Навчальний посібник Київ-2005 Передмова


Додатки Таблиця 1 Найважливіші окисники і відновникиСторінка4/4
Дата конвертації04.11.2016
Розмір7.19 Mb.
ТипНавчальний посібник
1   2   3   4

Додатки
Таблиця 1

Найважливіші окисники і відновники


Окисники

Відновники

F2, O3, O2, Cl2, Br2, I2, KrF2, XeF2, XeF4, XeF6, ClF3, BrF5, IF7, OF2, NF3, N2F4, PtF6, CoF3, XeOF4, XeO2F2, ClO3F, CrO2Cl2, RuO4, OsO4, Cl2O7, Mn2O7, SO3, CrO3, V2O5, ClO2, NO2(N2O4), MnO2, PbO2, CeO2, HgO, CuO, Cl2O, Ag2O, Mn(OH)4, HBrO4, безводна HClO4, H5IO6, HClO3, HBrO3, HIO3, HOCl, конц. H2SO4, олеум (H2S2O7, H2S3O10 та ін.), H2SeO4, HMnO4, H2CrO4, H2Cr2O7, HNO3, HNO2, HN3, H3V3O9, H3AsO4, H2O2, Na2O2, BaO2, KO2, KO3, Ba2XeO6, Na4XeO5, BaFeO4, KMnO4, (MnO3)2SO4, Ca3(MnO4)2, KClO4, KClO3, KBrO3, Ca(ClO)2, K2S2O8, K2Cr2O7, K2CrO4, NaBiO3, KNO3, Ce(SO4)2, CuSO4, FeCl3, K3[Fe(CN)6], AgNO3, [Ag(NH3)2]OH, C(NO2)4

Li, Na, Na(Hg)x, K, Be, Mg, Ca, Al, La, Zn, Fe, Sn, H2, C, P4, B, LiH, BeH2, CaH2, CeH3, Pt(H)x, Li[AlH4], Na[BH4], Al[BH4]3, HI, HBr, HCl, H2Te, H2Se, H2S, SbH3, AsH3, PH3, NH3, P2H4, N2H4, SiH4, B2H6, B5H9, CO, NO, SO2, P4O6, As4O6, V(OH)2, Cr(OH)2, Mn(OH)2, Fe(OH)2, Mo(OH)3, Sn(OH)2, H3PO2, H3PO3, H3AsO3, H2SO3, H2S2O3, H2[SnCl4], HCOOH, H2C2O4, NaNH2, Ca3P2, K2Te, Na2Se, (NH4)2S, FeS2, KI, NaBr, KCN, NaHSO2, Na2S2O4, K2SO3, K2S2O5, Na2S2O3, Ti2(SO4)3, VSO4, FeSO4, VCl3, CrSO4, MoCl3, SnCl2, Na2[Sn(OH)4], K4[Fe(CN)6], Fe(CO)5,

Al(CH3)3, C4H9 – Mg – I, C2N2, HCN, CH4;

H – C ≡C – H; H3C – CH=CH2; R – CH2 –OH; R – CH – OH
R


Таблиця 2Стандартні електродні потенціали деяких металів у водних розчинах

Електрод

Стандартний потенціал, В

Електрод

Стандартний потенціал, В

Li/Li+

-3,045

Cd/Cd2+

-0,401

K/K+

-2,925

Tl/Tl+

-0,336

Ba/Ba2+

-2,905

Co/Co2+

-0,277

Sr/Sr2+

-2,890

Ni/Ni2+

-0,250

Ca/Ca2+

-2,866

Sn/Sn2+

-0,136

Na/Na+

-2,714

Pb/Pb2+

-0,125

La/La3+

-2,520

H2/2H+

-0,000

Mg/Mg2+

-2,363

Bi/Bi3+

+0,215

Th/Th4+

-1,900

Cu/Cu2+

+0,337

Be/Be2+

-1,850

Cu/Cu+

+0,521

Al/Al3+

-1,663

2Hg/Hg2+2

+0,789

U/U4+

-1,500

Ag/Ag+

+0,799

Mn/Mn2+

-1,179

Pd/Pd2+

+0,830

Zn/Zn2+

-0,763

Hg/Hg2+

+0,854

Cr/Cr3+

-0,740

Pt/Pt2+

+1,200

Cr/Cr2+

-0,560

Au/Au3+

+1,500

Fe/Fe2+

-0,440

Au/Au+

+1,680

Таблиця 3Стандартні редокс-потенціали деяких окисно-відновних систем


Окислювально-відновні системи

Е0, В

Окислювально-відновні системи

Е0, В+3,10
+1,03+3,06
+1,00+2,87
+1,00+2,64
+0,96+2,07
+0,94+2,05
+0,89+2,00
+0,861+1,98
+0,80+1,96
+0,771+1,82
+0,73+1,77
+0,558+1,695
+0,564+1,63
+0,53+1,61
+0,45+1,52
+0,401+1,46
+0,36+1,45
+0,29+1,36
+0,17+1,33
+0,153+1,25
+0,15+1,23
+0,141+1,229
+0,08+1,195
+0,06+1,10
0,00+1,07
-0,076+1,065
-0,93-0,151
-1,16-0,23
-1,57-0,276
-2,05-0,41
-2,25-0,48
-2,35-0,49
-3,09-0,56


-0,90

Таблиця 4Залежність електрохімічного ряду напруг від хімічної природи розчинника


Розчинники

Електрохімічний ряд напруг

Рідкий аміак NH3 (– 500C)

Zn, Cd, H, Pb, Cu, Hg, Ag

Гідразин N2H4

Li, K, Rb, Ca, Na, Zn, Cd, H, Cu, Pb, Ag

Ацетон H3CCOCH3

Zn, Cd, Co, Bi, Hg, Cu

Форміатна кислота

Rb, Cs, Na, K, Ca, Zn, Cd, Pb,Cu

HCOOH

H, Ag, Hg

Ацетонітрил CH3CN

Li, Rb, K, Na, Ca, Zn, Cd, Cu, Pb, H, Ag, Hg

Метанол CH3OH

Na, Zn, Cd, Tl, Pb, H, Cu, Hg, Ag

Розплави бромідів металів (7000С)

Na, Ca, Mn, Al, Tl, Zn, Cd, Pb, Sn, Ag, Cu, Co, Bi

Розплави йодидів металів (7000С)

K, Li, Sr, Ba, Ca, Na, Mg, Mn, Tl, Zn, Cd, Al, Ag, Sn, Pb, Cu, Co, Bi, Sb, Hg


Список цитованої літератури
1. Василеча М.Д. „Окислювально-відновні реакції” -2-е вид., перероб. і доп.- Київ: Рад. шк., 1987р.-152 с.

2. Степаненко О.М., Рейтер Л.Г.,Ледовських В.М., Іванов „Загальна та неорганічна хімія”у 2-х ч. – Київ.:Пед. Преса, 2000-2002, 520 с., 783 с.

3. Голуб А.М. „Загальна та неорганічна хімія” у 2-х ч. – Київ, Видав. Київ. Ун-ту, 1968-1971, 442с., 229с.

4. Бобко А.К., Пятницкий И.В. „Количественный анализ” – Москва, Высшая школа, 1968, 495 с.

5. Карцева А.А., Левкин А.Н. „Окислительно-восстановительные реакции в органической химии”. Научно-методический журнал „Химия в школе” №2 –Москва, 2004, 35с.

Зміст
Передмова


 1. Найважливіші характеристики атомів елементів: потенціал іонізації, енергія

спорідненості до електрону, електронегативність, ефективний заряд, ступінь

окислення, валентність
 1. Класифікація хімічних реакцій за ознакою стабільності і зміни ступенів окислення атомів елементів
 1. Окисники і відновники 1. Електрохімічний ряд напруг. Стандартні електродні потенціали
 1. Редокс-потенціалт – міра окисно-відновної спроможності речовин

  1. Рівняння Нернста

  2. Вплив середовища на величини редокс-потенціалів

  3. Вплив температури і тиску на перебіг окисно-відновних реакцій

  4. Роль осадоутворення у перебігу окисно-івдновних реакцій

  5. Значення комплексоутворення у ході окисно-відновних процесів

  6. Значення каталізу при проходженні окисно-відновних процесів

  7. Особливості перебігу окисно-відновних реакцій у неводних середовищах
 1. Складання рівнянь окисно-відновних реакцій
 1. Класифікація окисно-відновних реакцій

  1. Реакції міжатомного та міжмолекулярного окислення-відновлення

  2. Реакції самоокислення-самовідновлення

  3. Реакції внутрішньо молекулярного і внутрішньо кристалічного окислення-відновлення
 1. Закономірності окисно-відновних перетворень елементів та їх сполук

  1. Галогени

  2. Халькогени. Сірчана кислота

  3. Азот. Азотна кислота

  4. Деякі sp- і d-метали

9 Окисно-відновні реакції у хімічному аналізі

9.1 Якісний аналіз

9.2 Редоксометрія


10 Окисно-відновні процеси в органічній хімії і живій природі

10.1 Особливості окислення і відновлення органічних речовин

10.2 класифікація реакцій окислення і відновлення в органічній хімії

10.3 Складання рівнянь органічних окисно-відновних реакцій

10.4 Хемоселективне окислення і відновлення

10.5 Роль каталізу у перебігу органічних та біохімічних окисно-відновних реакцій10.6 Значення окисно-відновних перетворень у живій природі
11 Окисно відновні реакції в авіації, ракетній та космічній техніці
12 Вправи
Додатки
Список цитованої літератури


Каталог: bitstream -> NAU
NAU -> Київ Видавництво Національного авіаційного університету
NAU -> Реферат: дидактичні аспекти організації ефективної самостійної навчальної роботи студентів анотація
NAU -> Методи Оцінювання комунікативної к омпетентності
NAU -> О. Г. Широкова-Мурараш
NAU -> Матеріали міжнародної науково-практичної конференції
NAU -> Технологія формування комунікативної компетентності учнів старшої школи засобами організаційно-діяльнісної гри
NAU -> Рубрика 1: «Педагогические науки» андрагогіка: сучасний етап розвитку
NAU -> Комунікативна компетентність як предмет дослідження у науковій літературі
NAU -> Зміст освіти у процесі сучасної професійної підготовки анотація


Поділіться з Вашими друзьями:
1   2   3   4


База даних захищена авторським правом ©res.in.ua 2019
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка