Навчальний посібник для вищих навчальних закладів культури І мистецтв I-IV рівнів акредитації Київ 2008 (477)(075. 8)Сторінка3/47
Дата конвертації05.05.2016
Розмір3.9 Mb.
ТипНавчальний посібник
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   47

на зо – ло – той приз – бі.

Гей,


ко – ля – да!

На зо – ло – той приз – бі.6 Приспів після кожного рядка, з повтором другого сегменту.

7 Як пояснила співачка, “на вороженячку” – той, що має одружуватися.

–31 –


1. А там у Йвана на золотой призбі.

Приспів: Гей, коляда! На золотой призбі.

2. А там Маньочка дочку вповивала.

Приспів: Гей, коляда! Дочку вповивала.8

3. Йа вповивавши, так собі гадала:

4. Ой коб я знала, хто зятьом буде,

5. То б я записала йому три городи.

6. На першим городи червони ягоди,

7. На другим городи вишні-черешні,

8. На третім городи жито-пшениця.

9. Жито-пшеницю чиес9 пожинати,

10. Молоду Маньочку чмес замуж оддати.

Записала 24.07.1999 р. Г. Похилевич в с. Черемха, гм. Черемха, non. Гайнівка (Польща) від Ганни Керделевич, д[очки] Теодозія, 69 p., Марії Керделевич, д. Олександра, 68 p., Віри Панасюк, д. Степана, 72 р. та Любові Салінської, д. Івана, 70 р. // Традиційні пісні українців Північного Підляшшя. За матеріалами експ. 1999–2001 pp. Лариси Лукашенко та Галини Похилевич. – Л., 1006. – С. 35–36. Ноти відредаговано автором “Хрестоматії”.

До особливостей цього регіону слід зарахувати вживання слова “коляда” у приспівах колядок. З матеріалами записів – це поширене явище, тоді як в інших регіонах типовими є приспіви “Святий Боже”, “Ой дай, Боже”.

7. Господареньку, вставай раненько (господареві)

Помірно, важко

фіК ~f р 1-р. J J j J J і” і J “h J\j. j

І.Го-спо-да рень-ку, вста-вай pa нень-ко. Славен є-си на не-бе-еі!

1. Господареньку, вставай раненько.

Приспів: Славен єси на небесі!"’

2. Вставай раненько, вмивай личенько,

3. їдуть до тебе три товариші.

4. Перший товариш женця похвалиш:

5. Ой як впаду я три рази в маю,-

6. Та й радується жито й пшениця.

7. Другий товариш женця похвалиш:8 Приспів за цим зразком повторюється далі після кожного рядка.

9 Літери курсивом у слові “чиес” (час) означають дифтонг.

10 Приспів після кожного рядка.

32 –


8. Ой як ти вийдеш в неділю рано,

9. То зрадуються церкви й костьоли,

10. Церкви й костьоли, в церквах постоли.

11. Третій товариш женця похвалиш:

12. Ой як ти вийдеш темної ночі,

13. То й взрадуються тополі в полі,

14. Хто є у полі, хто є в дорозі.

Записав О. О. Гуцалюк 2005 р. у с. Антонівка Барського p-ну Вінницької обл. від Олени Михайлівни Кушнір, 51 р.

Структура (5+5)+П(4+4). Колядку співали влітку на зажинках. Цей звичай траплявся у багатьох селах Поділля. У ньому поєднується магія побажань добробуту із жнивно-землеробською тематикою (що так само властиво різдвяним колядкам). Усе це є ще одним доказом того, що колядки та щедрівки до XII–XIII ст. виконувалися за язичницьким календарем: у березні, напередодні початку сільськогосподарського року. Разом з тим цю колядку співають і на Різдво.

8. Ой рано, рано кури запіли (парубкові)

Помірно, з рухом

Д 9 і1

Ту–d–

fH

V–1

n'7–
 


Hr

і–Р 6 н? pi–#

 9


rr n

J
m m

–®–Ф–aІ.Ой pa-но, ра – но ку-ри за-пі – ли. Гей,ка – ли-но, гей,ти чер-во-на.

1. Ой рано, рано кури запіли.

Приспів: Гей, калино,

Гей, ти червона."

2. А ще раніше молодець устав,

3. Молодець устав, дзвунком подзвонив,

4. Дзвунком подзвонив, браття побудив:

5. Уставайте, браття, коня усідлати,

6. То поїдемо у чисте поле,

7. У чисте поле на польованнячко.

8. То сполюємо тура й оленя,

9. То сполюємо й роги здіймемо,

10. Нам тії роги дуже сподобни.

11. Ми тії роги в стіну ввіб’ємо

12. Своєму батейку вішать шабельку,

13. Своїй сестричці вішать платочки.11 Приспів після кожного рядка.

–33-


Записали 1965р. О. Ф. Ошуркевич та М. С. Стефанишин від Н. Ф. Ківшику с. Колодяжпе Ковельського р-пу Волинської обл. // Пісні з Волині / Упоряд. О. Ф. Ошуркевич, М. С. Стефанишин. – К., 1970. – С. 76–77.

Колядка зі структурою (5+5)+(4+5) і досить рідкісним текстом приспіву: згадується “калина”, яка зазвичай є атрибутом весільного змісту.

J=69

9. Ой в лісі, в лісочку й на жовтім пісочку(дівчині)

1)

£-ð-=р~р-1 .Ой в лі – сі, в лі – соч – ку 2)

и на жов –тім пі – соч – ку.

Та (й)гой да – (га)й,Бо

жи,


2)

та гой дай, Бо[жи].

3)

І

шї=

2.Бо


жи,

та гой дай,

1. Ой в лісі, в лісочку й на жовтім пісочку.

Приспів: Та (й) гой да(га)й, Божи,

Та гой дай, Бо[жи].12

2. Там ся збирала ґрешная панна.

3. Ґрешная панна, панна Марія.

4. Сріблом по пояс, злотом по земню.

5. До церквочки йшла, як зоря зійшла,

6. В церквочку ввійшла – церква сіяла.

7. Посрєді неї пани стояли,

8. Панки стояли, її ся питали:

9. Чи ти попівна, чи ти королівна?

10. Я ни попівна, я ни королівна,

11. Яв свого батькаїднадочичка,

12. їдна дочичка, ґрешная панна,

13. Ґрешная панна, панна Марія.

14. Від цего слова бувай здорова!

Записав 12. 08.1986 p. А. І. Іваницький у с. Селище Сокиряпського p-ну Чернівецької обл. від ДокіїПисларь, 75р. Структура (5+5)+П(5+5).

12 Приспів після кожного рядка.

–34-


10. Ой пане, пане, пане Іване, ни сиди

(господареві)A L( i–\ \– 


• oh (і . Ш-. 

8--^ ^ 

І.Ой па – не, па – не,

dL. ..-Л, 5=


) ?– па – не

^ 'гг

J– І ––^–8-^–J 

за – не, ни си – ди,

––r-tt-i 1 1


43–*–■ ^–*–*=^::і 1” б =^=f4:J. 4

про – сив вас Г ос- подь на ко – ля – доч – ку до се – бе.

1. Ой пане, пане, пане Іване, ни сиди,

Просив вас Господь на колядочку до себи.'1

2. Дай жи вам, Божи, щастя-здоров’я прожити,

Дай жи вам, Божи, сто кіп пшиниці вродити.

3. Ой пане, пане, пане Іване, ми в теби,

Просив вас Господь на колядочку до себи.

4. Дай жи вам, Божи, щастя-здоров’я прожити,

Дай жи вам, Божи, сто кіп жита вродити.

5. Ой пане, пане... (текст 3-ї строфи)

6. Дай жи вам, Божи (тощо)

Дай жи вам, Божи, сто кіп ячменю вродити.

7. Ой пане, пане... (як 3-я строфа)

8. Дай жи вам, Божи...

Дай жи вам, Божи, сто кіп вівса вродити.

9. Ой пане, пане... (як 3-я строфа)

10. Дай жи вам, Божи...

Дай жи вам, Божи, сто кіп проса вродити.

11. Ой пане, пане... (як 3-я строфа)

12. Дай жи вам, Божи...

Дай жи вам, Божи, сто кіп гречки вродити.

13. Сто кіп пшиниці на паланиці – дай, Божи!

А сто кіп гречки на варенечки – дай, Божи!

Вигукують: Дай, Божи!!

Записали 14. 08. 1986 p. А. І. Іваницький та М. Л. Калетник від Степан иди Микитівни Мельник, 77p., у с. Клембівка Ямпільськогоp-ну Вінницької обл. Співачка пояснила: “Співається на перші свята – Різдво, та на жнива”. Транскрибував А. І. Іваницький. Структура (5+5+3)2.

13 Другий рядок співається двічі.

–35 –


11. Ой пане, пане, пане Іване, ми в тебе

(господареві або парубкові)

J = 90

т

гJ Г-J

Ш

І.Ой па – не, па – не, па – не І – ва – не, ми в те – бе.т

тт

Про-сив нас Гос-т––zg-– оэ – ––r

подь на ко – ля – доч – ку до те – бе.

1. Ой пане, пане, пане Іване, ми в тебе.

Просив нас Господь на колядочку до тебе. (2)

2. Дай же вам, Боже, щастя й здоров’я прожити,

Дай же вам, Боже, сто кіп пшениці вродити! (2)

3. Сто кіп пшениці на паляниці вродити,

Дай же вам, Боже, щастя й здоров’я прожити! (2)

4. Ой пане, пане ... (тощо, 1 строфа)

5. Дай же вам, Боже, щастя й здоров’я прожити,

Дай же вам, Боже, сто кіп гречки вродити! (2)

6. Сто кіп гречки на варенички вродити,

Дай же вам, Боже, щастя й здоров’я прожити! (2)

7. Ой пане, пане... (тощо)

8. Дай же вам, боже, щастя й здоров’я прожити,

Дай же вам, Боже, сто кіп вівса вродити!

Поколядь: Сто кіп вівса і колядка вся!

Добрий вечір!

Записав М. Л. Калетник 2.02.1979 р. в с. Кпембівка Ямпільського p-ну Вінницької обл. від Марії Стафіївни Калетник, старшого віку. Співають “вечірні” парубочі гурти. Структура (5+5+3)2.

“КОЗА”


(Обрядова вистава на зимове сонцестояння)

12.1 добрий вечір, і Святий вечір

J = 84

1.1 доб-рийве-чір, і Свя-тийве-чір, ми йдем з ко-зо-ю, Гос-подьзто-бо-ю.–36-

1. І добрий вечір, і Святий вечір!

Ми йдем з козою, Господь з тобою!

2. Де коза впади, там жито ляжи,

Де коза упадаї, там жито вилягаї.

3. Ни йди, козуню, у теє си'л'це,

Бо в тому силці всі люди стрільці.

4. Там тибе заб’ют, нисживу зроб’ют.

Устань, кузуню, розвисилися,

5. Хазяїнові в ноги вклонися,

Бо хазяїн йде, нам щиедру нисе.

6. І добрий вечір, і Святий вечір!

Записав А. І. Іваницький у липні 1973 р. в с. Меджибіж, Летичівського р-пу Хмельницької обл. від Параски Йосипівни Калакай, 70р.

13. Ой гор-гор гора (Різдвяна гра “Коза”)

J = 108

J) J* j"1 J1 J 1 =І.Ой гор-гор го-pa, ой гор-гор кру-та, а на тій го-pi сто-я-ла ко-за.

jij^i


2.Сто – яла ко-за з ко-зе-ня-та-ми, авдо-ли-ні вовк з вов-че-ня-та-ми.

1. Ой гор-гор гора, ой гор-гор крута,

А на тій горі стояла коза.

2. Стояла коза з козенятами,

А в долині вовк з вовченятами.

3. Ускочив вовчок, до кози: “Цок-цок!”

А коза недурна – схватила серпок.

4. Схватила серпок, побігла в лужок.

Жала – не жала, снопик нажала.

5. Та й своїх діток та й накормила.

А в нашім сільці всі хлопці стрільці.

6. Убили козу під правий бочок,

Під правий бочок, під лівий лучок.

Записала Л. І. Новикова 1986 р. в с. Ковалівка Краснокутського p-ну Харківської обл. від О. П. Шило, 82р. // Новикова Л. І. Пісні Слобідської України. – Харків, 2006.-С. 43.

–37-

14. Го-го-го, куза, го-го, сіраяі*

[Moderato]

Fine

-” 9–9– –агІ.Го – го-го, ку-за.

чг

го-го, сі-paяде ти ху-ди-ла, де ти блу-ди-ла? Ме-е!

1. Го-го-го, куза, го-го, сірая,

Де ти худила, де ти блудила?

2. Ой я худила, ой я блудила У тому селце, у Михайловце.

3. А в тому селці всі люди стрільці,

Всі люди стрільці, хлопци-молодци.

4. Пуд стрелили кузку пуд праву нужку, З правуго ушка юшка путекла.

5. Крузь пулутенце, крузь щире серце. Хазяїн іде, пирожка несе.

6. А хазяйочка кусочок салця,

Щоб наша куза весьола стала.

Ме-е!

Записали у 1990-ті роки в с. Перекаляя Зарічиепського p-ну Рівненської обл.А. Сівець та JI. Гапон від Тетяни Кучинської, 1929 р. н. // Етнокультура Волинського Полісся, вип. III. – С. 178.

15. Ой ду-ду, коза, ду-ду, сірая J = 110 Помірно, з рухом

J J і J І> > j^^T^pl

І.Ой ду ду, ко – за' " ду ду, сі – ра – я.

1. Ой ду-ду, коза, ду-ду, сірая,

2. Ду-ду, ходила, ду-ду, блудила,

3. Ой заблудила у Михайлівку.

4. А в Михайлівці всі хлопці – стрільці,

5. Вдарили козу під праву ногу,

6. В щиреє серце ще й під воротень.

7. Тут коза упала ще й ножки задрала.

8. Ой устань, коза, устань, пробудись,

9. Та старому пану в ноги поклонись.

10. Да проси в пана мірочку вівса,

–38-

11. Мірочку вівса, наверх – ковбаса.12. Щоб наша коза ситая була,

13. Ситая була ще й веселая.

14. Де коза ходить, там жито родить,

15. Де коза туп-туп, там жита сім куп,

16. Де коза рогами, там жито стогами.

Записав В. В. Дубравін 1981 р. в с. Литвиновичі Кролевецького p-ну Сумської обл. від Оксани Онисімівни Збирацької, 66 р. // Пісні Сумщини. Фольклорні записи

В. В. Дубравіна. – К„ 1989. – С. 133–134.

ГЕЙКАННЯ. ПОСІВАННЯ (ПОСИПАННЯ)

“Гейкання” – символізація оранки, коли поганяють волів, які тягнуть плуга. Посівання – наступна дія землеробської праці: засівання ріллі зерном. Обидві дії мають сакральний (священний) магічно-ініціальний зміст – як забезпечення успіху майбутніх весняних польових робіт.

16. Ниньки орати, завтра посівати

(гейкання)

і*” 120130

Тво-я бо-ро-на,мо-я бо-ро-на. Гей, гей! Твій плуг, мій плуг. Гей, гей!

Ниньки орати, завтра посівати. Гей, гей! Твій батіг, мій батіг. Гей, гей!

–39-

Твоя борона, моя борона. Гей, гей!Твій плуг, мій плуг. Гей, гей!

Твій єстик14, мій єстик. Гей, гей!

Єстики золоті, погоничі молоді. Гей, гей!

Записав А. І. Іваницький 1.06.1985р. у с. Оселівка Кельменецького p-ну Чернівецької обл. від сестер Марії Продан, 64 p., та Євгени Ковтун, 59 р.

Під Новий рік, 31 грудня старого стилю, малі хлопці (віком 9–11 років) ходили “гейкати”. Тоді вже, як пояснила співачка, господиня чи господар “виносять дітям там, що мають”. “Гейкання”, що символізує оранку, збереглося, як здається, лише в Подністров’ї, тоді як його продовження – посипання – побутує широко, в тому числі й у великих містах. Посипання-засівання на 1 січня – важливий акт землеробської магії. Отже, ці два обряди завершують старий рік (оранка – гейкання) і закладають добробут майбутнього сільськогосподарського року (посипання – сівба).

Інтонації “гейкання” дають уявлення про давні традиції колективного речитативу, де чітко узгоджено ритмічний бік співу. Амбітус рецитації охоплює октаву зі стрибком кожного другого вигуку “гей” приблизно на октаву-септиму.

/(•'

17. Сійся, родися, жито-пшеницяJ ~ 120

і–з–


J ~ 150

І З –


£

fcjLbJjLfrljiК frj4g

Сійся, ро – ди – ся, жито-пше – ниця, всі-ля – ка паш – ни – ця на Но-вий

J ~ 90 і 3 1 і 3 1 і 3 1

-* ^ ^

год, на Ва – сильок!W

¥

■* ТІ' -*Ко-ноп-ліпо сте-лю, со-роч-капо

accelerando

J1” і1 J–1 ■ ^ J’ – “ b Ј ^ _J) I ^ _|)

землю, льон – по ко – лі –на,щоб у вас всіх,хре – щених,го-ло-ва не бо – ліла!

Сійся, родися, жито-пшениця, Всіляка пашниця На Новий год, на Васильок!

14 Єстик – скалка, якою чистять леміш плуга, коли на нього налипла земля.

–40-


Коноплі – по стелю,

Сорочка – по землю,

Льон – по коліна,

Щоб у вас всіх, хрещених,

Голова не боліла!

Записав А. 1. Іваницький 1.06.1985р. у с. Оселівка Кельменецького p-ну Чернівецької обл. від Марії Продан, 64 р.

Доволі рідкісний варіант ритмізації, коли тактовий поділ неможливо провести за сегментами. У даному разі це пояснюється мовно-речитативною природою привітального посипання (засівання), третною ритмізацією (тріолі). Довелося обрати акцентний принцип узгодження словесних наголосів з метричними.

18. Ой ти, місячку, мій братичку

J = 88

J/Р / *
N=1

v–1

V-n-"-F–mff~*
 J
■w ' r–“W*

–*–J
І.Ой ти, мі-сяч-ку, мій бра-тич-ку, зі – йди pa-но, по – сій май-но!

1. Ой ти, місячку,

Мій братичку,

Зійди рано,

Посій майно!

2. Поки запряжу Бички-третячки Та й розсію Жито-пшеницю.

3. Жито-пшеницю,

Всяку пашницю,

Сиві барани

На жупани.

4. Чорні ягниці На рукавиці,

А нам дайте По паляниці.

Записала Л. І. Новикова 1980р. в с. Петропавлівка Красиокутського p-ну Харківської обл. від І. П. Свириденко, 69 р. ІІНовикова Л. І. Пісні Слобідської України. – Харків, 2006. – С. 56.

–41 –


ЩЕДРІВКИ

19. А і

J = 80


a j. u Одна

хЦЦв ,


нашого пана береза

(дівчині)стояла

р–г –


1.А в на-шо-го па – на

-------

бе-ре-за сто-я – ла.

. L


-На-

1

Щед – рий ве – чір!

і .■ –


4 і ^

Щед – рий ве – чtW=F–1=

ір! Тон-ка та ві

і-со – ка, на лис-тя ши-ро – ка. і

Jf tlJ

Доб – ри


_/ "г '

й ве –


' –о-

чір!


1. А в нашого пана береза стояла. Щедрий вечір! (2)

Тонка та висока, на листя широка. Добрий вечір!

2. Молода Наташа берези гляділа. Щедрий вечір! (2)

Гляділа, гляділа та й знову заснула. Добрий вечір!

3. Налетіли та й раннії пташки. Щедрий вечір! (2)

Кору подзьобали, росу позганяли. Добрий вечір!

4. Як проснулась молода Наташа. Щедрий вечір! (2)

Кору позбирала, росу позбирала. Добрий вечір!

5. Та й понесла та й до золотарика. Щедрий вечір! (2)

- Золотарику, мій батьку!

Добрий вечір!

–42-


6. Скуй мені віночок, золот перстеньочок.

Щедрий вечір! (2)

[Скуй мені віночок], золот перстеньочок.

Добрий вечір!

7. Сьогодні ночку я буду вінчаться.

Щедрий вечір!

Я перстеньочком буду красуваться.

Добрий вечір!

Записала Л. І. Новикова 1989р. в с. В ’язова Краспокутського р-пу Харківської обл. від Н. С. Жидкової, 73 р., А. Я. Ткаченко, 59 p., А. 3. Скирко, 57 p. І/Новикова Л. 1. Пісні Слобідської України. – С. 49.

Автор “Хрестоматії” виніс знаки альтерації до ключа і вніс корекції в ритміку співу подальших куплетів, текст яких, можливо, записувався з диктовки.

20. Злетів сокіл на віконце

J = 84


а Одна Гурт

І Аї * J і1 і ^ ^ „И

І.Зле – тів со – кіл на ві – кон – це. Ще-(ге)дрий ве – чір,

і >■ О $ $ О ff' $ 'ІГ1-

до-(го)- брий ве – чір до-(го)- брим лю-дям на-(га)- весь веч[ір].

1. Злетів сокіл на віконце.

Приспів: Щедрий вечір, добрий вечір Добрим людям на весь веч[ір]!15

2. У світлицю заглядає,

3. Ще й світлиця не метена,

4. Ще й Манічка не чесана,

5. Ще й косинки не пошили,

6. Хоч пошили, – не вкоротили.

Записала Л. І. Новикова 1986 р. в с. Колоптаів Краспокутського р-пу Харківської обл. від Н, С. Овечки, 66 р., таМ. Ф. Овечки, 64 p. II Новикова Л. І. Пісні Слобідської України. – С. 51.

15 Приспів після кожного рядка.

–43-


J = 76

21. Щедрий, щедрий, щедрівниця

1)

Ј

1 .Щед – рий, щед – рий, щед-Ь |J' r J J1 І


Каталог: Umf www -> books -> hresto


Поділіться з Вашими друзьями:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   47


База даних захищена авторським правом ©res.in.ua 2019
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка