Назва наукового напрямку (модуля)Сторінка37/47
Дата конвертації05.05.2016
Розмір3.37 Mb.
1   ...   33   34   35   36   37   38   39   40   ...   47
Під час капітального ремонту стоматполіклініки було передбачено обновити колірне оформлення приміщень, тому що останнє має велике психологічне і эстетичне значення; при цьому стіни терапевтичних кабінетів вирішили побілити з врахуванням:


A. *

Орієнтації вікон


B.

Температурного режиму


C.

Глибини закладання


D.

Коефіцієнта відображення стін


E.

Створення відчуття затишку


984.

Які показники необхідно проаналізувати лікарю гігієністу при проведенні експертизи проекту стоматполіклініки, щоб зробити висновок про відповідність природного освітлення гігієнічним вимогам згідно чинного санітарного законодавства. Вкажіть оптимальну відповідь.


A. *

Світловий коефіцієнт (СК), коефіцієнт заглиблення (КЗ), коефіцієнт природної освітленості (КПО), кут падіння, кут отвору


B.

Кут падіння, кут отвору, коефіцієнт заглиблення (КЗ), світловий коефіцієнт (СК)


C.

Коефіцієнт природної освітленості (КПО), світловий коефіцієнт (СК), коефіцієнт заглиблення (КЗ)


D.

Світловий коефіцієнт (СК), коефіцієнт заглиблення (КЗ), кут отвору


E.

Світловий коефіцієнт (СК)


985.

Що потрібно враховувати при виборі ділянки під будівництво стоматполіклініки по відношенню до промислового підприємства?


A. *

З навітряного боку


B.

В безпосередній близькості до підприємства


C.

По бажанню замовника


D.

В межах санітарно-захисної зони


E.

За межами селітебної зони


986.

Чи може дитяче відділення стоматполіклініки розміщуватися в приміщенні для дорослих?


A.

Не може


B. *

Повинно мати окремий вхід, гардероб, кімнату очікування, санвузол і не сполучатися з відділенням для дорослих


C.

Повинно мати окремий вхід


D.

Не сполучатися з відділенням для дорослих


E.

Може


987.

Хто, згідно з НРБУ-97, відноситься до категорії А?


A. *

Особи, які постійно працюють із джерелами іонізуючого випромінювання


B.

Особи, які не працюють із джерелами іонізуючого випромінювання, але зазнають дії опромінення, за умовами проживання і праці

C.

Особи, які тимчасово працюють із джерелами іонізуючого випромінювання


D.

Все населення області або краю


E.

Все населення земної кулі


988.

Різні органи або системи мають різну чутливість до іонізуючого випромінювання. Які з названих є найбільш чутливими:


A. *

Статеві залози


B.

Шкіра


C.

Кісткова тканина


D.

Печінка


E.

Нирки


989.

Радіоактивний стронцій Sг90 нагромаджується в таких органах:


A.

Печінці


B.

М'язах


C.

Щитоподібній залозі


D.

Шкірі


E. *

Кістках


990.

Найменшу проникну здатність мають такі види іонізуючого випромі­нювання:


A.

Бета+


B.

Бета-


C.

Х-промені


D. *

Не+4


E.

Гама


991.

Унаслідок дії іонізуючої радіації у повітрі процедурної рентгенкабінету утворюються озон і оксиди азоту. Чи повинна процедурна рентгенкабінету бути обладнана вентиляцією і якою?


A. *

Припливно-витяжною


B.

Тільки природною


C.

Припливною


D.

Витяжною


E.

Ні, не треба


992.

Річна ефективна доза опромінювання практично здорових осіб при проведенні профілактичних медичних рентгенівських досліджень не повинна перевищувати:


A.

0,5 мзв


B. *

1,0 мзв


C.

2,0 м3в


D.

5,0 мзв


E.

10 мзв


993.

Захищати від випромінювання рентгенівського апарата необхідно:


A.

Цілодобово


B.

Протягом робочого дня


C.

Тільки під час рентгеноскопічних досліджень


D.

Тільки під час генерування рентгенівського випромінювання


E. *

Усе перераховане вище правильно


994.

В яких одиницях вимірюється активність радіонуклідів ?


A.

Грей


B. *

Беккерель


C.

Рад


D.

Кулон /кг

E.

Рентген


995.

До джерел можливого надходження радіоактивних забруднень в біосферу відносяться


A.

Прискорювачі елементарних частинок


B.

Космічне випромінювання


C.

Грунт


D. *

Підприємства по видобуванню, переробці і отриманню радіонуклідів


E.

Установи, підприємства і лабораторії


996.

Хворий С., 48 років, брав участь у ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС. В даний час знаходиться на стаціонарному лікуванні в МКЛ №12 м. М. Діагноз: прогресуюча вегетативна недостатність. До якої групи ефектів іонізуючої радіації можна віднести дане захворювання?


A. *

Сомато-стохастичні


B.

Соматичні ефекти


C.

Генетичн


D.

Гормезис


E.

Гетерозис


997.

При дозиметричному контролі приміщення терапевтичного стаціонару, що будується, потужність дози зовнішнього гамма-випромінювання дорівнює 0,3 мкЗв/год (30 мкР/год). Оцініть рівень опромінювання у порівнянні з допустимим для приміщень з постійним перебуванням людей


A.

Перевищує у 2 рази


B.

Перевищує у 4 рази


C.

Перевищує у 3 рази


D.

Перевищує у 6 рази


E. *

Не перевищує


998.

Лікарняна ділянка розміщена в межах населеного пункту, з підвітряного боку стосовно діючого промислового підприємства. Рівень стоянки ґрунтових вод - 3 м від поверхні землі. Площа забудови складає 15 %, озеленення - 65 %. Яка з наведених характеристик не відповідає санітарно-гігієнічним вимогам.


A. *

Розміщення з підвітряного боку стосовно діючого промислового підприємства


B.

Розташування в межах населеного пункту


C.

Недостатня площа забудови


D.

Площа озеленення


E.

Високий рівень стоянки ґрунтових вод


999.

В одному з районних центрів передбачається будівництво лікарні на 200 місць. З даних пояснюючої записки ситуаційного та генерального плану видно, що: площа земельної ділянки 0,2 га з пологим ухилом у південному напрямку, грунт супіщаний, рівень стояння ґрунтових вод - 2,5 м, пануючі вітри місцевості - південні. Південніше від земельної ділянки, на відстані 400 м, знаходиться діюче підприємство з виробництва штучних матеріалів, у викидах якого містяться пари ефіру та ацетону. На основі вище наведеного сформульовано висновок про недоцільність будівництва лікарні на даній земельній ділянці. Що послужило причиною для такого висновку?


A. *

Розташування діючого підприємства


B.

Розмір земельної ділянки


C.

Рівень стояння ґрунтових вод


D.

Механічний склад ґрунту


E.

Ухил земельної ділянки


1000

Міська лікарня складається з головного корпусу, в якому розміщені хірургічне і терапевтичне відділення, та декількох окремих будинків, які призначені для інфекційного, пологового та дитячого відділень. Визначити систему будівництва лікарні

A. *

Змішана


B.

Централізовано-блочна


C.

Централізована


D.

Децентралізована


E.

Казарменна


1001

У споруджуваному хірургічному відділенні на 60 ліжок плануються дві операційні площею відповідно 10 і 20 м2. Вікна їх орієнтовані на північні румби. Світловий коефіцієнт - 1:2, КПО - 2,5 %. Які параметри не відповідають гігієнічним вимогам?


A. *

Площа операційних


B.

Світловий коефіцієнт


C.

Орієнтація вікон


D.

КПО


E.

Кількість операційних


1002

Площа чотирьох ліжкової палати в терапевтичному відділенні лікарні складає 28 м2. Чи відповідає це гігієнічним вимогам?


A. *

Відповідає


B.

Відповідає тільки для сільських лікарень


C.

Не відповідає


D.

Відповідає тільки для міських лікарень


E.

Відповідає тільки для лікарень з централізованою системою забудови


1003

На земельній ділянці лікарні 25 % площі зайнято будівлями, 60 % - зеленими насадженнями і 15 % припадає на господарський двір і проїзди. В який спосіб необхідно покращити планування лікарняної ділянки?


A. *

Зменшити відсоток забудови


B.

Зменшити відсоток озеленення


C.

Збільшити відсоток забудови


D.

Збільшити відсоток озеленення


E.

Зменшити відсоток на господарський двір і проїзди


1004

Природна радіоактивність повітря формується за рахунок


A.

Космічного випромінювання


B. *

Виділення радіоактивних газів із земної кори


C.

Надходження в навколишнє середовище елементів обміну речовин людей і тварин


D.

Викидів АЕС радіоактивних інертних газів


E.

Захоронення в землю контейнерів з відходами промисловості


1005

Яка лінійна щільність іонізації повітря альфа-частинками


A.

Декілька пар іонів на 1 см пробігу


B.

Сотні пар іонів на 1 см пробігу


C.

Тисячи пар іонів на 1 см пробігу


D. *

Десятки тисяч пар іонів на 1 см пробігу


E.

Не здатні іонізувати


1006

За допомогою якої величини можна порівнювати опромінення окремого органа з опромінюванням всього тіла?


A.

Коефіціента якості (радіаційного фактора)


B. *

Зважувального коефіціента (тканинного фактора)


C.

Коефіціента поглинання


D.

Коефіціента ризику

Каталог: data -> kafedra -> test6 -> %D0%A3%D0%BA%D1%80 -> %D0%A1%D1%82%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D1%96%D1%87%D0%BD%D0%B8%D0%B9%20%D1%84%D0%B0%D0%BA%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D0%B5%D1%82 -> 2%20%D0%BA%D1%83%D1%80%D1%81
%D0%A1%D1%82%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D1%96%D1%87%D0%BD%D0%B8%D0%B9%20%D1%84%D0%B0%D0%BA%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D0%B5%D1%82 -> Просякнення кров’ю тканин
2%20%D0%BA%D1%83%D1%80%D1%81 -> Модуль 1 Філософська онтологія і антропологія
%D0%A1%D1%82%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D1%96%D1%87%D0%BD%D0%B8%D0%B9%20%D1%84%D0%B0%D0%BA%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D0%B5%D1%82 -> Всі наступні симптоми характерні для III энцефалопатичної стадії алкоголізму, окрім
%D0%A3%D0%BA%D1%80 -> Сестринська практика (текстові тести)
%D0%A3%D0%BA%D1%80 -> Модуль №2 Флаврноїди 2014
%D0%A1%D1%82%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D1%96%D1%87%D0%BD%D0%B8%D0%B9%20%D1%84%D0%B0%D0%BA%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D0%B5%D1%82 -> Зачіпною петлею
%D0%A1%D1%82%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D1%96%D1%87%D0%BD%D0%B8%D0%B9%20%D1%84%D0%B0%D0%BA%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D0%B5%D1%82 -> Економіка охорони здоров'я


Поділіться з Вашими друзьями:
1   ...   33   34   35   36   37   38   39   40   ...   47


База даних захищена авторським правом ©res.in.ua 2019
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка