Навчально-методичний комплекс


ТЕМАТИКА КОНТРОЛЬНИХ РОБІТСкачати 369.58 Kb.
Сторінка3/3
Дата конвертації06.05.2016
Розмір369.58 Kb.
1   2   3
ТЕМАТИКА КОНТРОЛЬНИХ РОБІТ
1. Місце і роль міжнародних фінансів у сучасній світогосподарській системі.

2. Світові фінансові центри.

3. Міжнародний валютний ринок.


 1. Міжнародний ринок позичкових капіталів.

 2. Порядок здійснення операцій на валютному ринку типу FX (Foreign Exchange Market).

 3. Механізм реалізації міжнародних розрахункових операцій.

 4. Розвиток міжнародного ринку цінних паперів.

 5. Функціонування міжнародного ринку кредитних ресурсів.

 6. Діяльність фондових бірж на міжнародному ринку цінних паперів.

 7. Зовнішній борг та фінансова безпека держави.

 8. Становлення національної валютно-фінансової системи України.

 9. Світові валютно-фінансові системи та їх еволюція.

 10. Валютні блоки.

 11. Валютні зони.

 12. Валютний союз країн ЄС.

 13. Міжнародні економічні організації як суб’єкти міжнародних фінансів.

 14. Міжнародні фінансові інституції.

 15. Система міжнародних балансів.

 16. Сучасні форми міжнародного кредитування.

 17. Офшорні центри та регулювання офшорного бізнесу в Україні.

 18. Глобалізація світової економіки на сучасному етапі.

 19. Транснаціональні комерційні банки, їх роль у міжнародних фінансах.

 20. Фінансово-промислові групи як рушійна сила розвитку національної економіки

 21. Механізми фінансування промислово-фінансових конгломератів та роль банків у них.

 22. Транснаціональні фінансово-промислові групи у світовій економіці.

 23. Особливості функціонування фінансової системи ЄС.

 24. Проблеми інтеграції України в систему міжнародних фінансів.

 25. Стан та перспективи співробітництва України з міжнародними фінансовими інституціями.

 26. Стратегічні напрями вдосконалення системи регулювання міжнародних фінансів.

 27. Функціонування світових фінансових центрів.

СПИСОК РЕКОМЕНДОВАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ
 1. Дж. Мэнвилл Хэррис. Международные финансы. - М.: Информационно-издательский дом “Филинъ”, 2004. – 388 с.

 2. Энг Максимо В. Мировые финансы/ Пер. с англ. – М.:ДеКА, 2002.– 987 с.

 3. Михайлов Д.М. Мировой финансовый рынок.– М.: Экзамен, 2000.- 766с.

 4. Боринець С.Я. Міжнародні фінанси. Підручн. – К.: Знання, 2006. - 310 с.

 5. Шемет Т.С. Міжнародні фінанси. Підручн. – К., 2003.- 336 с.

 1. Васильченко З.М. Комерційні банки: реструктуризація та реорганізація: Монографія. – К.: Кондор, 2004. – 528 с.

 1. Герчикова И.Н. Международное коммерческое дело. Учеб.пособ.-М.: Банки и биржи, 2002.

 2. Дэниелс, Джон Д., Радеба, Ли Х. Международный бизнес: внешняя среда и деловые операции/ Пер. с англ. – М.: Дело, 1998.

 3. Международные финансы. Учеб. пособ./ В.А.Зубенко, О.Б.Осколкова, РАН ИНИОН. - М., 1997.

 4. Міжнародні фінанси: Навч.посіб. для самост. вивч. дисц. / Рязанова Н.С. – К., 2001. – 119 с.

 5. Міжнародні фінанси: в питаннях та відповідях. Навч. посіб. / Ю.Г.Козак, Д.Г.Лук’яненко. Одесса: Астропринт, 2000. – 216 с.

 6. Оценка бизнеса: Учеб. для вузов / Грязнова А.Г., Федотова М.А. – М., 2000. – 512 с.

 7. Основы международных валютно-финансовых и кредитних отношений: Учеб. для вузов / Науч. ред. В.В.Круглов. – М., 2000. – 432 с.

 8. Боринець С.Я. Міжнародні валютно-фінансові відносини. Підр. – К.:Знання, 1999.

 9. Жозет Перар. Управление международными денежными потоками. - М., Финансы и статистика, 1998.

 10. Пеппер Джон. Практическая энциклопедия международного налогового и финансового планирования. – М.: ИНФРА-М, 1999.

 11. Ушаков Д.Л. Оффшорные зоны в практике российских налогоплательщиков. – М.:Юрист, 1999. – 496 с.

 12. Сафонов В.С. Валютный дилинг. Практ. пособ. для начинающих. – М.: Консалтбанкир, 1999.

 13. Сохацька О.М. Ф’ючерсні ринки: історія, сучасність, перспективи становлення в Україні. –Тернопіль . Вид-во: Економічна думка, 1999.

 14. Уотшем Терри Дж., Паррамоу Кейт. Колличественные методы в финансах. Учеб. пособ.- М.: Финансы ЮНИТИ, 1999.

 15. Шреплер Ханс Альбрехт. Международные экономические организации. Справочное пос. –М.:Междун.отнош., 1999.

 16. В.А.Ющенко, А.С.Савченко та ін. Платіжні системи. – К.: Либідь, 1998.

 17. Ющенко В.А., Міщенко В.І. Управління валютними ризиками. Навч.посіб. - К.:Знання, 1998.

 18. Ющенко В.А., Міщенко В.І. Валютне регулювання. Навч.посібн. – К.:Знання, 1999.

 19. Красавина Л.Н. Международные валютно- кредитные и финансовые отношения. - М.: Финансы и статистика, 2004.

 20. Носкова И.Я. Международные валютно-кредитные и финансовые отношения. -М.:Банки и биржи, 2005.

 21. Пискулов Д.Ю. Теория и практика валютного дилинга. -М.: ИНФРА-М, 1995.

 22. Валютный портфель/ Под.ред. Е.Д.Платонова. - СОМИНТЭК, 1995.

 23. Международные финансовые рынки /П.Н.Тесля, В.П.Бусыгин. -Новосибирск:ЭКОР, 1995.

 24. Де Ковни Шерри, Такки Кристин. Стратегия хеджирования. - М.:ИНФРА-М.,1996.

 25. Ачкасов А.И. Типы валютных операций и другие виды сделок на международных денежных рынках. - М.: Издательство АО “Консалтбанкир”, 1995.

 26. Буренин А.Н. Рынки производных финансовых инструментов. - М.: ИНФРА-М, 1996.

 27. Гарантии и аккредитивы в современной банковской практике. Под.ред. Голубовича А.Д..- М.:Менатеп-ИНФОРМ, 1994.

 28. Дегтярева О.И., Кандинская О.А.. Биржевое дело. - М.:Банки и биржи, ЮНИТИ, 1997.

 29. Внукова Н.М. Основи факторингу. Навч.посіб.: -К., Знання, 1998.

 30. Міщенко В.І. Основи лізингу. Навч. посіб. - К.:Знання, 1997.

 31. Луцишин З.О. Трансформація світової фінансової системи в рамках глобалізації. – К.: Видавничий центр “Друк”, 2002. – 320с.

 32. Ленский З.О.Транснациональные финансово-промышленнын группы. М.: Экономика и жизнь, 1998. – 294с.

 33. Реструктурирование кредитных организаций в зарубежных странах. Учебн./ Под ред.А.Г.Грязновой. – М.: Финансы и статистика, 2002. – 416с.

 34. Портер Майкл Э. Конкуренция. Пер. с англ. Учебн.пособ. – М.: Издательсикй дом “Вильямс”, 2000. 495 с.

Каталог: books
books -> Диплом за перемогу в шкільному конкурсі поезій, присвячених Тарасові Шевченку
books -> Післямова
books -> Варткес Тевекелян рекламне бюро пана кочека
books -> Вічник Сповідь на перевалі духу
books -> Тарас Прохасько БотакЄ
books -> Ізольди Марківни Книш директорові школи Товаришу директор! Сьогодні, згідно з планом, я проводила урок
books -> Роман Іваничук Мальви Розділ перший
books -> Дебора Гаркнесс Сповідь відьом Дивовижні стосунки магії та науки
books -> Кір буличов — творець фантастичних світів


Поділіться з Вашими друзьями:
1   2   3


База даних захищена авторським правом ©res.in.ua 2019
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка