Назва наукового напрямку (модуля)Сторінка17/47
Дата конвертації05.05.2016
Розмір3.37 Mb.
1   ...   13   14   15   16   17   18   19   20   ...   47
B.

Харчова токсикоінфекція

C.

Стафілококовий токсикоз


D.

Харчове отруєння хлорорганічними пестицидами


E.

Харчове отруєння важкими металами


413.

У воді шахтного колодязя, розташованого на околиці села в 60 м нижче ферми великої рогатої худоби виявлені азотисті з'єднання, у таких концентраціях: аміак - 0,9 мг/л, нітрити -0,3 мг/л, нітрати - 52 мг/л. Для якого забруднення характерний такий аналіз води?


A. *

постійне


B.

свіже


C.

недавнє


D.

давнє


E.

латентне


414.

Результати лабораторного аналізу питної води, відібраної на водогінній мережі міста, показали високий рівень бактеріального забруднення (колі-титр - 25). Яка можлива причина погіршення якості води?


A. *

Порушення герметичності водогінної мережі


B.

Застій води у мережі


C.

Матеріал водопровідних труб


D.

Підвищення температури води


E.

Давно не промивалася, замулена мережа


415.

Прояви вживання питної води з високим вмістом сульфатів


A.

Зниження секреції шлунку


B.

Зниження секреції кишечнику


C. *

Підвищення моторної функції шлунку і кишечнику


D.

Пригнічення видільної функції нирок


E.

Порушення реакції угамування спраги


416.

Гранично допустимий вміст сульфатів у питній воді


A.

100 мг/л


B.

200 мг/л


C.

400 мг/л


D. *

500 мг/л


E.

600 мг/л


417.

Які речовини свідчать про завершення мінералізації органічних решток у воді


A. *

Нітрати


B.

Нітрити


C.

Аміак


D.

Сульфати


E.

Хлориди


418.

Загальна твердість води зумовлена наявністю наступних солей


A.

Кальцію


B.

Магнію


C.

Калію


D. *

Кальцію і магнію


E.

Натрію


419.

Вода називається м’якою, коли її твердість становить


A.

Понад 14 мг-екв/дм3


B.

Понад 7 мг-екв/дм3


C.

Від 3,5 до 7 мг-екв/дм3

D. *

До 3,5 мг-екв/дм3


E.

Понад 10 мг-екв/дм3


420.

Які природні джерела води використовуються в першу чергу для питного водопостачання населення.


A.

Річки


B.

Озера


C.

Атмосферні води


D. *

Міжпластові води


E.

Грунтові води.


421.

Назвіть фактор, що не визначає вибір та можливість використання джерела

водопостачання:
A.

Доступність вододжерела


B.

Водоємність вододжерела


C.

Ступінь схильності вододжерела до впливу факторів довкілля


D. *

Близькість до морів та океанів


E.

Ступінь надійності вододжерела у санітарно-гігієнічному відношенні


422.

Назвіть фактор, що визначає вибір та можливість використання джерела

водопостачання:
A.

Ландшафтні умови


B.

Хімічний склад атмосферного повітря


C.

Зручність транспортних шляхів


D. *

Водоємність вододжерела


E.

Близькість до морів та океанів


423.

Що з названого не відноситься до підземних вод:


A.

Верховодка


B.

Грунтові води


C.

Міжпластові напірні води


D. *

Міжпластові змішані води


E.

Міжпластові безнапірні води


424.

Якої зони санітарної охорони джерел водопостачання немає?


A. *

Зона контролю


B.

Зона посиленого режиму


C.

Зона обмежень


D.

Зона спостережень


E.

Нічого з названого


425.

Назвіть одну з зон санітарної охорони джерел водопостачання


A.

Дослідна зона


B. *

Зона посиленого режиму


C.

Зона контролю


D.

Господарська зона


E.

Технічна зона


426.

Яка з названних криниць не відноситься до основних джерел місцевого водопостачання:


A.

Дрібнотрубчаста криниця


B. *

Середньотрубчаста криниця


C.

Глибокотрубчаста криниця


D.

Артезіанська криниця


E.

Шахтна криниця

427.

Цінним показником ступеня забруднення води органічними речовинами є


A. *

БПК - біохімічна потреба кисню


B.

ГДК - гранично допустима концентрація


C.

БГКП - бактерії групи кишечної палички


D.

ЗМЧ - загальне мікробне число


E.

ГПК - гранично припустима концентрація


428.

Яку кількість води (л) відбирають для повного аналізу води:


A.

0,1


B.

0,5


C.

1


D.

2


E. *

5


429.

З якого місця водойми-джерела водопостачання відбирають воду для аналізу?


A.

біля берега


B.

на середині водойми


C.

на глибині 0,5 м


D.

на відстані 1 м від бе­рега


E. *

з місця водозабору


430.

Який прилад використовують для відбору проб води?


A.

барометр


B.

бутирометр


C. *

батометр


D.

ареометр


E.

актинометр


431.

Гігієнічна норма колірності води при централізованому водопостачанні становить згідно Держстандарту 2874-82 (градусів):


A.

5


B.

10


C.

15


D. *

20


E.

25


432.

Знезараження води - це :


A.

очистка від бруду;


B.

усунення неприємного запаху;


C.

усунення завислих речо­вин;


D. *

усунення патогенних мікроорганізмів;


E.

усунення отруйних речовин.


433.

Документ, що регламентує організацію контролю за якістю водопровідної води:


A. *

СанПіН “Питна вода. Гігієнічні вимоги до якості води централізованої системи питного водопостачання. Контроль якості”.


B.

ДЕСТ “Джерела централізованого господарсько-питного водопостачання.C.

СніП “Водопостачання”.


D.

Нічого з названого.


E.

ДЕСТ Р 51232-98 “Вода питна. Гігієнічні вимоги до організації і методів контролю якості”..


434.

Яка зона не організується навколо місці водозабору з відкритих джерел

A. *

Комунальна,


B.

Суворого режиму


C.

Обмежень,


D.

Спостережень.


E.

Нічого з названого.


435.

Зона суворого режиму - це територія, що включає ділянку водоймища на місці забору води і територію, на якій розташовані головні споруди водогону. Що можна робити в цій зоні?


A.

Будувати підприємства,


B.

Кататися на човнах,


C. *

Садити дерева і кущі,


D.

Поїти і випасати худобу.


E.

Купатися


436.

Яке основне призначення зони суворого режиму навколо джерела водопостачання


A. *

Виключити можливість випадкового або навмисного забруднення води у найвідповідальніших частинах водогону,


B.

Ліквідація забруднень, які надходять у водоймище, особливо патогенної мікрофлори, за рахунок процесів самоочищення,


C.

Оздоровлення і відпочинок працівників водогону,


D.

Санітарне благополуччя міста,


E.

Покращення якості води перед подачею її споживачам.


437.

Яке основне призначення зони обмеження навколо джерела водопостачання


A.

Виключити можливість випадкового або навмисного забруднення води у найвідповідальніших частинах водогону,


B. *

Ліквідація забруднень, які надходять у водоймище, особливо патогенної мікрофлори, за рахунок процесів самоочищення,


C.

Оздоровлення і відпочинок працівників водогону,


D.

Покращення якості води перед подачею її споживачам.


E.

Санітарне благополуччя міста,


438.

Яка з названних зон входить в пояс санітарної охорони вододжерела


A.

Зона забруднення,


B.

Паркова зона,Каталог: data -> kafedra -> test6 -> %D0%A3%D0%BA%D1%80 -> %D0%A1%D1%82%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D1%96%D1%87%D0%BD%D0%B8%D0%B9%20%D1%84%D0%B0%D0%BA%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D0%B5%D1%82 -> 2%20%D0%BA%D1%83%D1%80%D1%81
%D0%A1%D1%82%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D1%96%D1%87%D0%BD%D0%B8%D0%B9%20%D1%84%D0%B0%D0%BA%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D0%B5%D1%82 -> Просякнення кров’ю тканин
2%20%D0%BA%D1%83%D1%80%D1%81 -> Модуль 1 Філософська онтологія і антропологія
%D0%A1%D1%82%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D1%96%D1%87%D0%BD%D0%B8%D0%B9%20%D1%84%D0%B0%D0%BA%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D0%B5%D1%82 -> Всі наступні симптоми характерні для III энцефалопатичної стадії алкоголізму, окрім
%D0%A3%D0%BA%D1%80 -> Сестринська практика (текстові тести)
%D0%A3%D0%BA%D1%80 -> Модуль №2 Флаврноїди 2014
%D0%A1%D1%82%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D1%96%D1%87%D0%BD%D0%B8%D0%B9%20%D1%84%D0%B0%D0%BA%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D0%B5%D1%82 -> Зачіпною петлею
%D0%A1%D1%82%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D1%96%D1%87%D0%BD%D0%B8%D0%B9%20%D1%84%D0%B0%D0%BA%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D0%B5%D1%82 -> Економіка охорони здоров'я


Поділіться з Вашими друзьями:
1   ...   13   14   15   16   17   18   19   20   ...   47


База даних захищена авторським правом ©res.in.ua 2019
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка