Настої та відвари з лікарської рослинної сировини. Технологія рлф з використанням екстрактів концентратів. СлизиСкачати 209.5 Kb.
Сторінка1/3
Дата конвертації26.09.2020
Розмір209.5 Kb.
#10668
  1   2   3
4. Настої та відвари з лікарської рослинної сировини. Технологія РЛФ з використанням екстрактів – концентратів. Слизи.
Підгот 111 bc425e4880e2934f3d2d1022322d1b97
Методична вказівка

до практичних занять для студентів __ курсу фармацевтичного факультету, заочна форма навчання

ЗАНЯТТЯ № 4 (практичне – 6 год.)

Тема: Настої та відвари з лікарської рослинної сировини. Технологія РЛФ з використанням екстрактів – концентратів. Слизи.

Мета: Освоїти основні технологічні прийоми виготовлення настоїв i вiдварів iз лiкарської рослинної сировини, додавати до них лiкарськi речовини, оцiнювати їх якть i оформляти до вiдпуску.

Професійна орієнтація студентів. В останні роки спостерігається підвищений інтерес до фітотерапії. Водні витяги з лікарської рослинної сировини РС) володіють високої біодоступністю, фізіологічні до організму людини, не маютьу побічних ефектів. В даний час не може бути універсальної технології водяних витягів з рослинної лікарської сировини, що містить різні групи діючих речовин. Для кожної сировини повинна бути індивідуальна раціональна технологія, за допомогою якої можливе вилучення максимуму діючих речовин. Правильне приготування водяних витягів можливе тільки при наявності необхідних знань, що вказує на необхідність вивчення даної теми.
ПЕРЕЛІК КОМПЕТЕНТНОСТЕЙ СТУДЕНТА

Інтегральна компетентність

Здатність розв’язувати типові та складні спеціалізовані задачі та практичні проблеми у професійній фармацевтичній діяльності із застосуванням положень, теорій та методів фундаментальних, хімічних, технологічних, біомедичних та соціально-економічних наук; інтегрувати знання та вирішувати складні питання, формулювати судження за недостатньої або обмеженої інформації; ясно і недвозначно доносити свої висновки та знання, розумно їх обґрунтовуючи, до фахової та не фахової аудиторії.

Загальні компетентності

 1. Здатність діяти соціально відповідально та громадянсько -свідомо.

 2. Здатність застосовувати знання у практичних ситуаціях.

 3. Здатність до абстрактного мислення, аналізу та синтезу; здатність вчитися і бути сучасно навченим.

 4. Знання та розуміння предметної області та розуміння професії.

 5. Здатність до адаптації та дії у новій ситуації

 6. Навички використання інформаційних і комунікаційних технологій

 7. Здатність оцінювати та забезпечувати якість виконуваних робіт.

 8. Здатність проведення досліджень на відповідному рівні.

Спеціальні (фахові, предметні) компетентності

 1. Здатність використовувати у професійній діяльності знання нормативно-правових, законодавчих актів України та рекомендацій належних фармацевтичних практик

 2. Здатність здійснювати діяльність з розробки і оформлення документації щодо чіткої визначеності технологічних процесів виготовлення та виробництва лікарських засобів відповідно до правил належних практик

 3. Здатність організовувати та здійснювати виробничу діяльність аптек щодо виготовлення лікарських препаратів у різних лікарських формах за рецептами лікарів і замовленнями лікувальних закладів, включаючи обґрунтування технології та вибір допоміжних матеріалів відповідно до правил Належної аптечної практики (GPP).

 4. Здатність забезпечувати належне зберігання лікарських засобів та виробів медичного призначення відповідно до їх фізико-хімічних властивостей та правил Належної практики зберігання (GSP) у закладах охорони здоров’я.


Результати навчання:

 • Проводити професійну діяльність у соціальній взаємодії основаній на гуманістичних і етичних засадах; ідентифікувати майбутню професійну діяльність як соціально значущу для здоров’я людини.

 • Планувати та реалізовувати професійну діяльність на основі нормативно-правових актів України та рекомендацій належних фармацевтичних практик.

 • Розробляти й оформлювати технологічну нормативну документацію щодо виробництва (виготовлення) лікарських препаратів в аптеках.

 • Обирати раціональну технологію, виготовляти лікарські засоби у різних лікарських формах за рецептами лікарів і замовленнями лікувальних закладів, оформлювати їх до відпуску. Виконувати технологічні операції: відважувати, відмірювати, дозувати різноманітні лікарські засоби за масою, об’ємом тощо.

 • Обґрунтовувати технологію та організовувати виробництво лікарських засобів на фармацевтичних підприємствах.

 • Проводити постадійний контроль лікарських засобів.

 • Вивчати вплив факторів навколишнього середовища на стабільність лікарських засобів.

 • Знати вимоги GMP, GРP, інших належних фармацевтичних практик та нормативних документів (наказів, настанов, тощо) щодо розробки та виготовлення лікарських засобів.

 • Вміти обґрунтовано підбирати необхідні допоміжні речовини до складу лікарських засобів, що розробляються.

 • Знати вимоги до тари, закупорювальних засобів та пакувальних матеріалів.Програма самопідготовки студентів

1. Характеристика настоїв i вiдварiв як ларської форми і дисперсної системи. 2. Способи прописування настоїв i вiдварiв.

3. Теоретичнi основи процесу екстрагування iз рослинної лiкарської сировини. 4. Чинники, що впливають на процес екстракцiї .

5. Правила приготування настоїв i вiдварiв iз рослинної сировини.

6. Апаратура, що застосовується для приготування настоїв i вiдварiв.

7. Особливостi приготування водних витяжок iз рослинної лiкарської сировини, що мiстить алкалоїди, кардіоглiкозиди, ефiрнi олiї, дубильнi речовини, антраценопохідні, сапонiни тощо.

8. Особливi випадки приготування настоїв i вiдварiв (подвiйнінастої, вiдвари iз листя сени та iн.).

9. Авторськi прописи водних витяжок (мiкстура Дрягiна, Кватера, Равкiна та .).

10.Оцiнка якостi i зберiгання водних витяжок у вповiдностi з вимогами нормативних документів, закупорювання i оформлення до вiдпуску. 11.Напрямки удосконалення технології водних витяжок.
Навчальні завдання до виконання лабораторної роботи Завдання 1

Приготуйте за рекомендованими прописами лiкарськi препарати та оцiнiть їх якiсть. Закупорiть їх, оформiть до вiдпуску, напишіть паспорти письмового контролю і здайте викладачу.1. Rp.: Codeini 0,1

Infusi herbae Thermopsidi 150 ml Natrii hydrocarbonatis 3,0 Liquoris Ammonii anisati 3 ml

Misce. Da. Signa. По 1 столовій ложці 3

рази на день


2. Rp.: Analgini 0,6 Coffeini-natrii benzoatis 0,4

Infusi rhizomatis cum radicibus Valerianae ex 10,0

Infusi foliorum Menthae ex 4,0 : 200 ml

Natrii bromidi 3,0 Magnesii sulfatis 0,8

Misce. Da. Signa. По 1 столовій ложці 3 рази на день (мікстура Кватера)


3. Rp.: Coffeini-natrii benzoatis 2,0 Infusi foliorum Digitalis 200 ml

Misce. Da. Signa. По 1 столовій ложці 3 рази на день
4. Rp.: Extracti Belladonnae Papaverinihydrochloridiana0,15

Infusi florum Helichrysi arenarii ex 5,0 : 150 ml

Misce. Da. Signa. По 2столових ложки3-4 разинадень


5. Rp.: Decocti foliorum Sennae 120 ml Natrii sulfatis 3,0

Misce. Da. Signa. По1столовій ложці 3 рази на день
6. Rp.: Codeini 0,1

Infusi herbae Adonidis vernalis ex 6,0 : 200 ml

Natrii bromidi 6,0

Misce. Da. Signa. По1столовійложці 3 рази на день
7. Rp.: Decocti corticis Quercus 200 ml Acidi borici 4,0

Misce. Da. Signa. Для полоскання горла
8. Rp.: Dec. foliorumUvae ursi 180 ml Hexamethylentetramini 4,0

Misce. Da. Signa. По1столовій ложці 3 рази на день
9. Rp.: Cofftini-natrii benzoatis 1,0 Infusi herbae Convallariae 180 ml Tincturae Leonuri

Tincturae Valerianae ana 3 ml

Misce. Da. Signa. По 1 столовій ложці 3 рази на день


10. Rp.: Barbitali-natrii 0,2

Infusi herbae Leonuri ex 12,0 : 200 ml Natrii bromidi 3,0

Misce. Da. Signa. По 1 столовій ложці 3 рази на день


11. Rp.: Decocti cortіcis Frangulae 180 ml Natrii sulfatis 4,0

Misce. Da. Signa. По 1 столовій ложці 3 рази на день.
12. Rp.: Infusi herbae Mіllefolii ex 20,0 Infusi herbae Hуperici ex 10,0 : 200 ml Misce. Da. Signa. По 1 столовій ложці 3 рази на день


Завдання 2

Приготуйте за рекомендованими прописами лiкарськi препарати використовуючи екстрактионцентрати та розчини концентрати, оцiнiть їх якiсть. Закупорiть їх, оформiть до вiдпуску, напишіть паспорти письмового контролю і здайте викладачу.1. Rp.: Coffeini-natrii benzoatis 1,0 Infusi herbae Convallariae 180 ml Tincturae Leonuri

Tincturae Valerianae ana 5 ml Misce. Da. Signa. По 1 столовій ложці

3 рази на день


2. Rp.: Extracti Thermopsidis 0,5 Extracti Althaeae

Natrii benzoatis

Natrii hydrocarbonatis Natrii salicylatis ana 4,0 Aquae purificatae ad 200 ml

Misce. Da. Signa. По1столовій ложці 3 рази на день
3. Rp.: InfusiherbaeThermopsidis200ml Natrii hydrocarbonatis 4,0

Liquoris Ammonii anisati 5 ml Sirupi simplicis 10 ml

Misce. Da. Signa. По1столовій ложці 3 рази на день


4. Rp.: InfusiherbaeConvallariae150 ml Natrii bromidi 3,0

Tincturae Leonuri

Tincturae Valerianae ana 5 ml

Misce. Da. Signa. По1столовій ложці 3 рази на день
5. Rp.: Infusi radicis Althaeae 200 ml Natrii hydrocarbonatis 3,0

Liquoris Ammonii anisati 4 ml Sirupi simplicis 10 ml

Misce. Da. Signa. По1столовій ложці 3 рази на день


6. Rp.: Chlorali hydrati 2,0 Mucilaginis seminum Lini 30,0 Aquae purificatae 200 ml Sirupi simplicis 10 ml

Misce. Da. Signa. По1столовій ложці 3 рази на день
7. Rp.: Mucilaginis seminum Lini 90,0 Phenylii salicylatis 1,0

Misce. Da. Signa. По1столовій ложці 3 рази на день
8. Rp.: Infusi radicis Althaeae 200 ml Natrii benzoatis 2,0

Liquoris Ammonii anisati 3 ml

Misce. Da. Signa. По1столовій ложці 3 рази на день


9. Rp.: Codeini phosphatis 0,18 Infusi rhizomatis cum radicibus Valerianae ex 12,0 : 180 ml Natrii bromidi 3,0

Misce. Da. Signa. По1столовій ложці 3 рази на день
10. Rp:Aethylmorphinihydrochloridi0,2 Barbitali-natrii 3,0

Infusi herbae Leonuri ex 12,0 : 200 ml Misce. Da. Signa. По1чайній ложці 4рази на день


11 Rp.:Aethylmorphini hydrochloridi 0,1 Infusi herbae Thermopsidis ex 0,6 : 200 ml

Natrii benzoatis

Natrii hydrocarbonatis ana 2,0 Liquoris Ammonii anisati 5 ml

Misce. Da. Signa. По1столовійложці 3 рази на день.
12. Rp.: Infusi radicis Althaeae 120 ml Natrii hydrocarbonatis

Natrii salicylatis ana 3,0 Liquoris Ammonii anisati 6 ml

Misce. Da. Signa. По 1 столовій ложці 3 рази на деньЗавдання 2

Виконайте завдання з навчальноослідницької роботи (НДР), користуючись методичною розробкою i алгоритмом приготування водних витяжок.Тема НДР: Вплив технологiчного фактору пiввношення сировини i екстрагенту) на процес екстракцiї i якiсть водних витяжок

Мета роботи: Вивчити вплив коефiцiєнту водопоглинання на обєм i якiсть приготованих витяжок.

Скачати 209.5 Kb.

Поділіться з Вашими друзьями:
  1   2   3
База даних захищена авторським правом ©res.in.ua 2022
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка