Науково-методична роботаСкачати 85.67 Kb.
Дата конвертації05.05.2016
Розмір85.67 Kb.
Блок № 3

НАУКОВО-МЕТОДИЧНА РОБОТА
Проблеми:

1.З кожним роком зв’язок між відділом освіти, методичним кабінетом та навчальними закладами слабшає. Методисти та спеціалісти відділу освіти дуже рідко відвідують школи, не спілкуються з педпрацівниками.

2.Семінари проводяться для «галочки». Обмін інформацією з школами здійснюється не систематично, носить авральний характер, відсутня система роботи з кадрами.

3.Не проводиться робота з систематизації та розповсюдження передового педагогічного досвіду, всі заходи та накази з цього приводу носять формальний характер.

4.Застарілість та законсервованість методів і форм методичної роботи в районі не сприяють зацікавленості з боку вчителів, які часто застосовують в школах більш сучасні педагогічні технології, ніж ті хто їх перевіряє.

5. В Гадяцькому районі відсутній освітній інформаційний простір. Живемо в ХХІ столітті, а не вміємо, чи не хочемо, застосовувати електронні носії, інтернет, електронну пошту. По великому рахунку ми не використовуємо для поширення інформації навіть паперові носії. Більшість наказів, які видає відділ освіти не доводяться до виконавців, в кращому випадку зачитуються на нарадах директорів.

Зрозуміло, що причини, які призвели до такого становища носять як об’єктивний так і суб’єктивний характер. Можна говорити, як завжди, про відсутність коштів, бензину, автомобілів, комп’ютерів і т.д., але вирішує проблеми той хто їх хоче вирішити, а не той хто шукає причини їх не вирішувати.

Тому вважаю необхідно здійснити такі заходи:

1.Реорагнізувати методичний кабінет, наслідком якого стане створення науково-методичного центру. Головним завданням центру буде науково-методичне забезпечення навчально-виховного процесу в навчальних закладах району на основі новітніх педагогічних технологій та сучасних форм методичної роботи.

Головним пріоритетом в роботі науково-методичного центру має стати наближеність та тісна співпраця з навчальними закладами району.

2. .Підвищити роль методичних об’єднань вчителів району. З цією метою:

- голови методоб’єднань отримуватимуть надбавки за свою роботу на рівні 15% від заробітної плати кожного місяця. Їх обов’язок організувати методичну роботу разом з методистом науково-методичного центру по предметах методичних об’єднань;

- один раз на два роки повинні відбутися таємні вибори голови методичного об’єднання вчителів району, перед яким він повинен відзвітуватися за виконану роботу;

- для повноцінної роботи об’єднань вчителів необхідно прийняти положення про методичне об’єднання вчителів та посадові обов’язки голови методичного об’єднання. Ці документи розроблені тому пропоную їх розглянути на секційних засіданнях та прийняти, а також провести вибори голів методичних об’єднань вже завтра.

- для координації діяльності керівників навчальних закладів та з метою налагодження тісної співпраці з відділом освіти пропоную створити Раду директорів Гадяцького району. Голова ради директорів також має отримувати надбавку до заробітної плати, звітуватися за свою роботу, та обиратися раз на два роки.

Методичні об’єднання та Рада директорів мають стати громадськими організаціями, які з одного боку стануть контролювати відділ освіти та науково-методичний центр, а з другого надаватимуть суттєву допомогу в діяльності державних установ.

3.Налагодити систему роботи з молодими вчителями. Стажування, закріплення за досвідченими наставниками здійснювати не на папері, а реально. Кожного молодого вчителя мають опікувати і брати під контроль не тільки наставник у школі але і методист центру, та районне методичне об’єднання вчителів. Тільки така прискіплива увага до молодих колег дасть свої результати.

4. Створити базу даних передового педагогічного досвіду, методичних розробок, дидактичного матеріалу – до якої мали б доступ всі педагоги району.

5. Сформувати цілісний інформаційний простір, що включатиме в себе


  • нормативно-розпорядчу;

  • методичну;

  • виконавчу та іншу інформацію.

Інформація може бути розповсюджена як в паперовому вигляді – видання інформаційних бюлетенів відділом освіти; інформаційно-методичних видань секційними об’єднаннями вчителів, радою директорів, так і в електронному вигляді- на дисках, електронною поштою, розміщення на сайтах. Головне, щоб це носило системний характер і інформація була доступною всім учасникам навчально-виховного процесу.

Я приділяю цьому велику увагу тому, що через брак правдивої інформації у нас часто виникають непорозуміння і навіть конфлікти, знижується виконавча дисципліна.

6. Розробити графіки відвідування навчальних закладів району працівниками районного відділу освіти, науково-методичного центру з метою надання допомоги в організації навчально-виховного процесу, не рідше одного разу на тиждень ( виїзний день).
З доповіді начальника відділу освіти Лідового І.Г.
Про виконання районної програми пошуку навчання і виховання здібних та обдарованих дітей на 2008 – 2010 роки «ОБДАРОВАНА ДИТИНА» в 2009 – 2010 навчальному році

Відповідно до районної програми пошуку навчання і виховання здібних та обдарованих дітей на 2008-2010 рр. «Обдарована дитина», затвердженої колегією відділу освіти 18.04.2008 р. № 5/3, протягом 2009 – 2010 навчального року проводились організаційні заходи та здійснювався контроль щодо виконання завдань по реалізації Програми.

Питання роботи з обдарованою молоддю заслуховувалось на колегії відділу освіти в квітні 2009 року («Про заходи, щодо покращення роботи з обдарованими дітьми в школах району»).

З метою створення умов для розвитку і підтримки здібних та обдарованих дітей, спеціалізації учнів в окремих галузях знань, диференціації та індивідуалізації освітнього процесу у 2009 – 2010 навчальному році стабільною залишилась мережа навчальних закладів для роботи з обдарованою молоддю: 7 закладів нового типу, в яких навчається 2371 учнів.

В навчальних закладах навчалось 4954 учні. З них поглиблено англійську мову вивчали 186 учнів Гадяцької спеціалізованої школи І-ІІІ ступенів № 3, біологію 21 учень Сарської спеціалізованої школи І-ІІІ ступенів, українську мову та історію по 121 учню Гадяцької спеціалізованої школи І-ІІІ ступенів № 2.

Поновлено районний банк даних обдарованих дітей «Обдарованість».

Досвід та практика суспільного життя свідчать про те, що наявність обдарованості та високого інтелектуального потенціалу нації – запорука найбільших успіхів у будь-якій сфері діяльності держави. Майбутнє людської цивілізації залежить виключно від реалізації обдарованості людей, яка фіксується у дитячому віці. Саме тому в системі освіти ХХІ століття великого значення набуває робота з обдарованими дітьми. Позитивній динаміці щодо роботи з обдарованими дітьми сприяють розроблення комплексних заходів щодо покращення роботи з обдарованою молоддю, створення банку даних обдарованих дітей (інтелектуального, творчого, психомоторного типу обдарованості), впровадження моніторингу результативності участі школярів у районних, обласних, регіональних, Всеукраїнських та Міжнародних олімпіадах, творчих конкурсах, конкурсах-захистах науково-дослідницьких робіт Малої академії наук України, спортивних змаганнях, турнірах тощо.

Робота по виявленню обдарованих дітей в районі розпочинається з ДНЗ, тому районним методичним кабінетом проведені заходи, де вивчалися та обговорювалися педагогічні аспекти роботи з обдарованими дітьми, а саме: семінари для керівників, вихователів, музичних керівників ДНЗ з тем: 1.«Художньо – естетичний розвиток дошкільників відповідно до базової програми розвитку дитини дошкільного віку «Я у світі».

2.«Використання сучасних технологій художньо – естетичного розвитку в навчально – виховному процесі».

3. «Нестандартні підходи до творчого розвитку дітей дошкільного віку».

З метою активізації творчого потенціалу дітей дошкільного віку в районі працюють ДНЗ за різноманітними напрямками: 5- за художньо- естетичним, 7 – за фізкультурно - оздоровчим, 3 – за музичним, 18- за гуманітарним. В них навчально – виховний процес будується на залученні кожної дитини саме до тих видів діяльності, які найбільше сприяють виявленню її інтересів, розкриттю природних нахилів, здібностей. Для організації з кожного напрямку розроблені методичні рекомендації та розроблені дидактичні матеріали. В міських ДНЗ працюють гуртки естетичного циклу (музичний, театралізований, хореографічний, зображувальної діяльності). Стали традиційними різноманітні форми роботи з батьками, спрямовані на розвиток дитячої обдарованості, а саме: виставки «Світ навколо мене», «Дарунки осені» та свята: «Тато, мама і я – спортивна сім’я», «Таланти моєї родини».

Продовжується ця робота в початковій школі. Нестандартні уроки, брейн-ринги, вікторини, конкурси, малі учнівські олімпіади сприяють розвитку творчої особистості.

Педагогічні колективи загальноосвітніх навчальних закладів району розуміють, що необхідно створити модель такої навчально-виховної системи, яка б відповідала сучасним вимогам і мала за мету виховання творчої, високоінтелектуальної, духовно багатої особистості з почуттям свободи і гідності, здатної протистояти нівелюючій тенденції. Саме навчально-виховна система може реалізувати концепцію національного виховання через створення умов для гармонійного розвитку дитини у різних сферах діяльності.

У національній доктрині розвитку освіти ставиться завдання постійного оновлення змісту освіти та навчально-виховного процесу. Він повинен будуватися відповідно до потреб особистості та індивідуальних можливостей учнів, зростання їхньої самостійності й творчої активності, що має зміцнити демократичні основи громадянського суспільства та прискорити його розвиток. Перед учителями постало завдання формувати й зміцнювати в школярів внутрішні джерела мотивації не тільки щодо навчальної діяльності, але й до саморозвитку своїх інтелектуальних, творчих здібностей, а також їх успішної соціалізації. Сьогодні вкрай необхідно створювати ситуації успіху, розвивати творчу, пошукову, дослідницьку активність та навички колективно злагоджених дій.

На виконання районної програми пошуку навчання і виховання здібних та обдарованих дітей на 2008 – 2010 роки у загальноосвітніх навчальних закладах району розроблені плани роботи та створені банки даних «Обдаровані та здібні діти». Здійснювались різноманітні заходи, щодо покращення роботи з відповідною категорією учнів.

Так у Розбишівській загальноосвітній школі І-ІІІ ступенів, Сватківській загальноосвітній школі І-ІІІ ступенів, Гадяцьких спеціалізованих школах № 2, 4, Гадяцькій гімназії, Сарській спеціалізованій школі І-ІІІ ступенів та інших було піддано аналізу стан справ з даного питання та намічені шляхи покращення роботи з даного питання на засіданнях педагогічної ради на нарадах при директору.

У 2009 – 2010 навчальному році у районній олімпіаді взяли участь 908 учнів. З них 233 стали призерами.

Найкращі результати показали учні Розбишівської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів – 15 призових місць, що становить 25 відсотків від загальної кількості учнів ( директор Степка Григорій Іванович); Гадяцької гімназії – 60 призових місць, що становить !8,5 відсотків (директор Зозуля О.О.); Ручківської – 5 призових місць – 17,8 відсотків (директор Лаврішко Н.М.); Хитцівської – 3 призових місця, що становить 13 відсотків (директор Шахно Л.В.); П.Роменської- 18 призових місць 11,3 відсотки (директор Пустовгар В.М.); Гадяцької спеціалізованої школи І-ІІІ ступенів №4 – 42 призових місця, 10,9 відсотків від загальної кількості (директор Бутенко С.М.).

Особливої уваги заслуговують учні, які стали призерами трьох, чотирьох і п”яти районних олімпіад:

Боклаг Євген – 6 призових місць (Гадяцька гімназія);

Тригуб Альона (Гадяцька гімназія);

Голубенко Тетяна – 4 призових місця (Гадяцька спеціалізована школа І-ІІІ ступенів № 4);

Недвига Андрій – 4 призових місця (Гадяцька спеціалізована школа І-ІІІ ступенів № 4).

Слід відміти тих вчителів, які підготували найбільшу кількість призерів.

Це – Липівець Наталія Володимирівна (предмет економіка) – 5 призових місць (Гадяцька гімназія);

Рвач Олена Іванівна (предмет біологія) – 6 призових місць (Гадяцька гімназія);

Васюта Любов Іванівна (предмет географія) – 8 призових місць (Гадяцька гімназія);

Голубенко Людмила Миколаївна (предмет правознавство) – 8 призових місць (Гадяцька спеціалізована школа І-ІІІ ступенів № 4).

Кращі результати ніж в минулому році показали учні Березоволуцької, Лютенської, Розбишівської, Мартинівської загальноосвітніх шкіл І-ІІІ ступенів, Хитцівської, Ручківської Краснолуцької загальноосвітніх шкіл І-ІІ ступенів.

Для учнів 4-х класів проведено Малі учнівські олімпіади з української мови та математики. В районному конкурсі взяли участь 96 малюків (минулого року - 129) Серед них 14 учнів зайняли призові місця.

Жодного призера не підготували в Бобрицькій, Гречанівській, Середняківській, Теплянській, Ціківській загальноосвітніх школах І-ІІ ступенів.

У 2010 році з 128 учасників обласних олімпіад 13 нагороджені дипломами І-ІІІ ступенів.(Минулого року - 20).

Поліпшилась якість підготовки учнів навчальних закладів до участі у Всеукраїнських олімпіадах та різноманітних конкурсах.

Завдяки цьому зросла кількість призерів районних олімпіад у Розбишівській, Березоволуцькій загальноосвітніх школах І-ІІІ ступенів, Гадяцькій спеціалізованій школі І-ІІІ ступенів № 4, В.Будищанській спеціалізованій школі та Гадяцькій гімназії. Вперше за останні роки появився один призер у Лисівській загальноосвітній школі І-ІІІ ступенів (математика). Якість підготовки учнів до олімпіад зросла у Сватківській загальноосвітній школі І-ІІІ ступенів, Соснівській загальноосвітній школі І-ІІ ступенів, Гадяцьких спеціалізованих школах І-ІІІ ступенів №2 та № 4, Гадяцькій гімназії. Якщо у минулому році учні зайняли ІІІ місця, то в цьому році другі або перші.

Покращилась робота з обдарованими дітьми, які беруть участь у конкурсах захистах науково – дослідницьких робіт Малої академії наук України. Так у цьому році створені секції історії та фізики у Качанівській загальноосвітній школі І-ІІ ступенів, аграрних наук у В-Будищанській спеціалізованій школі І-ІІІ ступенів та психології у Березоволуцькій загальноосвітній школі І-ІІІ ступенів.

На базі П-Роменської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів створено зональне відділення Гадяцького районного учнівського наукового товариства МАН (Керівник Нагорна Ольга Петрівна).У відділенні постійно проводяться учнівські науково – практичні конференції з учнями Качанівської, Ручківської, Середняківської загальноосвітніх шкіл І-ІІ ступенів та Краснознаменської, П-Роменської загальноосвітніх шкіл І-ІІІ ступенів.

Призерами обласного конкурсу стали 10 (50 відсотків) учасників, вони отримали дипломи (минулого року 6). Крім того троє учасників нагороджені грамотами обласних позашкільних установ. Репецька Тетяна, учениця Гадяцької спеціалізованої школи №3 була учасником ІІІ (заключного) етапу Всеукраїнського конкурсу.

Зріс рівень підготовки учнів до участі у спортивних спартакіадах. Учні навчальних закладів району чи не найбільше отримують призових місць на районних та обласних спартакіадах в порівнянні з іншими видами змагань.

71 учень Гадяцької гімназії та Гадяцької спеціалізованої школи І-ІІІ ступенів №2 взяли участь у Всеукраїнському конкурсі «Колосок».З них 33 учні отримали дипломи «Золотий колосок».Переможців цього конкурсу підготували Дроздова Таїсія Андріївна (Гадяцька спеціалізована школа І-ІІІ ступенів №2), Волокита Світлана Адамівна, Ксьонз Галина Андріївна, Євко Володимир Миколайович ( Гадяцька гімназія).

Вчителі 27 навчальних закладів підготували учнів та сприяли їх участі у Міжнародному математичному конкурсі „Кенгуру”. Це на 7 закладів більше проти минулого року. Кількість учасників зросла на 27 відсотків. У 2008 -2009 навчальному році у конкурсі взяли участь 588 учнів з 25 навчальних закладів, а в 2009 – 2010 навчальному році - 745. Найбільшу кількість учнів підготували вчителі:

Гадяцької спеціалізованої школи – інтернату ім. Є.П.Кочергіна- 115;

Гадяцької гімназії ім. Олени Пчілки – 111;

Гадяцької спеціалізованої школи І-ІІІ ступенів № 4 – 91;

Гадяцької спеціалізованої школи І-ІІІ ступенів №3 – 47;

Навчально – виховного комплексу «Первоцвіт» - 32;

Сарської спеціалізованої школи І-ІІІ ступенів – 29;

Краснознаменської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів – 27.

Не прийняли участі у Міжнародному математичному конкурсі «Кенгуру» 7 навчальних закладів. Серед них:

Біленченківська, Бобрицька, Гречанівська, Середняківська, Харківецька, Хитцівська, Ціпківська загальноосвітні школи І-ІІ ступенів.

Результативність конкурсу така: 121 сертифікатів з відмінним результатом, 301- з добрим. Решта учнів отримали сертифікати учасника. Якісний рівень знань учнів шкіл району склав 57 відсотків.

Вчителі 17 навчальних закладів підготували учнів та сприяли їх участі у Всеукраїнському фізичному конкурсі «Левеня».

Це на 1 заклад більше проти минулого року. Кількість учасників з 149 зросла до 187, що становить ріст на 12,8 відсотків. Найбільшу кількість учнів підготували вчителі:

Розбишівської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів- 34

Гадяцької спеціалізованої школи І-ІІІ ступенів № 4 – 24;

Качанівської загальноосвітньої школи І-ІІ ступенів;

Краснознаменської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів – 17;

Рашівської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів – 17.

Решта навчальних закладів району не прийняли участі у Всеукраїнському фізичному конкурсі «Левеня». Бажано б, щоб учні кожного навчального закладу отримали таку можливість позмагатись у конкурсі .

Результативність конкурсу така: 28 сертифікатів (15 відсотків) з відмінним результатом, 57 (30,5 відсотків) з добрим. Решта учнів отримали сертифікати учасника. Якісний рівень знань учнів шкіл району з фізики склав 45,5 відсотка (додатки 1, 2, 3, 4 )

Вперше в цьому році 23 учні Гадяцької гімназії взяли участь у Всеукраїнському конкурсі «Бобер». 16 – отримали відмінні та добрі результати (69,6 відсотки)

Учні району – призери обласного етапу Міжнародного конкурсу імені Петра Яцика. Це Мельник Дарія з Гадяцької гімназії (Імісце, вчитель Вінцковська Валентина Петрівна) та Снісаренко Аліна з Веприцької загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів (ІІІ місце, вчитель Крикун Любов Іванівна).

Івченко Валерія, учениця 10 класу Гадяцької гімназії ім. Олени Пчілки – стала фіналістом Міжнародної програми обміну майбутніх лідерів FLEX. (Учитель: Шаманська Ольга Миколаївна).

Клименко Артем – учень Бобрицької загальноосвітньої школи І-ІІ ступенів став призером обласного конкурсу малюнків «Діти на дорозі» (ІІІ місце),

Шкільна команда КВН Гадяцької спеціалізованої школи І-ІІІ ступенів №4 у жовтні 2009року зайняла ІІ місце у районному конкурсі «Що де, коли ?» а у 2010 – І місце. Ткаченко Сергій та Корзун Сергій стали призерами обласного колоквіуму «Космос і астрономія» ( відповідно ІІ та І місце).

Учні Ціпківської та Хитцівської загальноосвітніх шкіл стали призерами обласного конкурсу малюнків «Кенгуру очима дітей».

Кокошвілі Софія, учениця 4 класу Гадяцької спеціалізованої школи №2 стала призером обласного конкурсу малюнка «Безпека дорожного ружу» - це життя».

Семеренко Анна, учениця 8-А класу Гадяцької спеціалізованої школи І-ІІІ ступенів № 2 у Міжнародному конкурсі з українознавства за роботу «Світоч української нації Михайло Драгоманов – «первоміст» із минулого в прийдешнє» отримала диплом за кращу науково – дослідницьку роботу.

Гапоненко Вікторія, учениця 6 класу Розбишівської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів – призер обласного конкурсу 2010 «Найкращий читач України – року».

Боклаг Євген, учень 11 класу Гадяцької гімназії – призер четвертого етапу Всеукраїнської олімпіади (ІІ місце) з географії. За результатами олімпіади йому вручено посвідчення студента Київського національного університету ім.Т.Г.Шевченка (Факультет економіки та управління міжрегіональними ресурсами).

Дяченко Анатолій, учень 10 класу Веприцької загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів та учень 10 класу Гадяцької спеціалізованої школи І-ІІІ ступенів №4 Ткаченко Сергій взяли участь у ХVІІІ Міжнародному конкурсі

«Перший крок до Нобелівської премії з фізики», який організовано Інститутом фізики Польської академії наук.

Адміністрації шкіл застосовують різноманітні форми і методи стимулювання творчої активності вчителів, які якісно готують учнів до результативної участі в учнівських олімпіадах, турнірах, конкурсах. Так вчителям виносяться подяки та при розподілі щорічної премії обов’язково враховується результативність роботи з обдарованими дітьми.

Вже стало традицією більшості навчальних закладів району проведення шкільних свят вшанування юних обдарувань.

В 2009-2010 навчальному році вивчено кращий досвід роботи з обдарованими учнями вчителя географії Ручківської загальноосвітньої школи І-ІІ ступенів Мовчана Володимира Васильовича.

Питання роботи з обдарованими дітьми постійно висвітлюється на сторінках «Сім’ї та школи» газети «Гадяцький вісник та інших періодичних виданнях.

В навчальних закладах постійно здійснюється моніторинг діяльності факультативів, гуртків тощо.

Педагогічні працівники навчальних закладів систематично працюють над розвитком творчих здібностей учнів, сприяють формуванню творчої особистості в рамках особистісно – орієнтованого навчання на уроках та в різних формах позакласної роботи, що сприяють виявленню та самоствердженню талановитої учнівської молоді.

Адміністрації шкіл дотримуються принципу наступності у підготовці до участі у Всеукраїнських олімпіадах, залучаючи учнів початкової школи до участі у Малих учнівських олімпіадах з математики та української мови та Міжнародного конкурсу ім. П.Яцика, Міжнародного конкурсу «Кенгуру».

Питання роботи з обдарованими учнями постійно розглядаються на засіданні предметних методичних об’єднань та методичному об’єднанні керівників секцій Малої академії наук України, надається методична допомога вчителям, здійснюється обмін досвідом. Так у березні місяці на засіданні розглянуте питання: «Про підсумки проведення конкурсів, олімпіад, математичних змагань, конкурсу – захисту робіт МАН».На засіданні районного методичного об’єднання вчителів історії виступив вчитель Розбишівської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів Петренко Анатолій Якович (січень, 2010р.) по питанню: «Роль кабінету історії в організації роботи з обдарованими дітьми».

На базі П-Роменської ЗОШ І-ІІІ ступенів (керівник Нагорна Ольга Петрівна ) працював районний факультатив з історії.Щорічно проводяться урочисті нагородження учнів – переможців шкільних, районних, обласних творчих змагань учнів та вчителів, які їх підготували на районній підсумковій конференції учнів – членів Малої академії наук України та районному святі «Юні обдарування Гадяччини».
Ємець Т.М., методист РМК відділу освіти


Каталог: registration -> content -> ua3454 -> pages
pages -> Методичні рекомендації щодо вивчення предметів художньо-естетичного циклу в 2010/ 2011 навчальному році
pages -> Блок №7 створення умов для збереження життєдіяльності учасників навчально-виховного процесу охорона праці та безпека життєдіяльності
pages -> Програма для вивчення географії у 10 класі (профільний рівень) із пояснювальною запискою додається
pages -> Методичні рекомендації щодо організації виховної роботи в загальноосвітніх закладах у новому 2010-2011навчальному році
pages -> Інформація про виконання положень обласної програми виховання учнівської молоді на період до 2012 року
pages -> Міністерство освіти І науки україни інститут інноваційних технологій І змісту освіти
pages -> Методичні рекомендації за 2009-2010 навчальний рік. У межах варіативної компоненти змісту освіти пропонується вивчення у 10-му класі таких курсів за вибором
pages -> Методичні рекомендації щодо вивчення інформатики у 2010-2011 навчальному році
content -> Законодавство у сфері боротьби з корупцією з 1 січня 2011 року вводяться в дію Закони України "Про засади запобігання та протидії корупції", "Про


Поділіться з Вашими друзьями:


База даних захищена авторським правом ©res.in.ua 2019
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка