Навчальний посібник для вищих навчальних закладів культури І мистецтв I-IV рівнів акредитації Київ 2008 (477)(075. 8)Сторінка46/47
Дата конвертації05.05.2016
Розмір3.9 Mb.
ТипНавчальний посібник
1   ...   39   40   41   42   43   44   45   46   47

Маршово

І.Гей, там, да – ле – ко на Во – ли – ні, де на-роди – ла – ся У

=#=1


\–

н


f=H

J~\ *Г-

s–к–7

ш


мА

л

 0
* f 4 7 *
^–

ПА,

там вже воскрес – ла У – кра – ї

на і за – ви

1.

2.та – ла сво – бо – да,

там вже вос –

-да.

6 3–4-й рядки співаються двічі.

508-


1. Гей, там, далеко на Волині,

Де народилася УПА,

Там вже воскресла Україна І завитала свобода.7

2. Про контингенти там не знають,

Народ живе там, як в раю,

А за ту волю золотую Пролляла Волинь кров свою

3. Горіли села і містечка,

Борці боролись, скільки сил.

В перших рядах борців-героїв Упав Івахів, друг Василь.

4. Упав, як лицар України,

На полі бою, як борець,

Ціле життя страждав у тюрмах, – Геройська смерть сплела вінець.

5. А сестра плаче і ридає,

Щодня виходить за село:

Чи не вертає любий братчик,

Чи не побачить більш його?

А ми тую червону калину. Збірник // Упоряд. 3. Бервецький. – Дрогобич, 1990. – С. 26. У збірці подано коментар: “Івахів Василь, уродж. с. Подусова Перемишлянського p-ну, переслідувався поляками, часто був у тюрмах. Член УПА”.

12. Я сьогодні від вас від’їжджаю

Lento
v=–

 

V-“г
 

V

і9–гН

■у Т –” 1

J


 J


£=²

1.Я сьо-год – ні відвас від-’їжд – жа – ю бо-ро – ни – ти рід-не-сень-кий

£

край,мо – же, вер – нусь, а мо – же, за – ги – ну, ти, дів ■

Id


1.

Ші


чи – но, про ме – не зга – дай,

мо – же,


-дай.

1. Я сьогодні від вас від’їжджаю Боронити ріднесенький край,7 3–4-й рядки співаються двічі.

509 –


Може, вернусь, а може, загину,

Ти, дівчино, про мене згадай.8

2. І згадай ті щасливі хвилини,

Як любились, кохалися ми.

Твоє личко – рожевий цвіточок,

Твої очі чарують мене.

3. А удома старенькая мати Свого сина з вікна вигляда:

Чи поверне він з Чорного лісу,

Чи покращить матусі життя?

4. Ой не плач, не ридай, стара мати,

Твого сина на світі вже нема.

Він загинув в повстанському бою,

Залишилась могила сумна.

5. Поскидали вони мазепинки,

І клялися за нього гіімстить,

Щоб вже кров не лилася даремне,

І щоб неньку стару звеселить.

Співаник УПА. Борці за волю України / Упоряд. О. Бобикевич та ін. – Л., 1992. –С. Г,7.

І

І

к 3–4-й рядки співаються двічі.–510-

Пояснення термінів і понять

Аберація – хибність, відхилення від істини Амбітус – обсяг звукоряду у межах терції, кварти, квінти тощо Ампліфікація – розширення складочислової структури пісенного вірша та музичної форми, напр, від (4+4) до (5+5) тощо або ритмічних одиниць (замість вісімок – чвертки) Ангемітоніка – звукоряд без півтонів

Архетип – абстрагована зі структури строф або пісенних варіантів модель будови тексту і ритму. При розспіві пісні співаки спираються на інтуїтивне відчуття його початкової будови. Варіантні групи пісень постають з єдиного початкового архетипу (першої пісенної версії) при його використанні співочою практикою протягом тривалого часу у різних місцевостях Бурдон – незмінний за висотою повторюваний або (рідше) протяглий звук Вербальний – словесний Гедонізм – задоволення, прагнення до втіхи

Геміольний ритм – від грецького “половина”, – ритм, коли лічильні одиниці нерегулярно змінюються з чвертки на вісімку (чи навпаки), внаслідок чого виникає метрична неперіодичність Гетерометрична строфа – дворядковий куплет, у якому 1-й рядок містить два сегменти, 2-й – три або (зрідка) чотири Гетерофонія – колективне виконання, у якому виникає епізодичне розгалуження основної мелодії. У фольклорі – різнозвуччя, не оперте на закони консонантизму гармонії та голосоведіння; первісний вид багатоголосся Гіпотаксис – складно-підрядний зв’язок, в основі якого перебуває причинно-наслідковість у змісті та інтонаційні “арки” недовершеного й довершеного кадансів. На основі гіпотаксису як логічної фігури мислення діє музична форма респонсорного періоду (рос. мовою – “вопросно-ответный период”)

Гомофонно-гармонічний період – мелодія, що складається з двох музичних речень.

Див. гіпотаксис Дискурсивний – логічно-мислительний; дискурс – міркування Дифтонг – подвійна голосна, що складається із складотворчого (основного) та нескладотворчого голосних звуків. Наприклад, іе, оу,уо тощо, які вимовляються нероздільно як один ГОЛОВНИЙ ГОЛОСНИЙ з відтінком ІНШОГО ГОЛОСНОГО. В лінгвістиці їх об’єднують дужкою п (“лігою”) згори. Оскільки в комп’ютерах відсутня для цієї операції програма, дифтонги у “Хрестоматії-” позначаються косим шрифтом (як показано вище) Діакритичні знаки – надрядкові позначки над літерами або нотами. В діалектології д. з. позначають відхилення в артикулюванні основної голосної (значно рідше – приголосної). Через відсутність у комп’ютерах лінгвістичних програм, діакритичні знаки набираються у вигляді верхнього індекса. Наприклад: ис, оутощо

–511 –


Езотеричний – потаємний, священний, пов’язаний з прадавніми традиційними віруваннями та магією Експозиція – перший музичний і текстовий зворот (фраза) пісенної форми Зооморфний – у фольклорній традиції обряд чи дія, пов’язані з імітативним відтворенням поведінки чи вдачі тварин Варіант – видозміна початкового зразка тексту, мелодії, ритму, форми, виконання Волхви – дохристиянські священики, мудреці, знахарі, які були носіями обрядових чинників духовного й фізичного здоров’я роду. В обов’язкові волхвів було спілкування з духами й богами, вивчення цілющих та шкідливих властивостей навколишнього світу. З прийняттям християнства жорстоко переслідувалися державою і церквою. Значні й непізнані досі медичні та окультні знання волхвів збережені у поколіннях народних знахарів. Зараз вони дедалі ширше використовуються в нетрадиційній медицині та прогностиці (“бабками”-знахарками, ворожками, дідами“характерниками”, екстрасенсами тощо)

Ізометрична строфа – дворядковий куплет, кожен рядок якого складається з однакової кількості сегментів – 2-х чи 3-х. Наприклад: (6+6)+(6+6)

Ініціація – посвячення у вищі сфери езотеричного. Посвяченими були волхви й вожді родів та племен у мезоліті до ранніх цивілізацій бронзово-залізного віку. Зокрема, календарно-обрядові наспіви українсько-білоруського фольклору – збережений спадок арійського населення України від VI тис до н. е. Тексти втрачені й замінені профанними – розважально-молодіжними після християнізації Руси-України Інципіт – перший рядок пісенного тексту, який виноситься у заголовок Картезіанство – (від латинської транскрипції прізвища Рене Декарта – Cartesius)

- механічний раціоналізм, фактично – заперечення духовності і зведення світу до матеріалізму

Кордоцентричність – сердечність, витонченість почуттів. Одна з рис українського національного характеру Кумуляція – накопичення, збільшення (наприклад, кількості рядків у приспіві при його повторенні)

Магія – чаклунство, засоби та обряди, покликані впливати на людей, тварин та природні явища

Маргінальний – периферійний; в етнології – території й культурні явища окраїн етносу Мезоліт – середній кам’яний вік, розпочався бл. 12 тис. років тому Мнемонічний – той, що належить до пам’яті та запам’ятовування Паратаксис – послідовність частин складно-сурядного речення, яка не передбачає причинно-наслідкового зв’язку, що входять до вислову простими реченнями Партесний – спів за партіями. В Україні введений з кінця XVI ст.

Пасіонарність – висока духовна потужність людини й частини нації, скерована на здійснення етнічної та державної незалежності Протезування – особливість вимови, коли відбувається надставка приголосного або йотованого (г, й, в тощо) перед голосним, з якого розпочинається слово. Це переводить тверду атаку звуку у м’яку, придихову (Америка = Гамерика; утка = йутка тощо)

512-

Профанність – втрата сакральності, знецінення й заміна духовного світогляду розважальністю та матеріальними інтересами Редукція – послаблення чіткої вимови ненаголошених звуків (мині замість літературного мені тощо)Реляція – донесення, опис подвигу (в військових справах)

Респонсія – в народній музиці будова пісенної форми або виконавства, основана на діалогізмі, перегуках: соліста – хору, першої половини музичного періоду з другою – т. зв. респонсорна музична форма. Респонсорний музичний період є українським відповідником російського терміну вопросно-ответный период. Див. гіпотаксис Рондо – форма, коли якась частина періодично повторюється; повернення до раніше поданого музичного матеріалу (теми)

Оліготоніка – вузькоамбітусний звукоряд в обсязі секунди, терції або кварти Сакральний – священний, містичний

Сегмент – найменша неподільна частина пісні. Інші назви: пісенне коліно, синтаксична стопа, музично-синтаксична стопа. В мелодиці сегмент відповідає поняттям “мотив”, “фраза” (зрідка “субмотив”). Але ці терміни загального музикознавства виникли як назви складників музичного періоду. Стосовно ж фольклорної ритмомелодики й будови текстів вони часто втрачають свою визначеність. Тому етномузикологія 2 пол. XX ст. використовує поняття “сегмент”, який зручно докладати як до мелодій, так і до текстів Складонота – нота, що припадає на один склад тексту, або сума музично-ритмічних одиниць (розспівів-вокалізацій), що поєднуються з одним складом тексту Солярний – той, що імітує або нагадує сонце (вінок, вогонь; кропива – бо остання “пече”; круговий хоровод, символ-коло та ін.)

Сугестія – вплив на почуття й волю через навіювання. У язичницькій фольклорнокалендарній та родинній обрядовості практикувалася колективна сугестія, коли вплив на об’єкт (небо, хмари, дощ, людські почуття, богів, духів) могутньо посилювався через колективну концентрацію почуттів. Його скеровували волхви (жерці), вожді племені

Тетратоніка – безпівтоновий звукоряд із чотирьох звуків у межах квінти Тонічний вірш – будова рядків, у яких склади групуються навколо основних смислових наголосів (у рядку їх, як правило, три або чотири)

Трансцендентний – той, що перебуває поза матеріальним буттям; належний до стосунків з Вищим Розумом або Богом Тритоніка – безпівтоновий звукоряд із трьох звуків у межах кварти Фактура – упорядкування музичної тканини – гармонії, багатоголосся, музично-ритмічних фігур. Фактура (включно з динамікою і ритмікою) створює умови чуттєвого сприйняття музики. У фольклорних творах фактура виявляє стадіальні риси: колективно-гетерофонна традиція (дохристиянська обрядовість); гомофонно-гармонічний склад (канти і народні романси – наслідки впливу церковно-партесного співу XVII-XIX ст. та європейської музики); підголоскова поліфонія (ХІХ-ХХ ст.) Філогенез – історичний розвиток видів, родів живої природи та органічного світу в цілому

–513-


Алфавітний покажчик пісень

А Бог Адама створив рукама 476

А в болоті косар косіт 156

А в Варшаві в кам’яниці 346

А в нас на вулиці 89

А в нашого пана береза стояла 42

А в полі, полі Сам Господь ходив 66

А в році штирнацітім, як жнива настали. .310

А вже жито половіє 164

А вже років двісті, як козак в неволі.... 275

А вітер с поля, хвиля з моря 350

А гоя, гоя! Калино зеленейка 344

А де ж наша весільная мати 182

А дубова дощечка, дощечка 84

А звідки ти? – З-за Дунаю 275

А ми коржів напичем, напичем 102

А ми нивку оремо, оремо 94

А на горі товар, товар, по долині вода .. 204

А там у Йвана на золотой призбі 31

А у полі річка, через річку кладка 468

А я собі заспіваю, два голоси маю 373

Ай да люлю, люлю 251

Ани то-то хресня, ани то-то хресня 227

“Аркан” 463

Ах моя Марисю, мої сиві очи 392

Бігла тиличка та з березничка 46

Білу, біло, білоґарчику 101

Бо ще не світ, бо ще не світ, бо ще не

світає 286

Бог Предвічний народився 65

Босурменски Казі паша все п’є та гуляє. 281 Буду пити, буду пити, буду гайнувати... 374 Буковина, Буковина, далекий мій краю .. 314

Була в мамачкі йадна донєчка 118

Було в нас в коморі жито 423

Було два чужоземці да поманювали

дєвки 306

Було літо, було літо 327

В Америкі трен за треном бежі 349

В зеленій ліщині є три конюшині 205

В нашой Марисі трої молодці 27

В ниділю зрана, в ниділю зрана 226

В понеділок рано косив отець сяно 157

В родину нашу, у нашу хату 247

В Романовом колодєзі там Романовна

воду брала 80

В саду вішенька развіваєца 120

В чистий четвер по вечері 471

Вам на щастя, на здоров’я 264

Василина в березині, короуки в долині.. 150

Васильова мати пошла гоготати 47

Виберайся, сину, в щасливу годину 197

Вийди до нас, Марисейко 111

Вийди до нас, Марисейку 109

Вийди, вийди, їваночку 103

Вийди, вийди, сонечко 257

Висна, висна вгору пошла за крутиї гори . .76

Вишні-черешні розвиваються 122

“Вівці йдуть перший раз на полонину” .. 459

“Вівчар” 458

Віддавала мати дочку на чужую

стороночку 295

Вклоняється молода 222

Волосівські парубки 91

Встаньте, мамко, подивітси 244

Гарна сваха, гарний сват 213

Гей, ішли наші чумаки в дорогу 316

Гей, не дивуйтесь, добрії люди, що на

Вкраїні повстало 270

Гей, там далеко на Волині 508

Гей, там на горі Січ іде 500

Гей, укруг ліска, гей, укруг ліска 208

Гень, далеко в темному небі 62

Го-го-го, куза, го-го, сірая 38

Гой та люлю, дитиночко, я тибе колишу . .250

Горі ледом, долом ледом 198

Горівочка гиркенька 432

Горілочко моя мила 434

Господареньку, вставай раненько 32

514-


І Грабанє, грабанє, би-сме дограбали .... 161

Гребіть, гребці, на пана 162

Гуде-шумить сосоночка 333

Гу-ду-ду, гу-ду-ду 408

і Да купався Иван, да й у воду впав 134

j Да любив парень распрекрасную дєвку.. 299

Да Марусенька по бережку ходить 168

Да птичка невеличка по полю літає .... 467

Дай же, Боже, пити, добрий розум мати. .211

Дай же, Боже, погоди 216

Дай їм, Боже, здоров’ячко 225

) Дай-но, мамко, по одній 209

Де ж ти, лещино, в печі не була 487

Де купався Іван, доведеться й нам 131

Дзень, брязь на бандуру 384

, Дівит вечір, славний вечір, та рано-рано.. 199

і Добривечір тобі, зелена діброво 276

Долечко моя, голубчику мій 240

Дощ іде, дощ іде, вітер повіває 377

Дощику, дощику 258

Дощику, дощику, перестань, перестань .. 258

“Дудочка” 457і Душе, п’єш горілку дуже 433

: Ей іду у катуни, мила моя мати 331

Ей, да пашол би я із добра в солдати .. . 334

Ей, моя білявина в(ы) долині сидить . .. 375

Ені, бені, лікі, такі 259

! Жовнір не спить, лиш склонився 338

За нашою слободою 353

Задзвеніли стодоли 165

Зажурились галичанки та й на тую зміну. .504

Зажурилися й гори й долини 30

Заскочив козел в огород, в огород 89

Зашуміла буковинка, єк ші розвевала... 206

І Защебетала, гей, ластівочка 48

Злетів сокіл на віконце 43

Зоре вечірняя, скоріше погасай 492

І в пєрвій раз та в Божий час 178

J І добрий вечір, і Святий вечір 36

Іван купавсь та й нам придавсь 135

j Іграла зоречка, іграла 116

Іди, іди, дощику 257

Із-за гір, з-за гір вилітав сокіл 279

Ішло дівча по воду 475

їхав пан, пан, пан 260

] їхав Сталін до колгоспу 380

і їхали козаки до бою 358

їхали чумаки з України 323

И довгої лози пасли дівки кози 87

Йа в Канаді, йа в Канаді гроші заробити. .350 Йа в кривого танця да й ни вивидим кінця. .85

Йа на церкві хрест, хрест 103

Йа(к) на ївана на Купайла 138

Йі гой дай, Боже 29

Йу садочку дулька на дульці 204

Йуже сонце на лину 164

Каперу ш 399

Качалася бочичка дубовая 420

Качалося яблочко по огороду 259

Килішичку, килішичку, який ти

маленький 431

Коли б той вечір, коли б він скорши .... 494

Колись я у полі робив 436

Коло млина, коло броду 427

Коло річки, коло броду 352

Коломийка у дорозі, коломийка дома ... 374

Коляд, коляд, колядниця 262

Косар батько, косар я 156

Косарє косят, йа в’єтер повіває 152

Косарик косить, та вітер повіває 151

Косарики сіно косять 317

Косяри косят, а витрець повиває 153

Котилася та ясна зора з неба 356

Краков’яче бідний, бідний 394

Крикну я си, крикну межи гороньками.. 332

Куме, куме, дайте вина 227

Курилася дражка, курився гостинец .... 198

Кухарка люшню вкрала 181

Кучероньки мої русявенькі 215

Ладо! Ладо! Брат сестроньку за стів веде 199

Лежєли берви бервінковії 186

Летів шпак через мак 251

Летіла зіронька, летіла 141

Лєтів півень через ріку, сказав:

“Ка-ка-рі-ку!” 79

Лєцела пава, лєцела 93

Ліз піп по драбині 439

Лістом, лістом дороженька вислана .... 230

Лятєла стрела да й удоль сєла 119

Максим козак Залізняк, козак з

Запорожжя 291

Мала нічка питрівочка 54

Мала ночка питрівочка 52

Мамко мої, мамко, де вы мене лишили.. 238

515 –


Мамко моя, голубко моя 237

Марино, Марино, чого ходиш, блудиш. . 170

Маріє, Маріє, чого гаєм блудиш? 308

Масляная, от і я йду, ой 67

Масниця, яка ти нудна 68

Ми з-за ліса зелененького 216

Микитиха на ярмарку 215

Миколаю-пане, чи тобіе не стане 231

Між горами гори високі 486

Місяць на небі, зіроньки сяють 495

Муж мене не б’є та й ня не сварить .... 419

На болоти косар косить 155

На городі біла глина 421

На городі ялівець, рута зелиненька 210

На греной нєдєлі 121

На день добрий, Зельман 95

На Івана, на Купайла 132

На Йордані тіха вода стояла 61

На нашій улиці верба кучерява 98

На святого Яна собітку палиме 139

На тарілці три лини 425

На Тетяну поговір, шо Тетяна вмерла. . . 416

На широкім Дунаю, Дунаю 92

“Награвання перед покійником” 459

Наїхали зі Львова паничі 183

Наламаю хмелю високого 363

“Настоящий руський козак” 460

Наша Ганя най жиє 235

Наша молода в васильку росла 219

Наше село веселе 175

Наший панич молоденький 172

Нащо ж мині, моя мамко, стан козацький

дала 328

Не гуди, голубе, на хаті 368

Не лій, дойджик, не лій, бо ти не казали.. .343

Не стой, вербо, над водою 78

Неділя перед вінцем 188

Ниньки орати, завтра посівати 39

Обжались, обв’язались 172

Огірочки-пупляночки, завивайтеся 88

Оженився молод хлопець, пішов на

війну 297

Ой а колодко, й а колодойко 71

Ой біда, біда мні, чайці-небозі 465

Ой біда, біда чайці-небозі 479

Ой Боже ж мій, Боже з високого неба... 245 Ой Боже наш, ой Боже наш, ой Боже

наш милостивий 273

Ой братчику й Васильчику 218

Ой були ми йу залєсє 125

Ой в городі на колоді та й колодець води

повен 81

Ой в ліесі, в ліесі, на дубку 107

Ой в лісі, в лісочку й на жовтім пісочку . . 34

Ой весна, весна, весниця 77

Ой весна, весна, весняночка 82

Ой ви, хлопці, славні запорожці, та по

великому жалю 273

Ой вийдіть, вийдіть, молодиці 136

Ой вінку муй, вінку, зелений бервінку . . 196 Ой віуці, каже, білі, білої сте воуни .... 342

Ой врану-вранці, ше кури не піли 109

Ой вставай, Ганю, не потягайся 234

Ой гаю мій, гаю, густий – не прогляну.. 361

Ой гор-гор гора 37

Ой горе тій чайці, чаєчці-небозі 323

Ой гусаче білокрилий 210

Ой да злетів півень же на нові ворота же .. 193

Ой давно, давно в матінки була 301

Ой де ж бо ти, Мати Божа, ой де ж ти

бувала 225

Ой де сі діла, де сі поділа 207

Ой дєдику-серце 209

Ой дівчино, звідки йдеш 391

Ой ду-ду, коза, ду-ду, сірая 38

Ой жено моя 159

Ой за горами, за долинами 48

Ой засвіти, місяць, да й засвіти, ясний.. 358 Ой заспіваймо, нехай вдома почують ... 173

Ой зломлю я калинову вєтку 83

Ой і скідай, козаченьку, жупан,

жупаночок 160

Ой їхав козак та й через байрак 285

Ой їхала Катерина 386


Каталог: Umf www -> books -> hresto


Поділіться з Вашими друзьями:
1   ...   39   40   41   42   43   44   45   46   47


База даних захищена авторським правом ©res.in.ua 2019
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка