Назва наукового напрямку (модуля)Сторінка16/47
Дата конвертації05.05.2016
Розмір3.37 Mb.
1   ...   12   13   14   15   16   17   18   19   ...   47
389.

Виберіть основний показник шкідливості, на якому грунтуються дослідження по обгрунтуванню ГДК шкідливих речовин у воді:


A.

Рефлекторна дія.


B. *

Органолептичний.


C.

Міграцйно-повітряний.


D.

Міграційно-водний.


E.

Транслокаційний.


390.

Для водопостачання cтоматполіклініки використовують воду, яка містить 140 мг/дм3 хлоридів, 160 мг/дм3 сульфатів, 0,3 мг/дм3 заліза. Загальна твердість води - 6,0 мг-екв/дм3, колі-індекс - 5, загальне мікробне число 600 КУО. Які заходи доцільно провести для покращання її якості?


A.

Пом’якшення


B.

Очищення води від заліза


C.

Опріснення


D.

Фторування


E. *

Знезаражування


391.

У селищі міського типу N., що розташоване на річці, зареєстровано спалах вірусного гепатиту А, можливо водного походження. Збільшення яких показників якості води водойм може підтвердити це припущення?


A. *

Кількість колі-фагів


B.

Індекс фекальних колі-форм


C.

Наявність збудника водяної лихоманки


D.

Прозорість


E.

Окислюваність


392.

У місті Д. функціонує система централізованого господарчо-питного водопостачання. Його джерелом є поверхнева водойма - річка Д., яка за показниками якості води відноситься до ІІ класу вододжерел. При здійсненні потокового лабораторного контролю за якістю води в точці "перед надходженням води в зовнішню розподільчу мережу" місцевою СЕС було зафіксовано два поспіль відхилення якості води за показниками епідемічної безпеки. Що найвірогідніше є причиною погіршення якості води за епідемічними показниками:


A. *

Незадовільна робота очисних (головних) споруд водопроводу


B.

Погіршення санітарного стану водойми - річки Д


C.

Порушення правил відбору проб


D.

Застій води в розподільчій мережі


E.

Незадовільне транспортування проби до лабораторії


393.

Населення, яке користувалося водою з шахтного колодязя скаржилося, що вода має підвищену мутність, кольоровість, неприємний в'яжучий присмак, опалесцює, псує смак чаю, при пранні білизни надає їй жовтуватого відтінку. Такі властивості вода придбала за рахунок:


A. *

Перевищення концентрації заліза більше 1 мг/л


B.

Концентрації заліза 0,1-0,3 мг/л


C.

Концентрації хлоридів 30-50 мг/л

D.

Концентрації хлоридів 500 мг/л


E.

Концентрації сульфатів 250 мг/л


394.

Скільки зон санітарної охорони має бути установлено навколо місця водозабору для міста із річки?


A.

Одна


B.

Дві


C. *

Три


D.

Чотири


E.

П’ять


395.

Проведено лабораторне дослідження води з шахтного колодязя. Отримано результати: запах - 2 бали, прозорість - 30 см по шрифту Снеленна, колірність - 20° С, сухий залишок - 900 мг/дм3, сульфати - 250 мг/дм3, хлориди - 250 мг/дм3, окислюваність - 4 мг/дм3, колі-індекс - 3, мікробне число - 100, фтор - 1,5 мг/дм3, нітрати - 10 мг/дм3, яйця гельмінтів - 8 у 25 дм3 води. Які показники води не відповідають вимогам ДержСанПіН "Вода питна. Гігієнічні вимоги до якості води централізованого господарсько-питного водопостачання"?


A. *

Паразитологічні


B.

Органолептичні


C.

Токсикологічні


D.

Мікробіологічні


E.

Фізико-хімічні


396.

У сільському населеному пункті з децентралізованим водопостачанням (шахтні криниці) у дітей раннього віку відзначаються часті випадки збільшення термінів зарощення тімячка, порушення розвитку кісткової тканини, затримки розвитку зубів. Такі прояви можуть бути пов’язані з високим рівнем вмісту в грунті та грунтовій воді:


A. *

Стронцію


B.

Арсену


C.

Фтору


D.

Йоду


E.

Свинцю


397.

Після випадання великої кількості дощів і розливу річок виникла підозра на фекальне забруднення джерела, вода якого використовувалася для приготування лікарських засобів. Який показник є найбільш інформативним для підтвердження або спростування версії?


A.

Каламутність


B.

ЗМЧ


C.

Розчинений кисень


D. *

Індекс БГКП


E.

Колірність


398.

Проведено дослідження води, яка відібрана з шахтної криниці. Встановлено: прозорість - 18 см, кольоровість - 15°, запах - 3 бали, окиснюваність - 8 мг/л, вміст азоту амонійного - 0,4 мг/л, азоту нітратів - 0,1 мгО2/л, колі-титр - 83, колі-індекс - 12. Який гігієнічний висновок щодо якості питної води можна дати?


A. *

Вода не відповідає гігієнічним вимогам, необхідно провести санацію колодязя


B.

Вода відповідає гігієнічним вимогам


C.

Вода не відповідає гігієнічним вимогам, необхідна її очистка


D.

Вода не відповідає гігієнічним вимогам, необхідне її знешкодження


E.

Вода не відповідає гігієнічним вимогам, необхідна її дезактивація


399.

Жителі села скаржаться на солонуватий присмак води. При хімічному аналізі питної води виявлено (в мг/дм3): азоту амонійного - сліди, азоту нітритів - 0,002, азоту нітратів - 10, сульфатів - 200, заліза - 0,3, хлоридів - 640. Що свідчить про можливий вплив на присмак питної води?

A.

Вміст сульфатів у воді


B.

Вміст азоту нітритів у воді


C.

Вміст азоту нітратів


D.

Вміст азоту амонійного у воді


E. *

Вміст хлоридів у воді


400.

Вихователі сільського дитячого садка помітили у багатьох дітей розлади шлунково-кишкового тракту з частими проносами. При хімічному аналізі питної води виявлено (в мг/дм3): азоту амонійного - сліди, азоту нітритів - 0,002, азоту нітратів - 10, сульфатів - 900, заліза - 0,3, хлоридів - 240. Що свідчить про можливий вплив питної води на здоров'я дітей?


A.

Вміст азоту нітратів


B. *

Вміст сульфатів у воді


C.

Вміст азоту нітритів у воді


D.

Вміст азоту амонійного у воді


E.

Вміст хлоридів у воді


401.

При вживанні питної води з річки у населення реєструються випадки остеопорозу кісток дистальних відділів кінцівок. Присутність якого хімічного елементу провокує остеопороз кісток?


A. *

Стронцій


B.

Хлориди


C.

Сульфати


D.

Фтор


E.

Йод


402.

Гігієнічні вимоги до якості питної води


A.

Безпечність в епідемічному відношенні


B.

Безпечність в радіологічному відношенні


C.

Безпечність в хімічному відношенні


D.

Добрі органолептичні властивості


E. *

Усе вірно


403.

Здатність води пропускати видиме світло називається


A.

Кольоровість


B.

Мутність


C. *

Прозорість


D.

Твердість


E.

Розчинність


404.

Який із цих показників не відноситься до органолептичних властивостей води?


A.

Прозорість


B.

Колірність


C. *

Твердість


D.

Запах


E.

Температура


405.

Прозорість води визначається у:


A.

мг/дм3


B.

Балах


C.

мг-екв/дм3


D.

Градусах


E. *

Сантиметрах


406.

Запах води визначається у:

A.

мг/дм3


B. *

Балах


C.

мг-екв/дм3


D.

Градусах


E.

Сантиметрах


407.

Колірність води визначається у:


A.

мг/дм3


B.

Балах


C.

мг-екв/дм3


D. *

Градусах


E.

Сантиметрах


408.

На ділянці сільської лікарні влаштовано трубчатий колодязь. При проведенні аналізу води, яка забиралася кілька разів на рік, виявлено наявність солей заліза, хлоридів, сульфатів. До якої групи показників води згідно ДержСанПіН № 383 належать знайдені солі?


A.

Токсикологічні


B.

Хімічні


C.

Бактеріологічні


D.

Фізичні


E. *

Органолептичні


409.

Що із вказаного не відноситься до джерела забруднення води амонійним азотом і нітритами?


A.

Залишки білкових речовин, що розкладаються


B.

Трупи тварин та птиці


C.

Сеча


D.

Фекалії.


E. *

Сульфати та солі магнію


410.

Для визначення вмісту аміаку і амонійних солей у воді використовують специфічний реактив, який утворює з досліджуваною пробою червоно-бурий осад. Виберіть його серед наведених реактивів:


A.

Реактив Фоліна


B.

Червона кров’яна сіль


C. *

Реактив Несслера


D.

Реактив Грісса


E.

Реактив Елмана


411.

Лаборанту запропоновано встановити мікробне число у відібраній пробі води. Що при цьому йому необхідно визначити?


A. *

Загальне число мікроорганізмів у 1 мл води


B.

Кількість кишкових паличок у 1 дм3 води


C.

Мінімальна кількість води яка приходиться на 1 E.Coli


D.

Загальна кількість мікроорганізмів у 1 дм3 води


E.

Наявність у воді коліфагів


412.

Через 1 годину після годування немовляти молочною сумішшю у дитини виникли наступні симптоми захворювання: ціаноз губ, слизових оболонок, нігтів, обличчя, потім приєдналася нудота, посилене слиновиділення, біль у надчеревній ділянці, блювання, пронос. Викликаний педіатр відмітив у дитини явища легенево-серцевої недостатності. В процесі розслідування встановлено, що молочна суміш приготована на воді, взятій із колодязя. Який діагноз встановив лікар?


A. *

Нітратно-нітритна інтоксикаціяКаталог: data -> kafedra -> test6 -> %D0%A3%D0%BA%D1%80 -> %D0%A1%D1%82%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D1%96%D1%87%D0%BD%D0%B8%D0%B9%20%D1%84%D0%B0%D0%BA%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D0%B5%D1%82 -> 2%20%D0%BA%D1%83%D1%80%D1%81
%D0%A1%D1%82%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D1%96%D1%87%D0%BD%D0%B8%D0%B9%20%D1%84%D0%B0%D0%BA%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D0%B5%D1%82 -> Просякнення кров’ю тканин
2%20%D0%BA%D1%83%D1%80%D1%81 -> Модуль 1 Філософська онтологія і антропологія
%D0%A1%D1%82%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D1%96%D1%87%D0%BD%D0%B8%D0%B9%20%D1%84%D0%B0%D0%BA%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D0%B5%D1%82 -> Всі наступні симптоми характерні для III энцефалопатичної стадії алкоголізму, окрім
%D0%A3%D0%BA%D1%80 -> Сестринська практика (текстові тести)
%D0%A3%D0%BA%D1%80 -> Модуль №2 Флаврноїди 2014
%D0%A1%D1%82%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D1%96%D1%87%D0%BD%D0%B8%D0%B9%20%D1%84%D0%B0%D0%BA%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D0%B5%D1%82 -> Зачіпною петлею
%D0%A1%D1%82%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D1%96%D1%87%D0%BD%D0%B8%D0%B9%20%D1%84%D0%B0%D0%BA%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D0%B5%D1%82 -> Економіка охорони здоров'я


Поділіться з Вашими друзьями:
1   ...   12   13   14   15   16   17   18   19   ...   47


База даних захищена авторським правом ©res.in.ua 2019
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка