Назва наукового напрямку (модуля)Сторінка1/33
Дата конвертації05.05.2016
Розмір2.29 Mb.
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   33

Назва наукового напрямку (модуля):

Семестр:

6

Текстові тести модуль 1 Фізіологія рухової активності

Опис:

3 курс Медичний факультет Здоров'я людини

Перелік питань:

1.

?У спортсменів у межах фізіологічних закономірностей в стані спокою часто вислуховують:


A. *

Посилені або приглушені тони серця;


B.

Аритмічні тони серця;


C.

Органічні систолічні шуми;


D.

Акцент ІІ тону на аорті;


E.

Посилення І тону над верхівкою серця.


2.

Під час комбінованої функціональної проби Летунова застосовують наступні фізичні навантаження:


A. *

20 присідань за 30 сек., біг на місці в максимальному темпі з високим підніманням стегон протягом 15 сек., біг на місці 3 хв. у темпі 180 кроків за 1 хв.


B.

Біг на місці 3 хв. у темпі 180 кроків за1 хв., 20 присідань за 30 сек., біг на місці протягом 15 сек. з високим підніманням стегон


C.

Біг на місці 15 сек. з високим підніманням стегон, 20 присідань за 30 сек., біг на місці 3 хв. у темпі 180 кроків за 1 хв.


D.

20 присідань за 30 сек., 60 підскоків за 30 сек., біг на місці 3 хв. у темпі 150 кроків за 1 хв.


E.

60 підскоків за 30 сек., біг на місці 3 хв. у темпі 120 кроків за 1 хв.


3.

Для дистонічної реакції серцево-судинної системи на фізичне навантаження характерним є:


A. *

На фоні значного прискорення пульсу і підвищення систолічного тиску діастолічний тиск знижується до “0” протягом 2 хв. і більше;


B.

На фоні незначного прискорення пульсу та підвищення систолічного тиску діастолічний тиск знижується до “0”;


C.

На фоні значного прискорення пульсу систолічний тиск різко знижується, діастолічний тиск досягає “0”;


D.

Всі показники збільшуються;


E.

Всі показники зменшуються.


4.

Функціональний систолічний шум після проби з фізичним навантаженням:


A. *

Слабшає або зникає;


B.

Посилюється;


C.

Не змінюється;


D.

Посилюється або слабшає;


E.

Змінює тембр.


5.

У здорових нетренованих чоловіків час затримки дихання на вдиху (проба Штанге) коливається у межах:


A. *

40-60 сек.


B.

50-60 сек.


C.

20-30 сек.


D.

40-50 сек.


E.

20-40 сек.


6.

Ортостатична проба дозволяє оцінити функціональний стан:


A. *

Вегетативної нервової системи;


B.

Серцево-судинної системи;


C.

Центральної нервової системи;


D.

Парсимпатичнго відділу вегетативної нервової системи;


E.

Метасимпатичного відділу вегетативної нервової системи.

7.

Типи реакції серцево-судинної системи на фізичне навантаження:


A. *

Нормотонічний, гіпотонічний, гіпертонічний, дістонічний, східчастий;


B.

Нормостенічний, астенічний, гіперстенічний, дістонічний, атонічний;


C.

Нормотонічний, гіпотонічний, гіпертонічний, діскінетичний;


D.

Нормостенічний, астенічний, гіпертонічний, східчастий, діскінетичний;


E.

Нормотонічний, астенічний, гіпертонічний, діскінетичний, східчастий.


8.

Основні завдання, що вирішуються при проведенні більшості функціональних проб:


A. *

Всі відповіді вірні;


B.

Оцінка характеру реакції органів і систем на функціональну пробу;


C.

Дослідження механізмів адаптації організму до умов, що змінилися;


D.

Виявлення прихованих порушень функцій органів і систем;


E.

Є невірні відповіді.


9.

Під час проведення проби Генча обстежуваний робить:


A. *

Звичний видих;


B.

Звичний вдих;


C.

Максимальний вдих;


D.

Максимальний видих;


E.

Субмаксимальний вдих.


10.

Головний прояв економізації фізіологічних функцій в стані спокою у тренованих осіб це:


A. *

Синусова брадикардія;


B.

Прискорення та поглиблення дихання;


C.

Скорочення фази діастоли;


D.

Синусова тахікардія;


E.

Збільшення хвилинного об’єму серця.


11.

Основними ознаками довгострокової адаптації серцево-судинної системи до оптимальних фізичних навантажень (особливо на розвиток витривалості) є:


A. *

Синусова брадікардія, фізіологічна гіпотонія, помірна гіпертрофія міокарду з відповідним розвитком коронарного кровотоку;


B.

Синусова брадікардія, фізіологічна гіпотонія, значно виражена гіпертрофія міокарду;


C.

Cинусова брадікардія, помірна гіпертонія, гіпертрофія переважно лівих відділів міокарду;


D.

Синусова брадікардія, гіпотонія, гіпертрофія переважно правих відділів міокарду;


E.

Синусова тахікардія, фізіологічна гіпертонія, помірна гіпертрофія міокарду з відповідним розвитком коронарного кровотоку.


12.

Проби з затримкою дихання характеризують переважно стан:


A. *

Серцево-судинної системи;


B.

Центральної нервової системи;


C.

Вегетативної нервової системи;


D.

Системи зовнішнього дихання;


E.

Дихального центру.


13.

Нормальний період відновлення пульсу і артеріального тиску під час проби 20 присідань за 30с.:


A. *

У чоловіків до 2,5 хв., у жінок – до 3 хв.


B.

До кінця 1-ої хв.


C.

У чоловіків 4 хв., у жінок – 5 хв.


D.

Від 3 до10 хв.


E.

Не обов’язково відновлюються.


14.

Органічний систолічний шум після проби з фізичним навантаженням:

A. *

Посилюється;


B.

Слабшає;


C.

Не змінюється;


D.

Змінює тембр;


E.

Зникає.


15.

Яке дозоване фізичне навантаження слід використовувати під час масового профілактичного огляду для визначення функціонального стану серцево-судинної системи у мало тренованих осіб:


A. *

20 присідань за 30 сек.


B.

Комбіновану пробу С.П.Летунова;


C.

Сходження на сходинку висотою 33 см – 5 хв.


D.

Сходження на сходинку висотою 40 см – 5 хв.


E.

Гарвардський степ-тест.


16.

У здорових нетренованих чоловіків час затримки дихання на видиху (проба Генчі складає:


A. *

25-40 сек.


B.

20-30 сек.


C.

15-25 сек.


D.

10-20 сек.


E.

15-30 сек.


17.

За якими параметрами визначається тип реакції серцево-судинної системи на стандартне фізичне навантаження:


A. *

Збудливість пульсу, характер змін систолічного, діастолічного та пульсового АТ;


B.

Зміни частоти серцевих скорочень;


C.

Зміни систолічного та діастолічного артеріального тиску;


D.

Зміни частоти пульсу та дихання;


E.

Зміни частоти серцевих скорочень та пульсового АТ.


18.

Для нормотонічного типу реакції серцево-судинної системи на фізичне


A. *

навантаження характерним є:


B.

Збільшення пульсу до 60-80%, помірне підвищення систолічного АТ, деяке (до 10 -15 %) зниження діастолічного АТ, збільшення пульсового АТ до 60-80 %;


C.

Збільшення пульсу до 60-80 %, помірне зниження систолічного, діастолічного і пульсового АТ;


D.

Збільшення пульсу до 60-80 %, значне підвищення систолічного, діастолічного і пульсового АТ; D. Збільшення пульсу понад 100%, незначне підвищення систолічного, діастолічного, зменшення пульсового АТ;


E.

Збільшення пульсу понад 100 %, значне підвищення систолічного АТ, значне зниження діастолічного АТ.


19.

Кліностатична проба дозволяє оцінити функціональний стан:


A. *

Парасимпатичний відділ вегетативної нервової системи.


B.

Серцево-судинної системи;


C.

Центральної нервової системи;


D.

Вегетативної нервової системи;


E.

Симпатичний відділ вегетативної нервової системи;


20.

У здорових нетренованих жінок час затримки дихання на вдиху (проба Штанге) коливається у межах:


A. *

30-40 сек.


B.

40-60 сек.


C.

50-60 сек.


D.

15-30 сек.

E.

20-40 сек.


21.

Про нормальну реактивність симпатичного відділу вегетативної нервової системи після зміни положення тіла з горизонтального у вертикальне свідчать зміни:


A. *

Збільшення частоти пульсу на 10-16 уд/хв.


B.

Збільшення частоти пульсу на 0-8 уд/хв.


C.

Збільшення частоти пульсу на 20-25 уд/хв.


D.

Зменшення частоти пульсу на 10-16 уд/хв.


E.

Зменшення частоти пульсу на 8-14 уд/хв.


22.

Під час проведення проби Штанге обстежуваний робить:


A. *

Субмаксимальний вдих.


B.

Звичний вдих;


C.

Звичний видих;


D.

Максимальний вдих;


E.

Максимальний видих;


23.

Функціональні проби це:


A. *

Точно дозований вплив на організм різних факторів для вивчення реакції основних фізіологічних систем на той чи інший вплив;


B.

Вплив на організм різноманітних екстремальних факторів для вивчення змін в основних фізіологічних системах;


C.

Вплив на організм негативних факторів зовнішнього середовища для вивчення стійкості до них організму;

Каталог: data -> kafedra -> test6 -> %D1%83%D0%BA%D1%80
%D1%83%D0%BA%D1%80 -> Назва наукового напрямку (модуля)
%D1%83%D0%BA%D1%80 -> Назва наукового напрямку (модуля): Семестр: 12
%D1%83%D0%BA%D1%80 -> Назва наукового напрямку (модуля)
%D1%83%D0%BA%D1%80 -> Перелік питань
%D1%83%D0%BA%D1%80 -> Назва наукового напрямку (модуля)
%D1%83%D0%BA%D1%80 -> Який психічний розлад у хворого?
%D1%83%D0%BA%D1%80 -> Як назвати стан, що характеризується повною втратою
%D1%83%D0%BA%D1%80 -> Назва наукового напрямку (модуля)
%D1%83%D0%BA%D1%80 -> Назва наукового напрямку (модуля)
%D1%83%D0%BA%D1%80 -> Назва наукового напрямку (модуля)


Поділіться з Вашими друзьями:
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   33


База даних захищена авторським правом ©res.in.ua 2019
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка