Назва наукового напрямку (модуля)Сторінка3/8
Дата конвертації05.05.2016
Розмір0.52 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8

C.

Фронт оклюзії


D.

Властивості атмосфери


E.

Циклон


46.

Над територією області відмічено тенденцію до зниження атмосферного тиску, підвищення температури літом та різкого зниження зимою, висока абсолютна вологість, та зниження кількості кисню в повітрі. Дайте оцінку погоді на даній території за медичною класифікацією.


A. *

Постійна спастичного типу з елементами гіпоксичного


B.

Гіпоксичного типу


C.

Спастичного типу


D.

Стійка індиферентна


E.

Нестійка гіпоксичного типу з елементами спастичного


47.

З метою забезпечення оптимального тепловідчуття в робітниць, що виконують дрібні паяльні роботи сидячи в цеху визначали комбінації, показників температури, вологості, швидкості руху повітря. Який показник при цьому визначається?


A. *

Еквівалентно-ефективна температура


B.

Тепловтрати проведенням


C.

Охолоджуюча здатність повітря


D.

Тепловтрати радіаційні


E.

Загальні тепловтрати


48.

Над містом відмічається віддалення холодного циклону з теплою дощовою погодою. Дайте характеристику погоди з медичної точки зору.


A. *

Нестійка спастичного типу з елементами погоди гіпоксичного типу


B.

Нестійка з переходом індиферентної в спастичний тип


C.

Спастичного типу


D.

Нестійка гіпоксичного типу з елементами погоди спастичного типу


E.

Перехід погоди спастичного типу у стійку індиферентну


49.

У місті в зимовий період міждобовий перепад атмосферного тису становив 8 гПа, середньодобової температури повітря – 4? С, швидкість руху повітря в момент спостереження – 7 м/с, відносна вологість повітря – 40 %. До якого типу за медичною оцінкою погодних умов (І. І. Нікберг) належить дана погода?


A. *

Сприятливий


B.

Помірно сприятливий


C.

Несприятливий


D.

Оптимальний

E.

Спастичний


50.

У багатьох регіонах України проводяться заходи профілактики геліомететропних реакцій і, зокрема – інфаркту міокарда. Який сезон не входить до термінів профілактики даної патології у західному регіоні України


A. *

Зимовий


B.

Весняний


C.

Літній


D.

Осінній


E.

Всі сезони входять


51.

Міждобові коливання температури повітря складали 20°С, барометричного тиску – 7 мП, швидкість руху повітря в момент спостереження – 6 м/с. Який тип погоди характеризують такі показники?


A. *

Подразлива


B.

Оптимальна


C.

Гостра


D.

Гіпотензивна


E.

Гіпоксична


52.

На розгляд до міської СЕС надійшов проект реконструкції заводу лако-фарбних виробів. Технологічні стічні води, що будуть утворюватися, містять в своєму складі 25 хімічних сполук – елементів лаків і фарби. Передбачається після очищення стічних вод скидати їх в річку нижче за течією території міста. Що перш за все треба враховувати лікарю СЕС при визначенні переліку пріоритетних речовин для контролю якості води річки у зв’язку з майбутнім функціонуванням заводу лако-фарбних виробів:


A. *

Клас небезпеки хімічних речовин, що містяться у стоках.


B.

Концентрації хімічних речовин у стоках.


C.

Можливість виникнення ефекту сумації токсичної дії між окремими речовинами.


D.

Аналітичні можливісті санітарно-гігієнічної лабораторії СЕС.


E.

Лімітуючі показники шкідливої дії окремих речовин.


53.

В місті Д функціонує система централізованого господарчо-питного водопостачання. Його джерелом є поверхнева водойма – річка К, яка за показниками якості води відноситься до ІІ класу вододжерел. При здійсненні поточного лабораторного контролю за якістю води в точці “перед надходженням води у зовнішню розподільчу мережу” місцевою СЕС було зафіксовано два поспіль відхилення якості води за показниками епідемічної безпеки. Що найвірогідніше є причиною погіршення якості води за епідемічними показниками:


A. *

Незадовільна робота очисних (головних) споруд водопроводу.


B.

Погіршення санітарного стану водойоми - річки К.


C.

Порушення правил відбру проб.


D.

Незадовільне транспортування проби до лабораторії.


E.

Застій води у розподільчий мережі.


54.

Місто частково каналізоване. Очищення побутових стічних вод каналізованої частини міста здійснюється на станції біологічного очищення. Для знешкодження стічних вод з неканалізованої частини міста можуть бути застосовані:


A. *

Поля фільтрації.


B.

Біотермічні камери.


C.

Поля заорювання.


D.

Двухшаровий фільтр


E.

Поля асинізації.

55.

У місті для очищення міських стічних вод планується будівництво очисних споруд, що включають пісколовку, первинні радіальні відстійники, аеротенк, метантенк, дегельмінтизатор, контактний резервуар. З приведеної схеми знешкодження стічних вод до складу біологічного очищення входить:


A. *

Аеротенк.


B.

Пісколовка.


C.

Радіальний відстійник.


D.

Метантенк.


E.

Дегельмінтизатор.


56.

Районний центр не каналізований, нечистоти збираються у вигрібних ямах дворових вбиралень. Для знешкодження нечистот районного центру слід застосовувати:


A. *

Поля асинізації


B.

Поля зрошування


C.

Поля фільтрації


D.

Біологічні ставки


E.

Землеробські поля зрошування


57.

Стічні води після біологічного очищення скидаються в межах міста у водойму. При якій з приведених умов не буде порушення гігієнічних норм?


A. *

Концентрація хімічних речовин у стічних водах після очищення дорівнює ГДК у воді водойм


B.

Ефективність роботи очисних споруд більше 90 %


C.

Ефективність роботи очисних споруд до 90 %


D.

Ефективність роботи очисних споруд 75 %


E.

Концентрація хімічних речовин у воді водойми за 1 км до найближчого пункту водокористування відповідає ГДК


58.

Під час дослідження проекту про забудівлю невеликого населеного пункту необхідно дати рекомендації, щодо системи очищення стічних вод. Вкажіть, яка споруда використовується для очистки стічних вод малих об’єктів


A. *

Септик


B.

Метантенк


C.

Аеротенк


D.

Біофільтр


E.

Поле фільтрації


59.

Недостатньо очищені стічні води промислового підприємства скидаються у річку, вода з якої використовується для господарсько - питного водопостачання. Це спричиняє загибель деяких мікроорганізмів, порушення процесів самоочищення води та погіршення її якості, що може мати негативний вплив на стан здоров'я людей. Як називається така дія факторів навколишнього середовища?


A. *

Непрямою


B.

Прямою


C.

Поєднаною


D.

Комплексною


E.

Комбінованою


60.

При обстеженнi хiмiчного виробництва встановлено, що димовi гази, якi мiстять в собi шкiдливi речовини, послiдовно протягуються через газопилоочiснi споруди. Назвiть, пiсля яких з них необхiдно проводити нейтралiзацiю стiчних вод


A. *

Абсорбери


B.

Рукавичнi фiльтри


C.

Мультициклони


D.

Циклони

E.

Електрофiльтри


61.

При обстеженнi водозабiрних споруд малої потужностi з поверхневих джерел водопостачання встановлено, що в технологiчному ланцюжку вiдсутня камера реакцiї. В яких спорудах вiдбувається пластiвцеутворення?


A. *

Горизонтальних вiдстiйниках


B.

Хлораторних


C.

Швидких фiльтрах


D.

Насоснiй станцiї i пiдйому


E.

Насоснiй станцiї


62.

Помiчник санiтарного лiкаря отримав результати лабораторного дослiдження стiчних вод. При яких показниках можна прийти до висновку про задовiльне їх очищення:


A. *

Кiлькiсть нiтратiв збiльшується


B.

Залишковий хлор 1,5 мг/дм3


C.

Окислюванiсть не змiнюється


D.

БПК не змiнюється


E.

Стабiльнiсть зменшується


63.

Санітарним лікаром районної СЕС проводиться перевірка станції очистки стічних вод. Якою повинна бути тривалість контакту активного хлору з стічними водами в контактному резервуарі?


A. *

30 хвилин


B.

45 хвилин


C.

60 хвилин


D.

120 хвилин


E.

10 хвилин


64.

Мешканці села Підлюте користуються водою з шахтного колодязя, розташованого на околиці. Колодязь має старе дерев’яне цямбриння, кришку, спільного відра немає. Лабораторним аналізом води з цього колодязя виявлено підвищений вміст термостабільних кишкових паличок. Про що це свідчить?


A. *

Фекальне забруднення.


B.

Забруднення води вірусами.


C.

Органічне забруднення.


D.

Попадання забруднених вод.


E.

Забруднення органічними речовинами тваринного походження


65.

В с. Голинь зареєстрований спалах інфекційного гепатиту А. Усі хворі користувались водою з центрального водогону. Водозабором є річка. Який мікробіологічний показник якості води є індикаторним показником, що характеризує забруднення вірусами:


A. *

Чиcло колі-фагів.


B.

Число патогенних мікроорганізмів.


C.

Число термостабільних кишкових паличок.


D.

Число бактерій групи кишкових паличок.


E.

Число бактерій в 1 см3 води


66.

Для водопостачання в населеному пункті використовується вода, яка у своєму складі містить: хлоридів 250 мг/дм3, сульфатів 240 мг/дм3, заліза 0,3 мг/дм3, нітратів 45 мг/дм3, фтору 0,26 мг/дм3, залишкового вільного хлору 0,4 мг/дм3. При тривалому вживанні такої води у населення може розвитись захворюваність на:


A. *

карієс зубів


B.

флюороз


C.

ендемічний зоб


D.

тиреотоксикоз

E.

метгемоглобінемію


67.

Які значення мікробіологічних показників безпеки питної води, що подається централізовано, дають можливість використовувати воду без шкоди для здоров'я населення?


A. *

мікробне число не більше 100 в 1 мл, а колі-індекс не більше 3


B.

мікробне число 150 в 1 мл, а колі-індекс 4 в 1 л


C.

мікробне число 100 в 1 мл, а колі-індекс 5 в 1 лКаталог: data -> kafedra -> test6 -> %D1%83%D0%BA%D1%80 -> %D0%BC%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D1%87%D0%BD%D0%B8%D0%B9%20%D1%84%D0%B0%D0%BA%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D0%B5%D1%82 -> 6%20%D0%BA%D1%83%D1%80%D1%81 -> %D0%B3%D1%96%D0%B3%D1%96%D1%94%D0%BD%D0%B0%20%D1%82%D0%B0%20%D0%B5%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D1%96%D1%8F%D0%B4%D0%BB%D1%8F%206%20%D0%BA
%D0%B3%D1%96%D0%B3%D1%96%D1%94%D0%BD%D0%B0%20%D1%82%D0%B0%20%D0%B5%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D1%96%D1%8F%D0%B4%D0%BB%D1%8F%206%20%D0%BA -> Назва наукового напрямку (модуля): Семестр: 12
6%20%D0%BA%D1%83%D1%80%D1%81 -> Крок. Педіатрія. Модуль 1
6%20%D0%BA%D1%83%D1%80%D1%81 -> Економіка охорони здоров'я (задачі)
6%20%D0%BA%D1%83%D1%80%D1%81 -> Інформації про чисельність і склад населення проводиться перепис населення. Який це вид та метод дослідження? A. Суцільне одномоментне B. Вибіркове одномоментне C
6%20%D0%BA%D1%83%D1%80%D1%81 -> 11 семестр, 6 курс мед
6%20%D0%BA%D1%83%D1%80%D1%81 -> Економіка охорони здоров'я
6%20%D0%BA%D1%83%D1%80%D1%81 -> Внутрішня медицина (ситуаційні задачі) модуль 3
6%20%D0%BA%D1%83%D1%80%D1%81 -> Крок-2 Модуль 2 Дитячі інфекції
6%20%D0%BA%D1%83%D1%80%D1%81 -> 6 курс. Симптоми та синдроми в хірургії крок-2
%D0%B3%D1%96%D0%B3%D1%96%D1%94%D0%BD%D0%B0%20%D1%82%D0%B0%20%D0%B5%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D1%96%D1%8F%D0%B4%D0%BB%D1%8F%206%20%D0%BA -> 6 курс мед підсумковий контроль


Поділіться з Вашими друзьями:
1   2   3   4   5   6   7   8


База даних захищена авторським правом ©res.in.ua 2019
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка