Навчальний посібник для студентів вищих медичних навчальних закладівСкачати 18.13 Mb.
Сторінка187/188
Дата конвертації16.08.2021
Розмір18.13 Mb.
ТипНавчальний посібник
1   ...   180   181   182   183   184   185   186   187   188
ТЕСТОВІ ЗАПИТАННЯ
1 Перелом плечової кiстки. У якому мiсцi, швидше за все, сталося ушкодження?

A. У дiлянцi хiрургiчної шийки.

B. У дiлянцi бічного надвиростка.

C. У дiлянцi тiла.

D. У дiлянцi анатомiчної шийки.

E. У дiлянцi голівки плеча


2 Травма в дiлянцi задньої частини лiктьового суглоба. Який вiдросток i якої кiстки травмовано?

A. Лiктьовий вiдросток лiктьової кiстки.

B. Променевий вiдросток променевої кiстки.

C. Шилоподiбний вiдросток лiктьової кiстки.

D. Вiнцевий вiдросток лiктьової кiстки.

E. Променевий вiдросток променевої кiстки.


3 Травма присередньої частини зап'ястка. Яка з кiсток зап'ястка найiмовiрнiше, травмована?

A. Горохоподiбна.

B. Кістка-трапеція.

C. Головчаста.

D. Трапецiєподiбна.

E. Човноподiбна.


4 Не працює дельтоподiбний м'яз. Якi з перелічених кiсток i в якiй частинi зазнали травми?

A. Верхня третина плечової кiстки i акромiон лопатки.

B. Верхня третина плечової кiстки i дзьобоподiбний вiдросток лопатки.

C. Акромiальний кiнець ключицi i пiдостьова ямка.

D. Акромiон i нижня третина плечової кiстки.

E. Акромiон i горбики плечової кiстки.


5 Перелом бічної кiстки передплiччя у середнiй третинi. Яка з кiсток передплiччя ушкоджена i яка саме її частина?

A. Променева кiстка, дiафiз.

B. Лiктьова кiстка, метафiз.

C. Лiктьова кiстка, епiфiз.

D. Лiктьова кiстка, дiафiз.

E. Променева кiстка епiфiз.


6 Травма у верхнiй третинi правого плеча. Якi кiстки можуть бути ушкодженi?

A. Плечова кiстка.

B. Груднина.

C. Лопатка.

D. Ключиця.

E. Ребра.


7 Травма в дiлянцi передньої частини тазової кiстки. Яка з кiсток таза ушкоджена?

A. Лобкова.

B. Сiднича.

C. Клубова.

D. Крижова.

E. Стегнова


8 Травма в дiлянцi задньої частини малого таза. Якi з кiсткових утворень малого таза, найiмовiрнiше, травмовано?

A. Крижi i сiднична кiстка.

B. Куприк i клубова кiстка.

C. Сiднична i лобкова кiстки.

D. Клубова кiстка.

E. Лобкова кiстка.


9 Травма з присереднього боку верхньої третини гомiлки. Яка з кiсток гомiлки ушкоджена та яка саме її частина?

A. Метафiзарна зона великогомiлкової кiстки.

B. Дiафiз малогомiлкової кiстки.

C. Метафiзарна зона малогомiлкової кiстки.

D. Апофiз малогомiлкової кiстки.

E. Апофiз великогомiлкової кiстки.


10 Яке найбiльш поширене мiсце перелому стегнової кiстки в похилому вiцi?

A. Шийка.

B. Верхня третина.

C. Тiло.


D. Вертлюг.

E. Нижня третина.


11 Травма у верхнiй частинi вiльної нижньої кiнцiвки. Яка з кiсток нижньої кiнцiвки ушкоджена?

A. Стегнова.

B. Малогомiлкова.

C. Великогомiлкова.

D. Надп'яткова.

E. П'яткова.


12 Травма на внутрiшнiй поверхнi середньої третини гомiлки. Перелом якого анатомiчного утворення найбiльш імовірний?

A. Дiафiз великогомiлкової кiстки.

B. Дистальний епiфiз малогомiлкової кiстки.

C. Дистальний епiфiз великогомiлкової кiстки.

D. Проксимальний епiфiз великогомiлкової кiстки.

E. Проксимальний епiфiз малогомiлкової кiстки.


13 Травма на бічнiй поверхнi гомiлки. Яка кiстка ушкоджена?

A. Малогомiлкова.

B. Великогомiлкова.

C. Надп`яткова.

D. П'яткова.

E. Бічна клиноподiбна.


14 Травма на присередньому боцi тильної поверхнi стопи. Перелом якої з кiсток заплесни найбiльш імовірний у цьому випадку?

A. Човноподiбної.

B. П'яткoвої.

C. Кубоподiбної.

D. Клиноподiбної бічної.

E. Надпяткової.


15 На рентгенограмi нижньої кiнцiвки в дiлянцi головки стегнової кiстки є тiльки одна точка скостенiння. Який вiк дитини?

A. 1 рiк.

B. 8 рокiв.

C. 5 рокiв.

D. 15 рокiв.

E. 7 рокiв.


16 На рентгенограмi стопи виявлено точка окостеніння в бiчнiй клиноподiбнiй кiстцi. Який вiк дитини?

A. 1 рiк.

B. 5 рокiв.

C. 8 рокiв.

D. 15 рокiв.

E. 7 рокiв.


17 Перелом кiстки, яка лежить у товщi сухожилка чотириголового м'яза стегна. До якої з перелічених груп кiсток належить ця кiстка?

A. Сесамоподiбнi.

B. Трубчастi.

C. Плоскi.

D. Повiтроноснi.

E. Змiшанi.


18 Видалення осколкiв голівки променевої кiстки та обривання зв'язок. Якi зв'язки при цьому було видалено?

A. Кiльцева зв'язка променевої кiстки i бiчна променева зв'язка.

B. Променева зв'язка голівки стегна.

C. Бiчна лiктьова зв'язка i бiчна променева зв'язка.

D. Бiчна лiктьова зв'язка.
19 Випинається плечовий вiдросток лопатки, пiд ключицею пальпується голівка плечової кiстки. Який дiагноз можна поставити?

A. Вивих у плечовому суглобi.

B. Перелом ключицi.

C. Вивих у груднино-ключичному суглобi.

D. Вивих в акромiально-ключичному суглобi.

E. Перелом плечової кiстки.


20 Дитина не може здiйснити супiнацiю та пронацiю передплiччя. В яких суглобах можливi цi рухи?

A. art. radioulnaris proximalis, art. radioulnaris distalis.

B. art. radiocarpea.

C. art. cubiti.

D. art. humeroulnaris.

E. art. humeroradialis.


21 Змiщення яких суглобових поверхонь вiдбувається при вивиху плечового суглоба?

A. Голівка плечової кiстки i суглобова западина лопатки.

B. Суглобова западина лопатки i грудинний кiнець ключицi.

C. Голівка плечової кiстки i акромiальний вiдросток лопатки.

D. Голівка плечової кiстки i акромiальньiй кiнець ключицi.

E. Суглобова западина лопатки i акромiальний кiнець ключицi.


22 Обмежилися рухи в променезап'ястному суглобi. Якi рухи, властивi цьому суглобу, слiд вiдновити?

A. Згинання-розгинання, вiдведення-приведення, коловi рухи.

B. Згинання-розгинання, обертання.

C. Згинання-розгинання, вiдведення-приведення, обертання.

D. Згинання-розгинання, коловi рухи.

E. Згинання-розгинання, коловi рухи, обертання.


23 На рентгенограмi таза всi З частини тазової кiстки роздiлено промiжками. Для якого вiку вони характернi?

A. 10 рокiв.

B. 20 рокiв.

C. 25 рокiв.

D. 40 рокiв.

E. 50 рокiв.


24 При пологах у жiнки виникло розходження лобкових кiсток. Який вид з'єднання кiсток постраждав?

A. Симфiз.

B. Синдесмоз.

C. Синхондроз.

D. Синостоз.

E. Дiартроз.


25 На операцiї з приводу перелому стегнової кiстки у суглобовiй порожнинi виявлено кров. Яка зi зв'язок кульшового суглоба ушкоджена?

A. Зв'язка головки стегнової кiстки.

B. Поперечна.

C. Лобково-стегнова.

D. Клубово-стегнова.

E. Сiднично-стегнова.


26 Зруйновано зв'язку голівки стегна. Яке ускладнення загрожує хворому?

A. Асептичний некроз головки стегна.

B. Нерухомiсть у кульшовому суглобi.

C. Змiщення суглобових поверхонь у суглобi.

D. Вивих кульшового суглоба.

E. Обмеження рухливостi в кульшовому суглобi.


27 Постраждалий не може розiгнути стегно. Дiагностовано розтягнення зв'язок кульшового суглоба. Якi зв'язки ушкоджено?

A. Клубово-стегновi.

B. Зв'язка голівки стегнової кiстки.

C. Сiднично-стегнова зв'язка.

D. Лобково-стегнова зв'язка.

E. Поперечна зв'язка вертлюжної западини.


28 Скарги на болi в колiнному суглобi. Про ушкодження яких внутрiшньосуглобних утворень можна думати?

A. Поперечної та хрестоподiбних зв'язок, менiскiв.

B. Менiскiв, косих i дугоподiбних зв'язок.

C. Менiскiв, поперечної зв'язки.

D. Хрестоподiбних зв'язок, менiскiв.

E. Колатеральних i пiдколiнної зв'язок.


29 Патологiчна рухливiсть великогомiлкової кiстки в колiнному суглобi в латеральний бiк. Про ушкодження яких зв'язок можна думати?

A. Присередньої колатеральної зв'язки.

B. Бічної i пiдтримувальної.

C. Бічної колiнної зв'язки.

D. Зв'язки надколiнника.

E. Присередньої пiдтримувальної зв'язки наколiнка.


30 Ушкодження менiскiв колiнного суглоба. При якому механiзмi травми може статися розрив менiскiв?

A. Розрив присереднього менiска – при ротацiї гомiлки назовнi, бічного – досередини.

B. При розривi бiчних зв'язок.

C. При розривi хрестоподiбних зв'язок.

D. При ушкодженнi зв'язок пiдколiнної ямки.

E. При вивихах гомiлки.


31Опускання голівки надп'яткової кiстки, що призвело до плоскостопостi. Iз слабкiстю якої зв'язки стопи це пов'язано?

A. Пiдошовної п'ятково-човноподiбної зв'язки.

B. Пiдошовної клино-кубоподiбної зв'язки.

C. Таранно-човноподiбної зв'язки.

D. Мiжкiсткової клино-кубоподiбної зв'язки.

E. Роздвоєної зв'язки.


32 Лижник впав на правий зiгнутий колiнний суглоб з пронацiєю гомiлки. Механiзм цiєї травми характерний при ушкодженнi:

A. Присереднього менiска.

B. Передньої схрещеної зв' язки.

C. Бічного менiска.

D. Поперечної зв'язки колiна.

E. Косої пiдколiнної зв'язки.


33 Видалення частки травмованої стопи по лiнiї суглоба Лiсфранка. Яку зв'язку необхiдно перетнути?

A. Медiальну мiжкiсткову заплесно-плеснову.

B. Роздвоєну.

C. П'ятково-човноподiбну.

D. Надп'ятково-човноподiбну.

E. Надп'ятково-п'яткову.


34 Гомiлка висувається вперед. Яка зв'язка колiнного суглоба ушкоджена?

A. Передня схрещена зв'язка.

B. Зв'язки пiдколiнної ямки.

C. Поперечна зв'язка кульшової западини.

D. Бiчнi зв'язки колiнного суглоба.

E. Задня схрещена зв'язка.


35 Патологiчний зсув гомiлки вперед вiдносно стегна. Це свiдчить про розрив зв'язки колiнного суглоба:

A. Передньої схрещеної зв'язки.

B. Поперечної зв'язки колiна.

C. Задньої схрещеної зв'язки.

D. Великогомiлкової обхідної зв'язки.

E. Малогомiлкової обхідної зв'язки.


36 Перелом кiстки, що лежить у товщi сухожилка чотириголового м'яза стегна. До якої з перелічених груп кiсток належить ця кiстка?

A. Сесамоподiбнi.

B. Плоскi.

C. Трубчастi.

D. Повiтряноноснi.

E. Змiшанi.


37 Показана ампутацiя стопи в дiлянцi суглоба Шопара. Яку ключову зв'язку необхідно перетнути для вичленення в цьому суглобi?

A. Lig.bifurcatum.

B. Lig. тalocalcaneum laterale.

C. Lig.cuneocuboideum dorsale.

D. Lig. mediale.

E. Lig. talocalcaneum interosseum.


38 Ушкодженi зв'язки надп`ятково-гомілкового суглоба. Припухлiсть пiд присередньою кiсточкою. Яку зв'язку, найiмовiрнiше, ушкоджено?

A. Дельтоподiбну зв'язку.

B. Роздвоєну зв'язку.

C. Обхідну i присередню зв'язки.

D. Обхідну i бічну зв'язки.

E. Надп'ятково-човноподiбну зв'язку.


39 Набряк на переднiй поверхнi колiнного суглоба, при рухах чутно хрускiт. Яку кiстку ушкоджено?

A. Наколiнок.

B. Шийка стегнової кiстки.

C. Лiвий надвиросток стегнової кiстки.

D. Правий надвиросток стегнової кiстки.

E. Голівка малогомiлкової кiстки.


40 Травма м'яких тканин мiж мало- i великогомiлковою кiстками. Який вид з'єднання ушкоджено?

A. Мембрана.

B. Зв'язка.

C. Шов.


D. Тiм'ячко.

E. Вклинення.


41 У деяких народiв Африки у дiтей не буває дисплазiї кульшового суглоба. До цього призводить:

A. Положення дитини на стегнi матері з розведеними нiжками.

B. Положення дитини зi зведеними нiжками.

C. Туге сповивання немовляти.

D. Генетичнi чинники.

E. Особлива форма колиски


42 Чим обмежений тристороннiй отвiр?

A. Довгою голiвкою трицепса плеча, великим i малим круглими м'язами.

B. Бiчною голівкою трицепса плеча, малим круглим м'язом, плечовою кiсткою.

C. Довгою голівкою двоголового м'яза плеча, великим i малим круглими м'язами.

D. Плечовою кiсткою, великим круглим м'язом, довгою голівкою трицепса плеча.

E. Лопаткою, малим круглим м'язом, короткою голівкою двоголового м'яза плеча.


43 Поранення передньої стiнки пахвової ямки. Якi м'язи ушкодженi при цьому?

A. Великий i малий груднi.

B. Дельтоподiбний i дзьобоплечовий.

C. Двоголовий м'яз плеча i плечовий.

D. Переднiй зубчастий i пiдлопатковий.

E. Великий i малий круглi.


44 Чим обмежений canalis nervi radialis?

A. Задньою поверхнею плечової кiстки i m. triceps brachii.

B. Задньою поверхнею плечової кiстки i m. anconeus.

C. Передньою поверхнею плечової кiстки i m. biceps brachii.

D. Передньою поверхнею плечової кiстки i m. coraobrachialis.

E. Передньою поверхнею плечової кiстки i m. braсhialis.


45 Травма плеча в дiлянцi великого горбка плечової кiстки, неможливiсть обертання плеча назовнi. Який м'яз постраждав?

A. M. infraspinatus et m.teres minor.

B. М. supraspinatus et m. teres major.

C. M. subscapularis et m. coracobrachialis.

D. M. deltoideus et m. supraspinatus.

E. M. teres major et m. teres minor.


46 Хворий не може вiдвести праву руку до горизонтального рiвня. Ушкодження якого з м'язiв викликало зазначене обмеження рухiв?

A. Дельтоподiбного.

B. Плечового.

C. Пiдостьового.

D. Двоголового м'яза плеча.

E. Великого круглого.


47 Запалення сухожилка пiдлопаткового м'яза. Яка функцiя кiнцiвки буде при цьому порушена?

A. Пронацiя плеча.

B. Нахил лопатки вперед.

C. Супiнацiя плеча.

D. Пiднiмання лопатки.

E. Пiднiмання ребер.


48 Запалення сухожилка пiдостьового м'яза. Яка функцiя кiнцiвки буде при цьому порушена?

A. Супiнацiя плеча.

B. Пронацiя плеча.

C. Нахил лопатки вперед.

D. Пiднiмання лопатки.

E. Пiднiмання ребер.


49 Перелом променевої кiстки нижче мiсця прикрiплення круглого м'яза-пронатора. Куди змiщений проксимальний вiдламок?

A. Наперед.

B. Назад.

C. Досередини.

D. Назовнi.

E. Догори.


50 Глибока рана передньої поверхнi плеча в нижнiй третинi. Ушкоджено м'язи. На якi м'язи хiрург накладе шви?

A. Двоголовий i плечовий.

B. Дзьобоплечовий i плечовий.

C. Бічну i присередню головки триголового м`яза і плеча.

D. Плечовий i лiктьовий.

E. Плечовий i плечопроменевий.


51 Ушкоджено м'язи передньої групи передплiччя. Яка функція порушена?

A. Згинання кистi.

B. Розгинання кистi.

C. Вiдведення кистi.

D. Приведення кистi.

E. Обертання кистi.


52 Середнi фаланги II – V пальцiв не згинаються. Якi м'язи ушкодженi?

A. Поверхневий згинач пальцiв.

B. Глибокий згиначiв пальцiв.

C. Червоподiбнi.

D. Долоннi мiжкiстковi.

E. Тильнi мiжкiстковi.


53 Середня i дистальна фаланги II-V пальцiв не згинаються. Якi м'язи ушкодженi?

A. Поверхневий i глибокий згиначi пальцiв.

B. Поверхневий згинач пальцiв i червоподiбнi м'язи.

C. Глибокий згинач пальцiв i червоподiбнi м'язи.

D. Червоподiбнi м'язи i долоннi мiжкiстковi м'язи.

E. Долоннi i тильнi мiжкiстковi м'язи.


54 Дистальна фаланга I пальця не згинається. Який м'яз ушкоджений?

A. Довгий м`яз-згинач великого пальця.

B. Короткий вiдвiдний м'яз великого пальця.

C. Короткий м`яз-згинач великого пальця.

D. Протиставний м'яз великого пальця.

E. Привiдний м'яз великого пальця.


55 Дистальна фаланга великого пальця не розгинається. Який м'яз ушкоджений?

A. Довгий м`яз-розгинач великого пальця.

B. Короткий вiдвiдний м'яз великого пальця.

C. Короткий м`яз-розгинач великого пальця

D. Довгий вiдвiдний м'яз великого пальця

E. Привiдний м'яз великого пальця.


56 Проксимальна фаланга великого пальця не розгинається. Який м'яз ушкоджений?

A. Короткий м`яз-розгинач великого пальця.

B. Довгий м`яз-розгинач великого пальця.

C. Довгий вiдвiдний м'яз великого пальця.

D. Короткий вiдвiдний м'яз великого пальця.

E. Привідний м'яз великого пальця.


57 У дiлянцi плечового суглоба виявлено перелом пiдсуглобового горбка. Сухожилок якого м'яза крiпиться в цьому мiсцi?

A. Довгої голівки m. triceps brachii.

B. Бічної голівки m. triceps brachii.

C. Довгої голівки m. biceps brachii.

D. Присередньої голівки m. triceps brachii.

E. Короткої голівки m. biceps brachii.


58 На мiзинцi кистi з'явився набряк, який поширився на кисть i дистальнi вiддiли передплiччя. Ушкодження якої синовiальної пiхви кистi сталося?

A. Загальної синовiальної пiхви згиначiв пальцiв кистi.

B. Тильної пiхви зап'ястних сухожиль.

C. Пiхви сухожилля м'яза-розгинача мiзинця.

D. Синовiальної пiхви лiктьового м`яза-розгинача зап'ястка.

E. Пiхви сухожилля променевого м'яза-згинача зап'ястка.


59 Хворий не може повернути кистi досередини. Який м'яз постраждав?

A. Квадратний пронатор.

B. Круглий пронатор.

C. Розгинач пальцiв.

D. Супiнатор.

E. Променевий м`яз-згинач зап'ястка.


60 Вивих плечового суглоба зі зсувом голівки плечової кiстки угору i вперед. Сухожилок якого м'яза може бути ушкоджений?

A. Довгої голівки двоголового м`яза плеча.

B. Короткої голівки двоголового м`яза плеча.

C. Довгої голівки триголового м`яза плеча.

D. Плечового м`яза.

E. Дзьобоплечового м`яза.


61 Ушкоджена верхня третина плеча.Виявлено вiдсутнiсть активного розгинання передплiччя. Який м'яз ушкоджений?

A. Триголовий м`яз плеча.

B. Двоголовий м`яз плеча.

C. Плечовий м`яз.

D. Дзьобоплечовий м`яз.

E. Великий круглий м`яз


62 Порушено функцiю задньої групи м'язiв. плеча. Порушення яких рухiв спостерігаються при рухах лiктьового суглоба?

A. Розгинання передплiччя.

B. Згинання передплiччя.

C. Вiдведення плеча.

D. Згинання плеча.

E. Розгинання плеча


63 Чим фiксована в лiктьовiй ямцi серединна лiктьова вена?

A. Апоневрозом двоголового м'яза плеча.

B. Плечовим м'язом.

C. Сухожилком триголового м`яза плеча.

D. Плечопроменевим м'язом.

E. Лiктьовим м'язом.


64 Паронiхiя мiзинця ускладнилася флегмоною кистi i передплiччя. Гнiйний процес поширився на:

A. Vagina synovialis communis mm. flexorum.

B. Мiжфасцiальним просторам.

C. Vagina tendinis m.flexor pollicis longi.

D. Canalis carpalis.

E. Vagina tendinis m.flexor carpi radialis.


65 При травмi сiдниць хворий не може провести вiдведення стегна. Який м'яз постраждав?

A. Малий сiдничний, середнiй сiдничний.

B. Близнюковi.

C. Грушоподiбний.

D. Клубово-поперековий.

E. Квадратний м'яз стегна.


66 Порушення функцiї згинання стегна в кульшовому суглобi. Який м'яз постраждав?

A. Клубово-поперековий.

B. Квадратний м'яз попереку.

C. Прямий м'яз живота.

D. Зовнiшнiй косий м'яз живота.

E. Поперечний косий м'яз живота.


67 Здавлення сiдничного нерва м'язом, який проходить через великий сiдничий отвiр. Який це м'яз?

A. Грушоподiбний.

B. Великий поперековий.

C. Внутрiшнiй затульний.

D. Малий сiдничний.

E. Зовнiшнiй затульний.


68 Зачеплено бічну стiнку внутрiшнього стегнового кiльця. Яке анатомiчне утворення ушкоджено?

A. Стегнову вену.

B. Стегнову артерiю.

C. Лакунарну зв'язку.

D. Пахвинну зв'язку.

E. Гребiнна зв'язка.


69 Неможливiсть пiдняти тiло на кiнчики пальцiв стопи. Сухожилок якого м'яза ушкоджений?

A. Триголового м'яза гомiлки.

B. Заднього великогомiлкового м'яза.

C. Переднього великогомiлкового м'яза.

D. Короткого малогомiлкового м'яза.

E. Довгого малогомiлкового м'яза.


70 Неможливiсть розiгнути ногу в колiнному суглобi. Якi м'язи ушкодженi?

A. Чотириголовий м'яз стегна.

B. Напiвсухожилковий.

C. Напiвперетинчастий.

D. Двоголовий м'яз стегна.

E. Триголовий м'яз гомiлки.


71 На тильнiй поверхнi стопи рiзана рана. Сухожилки яких м'язiв можуть постраждати при цiй травмi?

A. Довгого i короткого розгиначiв пальцiв.

B. Довгого малогомiлкового.

C. Короткого малогомiлкового.

D. Пiдошовного.

E. Довгого згинача пальцiв.


72 Паралiч задньої групи м'язiв стегна. Якi порушення при рухах нижньої кiнцiвки будуть супроводжувати таке ускладнення?

A. Згинання гомiлки i розгинання стегна.

B. Згинання стегна.

C. Розгинання гомiлки.

D. Обертання стегна назовнi.

E. Обертання гомiлки досередини.


73 У дiлянцi стегнового трикутника є припухлiсть i бiль. Про утворення якої грижi слiд думати?

A. Стегнової.

B. Косої пахвинної.

C. Прямої пахвинної.

D. Пахвинно-калиткової.

E. Надмiхурової.


74У хворого рiзана рана задньої поверхнi стегна, не може зiгнути гомiлку. Якi м'язи ушкодженi?

A. Напiвсухожилковий, напiвперетинчастий, двоголовий.

B. Двоголовий, привiдний, тонкий.

C. Напiвперетинчастий, напiвсухожилковий, тонкий.

D. Напiвсухожилковий, привiдний, тонкий.

E. Двоголовий, тонкий, привiдний.


75Через яке анатомiчне утворення стегнова грижа виходить з черевної порожнини?

A. Стегнове кiльце.

B. Надмiхурову ямку.

C. Пiдшкiрну щiлину.

D. Присередню пахвинну ямку.

E. Бічну пахвинну ямку.


76Рiзана рана пiдошви стопи.Обмежене пiднiмання бічного краю стопи. Який м'яз ушкоджений?

A. Довгий малогомiлковий.

B. Короткий малогомiлковий.

C. Переднiй великогомiлковий.

D. Довгий розгинач пальцiв.

E. Триголовий м'яз гомiлки.


77 У спортсмена розрив п`яткового сухожилка. Визначити, який м'яз пошкоджений.

A. Триголовий м'яз гомiлки.

B. Переднiй великогомiлковий.

C. Заднiй великогомiлковий.

D. Довгий малогомiлковий.

E. Двоголовий м'яз стегна.


78 Ушкодження сухожилкiв м'язiв у дiлянцi присередньої кiсточки великогомiлкової кiстки. Сухожилки яких м'язiв постраждали?

A. Заднiй великогомiлковий м'яз, довгий згинач великого пальця, довгий згинач пальцiв.

B. Переднiй великогомiлковий м'яз, довгий розгинач великого пальця, довгий розгинач пальцiв.

C. Довгий i короткий малогомiлковi м'язи.

D. Триголовий м'яз гомiлки, пiдошвовий м'яз.

E. Короткий м`яз-розгинач великого пальця, короткий м`яз-розгинач пальцiв.


79Ушкоджено м'язи передньої групи гомiлки. Функцiя якого м'яза може бути порушена?

A. Довгого м`яза-розгинача великого пальця стопи.

B. Довгого м`яза-згинача пальцiв стопи.

C. Камбалоподiбного м'яза.

D. Довгого малогомiлкового м'яза.

E. Короткого м`яза-згинача пальцiв стопи.


80Рана стопи в дiлянцi тильної поверхнi першої плеснової кiстки. Якi м'язи постраждали?

A. Довгий i короткий розгиначi великого пальця.

B. Переднiй великогомiлковий м'яз i згиначi великого пальця.

C. Довгий розгинач i згинач великого пальця.

D. Короткий i довгий згиначi великого пальця.

E. Короткий м`яз-розгинач пальцiв, вiдвiдний м`яз великого пальця.


81Гомiлка закидається вперед i не повертається у вихiдне положення. Який дiагноз можна поставити?

A. Розрив п`яткового сухожилка.

B. Розрив пiдошовного м'яза.

C. Вiдсутнiсть бічної голiвки m. gastrocnemius.

D. Перелом великогомiлкової кiстки.

E. Перелом малогомiлкової кiстки.


82Пiдколiнна флегмона внаслiдок рани в переднiй дiлянцi верхньої третини стегна. По якому каналу iнфекцiя поширилася в пiдколiнну ямку?

A. Привiдному.

B. Стегновому.

C. Пахвовому.

D. Гомiлково-пiдколiнному.

E. Затульному.


83Пiсля поранення нижньої третини стегна постраждалий не може розiгнути гомiлку. Який м'яз ушкоджений?

A. Чотириголовий м'яз стегна.

B. Кравецький м'яз.

C. Двоголовий м'яз стегна.

D. Тонкий м'яз.

E. Пiдколiнний м'яз.


84Ушкоджена гомiлка, стало неможливим згинання правої стопи. Про пошкодження якого сухожилка йдеться?

A. Триголового м'яза литки (п`ятковий сухожилок).

B. Переднього великогомiлкового м'яза.

C. Кравецького м'яза.

D. Двоголового м'яза стопи.

E. Довгого м`яза-розгинача великого пальця.


85Травма присередньої групи м'язiв стегна. Якi види рухiв не зможе виконати хворий?

A. Приведення стегна.

B. Вiдведення стегна.

C. Згинання стегна.

D. Розгинання стегна.

E. Супiнацiю стегна.


86Бiль на переднiй поверхнi гомiлки; тильне розгинання стопи затруднено. Функцiя якого з названих м'язiв порушена?

A. М. tibialis anterior.

B. М. flexor digitorum longus.

C. М. peroneus brevis.

D. M. flexor hallucis longus.
87 Яка артерiальна судина оточена пучками плечового сплетення?

A. A. axillaris.

B. A. prounda brachii.

C. A. vertebralis.

D. A. transversa colli,

E. A. subscapularis.


88 Анастомозом мiж гiлками яких великих артерiй формується в нормi rete arteriosum acromiale?

A. A. subclavia et a. axillaries.

B. A. axillaris et a. brachialis.

C. A. subclavia et a. thoracica interna.

D. A axillaris et a. brachialis.

E. Subclavia et a. brachialis


89Перелом ключицi i порушення кровообiгу в кiнцiвцi. Яка причина порушення кровообiгу?

A. Стиснення пiдключичної артерiї.

B. Стиснення пiдключичної вени.

C. Стиснення пахвової артерiї.

D. Стиснення хребетної артерiї.

E. Стиснення пахвової вени.


90Яка судина проходить разом з n. axillaris в foramen quadrilaterum?

A. A. circumflexa humeri posterior.

B. A. profunda brachii.

C. A. brachialis.

D. A. circumflexa humeri anterior.

E. A. circumflexa scapulae.


91Тромб стегнової артерiї. Назвiть артерiю, яка має основне значення у вiдновленнi кровотоку нижньої кiнцiвки.

A. Глибока стегнова артерiя.

B. Зовнiшня соромiтна артерiя.

C. Поверхнева огинаюча артерiя клубової кiстки.

D. Низхiдна колiнна артерiя.

E. Поверхнева надчеревна артерiя.


92Кровопостачання нижньої кiнцiвки здiйснюється гiлками великих артерiй, яких саме?

A. A. iliaca interna et а. femoralis.

B. A. iliaca interna et а. iliaca externa.

C. A. iliaca externa et a. femoralis.

D. A. femoralis et a. poplitea.

E. A. iliaca interna et pars abdominalis aortae.


93 Гiлками яких артерiй утворюється анастомоз у дiлянцi annulus femoralis?

A. A. iliaca externa et a. iliaca interna.

B. A. pudenda interna et a. femoralis.

C. A. iliaca externa et a. femoralis.

D. A. iliaca interna eta. femoralis.

E. A. iliaca externa et a. profunda femoris.


94 Де визначається пульсацiя задньої великогомiлкової артерiї?

A. Позаду присередньої кiсточки.

B. У пiдколiннiй ямцi.

C. Попереду присередньої кiсточки.

D. Позаду бічної кiсточкои.

E. Попереду бічної кiсточки.


95 Поранення лiктьового боку передплiччя. Яка вена постраждала?

A. V. basilica.

B. Vv. ulnares.

C. V. cephalica.

D. V. intermedia cubit.

E. Vv. brachiales.


96 Рана на внутрiшнiй поверхнi гомiлки. Яка судина при цьому ушкоджена?

A. Велика пiдшкiрна вена ноги.

B. Мала пiдшкiрна вена ноги.

C. Стегнова вена.

D. Передня великогомiлкова артерiя.

E. Задня великогомiлкова артерiя.


97 Якi поверхневi вени здiйснюють вiдтiк крові вiд нижньої кiнцiвки?

A. Велика i мала пiдшкiрнi вени.

B. Мала пiдшкiрна вена, глибока вена стегна.

C. Пiдколiнна вена, поверхнева пiдшкiрна вена.

D. Стегнова вена, велика i мала пiдшкiрнi вени.

E. Задня великогомiлкова вена, велика пiдшкiрна вена.


98 Введено лiки в стегнову вену. Якою кровоносною судиною препарат потрапить до серця?

A. Нижньою порожнистою веною.

B. Легеневою веною.

C. Загальною сонною артерiєю.

D. Аортою.

E. Легеневою артерiєю.


99 На присередній стiнцi пахвової западини виявлено метастатичний лiмфовузол. Укажiть найбiльш імовірну локалiзацiю первинної пухлини.

A. Молочна залоза.

B. Щитоподiбна залоза.

C. Пiднижньощелепна слинна залоза.

D. Легеня.

E. Шлунок.


100 Набряк у передньоверхнiй частинi стегна i великого пальця стопи. Якi лiмфовузли нижньої кiнцiвки вiдреагували на запальний процес?

A. Поверхневi пахвинні.

B. Глибокi пахвинні.

C. Заднi великогомiлковi.

D. Пiдколiннi.

E. Переднi великогомiлковi.


101 Рана бічного краю стопи. Якi лiмфатичнi вузли потрiбно обстежувати у першу чергу?

A. Пiдколiннi.

B. Литковi.

C. Заднi великогомiлковi.

D. Переднi великогомiлковi.

E. Пахвиннi.


102 Хiрург видалив лiмфатичнi вузли пахвової ямки. При цьому виник набряк верхньої кiнцiвки. По якому лiмфатичному стовбуру порушився вiдтiк лiмфи?

A. Пiдключичному.

B. Яремному.

C. Поперековому.

D. Бронхосередостiнному.

E. Кишковому.


103 Гiперестезiя шкiри присередної поверхнi плеча. З патологiєю якого нерва це пов'язано?

A. Присереднього шкiрного нерва плеча.

B. Серединного нерва.

C. Лiктьового нерва.

D. Променевого нерва.

E. Пахвового нерва.


104 Втрата чутливостi V i половини IV пальцiв на долоннiй поверхнi, а на тильнiй поверхнi - половини III, IV i V. Ушкодження якого нерва можна припускати?

A. Лiктьового нерва.

B. Променевого нерва.

C. Мiжкiсткового нерва.

D. Пахвового нерва.

E. Серединного нерва.


105 Ушкодження заднього пучка плечового сплетення. Функцiя якої групи м'язiв буде порушена?

A. М'язів задньої групи передплiччя.

B. Передньої групи м'язiв передплiччя.

C. М'язів пiдвищення великого пальця кистi.

D. М'язів пiдвищення мiзинця кистi.

E. Передньої групи м'язiв плеча.


106 Пальцi правої кистi не розгинаються. Який нерв пошкоджено?

A. Променевий.

B. Лiктьовий.

C. Серединний.

D. М'язово-шкiрний.

E. Пахвовий.


107 Порушення функцiї бiльшостi м'язiв-згиначiв передплiччя. Який нерв пошкоджено?

A. N. medianus.

B. N. ulnaris.

C. N. Radialis.

D. N. musculucutaneus.

E. N. cutaneus antebrachii.


108 Порушено пронацiю, послаблене долонне згинання кистi. Який нерв уражено?

A. Серединний нерв.

B. Променевий нерв.

C. Лiктьовий нерв.

D. М'язово-шкiрний нерв.

E. Медiальний шкiрний нерв передплiччя.


109 Порушення чутливостi шкiри в присереднiй частинi тильної i долонної поверхонь кистi. Який нерв ушкоджено?

A. N. ulnaris.

B. N. radialis.

C. N. medianus.

D. N. musculocutaneus.

E. N. cutaneus antebrachii medialis.


110 Вiдчуття поколювання шкiри присередньої поверхнi передплiччя. Який нерв знаходиться в зонi ушкодження?

A. N. cutaneus autebrachii medialis.

B. N. radialis.

C. N. musculocutaneus.

D. N. dorsalis scapularis.

E. N. subcapularis.


111 Хворий втратив здатнiсть згинати передплiччя в лiктьовому суглобi i порушилася шкiрна чутливiсть передньобiчної поверхнi передплiччя. Який нерв був ушкоджений?

A. N. musculocutaneus.

B. N. ulnaris.

C. N. radialis.

D. N. medianus.

E. N. axillaris.


112 Втрата чутливостi заднiх дiлянок шкiри плеча i передплiччя. Вiд якого з нервiв вiдходять гiлки, якi iннервують цi дiлянки?

A. N. radialis.

B. N. ulnaris.

C. N. medianus.

D. N. axillaris.

E. N. musculocutaneus.


113 Неможливiсть розгинання в лiктьовому i променезап'ястковому суглобах. Запалення якого нерва спостерiгається?

A. Променевого.

B. Серединного.

C. Лiктьового.

D. М'язово-шкiрного.

E. Пахвового.


114 У хворого "мавпяча кисть". Який нерв уражений?

A. Серединний.

B. М'язово-шкiрний.

C. Променевий.

D. Пахвовий.

E. Лiктьовий.


115 Обмежено згинання лiктьового суглоба, знижено тонус двоголового м'яза плеча. Функцiя якого нерва порушена?

A. М'язово-шкiрного.

B. Лiктьового.

C. Пахвового.

D. Променевого.

E. Серединного.


116Знижена чутливiсть шкiри над пахвинною зв'язкою. Гiлки якого нерва були ушкодженi?

A. N.iliohypogastricus.

B. N.ilioinguinalis.

C. N.genitofemoralis.

D. N. femoralis.

E. N.cutaneus femoralis lateralis.


117Болi в дiлянцi передньої поверхнi стегна, атрофiя чотириголового м'яза. Який нерв уражений?

A. Стегновий.

B. Затульний.

C. Сiдничний.

D. Великогомiлковий.

E. Малогомiлковий.


118Порушення чутливостi передньомедiальної поверхнi гомiлки. Який нерв уражений?

A. Пiдшкiрний.

B. Затульний.

C. Сiдничний

D. Бічний шкiрний нерв стегна.

E. Малогомiлковий.


119Розлад чутливостi на переднiй поверхнi стегна i присередній поверхнi гомiлки. Ушкодження якого нерва можна припустити?

A. Стегнового.

B. Затульного.

C. Сiдничного.

D. Верхнього сiдничного.

E. Нижнього сiдничного.


120У хворого неврит стегнового нерва. Визначіть, який рух буде неможливо здiйснити?

A. Розгинання в колiнному суглобi.

B. Пiдошовне згинання стопи.

C. Згинання в колiнному суглобi.

D. Тильне згинання стопи.

E. Пронацiя стопи.


121Порушене згинання стегна та розгинання гомiлки у колiнному суглобi. Функцiя якого м'яза при цьому порушена?

A. Чотириголового м'яза стегна.

B. Пiвсухожилкового м'яза.

C. Триголового м'яза стегна.

D. Пiвперетинчастого м'яза.

E. Двоголового м'яза стегна.


122Неможливiсть приведення нижньої кiнцiвки досередньої лiнiї. Який нерв травмовано?

A. N. obturatorius.

B. N. ischiadicus.

C. N. femoralis.

D. N. genitofemoralis.

E. N. ilioinguinalis.


123Неможливiсть пiдошовного згинання стопи i пальцiв, кiгтеподiбне положення пальцiв свідчать про ураження:

A. Великогомiлкового нерва.

B. Загального малогомiлкового нерва.

C. Стегнового нерва.

D. Затульного нерва.

E. Сiдничного нерва.


124Виявлено порушення чутливостi на бічній поверхнi гомiлки i стопи. Який нерв ушкоджений?

A. N. peroneus communis.

B. N.tibialis.

C. N. cutaneus surae lateralis.

D. N. peroneus superficialis.

E. N. peroneus profundus.


125 Втрата чутливостi шкiри задньої дiлянки гомiлки середньої та нижньої її третини. Ураження якого нерва дiагностував лiкар?

A. Литкового нерва.

B. Задньої шкiрної гiлки крижового сплетення.

C. Пiдшкiрного нерва.

D. Гiлки затульного нерва.

E. Великогомiлкового нерва.


126 Який нерв супроводжує велику пiдшкiрну вену?

A. Пiдшкiрний.

B. Медiальний шкiрний нерв литки.

C. Поверхневий малогомiлковий.

D. Бiчний шкiрний нерв литки.

E. Великогомiлковий.


127 Вiдсутнiсть чутливостi в задньо-бічній i задньомедiальнiй дiлянках гомiлки. Вкажiть мiсце ушкодження нервових стовбурiв.

A. Пiдколiнна ямка.

B. Пiд наколiнком.

C. Над гомiлковостопним суглобом.

D. Середня третина гомiлки спереду.

E. Нижня третина гомiлки ззаду.


128 Неврит великогомiлкового нерва. Яка з перерахованих функцiй порушена?

A. Пiдошовне згинання стопи.

B. Тильне згинання стопи.

C. Розгинання в колiнному суглобi.

D. Згинання в колiнному суглобi.

E. Розгинання пальцiв стопи.


129 Неврит загального малогомiлкового нерва. Яка з перерахованих функцiй буде порушена?

A. Тильне згинання стопи.

B. Пiдошовне згинання стопи.

C. Розгинання в колiнному суглобi.

D. Згинання в колiнному суглобi.

E. Згинання пальцiв.


130 Порушена функцiя розгинання в кульшовому суглобi. Який нерв уражений?

A. Верхнiй сiдничний.

B. Затульний.

C. Великогомiлковий.

D. Статевий.

E. Стегновий.

Поділіться з Вашими друзьями:
1   ...   180   181   182   183   184   185   186   187   188


База даних захищена авторським правом ©res.in.ua 2019
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка