Назва наукового напрямку (модуля)Сторінка27/47
Дата конвертації05.05.2016
Розмір3.37 Mb.
1   ...   23   24   25   26   27   28   29   30   ...   47
C.

Азбестовий


D. *

Вугільний


E.

Пил шамота.


747.

Протипокази прийому на роботу, пов’язані з можливістю дії кварцевого пилу.


A.

Захворювання ССС., включаючи гіпертонічну хворобу.


B.

Захворювання шлунково-кишкового тракту, включаючи виразку


C.

Захворювання щитовидної системи, включаючи дифузний зоб


D.

Захворювання органів сечостатевої системи, включаючи нефрит.


E. *

Захворювання органів дихання, включаючи туберкульоз, захворювання діафрагми і ССС.


748.

Який ви знаєте основний метод визначення вмісту пилу в повітрі?


A.

Мікроскопічний метод


B.

Хімічний метод.


C. *

Ваговий метод.


D.

Фізичний метод


E.

Ультрамікроскопічний


749.

Якого розміру найчастіше зустрічаються частинки пилу, що складають 90% виробничої запиленості.


A.

Більше 2мк м


B. *

Менше 2 мк м


C.

Менше 4 мк м


D.

Менше 5 мк м


E.

Більше 3 мк м


750.

Яке найчастіше ускладнення азбестозу?


A. *

Рак легень


B.

Пиловий бронхіт.


C.

Бронхіальна астма


D.

Легеневе серце


E.

Туберкульоз


751.

Гранично допустимі концентрації пилу в повітрі робочих приміщень при наявності в ній вільного двоокису кремнію більше 70% в мг/м3


A.

0,5

B. *

1,0


C.

1,5


D.

2,0


E.

2,5


752.

Укажіть види трудової діяльності, під час яких має місце підвищене пилоутворення:


A. *

Сільськогосподарські роботи


B.

Склодувні роботи


C.

Робота на гальванічних дільницях машинобудівних заводів


D.

Робота на об’єктах громадського харчування


E.

Робота в аптеці


753.

Приведіть класифікацію пилу за ступенем дисперсності:


A.

Видимий пил - понад 1000 мкм, мікроскопічний пил - 25-100 мкм, ультрамікроскопічний пил - до 25 мкм


B.

Видимий пил - понад 100 мкм, мікроскопічний пил - 250-1000 мкм, ультрамікроскопічний пил - до 250 мкм


C. *

Видимий пил - понад 10 мкм, мікроскопічний пил - 0,25-10 мкм, ультрамікроскопічний пил - до 0,25 мкм


D.

Видимий пил - понад 1000 мкм, мікроскопічний пил - 250-1000 мкм, ультрамікроскопічний пил - до 25 мкм


E.

Видимий пил - понад 10 мкм, мікроскопічний пил - 25-100 мкм, ультрамікроскопічний пил - до 250 мкм


754.

Приведіть класифікацію пилу у залежності від способу утворення:


A.

Аерозолі утворення, аерозолі інтеграції


B. *

Аерозолі дезінтеграції, аерозолі конденсації


C.

Аерозолі розчинення, аерозолі випаровування


D.

Аерозолі кондукції, аерозолі з’єднання


E.

Аерозолі конвергенції, аерозолі інтеграції


755.

Назвіть найбільш агресивний вид пилу:


A.

Деревний пил


B.

Борошняний пил


C. *

Азбестовий пил


D.

Тальковий пил


E.

Металевий пил


756.

У промисловому центрі з розвинутою металургійною промисловістю у атмосферне повітря потрапляють пильові частинки оксидів металів, які входять до складу димових викидів від плавильних печей. Такі пильові частинки відносяться до:


A. *

Аерозолів конденсації


B.

Аерозолів дезінтеграції


C.

Рідких аерозолів


D.

Аерозолів возгонки


E.

Аерозолів суміші


757.

Назвіть пневмоконіози, що відносяться до групи силікатозів:


A. *

Каоліноз, азбестоз, талькоз


B.

Богасоз, алюміноз,бериліоз


C.

Бісиноз, амілоз, азбестоз


D.

Сидероз, графітоз, талькоз


E.

Баритоз, бериліоз, каоліноз


758.

Назвіть пневмоконіози, що відносяться до групи металоконіозів:

A.

Антракоз, каоліноз, алюміноз


B.

Богасоз, азбестоз, бериліоз


C.

Талькоз, бісиноз, баритоз


D. *

Баритоз, алюміноз, сидероз


E.

Kаоліноз, алюміноз, амілоз


759.

Дайте визначення поняття “шум”:


A.

Оптичні коливання частинок пружного середовища під дією збуджувальної сили


B. *

Сукупність звуків, які заважають сприйняттю корисних звукових сигналів, що порушують тишу, справляють шкідливу дію на організм


C.

Механічні періодичні коливання частинок пружного середовища під дією збуджувальної сили


D.

Механічні коливальні рухи систем з пружними зв’язками


E.

Оптичні коливальні рухи систем з пружними зв’язками


760.

Назвіть характеристики шуму, при яких приглухуватість виникає найшвидше:


A.

Короткочасний, низькочастотний шум


B. *

Тривалий, високочастотний шум


C.

Низькочастотний, cтабільний шум


D.

Підпороговий шум


E.

Надпороговий шум


761.

Назвіть які зрушення у функціональному стані слухового аналізатора можна визначити за допомогою аудіометрії:


A. *

Порушення слухової чутливості


B.

Поріг сприйняття акустичних коливань


C.

Порушення вестибулярного апарату


D.

Ступінь вираженості вегетативних розладів організму


E.

Рівень сприйняття ультра- та інфразвукових коливань


762.

Назвіть мінімальний рівень звукового тиску, при якому спостерігаються порушення функцій внутрішніх органів (у дБ):


A.

40


B.

50


C.

60


D.

70


E. *

80


763.

Дайте визначення поняття “вібрація”:


A.

Оптичні коливання частинок пружного середовища під дією збуджувальної сили


B.

Механічні аперіодичні коливання частинок пружного середовища під дією збуджувальної сили


C.

Механічні періодичні коливання частинок пружного середовища під дією збуджувальної сили


D. *

Механічні коливальні рухи системи з пружними зв’язками


E.

Оптичні коливальні рухи системи з пружними зв’язками


764.

Назвіть основні фізіолого-гігієнічні характеристики шуму:


A.

Довжина хвилі, період коливань, тембр


B. *

Інтенсивність, спектральний розподіл за частотою, гучність


C.

Віброшвидкість, віброприскорення, звуковий тиск


D.

Період коливань, інтенсивність, тембр


E.

Тембр, звуковий тиск, гучність


765.

Перерахуйте види шуму за характером спектрального розподілу:


A.

Побутовий, постійний

B. *

Широкосмуговий, тональний


C.

Виробничий, непостійний, що коливається у часі


D.

Непостійний переривчастий, непостійний еквівалентний


E.

Непостійний імпульсний


766.

Назвіть основну акустичну величину, що характеризує шумову обстановку на виробництві:


A.

Розподіл звукового тиску


B.

Гучність шуму


C. *

Рівень звукового тиску


D.

Сила шуму


E.

Частота акустичних коливань


767.

Назвіть параметри виробничого середовища, що посилюють несприятливу дію вібрації:


A.

Недостатнє загальне освітлення приміщень, cпектральний склад освітлення


B.

Підвищена швидкість руху повітря, несприятлива вентиляція


C.

Недостатнє місцеве освітлення


D. *

Шум високої інтенсивності, висока м’язова напруженість, несприятливі мікрокліматичні умови


E.

Несприятливі клімато-погодні умови, недостатнє загальне освітлення


768.

Назвіть мінімальний рівень звукового тиску, при якому спостерігаються порушення функцій центральної нервової системи (у дБ):


A.

20


B. *

60


C.

40


D.

50


E.

30


769.

Назвіть фізіологічні системи організму людини, що є найбільш уразливими до дії шуму із наведених:


A.

Ендокринна система, кров


B. *

Слуховий аналізатор, центральна нервова та серцево-судинна система


C.

Зоровий та слуховий аналізатори


D.

Лімфатична та ендокринна системи


E.

М’язово-кісткова та іммунна системи


770.

По характеру змін загальної інтенсивності на протязі часу для людини найбільш шкідливий шум:


A. *

Імпульсний


B.

Суцільний


C.

Стабільний


D.

Тональний


E.

Широкополосний


771.

Як нормується рівень шуму на виробництві?


A.

По загальному рівню звуку


B. *

По рівнях звукового тиску в 8-октавних полосах


C.

По гучності звуку


D.

По інтенсивностіКаталог: data -> kafedra -> test6 -> %D0%A3%D0%BA%D1%80 -> %D0%A1%D1%82%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D1%96%D1%87%D0%BD%D0%B8%D0%B9%20%D1%84%D0%B0%D0%BA%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D0%B5%D1%82 -> 2%20%D0%BA%D1%83%D1%80%D1%81
%D0%A1%D1%82%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D1%96%D1%87%D0%BD%D0%B8%D0%B9%20%D1%84%D0%B0%D0%BA%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D0%B5%D1%82 -> Просякнення кров’ю тканин
2%20%D0%BA%D1%83%D1%80%D1%81 -> Модуль 1 Філософська онтологія і антропологія
%D0%A1%D1%82%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D1%96%D1%87%D0%BD%D0%B8%D0%B9%20%D1%84%D0%B0%D0%BA%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D0%B5%D1%82 -> Всі наступні симптоми характерні для III энцефалопатичної стадії алкоголізму, окрім
%D0%A3%D0%BA%D1%80 -> Сестринська практика (текстові тести)
%D0%A3%D0%BA%D1%80 -> Модуль №2 Флаврноїди 2014
%D0%A1%D1%82%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D1%96%D1%87%D0%BD%D0%B8%D0%B9%20%D1%84%D0%B0%D0%BA%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D0%B5%D1%82 -> Зачіпною петлею
%D0%A1%D1%82%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D1%96%D1%87%D0%BD%D0%B8%D0%B9%20%D1%84%D0%B0%D0%BA%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D0%B5%D1%82 -> Економіка охорони здоров'я


Поділіться з Вашими друзьями:
1   ...   23   24   25   26   27   28   29   30   ...   47


База даних захищена авторським правом ©res.in.ua 2019
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка