Назва наукового напрямку (модуля)Сторінка1/47
Дата конвертації05.05.2016
Розмір3.37 Mb.
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   47

Назва наукового напрямку (модуля):

Семестр:

4

Гігієна та екологія

Опис:

2к. стомат-підсумковий контроль

Перелік питань:

1.

Під час реконструкції міської лікарні в місті, розташованому на 55° північної широти, планується перенесення хірургічного блоку з цокольного на 1-й поверх будівлі. На яку частину світу необхідно зорієнтувати вікна нової операційної зали для створення оптимальних умов праці хірургічного персоналу?


A. *

Північ


B.

Схід


C.

Захід


D.

Південь


E.

Південний захід


2.

Для водопостачання міста використовується вода, яка у своєму складі містить: фтору - 2,0 мг/л, нітратів - 43 мг/л, хлоридів - 250 мг/л, заліза - 0,2 мг/л, залишкового хлору - 0,5 мг/л. При вживанні води з даним хімічним складом у населення може реєструватись захворюваність на:


A. *

Флюороз


B.

Ендемічний зоб


C.

Карієс зубів


D.

Тиреотоксикоз


E.

Метгемоглобінемію


3.

У населення одного з районів міста відмічався нерівномірний колір зубів. На різцях спостерігалися білі плями, поперечні коричневі смуги. У появі даних симптомів запідозрили питну воду із глибокої свердловини. Який з складників води міг бути причиною захворювання?


A. *

Фтор.


B.

Кальцій.


C.

Магній.


D.

Йод.


E.

Залізо.


4.

Під час обстеження групи осіб, що мешкають на одній території, виявлено загальні симптоми захворювання: темно-жовта пігментація емалі зубів, дифузний остеопороз кісткового апарату, оссифікація зв'язок, скостеніння суглобів, функціональні порушення діяльності ЦНС. Надлишок якого мікроелемента в продуктах або питній воді може бути причиною цього стану?


A. *

Фтору


B.

Міді


C.

Йоду


D.

Нікелю


E.

Цезію


5.

Які з перелічених чинників не сприяють знищенню яєць гельмінтів ?


A. *

Волога


B.

Ультрафіолетові промені


C.

Висихання


D.

Температура менше 30 0С


E.

Температура вище 50 0С

6.

Під час лабораторного дослідження питної води з шахтного колодязя, розташованого в селищі міського типу, встановлено наступні показники сольового та мікроелементного складу води: хлориди - 140 мг/дм2; сульфати - 246 мг/дм2; фтор - 1,1 мг/дм2; нітрати - 90 мг/дм2; йод - 3,5 мкг/дм2. Яке ендемічне захворювання може виникнути в споживачів питної води з даного колодязя?


A. *

Метгемоглобінемія


B.

Ендемічний карієс


C.

Ендемічний флюороз


D.

Гафська хвороба


E.

Ендемічний зоб


7.

Палатна секція в терапевтичних відділеннях проектується на:


A. *

30 ліжок


B.

60 ліжок


C.

50 ліжок


D.

Не регламентується


E.

Регламентується тільки в міських лікарнях


8.

При гігієнічній оцінці прив’язки проекту забудови лікарні на 200 ліжок було встановлено, що її будівництво передбачається на віддалі 50 м від червоної лінії, на суглинистій земельній ділянці розміром 0,2 га, орієнтованій на південь, з рівнем стояння грунтових вод 2 м, площа забудови 15 %, площа озеленення 50 %. Який з перерахованих показників не відповідає гігієнічній нормі.


A. *

Площа озеленення


B.

Віддаль від червоної лінії


C.

Розмір земельної ділянки


D.

Рівень стояння ґрунтових вод


E.

Площа забудови


9.

Сприятливий лікувально-охоронний режим, ефективну профілактику внутрішньолікарняних інфекцій, доступність хворих до прогулянок у лікарняному парку забезпечує система забудови лікарень:


A. *

Децентралізована


B.

Централізована


C.

Блокова


D.

Напівблокова


E.

Вільна


10.

Що таке експозиційна доза?


A. *

Доза квантового випромінювання, що визначається за ступенем іонізації повітря


B.

Доза будь-якого виду випромінювання, яка відповідає кількості енергії, що передається одиниці маси речовини.


C.

Поглинена доза з поправкою на коефіцієнт якості.


D.

Сума добутків еквівалентних доз в окремих органах і тканинах на відповідні тканинні зважуючі фактори.


E.

Міра кількості радіоактивної речовини, що виражається числом ядерних перетворень за одиницю часу


11.

Що таке фізіологічна відносна вологість:


A.

Відсоткове відношення відносної вологості при даній температурі повітря до максимальної вологості при температурі 37 0С


B. *

Відсоткове відношення абсолютної вологості при даній температурі повітря до максимальної вологості при температурі 37 0С

C.

A. Відсоткове відношення максимальної вологості при даній температурі повітря до максимальної вологості при температурі 37 0С


D.

Відношення відносної вологості при даній температурі повітря до максимальної вологості при температурі 37 0С


E.

Відношення абсолютної вологості при даній температурі повітря до максимальної вологості при температурі 37 0С


12.

В яких межах відносна вологість повітря в житлових приміщеннях вважається нормальною?


A. *

30-60 %


B.

30-50 %


C.

40-50 %


D.

50-60 %


E.

30-40 %


13.

У сільському населеному пункті з децентралізованим водопостачанням (шахтні криниці) у дітей раннього віку відзначаються часті випадки збільшення термінів зарощення тім’ячка, порушення розвитку кісткової тканини, затримки розвитку зубів. Такі прояви можуть бути пов’язані з високим рівнем вмісту в ґрунті та ґрунтовій воді:


A. *

Стронцію


B.

Арсену


C.

Фтору


D.

Йоду


E.

Свинцю


14.

Під час лабораторного аналізу питної води з артезіанської свердловини встановлено, що прозорість складає 50 см; кольоровість - 20°; каламутність - 0,5 мг/л; запах і присмак - 1 бал; загальна твердість - 12,5 мг-екв/л; вміст фтору - 1,5 мг/л; окиснюваність - 0,7 мг/л; колі-індекс - 2; мікробне число - 10. Який метод очищення з перерахованих необхідно провести для покращення якості питної води?


A. *

Пом'якшення


B.

Дефторування


C.

Дезодорацію


D.

Знезаражування


E.

Освітлення


15.

У мешканців населеного пункту А, що розташований у 3 кліматичному поясі масове ураження на флюороз зубів. При якій концентрації ( у мг/дм3) фтор-іону в питній воді може спостерігатися ураження на флюороз?


A. *

2,5


B.

0,7


C.

1,0


D.

0,3


E.

0,1


16.

При профілактичному огляді населення міста N. (Україна) у 25 % обстежених осіб виявлені ознаки флюорозу: плямиста емаль зубів, у частини обстежених - генералізований остеосклероз з кальцифікацією міжхребетних зв'язок. Яка найбільш імовірна причина виникнення флюорозу?


A. *

Надмірний вміст фтору у ґрунті і воді


B.

Недостатній вміст фтору у ґрунті і воді


C.

Надмірний вміст фтору у рослинних продуктах


D.

Недостатній вміст фтору у тваринних продуктахE.

Недостатнє надходження фтору в організм з чаєм


17.

Для організації водопостачання населення міста обрано вододжерело з вмістом сульфатів, хлоридів, нітратів, заліза, що відповідає гігієнічним вимогам, проте з підвищеним вмістом фтору (3 мг/дм3). До розвитку якого захворювання може призвести вживання води з даним складом?


A. *

Флюорозу


B.

Подагри


C.

Жовчнокам’яної хвороби


D.

Уролітіазу


E.

Карієсу


18.

Для організації водопостачання населення міста вибрано вододжерело з концентраціями сульфатів, хлоридів, нітратів, заліза, які не перевищують гранично допустимих концентрацій, проте з пониженим вмістом фтору (0,2 мг/дм3). Розвиток якого захворювання у населення можна очікувати при вживання води з даним складом?


A.

Флюорозу


B.

Жовчнокам’яної хвороби


C.

Подагри


D.

Уролітіазу


E. *

Карієсу


19.

Для водопостачання міста використовується вода, яка у своєму складі містить: фтору - 2,0 мг/л, нітратів - 8 мг/л, хлоридів - 250 мг/л, заліза - 0,2 мг/л, сульфатів - 150 мг/л. При вживанні води з даним хімічним складом у населення може реєструватись захворюваність на:


A. *

Флюороз


B.

Карієс зубів


C.

Тиреотоксикоз


D.

Ендемічний зобE.

Метгемоглобінемію


20.

Водоємність грунту - це здатність грунту:


A.

Пропускати воду


B. *

Утримувати воду


C.

Піднімати воду з глибини на поверхню


D.

Поглинати воду з повітря


E.

Пропускати повітря


21.

Що з названого не є критерієм якості питної води?:


A.

Вода повинна мати бездоганні органолептичні та фізичні якості


B. *

Вода не повинна погіршувати біологічну цінність їжі


C.

Вода повинна мати оптимальний хімічний склад


D.

Вода не повинна вміщувати патогенні мікроорганізми


E.

Вода не повинна вміщувати радіоактивні та токсичні хімічні речовин.


22.

Гігієнічний критерій якості питної води:


A. *

Нешкідливість хімічного складу.


B.

Відсутність молібдену.


C.

Наявність магнію.


D.

Відсутність фтору.


E.

Наявність кальцію.


23.

Гігієнічний критерій якості питної води:Каталог: data -> kafedra -> test6 -> %D0%A3%D0%BA%D1%80 -> %D0%A1%D1%82%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D1%96%D1%87%D0%BD%D0%B8%D0%B9%20%D1%84%D0%B0%D0%BA%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D0%B5%D1%82 -> 2%20%D0%BA%D1%83%D1%80%D1%81
%D0%A1%D1%82%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D1%96%D1%87%D0%BD%D0%B8%D0%B9%20%D1%84%D0%B0%D0%BA%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D0%B5%D1%82 -> Просякнення кров’ю тканин
2%20%D0%BA%D1%83%D1%80%D1%81 -> Модуль 1 Філософська онтологія і антропологія
%D0%A1%D1%82%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D1%96%D1%87%D0%BD%D0%B8%D0%B9%20%D1%84%D0%B0%D0%BA%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D0%B5%D1%82 -> Всі наступні симптоми характерні для III энцефалопатичної стадії алкоголізму, окрім
%D0%A3%D0%BA%D1%80 -> Сестринська практика (текстові тести)
%D0%A3%D0%BA%D1%80 -> Модуль №2 Флаврноїди 2014
%D0%A1%D1%82%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D1%96%D1%87%D0%BD%D0%B8%D0%B9%20%D1%84%D0%B0%D0%BA%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D0%B5%D1%82 -> Зачіпною петлею
%D0%A1%D1%82%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D1%96%D1%87%D0%BD%D0%B8%D0%B9%20%D1%84%D0%B0%D0%BA%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D0%B5%D1%82 -> Економіка охорони здоров'я


Поділіться з Вашими друзьями:
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   47


База даних захищена авторським правом ©res.in.ua 2019
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка