Натурфілософія (від лат natura природа) філософське умоглядне вчення про природу як цілісність. Як зміст поняття Н., так І її відношення до філософії та науки про природу, а також самі межі між природознавством І НСкачати 22.55 Kb.
Дата конвертації27.03.2021
Розмір22.55 Kb.

НАТУРФІЛОСОФІЯ (від лат. natura - природа) - філософське умоглядне вчення про природу як цілісність. Як зміст поняття Н., так і її відношення до філософії та науки про природу, а також самі межі між природознавством і Н. історично змінювалися. Найвагомішу роль Н. відігравала в Античності, де вона була першою історичною формою філософії, а також основою теоретичного осмислення природи. В межах Н. було висунуто низку важливих для історії науки гіпотез про будову Всесвіту та структуру матерії - атомістична гіпотеза, ідеї заперечення пустоти та безконечної подільності речовини тощо. По суті, філософія досократиків не йшла далі Н., внаслідок чого Аристотель мав певні підстави називати їх “фізіологами” , тобто тими, що “писали про природу” . В Середні віки, коли філософія виступає здебільшого як теологія, Н. зникає з філософського обрію і відновлюється в епоху Відродження, розвиваючись переважно на ґрунті ідей пантеїзму та гілозоїзму.. Становлення класичного природознавства у Новий час усталило нові еталони і норми обґрунтування знання, серед яких визначальну роль відіграє вимога експериментального підтвердження наукових гіпотез і теорій. Од цього часу Н. втрачає свій позитивний потенціал у розвитку наукового знання.

Першим давньогрецьким філософом прийнято вважати Фалеса (бл. 625-547 до н. Е.), Засновника мілетської школи. Згідно Фалесу, все різноманіття природи, речей і явищ можна звести до однієї основи (первостихии або першооснові), в якості якої він розглядав «вологу природу», або воду. Фалес вважав, що все виникає з води і в неї ж повертається. Він наділяє першооснова, а в більш широкому розумінні весь світ одушевленою і божественністю, що знаходить своє підтвердження в його вислові; «Світ одушевлений і повний богів». При цьому божественне Фалес, по суті, ототожнює з першоосновою - водою, тобто матеріальним. Фалес, згідно з твердженнями Аристотеля, стійкість землі пояснював тим, що вона знаходиться над водою і володіє, подібно до шматка дерева, спокоєм і плавучістю. Цьому мислителю належать численні вислови, в яких були висловлені цікаві думки. Серед них і загальновідоме: «пізнай самого себе».

Після смерті Фалеса на чолі Милетской школи став Анаксимандр (ок. 610-546 до н. Е.). Про його життя практично не збереглося жодних відомостей. Вважається, що йому належить робота «Про природу», про зміст якої відомо з творів подальших давньогрецьких мислителів, серед них - Арістотель, Цицерон, Плутарх. Погляди Анаксимандра можна кваліфікувати як стихійно-матеріалістичні. Як першооснова всього сущого Анаксимандр вважає апейрон (безмежне). У його інтерпретації апейрон не є ні водою, ні повітрям, ні вогнем. «Апейрон є не що інше, як матерія», яка знаходиться у вічному русі і породжує безліч і різноманіття всього існуючого. Можна, мабуть, вважати, що Анаксимандр певною мірою відходить від натурфилософского обгрунтування першооснови і дає більш глибоке його тлумачення, вважаючи як першооснова не який-небудь конкретний елемент (наприклад, воду), а визнаючи таким апейрон - матерію; розглянуту як узагальнене абстрактне першооснова, що наближається по своїй суті до поняття і включає в себе суттєві властивості природних елементів.

Анаксимандра, мабуть, можна вважати першим давньогрецьким мислителем, у якого зустрічається спроба пантеїстичного тлумачення світу. На відміну від Фалеса, який обожнював природу, він врівноважує, ототожнює природу з богом, зокрема, це проявляється в його словах про те, що є народжені боги, які періодично виникають і зникають, причому ці періоди тривалі. Цими богами, на його думку, є незліченні світи. Він же висуває ідею про незліченності світів, які виникають і зникають. Це підтверджується і його твердженням, що «ці міри- то руйнуються, то знову народжуються, причому кожен (з них) існує протягом можливого для нього часу». [5]

Представляють інтерес наївно-матеріалістичні ідеї Анаксимандра про походження життя на Землі і походження людини. На його думку, перші живі істоти виникли у вологому місці. Вони були покриті лускою і шипами. Вийшовши на землю, вони змінили свій спосіб життя і придбали інший вид. Людина стався від тварин, зокрема, від риб. Людина тому зберігся, що з самого початку був не таким, як нині.

Останнім відомим представником Милетской школи був Анаксимен (бл. 588 - бл. 525 до н. Е.). Про його життя і діяльності також стало відомо завдяки свідченням пізніших мислителів. Як і його попередники, Анаксимен надавав великого значення з'ясуванню природи першооснови. Таким, на його думку, є повітря, з якого все виникає і в який все повертається. Анаксимен обирає як першооснову повітря в силу того, що він має такі властивості, яких немає (а якщо є, то недостатньо) у води. Перш за все, на відміну від води, повітря має необмежену поширення. Другий аргумент зводиться до того, що світ як жива істота, яке народжується і вмирає, вимагає для свого існування повітря. Ці ідеї знаходять підтвердження в наступному твердженні грецького мислителя: «Наша душа, будучи повітрям, є для кожного з нас принципом об'єднання. Точно також дихання і повітря ходять весь Всесвіт ». [6]

Оригінальність Анаксимена не в переконливішому обгрунтуванні єдності матерії, а в тому, що виникнення нових речей і явищ, їх різноманітність пояснюються їм різними мірами згущування повітря, завдяки чому утворюються вода, земля, камені і т. П., А через його розрідження формується, наприклад, вогонь. Поява холоду він пояснював як результат згущення повітря, а тепла - як наслідок його скраплення. В результаті повного згущення повітря з'являється земля, а потім і гори. Таке трактування різноманіття світу була більш глибокою і зрозумілою, ніж у його попередників, і не випадково саме анаксіменовская інтерпретація різноманіття світу отримала досить широке поширення в античній філософії. Стабільність, міцність землі пояснювалася тим, що вона, будучи плоскою, ширяє в повітрі, і точно так само як сонце, місяць і інші вогненні небесні

тіла, тримається на повітрі.

Як і його попередники, Анаксимен визнавав незліченність світів, вважаючи, що всі вони сталися з повітря. Анаксимена можна розглядати як засновника античної астрономії, або вчення про небо і зірках. Він вважав, що всі небесні світила - сонце, місяць, зірки, інші тіла ведуть своє походження від землі. Так, утворення зірок він пояснює зростаючим розрідженням повітря і ступенем його віддалення від землі. Близько зірки виробляють тепло, яке падає на землю. Далекі зірки не виробляють тепло і знаходяться в нерухомому стані. Анаксимену належить гіпотеза, що пояснює затемнення сонця і місяця.

Підводячи підсумок, слід сказати, що філософи Милетской школи заклали хороший фундамент для подальшого розвитку античної філософії. Свідченням цього служать як їх ідеї, так і той факт, що всі або майже всі наступні давньогрецькі мислителі в більшій чи меншій мірі зверталися до їх творчості. Істотним є і те, що, незважаючи на присутність в їх мисленні міфологічних елементів, його слід кваліфікувати як філософське. Вони зробили впевнені кроки щодо подолання мифологизма і заклали серйозні передумови для нового мислення. Розвиток філософії в результаті йшло по висхідній лінії, що створювало необхідні умови для розширення філософської проблематики і поглиблення філософського мислення.

Видатним представником давньогрецької філософії, що внесли помітний внесок у її становлення і розвиток був Геракліт (бл. 54-540 до н. Е. - рік смерті невідомий). Особистість Геракліта вельми суперечлива. Походить з царського роду, він поступився успадковані сан своєму братові, а сам пішов до храму Артеміди, присвятивши свій час занять філософією.. На схилі років Геракліт віддалився в гори і вів життя відлюдника.

Основне, а можливо, єдиний твір Геракліта, який дійшов до нас в уривках, згідно одним дослідникам, називалося «Про природу», а інші називали його «Музи».

Аналізуючи філософські погляди Геракліта, не можна не бачити, що як і його попередники, він в цілому залишився на позиціях натурфілософії, хоча деякі проблеми, наприклад, діалектики, протиріччя, розвитку їм аналізуються на філософському рівні, тобто рівні понять і логічних умовиводів.

Історичне місце і значення Геракліта в історії не тільки давньогрецької філософії, а й всесвітньої полягає в тому, що він був першим, як сказав Гегель, у кого «ми бачимо завершення попереднього свідомості, завершення ідеї, її розвиток в цілісність, що представляє собою початок філософії, так як вона виражає сутність ідеї, поняття нескінченного, в собі і для себе сущого, як те, що воно є, а саме як єдність протівоположностей- Геракліт перший висловив назавжди зберегла цінність ідею, яка аж до наших днів залишається однією і тією ж у всіх системах філософії ». [8]

В основі всього сущого, його першоосновою, первовеществом Геракліт вважав первоогонь - тонку, рухливу і легку стихію. Світ, Всесвіт не створив ніхто ні з богів, ні з людей, але вона завжди була, є і буде вічно живим вогнем, відповідно до свого закону, що спалахує і згасає. Вогонь розглядається Гераклітом не тільки як сутність всього сущого, як перша сутність, як першооснова, але і як реальний процес, в результаті чого завдяки розгоранню або згасання вогню з'являються всі речі і тіла.

Діалектика, за Гераклітом, це перш за все зміна всього сущого і єдність безумовних протилежностей. При цьому зміна розглядається не як переміщення, а як процес становлення Всесвіту, Космосу. Тут проглядається глибока думка, виражена, правда, не досить чітко і ясно, про перехід від буття до процесу становлення, від статичного буття до буття динамічному. Диалектичность суджень Геракліта підтверджується численними висловами, які навічно увійшли в історію філософської думки. Це і знамените «не можна двічі увійти в одну і ту ж річку», або «все тече, ніщо не перебуває і ніколи не залишається тим же». І вже зовсім філософське за характером висловлювання: «буття і небуття є одне і те ж, все є і не є».

Зі сказаного вище випливає, що діалектиці Геракліта до певної міри властива ідея становлення і єдності протилежностей. Крім того, в наступному його затвердження, що частина відмінна від цілого, але вона є також те ж саме, що і ціле; субстанція є ціле і частина: ціле у всесвіті

ой, частина - в цьому живу істоту, проглядається ідея збігу абсолютного і відносного, цілого і частини.Спроби з допомогою Н. узагальнити досягнення сучасного природознавства, подолати кризові ситуації в певних галузях природознавства та вирішити складні наукові проблеми, тобто спроби підмінити точні конкретно-наукові методи загальними філософськими положеннями, наштовхуються на принципово непереборні труднощі, оскільки сам натурфілософський підхід вичерпав свої можливості в дослідженні природи. Ф. Канак

Поділіться з Вашими друзьями:


База даних захищена авторським правом ©res.in.ua 2019
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка