«наукова думка»Сторінка20/25
Дата конвертації05.05.2016
Розмір6.43 Mb.
1   ...   17   18   19   20   21   22   23   24   25

. Подається за автографом (ф. 2, № 285).

...о тримала листа від М и х [а й л а] Вас[ильови-

ч а] — тобто від Кривинюка.

22. ДО МИКОЛИ та ІСИДОРИ КОСАЧІВ. 4 травня 1898 р. Ялта

Друкується вперше за автографом (ф. 2, № 439).

У нас у домі єстьхлопчи к...— Очевидно, мається на увазі брат лікаря Дерижанова, якого Леся Українка готувала до вступу в гімназію.

Вперше надруковано у вид.: Твори в 5-ти т., т. 5, с. 240—241.

Подається за автографом (ф. 2, № 118).

24. ДО О. П. КОСАЧ (матері). 14 червня 1898 р. Одеса

Вперше надруковано у вид.: Леся Українка. Публікації, статті, дослідження, вин. З, с. 39—40.

Подається за автографом (ф. 2, № 189).

М а р г а р и т а — Маргарита Михайлівна Комарова (1870— 1929), в заміжжі Сидоренко, приятелька Лесі Українки з дитячих літ, дочка Михайла Федоровича Комарова (1844—1913) — українського бібліографа, критика і фольклориста ліберально-буржуазного напряму.

25. ДО П. А. КОСАЧА. 17 червня 1898 р. Одеса

Вперше надруковано у вид.: Твори в 5-ти т., т. 5, с. 241—242.

Подається за автографом (ф. 2, № 119).

26. ДО JI. М. ДРАГОМАНОВОЇ. ЗО червня 1898 р. Гадяч

Вперше надруковано у вид.: Леся Українка. Публікації, статті, дослідження, вин. 2, с. 198—199.

Подається за машинописною копією (ф. 2, № 1548).

Чи писала Вам Т...— Можливо, мається па увазі Ток-макова, знайома Драгоманових.

Рада думає зоставатись в Софії, щоб кінчать школу...— Аріадна Драгоманова вчилась у Софійській художній школі.

На чому стоїть діло з бібліотекою.— Після смерті М. П. Драгоманова його дружина, готуючись до повернення в Росію, намагалася продати велику бібліотеку М. П. Драгоманова.

Шишманови — Лідія Михайлівна Драгоманова, її чоловік Іван Дмитрович Шишманов (1862—1928), болгарський учений-істо-рик, філософ, етнограф, професор Софійського університету, та їх син Міка — Дмитро Іванович (1889—1944).

27. ДО О. П. КОСАЧ (матері). 11 липня 1898 р. Гадяч

Вперше надруковано у вид.: Леся Українка. Публікації, статті, дослідження, вин. З, с. 40—41.

Подається за автографом (ф. 2, № 190).

дядя Саша — Олександр Петрович Драгоманов, молодший брат матері, дядько Лесі Українки, лікар-невропатолог. Працював у психіатричній лікарні у Творках поблизу Варшави.

Привези теж которий там примірник моєї драм и...— «Блакитної троянди».

Черняхівський Олександр Григорович (1869—1939) — лікар-психіатр і перекладач, чоловік Л. М. Старицької.

К а р о л ь — Русилович, майстер-тесляр із Колодяжного, який будував Косачам будинок у Зеленому Гаю.

28. ДО М. І. ПАВЛИКА. 14 липня 1898 р. Гадяч

Вперше надруковано у вид.: Твори в 5-ти т., т. 5, с. 242—243.

Подається за автографом (ф. 101, № 344).

П а в л и к Михайло Іванович (1853—1915) — український письменник, публіцист і громадський діяч революційно-демократичного напряму.

...з бірник в пам’ять Миколи Васильович а.— М. Павлик мав намір видати збірник, присвячений М. Ковалевсько-му, і Леся Українка, дізнавшись про це, запропонувала йому свій матеріал. Проте эадум М. Павлика не здійснився. Незакінчепі «Спогади про Миколу Ковалевського» Лесі Українки вперше були надруковані у вид.: Українка Л. Твори, т. 12. Київ — Харків. «Кни-госпілка», с. 27—33 (див. т. 8 даного видання).

Ковалевський Микола Васильович (1841—1897) — український громадський діяч ліборальпо-буржуазного напряму, перебував у дружніх стосунках я Т. Франком, М. ГІавликом, М. Драгома-новим. Матеріально підтримував свою колишню дружипу, рсволю-ціонерку-народпицю М. П. ІІороіщопу. За це в 1879 р. був заарештований і засланий до Сибіру. Після трирічного наслання знову жив у Києві, займався громадською діяльністю, ябіграи кошти для прогресивної україпської нроси яа кордоном.

29. ДО О. П. КОСАЧ (сестри). 28 липня 1808 р. Гадяч

Вперше надруковано у вид.: Твори в 5-ти т., т. 5, с. 243—244.

Подається за автографом (ф. 2, № 286).

Наша група (в другій позі) вийшла дуже д о б р е.— Мається на увазі групова фотографія, на якій знято поетесу з родиною і С. К. Мержинським в Зеленому Гаю (ф. 2, № 571).

Т о с я — Антон Борисович Шимановський, молодший син Олександри Антонівни Косач-Шимановської (1846—?), сестри П. А. Косача.

Костецький Микола Данилович — товариш старшого сина О. А. Косач-ІПимановської, Павла, учепь Уманського сільськогосподарського училища.

д я д ь к о — О. П. Драгоманов.

ЗО. ДО М. І. ПАВЛИКА. 1 серпня 1808 р. Гадяч

Вперше надруковано у вид.: Леся Українка. Публікації, статті, дослідження, вип. З, с. 83—85.

Подається за автографом (ф. 101, № 345).

До цього листа додано вірш «Порвалася нескіпчеиа розмова» з припискою: «Прошу знайти де-небудь місце сим моїм віршам, якщо вони не підійдуть до «Вісника», і підписать моє звичайне літературне ймення (інакше не хочу)».

...ч ия має бути укінчена редакція робот найдеться про задуманий збірник на пошану М. В. Ковалевського.

...як справа стоїть з друкуванням дядькової кореспонденції, що почалось у «Ж [и т і] і сілові]»?— Мається на увазі публікація М. Павлика «Із переписки М. П. Драгоманова»: «Житє і слово», 1897, ки. 1, с. 62—79.

Драгоманов Михайло Петрович (1841—1895)—дядько Лесі Україпки, старший брат її матері, український публіцист, учений і громадський діяч буржуазно-демократичного, потім ліберально-буржуазного напряму.

«Житє і слово» — літерагурио-пауковий і громадсько-політичний журнал прогресивного напряму. Виходив у Львові в 1894—1897 pp. Видавець —О. Франко, редактор — І. Франко.

Дрепера хотілось би мат и...— тобто книжку американського вченого-соціолога Джона-Вільяма Дрепера (1811—1882) «Історія боротьби між релігією і наукою». (Пер. з 21-го англійського (лондонського) вид. Михайло Павлик. Вид. ред. «Жигє і слово». Львів, 1898).

31. ДО О. П. КОСАЧ (сестри). 20, 24 серпня 1898 р. Гадяч

Вперше надруковано в російському перекладі у вид.: Собр. соч. в 3-х т., т. З, с. 187—188. Українською мовою вперше опубліковано у вид.: Твори в 5-ти т., т. 5, с. 244—246.

Подається за автографом (ф. 2, № 287).

...в травилася в переклад російський] «Блакитної троянди».— Робота над перекладом драми тривала

з 1896 р. до осені 1898 p., але автопереклад під назвою «Голубая роза» (ф. 2, № 774) не побачив світу і вперше був надрукований у вид.: Твори в 5-ти т., т. 2. К., 1951, с. 545—640.

«Об искусстве» Толстог о...— Йдеться, очевидно, про статтю Л. Толстого «Что такое искусство?», надруковану в журн. «Вопросы философии и психологии» (1897, кн. 5; 1898, кн. 1), у якій, зокрема, викладено погляди письменника на теорію драми.

І б с е н Генрік (1828—1906) — норвезький драматург, творець соціально-психологічної драми. П’єси Ібсена йшли па сцепах українських аматорських театрів і театральних труп.

Ф о т я — Фотій Степапович Красицький (1873—1944) — український художник, внучатий небіж Т. Г. Шевченка, автор серії портретів українських письменників, у тому числі й Лесі Українки.

...поїхали в Броварки. дивитись на могил найдеться про село в Гадяцькому районі на Полтавщині, в околицях якого є давні могили-кургани. Збереглося фото — Леся Українка на вершку такого кургану (ф. 2, № 1096).

Цяцьчин хутір — оселя прадіда Лесі Українки Івана Цяцьки (батька Єлизавети Іванівни Драгоманової (1821—1895), Лесиної бабусі) поблизу Гадяча.

Лисавета — куховарка Є. Драгоманової.

А и я Не мирова — донька гадяцьких знайомих родини Косачів.

Лена — можливо, Олена Биковська, сестра подруги Лесі Українки Марії Биковської (в заміжжі Бєляєвої), дочка приятеля П. А. Косача М. Биковського.

Женя Кучинська — родичка Людмили Михайлівни Драгоманової.

Я, слава богу, не підходжу під Фотин сма к...— Насправді Ф. Красицький у 1904 р. написав портрет поетеси, який зберігається в Державному літературно-меморіальному музеї Лесі Українки (Київ).

Ковалевщина — хутір М. В. Ковалевського на Полтавщині, недалеко від Гадяча.

Садовські —далекі родичі Косачів.

Стоянов хутір —хутір знайомих родини Косачів Стояно-вих, які влітку 1883 р. були сусідами бабусі Лесі Українки Є. Драгоманової в Гадячі. Діти Стоянових, Віра і Марія, дружили з дітьми* Косачів.

32. ДО JI. М. ДРАГОМАНОВОЇ. 19 вересня 1808 р. Київ

Вперше надруковано у вид.: Леся Українка. Публікації, статті, дослідження, вип. 2, с. 200.

Подається за машинописного копією (ф. 2, № 1548).

33. ДО О. П. КОСАЧ (сестри). 19 вересня 1898 р. Київ

Друкується вперше за автографом (ф. 2, № 288).

34. ДО Л. M. ДРАГОМАНОВОЇ. 27 вересня 1898 р. Київ

Вперше надруковано у вид.: Леся Українка. Публікації, статті, дослідження, вип. 2, с. 201—202.

Подається за машинописною копією (ф. 2, № 1548).

35. ДО Л. М. ДРАГОМАНОВОЇ. 4 жовтня 1898 р. Київ

Вперше надруковано у вид.: Леся Українка. Публікації, статті, дослідження, вип. 2, с. 202—204.

Подається за машинописною копією (ф. 2, № 1548).

...з хлопчиком Лисенкови м...— з Остапом Миколайовичем (1885—1968), сином композитора.

Петр Иванович Добчинский — персонаж п’єси М. В. Гоголя «Ревізор».

36. ДО Л. M. ДРАГОМАНОВОЇ. Після 5 оісовтня 1898 р. Київ

Вперше надруковано у вид.: Леся Українка. Публікації, статті, дослідження, вип. 2, с. 204.

Подається за машинописною копією (ф. 2, № 1548).

Датується за змістом і біографічними даними.

37. ДО І. П. КОСАЧ. 9 жовтня 1898 р. Київ

Друкується вперше за автографом (ф. 2, № 69).

Лист дописаний до листа Миколи Косача сестрі Ісидорі, датованого 27 вересня (9 жовтня) 1898 р.

М у с я — Мар’яна Лисенко, донька М. В. Лисенка.

Соня Борецька — донька київських знайомих і сусідів Лесі Українки.

38. ДО M. І. ПАВЛИКА. 16 жовтня 1898 р. Київ

Вперше надруковано у вид.: Твори в 5-ти т., т. 5, с. 247—248.

Подається за автографом (ф. 101, № 346).

Найперше про біографі ю...— Тут і далі йдеться про матеріали з життя й діяльності М. В. Ковалевського. •

Д е г е п и — Євген Вікторович Деген (1866—1904), знайомий Лесі Українки по Києву, студент Дерптського (нині Тартуського) університету, пізніше російський критик і публіцист. Є. Деген був одружений з Ганною (Галею) Ковалевською. Йою брат, Сергій Деген, учитель, був заарештований разом з ї. Франком іа іншими особами 1889 р. у Галичині.

...в датись до Людмили Михайлівн и...— Драгома-пової.

...щ о сталося з «фондом Драгоманов а»...— У 1894 р. М. В. Ковалевський на відзначення ювілею М. П. Драгоманова (30-річчя літературно-наукової діяльності) зібрав 1000 крб. і передав ї* у фонд М. Драгоманова в Галичину на видання прогресивної літератури для народу. Але після смерті Драгоманова М. В. Ковалевський забрав ці гроші, бо вони використовувались не за призначенням.

«Рай і поступ» — брошура М. Драгоманова (Львів, 1894).

Н. С. Ж.— криптонім, яким Леся Українка підписувала деякі свої твори. За усною традицією цей криптонім розшифровувався як «Наша спілка жіноча», за іншою версією — як «Наша славна жирондистка» (див. статтю Є. Кирилюка «Леся Українка — мисли-телька» в зб.: Леся Українка. Публікації. Статті. Дослідження. К., «Наукова думка», 1973, с. 19).

...п очала писати одну брошурк у...— Йдеться про брошуру «Державний лад», яка лишилась незакінченою (ф. 2, № 848). Вперше опублікована в зб.: Леся Українка. Публікації, статті, дослідження, вип. 1. К., Вид-во АН УРСР, 1954, с. 23—31.

...час би вже мені видати другий збірник вірші в...— 1899 р. у Львові вийшов збірник «Думи і мрії».

...т ам і перший досить обрид книгарським полиця м...— Перший збірник творів Лесі Українки — «На крилах пісень» — вийшов 1893 р.

39. ДО О. П. КОСАЧ (матері). 20 жовтил 1898 р. Київ

Вперше надруковано у вид.: Леся Українка. Публікації, статті, дослідження, вип. З, с. 41—42.

Подається за автографом (ф. 2, № 191).

Лучицький Іван Васильович (1845—1918)—російський та український буржуазний історик.

Моргун О.— київський знайомий родини Косачів.

40. ДО І. Я. ФРАНКА. 21 жовтня 1898 р. Київ

Вперше надруковано у вид.: Леся Українка. Публікації, статті, дослідження, вип. 1, с. 46.

Подається за автографом (ф. З, № 187).

«Наші люди на селі» — збірка оповідань української письменниці Олександри Євгенівни Судовщикової-Косач (псевдонім Грицько Григоренко, 1867—1924), дружини М. П. Косача. Збірка видана 1898 р. в Юр’єві (нині Тарту). Рецензії на неї І. Франко не написав.

«Зів’яле листя» — збірка поезій І. Франка (Львів, 1896).

Спасибі за Вашу аж надто ласкаву відозву про мої вірші.— Йдеться про статтю Франка «Леся Українка» («Літературно-науковий вісник», 1898, кн. 7, с. 6—27), у якій подано характеристику творчості поетеси і високу оцінку її таланту.

...п аралелі між моїми і маминими віршами...— У згаданій вище статті «Леся Українка» І. Франко порівняв її поему «Самсон» з віршем Олени Пчілки «Дебора» (1887) і зробив висновок про «перевагу таланту дочки над талантом матері».

...п овіншую Вас з ю білеє м.— ЗО жовтня 1898 р. у Львові відзначено 25-ліття літературної діяльності Івана Франка.

Вперше надруковано у вид.: Леся Українка. Публікації, статті, дослідження, вип. З, с. 42—43.

Подається за автографом (ф. 2, № 192).

Афеньєва — подруга Ольги Косач.

...б ули у Щерби н...— очевидно, знайомих Ольги Косач.

Тарле Євген Вікторович (1875—1955)—тоді вчитель історії однієї з київських гімназій, пізніше видатний радянський історик, академік AH СРСР.

лисенята — Так Леся Українка жартівливо називала дітей М. В. Лисепка.

Афапасьєв Г. Є.— історик, у березні 1899 р. читав у Києві лекції на тему «Відносини Франції та Італії за Наполеона III».

JI ю д я — Людмила Михайлівна Старицька-Черняхівська (1863—1941), українська письменниця ліберально-буржуазного напряму, донька М. П. Старицького.

42. ДО М. І. ПАВЛИКА. Є листопада 1898 р. Київ

Друкується вперше за машинописною копією (ф. 2, № 920).

Датується за змістом і за поштовим штемпелем.

Ваша цитат а...— Леся Українка розшукувала в російських журналах праці М. П. Драгоманова для видання його творів, яке готував М. Павлик. Очевидно, М. Павлик подавав поетесі окремі цитати з статей, за якими вона встановлювала їх авторство, оскільки ці статті часто друкувалися без підпису або під псевдонімами чи криптонімами.

«Вестник Е в р о п ы» - російський журнал ліберально-буржуазного напряму. Видавався в Москві у 1866—1918 pp.

«Русская мысль» — російський щомісячний літературно-політичний журнал ліберально-буржуазного напряму. Виходив у Москві в 1880—1918 pp.

Пишіть мені за ініціалами Л., а не О...— Очевидно, М. Павлик надсилав свої листи на ім’я О. Косач, матері поетеси.

43. ДО О. П. КОСАЧ (сестри). 10 листопада 1898 р. Київ

Друкується вперше за автографом (ф. 2, № 289).

Пашкевич Феофан Олександрович (1870—1941) — лікар, брат учительки Пелагії Олександрівни Пашкевич (1855—1933), київської знайомої родини Косачів.

...щ об їхать на чум у...— Наприкінці XIX ст. у різних країнах спостерігались спалахи епідемії чуми. Туди виїжджало багато російських медичних працівників, які самовіддано лікували населення. Очевидно, тут йдеться иро один з таких загонів.

44. ДО М. І. ПАВЛИКА. 26 листопада 1898 р. Київ

Вперше надруковано у вид.: Леся Українка. Публікації, статті, дослідження, вип. З, с. 86—87.

Подається за автографом (ф. 101, № 347).

...друкуйте поки що те, що зібрано...— Мова йде про матеріали для видання творів М. П. Драгоманова. Поетеса до-

помагала М. Павликові розшукувати статті М. П. Драгоманова, надруковані в російській та іноземній пресі.

Товариство імені Шевченка (Наукове товариство імені Шевченка у Львові) — наукове товариство ліберально-буржуазного напряму у Львові. Від 187.3 до 1893 р. існувало як Літературне товариство імені Шевченка.

...моє переписування (експедиції) дарма пропало...—Поетеса власноручно переписувала статті М. Драгоманова для видання його творів, яке готував М. Павлик. Одна з посилок загубилася.

«Киевская старина» — щомісячний історико-етногра-фічний і белетристичний журнал ліберально-буржуазного напряму. Видавався в Києві протягом 1882—1907 pp., в останній рік свого існування виходив українською мовою під назвою «Україна».

45. ДО JI. М. ДРАГОМАНОВОЇ. ЗО листопада 1808 р. Київ

Вперше надруковано у вид.: Леся Українка. Публікації, статті, дослідження, вип. 2, с. 204—205.

Подається за машинописною копією (ф. 2, № 1548).

Завтра мають читати моє оповідання в Літературному обществ і...— У Київському літературно-артистичному товаристві 19 листопада (1 грудня за н. ст.) 1898 р. було прочитане оповідання «Над морем».

Київське літературно-артистичне товариство — ліберально-культурницьке об’єднання, існувало в 1895— 1905 pp.

...м а ю роботу для вечора юбілейног о...— Йдеться про написання вірша «На столітній ювілей української літератури», присвячений сотим роковинам виходу в світ перших трьох частин «Енеїди» Котляревського.

46. ДО M. І. ПАВЛИКА. 12 грудня 1808 р. Київ

Вперше надруковано у вид.: Твори в 5-ти т., т. 5, с. 349.

Подається за автографом (ф. 101, № 348).

Досі не подякувала Вам за Дрепера...— Виконуючи прохання поетеси, М. І. Павлик надіслав їй книжку Джона Дрепбра.

0[льга] Ф [е д о р і в н а] — Хоружинська (1864—1941), дружина Івана Франка, громадський діяч і Еидавець. В 1894—1897 pp. разом з Франком видавала журнал «Житє і слово».

Відсвяткували ми тут роковини столітт я...— тобто 100-ті роковини виходу в світ «Енеїди» І. П. Котляревського. На цьому вечорі, що відбувся 25 листопада (7 грудня за н. ст.)

1898 p., М. П. Старицький прочитав вірш Лесі Українки, присвячений ювілею, який викликав захоплення публіки.

47. ДО JI. М. ДРАГОМАНОВОЇ. 18 грудня 1898 р. Київ

Вперше надруковано у вид.: Леся Українка. Публікації, статті, дослідження, вип. 2, с. 205.

Подається за машинописпою копією (ф. 2, № 1548).

Бергман Ернст (1836—1907) — німецький хірург, професор Берлінського університету. В його клініці 1899 р. оперували Лесю Українку.

48. ДО Л. М. ДРАГОМАНОВОЇ. 23 грудня 1898 р. Київ

Вперше надруковано у вид.: Леся Українка. Публікації, статті, дослідження, вип. 2, с. 205—206.

Подається за машинописною копією (ф. 2, № 1548).

Драма моя не на друкован а...— «Блакитпа трояпда» Лесі Українки була вперше опублікована 1908 р. в альманасі «Нова рада».

...переклад «До с в і т л а»...—Про який саме переклад оповідання І. Франка йде мова — невідомо. Протягом 1892—1898 pp. це оповідання з’явилося в чотирьох перекладах. Можливо, що Л. М. Драгоманова також переклала його. \par 49. ДО А. М. ДРАГОМАНОВОЇ. 23 грудня 1898 р. Київ

Вперше надруковано у вид.: Леся Українка. Публікації, статті, дослідження, вип. 2, с. 207.

Подається за машинописною копією (ф. 2, № 1548).

50. ДО О. П. КОСАЧ (матері). 29 грудня 1898 р. Київ

Вперше надруковано у вид.: Твори в 5-ти т., т. 5, с. 250—251.

Подається за автографом (ф. 2, № 193).

Приїхавши з Уман і...— Леся Українка виїхала в м. Умань, до хірурга Е. Бергмана, який перебував тоді на Україні, але він оглянув її по дорозі в Умань, в м. Козятині, звідки поетеса відразу повернулася до Києва.

...д- ра Левицького брат...— тобто брат Модеста Пилиповича Левицького.

Починаю збирати відомості про Берлі п.— Під час зустрічі в Козятині з Бергманом Леся Українка домовилась

з ним про операцію хворої ноги в його берлінській клініці.

Орися — Ірина Антонович, подруга Лесі Українки та її сестри Ольги, донька В. Б. Антоновича.

П’ є с у мою Пол. давно приніс, тільки я її ще не послал а...— Очевидно, йдеться про переклад «Блакитної троянди».

П о л.— можливо, Полонський, київський знайомий Косачів, юрист.

51. ДО М. І. ПАВЛИКА. 29 грудня 1898 р. Київ

Вперше надруковано у вид.: Твори в 5-ти т., т. 5, с. 249—250.

Подається за автографом (ф. 101, № 349).

Статті нем а...— поетеса продовжувала розшуки праць М. П. Драгоманова для видання, яке готував М. Павлик.

Ви, запевне, маєте право на свої 50 при м.— Йдеться про те, що Павлик як видавець праць М. П. Драгоманова мав одержати 50 примірників книжок свого видання.

Щодо обіц япої кимсь бібліотек и...— Очевидно, мається на увазі бібліотека М. П. Драгоманова.

...з аймаюсь ліквідацією літературних спр ав...— Готуючись до від’їзду в Берлін, поетеса закінчувала драму «У пущі», спогади про М. В. Ковалевського.

...ш вагер Ольги Федорівн и...— Єлисей Купріянович Трегубов (1849—1920), чоловік Антоніни Федорівни, сестри О. Ф. Франко, український літературно-громадський діяч і педагог, близький приятель П. А. Косача. Деякий час працював у журналі «Киевская старина».

1899


52. ДО Л. М. ДРАГОМАНОВОЇ. 4 січня 1899 р. Київ

Вперше надруковано у вид.: Леся Українка. Публікації, статті, дослідження, вип. 2, с. 207—208.

Подається за машинописною копією (ф. 2, № 1548).

Роботу свою я трохи спинил а...— Можливо, йдеться про відшукування поетесою матеріалів для видання творів М. Драгоманова.

53. ДО О. П. КОСАЧ (сестри). 26 січня 1899 р. Варшава

Вперше надруковано у вид.: Твори в 5-ти т., т. 5, с. 251—252,

Подається за автографом (ф. 2, № 290).

Коли завтра не забаримось у Творка х...— їдучи до Берліна через Варшаву, Леся Українка з матір’ю провідали у Твор-ках О. П. Драгоманова.

54. ДО О. П. КОСАЧ (сестри). 29 січня, 1 лютого 1899 р. Берлін

Вперше надруковано в російському перекладі у вид.: Собр. соч. в 3-х т., т. З, с. 189—192. Українською мовою вперше опубліковано у вид.: Твори в 5-ти т., т. 5, с. 252—254.

Подається за автографом (ф. 2, № 291).

Гауптман Гергардт (1862—1946) — німецький драматург, найяскравіший представник натуралізму в німецькій літературі; його драмам властива соціальна спрямованість.

Феня — служниця Косачів.

55. ДО П. А. КОСАЧА. 2 лютого 1899 р. Берлін

Вперше надруковано у вид.: Твори в 5-ти т., т. 5, с. 254—255.

Подається за автографом (ф. 2, № 120).

56. ДО М. І. ПАВЛИКА. З лютого 1899 р. Берлін

Вперше надруковано у вид.: Твори в 5-ти т., т. 5, с. 255—257.

Подається за автографом (ф. 101, № 350).

...про Тарновського...— Можливо, йдеться про Василя Васильовича Тарновського-молодшого (1837—1899), українського поміщика (сина відомого мецената В. В. Тарновського), який свого часу збирав рукописи Т. Г. Шевченка і в 1897 р. подарував їх музеєві Чернігівського губернського земства.

...ч и приходив до Вас хто від мого ймення за популярними виданням и...— Свої поїздки за кордон Леся Українка використовувала для організації друкування революційних видань і транспортування їх у Росію. Очевидно, і цього разу поетеса надіслала якусь літературу М. Павликові.

Хотять вони видавати популярні книжеч-к и...— Йдеться про переклад «Маніфесту Комуністичної партії» та інших соціалістичних брошур, які Леся Українка пізніше переслала М. Ганкевичу для видаппя в Галичині.

...т а ще нагодився рефера т...— Однібіо з форм соціалістичної пропаганди були реферати, що зачитувались у студентських підпільних гуртках. За спогадами сучасників, активпими доповідачами були G. Мержинський, А. В. Луначарський та ін. Очевидно, подібний реферат готувала і Леся Українка.

...н е покінчала, напр[иклад], одної популярної брошури, двох драм...— Маються на увазі брошура «Державний лад», що лишилася незакінченою, та твори «Іфігенія в Тавріді» й «У пущі».

57. ДО Л. М. ДРАГОМАНОВОЇ та Л. М. ДРАГОМАНОВОЇ-ШИШМАНОВОЇ.

25 лютого 1899 р. Берлін

Вперше надруковано у вид.: Леся Українка. Публікації, статті, дослідження, вип. 2, с. 208—209.

Подається за машинописною копією (ф. 2, № 1548).

Спасибі за поздоровлення і всі любі слова...— Драгоманови поздоровили Лесю Українку з успішною операцією.

58. ДО А. М. ДРАГОМАНОВОЇ. 25 лютого 1899 р. Берлін

Вперше надруковано у вид.: Леся Українка. Публікації, статті, дослідження, вип. 2, с. 209—210.

Подається за машинописною копією (ф. 2, № 1548).


Каталог: books -> download -> rtf
rtf -> Диплом за перемогу в шкільному конкурсі поезій, присвячених Тарасові Шевченку
rtf -> Післямова
rtf -> Варткес Тевекелян рекламне бюро пана кочека
rtf -> Вічник Сповідь на перевалі духу
rtf -> Тарас Прохасько БотакЄ
rtf -> Ізольди Марківни Книш директорові школи Товаришу директор! Сьогодні, згідно з планом, я проводила урок
rtf -> Роман Іваничук Мальви Розділ перший
rtf -> Дебора Гаркнесс Сповідь відьом Дивовижні стосунки магії та науки
rtf -> Кір буличов — творець фантастичних світів
rtf -> Олесь Бердник


Поділіться з Вашими друзьями:
1   ...   17   18   19   20   21   22   23   24   25


База даних захищена авторським правом ©res.in.ua 2019
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка