Навчальний посібник для вищих навчальних закладів культури І мистецтв I-IV рівнів акредитації Київ 2008 (477)(075. 8)Сторінка25/47
Дата конвертації05.05.2016
Розмір3.9 Mb.
ТипНавчальний посібник
1   ...   21   22   23   24   25   26   27   28   ...   47

ї – ї, ї – Ї брать.

“Голосом”

одна

“Г орлом” однаЖіночий

гурт


Чоловічий

гурт


на й то-го да пар ня й

й то-го да пар – ня йо... о-тру – Ї – ла

Solo Г\

J І7


Coro

Г\

Mlо-тру – ї – ла

Coro , ҐТ\

–299 –

1. Да любив парень распрекрасную девку,Да ой не думав її брать.

2. Да й не думав и брать...

А вона й того да парня й отруїла,

Да ой стала його питать.

3. Да й стала його питать...

- Да скажи, скажи, да мой друг розлюбезной,

Да ой чого ти больной став?

4. Ой чого ж ти больной став...

Да чи й од пива, да чи й од наливки,

Да од солодкого вина?

5. Чи ’д солодкого вина...

Да скажи, скажи, да мой друг розлюбезной,

Да ой коли будеш помирать.

6. Коли будеш помирать...

Да скажи, скажи, да мой друг розлюбезной,

Да ой де тебе поховать.

Записала 2.11.1982 р. В. М. Пономаренко у с. Крячківка Пирятинського р-ну Полтавської обл. від мішаного гурту у складі: Фросина Петрівна Загорулько, 59 р., Галина Якимівна Попко, 48 р., Марія Іванівна Маліженко, 64 р., Ганна Микитівна Левада, 71 p., Василь Федорович Загорулько, 58 p., Анатолій Степанович Попко, 46p., Федір Олександрович Роздобара, 46р. Співаки с. Крячківки витворили багатоголосу фактуру з двома виводами, яка не мала і не має інших аналогів в Україні. Цьому гуртові слід надати місце лідера в історії українського народного багатоголосся розспівного (протяжного) стилю.

300-


Одна

“голосом”

Одна

“горлом”


Гурт(жінки іі чоловіки)

7. Ой давно, давно в матінки була

J = 72

1 .Ой давно, дав – нов ма-тін – ки бу – ла,

Одна 2/8


✓ ” W . ^ г–3–1

/С\


ї

=*

Одна 2/8jtA ^

/"Л


J IjJ Дгі 'J

вже та до – ріж – ка

rs

^ Ст


тер – ном порос – ла.

Г\

і і і 1 і =а u і j. j1. Ой давно, давно в матінки була,

Йа вже та доріжка терном поросла.

2. Ой не так терном, як терниною,

Де ми походили із матінкою.

3. А я схочу, схочу – терен витопчу, Колючу шипшинку при пил5 виломлю.

4. Колючу шипшинку при пил виломлю, До своєї неньки в гості полину.

5. Летім лугами – луги топтала;

Летім садами – сади ломила.

6. Ой летім – сіла в матінки в саду,

На тій орішині, що на край саду.

7. На тій орішині, що на край саду, – Чи не вийде ненька рано по воду?

8. Вийшла, вийшла мати рано по воду, Не набрала води – набрала слізок.

При пил – мабуть, дощенту, до пиляки.

–301 –


9. Не набрала води – набрала слізок,

Пішла й у світлицю будить невісток:

10. Невісточки-дочки, пора вам вставать,

Щось у нашім саді за пташка кує.

11. Ой то ж не пташина, то ж ваша дочка,

Без щастя вродилась, без долі зросла.

Записала В. М. Пономаренко 16.11.1980р. у с. Крячківка Пиряпгинського р-пу Полтавської обл. від Ф. П. Загорулько, Т. Я. Попко, М. П. Байду к, В. Ф. Загорулько,

А. С. Попко.

8. Тече річечка невеличечка, схочу, перескочу

І.Те-че річеч – ка не-ве-ли- чеч - ка, ско-чу, пе - ре -Л ц

г’"І

yj . ; 
Ч–


 J

Р л


1* л
f ._Р

– = 

– "zp7*– И " –. ~ ^

ско – чу. Ой від - дай ме - не,

-М–

=*=ИМ

^ =–f–-

мо – я ма – тін – кс),


іа-f- j л

за ко – гс #

> я

с

 _Г ^

ТО – Ч)


л

1. Тече річечка невеличечка, скочу, перескочу.

Ой віддай мене, моя матінко, за кого я схочу.

2. Ой як віддала – наказувала в гостях не бувати:

- Через сім років, донечко моя, будеш прилітати!

3. Терпіла я рік, терпіла я два, третій не стерпіла: Перекинулась сивой зозулею, в гості полетіла.

4. Лісом летіла, гілля ломала білими руками;

Полем летіла, поле кропила дрібними сльозами.

5. А мати сидить коло віконця, рушник вишиває,

А братчик ходить по подвір’ячку, ружо заряжає.

6. Ой мамко моя, порадо моя, що мені робити?

Зозуля кує, спати не дає, треба її вбити.

7. Ой синочку мій, дитино моя, не бий цю зозулю,

Бо цій зозулі, як нашій дочці, на чужій сторонці.

8. Ой якби я знав, що це сестричка, просив би до хати, А як не сестра – сива зозуля, най йде в гай кувати.

302 –

Записав М. JI. Калетпик 26.08.1977 p. у с. Клембівка Ямпільського р-пу Вінницької обл. від Ганни Іванівни Калетпик, 48р.9. Ой у полю кирниченька

^5

pKcJY Itppp рI LTr-lffm

І.Ой у по-лю кир-ни – чень-ка, ой у по-лю кир-ничень-ка, кру-гомне-ї

3k

pU^lp'Jlp^p \l-Jj J мтра – ви – чень – ка, кру-гом не – ї тра – ви – чень – ка.

Вар. 1)


1)

2)

3)3)

£

F ирРРРр“ррр2.Там ко-зак 16.У – же брат-чик ко(ня)

–3-І 1–3-

1. Ой у полю кирниченька, (2) Кругом неї травиченька. (2)

2. Там козак сіно коси,

Ой там козак сіно коси,

А дівчина воду носи. (2)

3. Брала воду, добирала, (2)

Із козаком розмовляла. (2)

4. Козаче, козаченьку,

Ой козаче, козаченьку,

Сватай мене, молоденьку. (2)

5. Як тебе, дівко, сватать,

Ой як тебе, дівко, сватать,

Як у тебе брат проклятий. (2)

6. Счаруй, дівко, брата свого, (2) Будеш мати миленького. (2)

7. Умер батько, вмерла мати, (2) Не навчили чарувати. (2).

8. Біжи, дівко, у лісочок,

Там у лісі при долині

Ой там росте дві калині. (2)

9. Там росте дві калині,

Ой там росте дві калині,

На калині дві гадині. (2)

–303 –

10. Калину дощик січе,На калину дощик січе,

А гадину сонце пече,

А гадині з рота тече.

11. Підкладь, дівко, кановочку (2) Під гарячу головочку. (2)

12. Натече гаді з рота,

Як натече гаді з рота,

Ти зчаруєш брата свого. (2)

13. Пішла дівка це зробила, (2) Свого брата й отравила. (2)

14. Сестра брату письмо пише:

- Приїдь, брате, у гостину, Буду я тебе стрічати,

Буду я тебе вгощати.

15. Ще братик у крамниці,

Ой ще братик у крамниці, Ждут його чари на полиці. (2)

16. Уже братчик коня сідлає, (2) Сестра чари вже здіймає. (2)

17. Уже братчик й у дорозі, (2) Ждут його чари на порозі. (2)

18. Уже братчик доїзжає, (2) Сестра чари наливає (2)

19. Ой на, брате, цього пива, (2) Бо я його сама пила. (2)

20. Узяв братчик та й напився, (2) На коника повалився. (2)

21. Що, сестро, це за пиво,

Ой що, сестро, це за пиво,

Що за серце так схопило? (2)

22. На, сестро, цю подушку,

Ой на, сестро, цю подушку, Ратуй мене й мою душку. (2)

23. Сестричка осміхнулась:

- Не на те я чарувала.

Щоб я тебе ратувала! (2)

24. Ой на, сестро, це сіделце, (2) Ратуй мене, моє серце! (2)

25. А сестричка осміхнулась:

- Не на те я чарувала,

Щоб я тебе ратувала! (2)

304-

26. На, сестро, цего коня,Ой на коня вороного,

Ратуй мене, молодого! (2)

27. А сестричка осміхнулась:

- Не на те я чарувала,

Щоб я тебе ратувала! (2)

28. Уже братчик дух спускає, (2)

Д сестричка умліває. (2)

29. Ні брата, ні козака,

Ой ні брата, ні козака, – Пішла дівка за жебрака,

Пішла заміж за жебрака.

30. Жебрак ходи, хліба проси, (2)

А дівчина торби носи. (2)

31. Що випроси, то все в торбу, (2)

Куди ходи – дівку в морду:

- Носи, дівко, добре торбу!

32. Сестра сльози проливає, (2)

Свого брата вспоминає. (2)

33. Ой за брата гріхи маю, (2)

Із жебраком віка доживаю! (2)

Записав М. Л. Калетник 5.07.1981 р. у с. Клембівка від Степаниди Микитівни Мельник, 72р.

Виконання має рідкісну особливість: строфи 2, 4, 5, 9, 10, 12, 15, 21–23, 26, 29 починаються з “неповного” такту (див. вар. 1). Замість структури (4+4) С. Мельник застосовує форму (3+4). Це настільки рідкісне явище, що його можна вважати прикметою індивідуального стилю цієї співачки. Треба сказати, що у такій багатокуплетній баладі перебивки парного ритму J J J J J J J J тридольністю вносять цяточки ритмічної свіжості (у співі двочетвертний такт з “випадінням” першої вісімки сприймається на 3/8 J j J).

10. Та жила вдова да сім год на Подолі j ~ 90 Parlando rubato

J’ J’ J_..J. ji

w

w–w1 .Та жи – ла ” вдо – ва З

да сім год на По-до – лі

да не ма

ла ні вдо

ва да~'со-бі зро-ду доль[і].

305 –


1. Та жила вдова да сім год на Подолі

Да не мала йі вдова да собі зроду доль[і].

2. І вдова мала да й на всю їй долі,

Що сім синів йа восьмую Галь[у].

3. А всі сини порослі да всі в розбой пошлі,

А дочка Галя зросла да за крамара по[шла].

4. Ой їде крамар да крамар крамуваті

Да бере ш із собою да Галю торгова[ті].

5. А розбойніки вішлі да крамара й убілі,

Крамара й убілі да Галю полюбі[лі].

6. Ой повезли Галю да й у чистеє полє

Да й прив’язалі Галю да до сосни коса[ми].

Записав А. І. Іваницький 30.06.1983р. в с. Товстий Ліс Чорнобильськогор-пу Київської обл. від Насті Ігиатівни Зінченко, 80р.

У ритмомелодиці й виконанні збережено цінні епічні ознаки старовинного баладного стилю (вільність темпоритму, широкі інтонаційні кроки, які пов’язані з мовними інтонаціями). Перша строфа – це зразок інтонаційної “моделі”, яка в наступних куплетах вільно варіювалася. Див. цей же вар. наспіву у виконанні Насті Зінченко серед жнивних: “Марино, Марино, чого ходиш, блудиш” (три варіанти музичних строф). Слід зазначити, що у Київському Поліссі баладна тематика становила вагому функційну (але не типологічну) частину співів на жнивах.

Деталізовану транскрипцію поліського варіативно-імпровізаційного баладного сольного стилю див. також нижче у пісні “Було два чужоземці да поманювали дєвки”.

11. Було два чужоземці да поманювали дєвки і*~106 Rubato ,,

£

Є?

ТЇТЩ-1 .Бу – ло два чу – жо-зем ці

V

дапо-ма – ню-ва-ли дєвки.О-дин чужо-зе-мець

п’є да гу-ля –є, а дру-гий чу-жозе-мець дєв-ки пуд-мов-ля – є.

/ N \

Я Р- – '' '' т-~^2.-Хо – дім із на

ми, з на-ми, ко за-ка-ми, луч-чете-бе бу – де,

L LL –> ■ ” V

т

як у тво – єй ма-ми! З.Дур-на бу-ла дєв – ка, взя-ла послу – ха – ла,–306-

ІЗ

3+6зти-ми козака – ми сі-лай по-ї-ха-ла. 4.При – їж-жа-є ко – зак

16

у ліс до сос – нида при в я –зав дєв – ку

досос-ни пле-чима,

19

“■ – йщ22

а у бор о – чи – ма. 5.Горить сосна, го – рить, па – ла

V

25

кри-читьдєв-ка,не вга-ва-є: 6.-Ахто,доб-рі шо-ди,чу-є, то йдіть,по-paтуй-те,а хто доч-кима-є, не-хаина-у-ча-є, не-хайізсол-да-та-ми гу-лятьне пус-ка-є.

*) Хроматизм ля-бемоль-ля-бекар виникає не на ладовій основі, а є наслідком впливу інтонацій мовлення, які взагалі показові для цієї співачки та для цієї балади. Див. також такти 2, 5, б, 7, 8, 11, 13, 14, 20 – прояви інтонацій мовлення.

1. Було два чужоземці да поманювали дєвки.

Один чужоземець п’є да гуляє,

А другий чужоземець дєвки пудмовляє.

2. Ходім із нами, з нами, козаками,

Лучче тебе буде, як у твоєй мами!

3. Дурна була дєвка, взяла послухала,

З тими козаками сіла й поїхала.

4. Приїжжає козак у ліс до сосни

Да прив’язав дєвку до сосни плечима,

А у бор очима.

5. Горить сосна, горить, палає,

Кричить дєвка, не вгаває:

6. А хто, добрі люди, чує,

То йдіть, поратуйте,

А хто дочки має, нехай научає,

Нехай із солдатами гулять не пускає.

Записав 7.07.1983 p. А. І. Іваницький в с. Вільшанка (Ольшанка за місцевою вимовою) від Пелагеї Савівни Заєць, 75р.

-З 07-


Незважаючи на певну дефектність (пісню виконавиця давно не співала), запис становить значну цінність. Це один з небагатьох зразків, де старовинний стиль баладних рецитацій збережено у рідкісній чистоті. Співомовний характер виконання показовий для усіх компонентів музики: ритму, інтонації, ладу (див. примітку під нотами), він властивий поліському співочому стилю. Тому наявні порушення форми (музичної та поетичної) ніскільки не зменшують цінності цієї пісні як одного з найбагатших історичних документів імпровізованого сольного виконавства.

Нижче подано модель архетипу (у подвійному ритмічному збільшенні), що закріплений у підсвідомості співачки. Цілком доказовою у ньому є ритмічна форма сегментів JJJJ J J, підтверджена численними варіантами цієї балади (Балади. Кохання та дошлюбні взаємини / Упоряд. О. І. Дей, А. Ю. Ясенчук, А. І. Іваницький. – К., 1987. – С. 274–289). Мелодичну модель утворено із 3-ї строфи, але її типовість підтверджується близькими варіантами у тактах 2, 3–6, 8–10, 17–19, 23–24 тощо інших строф:

11-а.

:УІ.р 1^З.Дур-иа бу-ла дсп – ка, тя-ла по-слу-ха > ла, з ти-ми ко – за – ка – ми сі-ла по – ї – ха – ла.

При порівнянні моделі з реальними нотами балади стає очевидною схильність співачки до імпровізації. Підзабуту пісню вона, спираючись на добре засвоєний архетип, переконливо відтворила у вільному співомовному стилі Полісся. З художнього погляду цей зразок справляє таке ж переконливе враження, як кобзарські рецитації або лірницькі псальми.

12. Маріє, Маріє, чого гаєм блудиш?

J = 84 Одна

1)

2)

SEз–і

3)

\ (і) ма . рі . 'Є; ]^[а. рі . е,•і , Усі _ 4).

чо – го га – єм блу – диш,

vfr

5)

ви-дать ти, Ма – рі – є.мо – го си

на лю[биш], (ъ)


ft– –

s–– 1

Ba^l,2).
v––а

J •

L =1–|

–1> 
11 –J

a3)4). 

* 0

4)0 ” – 1
–0“ Л 1*

Ь)

У
–** лш

і
ш


-0
–308-

1. (і) Маріє, Маріє, чого гаєм блудиш?

Видать ти, Маріє, мого сина лю[биш], (ъ)

Видать ти, Маріє, мого сина лю[биш].

2. Якби не любила, то би не блудила,

Я за твоїм сином бистру річну брил [а]. (2)

3. Ой брила та брила, чуть ся не втопила,

Три роки любила, ще ся не налюбил[а]. (2)

4. В зеленій дубині Василь сіно коси,

А йому Марія дитину принос [ить]. (2)

5. Василю, Василю, на тобі дитину,

Бо Бігме, Василю, на покіс покин[у]. (2)

6. Маріє, Маріє, шо би треба дати,

Шоб це цю дитину з покосу підня[ти]? (2)

7. Та взяв на рученьки та й став та й думаї,

Як свою мамусю умовити ма[є]. (2)

8. Мамо ж моя, мамо, шо це за причина:

Найшлася в покосі маленька дитин[а]. (2)

9. Василю, Василю, шо це за причина:

Під брамою плаче молода дівчин[а]. (2)

10. Василю, Василю, бери ї’ до хати,

Та ти будеш батьком, вона буде ма[ти]. (2).

11. Та й ти будеш батьком, вона буде мати Та й будете вбої сина годува[ти]. (2).

Записав 6.08.1984p. А. І. Іваницький у с. Василівна (за місцевою вимовою – Василівні) Сокирянського p-ну Чернівецької обл. від Єлени Мельник, 80 р, Ганни Кучерявої, 54p., Ольги Кримняк, 51 р. (мати і дві дочки).

Єлена Мельник заспівувала тільки першу строфу, далі з двома дочками співали разом. Прикраси (морденти) виконувала тільки Є. Мельник. Варіації 1–5 також робила вона; дочки, підспівуючи тихенько, давали у цей час не дуже чіткий інтонаційний “фон”. Це приклад гуртового виконання мелодії старовинного, суто сольного баладно-епічного стилю (див. також № 183), коли все зосереджується на вправності ведучого-лідера.


Каталог: Umf www -> books -> hresto


Поділіться з Вашими друзьями:
1   ...   21   22   23   24   25   26   27   28   ...   47


База даних захищена авторським правом ©res.in.ua 2019
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка