Назва наукового напрямку (модуля)Сторінка18/47
Дата конвертації05.05.2016
Розмір3.37 Mb.
1   ...   14   15   16   17   18   19   20   21   ...   47
C.

Зона відпочинку.


D.

Селітебна зона,


E. *

Зона обмеження


439.

Санітарна охорона вододжерел не включає


A.

організацію зон санітарної охорони,


B. *

гігієнічне нормування хімічних сполук у воді вододжерел,


C.

зоборону спуск побутових і промисловмх стічних вод без попередньої очистки і знезараження,


D.

запровадження замкнутих систем водопостачання промислових підприємств,


E.

регуляція роззміщення населених пунктів, контроль за санітарним станом берегів, пляжів.


440.

На одній з вулиць населеного пункту А. зареєстровані масові захворювання на ентероколіт. Санітарне обстеження дозволило встановити причину - недоброякісна питна вода, яку брали мешканці цієї вулиці з шахтного колодязя. На відстані 15 м від колодязя розташована вбиральня вигрібного типу. Для профілактики подальшого росту захворюваності в першу чергу необхідно:


A.

провести дезинфекцію колодязя


B.

виявити та ізолювати джерело інфекції


C. *

заборонити вживання води з колодязя

D.

вирішити питання про підключення вулиці до централізованого водопроводу


E.

перенести вбиральню на необхідну відстань


441.

Проведено дослідження води, яка відібрана із шахтної криниці. Установлено: прозорість - 18 см, кольоровість - 15°, запах - 3 бала, жорсткість 10 мг-екв/дм3, окислюваність - 4 мг/дм3, вміст азоту амонійного - 0,2 мг/дм3, азоту нітратів - 0,05 мг/дм3, хлоридів - 80 мг/дм3, колі-титр - 80, колі-індекс - 12. Обгрунтуйте гігієнічний висновок щодо якості питної води.


A. *

Вода не відповідає гігієнічним вимогам, необхідна санація криниці


B.

Вода відповідає гігієнічним вимогам


C.

Вода не відповідає гігієнічним вимогам, необхідна очистка криниці


D.

Вода не відповідає гігієнічним вимогам, необхідно провести знезаражування води.


E.

Вода небезпечна в епідвідношенні, необхідна дезактивація криниці


442.

Який вміст води в організмі людини від загальної маси?


A.

25 %


B.

35 %


C.

45 %


D.

55 %


E. *

65 %


443.

Втрата якої кількості води від загальної маси тіла людини спричиняє помітне порушення обміну речовин?


A.

1 %.


B.

3 %


C.

5 %


D.

6 %


E. *

10 %


444.

Які із цих груп захворювань не передаються водним шляхом?


A.

Кишкові інфекції


B.

Зоонози


C.

Гельмінтози


D.

Антропозоонози


E. *

Пневмоконіози


445.

Назвіть інфекційну хворобу небактеріальної природи, що може передаватися через воду:


A.

Холера


B. *

Вірусний гепатит


C.

Черевний тиф


D.

Лептоспіроз


E.

Дизентерія


446.

Перерахуйте захворювання, що не можуть передаватися через воду:


A.

Захворювання, зумовлені хімічним складом води


B. *

Захворювання, зумовлені фізичними якостями води


C.

Інфекційні хвороби бактеріальної природи


D.

Вірусні захворювання


E.

Протозойні захворювання


447.

Укажіть основні шляхи профілактики біогеохімічних ендемій:


A. *

Додавання мікроелементів у питну воду


B.

Використання психопрофілактичних заходів


C.

Запровадження лікувальної фізичної культури


D.

Використання кліматотерапії

E.

Використання фізіотерапевтичних процедур


448.

Яка хвороба, що передається через воду, не відноситься до антропонозних захворювань:


A.

Лептоспіроз


B.

Туляремія


C.

Бруцельоз


D. *

Холера


E.

Гарячка Ку


449.

Для визначення вмісту фтору у воді використовують специфічний реактив, який з іоном фтору змінює забарвлення з рожевого у жовте. Виберіть його серед наведених реактивів:


A.

Червона кров’яна сіль.


B. *

Реактив алізаринцирконієвий.


C.

Реактив Несслера.


D.

Реактив Грісса.


E.

Реактив Елмана.


450.

Який грунт є найбільш здоровим в гігієнічному значенні ?


A. *

Великозернистий і сухий


B.

Великозернистий і вологий


C.

Дрібнозернистий і сухий


D.

Дрібнозернистий і вологий


E.

Дрібнозернистий і помірно вологий


451.

Підвищення концентрації фтору у питній воді може викликати:


A.

Карієс зубів.


B.

Ендемічний зоб.


C. *

Флюороз зубів


D.

Метгемоглобінемією.


E.

Рахіт у дітей.


452.

При обстеженні дітей в стоматполіклініці у багатьох виявили на зубах невеликі прозорі плями, ділянки подібні до паперу, які уражають до 25% зовнішньої поверхні зуба, що вказує на флюороз. Яка це стадія флюорозу?


A.

3


B.

1


C. *

2


D.

4


E.

5


453.

Для відбору проб грунту використовують:


A. *

Свердла Френкеля


B.

Сита Кнопа


C.

Циліндри Геннера


D.

Прилад Журавльова


E.

Батометр


454.

Документ, що регламентує організацію контролю за якістю водопровідної води:


A. *

СанПіН „Питна вода. Гігієнічні вимоги до якості води централізованої системи питного водопостачання. Контроль якості”.


B.

ДЕСТ „Джерела централізованого господарсько-питного водопостачання”.


C.

СніП „Водопостачання”.


D.

ДЕСТ Р 51232-98 „Вода питна. Гігієнічні вимоги до організації і методів контролю якості”.


E.

Конституція.

455.

Для водопостачання міста використовують воду, яка містить 100 мг/дм3 хлоридів, 180 мг/дм3 сульфатів, 0,3 мг/дм3 заліза, 0,3 мг/дм3 фтору. Загальна твердість води - 3,0 мгекв/дм3, індекс БГКП - 2. Які заходи доцільно провести для покращання її якості?


A.

Пом’якшення


B.

Очищення води від заліза


C.

Опріснення


D. *

Фторування


E.

Знезаражування


456.

Фтор належить до важливих біогенних елементів, бере участь в обміні речовин організму, відіграє важливу роль в утворенні кісткової тканини скелета і особливо зубів. Основним джерелом забезпечення організму фтором


A.

Хліб.


B. *

Питна вода.


C.

Сіль.


D.

Фрукти.


E.

М’ясо.


457.

Виберіть основний показник шкідливості, на якому грунтуються дослідження по обгрунтуванню ГДК шкідливих речовин в грунті:


A.

Рефлекторна дія.


B.

Органолептичний.


C.

Міграцйно-повітряний.


D.

Міграційно-водний.


E. *

Транслокаційний.


458.

За якою ознакою шкідливості нормуються фториди у воді?


A.

За гонадотоксичною


B.

За органолептичною


C. *

За токсикологічною


D.

За ембріотоксичною


E.

За санітарно-токсикологічною


459.

Аерація грунту відбувається безпосередньо під впливом:


A.

Сонячного опромінювання.


B. *

Під впливом різниці температур і коливань тиску грунтового і атмосферного повітря.


C.

При процесах трансформації органічних речовин.


D.

При дії руху повітря.


E.

При процесах самоочищення грунту


460.

При обстеженні стану здоров’я у населеному пункті К зафіксований високий рівень захворюваності флюорозом. Визначення якого показника в питній воді слід зробити?


A.

Рівень сульфатів.


B. *

Вміст фтору.


C.

Рівень нітратів.


D.

Твердість води.


E.

Індекс БГКП.


461.

Гірське озеро розташоване за межами населеного пункту. Навколо ліс, береги піщані, кам’янисті. Аналіз води: смак, запах 1 бал, аміак і нітрити відсутні, колір безбарвна, нітрати - 40 мг/л, прозорість - 40 см, хлориди 50 мг/л, окислюваність - 3 мг О2/л, твердість 10 мг екв/л, індекс БГКП - 3 КУО/дм3, загальне мікробне число - 65 КУО/см3. Дайте санітарну оцінку води.


A. *

Вода придатна для пиття


B.

Вода придатна тільки для господарських потреб

C.

Вода придатна для пиття після кип'ятіння


D.

Вода непридатна для використання


E.

Вода придатна для пиття після відстоювання


462.

Найбільш надійні в санітарному відношенні джерела води:


A.

Грунтові


B.

Поверхневі


C.

Міжпластові безнапірні


D. *

Артезіанські


E.

Атмосферні


463.

Для будівництва санаторію бальнеологічного профілю виділена територія в гористій місцевості (периферія Карпат). Проведено санітарно-хімічне, гельмінтологічне і бактеріологічне дослідження ґрунту. Проби бралися із глибини 2,0; 20,0 і 50,0 см в різних місцях ділянки. Результати аналізу: санітарне число - 0,88, загальне число бактерій в 1 г - 630, колі титр - 2,0, титр анаеробів - 0,2, кількість яєць гельмінтів в 1 г - 0. Дати заключення про ступінь забруднення ґрунту.

Каталог: data -> kafedra -> test6 -> %D0%A3%D0%BA%D1%80 -> %D0%A1%D1%82%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D1%96%D1%87%D0%BD%D0%B8%D0%B9%20%D1%84%D0%B0%D0%BA%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D0%B5%D1%82 -> 2%20%D0%BA%D1%83%D1%80%D1%81
%D0%A1%D1%82%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D1%96%D1%87%D0%BD%D0%B8%D0%B9%20%D1%84%D0%B0%D0%BA%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D0%B5%D1%82 -> Просякнення кров’ю тканин
2%20%D0%BA%D1%83%D1%80%D1%81 -> Модуль 1 Філософська онтологія і антропологія
%D0%A1%D1%82%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D1%96%D1%87%D0%BD%D0%B8%D0%B9%20%D1%84%D0%B0%D0%BA%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D0%B5%D1%82 -> Всі наступні симптоми характерні для III энцефалопатичної стадії алкоголізму, окрім
%D0%A3%D0%BA%D1%80 -> Сестринська практика (текстові тести)
%D0%A3%D0%BA%D1%80 -> Модуль №2 Флаврноїди 2014
%D0%A1%D1%82%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D1%96%D1%87%D0%BD%D0%B8%D0%B9%20%D1%84%D0%B0%D0%BA%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D0%B5%D1%82 -> Зачіпною петлею
%D0%A1%D1%82%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D1%96%D1%87%D0%BD%D0%B8%D0%B9%20%D1%84%D0%B0%D0%BA%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D0%B5%D1%82 -> Економіка охорони здоров'я


Поділіться з Вашими друзьями:
1   ...   14   15   16   17   18   19   20   21   ...   47


База даних захищена авторським правом ©res.in.ua 2019
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка