Навчальний посібник для вищих навчальних закладів культури І мистецтв I-IV рівнів акредитації Київ 2008 (477)(075. 8)Сторінка32/47
Дата конвертації05.05.2016
Розмір3.9 Mb.
ТипНавчальний посібник
1   ...   28   29   30   31   32   33   34   35   ...   47

Ксьов, ксьов, ксьов, ксьов, ксьов!

Шу, шу, шу, шу, Кличуть рогату худобу:

шу, шу, шу,

шу!


£=º

±d

Льо – сьо,Кличуть качок:

■at.


льо – сьо, льо – сьо, льо – сьо, льо – сьо!!

Делікатно

Та – сінь – ка, та – сіпь – ка., тась, тась, тась, тась, тась, тась, тась, тась!

Як ловлять курку з яйцем, то кажуть:

AllegrettoКличуть курей: Allegro

 

Сілатю-тінька,сіла,сіла! Тю, тю, тю, тю, тю, тю, тю, тю!!

*) Вигук в кінці майже без тону. – Примітка МЛ.Гайдая.

Записав 1923 р. М. П. Гайдай в с. Довгоброди Нільського повіту на Холмщині від Миколи Матчука // Фонди ІМФЕ, 8–13, од. зб. 25, арк. 3–4.

370-


>

Коломийки. Частушки

~Ж/*оломийка – особливий мобільний жанр, де текст найчастіше вкладається у два –ж V рядки. В них уміло відтворюється незліченна гама почуттів: лірика, гумор, епічні картинки, побутові спостереження і багато ін. Це монострофічна форма, що має стабільну складочислову структуру (4+4+6)2. Коломийкова форма трапляється майже в усіх слов’ян. Поширилася вона по слов’янщині з регіону її виключної концентрації – з Гуцульщини. Певно, цю форму утворили далекі пращури нинішніх гуцулів. Небезпідставно можна стверджувати, що монострофічні жанри у слов’ян (у тому числі й частушка) виникли не без впливу коломийки. Як доводить В. Гошовський у монографії “У истоков народной музыки славян” (М., 1971), прототип коломийки міг виникнути ще у II–І тисячоліттях до н. е. Простеження руху та видозмін коломийкової форми у східних та західних слов’ян дає цінні матеріали для вивчення етнічних контактів, асиміляції та міграції в музичних культурах.

Під час співів на традиційних святах, бесідах, молодіжних розвагах широко застосовується діалогізм, коли співаки по черзі співають різні коломийкові строфи гумористичного змісту – “короткі заспіванки”. Але використовуються також різні багатокуплетні тематичні підбірки (про кохання, парубочі, рекрутські та ін.). їх укладають самі співаки і часто заносять тексти у рукописні співаники. Коломийки існують у двох різновидах: до співу (де характерні агогічно-темпові зрушення, виконання у стилі parlando-rubato), та до танцю (моторно-акцентна ритмомелодика). Коломийка-танець не лише танцюється, але й одночасно співається виконавцями.

Частушка виникла в російському фольклорі і прижилася на Лівобережній Україні. Функціонує в російськомовних, українських та білінгвістичних (мовно-мішаних) текстових версіях. Поширений у філологів-літературознавців термін “частівка” не має аналогів у народній традиції, є штучним і не може рекомендуватися до використання в етнології.

На відміну від коломийок, частушки мають вільну складочислову форму. Переважно вживаються структури 8+8, 8+7, 7+7, 8+6, 6+7 тощо. їх музична ритміка збігається з козачково-гопаковими ритмічними моделями, для яких показове вживання фігур анапесту, дактилю, спондею, дипірихію (маються на увазі музично-ритмічні форми). Козачково-гопакові форми виникли у XVI-XVII ст. Вони без порівняння старші за частушкові, які склалися у XIX столітті. Небезпідставною буде думка, що текстова й ритмічна структура частушок витворилася під впливом козачково-гопакових форм, поширених на Слобожанщині, у Поволжі та інших місцевостях Росії у зв’язку з міграцією (примусовою та добровільною) українського населення. Це пояснює легкість асиміляції частушок в українській лівобережній традиції та в окремих

–371 –

землях Правобережжя (насамперед поза регіонами коломийкового мислення, куди частушка не проникла). В українській традиції частушки, як і коломийки, існують у співаних і танцювальних різновидах виконання.коломиики

1. Ой на Петра вода тепла, на Йвана студена

(“короткі заспіваики”)

Allegretto

bg-j> У У j' l,J р f-jr-lJ* у і

І.Ой на Пет – ра во – да теп – ла, тре – ба сі на – пи – ти.

rJ Р ІГТ

Ой Пет – русьо фай-ний хлопець, тре – ба ‘го лю – би

ти.

1. Ой на Петра вода тепла, на Йвана студена.Тепер мене хлопці люблять, бо я заручена.1

2. Ой кину я бук на воду, бук на воді скаче.

Дурна дівка – без розуму за парубком плаче.

3. Чи я була не ґаздиня, знали мене люди:

Штири фіри сміттє в хаті, п’єта в сінех буде.

4. А як прийшли ярмарочки сміттє купувати,

Я сі взєла попід боки – не хочу продати.

Записав 10.07.1984p. А. І. Іваницький у м. Городенка Івано-Франківської обл. від Анни Іванівни Губчин, 56 p., освіта 4 кл. повшехної школи. Виконувала наспівно, як кантиленну мелодію.

2. Ти, білявко, уродися, ти, білявко, вдайся

J = 114


і 5-

-JZg. = = = - ^ ^ *

І.Ти, бі – ляв – ко, у – ро – ди – ся, ти, бі – яв – ко, вдай – ся.

j, j, h j, іі j, > і ij, =м

Г'

шо-би с те – бе, бі – ля – воч – ко, ні – хто не смі – яв – ся.Другий рядок повторюється не в кожному куплеті і без певного порядку. Цс характерна риса виконання коломийок. Часто реприза не вживається взагалі – див. наступні зразки.

372 –


1. Ти, білявко, уродися, ти, білявко, вдайся,

Шоби с тебе, білявочко, ніхто не сміявся.

2. Білявка ся уродила, білявка ся вдала,

Білявка сю нічку зо мной ноцчювала.

3. Та вже би ми не ходити, куди я ходила,

Та вже би ми не любити, кого я любила.

4. І куди я походила молодой дівчиной, – Заросла ми дорожечка зеленой ліщиной.

5. Та я вип’ю пугар пива, пугар переверну.

По чотири хлопчці маю, та й по чотирнайціть.

6. По читири хлопчці маю, та й по чотирнайціть,

А як стану рахувати – нарахую двайціть.

Записав 19.08.1985p. А. І. Іваницький від Марії Петрівни Юрієвої, 60 p., родом з с. Бабинопілля Коломийського p-ну Івано-Франківської обл.

3. А я собі заспіваю, два голоси маю

J = 108


1.А я со – бі за – спі – ва – ю, два го – ло – си ма – ю:

1) Вар. 1)

А ^ І g 1 J ^ J^ Q |

ji.jjj, j J^lj у

о-ден пу-шу по діб-ро-ві, дру-гий по Ду – на – ю.

1. А я собі заспіваю, два голоси маю:

Оден пущу по діброві, другий по Дунаю.

2. Оден пущу по діброві співати, співати,

Другий пущу по Дунаю пливати, пливати.

3. Ой підемо, пане-брате, підемо, підемо,

Та пе'д нам’ сі дорожечка, шо сі розійдемо.

4. А як ми сі розійдаемо по широкім полі,

А вже ми сі не зійдаемо докупки ніколи0.

Записав 10.07.1984 p. А. І. Іваницький у с. Чорнятин Городенківського р-ну Івано-Франківської обл. від Оляни Михайлівни Боднарчук, 74 p., освіта 2 кл. З архіву записувача. Зразок співаної коломийки з вільною ритмікою та окресленим контуром мелодії, що характерно для жіночого виконання на Покутті.

–373 –

4. Коломийка у дорозі, коломийка дома (чоловічі)J ~ 156 Parlando mbato 1)

2)

l.Ko – ло-мий-ка у до-ро-зі, ко – ло-мий-ка до-ма.О – ста – ла сі

-fim. \>–0 0 0-0-

–я–і”–і*–

N

-р––

-ЛЯДІ ' т П r-r-b

1 усі чотири-такти ц

–епшаїотьея'ііа–■


F НJ

вКо-ло-ми-ї ве-ли-ка со – до-ма.

1. Коломийка у дорозі, коломийка дома.

Остала сі в Коломиї велика содома.

2. А содома сама дома, приїдь, хлопці, д’ мисні:

Чоловіка нема дома, чоловік у млині.

3. А як буде на раз, на раз, то приїде зараз,

А як буде питлювати, буде ночувати.

Інший тематичний цикл на той же наспів:

1. Ой у моїм городочку виросла тополя.

Лучче вжити гарну дівку, як сім моргів поля.

2. Ой учора ізвечора солома горіла.

Прийди, милий, мій миленький, бо-м ш°і розболіла.

3. Прийди, милий, чорнобривий, принеси ті, Боже,

Моє серце без твойого дихати не може.

Записав 10.07.1984 p. А. І. Іваницький у с. Чорнятин Городенківського р-ну Івано-Франківської обл. від Юрія Степановича Боднарчука, 88 p., освіта 4 кл.

Зразок чоловічого виконання коломийки. Спів майже речитативом, говірком, із сильним означенням мовного інтонування.

5. Буду пити, буду пити, буду гайнувати (жіночі)

J = 108


Л__І––5–-

пят


ЇЕЕЕЕ6

.У –2_


1 .Бу – ду пи – ти, бу – ду пи – ти, бу – ду гай – ну – ва – ти,

Jt ї


т

шо – би ми – ні жаль ни бу – ло, як бу – ду вми – ра

ти.

374-


1. Буду пити, буду пити, буду гайнувати,

Шоби мині жаль ни було, як буду вмирати.

2. А як буду умирати, буду ся дивити,

А що буде мій миленький без мене робити?

3. А він узяв, зажурився, – бритвоу поголився,

Кажеи: “Беріть біду с хати, 60у я би жинився!

4. А ви, діти дрібнесенькі, та ідіт служити,

Бо приведу другу мамку, та буде вас бити”.

5. Ой судома, чоловіче0, судома, судома!

Та за те я та й на лавці, – най же діти дома!

6. Каже": – Жінко, – каже, – жінко, яка ти зрадлива,

Та я гадав, шо ти вмерла, а ти ся дивила!

Записав 19.08.1985p. А. І. Іваницький від Марії Петрівни Юрієвої, 60 p., сама з с. Бабинопілля Коломийського p-ну Івано-Франківської обл.

6. Ей, моя білявина в(ы) долині сидить (парубоцькі)

J = 152 Швидко

1 .Ей, мо

я

бі-ля-ви-на

-=^=^=-


в(ы)

-Ф і


-m–

и-

цо-#–і

н

пи–1ч–

5=

ІІ

wСИдить,

та як

*=N

і – ду FfFfFm p

уд ми-ло – ї, =1=^=7й

J J
нит-ко ня не видить. Ей, дана, дана, дана, нит-ко ня не видить.

1. Ей, моя білявина в(ы) долині сидить,

Та як іду уд милої, нитко ня не видить.

Приспів: Ей, дана, дана, дана, нитко ня не видить.2

2. Ей, як іду уд милої та й уд миленької,

Хотіли ня порубати цимборики мої.

3. Ей, моя білявина на горі биває,

Посадила яворика, най ся розвиває.

4. Посадила яворика, розвилася слива,

А у мене молодого доля нещаслива.

5. Ей, добре віучарику з віуцями ходити,

З високої полонини в село ся дивити.

Записав між 1955–65 pp. В. Л. Гошовський у с. Колочава-Лази Межигірського p-ну Закарпатської обл. від. Мирослава Поповича, 23 р., освіта 7 кл.IIГошовский В. Украинские песни Закарпатья. – М., 1968. – № 95.

1 Приспів після кожної строфи з повторенням останнього сегмента 2-го рядка.

–375


7. Ой летіла ластівочка понад тото поле (дівочі)

J = 96 Помірно

p-if р і1 ~рip-

2еёё


1 .Ой ле – ті – ла лас – ті – воч – ка по – над то – то по
h–

S–= т~

/І) "1


– ~ –N– – ц
л

–4 0

9 Р

–*

ки

) S

–0

 JI L 

Я не пі – ду за ста – ро – го, бо бо – ро – да ко

ле.


1. Ой летіла ластівочка понад тото поле.

Я не піду за старого, бо борода коле.

2. Ой піду я, моя мамко, за такого хлопця, Щоби йому личко цвіло, як ружа з городця.

3. Ой ти гадаш, леґінику, ош любов дурниця, Так ми любов душу з’їла, як колопні3 птиця.

4. Ой туга ми на серденьку, ой туга ми, туга, Не виділа-м миленького вже неділя друга.

5. А вже друга неділиця минає, минає,

Як ня любко не цілує та й не обіймає.

Записав між 1955–65 pp. В. Л. Гошовський у м. Воловець Закарпатської обл. від Ганни Михайлівни Токаревич, 32 p., освіта 10 кл. ІІГошовский В. Украинские песни Закарпатья. – № 109.

8. Я би пила горівочки, та не маю грошей

(“на гуцульський голос”)

Moderato
-s– ь–

v–

–s–s–%r-N–

--S "-S –-pv-

 h ї 

і..

ы


0 0- 0 0

Я би пи – лU- 

a


-–J J 0^ ■ 0-’ 

ГО – pi – ВОЧ-КИ,

'J' –1 ■:


--0t Ф 0t 0>' 

та не ма – ю

J> –Л


–Ji ь 

гро – шей. j) іКаталог: Umf www -> books -> hresto


Поділіться з Вашими друзьями:
1   ...   28   29   30   31   32   33   34   35   ...   47


База даних захищена авторським правом ©res.in.ua 2019
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка