Назва наукового напрямку (модуля)Сторінка15/33
Дата конвертації05.05.2016
Розмір2.29 Mb.
1   ...   11   12   13   14   15   16   17   18   ...   33

344.

Для гіпертонічного типу реакції серцево-судинної системи на фізичне навантаження характерним є:


A. *

Збільшення пульсу понад 100%, значне підвищення систолічного і діастолічного АТ


B.

Збільшення пульсу до 60-80%, помірне підвищення систолічного АТ, деяке (до 10%) зниження діастолічного АТ, збільшення пульсового АТ;


C.

Збільшення пульсу до 60-80%, помірне зниження систолічного, діастолічного і пульсового АТ;


D.

Збільшення пульсу до 60-80%, помірне підвищення систолічного АТ, зменшення діастолічного і пульсового АТ;


E.

Збільшення пульсу понад 100%, незначне підвищення систолічного, діастолічного, зменшення пульсового АТ;


345.

Під час проведення більшості функціональних проб оцінюють:


A. *

Вихідні дані показників, їх зміни під впливом проби, час відновлення


B.

Вихідні дані показників;


C.

Час відновлення показників до вихідного рівня;


D.

Зміни показників під впливом чинника, що впливає;


E.

Вихідні дані показників та час їх відновлення після проби;


346.

Після проби 20 присідань за 30 сек. у обстежуваного збільшився пульс з 12 уд. за 10 сек. до 25 уд. за 10 сек., артеріальний тиск змінився з 120/80 до 180/95 мм рт.ст. Визначте тип реакції серцево-судинної системи:


A. *

Гіпертонічний;


B.

Нормотонічний


C.

Гіпотонічний;


D.

Дістонічний;


E.

Східчастий.


347.

За якими параметрами визначається тип реакції серцево-судинної системи на стандартне фізичне навантаження:


A. *

Збудливість пульсу, характер змін систолічного, діастолічного та пульсового АТ;


B.

Зміни систолічного та діастолічного артеріального тиску;


C.

Зміни частоти серцевих скорочень


D.

Зміни частоти пульсу та дихання;


E.

Зміни частоти серцевих скорочень та пульсового АТ.


348.

Яке дозоване фізичне навантаження слід використовувати під час масового профілактичного огляду для визначення функціонального стану серцево-судинної системи у мало тренованих осіб:


A. *

20 присідань за 30 с


B.

Комбіновану пробу С.П.Летунова


C.

Сходження на сходинку висотою 33 см – 5 хв.


D.

Сходження на сходинку висотою 40 см – 5 хв.


E.

Гарвардський степ-тест.


349.

Основними ознаками довгострокової адаптації серцево-судинної системи до оптимальних фізичних навантажень (особливо на розвиток витривалості) є:


A. *

Синусова брадікардія, фізіологічна гіпотонія, помірна гіпертрофія міокарду з відповідним розвитком коронарного кровотоку;

B.

Cинусова брадікардія, помірна гіпертонія, гіпертрофія переважно лівих відділів міокарду;


C.

Синусова брадікардія, фізіологічна гіпотонія, значно виражена гіпертрофія міокарду


D.

Синусова брадікардія, гіпотонія, гіпертрофія переважно правих відділів міокарду;


E.

Синусова тахікардія, фізіологічна гіпертонія, помірна гіпертрофія міокарду з відповідним розвитком коронарного кровоточу.


350.

Основні завдання, що вирішуються при проведенні більшості функціональних проб:


A. *

Всі відповіді вірні


B.

Оцінка характеру реакції органів і систем на функціональну пробу;


C.

Дослідження механізмів адаптації організму до умов, що змінилися;


D.

Виявлення прихованих порушень функцій органів і систем;


E.

Є невірні відповіді.


351.

Типи реакції серцево-судинної системи на фізичне навантаження:


A. *

Нормотонічний, гіпотонічний, гіпертонічний, дістонічний, східчастий;


B.

Нормотонічний, гіпотонічний, гіпертонічний, діскінетичний;


C.

Нормостенічний, астенічний, гіперстенічний, дістонічний, атонічний


D.

Нормостенічний, астенічний, гіпертонічний, східчастий, діскінетичний;


E.

Нормотонічний, астенічний, гіпертонічний, діскінетичний, східчастий.


352.

За своєю природою передстартові зміни функцій є:


A. *

умовно-рефлекторними нервовими і гормональними реакціями;


B.

стресовими реакціями;


C.

результатом розминки перед змагальною діяльністю;


D.

безумовними нервовими реакціями


E.

гормональними реакціями


353.

В основі позитивного впливу розминки на подальшу діяльність лежать:


A. *

«слідові» явища » в ЦНС і підвищення температури м'язів;


B.

іррадіація і концентрація збудження в ЦНС


C.

передстартові зміни в діяльності вегетативних систем;


D.

тривалість та інтенсивність розминки


E.

інтенсивність розминки


354.

У результаті розминки при збільшенні температури м'язів на 10 швидкість метаболізму клітин:


A. *

збільшується приблизно на 50%


B.

збільшується приблизно на 13%;


C.

збільшується приблизно на 100%;


D.

знижується активність ферментів.


E.

збільшується приблизно на 20%;


355.

У результаті розминки швидкість скорочення м'язів:


A. *

збільшується на 50% при підвищенні їх температури тіла на 10;


B.

збільшується на 20% при підвищенні їх температури на 20;


C.

швидкісні здібності м'язів змінюються на 100%.


D.

швидкісні здібності м'язів зменшуэться


E.

швидкісні здібності м'язів не змінюються


356.

До особливостей впрацьовування НЕ відносяться:


A. *

інертність розгортання вегетативних функцій


B.

чим інтенсивніше вправи, тим довший період впрацьовування


C.

не одночасне посилення окремих функцій організму;


D.

відносяться всі процеси

E.

не одночасне посилення функцій організму не знаходиться в прямій залежності від інтенсивності вправи


357.

При виконанні циклічних вправ різної потужності в першу чергу відбувається впрацьовування:


A. *

нервово-м'язового апарату;


B.

серцево-судинної системи (ЧСС, АТ)


C.

дихальної системи (ЧД)


D.

травної системи


E.

видыдбноъ системи


358.

Розвиток позамежного, охоронного гальмування (стомлення) в нервових клітинах внаслідок їх інтенсивної (тривалої) активності виникає в результаті:


A. *

зниження кількості медіаторів у міжнейронних синапсах;


B.

порушення в координації вегетативного забезпечення м'язової діяльності;


C.

інтенсивної пропріорецептивної імпульсації від рецепторів працюючих зв'язок і капсул рухомих частин тіла.


D.

інтенсивної пропріорецептивної імпульсації від рецепторів працюючих м'язів рухомих частин тіла


E.

інтенсивної пропріорецептивної імпульсації від рецепторів працюючих суглобів рухомих частин тіла


359.

У результаті дискоординації рухових і вегетативних функцій у недостатньо підготовлених спортсменів, період впрацьовування може завершуватися:


A. *

появою стану «мертвої точки»;


B.

значним підвищенням рН крові;


C.

; зниженням вмісту лактату в крові


D.

підвищенням життєвої ємності легень.


E.

значним зниженням життєвої ємності легень


360.

При тривалій мало інтенсивній роботі найважливішою причиною порушення діяльності ЦНС і стомлення є:


A. *

зниження вмісту глікогену в печінці і відповідно глюкози в крові (гіпоглікемія) розвиток охоронного гальмування в ЦНС;


B.

недостатнє надходження кисню до працюючих м'язів


C.

недостатнє надходження кисню до кори великих


D.

зниження рН в м'язових клітинах.


E.

зниження рН в крові


361.

По суті, відновлення після фізичної роботи є:


A. *

відновлення порушеного роботою гомеостазу організму


B.

зменшення ЧСС, артеріального тиску до рівня спокою


C.

зменшення легеневої вентиляції до рівня спокою


D.

перебудова нервових механізмів управління рухами і вегетативних процесів


E.

. перебудова нейрогормональних механізмів управління рухами і вегетативних процесіві


362.

Вкажіть правильний порядок фаз відновлення:


A. *

швидка, 2- уповільнена, 3- суперкомпенсація, 4 - пізня


B.

швидка, 2 - уповільнена, 3 - пізня (тривала), 4 - суперкомпенсація;


C.

швидка, 2- суперкомпенсація, 3 - уповільнена, 4 - пізня;


D.

швидка, 2- суперкомпенсація, 3 - уповільнена,


E.

швидка, 2 – пізня, 3 - суперкомпенсація


363.

Загальна витривалість (працездатність) залежить від:


A. *

аеробних можливостей організму;


B.

здатності багаторазово повторювати вправи, що вимагають прояву великої м'язової сили;

C.

. анаеробних можливостей організму


D.

здатності короткочасно повторювати вправи, що вимагають прояву великої м'язової сили;


E.

здатності щвидко повторювати вправи, що вимагають прояву великої м'язової сили;


364.

Здатнысть до виконання фізичних навантажень, які вимагають витривалості, сили або гнучкості і зумовлені поєднанням фізичної активності з генетично переданими здібностями називається: 


A. *

тренованістю;


B.

тренуванням;


C.

рівнем розвитку фізичних якостей.


D.

рівнем розвитку м’язів


E.

рівнем розвитку фізичноъ сили


365.

Як називається найменша ЧСС, нижче якої не виникає тренувального ефекту?


A. *

Порогова


B.

пікова


C.

робоча


D.

субмаксимальна


E.

максимальна


366.

Найменша ЧСС, нижче якої не виникає тренувального ефекту дорівнює у відсотках від максимальної:


A. *

75% від максимальної ЧСС;


B.

60% від максимальної ЧСС;


C.

95% від максимальної ЧСС.


D.

85% від максимальної ЧСС


E.


Каталог: data -> kafedra -> test6 -> %D1%83%D0%BA%D1%80
%D1%83%D0%BA%D1%80 -> Назва наукового напрямку (модуля)
%D1%83%D0%BA%D1%80 -> Назва наукового напрямку (модуля): Семестр: 12
%D1%83%D0%BA%D1%80 -> Назва наукового напрямку (модуля)
%D1%83%D0%BA%D1%80 -> Перелік питань
%D1%83%D0%BA%D1%80 -> Назва наукового напрямку (модуля)
%D1%83%D0%BA%D1%80 -> Який психічний розлад у хворого?
%D1%83%D0%BA%D1%80 -> Як назвати стан, що характеризується повною втратою
%D1%83%D0%BA%D1%80 -> Назва наукового напрямку (модуля)
%D1%83%D0%BA%D1%80 -> Назва наукового напрямку (модуля)
%D1%83%D0%BA%D1%80 -> Назва наукового напрямку (модуля)


Поділіться з Вашими друзьями:
1   ...   11   12   13   14   15   16   17   18   ...   33


База даних захищена авторським правом ©res.in.ua 2019
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка