Навчальний рік І семестр Підсумкове заняття 1Скачати 219.5 Kb.
Дата конвертації14.08.2021
Розмір219.5 Kb.

База тестових завдань

ліцензійного інтегрованого іспиту «КРОК 1. Загальна лікарська підготовка»

з медичної біології

для І–ІV медичних та стоматологічного факультетів

2019-2020 навчальний рік

І семестр
Підсумкове заняття 1


 1. При дослідженні біологічного матеріалу пацієнта, хворого на грип, виявлено збудника, який відносять до неклітинної форми життя. У своєму складі збудник містить РНК, оточену білками оболонки. Даний збудник належить до:

 1. *Вірусів

 2. Пріонів

 3. Бактерій

 4. Грибів

 5. Гельмінтів
 1. Встановлено, що в клітинах організмів відсутні мембранні органели та їх спадковий матеріал не має нуклеосомної організації. Що це за організми?

 1. *Прокаріоти

 2. Віруси

 3. Аскоміцети

 4. Еукаріоти

 5. Найпростіші
 1. Яка група організмів має кільцеві або лінійні молекули ДНК, що формують хромосоми без гістонових білків?

 1. *Бактерії

 2. Віруси

 3. Найпростіші

 4. Гриби

 5. Бактеріофаги
 1. Організми мають ядро, оточене ядерною мембраною. Генетичний матеріал зосереджений переважно в хромосомах, які складаються з ниток ДНК і білкових молекул. Діляться ці клітини мітотично. Це:

 1. *Еукаріоти

 2. Бактеріофаги

 3. Прокаріоти

 4. Віруси

 5. Бактерії
 1. Хворому призначено препарат з вираженими ліпофільними властивостями. Яким буде головний механізм його всмоктування?

 1. *Пасивна дифузія (вірніше, проста дифузія, але так у буклеті)

 2. Фільтрація

 3. Активний транспорт

 4. Піноцитоз

 5. Зв’язування з транспортними білками
 1. В пробірку, що містить розчин NaCl 0,9%, додали краплю крові. Що відбудеться з еритроцитами?

 1. *Залишаться без змін

 2. Осмотичний гемоліз

 3. Біологічний гемоліз

 4. Зморшкування

 5. Набухання
 1. В пробірку, що містить 5% розчин глюкози (ізотонічний), додали краплю крові. Що відбудеться з еритроцитами?

 1. *Залишаться без змін

 2. Осмотичний гемоліз

 3. Біологічний гемоліз

 4. Зморшкування

 5. Набухання
 1. У пробірку, що містить 0,3% розчин NaCl, додали краплю крові. Що відбудеться з еритроцитами?

 1. *Осмотичний гемоліз

 2. Зморшкування

 3. Механічний гемоліз

 4. Змін не буде

 5. Біологічний гемоліз
 1. Лікар-цитогенетик при виготовленні метафазної пластинки обробив культуру лейкоцитів гіпотонічним (0,56%) розчином хлориду калію. Після цього відбулися набухання клітин і розрив клітинної мембрани за рахунок надходження води до клітини. Який механізм транспорту має місце в цьому випадку?

 1. *Ендоосмос

 2. Полегшена дифузія

 3. Дифузія

 4. Піноцитоз

 5. Фагоцитоз
 1. Комплекс Гольджі виводить речовини з клітини завдяки злиттю мембранного мішечка з мембраною клітини. При цьому вміст мішечка виливається назовні. Який процес тут відбувається?

 1. *Екзоцитоз

 2. Ендоцитоз

 3. Активний транспорт

 4. Полегшена дифузія

 5. Жодна відповідь невірна
 1. Під час мікроскопії клітин серцевого м’яза людини знайдені органели овальної форми, оболонка яких утворена двома мембранами: зовнішня — гладенька, а внутрішня утворює кристи. Біохімічно встановлена наявність ферменту АТФ-синтетази (вірніше, АТФ-синтази, проте так у буклеті). Які органели досліджувалися?

 1. *Мітохондрії

 2. Лізосоми

 3. Рибосоми

 4. Ендоплазматичний ретикулюм

 5. Центросоми
 1. Під час дослідження електронограми у клітині виявлено деструкцію мітохондрій. Які клітинні процеси можуть бути порушені внаслідок цього?

 1. *Окиснення органічних речовин

 2. Поділ ядра

 3. Кросинговер

 4. Дроблення


 1. У крові хворого виявлено низький рівень альбумінів та фібриногену. Зниження активності яких органел гепатоцитів найбільш вірогідно обумовлює це явище?

 1. *Гранулярна ендоплазматична сітка

 2. Агранулярна ендоплазматична сітка

 3. Мітохондрії

 4. Комплекс Гольджі

 5. Лізосоми
 1. У хворого на гепатоцеребральну дегенерацію під час обстеження виявлено дефект синтезу білка церулоплазміну. З якими органелами пов’язаний цей дефект?

 1. *Гранулярна ендоплазматична сітка

 2. Агранулярна ендоплазматична сітка

 3. Мітохондрії

 4. Комплекс Гольджі

 5. Лізосоми
 1. У хворого на хронічний гепатит в аналізі крові на білкові фракції виявили зниження загальної кількості білка. Це означає, що у клітинах печінки порушена функція таких органел:

 1. *Гранулярна ендоплазматична сітка

 2. Мітохондрії

 3. Цитоскелет

 4. Лізосоми

 5. Комплекс Гольджі
 1. Тривалий вплив на організм токсичних речовин призвів до значного зниження синтезу білків у гепатоцитах. Які органели постраждали від інтоксикації найбільше?

 1. *Гранулярна ендоплазматична сітка

 2. Мітохондрії

 3. Мікротрубочки

 4. Лізосоми

 5. Комплекс Гольджі
 1. В клітинах здорової печінки активно синтезуються глікоген та білки. Які типи органел добре розвинуті?

 1. *Гранулярна та агранулярна ЕПС

 2. Клітинний центр

 3. Лізосоми

 4. Мітохондрії

 5. Пероксисоми
 1. При електронній мікроскопії у цитоплазмі клітини, поблизу ядра, виявлена мембранна органела, яка складається з 5-10 пласких цистерн, з розширеними периферичними ділянками, від яких від’єднуються маленькі пухирці — лізосоми. Назвіть цю органелу:

 1. *Комплекс Гольджі

 2. Рибосома

 3. Мітохондрія

 4. Цитоскелет

 5. Клітинний центр
 1. Під час електронно-мікроскопічного дослідження біоптату гепатоцитів на біліарному полюсі виявлено велику кількість плоских цистерн, сплющених у центральній частині й розширених на периферії, та дрібних міхурців із секреторними гранулами. Назвіть цю структуру:

 1. *Комплекс Гольджі

 2. Лізосома

 3. Ендоплазматична сітка

 4. Піноцитозні міхурці

 5. Мікротрубочки
 1. У студента18-ти років виявлено збільшення щитоподібної залози. У нього підвищений обмін речовин, збільшена частота пульсу. Ці ознаки спостерігаються при гіперсекреції гормону тироксину. Які органели клітин щитоподібної залози найбільш відповідальні за секрецію і виділення гормонів?

 1. *Комплекс Гольджі (вірніше, тироксин виділяється за участі лізосом, але так у буклеті)

 2. Мітохондрії

 3. Рибосоми

 4. Центросоми

 5. Лізосоми
 1. При електронно-мікроскопічному вивченні клітини виявлені кулясті пухирці, які обмежені мембраною і містять безліч різноманітних гідролітичних ферментів. Відомо, що ці органели забезпечують внутрішньоклітинне травлення, захисні реакції клітини. Ці елементи:

 1. *Лізосоми

 2. Центросоми

 3. Ендоплазматична сітка

 4. Рибосоми

 5. Мітохондрії
 1. Цитохімічне дослідження виявило у цитоплазмі високий вміст гідролітичних ферментів. Про високу активність яких органел свідчить цей факт?

 1. *Лізосом

 2. Клітинного центру

 3. Ендоплазматичної сітки

 4. Полісом

 5. Мітохондрій
 1. На практичному занятті студенти вивчали забарвлений мазок крові миші з бактеріями, фагоцитованими лейкоцитами. Яка органела клітини завершує перетравлення цих бактерій?

 1. *Лізосоми

 2. Мітохондрії

 3. Гранулярна ендоплазматична сітка

 4. Апарат Гольджі

 5. Рибосоми
 1. Клітина піддалась впливу іонізуючого випромінювання при дефіциті вітаміну E. Це сприяло посиленому виходу гідролітичних ферментів у цитоплазму і призвело до повного руйнування внутрішньоклітинних структур — аутолізу. Які органели клітини спричинили це явище?

 1. *Лізосоми

 2. Ендоплазматична сітка

 3. Комплекс Гольджі

 4. Мікротільця

 5. Мітохондрії
 1. Під впливом іонізуючого опромінення або при авітамінозі Е в клітині спостерігається підвищення проникності мембран лізосом. До яких наслідків може призвести така патологія?

 1. *Часткове чи повне руйнування клітини

 2. Інтенсивний синтез білків

 3. Інтенсивне накопичення енергії

 4. Відновлення цитоплазматичної мембрани

 5. Формування веретена поділу
 1. На клітину подіяли речовиною, яка спричинила порушення цілісності мембран лізосом. Що відбудеться з клітиною внаслідок цього?

 1. *Автоліз

 2. Диференціювання

 3. Дегенерація

 4. Трансформація

 5. Спеціалізація
 1. У клітинах усіх організмів присутні безмембранні органели, що складаються з двох неоднакових за розміром частинок. Вони мають мікроскопічний розмір та беруть участь у синтезі білків. Як називаються ці органели?

 1. *Рибосоми

 2. Лізосоми

 3. Комплекс Гольджі

 4. Клітинний центр

 5. Мітохондрії
 1. 28-річному хворому на бактеріальну пневмонію призначили курс лікування еритроміцином. Відомо, що його антибактеріальні властивості зумовлені здатністю цього препарату сполучатися з вільною 50S-субодиницею рибосоми. Синтез яких речовин блокує цей антибіотик у бактеріальних клітинах?

 1. *Білки

 2. РНК

 3. ДНК

 4. Жири

 5. Полісахариди
 1. Для вивчення локалізації біосинтезу білка в клітинах, миші ввели мічені амінокислоти аланін та триптофан. Біля яких органел буде спостерігатися накопичення мічених амінокислот?

 1. *Рибосоми

 2. Гладенька ЕПС

 3. Клітинний центр

 4. Лізосоми

 5. Апарат Гольджі
 1. У 50-річної жінки на місці видаленого зуба регенерувала нова тканина. Які органели клітин, виходячи з їх функції, найбільш активні при відновленні тканини?

 1. *Рибосоми

 2. Центросоми

 3. Постлізосоми

 4. Гладенька ЕПС

 5. Лізосоми
 1. В стоматологічній клініці у хворої 36-ти років було проведено видалення зуба. Через два тижні на цьому місці відбулася регенерація багатошарового плоского епітелію. Які органели брали активну участь у відновленні слизової оболонки?

 1. *Рибосоми

 2. Центросоми

 3. Постлізосоми

 4. Гладкий ЕПР

 5. Мітохондрії
 1. У культурі тканин ядерним опроміненням пошкоджені ядерця ядер. Відновлення яких органел у цитоплазмі клітин стає проблематичним?

 1. *Рибосоми

 2. Лізосоми

 3. Ендоплазматична сітка

 4. Мікротрубочки

 5. Комплекс Гольджі
 1. Експериментально (дією мутагенних факторів) у клітині порушено формування субодиниць рибосом. На якому метаболічному процесі це позначиться?

 1. *Біосинтез білка

 2. Біосинтез вуглеводів

 3. Синтез АТФ

 4. Фотосинтез

 5. Біологічне окиснення
 1. При проведені наукового експерименту дослідник зруйнував структуру однієї з частин клітини, що порушило здатність клітини до поділу. Яка структура була зруйнована найбільш імовірно?

 1. *Центросома

 2. Глікокалікс

 3. Пластичний комплекс

 4. Мікрофібрили

 5. Мітохондрії
 1. За допомогою мікроманіпулятора з гепатоциту (клітини печінки) вилучили одну з двох центріоль центросоми (клітинного центру). Який процес НЕ ВІДБУДЕТЬСЯ в цій клітині?

 1. *Поділ

 2. Енергетичний обмін

 3. Синтез глікогену

 4. Біосинтез білків

 5. Синтез ліпідів
 1. У цитоплазмі клітин підшлункової залози в процесі секреторного циклу в апікальній частині з’являються і зникають гранули секрету. До яких структурних елементів можна віднести ці гранули?

 1. *Включення

 2. Мікрофіламенти

 3. Лізосоми

 4. Екзоцитозні вакуолі

 5. Гранулярна ендоплазматична сітка
 1. У харчовому раціоні повинні бути жири (вірніше, ліпіди, але так у буклеті). Вони виконують пластичну функцію в організмі, оскільки входять до складу:

 1. *Клітинних мембран

 2. Клітинних іонних каналів

 3. Клітинних іонних насосів

 4. Клітинних рецепторів

 5. Глікокаліксу
 1. Клітину обробили речовиною, яка блокує фосфорилювання нуклеотидів у мітохондріях. Який процес життєдіяльності клітини буде порушений в першу чергу?

 1. *Окисне фосфорилування

 2. Синтез глікогену

 3. Синтез білків

 4. Розпад глікогену

 5. Окисна модифікація білків
 1. На електронній мікрофотографії науковець виявив структуру, утворену вісьмома молекулами білків-гістонів і ділянкою молекули ДНК, що робить близько 1,75 обертів навколо них. Яку структуру виявив дослідник?

 1. *Нуклеосома

 2. Елементарна фібрила

 3. Напівхроматида

 4. Хроматида

 5. Хромосома
 1. В хромосомному наборі жінки виявлено хромосому, в якій плечі p і q мають однакову довжину. До якого морфологічного типу належить ця хромосома?

 1. *Метацентричний

 2. Акроцентричний

 3. Субметацентричний

 4. Телоцентричний

 5. Субакроцентричний
 1. Проводиться каріотипування клітин здорової людини. В каріотипі знайдено дрібну акроцентричну непарну хромосому. Це може бути:

 1. *Y-хромосома

 2. Х-хромосома

 3. Хромосома групи А

 4. Хромосома групи В

 5. Хромосома групи С
 1. Методом цитогенетичного аналізу встановлено каріотип хворого — 47, XYY. Надлишкова хромосома в каріотипі має центромеру, розташовану дуже близько до одного з кінців хромосоми, внаслідок чого одна пара плечей набагато коротша за іншу. Така хромосома називається:

 1. *Акроцентрична

 2. Метацентрична

 3. Субметацентрична

 4. Телоцентрична

 5. Субметацентрична, яка має супутник
 1. В ядерцевих організаторах хромосом 13-15, 21, 22 людини знаходяться близько 200 кластерних генів, що синтезують РНК (вірніше, кодують, але так у буклеті). Інформацію про який тип РНК несуть ці ділянки хромосом?

 1. *рРНК

 2. тРНК

 3. мРНК

 4. мяРНК

 5. тРНК + рРНК
 1. У лабораторії група дослідників експериментально отримала без’ядерцеві мутантні клітини. Синтез яких сполук буде в них порушений у першу чергу?

 1. *Рибосомна РНК

 2. Транспортна РНК

 3. Ліпіди

 4. Моносахариди

 5. Полісахариди
 1. Аналізуються нормальні клітини червоного кісткового мозку, що активно діляться. Яка кількість хромосом характерна для G1-періоду в цих клітинах?

 1. *46

 2. 48

 3. 47

 4. 45

 5. 23
 1. У клітин, які здатні до поділу, відбуваються процеси росту, формування органел, їх накопичення, завдяки активному синтезу білків, РНК, ліпідів, вуглеводів. Як називається період мітотичного циклу, в якому відбуваються вказані процеси, але не синтезується ДНК:

 1. *Пресинтетичний

 2. Синтетичний

 3. Премітотичний

 4. Телофаза

 5. Анафаза
 1. У життєвому циклі клітини і в процесі мітозу відбувається закономірна зміна кількості спадкового матеріалу. На якому етапі кількість ДНК подвоюється?

 1. *Інтерфаза

 2. Профаза

 3. Метафаза

 4. Анафаза

 5. Тілофаза
 1. У життєвому циклі клітини відбувається процес самоподвоєння ДНК. В результаті цього однохроматидні хромосоми стають двохроматидними. У який період клітинного циклу спостерігається це явище?

 1. *S

 2. G0

 3. G1

 4. G2

 5. M
 1. Досліджуються клітини червоного кісткового мозку людини, які відносяться до клітинного комплексу, що постійно поновлюється. Яким чином у нормі утворюються ці клітини?

 1. *Мітоз

 2. Мейоз

 3. Репарація

 4. Мутація

 5. Трансплантація
 1. На електронній мікрофотографії представлена клітина, в якій відсутні ядерця та ядерна оболонка. Хромосоми вільно розміщені, центріолі мігрують до полюсів. У якій фазі клітинного циклу знаходиться клітина?

 1. *Профаза

 2. Анафаза

 3. Метафаза

 4. Телофаза

 5. Інтерфаза
 1. Вивчається мітотичний поділ клітин епітелію ротової порожнини. Встановлено, що в клітині диплоїдний набір хромосом. Кожна хромосома складається з двох максимально спіралізованих хроматид. Хромосоми розташовані у площині екватору клітини. Ця картина характерна для такої стадії мітозу:

 1. *Метафаза

 2. Прометафаза

 3. Профаза

 4. Анафаза

 5. Тілофаза
 1. На гістологічному препараті ендометрію видно окремі епітеліальні клітини, в яких хромосоми формують «пластинку», що розташована в екваторіальній площині. В якому періоді клітинного циклу перебувають такі клітини,

 1. *Метафаза

 2. Інтерфаза

 3. Профаза

 4. Анафаза

 5. Телофаза
 1. Проводиться вивчення максимально спіралізованих хромосом каріотипу людини. При цьому процес поділу клітини припинили на стадії:

 1. *Метафаза

 2. Профаза

 3. Інтерфаза

 4. Анафаза

 5. Телофаза
 1. Під час вивчення фаз мітотичного циклу корінця цибулі знайдено клітину, в якій хромосоми лежать в екваторіальній площині, утворюючи зірку. На якій стадії мітозу перебуває клітина?

 1. *Метафаза

 2. Профаза

 3. Анафаза

 4. Телофаза

 5. Інтерфаза
 1. В препараті корінця цибулини виявлена клітина, в якій максимально спіралізовані хромосоми розташовані в площині екватора, утворюючи материнську зірку. В якій фазі мітотичного циклу знаходиться клітина?

 1. *Метафаза

 2. Рання телофаза

 3. Профаза

 4. Інтерфаза

 5. Пізня телофаза
 1. При обстеженні 2-місячного хлопчика педіатр звернув увагу, що плач дитини схожий на нявкання кішки, відзначаються мікроцефалія і вада серця. За допомогою цитогенетичного методу був встановлений каріотип — 46, XY, 5р-. На якій стадії мітозу досліджували каріотип хворого?

 1. *Метафаза

 2. Прометафаза

 3. Профаза

 4. Анафаза

 5. Телофаза
 1. Експериментальне вивчення нового медичного препарату виявило блокуючий ефект на збирання білків-тубулінів, які є основою веретена поділу в клітинах, що діляться. Який етап клітинного циклу порушується цим препаратом?

 1. *Анафаза мітозу

 2. Синтетичний період

 3. Телофаза мітозу

 4. Постмітотичний період інтерфази

 5. Премітотичний період інтерфази
 1. В клітині, яка мітотично ділиться, спостерігається розходження дочірніх хроматид до полюсів клітини. На якій стадії мітотичного циклу перебуває клітина?

 1. *Анафаза

 2. Метафаза

 3. Телофаза

 4. Профаза

 5. Інтерфаза
 1. Під час постсинтетичного періоду мітотичного циклу було порушено синтез білків-тубулінів, які беруть участь у побудові веретена поділу. Це може призвести до порушення:

 1. *Розходження хромосом

 2. Спіралізації хромосом

 3. Цитокінезу

 4. Деспіралізації хромосом

 5. Тривалості мітозу
 1. Під час постсинтетичного періоду мітотичного циклу було порушено синтез білків-тубулінів. До яких наслідків це може призвести?

 1. *Порушення формування веретена поділу

 2. Порушення спіралізації хромосом

 3. Скорочення тривалості мітозу

 4. Порушення репарації ДНК

 5. Порушення цитокінезу
 1. На одній із стадій клітинного циклу хромосоми досягають полюсів клітини, деспіралізуються, навколо них формуються ядерні оболонки, відновлюється ядерце. В якій фазі мітозу знаходиться клітина?

 1. *Телофаза

 2. Профаза

 3. Прометафаза

 4. Метафаза

 5. Анафаза
 1. Згідно правила сталості числа хромосом, кожен вид більшості тварин має певне і стале число хромосом. Механізмом, що підтримує цю сталість при статевому розмноженні організмів, є:

 1. *Мейоз

 2. Шизогонія

 3. Амітоз

 4. Регенерація

 5. Брунькування
 1. Перекомбінація генетичного матеріалу досягається декількома механізмами, одним з яких є кросинговер. На якій стадії профази першого мейотичного поділу він відбувається?

 1. *Пахінеми

 2. Лептонеми

 3. Зигонеми

 4. Диплонеми

 5. Діакінезу
 1. Студентами вивчаються стадії гаметогенезу. Встановлено, що в клітині гаплоїдний набір хромосом і кожна хромосома складається з двох хроматид. Хромосоми розташовані у площині екватору клітини. Така картина характерна для такої стадії мейозу:

 1. *Метафаза другого поділу

 2. Метафаза першого поділу

 3. Анафаза першого поділу

 4. Анафаза другого поділу

 5. Профаза першого поділу
 1. Дослідник при мікроскопічному і електронно-мікроскопічному вивченні печінки звернув увагу, що деякі окремо розташовані клітини розпалися на дрібні фрагменти, оточені мембраною. У деяких з них наявні органели, інші включають фрагменти ядра, що розпалося. Запальна реакція навколо відсутня. Дослідник розцінив ці зміни, як:

 1. *Апоптоз

 2. Атрофія

 3. Некроз

 4. Гіпоплазія

 5. Дистрофія
 1. Під час електронно-мікроскопічного дослідження слинної залози виявлені фрагменти клітини, які оточені мембраною, містять конденсовані часточки ядерної речовини та окремі органели; запальна реакція, безпосередньо навколо цих клітин, відсутня. Про який процес іде мова?

 1. *Апоптоз

 2. Каріорексис

 3. Коагуляційний некроз

 4. Каріопікноз

 5. Каріолізис
 1. При дослідженні культури тканин злоякісної пухлини виявили поділ клітин, який відбувався без формування ахроматинового апарату шляхом утворення перетяжки ядра, при якому зберігались ядерна оболонка та ядерце. Який тип поділу клітин відбувався у злоякісній пухлині, що вивчалась?

 1. *Амітоз

 2. Ендомітоз

 3. Мітоз

 4. Екзомітоз

 5. Мейоз
 1. На судово-медичну експертизу надійшла кров дитини та ймовірного батька для встановлення батьківства. Ідентифікацію яких хімічних компонентів необхідно здійснити в досліджуваній крові?

 1. *ДНК

 2. тРНК

 3. рРНК

 4. мРНК

 5. мяРНК
 1. У клітині знайдено полімер, що складається з десятків тисяч мономерів. Молекула здатна самовідтворюватися та бути носієм інформації. За допомогою рентгеноструктурного аналізу виявлено, що молекула складається з двох спірально закручених ниток. Вкажіть цю сполуку:

 1. *ДНК

 2. РНК

 3. Целюлоза

 4. Гормон

 5. Вуглевод
 1. У бактерій встановлений процес кон’югації, при якому між бактеріями утворюється цитоплазматичний місток, по якому з клітини-донора до клітини-реципієнта надходять фрагменти молекули ДНК — плазміди, хромосоми. Яке значення цього процесу?

 1. *Забезпечує обмін генетичного матеріалу (вірніше, перенос, а не обмін, проте так у буклеті)

 2. Забезпечує обмін речовинами між клітинами

 3. Сприяє активізації мутаційного процесу

 4. Підвищує гетерозиготність

 5. Ліквідує небажані мутації
 1. Лімфоцит уражений ретровірусом ВІЛ (СНІД). В цьому випадку напрямок потоку інформації в клітині буде:

 1. *РНК ДНК іРНК поліпептид

 2. ДНК іРНК поліпептид ДНК

 3. ДНК поліпептид іРНК

 4. іРНК поліпептид ДНК

 5. Поліпептид РНК ДНК іРНК
 1. РНК-вмісний вірус імунодефіциту людини проник всередину лейкоцита і за допомогою ферменту ревертази змусив клітину синтезувати вірусну ДНК. В основі цього явища лежить:

 1. *Зворотна транскрипція

 2. Репресія оперона

 3. Зворотна трансляція

 4. Дерепресія оперона

 5. Конваріантна реплікація
 1. Чоловік є носієм вірусу СНІДу, який належить до РНК-вмісних. В клітинах цієї людини відбувається синтез вірусної ДНК. Основою цього процесу є:

 1. *Зворотна транскрипція

 2. Реплікація

 3. Транскрипція

 4. Репарація

 5. Трансляція
 1. При репродукції деяких РНК-вмісних вірусів, що викликають пухлини у тварин, генетична інформація може передаватися в зворотному напрямку від РНК у ДНК — за допомогою особливого, специфічного ферменту. Фермент зворотної транскрипції отримав назву:

 1. *Ревертаза

 2. ДНК-полімераза

 3. Лігаза

 4. Праймаза

 5. Топоізомераза
 1. Встановлено ураження ВІЛ Т-лімфоцитів. При цьому фермент вірусу зворотна транскриптаза (РНК-залежна ДНК-полімераза) каталізує синтез:

 1. *ДНК на матриці вірусної іРНК

 2. Вірусної іРНК на матриці ДНК

 3. ДНК на вірусній рРНК

 4. Вірусної ДНК на матриці ДНК

 5. іРНК на матриці вірусного білка
 1. При реплікації ДНК кожен з її ланцюгів стає матрицею для синтезу нового ланцюга за принципом комплементарності. Як називається цей спосіб реплікації?

 1. *Напівконсервативний

 2. Аналогічний

 3. Ідентичний

 4. Дисперсний

 5. Консервативний
 1. При регенерації епітелію слизової оболонки порожнини рота (розмноження клітин) відбулася реплікація (авторепродукція) ДНК за напівконсервативним механізмом. При цьому нуклеотиди нової нитки ДНК є комплементарними до:

 1. *Материнської нитки

 2. Змістовних кодонів

 3. Ферменту ДНК-полімерази

 4. Інтронних ділянок гену

 5. Ферменту РНК-полімерази
 1. Для лікування урогенітальних інфекцій використовують хінолони — інгібітори ферменту ДНК-гірази. Який процес порушується під дією хінолонів у першу чергу?

 1. *Реплікація ДНК

 2. Репарація ДНК

 3. Ампліфікація генів

 4. Рекомбінація генів

 5. Зворотна транскрипція
 1. Прокаріотичні та еукаріотичні клітини характеризуються здатністю до поділу. Поділ прокаріотичних клітин відрізняється від поділу еукаріотичних, але існує молекулярний процес, який лежить в основі цих поділів. Який це процес?

 1. *Реплікація ДНК

 2. Транскрипція

 3. Репарація

 4. Трансляція

 5. Ампліфікація генів
 1. Під час поділу клітини для реплікації ДНК надходить сигнал з цитоплазми, і певна ділянка спіралі ДНК розкручується і розділяється на два ланцюги. За допомогою якого ферменту це здійснюється?

 1. *Геліказа

 2. РНК-полімераза

 3. Лігаза

 4. Рестриктаза

 5. ДНК-полімераза
 1. Під час пресинтетичного періоду мітотичного циклу у клітині було порушено синтез ферменту ДНК-залежної-ДНК-полімерази. До яких наслідків це може призвести?

 1. *Порушення реплікації ДНК

 2. Порушення формування веретена поділу

 3. Порушення цитокінезу

 4. Скорочення тривалості мітозу


 1. Під час реплікації ДНК один з її ланцюгів синтезується з запізненням. Що визначає дану особливість синтезу?

 1. *Антипаралельність ланцюгів

 2. Відсутність трифосфонуклеотидів

 3. Необхідність репарації

 4. Великі розміри ДНК-полімерази

 5. Комплементарність ланцюгів
 1. В процесі еволюції виникли молекулярні механізми виправлення пошкоджень молекул ДНК. Цей процес має назву:

 1. *Репарація

 2. Транскрипція

 3. Трансляція

 4. Реплікація

 5. Процесинг
 1. В клітинах працівника в зоні ЧАЕС відбулася мутація на рівні молекули ДНК. Однак потім у пошкодженій ділянці молекули ДНК була відновлена первинна структура за допомогою специфічного ферменту. У цьому випадку мала місце:

 1. *Репарація

 2. Реплікація

 3. Транскрипція

 4. Зворотна транскрипція

 5. Трансляція
 1. У клітинах людини під дією ультрафіолетового випромінювання відбулося пошкодження молекули ДНК. Реалізувалася система відновлення пошкодженої ділянки молекули ДНК по непошкодженому ланцюгу за допомогою специфічного ферменту. Як називається це явище?

 1. *Репарація

 2. Дуплікація

 3. Реплікація

 4. Ініціація

 5. Термінація
 1. Хворі на пігментну ксеродерму характеризуються аномально високою чутливістю до ультрафіолетових променів, результатом чого є рак шкіри внаслідок нездатності ферментних систем відновлювати ушкодження спадкового апарату клітин. З порушенням якого процесу пов’язана ця патологія?

 1. *Репарація ДНК

 2. Генна конверсія

 3. Рекомбінація ДНК

 4. Генна комплементація

 5. Редуплікація ДНК
 1. У хворих на пігментну ксеродерму шкіра чутлива до світла, тому що у них порушена ексцизійна репарація. Який саме процес зазнає змін у хворих?

 1. *Відновлення молекули ДНК

 2. Синтез іРНК

 3. Дозрівання іРНК

 4. Синтез первинної структури білка

 5. Вирізання інтронів і з’єднання екзонів
 1. Під впливом фізичних чинників у молекулі ДНК можуть виникати ушкодження. Ультрафіолетові промені спричинюють виникнення в ній димерів. Вони являють собою зчеплені між собою дві сусідні піримідинові основи. Вкажіть їх:

 1. *Тимін і цитозин

 2. Аденін і тимін

 3. Гуанін і цитозин

 4. Аденін і гуанін

 5. Гуанін і тимін
 1. Під дією УФ-опромінення та інших факторів можуть відбуватися зміни в структурі ДНК. Репарація молекули ДНК досягається узгодженою дією всіх наступних ферментів, ЗА ВИНЯТКОМ:

 1. *Аміноацил-тРНК-синтетази

 2. ДНК-полімерази

 3. Ендонуклеази

 4. ДНК-глікозідази

 5. ДНК-лігази
 1. У хворих з пігментною ксеродермою шкіра дуже чутлива до сонячних променів, може розвинутися рак шкіри. Причиною є спадкова нестача ферменту УФ-ендонуклеази. У результаті цього дефекту порушується процес:

 1. *Репарації ДНК

 2. Транскрипції

 3. Реплікації ДНК

 4. Трансляції

 5. Ініціації
 1. В експерименті було показано, що опромінені ультрафіолетом клітини шкіри хворих на пігментну ксеродерму, через дефект ферменту репарації, повільніше відновлюють нативну структуру ДНК, ніж клітини здорових людей. За допомогою якого ферменту відбувається цей процес?

 1. *Ендонуклеаза

 2. РНК-лігаза

 3. Праймаза

 4. ДНК-полімераза ІІІ

 5. ДНК-гіраза
 1. Внаслідок дефіциту УФО-ендонуклеази порушується репарація ДНК і виникає таке захворювання:

 1. *Пігментна ксеродерма

 2. Серпоподібноклітинна анемія

 3. Альбінізм

 4. Подагра

 5. Фенілкетонурія
 1. Встановлено, що деякі сполуки, наприклад, токсини грибів та деякі антибіотики, можуть пригнічувати активність РНК-полімерази. Порушення якого процесу відбувається в клітині у випадку пригнічування даного ферменту?

 1. *Транскрипція

 2. Процесинг

 3. Реплікація

 4. Трансляція

 5. Репарація
 1. Хворому на туберкульоз легень призначено рифампіцин, який пригнічує фермент РНК-полімеразу на стадії ініціації такого процесу:

 1. *Транскрипція

 2. Елонгація

 3. Термінація

 4. Реплікація

 5. Трансляція
 1. Синтез іРНК проходить на матриці ДНК за принципом комплементарності. Якщо триплети у ДНК наступні — АТГ-ЦГТ, то відповідні кодони іРНК будуть:

 1. *УАЦ-ГЦА

 2. АУГ-ЦГУ

 3. АТГ-ЦГТ

 4. УАГ-ЦГУ

 5. ТАГ-УГУ
 1. У клітині людини відбувається транскрипція. Фермент РНК-полімераза, пересуваючись вздовж молекули ДНК, досяг певної послідовності нуклеотидів. Після цього транскрипція припинилась. Ця ділянка ДНК має назву:

 1. *Термінатор

 2. Промотор

 3. Репресор

 4. Оператор

 5. Регулятор
 1. В експериментальних дослідженнях було встановлено, що стероїдні гормони впливають на протеосинтез (вірніше, синтез білка, але так у буклеті). На синтез яких речовин вони здійснюють свій вплив?

 1. *Специфічні мРНК

 2. АТФ

 3. Специфічні тРНК

 4. ГТФ

 5. Специфічні рРНК
 1. У загальному вигляді генетичний апарат еукаріот є таким: екзон–інтрон–екзон. Така структурно-функціональна організація гена зумовлює особливості транскрипції. Якою буде про-іРНК (незріла) відповідно до згаданої схеми?

 1. *Екзон-інтрон-екзон

 2. Екзон-екзон-інтрон

 3. Екзон-екзон

 4. Інтрон-екзон

 5. Екзон-інтрон
 1. В ядрі клітин у еукаріотів спочатку синтезується молекула про-іРНК, яка комплементарна екзонам та інтронам структурного гену. Але до рибосом потрапляє така іРНК, яка комплементарна тільки екзонам. Це свідчить про те, що в ядрі має місце:

 1. *Процесинг

 2. Транскрипція

 3. Репарація

 4. Реплікація

 5. Зворотня транскрипція
 1. У клітині людини до рибосом гранулярної ендоплазматичної сітки доставлена іРНК, що містить як екзонні, так і інтронні ділянки. Який процес НЕ ВІДБУВСЯ у клітині?

 1. *Процесинг

 2. Реплікація

 3. Транскрипція

 4. Трансляція

 5. Пролонгація
 1. Було доведено, що молекула незрілої іРНК (про-іРНК) містить більше триплетів, чим знайдено амінокислот у синтезованому білку. Це пояснюється тим, що трансляції у нормі передує:

 1. *Процесинг

 2. Ініціація

 3. Репарація

 4. Мутація

 5. Реплікація
 1. В результаті інтоксикації в епітеліальній клітині слизової оболонки порожнини рота не синтезуються ферменти, що забезпечують сплайсинг. Яка причина припинення біосинтезу білку у цьому випадку?

 1. *Не утворюється зріла іРНК

 2. Не синтезується АТФ

 3. Не утворюється рРНК

 4. Не активуються амінокислоти

 5. Порушено транспорт амінокислот
 1. Формування великої кількості імуноглобулінів з різною антигенною специфічністю з невеликої кількості генів відбувається внаслідок:

 1. *Рекомбінації генів

 2. Транскрипції

 3. Трансляції

 4. Реплікації

 5. Делеції
 1. Під час дослідження клітин було встановлено в їх цитоплазмі високий вміст ферменту аміноацил-тРНК-синтетази. Він забезпечує в клітині такий процес:

 1. *Активація амінокислот

 2. Транскрипція

 3. Елонгація

 4. Реплікація

 5. Репарація
 1. При цитологічних дослідженнях було виявлено велику кількість різних молекул тРНК, які доставляють амінокислоти до рибосоми. Кількість різних типів тРНК у клітині буде дорівнювати кількості:

 1. *Триплетів, що кодують амінокислоти

 2. Нуклеотидів

 3. Амінокислот

 4. Білків, синтезованих у клітині

 5. Різних типів іРНК
 1. Спадкова інформація зберігається у ДНК, але безпосередньої участі у синтезі білків у клітинах ДНК не бере. Який процес забезпечує реалізацію спадкової інформації у поліпептидний ланцюг?

 1. *Трансляція

 2. Утворення рРНК

 3. Утворення тРНК

 4. Утворення іРНК

 5. Реплікація
 1. У клітині в гранулярній ЕПС відбувається етап трансляції, при якому спостерігається просування іРНК щодо рибосоми. Амінокислоти з’єднуються пептидними зв’язками в певній послідовності — відбувається біосинтез поліпептиду. Послідовність амінокислот у поліпептиді буде відповідати послідовності:

 1. *Кодонів іРНК

 2. Нуклеотидів тРНК

 3. Антикодонів тРНК

 4. Нуклеотидів рРНК

 5. Антикодонів рРНК
 1. На рибосомах гранулярної ендоплазматичної сітки відбувається з’єднання амінокислот між собою. Знаючи послідовність амінокислот і застосовуючи генетичний код, можна встановити послідовність нуклеотидів у:

 1. *іРНК

 2. Інтронах

 3. Білках

 4. Вуглеводах

 5. рРНК
 1. У хворого виявлено зниження вмісту іонів магнію, які потрібні для прикріплення рибосом до гранулярної ендоплазматичної сітки. Відомо, що це призводить до порушення біосинтезу білка. Який саме етап біосинтезу білка буде порушено?

 1. *Трансляція

 2. Транскрипція

 3. Реплікація

 4. Активація амінокислот

 5. Термінація
 1. Стрептоміцин та інші аміноглікозиди, зв’язуючись з 30S-субодиницею рибосом, порушують приєднання формілметіоніл-тРНК. Внаслідок цього ефекту порушується процес:

 1. *Ініціація трансляції у прокаріот

 2. Ініціація трансляції в еукаріот

 3. Ініціація транскрипції у прокаріот

 4. Ініціація транскрипції в еукаріот

 5. Ініціація реплікації у прокаріот
 1. Біохімічний аналіз амінокислотного складу щойно синтезованих поліпептидів показав, що в процесі трансляції перша амінокислота в кожному білку одна і та ж. Назвіть її:

 1. *Метіонін

 2. Ізолейцин

 3. Фенілаланін

 4. Серин

 5. Гістидин
 1. Для лікування інфекційних бактеріальних захворювань використовують антибіотики (стрептоміцин, еритроміцин, хлорамфенікол). Який етап синтезу білків мікробної клітини вони інгібують?

 1. *Трансляція

 2. Транскрипція

 3. Реплікація

 4. Процесинг

 5. Сплайсинг
 1. Хворому призначили антибіотик хлорамфенікол (левоміцетин), який порушує у мікроорганізмів синтез білку шляхом гальмування процесу:

 1. *Елонгація трансляції

 2. Утворення полірибосом

 3. Транскрипція

 4. Процесінг

 5. Ампліфікація генів
 1. Процес біосинтезу білка є енергозалежним. Вкажіть, який макроергічний субстрат безпосередньо використовується в цьому процесі на стадії елонгації:

 1. *АТФ

 2. АДФ

 3. ГТФ

 4. УТФ

 5. ЦТФ
 1. В клітині відбувається процес трансляції. Коли рибосома доходить до кодонів УАА, УАГ або УГА, синтез поліпептидного ланцюга закінчується. Ці кодони у процесі біосинтезу поліпептиду не розпізнаються жодною тРНК і тому є сигналом:

 1. *Термінації

 2. Посттрансляційної модифікації

 3. Початку транскрипції

 4. Елонгації

 5. Ініціації
 1. При лікуванні хворого на спадкову форму імунодефіциту було застосовано метод генотерапії: ген ферменту був внесений у клітини пацієнта за допомогою ретровірусу. Яка властивість генетичного коду дозволяє використовувати ретровіруси у якості векторів функціональних генів?

 1. *Універсальність

 2. Специфічність

 3. Колінеарність

 4. Безперервність

 5. Надмірність
 1. Студенти під час вивчення особливостей генетичного коду з’ясували, що є амінокислоти, яким відповідають по 6 кодонів, 5 амінокислот — 4 різні кодони. Інші амінокислоти кодуються трьома або двома кодонами і тільки дві амінокислоти — одним кодоном. Вкажіть, яку властивість генетичного коду виявили студенти?

 1. *Надлишковість

 2. Універсальність

 3. Колінеарність

 4. Однонаправленість

 5. Триплетність
 1. Відомо, що інформацію про послідовність амінокислот у молекулі білка записано у вигляді послідовності чотирьох видів нуклеотидів у молекулі ДНК, причому різні амінокислоти кодуються різною кількістю триплетів — від одного до шести. Як називається така особливість генетичного коду?

 1. *Виродженість

 2. Універсальність

 3. Неперекривність

 4. Триплетність

 5. Специфічність
 1. Мутація структурного гена не призвела до заміни амінокислот в молекулі білка. В цьому проявилася наступна властивість генетичного коду:

 1. *Надлишковість

 2. Мутабельність

 3. Колінеарність

 4. Недостатність

 5. Універсальність
 1. У деяких районах Південної Африки у людей розповсюджена серпоподібно-клітинна анемія, при якій еритроцити мають форму серпа внаслідок зміни в молекулі гемоглобіну амінокислоти глутаміну (вірніше, глутамінової кислоти, проте так у буклеті) на валін. Причиною цієї хвороби є:

 1. *Генна мутація

 2. Порушення механізмів реалізації генетичної інформації

 3. Кросинговер

 4. Геномні мутації

 5. Трансдукція
 1. У хворого має місце мутація гена, що відповідає за синтез гемоглобіну. Це призвело до розвитку захворювання — серповидноклітинної анемії. Як називається патологічний гемоглобін, що утворюється при цьому захворюванні?

 1. *HbS

 2. HbA

 3. HbF

 4. HbA1

 5. Bart-Hb
 1. При ряді гемоглобінопатій відбуваються амінокислотні заміни у α- і β-ланцюгах гемоглобіну. Яка з них характерна для серпоподібно-клітинної анемії?

 1. *Глутамат-валін

 2. Аспартат-лізин

 3. Аланін-серин

 4. Метіонін-гістидин

 5. Гліцин-серин
 1. У випадку ряду гемоглобінопатій відбуваються амінокислотні заміни у α- та β-ланцюгах гемоглобіну. Яка з них характерна для Hb S (серпоподібноклітинна анемія)?

 1. *Глутамат-валін

 2. Аспартат-лізин

 3. Аланін-серин

 4. Метіонін-гістидин

 5. Гліцин-серин
 1. На заняттях з молекулярної біології йде розгляд мутацій, які призводять до утворення аномального гемоглобіну. Яка заміна амінокислот відбувається при утворенні S-гемоглобіну, що спричиняє виникнення серпоподібноклітинної анемії?

 1. *Глутамінова кислота валіном

 2. Лізин глутаміном

 3. Гліцин аспарагіном

 4. Треонін лізином

 5. Гістидін аргініном
 1. В ході експерименту було продемонстровано підвищення активності β-галактозидази після внесення лактози до культурального середовища з E. colі. Яка ділянка лактозного оперона стає розблокованою від репресора за цих умов?

 1. *Оператор

 2. Промотор

 3. Структурний ген

 4. Регуляторний ген

 5. Праймер
 1. Вивчається робота оперона бактерії. Відбулося звільнення оператора від білка-репресора. Безпосередньо після цього в клітині почнеться:

 1. *Транскрипція

 2. Трансляція

 3. Реплікація

 4. Процесінг

 5. Репресія
 1. A molecular-level process of spontaneous passive transport of water-soluble molecules across a cell membrane is modeled. The molecules move across cell membranes from an area of higher concentration toward an area of lower concentration via specific transmembrane integral proteins. This transport does not directly require chemical energy from ATP hydrolysis. Which of the following transport mechanisms is most likely mentioned?

 1. *Facilitated diffusion

 2. Osmosis

 3. Pinocytosis

 4. Active transport

 5. -
 1. In histologic examination of a skeletal muscle specimen, a researcher discovers an organelle that has 2 membranes: smooth outer membrane and internal one, which forms multiple ridges of visible folds (cristae). Which of the following is the most likely function of this structure?

 1. *Synthesis and energy accumulation of energy stored in ATP

 2. Intracellular digestion of macromolecules

 3. Synthesis of carbohydrates

 4. Formation of mitotic spindle

 5. -
 1. A 36-year-old male comes to the dental office for extraction of a tooth. Two weeks after the procedure is performed, the stratified squamous epithelium regenerates at the site of extraction. Which of the following organelles is most likely involved in the mucosa regeneration?

 1. *Ribosomes

 2. Centrosomes

 3. Postlysosomes

 4. Smooth EPR

 5. Mitochondria
 1. A team of medical students is performing research on phases of cell cycle. During one of the mitotic phases, a cell is nearly done dividing, the chromosomes decondense, and two nuclei begin to form around them. Which of the following phases most likely takes place in the cell?

 1. *Telophase

 2. Prophase

 3. Metaphase

 4. Anaphase

 5. -
 1. An experiment has demonstrated that after the exposure to ultraviolet radiation the dermal cells of the patients with xeroderma pigmentosum are slower to restore the native DNA structure than they are in the healthy individuals due to deficiency of the DNA repair enzyme. What enzyme takes part in the repair process?

 1. *Endonuclease

 2. DNA gyrase

 3. DNA polymerase III holoenzyme

 4. RNA ligase

 5. Primase


Поділіться з Вашими друзьями:


База даних захищена авторським правом ©res.in.ua 2019
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка