«наукова думка»Сторінка41/41
Дата конвертації05.05.2016
Розмір3.47 Mb.
1   ...   33   34   35   36   37   38   39   40   41


Подається за виданням 1912 р.

467

ШКОДЛИВЕ ЯГНЯ

Вперше надруковано у виданні: Іван Нечуй-Левицький, Нові повісті й оповідання, т. 8, К., 1911; другий завід—1912 p., стор. 178—217.

Подається за виданням 1912 р.

СІЛЬСЬКА СТАРШИНА БЕНКЕТУЄ!

Вперше надруковано у виданні: Іван Нечуй-Левицький, Нові повісті й оповідання, т. 8, К., 1911; другий завід—1912 p., стор. 303—311.

Подається за виданням 1912 р.

ЖОВТІ ГУСИ

Вперше надруковано у виданні: Іван Нечуй-Левицький, Нові повісті й оповідання, т. 8, К., 1911; другий завід—1912 p., стор. 312—315.

Подається за виданням 1912 р.

КОХАННЯ З ПРИТИЧИНАМИ

Вперше надруковано у виданні: Іван Нечуй-Левицький, Повісті й оповідання, т. 9, вид. 2, K.f 1914, стор. 16—38.

Друкований текст має незначні відмінності від рукописного ва­ріанта, переважно редакційного характеру.

Зберігся варіант початку оповідання (відділ рукописів Цен­тральної наукової бібліотеки АН УРСР, ф. І, № 27836), що дату­ється 1910 р.

Там же зберігається ще один варіант цього оповідання — в ав­торському перекладі російською мовою, писаний на 16 аркушах ве­ликого формату. На титульній сторінці — напис: «Перевод сделан автором с украинской рукописи. 1915, Киев».

Подається за першодруком, звіреним з автографом, що зберіга­ється у відділі рукописів Центральної наукової бібліотеки АН УРСР (ф. І, № 27795) і становить собою зшиток (15 аркушів) шкільного формату. На титульній сторінці рукою автора написано: «Для ІХ-го тома. 1912. Київ».

МАР’ЯНА ПОГРЕБНЯЧКА Й БЕЙЛІС

Вперше надруковано у виданні: Н. Є. К р у т і к о в а, Творчість

І. С. Нечуя-Аевицького. (Статті та матеріали), Вид-во АН УРСР, К., 1961, стор. 246—247.

Подається за автографом, що зберігається у відділі рукописів Центральної наукової бібліотеки АН УРСР (ф. І, № 27836, арк.

15 зв.— 16 зр,).

468

ДРАМАТИЧНІ ТВОРИ

МАРУСЯ БОГУСЛАВКА

Вперше надруковано окремою книжкою: «Маруся Богуславка.

Оперета на 4 дії», К., 1875. Цензурний дозвіл — 5 січня 1875 р.

Передруковано у виданні: «Маруся Богуславка. Оперета на 4 дії. Друге видання. Івана Левицького», К., 1887. Цензурний доз­віл— 9 вересня 1886 р.

Подається за другим, виправленим виданням.

НА КОЖУМ’ЯКАХ

Вперше надруковано окремою книжкою: «На Кожум’яках. Ко­медія в п’яти діях», К., 1875. Цензурний дозвіл — 7 січня 1875 р.

Передруковано в виданні: «На Кожум’яках. Міщанська комедія на 5 дій. Друге виправлене видання. Івана Левицького», К., 1887. Цензурний дозвіл — 9 вересня 1886 р.

Подається за другим, переробленим виданням.

Готуючи п’єсу до другого видання, І. С. Нечуй-Левицький грун­товно переробив її на вимогу М. Старицького, який писав йому 17 березня 1883 p.:

Дорогий і вельмишановний Іван Семенович!

Драматичний комітет мені допоручив переглядіть Ваші «Кожу­м’яки» і виробить план, як би їх пририхтувать до сцени. Я зробив це і читав свій план, і його дуже хвалили; отож тепер засилаю його до Вас на санкцію. Будьте ласкаві, прочитавши, найшвид­ше його повертайте назад з одповіддю.

Отож з плана зауважте Ви, що І дію треба зробити зовсім на­ново, а также здебільша й IV. II дія вирихтується із різних шма­точків І Вашої і VI із нових додатків; III зостанеться без переміни. Также тут треба додати і мені наполовину праці, то чи не дозволите мені узятись за це і чи не признаєте в такім разі правильним, щоб і я коло Вашої фамилії поставив свою, себто щоб було написано: комедія Левицького — Старицького? Коли згода, то продивіться план, зробіть свої уваги і пришліть мені його зараз же, тоді я мер­щій візьмусь до діла. Хоч у моєму плані і стоять деякі фрази, але це тільки нарис, про що буде розмова,— у настоящій комедії вони можуть бути зовсім інакшими.

За підписами І. Нечуя-Левицького та М. Старицького п'єсу вперше надруковано у збірці творів М. Старицького «Малороссий­ский театр», т. 1, изд. С. Рассохина, 1890 р. під заголовком: «Пан­ська губа, та зубів нема. (За двома зайцями)». Відтоді п'єса не сходить з кону театрів; за її мотивами створено кінофільм «За дво­ма зайцями».

ГОЛОДНОМУ Й ОПЕНЬКИ - М’ЯСО

Вперше надруковано окремою книжкою: «Повісті Івана Левиць­кого. Том II. Голодному й опеньки — м’ясо. Міщанська комедія-воде- віль на 2 дії». К., 1887. Цензурний дозвіл — 9 липня 1886 р.

469

Передруковано у виданні: Іван Левицький, Голодному й опеньки — м'ясо. Міщанська комедія-водевіль на 2 дії, вид. 2, К., 1897. Цензурний дозвіл — 21 квітня 1897 р.

Подається за другим, виправленим виданням.

В ДИМУ ТА В ПОЛУМ’Ї

Вперше надруковано у виданні: І. Нечуй-Левицький,

Нові повісті й оповідання, т. 7, К., 1910 (на обкладинці—1911), стор. 328—419.

Подається за першодруком.

ПОПАЛИСЬ

Дитячі різдвяні сценки в одній дії

Вперше надруковано в журналі «Дзвінок», 1892, № 23, стор. 177—180; № 24, стор. 190—192.

Передруковано у виданні: Іван Левицький, Повісті й опо­відання, т. 1, СПб., 1899, стор. 523—538 та окремими виданнями: «Попались. Дитячі різдвяні сцени в одній дії», Львів, 1893; «По­пались. Дитячі різдвяні сценки з рисунками К. А.», К., «Волошки», 1916.

Подається за останнім прижиттєвим виданням 1916 р.

ПРОЗОВІ СЮЖЕТИ, НАЧЕРКИ ЗАБУДЬКО

Друкується вперше за автографом, що зберігається у відділі рукописів Центральної наукової бібліотеки АН УРСР (ф. І. № 27836. арк. 1 — 1 зв.). «Забудька» переписано автором до зшит­ка учнівського формату, де, крім того, є ще оригінальні твори І. С. Не- чуя-Левицького «Ласий до меду парубок», «Апокаліпсична картина в Києві», «Кохання з притичинами. Оповідання», «Піддурив ферша- ла-масажиста», «Мар’яна Погребнячка й Бейліс», «Прйзва запасних москалів», фольклорні записи та матеріали до словника української мови («Народні слова»). На титульній сторінці зшитка — напис: «Сільські й міські сюжети для оповіданнів, пейзажі й характеристи­ки. Од 1909, 1910-го року й до 1914-го. Івана Нечуя-Левицького. Київ, Біла Церква».

ЛАСИЙ ДО МЕДУ ПАРУБОК

Друкується вперше за автографом, що зберігається у відділі рукописів Центральної наукової бібліотеки АН УРСР (ф. І, № 27836, арк. 2—3).

470

ПІДДУРИВ ФЕРШЛЛА-МАСАЖИСТА

Друкується вперше за автографом, що зберігається у відділі

рукописів Центральної наукової бібліотеки АН УРСР (ф. І.

№ 27836, арк. 7—7 зв.).

ПРЙЗВА ЗАПАСНИХ МОСКАЛІВ

Друкується вперше за автографом, що зберігається у відділі

рукописів Центральної наукової бібліотеки АН УРСР (ф. І.

№ 27836, арк. 16 зв.— 17 зв.).

НЕСЛУХНЯНА ЖІНКА

Друкується вперше за автографом, що зберігається у відділі

рукописів Центральної наукової бібліотеки АН УРСР (ф. І.

№ 27794, арк. З—6 зв.).

ЄВРЕЙСЬКИЙ СКНЕРЯ

. Друкується вперше за автографом, що зберігається у відділі

рукописів Центральної наукової бібліотеки АН УРСР (ф. І,

№ 27794, арк. 2—3).

ДОДАТОК

ЛЮБОВЬ С ПРЕГРАДАМИ

Друкується вперше за автографом, що зберігається у відділі рукописів Центральної наукової бібліотеки АН УРСР (ф. І, № 27800).

Твір являє собою авторський переклад оповідання «Кохання

з притичинами».

СПИСОК ІЛЮСТРАЦІЙ

1. I. С. Нечуй-Левицький. Портрет роботи

І. Труша. Олія. 1909 4—5

2. Перша сторінка рукопису оповідання «Ко­хання з притичинами» 144—145

3. Сторінка автографа нарису «Мар’яна По-

гребнячка й Бейліс» 160—161

4. Обкладинка драми «Маруся Богуславка» 192—193

ЗМІСТ

прозові твори . . 5

дивовижний похорон 7

ВОЛЬНЕ КОХАННЯ .... 19

ТЕЛЕГРАМА ДО ГРИЦЬКА БИНДИ . 56

ВЕЧІР НА ВЛАДИМИРСЬКІЙ ГОРІ 70

ШКОДЛИВЕ ягня 95

СІЛЬСЬКА СТАРШИНА БЕНКЕТУЄІ 129

жовті гуси 137

КОХАННЯ З ПРИТИЧИНАМИ 140

МАР’ЯНА ПОГРЕБНЯЧКА й БЕЙЛІС 161

ДРАМАТИЧНІ ТВОРИ . 163

МАРУСЯ БОГУСЛАВКА 165

НА КОЖУМ’ЯКАХ 219

ГОЛОДНОМУ Й ОПЕНЬКИ —М’ЯСО. . 289

В ДИМУ ТА В ПОЛУМ’Ї . 316

ПОПАЛИСЬ . . . 396

ПРОЗОВІ СЮЖЕТИ, НАЧЕРКИ . 411

ЗАБУДЬКО .413

ЛАСИЙ ДО МЕДУ ПАРУБОК . . .415

ПІДДУРИВ ФЕРШАЛА-МАСАЖИСТА . .418

ПРИЗВА ЗАПАСНИХ МОСКАЛІВ . 420

НЕСЛУХНЯНА ЖІНКА . . 423

ЄВРЕЙСЬКИЙ СКНЕРЯ . 428

ДОДАТОК .431

ЛЮБОВЬ С ПРЕГРАДАМИ . 433

примітки ... 465

Список ілюстрацій . . 472

НЕЧУЙ-ЛЕВИЦКИЙ ИВАН СЕМЕНОВИЧ Собрание сочинений в десяти томах, т. 9

(На украинском языке)

*

Редактор В. А. Зіпа Оформлення художника В. Й. Хоменка Художній редактор В. М. Тепляков Технічний редактор М. А. Рекес Коректор А. В. Петренко *

Зам. 182. Вид. № 264. Тираж 20 000. Папір № 1,

84X10Э'/зг- Друк.-фіз. аркушів 14,875+4 вкл. Умови.-друк, аркушів 25,41. Обліково-видавн. аркушів 25,1. Підписало до друку 6.Х — 1967 р. Ціна 1 крб. 35 коп.

*

Видавництво «Наукова думка», Київ, Рєпіна, 3.

Київська книжкова друкарня № 5 Державного комітету по пресі при Раді Міністрів УРСР, Київ, Рєпіна, 4.


Поділіться з Вашими друзьями:
1   ...   33   34   35   36   37   38   39   40   41


База даних захищена авторським правом ©res.in.ua 2019
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка