Навчальний посібник для вищих навчальних закладів культури І мистецтв I-IV рівнів акредитації Київ 2008 (477)(075. 8)Сторінка24/47
Дата конвертації05.05.2016
Розмір3.9 Mb.
ТипНавчальний посібник
1   ...   20   21   22   23   24   25   26   27   ...   47

Візьми свою жінку, віддай тютюн-люльку, Необачний!

Гей, долиною, гей, широкою,

Необачний!

5. Мені з жінкой не возиться, (2)

А тютюн та люлька козаку в дорозі Знадобиться!

Гей, долиною, гей, широкою,

Знадобиться!

6. Гей, хто в лісі, озовися! (2)

Та викрешем вогню, та закурим люльку, Не журися!

Гей, долиною, гей, широкою,

Не журися!

Українське народне багатоголосся // Упоряд. Василенко 3., Гордійчук М. та ін. К, 1963.-С. 45.

22. Ой не пугай, пугаченьку

Поважно Р

Ілле:

f В Г J ГГгТ?

~9 tt- Jf

1 .“Ой не пугай, пу

га – чень – ку,

Г\ І –


> ^ к ІІ £

ои не пу – р

гай,

ҐТ\


ш

пу

гачень – ку, в зе – ле – но – му байра – чень – ку!

1. “Ой не пугай, пугаченьку, (2) В зеленому байраченьку!”

2. “Ой як мені не пугати, (2) Що все гори та байраки,

288-


3. Що все гори та байраки, (2)

Нігде мені гнізда звити,

4. Нігде мені гнізда звити, (2)

І діточок розплодити”.

5. Ішла вдова долиною (2)

З маленькою дитиною,

6. Сіла вдова спочивати (2)

З своїм сином розмовляти:

7. “Ой сину ж мій малесенький, (2)

Де ж твій батько ріднесенький?”

8. Сидить орел над водою, (2) Розмовляє з удовою:

9. “Не плач, не плач, молода удово, (2) Бо я твого мужа знаю,

10. Бо я твого мужа знаю, (2)

Тричі на день од відаю,

11. І снідаю, й обідаю, (2)

А в третій раз вечеряю,

12. Та на лоба наступаю, (2)

З лоба очі випиваю.

Записав у 1860-хроках М. Лисенко в Чернігові ІІЗолоті ключі. Вип. 2 / Упоряд. Д. М. Ревуцький. – К., 1964. – С. 39–40.

23. Ой не пугай, ой не пугай, пугаченьку

1. “Ой не пугай,

Ой не пугай, пугаченьку,

В зеленому та й, ой, байраченьку”.

2. “Ой як мені,

Ой як мені не пугати, – Нічим діток го... ой, годувати”.

Записано 1952 р. експедицією ІМФЕ у с. Ковалівка Диканського p-ну Полтавської обл. від мішаного хору. Транскрибували М. Кущ та М. Гордійчук І / Українське народне багатоголосся / Упоряд. 3. Василенко, М. Гордійчук та ін. – К., 1963. – С. 343.

Порівняння двох варіантів пісні “Ой не пугай, пугаченьку” дає вичерпне уявлення про особливості одноголосого (хроматизованого) та багатоголосого (діатонічного) народних співочих стилів.

24. “Про смерть Лебеденка від гайдамаків” (гайдамацька)

J = 72

ЦЦ


І.Ой як по –ї – хав та пан Ле-беден – ко

а и у млин

за му – кою,

а и пе ре – стрі-ли П\

йо-гога-й-да – ма-ки

Ш ~


10

в тем-нім лу – зі на – д рі – ко

ю, а й пе – ре – стрі-ли Г\

13

ио – го гаи-да-ма – кив тем-him лу – зі на – д pi – ко – ю.

16

А й здо – ров, здо – ров,па – не Ле-бе – ден – ку, як ми дав – но

Jf 4 ”–

” 

і 


rj

• ч

т5–

^4

ф 


/
 1

Г4Я-–• ,:|
t–18

ви – да – ли

ся!

Що ко – лись ми вмі – стіРр

пи – ли та гу – ля – ли,

та за – бу – ли по – п – ро – щать – ся. –290-

ирйи

1. Ой як поїхав та пан Лебеденко а й у млин за мукою,

А й перестріли його гайдамаки в темнім лузі над рікою. (2)

2. А й здоров, здоров, пане Лебеденку, як ми давно видалися!

Що колись ми вмісті пили та гуляли, та забули попрощатися! (2)

3. Ой дай же нам, пане Лебеденку, хоч коня вороного!

- Ой не дам, не дам, панове молодці, ой хоч вас тут і много! (2)

4. Ну то дай же нам, пане Лебеденку, хоч рябую кобилу!

- Та не дам, не дам, панове молодці, хоч я й сам тут загину. (2)

5. Гей, як підняли пана Лебеденка та на три списи вгору,

Ой та вдарили пана Лебеденка та й об пень головою. (2)

6. Гей, положили пана Лебеденка та на жовтім пісочку:

- Гей, скидай тепер, та превражий сину, та штани і сорочку! (2)

7. Ой прилетіла сива зозуленька, гей, та сіла на вільсі,

Та питається пана Лебеденка: “Чи не хочеш [ти] пити та їсти?” (2)

8. Ой не хочу ж я, сива зозуленько, ой ні пити, ні їсти,

А просю тебе, сива зозуленько, передай [моїй] матусі звістку. (2)

9. Гей, прилетіла сива зозуленька та сіла на возстрісі,

Ой вийшла з хати стара Лебедиха, аж в неї руки в кісті.7 (2)

10. Ой сусідоньки, мої голубоньки, який міні сон приснився:

Та що десь мій син, мій син Лебеденко в чужім краї оженився. (2)

11. Гей, що вже цей сон, стара Лебедихо, та й мале дитя знає,

Ой що вже твого сина Лебеденка та й на світі немає... (2)

Записав 1908 р. О. Г. Сластіон від лірника Івана Миколайовича Скубія, 50 p., із с. Лелюхівки Кобеляцького пов. Полтавської губ. 11 Колесса Ф. М. Мелодії українських народних дум/Упоряд. С. Й. Грица. –К., 1970.-С. 510–511.

Лебеденко, очевидно, історична особа, один із тих подільських козацьких старшин, що перейшли в середині XVIII ст. на службу до поляків. Гайдамаки, серед яких були й козаки, мстилися своїм колишнім товаришам-зрадникам.

25. Максим козак Залізняк, козак з Запорожжя (гайдамацька)

і1 = 184

ТГ'Н ih т >

-f0 

h Ь––*

1 ^ m ' Я і j І

1 .Мак – сим ко –

• *–* –U ”–'.І.. зак

5–


і■ р j' ig

За – ліз – няк, ко–4 U 1

зак з За – : ю –

ш d

ро – жжя,

Ч.


IIF і

Т

р J J рIV,

* • * J
J /

 ф II


як ви – ї – хав на Вкра – ї – ну, як пов – на – я ро – жа.

7 У тісті, в борошні.

–291 –


1. Максим козак Залізняк, козак з Запорожжя,

Як виїхав на Вкраїну, як повная рожа. (2)

2. Зібрав війська сорок тисяч в місті Жаботині,

Обступили город Умань у їдній годині. (2)

3. Обступили город Умань, поробили шаньці,

Як вдарили з семи гармат у середу враньці. (2)

4. Як вдарили з семи гармат у середу враньці,

Накидали у годині жидів повні шаньці. (2)

5. Не їдная лядська вдова за город втікала;

Не їдная бідна мати із дітьми прощалась. (2)

Записав М. Лисенко. Малі Крути Балтського пов. І/Збірник українських пісень. Зібрав і у ноти завів М. Лисенко. Випуск перший. – К., 1890 p.. – № 12.

Йдеться про облогу Умані та жорстоку розправу гайдамаків з поляками та євреями-орендарями. Події Коліївщини – козацько-селянського повстання на Правобережжі 1768 р. – відтворено у поемі Тараса Шевченка “Гайдамаки”.

–292-

Балади. Співанки-хронікиБАЛАДИ

Балада – багатокуплетна пісня з розвиненим сюжетом, гостродраматичного змісту. В народних баладах переважно змальовуються побутові конфлікти та любовні драми з трагічною розв’язкою. Зміст балад має узагальнений характер. Більшість сюжетів поширені серед народів Європи і тому є мандрівними. Старовинні балади належать до одиночного речитативно-декламаційного виконання, але таких збереглося й записано небагато. Від XIX ст. балади прискорено ліризувалися, перетворившись на різновид ліричної пісні. Значна частина баладних пісень існує зараз у скорочених (ліризованих) версіях і виконується багатоголосо.

J = 96 Solo

1. Ой там, на горі, в шовковій траві

a Solo Coro |

|> i J О’и j J jj 11^ j pifi jj^ и

І.Ой там,

на го-pi,

в шов –ко –

вш тра-ві

СИД1-

j J iTiiiJ j k/jJh1.

2.

-в-ло со – бі

1. Ой там, на горі, в шовковій траві Сиділо собі пара голубів. (2)

2. Де взявся стрілець, козак-молодець, Убив, розлучив пару голубів. (2)

3. Голуба убив, голубку ранив,

Узяв під полу, приніс додому. (2)

4. Узяв під полу, приніс додому, Насипав пшонця аж по колінця. (2)

5. Голубка не їсть, голубка не п’є,

Все на ту гору плакати іде. (2)

6. Голубко моя, сизокрилая,

Чого ти така воркотливая?

тт

-бів.


–293-

7. Ой єсть у мене сім пар голубів,

Лети, вибирай, може, там і твій. (2)

8. Ой я літала, вже вибирала – Нема такого, як утеряла. (2)

9. Хоч пір’ячко те, та не так гуде,

Не так загуде, як до мене йде. (2)

10. Хоч пір’ячко те, та не той пушок,

Як заворкує – не той голосок. (2)

Записав 13.03.1988p. А. І. Іваницький в с. Крюковщина Києво-Святоиіинського р-пу Київської обл. від Надії Петрівни Рудник, 49 p., родом з с. Ходосіївка КиєвоСвятоиіинського p-ну, та Анатолія Адамовича Рудника, 45р.

2. Ой та вдова молода породила два сина

J = 84

£

£SEE SEES

1 .Ой та вдо – ва мо – ло – да

по – ро – ди – ла

два си – на.

її ItF

ГИИ!


По – ро – ди – ла

два си – на.

1. Ой та вдова молода Породила два сина.

Ги – гий! Породила два сина.

2. Породила два сина

Ще й Ванюшу й Василя.

3. I Ванюшу й Василя В біле плаття завила.

4. В біле плаття завила Та й на воду пустила.

5. Ой ти вода, піточок,

Возьми моїх діточок!

6. Корми моїх діточок

До двадціть п’ять літочок.

7. Дваціть сім як пройшло, Став корабель припливать.

8. Став корабель припливать, Вийшла вдова воду брать.1 За аналогією в наступних строфах повторюється приспів “Ги-гий!” з другим рядком.

–294-


9. Гой ти, вдова молода,

Чи підеш ти за нас два?

10. Чи підеш ти за нас два,

За Ванюшу й Василя?

11. За Ванюшу сама йду,

За Василя дочку шлю.

12. Який типер світ настав,

Шо син матір ни впізнав.

13. Шо син матір ни впізнав,

Брат з систрою шлюб узяв.

Записав 6. 08. 1986p. А. І. Іваницький у с. Волошкове Сокирянського p-ну Чернівецької обл. від Паладії Мудрик, 82 р.

3. Віддавала мати дочку на чужую стороночку

Усі

І.Від-да-ва-ла ма-тидоч – куна чу-жу-ю сто-ро-ноч – ку,

НП і," Г ,h

j)

ва – ла:


а як від – да – ва – ла, та й на – ка – зу

.ь ...і1 ^ L

Ш

■Не йди, доч – ко, до - до - моч - ку1. Віддавала мати дочку На чужую стороночку,

А як віддавала, та й наказувала:

- Не йди, дочко, додомочку!2

2. Дочка мамці не стерпіла Та й додому прилетіла.

Перекинулася сивой зозуленькой Та й в вишневий садок сіла.

3. Та й в вишневий садок сіла Та й начала кувати:

- Вийди, стара ненько, послухай близенько Своїй дочки голосочок!

1 3^4 рядки співаються двічі.

–295-


4. Мати рідна виходить,

Білий рушник виносить,

А як нагадала, що дочку віддала, – Обілляли гіркі сльози.

5. Чи я тобі, моя мамко,

У роботі не годила,

Шо ти м’не віддала, головку в’язала Та й кого я не любила?

6. Чи я тобі, моя мамко,

Хліба-соли переїла,

Шо мене віддала, головку в’язала,

Тай кого я не хотіла?

7. Ой ти ж мені, моя дочко,

Хліба-соли не доїла, –

Лиш тебе віддала, головку в’язала,

Шоб ти дівкой не сиділа.

Записав 30.08.1986 p. А. І. Іваницький в с. Вороновиця Кельменецького р-ну Чернівецької обл. від Євдокії Бабій, 58 p., та Марії Єременко, 58 р.

Багатоголосся нестандартне з ладового погляду. У нижньому голосі – автентичне поєднання двох еолійських тетрахордів – старовинна, добре збережена структура. Верхній голос обіймає дорійський гексахорд (такти 5–6) та квінтакордові інтонації (такти 7–8). Несподіваним є те, що у верхньому голосі мажор, а в нижньому –мінор. Насправді ж такий склад постав у наслідок опори на архаїчні поспівки (тетрахорди і типовий для Бессарабії дорійський гексахорд). Загалом це досить рідкісний приклад, по-перше, альтерації через октаву, по-друге, точно закріпленого значення інтонації великої терції за верхнім голосом, а малої – за нижнім.

4. Ой у лузі при калині

J = 90 Одна

її

 try


прика-ли-ні (ъ) ко-ли-са-

V

1.(ь) Ой у лу – зіла

ш

£w–* wf~. г”т

дві ди-ти – ні, (ъ)

Одна

Ган-ну-си – наі

ко-ли-са – ла Ган-ну-си – на З –

ЗІ

*

If Іг г

дві ди-ти – ні,

(ъ) 2–9.Ко – ли – са – ла

та и пла-ка – ла,

296-

Усі


і

г

по-ки іпра-ва руч – ка

ни зі – в я – ла.7 <р> (ъ)

1. Ой у лузі при калині

Колисала Ганнусина дві дитині. (2)

2. Колисала та й плакала,

Поки її права ручка ни зів’яла. (2)

3. Як зів’яла права ручка,

Типер жи я, моя мамцю, ни дівочка. (2)

4. Типер жи я ни дівочка –

На головці нима бинди, ни віночка. (2)

5. Нима бинди, ни віночка –

Лиш на ручках малесинька дитиночка. (2)

6. Сестро ж моя, сестро рідна,

Поколиши міні дитя, бо я бідна. (2)

7. Сестро моя приподобна,

Чи я тобі ни казала3:

Ни кохайся з дворянином, бо ж ни годна. (2)

8. Бо дворянин, привражий син,

Зведе тибе з розумочку та й покини. (2)

9. Бо дворянин дрібно пиши, –

Ни їдною красавицю з дитям лиши. (2)

Записав 6.07.1984p. А. І. Іваницький у с. Василівка Сокирянського p-ну Чернівецької обл. від Єлени Мельник, 80р, та Ганни Кучерявої, 54р. (мати і дочка).

Давня тетрахордова основа наспіву збережена в другому голосі. Верхній голос можна вважати ладотворчо нейтральним: це верхня втора пізнього походження (імовірно, вже XX століття).

5. Оженився молод хлопець, пішов на війну

= 144 Одна

Усі

*

£и

1.0 же – нив – ся мо – лод хло-пець, пі – шов на вій – ну3 Цей рядок виконується на мелодію 11–12 тактів.

M А' іЧ' ”їлг

ли – шив жін – ку Ма – ру – си – ну на ма – ти ста – ру.

1. Оженився молод хлопець, пішов на війну,

Лишив жінку Марусину на мати стару.4

2. Казав її гудувати пшиничним хлібом,

Казав її напувати медом ще й вином.

3. Вона ж її гудувала сирим ящиром,

Вона ж її напувала гірким полином.

4. Як виїхав козаченько за круту гору,

Пустив коня на долину в шовкову траву.

5. Пустив коня на долину в шовкову траву,

А сам ляжу, відпочину годину й одну.

6. Та й приснився козакові неприємний сон:

З-під правого рукавчина вилетів сокол.

7. З-під правого рукавчина синяя птиця,

Приснилася козакові в саду криниця.

8. Та й піднявся молод хлопець на білі ножки,

Сідлаї коня вороного, іде до ворожки.

9. Добрий вечір, ворожечко, як ти тут живеш?

Розгадай ще й цей соночок, як добре знаєш.

10. Та що ж би я за ворожка в цім краю жила,

Щоб я тобі цей соночок не розгадала.

11. Твоя жінка Марусина сина родила,

Ще й час було до світання, як сама вмерла.

12. Ой виїхав козаченько за круту гору,

Ніде світла не видати, лиш в його двору.

13. Як під’їхав козаченько під ті ворота:

- Ой стань, жінко Марусино, порадо моя!

14. Як під’їхав козаченько під білу стіну, – Його жінка Марусина лежить на столу.

15. Ой стань, жінко Марусино, стань же, не лежи,

Розплакався син маленький – на руки візьми.

16. Ой синочку мій, синочку, говори зі мной,

Ой синочку мій, синочку, пропав я з тобой!

Записав 17.08.1985 p. А. І. Іваницький у с. Пригородок Хотинського p-ну Чернівецької обл. від Марії Шевчук, 41 р. (заспівує), Марії Рибак, 41 р. (виводить) – усього гурт із 7-ми осіб.

4 Другий рядок співається двічі.

–298-


“Голосом”

одна


(фальцет)

6. Да любив парень распрекрасную девку

J = 60

Solo


“Горлом” одна (грудне резонування)^

1.Да лю – бив

па – рень

рас-пре-


ш

–ffl=h
,–п\ 4 f *fMp

~d ж ff ff ГІГ ґ ^ ГІГГгУ

frr\ тТ X / . ~ т .J т

■^3/ 4 –і/ ч +Т Л

крае – н


УхР Р

У – (У)-ю Solo*=* CLTf –1

дєв – ку,

4 |--Ь


Чру *-=з– –У1*4

да о – й не ду – ма – (в)

– : 1–$


|іу^“ –=$2.

(У) –ю


дєв – ку,

-J-* ” * ^ J Ч О ■ ” *–4

да о-й не ду – ма – (в)

Solo

і to–^ ;–■ Sj-– Vї...

7?¥óГ1 г-

ї – ї ^

\ ^ (*ї

брать. 2-(1 Ji J J1 J, JTji дг JVI

5.Да йнеду-мав ї-ї брать... А во-IIі ^

 ш. ш. ^ 

-Є-

Каталог: Umf www -> books -> hresto


Поділіться з Вашими друзьями:
1   ...   20   21   22   23   24   25   26   27   ...   47


База даних захищена авторським правом ©res.in.ua 2019
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка