Назва наукового напрямку (модуля)Сторінка12/33
Дата конвертації05.05.2016
Розмір2.29 Mb.
1   ...   8   9   10   11   12   13   14   15   ...   33


B.

Потужністю роботи


C.

Продуктивністю роботи


D.

Коефіцієнтом корисної дії


E. *

Анаеробними процесами


273.

Після фізичних тренувань максимальна сила двоголового м’яза плеча збільшилась майже вдвічі завдяки збільшенню:


A.

Кількості м’язових волокон


B.

Концентрації кальцію


C.

Фізіологічного поперечного перерізу


D.

Кількості мітохондрій


E. *

Адаптації системи кровообігу


274.

Під час тривалої інтенсивної м’язової роботи недоокислені продукти гліколізу знижують чутливість постсинаптичної мембрани до медіатора ацетилхоліна. Це призведе до:


A.

Зниження амплітуди потенціалу кінцевої пластинки


B.

Підвищення амплітуди потенціалу кінцевої пластинки


C.

Стійкої деполяризації постсинаптичної мембрани


D.

Гіперполяризації постсинаптичної мембрани


E. *

Поліпшення передачі збудження через синапс


275.

У синаптичнiй щiлинi нервово-м'язового синапсу знаходиться фермент, який розщеплює нейромедiатор:

A.

Трансаміназа, ацетилхолін


B.

Холінестераза, ацетилхолін


C.

Моноамiноксидаза, норадреналiн


D.

Пептидаза, глутамат


E. *

АТФаза, АТФ


276.

Са2+ в мiоплазмi необхiдний для забезпечення процесу:


A.

Створення тропомiозину


B.

Розповсюдження ПД


C.

Розмикання актино-мiозинових містків


D.

Формування голiвок міозину


E. *

Замикання актино-міозинових містків


277.

Суцiльний тетанус скелетного м'язу виникає, якщо наступне подразнення припадає на:


A.

Період спокою


B.

Будь-який період попереднього скорочення


C.

Латентний період попереднього скорочення


D. *

Фазу вкорочення попереднього скорочення


E.

Фазу розслаблення попереднього скорочення


278.

При зменшенні запасу Са2+ у саркоплазматичному ретикулумi скелетного м'яза:


A.

Тривалість поодинокого скорочення збільшиться


B.

Буде виникати лише тетанічне скорочення


C.

Тривалість поодинокого скорочення зменшиться


D.

Розслаблення стане неможливим


E. *

Тривалість поодинокого скорочення не зміниться


279.

Енергiя АТФ у процесі скорочення м'язової клітини потрібна для:


A.

Розриву зв'язку актину й міозину, відкачування Са2+ з міоплазми


B.

Зміни конформації тропонiну


C.

Виходу Са2+ з саркоплазматичного ретикулуму


D.

Зміни конформації тропомiозiну


E. *

Відкривання активних центрів актину


280.

Який із зазначених препаратів гальмує передачу нервового імпульса в нервово-м’язових синапсах:


A.

Гістамін


B.

Дофамін


C.

Серотонін


D.

Адреналін


E. *

Кураре


281.

Тривалість одиночного скорочення 0,2с, період скорочення – 0,1с. Який вид скорочення виникає при подразненні м'яза з частотою 50 Гц:


A.

Одиночні скорочення


B.

Зубчастий тетанус


C. *

Гладкий тетанус


D.

Ізометричне


E.

Ізотонічне


282.

Під час латентного періоду в м'язовому волокні виникає:


A.

Генерація ПД


B.

Активація Са2+ насосів


C. *

Утворення поперечних містків

D.

Блокада АТФ - ази


E.

Вірної відповіді немає


283.

Ізотонічне скорочення – це:


A.

Скорочення при постійній довжині м'яза


B.

Скорочення при постійній напрузі, що розвивається м'язом


C.

Скорочення при рівномірному переміщенні маси


D.

Скорочення при одночасній зміні довжини, і напрузі м'яза


E. *

Скорочення в оптимальних умовах


284.

Вкажіть особливість потенціалу дії гладкого м'яза:


A.

Повільна деполяризація і тривалий період абсолютної рефрактерності


B.

Швидка короткочасна деполяризація і тривалий період абсолютної рефрактерності


C.

Короткочасна деполяризація і короткий період абсолютної рефрактерності


D.

Швидка реполяризація і тривалий період відносної рефрактерності


E. *

Швидка гіперполяризація мембрани


285.

Гладкий тетанус – це:


A.

Одиночне м'язове скорочення


B.

Скорочення при серії подразнень з інтервалом між ними меншим летентного періоду


C.

Скорочення при серії подразнень з інтервалом між ними більшим латентного періоду, але меншим часу одиночного скорочення


D.

Скорочення при серії подразнень з інтервалом між ними більше часу одиночного скорочення, але меншим часу розслаблення


E. *

Скорочення при серії подразнень з інтервалом між ними більшим часу одиночного скорочення і розслаблення


286.

Охарактеризуйте стомлюваність гладкого м'яза:


A.

Невтомний


B.

Стомлення настає швидко


C.

Стомлення розвивається повільно


D.

Стомлюваність гладкого м'яза чергується з фазами відновлення працездатності


E. *

Стомлюваність гладких м'язів однакова зі стомлюваністю скелетних м'язів


287.

У гладкого м'яза відповідна реакція на розтягання виявляється:


A.

Скороченням


B.

Розслабленням як при скороченні, так і при розтягненні


C.

Скороченням з наступним розслабленням


D.

Одиночним скороченням


E. *

Тетанічним скороченням


288.

Сила скорочення м'яза збільшиться:


A.

При зменшенні її початкової довжини


B.

При збільшенні продукції АТФ


C.

При збільшенні кількості тропоніна


D. *

При збільшенні кількості поперечних містків


E.

Вірної відповіді немає


289.

Обов’язковою умовою будь-яких емоційних реакцій є активація діяльності автономної нервової системи. Насамперед активується:


A.

симпатична і метасимпатична нервові системи


B.

парасимпатична нервова система


C.

симпатична і парасимпатична нервові системи


D. *

симпатична нервова система

E.

метасимпатична нервова система


290.

Які гормональні зрушення в організмі чоловіка викликають андропаузу?


A.

Знижений рівень тестостерону та підвищений рівень естрогенів.


B. *

Підвищений рівень естрогенів та знижений рівень гонадотропінів


C.

Підвищений рівень тестостерону та знижений рівень естрогенів.


D.

Підвищений рівень гонадотропінів та естрогенів.


E.

Підвищений рівень адреналіну в плазмі крові.


291.

Які гормони сприяють розвитку запальних процесів, посилюючи проникність капілярів і серозних оболонок


A.

Глюкокортикоїди.


B. *

Мінералокортикоїди.


C.

Тропні гормони.


D.

Рилізинг-гормони


E.

Ліберини.


292.

Процес використання глюкози, що відбувається шляхом її транспорту з екстрацелюлярного простору через плазматичну мембрану в середину клітини стимулюється гормоном:


A.

Глюкагоном.


B. *

Інсуліном.


C.

Тироксином.


D.

Альдостероном.


E.

Адреналіном.


293.

Інсуліну притаманні наступні метаболічні ефекти:


A.

Знижує концентрацію глюкози, стимулює утворення глікогену, знижує глюконеогенез, стимулює ліпогенез та ліпідогенез, гальмує анаболізм білка.


B. *

Знижує концентрацію глюкози, підвищує проникливість мембран для глюкози, знижує синтез глікогену в печінці


C.

Підвищує концентрацію глюкози в крові, підвищує проникливість мембран для глюкози, стимулює синтез глікогену, стимулює глюконеогенез, стимулює ліпогенез та ліпідогенез


D.

Знижує концентрацію глюкози, знижує проникливість клітинних мембран для глюкози, знижує синтез глікогену, знижує глюконеогенез, стимулює ліпідогенез.


E.

Підвищує концентрацію глюкози в крові, знижує синтез глікогену в печінці, активує глюконеогенез, знижує ліпогенез та ліпідогенез, стимулює катаболізм білка.


294.

СТГ(соматотропін) - це гормон росту. Які його метаболічні ефекти:


A.

стимулює утворення жиру в підшкірній клітковині


B.

посилює процеси гліконеогенезу


C. *

стимулює синтез білків, посилює ліполіз


D.

сприяє остеопорозу кісткової тканини з віком


E.

пригнічує перистальтику кишківника


295.

АКТГ - адренокортикотропний гормон. Орган мішень - наднирники. Яка позанаднирникова дія:


A. *

знижує кількість лімфоцитів і еозинофілів в периферичній крові


B.

збільшує ЧСС і підвищує АТ


C.

змінює поведінку людини - дратівливість, агресія


D.

активація ліполізу


E.

посилення пігментації шкіри


296.

Що є стимулом до секреції вазопресину:


A.

посилення серцебиття


B.

зміна рН шлункового соку

C.

зниження моторики шлункуКаталог: data -> kafedra -> test6 -> %D1%83%D0%BA%D1%80
%D1%83%D0%BA%D1%80 -> Назва наукового напрямку (модуля)
%D1%83%D0%BA%D1%80 -> Назва наукового напрямку (модуля): Семестр: 12
%D1%83%D0%BA%D1%80 -> Назва наукового напрямку (модуля)
%D1%83%D0%BA%D1%80 -> Перелік питань
%D1%83%D0%BA%D1%80 -> Назва наукового напрямку (модуля)
%D1%83%D0%BA%D1%80 -> Який психічний розлад у хворого?
%D1%83%D0%BA%D1%80 -> Як назвати стан, що характеризується повною втратою
%D1%83%D0%BA%D1%80 -> Назва наукового напрямку (модуля)
%D1%83%D0%BA%D1%80 -> Назва наукового напрямку (модуля)
%D1%83%D0%BA%D1%80 -> Назва наукового напрямку (модуля)


Поділіться з Вашими друзьями:
1   ...   8   9   10   11   12   13   14   15   ...   33


База даних захищена авторським правом ©res.in.ua 2019
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка