Навчальний посібник для вищих навчальних закладів культури І мистецтв I-IV рівнів акредитації Київ 2008 (477)(075. 8)Сторінка29/47
Дата конвертації05.05.2016
Розмір3.9 Mb.
ТипНавчальний посібник
1   ...   25   26   27   28   29   30   31   32   ...   47

ки-дакх а на пе-чі да ку-рінь ма – ю.

1. Ой шо я в плавлі да чолник плавлю,

А під піч’ю да жакі ставлю.

2. На припечок да викидаю,

Ой на припечок да викидаю,

А на печі да курінь маю.

3. А на печі да курінь маю,

Ой я на печі да курінь маю,

Йа на полу да духи душу.

4. А на полу да духи душу,

Ой а на полу да духи душу,

• На камені да штани сушу.

Записав 1926p. М. 77. Гайдай у с. Жукині Остерського пов. на Чернігівщині Співала Наталка Кірієнкова. // Фонди ІМФЕ 6–4/122, арк. 8. Подається за автографом записувача.

2. Ой шуру-буру та й по табору

(рибальська)

J = 50


р-р p-^f 1-р

ГГ^ґ гОД

т

І.Ой шу-ру-бу-ру дай пота-бо-ру, щей по но-вому байку.

ж

&Ойнепо-йду я та йза па-ха-ря, по-йду я за ри – бал – ку.

З

Фг&рр|^Рг

2.Бо ри-ба – лоч – ка да йри-бонь-ку ло – вить дай по той бо-чок
r\

-'X Lpi b F)–


r

ч К  Ibr-

-И^_Ь–й–e'

^–1

^

V"
1 fS *

 0 0

–a
I. JHI

er Y ^ 

ку – pe – нем CTO – їть,™ r–^ 

ч\тно, що йза го – во – рить.–341 –

1. Ой шуру-буру та й по табору Ще й по новому банку

Ой не пойду я та й за пахаря, Пойду я за рибалку.

2. Бо рибалочка да й рибку ловить Да й по той бочок куренем стоїть, Чутно, що й заговорить.

Записав 1926 р. М. П. Гайдай у с. Жукині Остерського пов. на Чернігівщині. Співав рибалка Онисько Гриценко, 60 р. // Фонди ІМФЕ 6–4, од. зб. 122, арк. 8–9. Подається за автографом записувача.

3. Ой віуці, каже, білі, білої сте воуни (чабанська пісня)

J ~ 63 Широко, у вільному ритмі

jr~J IjjjrЈ-Fra

f

ЛІ,


ей

І.Ой віу – ці,

каже, бі

бі – ло – ї сте –Зс

воу

НЫ,


1

~9 W


–щт

хто вас бу – де (й), віуці, пас – ти,

як і – ду

до войни?

1. Ой віуці, каже, білі, білої сте воуни,

Хто вас буде (й), віуці, пасти, як іду до войни?

2. Ой на плаю віуці пасуть, на плаю, на плаю,2 Ой я стою та й гадаю з тобою, віучарю.

3. Ой загріло та й сонічко на палату (й) білу

Та (й) на (й) того (й) віучарика (й), що з віуцями в ділу.

2 На полонині.

–342-


4. Молоденький віучарику, сіренькі у тя (й) очи,

Через твої сірі (й) очи не сплю до піуночи.

5. Ой діуко, каже, біла (й), не ходи за мною,

Я загубив баранята, ей ходячи з тобою.

6. Ой трумбета (й) не трумбоче (й), пищалка не дує,

Та й віучаря (й) дома не є, єй, бо віучарь вандрує.

7. Ой ци добре (й) віучарити та й не женитися,

З тої гори високої, ой, в село дивитися. \

і

Записав між 1955–65 pp. В. JI. Гошовський в с. Березники Свалявського р-ну Закарпатської обл. від Петра Ілліча Проца, 43р., освіта 7 кл. ПГошовский В. Украинские песни Закарпатья. – М., 1968. – № 71.4. Не лій, дойджик, не лій, бо ти не казали (чабанська)

Швиденько

І.Не лій,дой-джик, не лій, бо ти не ка-за – ли,

не Л1ИД0Иджик, не Л1И,


f–

*–
г–

P n 
pФ 1
^–

^–

r

M

бо ти

не

ка – зали,

бо ма


па – стуш – ки

3L

Рр г

до по – ля ви – гна – ли,

геи,

до по – ля ви – гна – ли.1. Не лій, дойджик, не лій, бо ти3 не казали, (2) Бо мали пастушки до поля вигнали,

Гей, до поля вигнали.

2. Не лій, дойджик, не лій, бо ти не казали, (2) Бо мене, сироту, на поле вигнали,

Гей, на поле вигнали.

3. На поле вигнали, меринді4 не дали, (2)

Не лій, дойджик, не лій, бо ти не казали, Гей, бо ти не казали.

4. На поле вигнали, загортки5 не дали, (2)

Не лій, дойджик, не лій, бо ти не казали, Гей, бо ти не казали.3 Ти – тобі.

4 Мериндя – харчі для пастуха.

5 Загортка – теплий одяг.

–343 –


5. Не лій, дойджик, не лій, бо тя ту не треба,

Обийд поза гори, вернися до неба,

Гей, вернися до неба.

Записано 1940 року у с. Висова, повіт Горлиця від Олени Гатала, 35 р. НПісні з Лемківщини. Зібрав Орест Гижа / Заг. ред С. Грици. – К., 1972. – С. 248–249. У книзі пісня зазначена як пастуша. Оскільки попередня пісня має ремарку записувача “чабанська”, до наступних пастуших вжито цю останню назву. Врешті, це синоніми.

5. Як я волки напасала

(чабанська)

Рухливо

f ^ ^ J j - № jr1 .Як я вол – ки на – па – са – ла, те – ля, те – ля, те – ля – ля,

i%=jr^n=-f і і’ Л Jі- \ї ,ь ь у

–* ф W W Я 0 ф

і так со – бі за – спі – ва – ла: те – ля, те – ля, те – ля – ля!

1. Як я волки 6 напасала, теля, теля, теля-ля,

І так собі заспівала: теля, теля, теля-ля!

2. Мала-м няня заверуху7, теля, теля, теля-ля,

Окрутив мя8 до кожуха, теля, теля, теля-ля!

3. Мама ся з ним посварила, теля, теля, теля-ля,

З кожуха ми викрутила, теля, теля, теля-ля!

Записано у 1942–43 pp. в с. Висова, повіт Горлиця від Теодосїї Каблош, 20 р. ІІПісні з Лемківщини. Зібрав Орест Гижа. – С. 249–250.

6. А гоя, гоя! Калино зеленейка (гоєкання)

J я 50 Вільно

Я Е – h"

5
-ffi h~!


l.A го-я

А ,,


 і

го – я!

“/-F


Іи-ji “N

Ка-ли-нс


bi~ т"

• Ji* J

) зе-ле-неїіка! Ге PT~v~ 5–

й, по-дай го-лос,

-f-AM

1-т' #> ' J. ^

fl-ІШ
ж ^ ж

гей,по-дай голос, Ту-ду-сьо мо-ло-дейка, Ту-ду-сьо мо-ло-дейка!6 Волки – воли, волики.

7 Няньо – батько, тато. Тут: мала батькову загортку (одіж від негоди).

8 Мя – мене.

–344-


5

jjrt-j Jij, їй J| jL|) JiJ. Jt J, Й J). j, Ji J Ji Ji jj

~r~r

2.А го-я, го-я! Из ду-ба на я-во-ра!–5-

Гей, по – дам го-лос,подам,

Ji J J J J .Г^ІЙ .№j) Ji? 18 J11 ji jp

* <*■


Ан-но го-но-ро – ва,

геи, по-дамго-лос,по-дам,

Перша дівчина

1. А гоя, гоя! Калино зеленейка! Гей, подай голос,

Гей, подай голос,

Тудусьо молодейка,

Тудусьо молодейка!

Друга дівчина

2. А гоя, гоя! Из дуба на явора! Гей, подам голос, подам,

Гей, подам голос, подам,

Анно гонорова,

Анно гонорова[ва]!

Перша дівчина

3. А гоя, гоя! Из дуба впала роса! Гей, та чи добре ти ся поводит? Гей, та чи добре ти ся поводит, Тудусьо жоутокоса,

Тудусьо жоутокоса?

Анно го – норо – [ва]!

Друга дівчина

4. А гоя, гоя! Калино зеленейка! Гей, мені добре,

Гей, мені добре,

Анно молодейка,

Анно мол од ей [ка]!

Перша дівчина

5. А гоя, гоя! Но горі впала роса! Гей, дякую ти за гуяканя,

Гей, дякую ти за гуяканя, Тудусьо русокоса,

Тудусьо русокоса!

–345-


Записав між 1955–65 pp. В. Л. Гошовський у с. Кривка Турківського р-иу Львівської обл. від Феодосії(Тодосі) Михайлівни Гитик, 27p., освіта 6 кл., Анни Іванівни Пиндюр, 29 p., освіта 4 кл., Юлії Іллівни Пиндюр, 21 p., освіта 7 кл. ИГжювский В. Украинские песни Закарпатья. – № 118.

Коментар записувача: “Трудова пісня-діалог, відома в народі під назвою “гоєканя”. Дівчата-пастушки, перебуваючи на різних схилах гір, перегукуються за допомогою цих наспівів. Текст пісень жартівливий, сатиричний.

Перший вірш починається характерним заспівом-сигналом “Ой та гоя, гоя!” [тощо], після якого звичайно йде або картина природи, або інший який-небудь “обов’язковий” паралелізм. Другий вірш містить повідомлення”.

Дослідження про гоєканя та копаньовські під назвою “Семиотика в помощь фольклористике” В. Гошовський опублікував у журналі “Советская музыка” (1966. – № 11.-С. 100–106).

В Україні немає (не засвідчено збирачами) власне трудових пісень – таких, що виконуються у ритмі праці. Тому гоєканя, копаньовські, рибальські, ремісницькі, ягідні тощо правильніше називати умовно-трудовими і розглядати у частині побутової, а не трудової традиції. Вони, як і жнивні, виконуються під час перепочинку між працею і не пов’язані з ритмом м’язового напруження та розслаблення, що є головною ознакою власне трудових пісень.

7. А в Варшаві в кам’яниці

(ремісницька)

J = 82


Refrain

5=Е£5


т

1.(й)А вВарша-ві вка-мя-ни-ці пи-лихлоп-ці ре-міс-ни-ці. Та бі-да,йтабі-да,

і' р і J'

£

ох-хо-хо, та бі-да,йтабі-да, не-во-ля, пи-лихлоп-ці ре-міс – ни-ці.1. (й) А в Варшаві в кам’яниці Пили хлопці ремісниці.

Рефрен: Та біда, й та біда, о-хо-хо, Та біда, й та біда, неволя,

Пили хлопці ремісниці.

2. Пили тиждень, дві неділі, Цейхмістера не бачили.

Рефрен: Та біда, й та біда, о-хо-хо, Та біда, й та біда, неволя, Цейхмістера не бачили.9

* Далі рефрен після кожної строфи за цим зразком.

346-

3. Аз неділі в понеділок Прийшов до них пан цейхмістер.4. Годі, хлопці, годі пити,

Ходім, підемо робити.

5. Один відти, другий відти Піймав за лоб, давай бити.

6. Зле ми, братці, й учинили,

Що цейхмістера побили.

7. Що ж ми тепер бендзє робіць,

Чи жениться, чи мандроваць?

8. Мандровати – ножки болять,

Женитися – утраціння.

9. Женитися – утраціння,

Десять грошей на весілля.

10. Маслом ножки посмароваць,

На рік, на два помандроваць.

Записав 1927р. М. И Гайдай ус. Следі Могилевської округи (Поділля). Співала баба Матрона Савулях, 85р. // Фонди ІМФЕ, ф. 4–6/122, арк. 15.

НАЙМИТСЬКІ, ЗАРОБІТЧАНСЬКІ, ЕМІҐРАНТСЬКІ

8. Понад яром, понад яром, яром зелененьким

Усі

J = 96 – 100 Одиніагщ

г г


І.По – над я – ром, по-над я-ром, я-ром зе – ленень – ким,

1

там дів – чина бра-ла льон дрібнень

Г

кии.1. Понад яром,

Понад яром, яром зелененьким,

Там дівчина брала льон дрібненький.

2. Там дівчина,

Там дівчина брала льон дрібненький Та й добралась сирої земельки.

–347-


3. Ой ти, земле,

Ой ти, земле, сирая земелько,

Прийняла ж ти мого батька-неньку.

4. Прийняла ж ти,

Прийняла ж ти мого батька-неньку,

Прийми ж мене, мене молоденьку.

5. Ой та й прийми ж,

Ой та й прийми ж мене молоденьку,

Щоб я по наймах, наймах не ходила.

6. Щоб я по наймах,

Щоб я по наймах, наймах не ходила,

Чужим батькам щоб я не робила.

7. Чужим батькам,

Чужим батькам щоб я не робила,

А мачухам щоб я не годила.

8. Як прийде субота,

Як прийде субота, все чужа робота,

А прийде неділя – сорочка не біла.

9. Вийду за ворота,

Вийду за ворота, стою, як сирота,

Ніхто не займає, матері немає.

Записав 1950р. О. І. Стеблянко в с. Березна Глухівського p-ну Сумської обл. від дівчат ІІПісні Слобідської України. Вип. 2. Записи О. І. Стеблянка з Лебединщини / Упоряд. Л. Новикова. – Харків, 1998. – С. 44.

Рідкісна форма з постійним текстовим заспівом-повтором першого 4-складника.

9. Подме, хлопці, подме до той Гамерички

Помірно

№ J JIJ р (і ^ J –J> I ^ J1 У У ІПод – ме,хлоп – ці, под – ме до той Га-ме рич – ки, і я по – йдзем з ва – ми

J' Ji J J. ^ Щ J. P J J J I J. j fr –I

лем по-про-дам бич – ки, ей, лем по про-дам бич ки.

1. Подме, хлопці, подме, до той Гамерички,

І я пойдзем з вами, лем попродам бички,

Ей, лем попродам бички.

2. Бички-єм попродав, мало пенєндзи мам,

Єще продам краву, пойдеме помалу,

Ей, пойдеме помалу.

–348-


3. Пожегнай ти, Боже, нашого цісаря,

Же він нас випустив под іншого краля,

Ей, под іншого краля.

4. Под іншого краля, ой же под англюся,

Плаче за мнов жена, моя люба душа,

Ей, моя люба душа.

Записав у 1920-ті роки Ф. Колесса в с. Яслинська Воля, пов. Сяиік на Лемківщині від Шубяків І/Буд здрава, землице. Українські народні пісні про еміграцію / Упоряд. С. Й. Грица. –К., 1991. –С. 40.

Ця і наступна пісня – так звані “гамерицькі” (слово “Америка” часто вимовлялося з приставкою звука“г”, тому набувало форми “Гамерика”). Цей різновид заробітчанських пісень виник у роки інтенсивної еміграції до Америки й Канади з західних земель України.

10. В Америкі трен за треном бежі

J = 100 Помірно
V– [--ж–1–\–й~й~

–р–•

у”4 J–J-J-

1 В А – ме-риЙ 0–V-V–г!>-

КІ,


p –\pd “ в А-ме-ри-к

t=r=*=


і трен за

Ip –М

тре-НОМ –і– 

бе –


^ * Нь

жі, уж Мі – ”-кіндрі, й

fhJ J1 j

уж Мі-кін-дрі в ча

-Jb-f А–


p-Ht

=M=

;й зе-мі Й Й Й––& Ф-

ле – ЖІ


■Й–р V-

JIe-ж –V –т-

ле

1 1Г Г1

жі, флін-тако-ло –*–


1 В –-L-? -Ь*

–ф–

нє – го: уж нє бу-дзє в А-ме-ри-кі пре-зен - та та - ке - го.

1. В Америкі, в Америкі трен1" за треном бежі;

Уж Мікіндрі," уж Мікіндрі в чарней земі лежі. Лежі, лежі, флінта12 кого нєго:

Уж нє будзє в Америкі презента13 такего.

2. А на шіфі, а на шіфі пуп-плєбан14 нє хова,

Лем хто зомре, лем хто зомре, руца го до мора.15 Єго косци по воді плаваю[т],

Біло цело, біло цело рібкі об’їдаю[т].

10 Трсн – від англійського “train” – поїзд.

11 Мікіндрі – певно, ім’я президента Маккінлі (Мас Кіпіеу? 1843–1901), якого було забито терористом.

12 Флінта – від німецького Flintc – рушниця.

13 Президента.

и Шіфа – від нім. Schiffпароплав. Плсбан – від словацького plcban – піп, священик.

15 Хто помре, кидають у морс.

–349-


Записав між 1955–65pp. В. Л. Гошовський у с. Антонівка Ужгородського р-ну від Олени Іванівни Повхан, 77р., освіта 4 кл. // Гошовский В. Украинские песни Закарпатья – М., 1968. – № 259.

О. Повхан приблизно 1880 р. н. Її родич (брат або чоловік) був на заробітках у США десь 1901–2 pp. Тому у пісні сплелася нелегка доля заробітчан із фактом убивства американського президента Маккінлі, що сталося у той час.

11. Йа в Канаді, йа в Канаді гроші заробити

J ~ 96 Вільно Я \)' 2 я.–т–р–

, говірком

^ –, –ф- п

Щ ) ш я –


1)

-” 0 0 "s


 *

•' Ш. * р– 3–?– ?^ І.Йа вКа-наш f т . :

ді, ЙавКа-на-ді

-"ftp

гроші за-ро Е

 С |У


Р г 

би –ти, ар. 1)г ■■ –щ– я т

‘ Р Р Р > 1

а вКа-иа-ді,

і\

V 0 л #

Р ft ^ ^=s

* 7 и

 ft Р –f

а. P-.fiII


Каталог: Umf www -> books -> hresto


Поділіться з Вашими друзьями:
1   ...   25   26   27   28   29   30   31   32   ...   47


База даних захищена авторським правом ©res.in.ua 2019
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка