Назва наукового напрямку (модуля)Сторінка16/33
Дата конвертації05.05.2016
Розмір2.29 Mb.
1   ...   12   13   14   15   16   17   18   19   ...   33
55% від максимальної ЧСС


367.

Менші світові рекорди у жінок, ніж у чоловіків в основному пов'язані з: 


A. *

антропометричними відмінностями жіночого і чоловічого організму 


B.

фізіологічними особливостями реакції на фізичне навантаження 


C.

механізмами, що визначають функціональні можливості і їх зміну під впливом спортивного тренування


D.

впливом спортивного тренування


E.

впливом спортивного харчування


368.

Зниження фізичної працездатності в умовах пониженого атмосферного тиску (на висоті не більше 3000м) викликано:


A. *

збільшенням енергетичних затрат на роботу легенів і серця в наслідок зменшення парціального тиску кисню у повітрі, що вдихається


B.

зниженням кількості гемоглобіну в крові


C.

зниженням кількості еритроцитів в крові


D.

підвищенням кількості гемоглобіну в крові


E.

зменшенням парціального тиску кисню в крові.


369.

Здатність нервової системи, на підставі наявної бази рухових навичок і вмінь адекватно вирішувати знову виникаючі рухові завдання, називається: 


A. *

екстраполяцією


B.

домінантою;


C.

тренуванням


D.

сопртивними навичками


E.

викликаної активністю.


370.

Межа зростання тренувальних ефектів у людини зумовлена (обмежена):


A. *

генетично;

B.

методикою тренувань;


C.

втомою


D.

кількістю тренувань


E.

якістю тренувань


371.

Основною причиною зниження працездатності і розвитку втоми при виконанні циклічної роботи великої потужності є: 


A. *

розвиток охоронного гальмування в ЦНС і виснаження енергоресурсів


B.

зменшення рухливості основних нервових процесів в ЦНС;


C.

пригнічення діяльності нервових центрів


D.

зміна внутрішнього середовища


E.

дискоординація моторних і вегетативних функцій; 


372.

Де раніше виникає стомлення при швидкісній роботі:


A. *

в м'язі;


B.

в нервовому волокні;


C.

в нервовій клітині;


D.

в синапсі


E.

. в нервовому сплетінні


373.

При виконанні циклічної роботи відносної зони субмаксимальної потужності основною причиною зниження працездатності і розвитку втоми є:


A. *

пригнічення діяльності нервових центрів і зміна внутрішнього середовища


B.

зменшення рухливості основних нервових процесів в ЦНС;


C.

дискоординація моторних і вегетативних функцій;


D.

розвиток охоронного гальмування в ЦНС


E.

і виснаження енергоресурсів.


374.

У розвитку м'язової сили мають значення:


A. *

лабільність і рухливість нервових процесів, співвідношення м'язових волокон у скелетних м'язах


B.

внутрім'язові фактори, особливості нервової регуляції, психофізіологічні механізми;


C.

здатність до управління руховим апаратом і його;


D.

функціонування кисневотранспортної системи


E.

морфофункціональні перебудови в серцево-судинній системі


375.

Здатність тривало виконувати будь-яку циклічну роботу помірної потужності називається:


A. *

витривалістю


B.

спритністю


C.

силою


D.

швидкістю


E.

впертістю


376.

Періоди зниження генетичного контролю і підвищеної чутливості окремих ознак організму до впливів середовища, у тому числі і тренувальння, називаються:


A. *

сенситивними


B.

випереджаючими


C.

критичними


D.

віковими


E.

запізнілими


377.

Вивчення вроджених особливостей людини і підбір адекватних для нього фізичних вправ або виду спорту, відбуваються в процесі:


A. *

спортивного відбору

B.

спортивної орієнтації


C.

диспансеризації


D.

лікарського контролю


E.

профідактичного відблру


378.

Залежно від особливостей енергетичного забезпечення, фізичні вправи поділяються на:


A. *

аеробні та анаеробні;


B.

силові і швидкісні;


C.

координаційні і швидкісно-силові;


D.

циклічні і ациклічні


E.

ровільні і швидкі


379.

Фізіологічна потужність навантаження визначається (вимірюється):


A. *

сукупністю фізіологічних реакцій організму при її виконанні


B.

в кілограмах, кілометрах


C.

в метрах в секунду


D.

об'ємом і інтенсивністю


E.

сукупністю розвитку фізичних якостей


380.

Чим з більшою швидкістю наростає напруга м'язів, тим вище їх:


A. *

вибухова сила


B.

статична сила


C.

абсолютна сила


D.

максимальна сила


E.

субмаксимальна сила


381.

Яке визначення є найбільш повною характеристикою передстартової лихоманки?


A. *

характеризується надмірно сильними процесами збудження у ЦНС, що викликає значні зміни усіх функцій організму, порушення здатності до диференціювань може призвести до ряду тактичних помилок, зниження спортивного результату;


B.

характеризується переважанням гальмівних процесів у ЦНС, що супроводжується зниженням збудження у нервових центрах і відповідними змінами у функціональному стані всіх систем.


C.

характеризується надмірно сильними процесами гальсмування у ЦНС, що викликає значні зміни усіх функцій організму, порушення здатності до диференціювань може призвести до ряду тактичних помилок, підвищення спортивного результату;


D.

оптимальне підвищення збудливості ЦНС і збільшення рухливості нервових процесів, що забезпечує відповідні зсуви у функціональному стані рухового апарату


E.

підвищення збудливості ЦНС і збільшення рухливості нервових процесів, що забезпечує відповідні зсуви у функціональному стані вегетативних систем організму


382.

Яке визначення є найбільш повною характеристикою передстартової апатії?


A. *

характеризується переважанням гальмівних процесів у ЦНС, що супроводжується зниженням збудження у нервових центрах і відповідними змінами у функціональному


B.

характеризується надмірно сильними процесами збудження у ЦНС, що викликає значні зміни усіх функцій організму, покращується здатності до диференціювань може призвести до ряду тактичних помилок, підвищення спортивного результату;


C.

оптимальне підвищення збудливості ЦНС і збільшення рухливості нервових процесів, що забезпечує відповідні зсуви у функціональному стані рухового апарату і вегетативних систем організму;


D.

характеризується надмірно сильними процесами збудження у ЦНС, що викликає значні зміни усіх функцій організму, порушення здатності до диференціювань може призвести до ряду тактичних помилок, зниження спортивного результату;


E.

характеризується процесами збудження у ЦНС, що викликає зміни функцій організму, порушення здатності до диференціювань може призвести до ряду тактичних помилок

383.

Яке визначення є найбільш повною характеристикою бойової готовності?


A. *

оптимальне підвищення збудливості ЦНС і збільшення рухливості нервових процесів, що забезпечує відповідні зсуви у функціональному стані рухового апарату і вегетативних систем організму;


B.

характеризується надмірно сильними процесами збудження у ЦНС, що викликає значні зміни усіх функцій організму, порушення здатності до диференціювань може призвести до ряду тактичних помилок, зниження спортивного результату;


C.

характеризується переважанням гальмівних процесів у ЦНС, що супроводжується зниженням збудження у нервових центрах і відповідними змінами у функціональному стані всіх систем


D.

характеризується надмірно сильними процесами гальмування у ЦНС, що викликає значні зміни усіх функцій організму, порушення здатності до диференціювань може призвести до ряду тактичних помилок, підвищення спортивного результату;


E.

характеризується процесами гальмування у ЦНС, що викликає значні зміни усіх функцій організму, порушення здатності до диференціювань може призвести до ряду тактичних помилок


384.

Чи відзначається залежність під час впрацьовування між інтенсивністю роботи та динамікою показників системи кровообігу


A. *

немає залежності


B.

пряма залежність


C.

зворотна залежність


D.

не пряма залежність


E.

опосередкована залежність


385.

Рівень сили спортсмена залежить від


A. *

від усіх вказаних факторів


B.

фізіологічного перерізу м'язів.


C.

співвідношення повільних та швидких скорочувальних м'язів.


D.

синхронізаціі діяльності м'язів-синергістів.


E.

функціональної здатності м’язів


386.

Необхідно виробити у собаки умовний захисний згинальний рефлекс. Що з наведеного доцільно використати як безумовний подразник?


A. *

Електричний імпульс


B.

Світло


C.

Метроном


D.

Дзвоник


E.

М'ясо


387.

Необхідно виробити у дитини умовний слиновидільний рефлекс. Що з наведеного доцільно використати як умовний подразник?


A. *

Цукерка


B.

Молоко


C.

Сухарі


D.

Манна каша


E.

Дзвоник


388.

Які властивості нервових центрів забезпечують утворення умовних рефлексів?


A. *

Іррадіація, конвергенція, послідовна індукція


B.

Посттетанiчна потенцiацiя, післядія, трансформація


C.

Полегшення, оклюзія, принцип загального кінцевого шляху


D.

Сумацiя, трансформація, посттетанiчна потенцiацiя


E.

Однобічне проведення збудження, затримка збудження, стомлення

389.

При переході через перехрестя людина зупиняється, побачивши червоний колір світлофора. Який фізіологічний процес відбувається при цьому в корі великих півкуль?


A. *

Умовне гальмо


B.

Диференцiйне гальмуванняКаталог: data -> kafedra -> test6 -> %D1%83%D0%BA%D1%80
%D1%83%D0%BA%D1%80 -> Назва наукового напрямку (модуля)
%D1%83%D0%BA%D1%80 -> Назва наукового напрямку (модуля): Семестр: 12
%D1%83%D0%BA%D1%80 -> Назва наукового напрямку (модуля)
%D1%83%D0%BA%D1%80 -> Перелік питань
%D1%83%D0%BA%D1%80 -> Назва наукового напрямку (модуля)
%D1%83%D0%BA%D1%80 -> Який психічний розлад у хворого?
%D1%83%D0%BA%D1%80 -> Як назвати стан, що характеризується повною втратою
%D1%83%D0%BA%D1%80 -> Назва наукового напрямку (модуля)
%D1%83%D0%BA%D1%80 -> Назва наукового напрямку (модуля)
%D1%83%D0%BA%D1%80 -> Назва наукового напрямку (модуля)


Поділіться з Вашими друзьями:
1   ...   12   13   14   15   16   17   18   19   ...   33


База даних захищена авторським правом ©res.in.ua 2019
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка