотоку?


A. *

від величини діастолічного тиску


B.

від рівня систолічного тиску


C.

від тривалості систоли


D.

від величини периферичного опору судин


E.

від еластичності стінок судин


30.

Відомо, що під час сну зменшується частота серцевих скорочень. Який механізм лежить в основі цих змін?


A. *

Збільшення тонусу n. vagus


B.

Гальмування сенсорних зон кори головного мозку


C.

Гальмування моторних зон кори головного мозку


D.

Збільшення тонусу симпатичної нервової системи


E.

Гальмування нейронів середнього гіпоталамусу


31.

Відомо, що під час фізичного навантаження ЧСС збільшується. Від яких рецепторів надходить аферентна інформація при цьому?


A. *

Пропріорецепторів


B.

Механорецепторів судин


C.

Хеморецепторів м'язів


D.

Хеморецепторів каротидного синуса


E.

Механорецепторів правого передсердя


32.

Зміна якого параметру характерна для дитячого організму у відповідь на динамічне фізичне навантаження?


A. *

збільшення частоти серцевих скорочень


B.

збільшення діастолічного артеріального тиску


C.

зменшення систолічного артеріального тиску


D.

збільшення периферичного опору судин


E.

зменшення частоти серцевих скорочень


33.

На практичному занятті студенти проводили пробу з одноразовим навантаженням. Зразу ж після навантаження виміряли артеріальний тиск і встановили, що його рівень перевищує величину, яка зафіксована перед виконанням проби, проте рівень пульсового тиску (ПТ) не змінився. За якою формулою слід вираховувати ПТ?


A. *

ПТ АТсист. - АТдіаст.


B.

ПТ АТсист. · АТдіаст


C.

ПТ АТсист.: АТдіаст.


D.

ПТ АТсист. + АТдіаст.

E.

ПТ (АТсист. - АТдіаст) : 3.


34.

На практичному занятті студенти проводили пробу з одноразовим навантаженням. Зразу ж після навантаження виміряли артеріальний тиск і встановили зростання середньо-динамічного тиску (СДТ). За якою формулою слід вираховувати СДТ?


A. *

СДТ АТдіаст. + (АТсист. - АТдіаст.) : 3


B.

СДТ АТдіаст. - (АТсист. - АТдіаст.) : 3


C.

СДТ АТдіаст. + (АТсист. + АТдіаст.) : 3


D.

СДТ АТдіаст. - (АТсист. + АТдіаст.) : 3


E.

СДТ АТдіаст. + (АТсист. - АТдіаст.) · 3


35.

На практичному занятті студенти спостерігали за дихальною аритмією. При цьому на моніторі кардіоскопа було видно, що при вдиху ЧСС збільшувалася, а при видиху - зменшувалася. А як зміниться величина ударного об'єму на вдиху і видиху?


A. *

Жодної правильної відповіді


B.

На вдиху збільшиться, на видиху - зменшиться


C.

Збільшиться на вдиху, на видиху не зміниться


D.

Збільшиться на видиху, на вдиху не зміниться


E.

Змін ударного об'єму на вдиху і видиху не буде


36.

Під час профілактичного обстеження у чоловіка 45 років встановлено підвищення систолічного тиску. Перевищення якого рівня тиску свідчить про це?


A. *

Жодної правильної відповіді


B.

169 мм рт. ст.


C.

149 мм рт. ст.


D.

159 мм рт. ст.


E.

129 мм рт. ст.


37.

Під час профілактичного обстеження у чоловіка 45 років встановлено підвищення діастолічного тиску. Перевищення якого рівня тиску свідчить про це?


A. *

89 мм рт. ст.


B.

90 мм рт. ст.


C.

95 мм рт. ст.


D.

100 мм рт. ст.


E.

96 мм рт. ст.


38.

Під час профілактичного обстеження у чоловіка 45 років встановлено підвищення систолічного тиску. Перевищення якого рівня тиску свідчить про це?


A. *

139 мм рт. ст.


B.

169 мм рт. ст.


C.

149 мм рт. ст.


D.

159 мм рт. ст.


E.

129 мм рт. ст.


39.

При виконанні проби з фізичним навантаженням у обстежуваного чоловіка 24 років зросли усі з нижчезазначених показники гемодинаміки, окрім:


A. *

Загального периферичного опору судин


B.

ХОК


C.

ЧСС


D.

Ударного об’єму


E.

Систолічного артеріального тиску


40.

При обстеженні людини встановлено, що хвилинний об'єм крові дорівнює 3500 мл, систолічний об'єм - 50 мл. Якою є у людини частота серцевих скорочень?


A. *

70 скорочень за хвилину

B.

60 скорочень за хвилину


C.

50 скорочень за хвилину


D.

80 скорочень за хвилину


E.

90 скорочень за хвилину


41.

Як зміниться діяльність серця після гіпервентиляції легень (почащеного і поглибленого дихання)?


A. *

зменшиться частота серцевих скорочень


B.

збільшиться частота серцевих скорочень


C.

збільшиться сила серцевих скорочень


D.

підвищиться збудливість кардіоміоцитів


E.

збільшиться тривалість систоли шлуночків


42.

Як називаються рецептори, які реагують на зміну тиску?


A. *

Механорецептори


B.

Хеморецептори


C.

Терморецептори


D.

Адренорецептори


E.

Холінорецептори


43.

Яка біологічно активна речовина зумовлює "робочу гіперемію" міокарда?


A. *

аденозин


B.

ангіотензин


C.

адреналін


D.

вазопресин


E.

АТФ


44.

Яка біологічно-активна речовина із нижче наведениїх спричинює розширення коронарних судин?


A. *

адреналін


B.

інсулін


C.

ренін


D.

альдостерон


E.

АКТГ


45.

Яка величина діастолічного артеріального тиску (мм рт.ст.) у дорослих вважається оптимальною за класифікацією ВООЗ (1999 р.)


A. *

80


B.

Не вище 89


C.

Не вище 90


D.

94


E.

85


46.

Яка величина діастолічного артеріального тиску (мм рт.ст.) у дорослих вважається високою нормальною за класифікацією ВООЗ (1999 р.)?


A. *

85-89


B.

Не вище 94


C.

80-85


D.

90-94


E.

70-80


47.

Яка величина систолічного артеріального тиску (мм рт.ст.) у дорослих вважається оптимальною за класифікацією ВООЗ (1999 р.)?


A. *

Не вище 120 мм рт. ст.

B.

Не вище 139 мм рт. ст.


C.

Не вище 159 мм рт. ст.


D.

Не нижче 140 мм рт. ст.


E.

130


48.

Каталог: data -> kafedra -> test6 -> %D1%83%D0%BA%D1%80
%D1%83%D0%BA%D1%80 -> Назва наукового напрямку (модуля)
%D1%83%D0%BA%D1%80 -> Назва наукового напрямку (модуля): Семестр: 12
%D1%83%D0%BA%D1%80 -> Назва наукового напрямку (модуля)
%D1%83%D0%BA%D1%80 -> Перелік питань
%D1%83%D0%BA%D1%80 -> Назва наукового напрямку (модуля)
%D1%83%D0%BA%D1%80 -> Який психічний розлад у хворого?
%D1%83%D0%BA%D1%80 -> Як назвати стан, що характеризується повною втратою
%D1%83%D0%BA%D1%80 -> Назва наукового напрямку (модуля)
%D1%83%D0%BA%D1%80 -> Назва наукового напрямку (модуля)
%D1%83%D0%BA%D1%80 -> Назва наукового напрямку (модуля)


Поділіться з Вашими друзьями:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   33


База даних захищена авторським правом ©res.in.ua 2019
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка