Навчальний посібник для вищих навчальних закладів культури І мистецтв I-IV рівнів акредитації Київ 2008 (477)(075. 8)Сторінка8/47
Дата конвертації05.05.2016
Розмір3.9 Mb.
ТипНавчальний посібник
1   ...   4   5   6   7   8   9   10   11   ...   47

14. Ой побігла кізка, кізка

■ff–f–•–

~ф ф 
-?–г

––f–'В–d–

1.(

Эй

F=5'? –І р–-І

по – біг – ласіз – ка, S| a . ..

-–0 

кіз – ка,

1)

: –-Ф: И


а з

–р––*–j •– а не – ю ко – зи – Вар. 1)

11/П 1-і -F=n:Г
\ * – j–*–j–ф–

ня – та, а за не – ю ко – зи – ня[та]. 2.дів – ча – та.

1. Ой побігла кізка, кізка,

А за нею й козиня[та]. (2)

2. Ой побігли хлопці, хлопці,

А за ними дівчата, дівчата. (2)

Записав 12.08.1986p. А. І. Іваницький в с. Селище Сокирянського p-ну Чернівецької обл. від Докії Писларь, 75 р.

“Кізка” бігла вперед, усі – за нею. В іншому варіанті – бралися рука в руку (“замком”) і бігли ланцюжком. Потім переобирали “кізку” і гра продовжувалася скільки завгодно. Структура (4+4)2.

–86-


15. Йа в довгої лози, лози

J = 84


1 .Йа в дов – го

т

зи,Т

ло

І2“V і і f у J )1 –Pipf

По – ска – ка – ли тер – ном ко – зи,

Т

Г

ко1. Йа в довгої лози, лози!

Поскакали терном кози. (2)

2. А маленьке козенятко

Поломало в’язенятка. (2)

3. Якби кози не скакали,

То би ніжку не вломали. (2)

Записав М. JI. Калетпик 1979 р. у с. Клембівка Ямпільського р-пу Вінницької обл. від С. М. Мельник та М. С. Комісарчук.

За словами співачок, 15–16 хлопців та дівчат бралися в гру. Чіплялися один за одного руками й бігли по дорозі, співаючи безперестанку (пісня повторювалася багато разів). Дехто відставав, падав, бо бігли далеко – не менше кілометра. Назад бігли не всі. Парубки й дівчата йшли назад збуджені й веселі, другі парубки з дівчатами розмовляли. Структура (4+4)2.

16. Й довгої лози пасли дівки кози

Мб8


ІІрчЗ-р–^-

£

р VJf1.Й дов-го – ї ло-зи, пас-ли дів-ки ко-зи.

ГГ 0!! j Г \і р Сі р і’ \% р

Йадів-чатаJ480

І=р=р=


ICO – зи

ня-та и


по-ло-ми-ли

но – жи – ня – та.

То вго-ру,

чр ■ГП J г ир р J' ир J ■■

то в до

ли – ну,


то в ло – зу,

то в ка


ли – ну.

1. Й довгої лози, Пасли дівки кози.

–87-

Йа дівчата-козинята И поломили ножинята.Приспів: То вгору, то в долину,

То в лозу, то в калину.

Виконувалася, за словами співачки, у дві шеренги. Ті, що стоять напроти одна одної, беруться за руки і качають руками справа наліво, а попід руками бігають маленькі дівчатка. Приспів після 2 куплету виконують двічі. Однак тут можна припустити руйнування традиції: у старій традиції маленькі дівчатка бігали не попід руками, а ходили по руках тримаючися за плечі й голови старших дівчат, які тримали руки навперехрест (“замком”). Втім, не виключене й те виконання танку, яке подала співачка.

Див. давній традиційний варіант гри: “Ігри та пісні. Весняно-літня поезія трудового року”. – К., 1963. – С. 95, вар. А.

17. Огірочки-пупляночки, завивайтеся

t / С Q-C-iїї

1.0 - гі - роч ки – пуп – ля – ноч – ки,

1. Огірочки-пупляночки,

Завивайтеся. (2)

2. Молодії молодчики,

Женихайтеся. (2)

3. Огірочки-пупляночки В’ют же ся, в’ют. (2)

4. Молодії молодчики Мед-вино п’ють. (2)

Записав 16. 08. 1985 p. А. І. Іваницький в с. Рукиїин Хотинського p-ну Чернівецької обл. від Ніни Ставчанської, 34р. (заспівує), Василини Кушнір, 54р. (виводить), Ірини Патрабой, 52 p., Люби Німець, 51 р. та in.

Стають в один ряд, одна за одною, беруться за руки і йдуть у “ворота” (двоє дівчат роблять їх, піднявши руки). Виходячи з “воріт”, закручуються у щільний клубок (“заплітають огірочки”). Далі поступово “розмотуються” і утворюють коло, яке то сходиться (досередини), то розходиться. Текст (як і в інших ігрових веснянках) повторюється кількаразово. Структура (4+4)+(5)2.

–88-


18. А в нас на вулиці (Весняне водіння козла)

J>= 184 Одна

Гурт

1 .А в нас на вули – ці

ко – зел


ю

поч –


/' Г1 О г1:

г

ці.¥ò

ЛЮ – ЛІ,


Ой

ЛЮ – ЛІ,


в ю – поць..

1. А в нас на вулиці Козел у юпочці.

Приспів: Ой люлі, люлі,

Козел в юпоць...

2. А в нас на базарі Козел в сарахвані.

Приспів: Ой люлі, люлі,

Козел в сарахвань...

3. А в нас на Козинці Козел у свитинці.

Приспів: Ой люлі, люлі,

Козел у свитинь...

Записала Л. І. Новикова 1984р. в с. Новоселівка Шебекинськогоp-ну Бєлгородської обл. (Російська федерація) від гурту 11 Новикова Л. І. Пісні Слобідської України. – Харків, 2006. – С. 61.

“Водіння козла” – різновид ключового танка структури 5+5 із приспівом, типовим для танкових. Можливо, це трансформація широко відомої на Поділлі гри у довгої лози (або “Кізка” – див. попередню пісню “Йа в довгої лози, лози”). (6+6)+П(5+6).

19. Заскочив козел в огород, в огород (Весняне водіння козла)

[Moderato]a u Одна

Одна Гурт

1.3а – ско-чив ко – зе – л(и)

во – го – род(и),в о – го – род.

Г\

пічці і

Ц J) J) h щ

1

ГТТ7


Зе – ле – на мо – я

РУ

89-точ-ка жи, жов-тий цвіт.

1. Заскочив козел(и) в огород, в огород.

Присте: Зелена моя руточка жи,

Жовтий цвіт.4

2. Та й потоптав козел лук-часник, лук-часник.

3. Піймали козла за ріжок, за ріжок,

4. Повели козла на торжок, на торжок,

5. Продали козла за сім кіп, за сім кіп.

Записала 1987р. Л. I. Новикова в Новосибірській обл. від переселеців із с. Скрипт Зміївськогор-ну Харківської обл. // Новикова. Л. І. Пісні Слобідської України. – С. 62.

Пісня належить до групи так зв. “Дощечок” структури 4+3+3, але тут варіант 5+3+3. Ритм трискладників утворює дзеркальну фігуру j Jj J~J J, показову для цього роду веснянок. Пісня “Заскочив козел в огород, в огород” відзначається тонкою ритмічною вишуканістю. Майстерне синкопування у закінченнях 2 та 4 тактів свідчить про елементи геміольної ритміки, які не можуть вкладатися у танкові кроки. На жаль, записувачка не подала коментаря до виконання. Але факт геміольності дає усі підстави говорити про ходу “не в ногу”, що є типовим при виконанні “кривих танків”. Структура (5+3+3)+П(5+3+3).

20. Ой у полі береза, й у полі кудрява

J= 102


bjtJ'J’lr “І [J* f J J If–J [j*-f

І.Ой у по – лі бе – ре – за, йу по – лі куд – ря – ва, да хто

1 J~~iЛЗ

 Я Ш m Ш.

Ш *

йде – не ми – на – є, да бе – ре – зу ло – май[е].1. Ой у полі береза, й у полі кудрява,

Да хто йде, не минає, березу ломай[е].

2. Да хто йде, не минає, березу ломає.

Да горе тому жити, що дві-три кохай[е].

3. Да горе тому жити, що дві-три кохає,

А ще тому горіше, що й їдної не май [є].

Записав 7.07.1981 p. А. І. Іваницький у с. Радинка Поліського р-пу Київської обл. від Катерини Корніївни Демченко, 1878р. п. (103роки).

Строфа танка має форму пари періодичностей: кожен рядок складається із двох фраз тотожної будови. Вдалося записати веснянку від виконавиці, яка водила кривий танок із подругами ще на початку 1890-х (!!) років XIX століття. Структура (6+6)2.

' Приспів після кожного рядка.

–90-


21. Болосівські парубки

J = 132


J Г f J If

1–7.Во – ло-сів-ські па – руб-ки йа всі гра-ють на дуд - ки.

Сі-чи, ру-бай де – ре – во, ку – да гля-ну-зелено, на дуд-ки.

і.За – ки ко – ня на – по-їш, то зо мно - ю по - сто- їш.

*=%

Р-Ц-Е РVЗа – ки – ко – ня на – по – їш,

то зо мно – ю по – сто – їш,

J' і' р J1 Г р ft-l J'-l' ]7 IJ J –Jі II

сі – чи, ру – бай де – ре – во, ку – да гля – ну – зе – лё – но, по – сто – їш.

1. Волосівські парубки Йа всі грають на дудки.

Приспів: Січи, рубай дереиво,

Куда гляну – зелеино, на дудки.5

2. А їванко ни грає1,

Бо він дудки ни має1.

Приспів.


3. Кинув дудку йу овес,

А сам пішов йу Одес.

Приспів.

4. Продавати пшиницю,

Йа пшиницю зилину.

Приспів.


5. Продавати пшиницю,

Набирати спідницю.

Приспів.

5 У приспівах 2–7 куплетів у 2-у рядку вставляється три склади останнього рядка відповідної строфи (за зразком 1 та 8 строф).

–91 –


6. Йа спідницю зилину На Галину молоду.

Приспів.


7. Ти, Галино, ни гордись,

Веиди коня до води.

Приспів.

8. Заки коня напоїш,

То зо мною постоїш.

Приспів: Заки коня напоїш,

То зо мною постоїш.

Січи, рубай дере"во,

Куда гляну – зеле"но, постоїш.

Записав у червні 1973 р. А. І. Іваницький в с. Волосівці Летичівського р-ну Хмельницької обл. від Палажки Антонівни Мйтін, 58 р.

Пісню співають весною на якусь дівчину (ім’я згадується в тексті), коли водять танки. Ідуть вільним кроком одна за другою, узявшися за руки, навколо 3-х орієнтирів (кущики, камінці тощо). Обходи й повороти дали назву “кривий танець” цій формі виконання й руху.

Ключові танки символізували в дохристиянські часи пташині “ключі”, коли ті поверталися з вирію, несучи весну й тепло. Танкам надавалося магічного значення: імітуючи природні явища, наші пращури намагалися у такий спосіб вплинути на їх перебіг. Із втратою язичницького світогляду зміст танків з магічного перетворився у розважальний, але форма виконання й танкові фігури зберегли прадавні форми. Структура (7+7)+(7+7+3).

22. На широкім Дунаю, Дунаю

J ~ 92


*) (•”

н

Ц f ’"jw–

=$= а ши –F Н

ЗО – КІМ 1 м3=

Іу – н №


5=|

а – f?–


ф 

ю, ф 


Ду – на – ю гу – сяр –f–п–Й–щ–Я–^–-£) 

гу – си

 х 


Щ=Ь=А
-)■–^–Р–S–*–*-

–5 

зга – ня – є. Го – я, го – я – я, гу – сяр гу – си зга – ня – є.

1. На широкім Дунаю, Дунаю Гусяр гуси зганяє.

Приспів: Го-я, го-я-я, Гусяр гуси зганяє.6

6 Після кожної строфи повторюються приспівні слова та 2-й рядок тексту.

–92-


2. Гусяр гуси зганяє, зганяє,

На молодців моргає.

3. А ви, хлопці-молодці, молодці,

Скажіть моїй дівоньці,

4. Най же вона заміж йде, заміж йде,

Бо ся мене не діжде.

5. Як вона то почула, почула,

До матінки стругнула,

6. Накопала коріння, коріння

З-під білого каміння.

7. Сполоскала на ріці, на ріці,

Зчарувала хлопці всі.

8. Поставила до жару, до жару:

Кипів корінь помалу.

9. А ще корінь не скипів, не скипів,

А вже гусяр прилетів.

10. А чого ж ти прилетів, прилетів,

Коли-с мене не хотів?

11. Якби я тя не хотів, не хотів,

Я б до тебе не летів.

12. А що ж тебе принесло, принесло,

Ой чи човен, чи весло?

13. Привіз мене сивий кінь, сивий кінь До дівчини на спокій.

Записав у 22.01.1994 р. О. С. Смоляк в с. Стара Ягільниця Чортківського рну Тернопільської обл. від Ганни Іванівни Старовської, 76 p., освіта початкова И Смоляк О. Весняна обрядовість Західного Поділля в контексті української культури.

Ч. 2. – Тернопіль, 2001. – №51.

“Дівчата стають одна за одною: задня тримається передньої руками за пояс. Дівчата ідуть “гусачком” одна за одною, а перша веде лінію в різних напрямках”. Структура (4+3+3 )+(4+3)+П(2+3 )+(4+3).

23. Лєцела пава, лєцела

J.–J = 66 і “ S–

Спо

кіїто

J. = 76 [•в ft

^ J Iі

J = 66

V яа

-

zl=? JLf •:

i 8-' 7 ' p
–4 p * J •

1.Лє – це-ла па-ва, лє-це-ла, зла-тепі-реч-ко, зла-тепі-реч-ко стра-ці-ла.

1. Лєцела пава, лєцела, (2)

Злате піречко, злате піречко страціла. (2)

2. Лєцела она через гори, (2)

До своєй мілей, до своєй мілей мацери. (2)

–93-


3. Там єй вешелє стояло7, (2)

Злате піречко, златей перстенєц єй впало. (2)

4. Там єй музика виграла, (2)

Шейст музиканти, два на тромбети єй грало. (2)

Записав між 1955–65 pp. В. Л. Гошовський у с. Дравці Ужгородського p-ну від Марії Гаврилівни Ладики,43 p., освіта 7 кл. ИГошовский В. Украинские песни Закарпатья. – М., 1968. – № 170.

Коментар записувача: “Весняна пісня-танок “Плести плетень” (“плетення плота”). Три малі дівчинки сідають навчіпочки, утворюючи трикутник, а інші, тримаючись за руки, ходять довкола і співають... У галицьких лемків ця пісня є весільною”.

Структура (5+3)2 + (5+5+3)2 не має прямих аналогів в інших регіонах. Однак ця форма є похідною від “Вербової дощечки”, а композиційно вона тотожна попередній пісні “Волосівські парубки”. Подвійний повтор кожного рядка – це характерна прикмета лемківського формотворення, де простежується смак до різного роду повторів.

24. А ми нивку оремо, оремо

J = 60 j, jK, J

Одна 1) Усі притуп

fe ^ Ъ--^1 1 f1 ^ 1 ^ ft "(О 1 ft ft

1 .А ми нив – ку о ре – мо, о – ре – мо. Зе – ле – на на – ша

і1 і1 J Вар. 1)

k притуп ^ і , з

(j ft К р1', ^ fj: ...I- - і 

ру – тонь – ка, жов-той цвє[т]. У! 7.дів-чи-ну

Гурт I. 1. А ми нивку оремо, оремо.

Присте: Зелена наша рутонька, жовтой цвє[т].8

Гурт II. 2. А ми просо сіяли, сіяли.

I. 3. А ми коні випустим, випустим.

II. 4. А ми коні займимо, займимо.

I. 5. А ми коні викупим, викупим.

II. 6. А ми грошей не візьмем, не візьмем.

I. 7. А ми дамо дівчину, дівчину.

II. 8. А ми дівчину візьмимо, візьмимо.7 Там на неї чекало весілля.

8 Приспів після кожного рядка.

–94-


Записав 3.07.1983 р. А. І. Іваницький у с. Товстий Ліс Чорнобильського р-ну Київської обл. від Євгенії Коионівни Зінченко, 80 р., та Агафії Федорівни Чередиіченко, 63р. Структура (4+3+3)2.

У Товстому Лісі виконавиці ділилися на дві шеренги, кожна – з іншого кутка села. Шеренги почергово наступають одна на другу і відступають. Кожна шеренга співає лише свій рядок тексту (Гурт-I, Гурт-ІІ). Співають дуже гучно, на приспіві “Зелена наша рутонька...” обидві шеренги плещуть в долоні. І притупують.

Після того, як “дадуть дівчину”, виконують другий хоровод – круговий “Ой порості, кропе” (подається нижче на початку “Кругових танків”). У центрі кола стоїть дівчина (іноді з парубком), вона пантомімічно зображує зміст того, про що співається.

Обидві ці пісні виконувалися протягом усієї весни аж до Русалій. На русалках їх (та інші веснянки) співали в Київському Поліссі почергово з русальними піснями. Русалії закривали весну. Таким чином, весняно-русальні співи та обряди на цих землях (враховуючи й наведені вище заклички) у часи їх розквіту обіймали час від березня і до початку липня (залежно від ранньої чи пізньої Пасхи). Структура (4+3+3)+П(4+3+3).

25. На день добрий, Зельман

М02


Coro

} jl >іГр-Гм-Р-м 

І.На деньдоб-рий, Зель – ман, надень доб-рий, я – ко брат, і бра-то-вай

Вар. 1)


р .Ы р р іt і us J

Зіль-ма-новався тво – я ро-ди-на!

6.Геть со – бі 12. Йдіт тай би

Вар. 2) і з=*=
_J

s–


т
Р=і


 ф

 Л ф

“г1--Каталог: Umf www -> books -> hresto


Поділіться з Вашими друзьями:
1   ...   4   5   6   7   8   9   10   11   ...   47


База даних захищена авторським правом ©res.in.ua 2019
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка