Навчально-методичний посібник до курсу за вибором «актуальні питання кардіології»Скачати 467.63 Kb.
Сторінка6/73
Дата конвертації03.02.2021
Розмір467.63 Kb.
ТипНавчально-методичний посібник
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   73
Початковий рівень знань та умінь.

 • Вміти виявляти скарги, анамнез, проводити об'єктивне обстеження хворих на ТЕЛА.

 • Вміти оцінювати результати лабораторних та інструментальних досліджень хворих на ТЕЛА.

 • Знати захворювання, які можуть ускладнюватися ТЕЛА.

Тестові завдання для контролю початкового рівня знань

1. Що з наведеного не відповідає ознакам правошлуночкової недостатності?

А. збільшення печінки

В. *зниження венозного тиску

С. уповільнення швидкості кровотоку

D. ціаноз

Е. набряки

2. Який з перерахованих препаратів є найефективнішим антиагрегантом?

А. сустак-форте

В. * аспірин

С. фенілін

D. діхлотіазід

Е. ніфедіпін

3. Інтермітуюча задишка експіраторного типу найбільш характерна: 1. Серцева астма

 2. Пневмонія

 3. *Бронхіальна астма

 4. Емфізема легень

 5. Пневмоторакс

4. Терміном що визначає поняття задишка є:

 1. Тахіпное

 2. Апное

 3. Поліпное

 4. *Діспное

 5. Все перераховане

5. Задишка виникає раптово при всіх наведених захворюваннях, окрім:

 1. Спонтанний пневмоторакс

 2. Тромбоемболія легеневої артерії

 3. Параліч діафрагми

 4. Психоневротичний стан

 5. *Застійна серцева недостатність

6. Найбільш імовірною причиною раптової задишки у ліжкового хворого після розширення режиму є:

 1. *Тромбоемболія легеневої артерії

 2. Гіпостатична пневмонія

 3. Спонтанний пневмоторакс

 4. Параліч діафрагми

 5. Все перераховане

7. Акроціаноз виникає внаслідок:

 1. *Зменшення кількості кисню через вазоспазм дрібних судин

 2. Збільшення кількості кисню через вазоспазм дрібних судин

 3. Дилатація дрібних судин

 4. Все перераховане

 5. Нічого з перерахованого.

8. Характерними ознаками центрального ціанозу, що відрізняють його від акроціанозу є?

А. Поширений характер синюшного забарвлення

В. Попелясто-сірий відтінок шкіри

C. Шкіра тепла на дотик

D. Синюшність язика

Е. *Все перераховане.

9. Розвиток акроціанозу при тромбоемболії легеневої артерії зумовлений?

А. Лівошлуночкова серцева недостатність

В. *Правошлуночкова серцева недостатність

С. Зміна тонусу судин з порушенням мікроциркуляції

D. Все перераховане

Е. Жодне з перерахованого.

10. Жінка 64-х років з нестабільною стенокардією під час ходи раптово впала. Черговим лікарем при огляді хворої констатовано: непритомність, відсутність пульсації на A.carotis та тонів серця; вузькі зіниці та рідке, поверхневе дихання. Який найбільш вірогідний діагноз?

A. Зомління

B. Колапс

C. ТЕЛА

D. Асфіксія

E. *Раптова зупинка кровообігу

11. Біль в грудній клітці при ТЕЛА має характер:

A. Ангінозного болю

B. Колючого болю

C. *Болю, який підсилюється при диханні

D. Тривалого, ниючого болю

E. Біль який підсилюється у горизонтальному положенні

12. Який з наведених діагностичних методів дозволяє неінвазивно виміряти тиск в легеневій артерії?

A. ЕКГ


B. Катетеризація правих відділів серця

C. *Допплерехокардіографія

D. Рентгенографія органів грудної порожнини

E. Радіонуклідна вентрикулографія

13. Джерелом емболії в легеневу артерію найчастіше є утворення тромбів у:

А. Правих відділах серця

В. Поверхневих венах нижніх кінцівок

С. *Глибоких венах нижніх кінцівок

D. Гемороїдальних венах

Е. Басейні верхньої порожнистої вени

14. Назвіть ЕКГ-ознаки ТЕЛА:

A. Ознаки перенавантаження лівого передсердя

B. Ознаки перенавантаження лівого шлуночка

C. Блокада лівої ніжки пучка Гіса

D. *Ознаки перенавантаження правого шлуночка

E. Гіпертрофія ЛШ

15.ЕКГ-ознаки повної блокади правої ніжки пучка Гіса:

A. *"М"-подібний розширений комплекс QRS > 0,12 мсек у відведеннях V1 – V2

B. "М"-подібний розширений комплекс QRS > 0,11 мсек у відведеннях V5 – V6

C. Подовження інтервалу PQ  0,20 мсек

D. Поява позачергових розширених, деформованих комплексів QRS

E. Інверсія зубця T у відведеннях V3 – V4.

16. Верхня межа норми середнього тиску в легеневій артерії в стані спокою:

А. 10 мм рт. ст.

В. *25 мм рт. ст.

С. 50 мм рт. ст.

D. 100 мм рт. ст.

Е. 140 мм рт. ст.

17. Який із наведених лікарських препаратів належать до інгібіторів фосфодіестерази 5-го типу?

A. *Сілденафіл

B. Варфарин

C. Бозентан

D. Ілопрост

E. Амлодипін

18. Найбільш інформативний метод виявлення легеневої гіпертензії:

А.* Вимірювання тиску в ПШ під час катетеризації правих відділів серця

В. Електрокардіографія

С. Допплерівське дослідження кровотоку через тристулковий клапан

Д. Рентгенографія органів грудної порожнини

Е. Вимірювання центрального венозного тиску

19. Для лікування ТЕЛА високого ризику, ускладненої кардіогенним шоком, застосовують:

А. Нітрогліцерин

В. Гідрохлоротіазид

С. Морфін

D. Фуросемід

Е. *Стрептокіназу

20. Які дії лікаря у випадку підозри щодо розвитку ТЕЛА у хворого, що перебуває на лікуванні в терапевтичному відділенні?

А. Продовжити лікувати хворого в терапевтичному відділенні

В. Перевести хворого до кардіологічного відділення

С. Перевести хворого до пульмонологічного відділення

D. Перевести хворого до хірургічного відділення

Е. *Перевести хворого до відділення кардіореанімації

21. Етіологічними чинниками ТЕЛА є:

А. захворювання серцево-судинної системи;

В. обширні травми та переломи кісток нижніх кінцівок і тазу;

С. злоякісні новоутворення;

D. *всі перераховані чинники;

22.Як класифікується ТЕЛА за локалізацією тромба?

А.*масивна, субмасивна, мала;

В. гостра, підгостра, хронічна, рецидивуюча;

С. фульмінантна, масивна, рецидивуюча;

D. гостра, хронічна;


23. Назвіть класифікацію ТЕЛА за перебігом?

А.* блискавична, гостра, підгостра, рецидивуюча;

В. гостра, підгостра, рецидивуюча;

С. гостра, підгостра, хронічна;

D. бронхопульмональний шок, реканалізація, тромбінфарктна пневмонія;

24. До типових клінічних проявів ТЕЛА належать:

А. *ціаноз верхньої частини тулуба;

В. *задишка;

С. набряки нижніх кінцівок;

D. *болі за грудиною;

25. Які ознаки ТЕЛА можна виявити на оглядовій рентгенограмі органів грудної клітки?

А. *високе стояння склепіння діафрагми;

В. *розширення кореня легені;

С. *розширення тіні серця вправо за рахунок правого передсердя;

D. наявність численних округлих затемнень в легенях на боці ураження;

26. Які прояви є типовими для рецидивуючої форми ТЕЛА?

А. раптова смерть;

В. *формування інфарктів в легенях;

С. *рецидивуючі (частіше двобічні) плеврити;

D. інтерстиційна пневмонія;

27. Які ознаки ТЕЛА можна виявити за даними селективної ангіопульмонографії?

А. *збільшення діаметра легеневої артерії;

В. *зменшення діаметра легеневої артерії;

С. повна чи часткова відсутність контрастування легеневих судин на боці ураження;

D. *дефекти наповнення у просвіті судин;

28. Які з перерахованих антикоагулянтів за механізмом дії належать до непрямих?

А. фраксипарин;

В. *фенілін;

С. клексан;

D.* варфарин;

29.Які з перерахованих лікарських засобів належать до групи тромболітиків?

А. *актилізе;

В. лідаза;

С. *стрептокіназа;

D. *урокіназа;

30. Які заходи невідкладної лікарської допомоги слід вжити у хворих з ТЕЛА на догоспітальному етапі?

А. *попередження розвитку рефлекторного больового шоку (1– 2 мл 1% р-ну промедолу або 1 мл 2% р-ну морфіну або 3 мл 50% р-ну анальгіну з 1 мл 2% р-ну промедолу);

В. *попередження утворення фібрину (10.000 – 15.000 ОД гепарину на фізрозчині в/в);

С. *інсуфляція кисню через носові катетери;

D. застосування непрямих антикоагулянтів (варфарин по 3 мг на добу);

31. Застосування яких лікарських засобів є основним в консервативному лікуванні масивної ТЕЛА?

А. прямих антикоагулянтів;

В. непрямих антикоагулянтів;

С. *тромболітиків;

D. інсуфляція кисню;

32. Назвіть типове ускладнення, що розвивається після тромбоемболії дрібних гілок легеневої артерії:

А. бронхоектази;

В. ексудативний плеврит;

С. *тромбінфарктна пневмонія;

D. бульозна емфізема;

33. Виберіть оптимальний спосіб корекції важкої недостатності функції зовнішнього дихання у хворих з ТЕЛА в умовах стаціонару :

А. інсуфляція кисню через носові катетери;

В. введення бронходилятаторів (еуфілін);

С. штучна вентиляція мішком Амбу;

D. *штучна вентиляція легень після інтубації тархеї;

34. Виберать покази до оперативного лікування ТЕЛА

А. *пацієнти з гострою масивною ТЕЛА;

В. *пацієнти з протипоказаннями до тромболітичної терапії

С. *пацієнти, у яких застосування тромболізису та інтенсивної терапії не дало результату;

D. пацієнти з підозрою на формування ателектазу легені;

35. Який з перерахованих препаратів є оптимальни для тривалої профілактики ретромбозів у хворих після перенесеної ТЕЛА?

А. *варфарин;

В. клексан;

С. гепарин;

D. фрагмін;Поділіться з Вашими друзьями:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   73


База даних захищена авторським правом ©res.in.ua 2019
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка