Наказ дснс україни 08. 09. 2014 №517Скачати 156.88 Kb.
Дата конвертації15.12.2016
Розмір156.88 Kb.
ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ ДСНС України

08.09.2014 № 517

ІНСТРУКЦІЯ

З ОРГАНІЗАЦІЇ ТА ПРОВЕДЕННЯ РАДІОТРЕНУВАНЬ

АВІАЦІЙНИХ І НАЗЕМНИХ ПОШУКОВО-РЯТУВАЛЬНИХ СИЛ

ДСНС УКРАЇНИ
1. Загальні положення
1.1. Інструкцію з організації та проведення радіотренувань авіаційних і наземних пошуково-рятувальних сил ДСНС України (далі – Інструкція) розроблено з метою організації набуття навичок при встановленні та веденні радіозв'язку і вдосконалення взаємодії між екіпажами пошуково-рятувальних повітряних суден (далі - ПРПС) авіації ДСНС України та наземними аварійно-рятувальними підрозділами територіальних органів ДСНС України під час проведення авіаційних пошуково-рятувальних робіт (далі - АПРР).
1.2. Інструкцію розроблено на підставі вимог:

постанови Кабінету Міністрів України від 14 листопада 2012 р. № 1037 "Про заходи щодо вдосконалення організації та проведення авіаційних робіт з пошуку і рятування";

організаційно-методичних вказівок з підготовки до дій за призначенням авіації ДСНС України на 2014 рік, введених у дію наказом ДСНС України від 02.12.2013 № 737.
1.3. Основними завданнями радіотренувань є вдосконалення взаємодії екіпажів ПРПС з наземними аварійно-рятувальними підрозділами (далі - АРП) для виконання завдань АПРР.

Завдання радіотренувань виконується шляхом ведення радіообміну за допомогою засобів радіозв'язку в УКХ діапазоні радіохвиль на основній частоті взаємодії 123,1 МГц (резервна частота 130 МГц).

Додаткові загальні частоти взаємодії 148,775 МГц та 43,850 МГц для всієї території України застосовуються з урахуванням наявності у АРП засобів радіозв'язку відповідного діапазону частот.
2. Розподіл повноважень щодо організації та проведення радіотренувань
2.1. Управління авіації та авіаційного пошуку і рятування ДСНС України (далі – Управління авіації) здійснює загальне керівництво проведення радіотренувань та відповідає за:

розробку та впровадження керівних документів, на підставі яких плануються та проводяться радіотренування;

підготовку рекомендацій щодо подальших радіотренувань на підставі аналізу результатів проведених радіотренувань;

контроль та аналіз якості проведення радіотренувань.


2.2. Бюджетна установа "Служба координації авіаційних робіт з пошуку і рятування" ДСНС України (далі – БУ "СКАРПР") здійснює координацію проведення радіотренувань та відповідає за погодження планів радіотренувань і можливе фінансування їх проведення у межах кошторису.

2.2.1. Авіаційні допоміжні центри пошуку і рятування (далі – АДЦПР):

беруть участь у розробленні планів радіотренувань у своїх підрайонах відповідальності;

організовують взаємодію між екіпажами ПРПС, АРП та органами обслуговування повітряного руху під час проведення радіотренувань;

здійснюють збір та узагальнення звітів пошуково-рятувальних сил територіальних органів ДСНС України та спеціального авіаційного загону Оперативно-рятувальної служби цивільного захисту ДСНС України за результатами проведених радіотренувань;

своєчасно надають узагальнені звіти радіотренувань до Головного авіаційного координаційного центру пошуку і рятування.

2.2.2. Головний авіаційний координаційний центр пошуку і рятування (далі - ГАКЦПР):

здійснює узагальнення та аналіз звітів АДЦПР про проведені радіотренування;

готує (за необхідності) пропозиції до Управління авіації щодо подальшого проведення радіотренувань.
2.3. Спеціальний авіаційний загін Оперативно-рятувальної служби цивільного захисту ДСНС України (далі – САЗ) здійснює планування радіотренувань та виконання польотів ПРПС.

Керівництво САЗ несе відповідальність за:

організацію планування та проведення радіотренувань;

забезпечення заходів безпеки польотів під час проведення радіотренувань;

надання до АДЦПР БУ "СКАРПР" звітів за результатами радіотренувань та якості зв'язку з АРП.

Командир екіпажу ПРПС несе персональну відповідальність за виконання Плану радіотренування та об’єктивність оцінок якості встановленого зв'язку.


2.4. Головні управління (управління) ДСНС України в областях та м. Києві здійснюють підготовку та залучення наземних АРП до радіотренувань та несуть відповідальність за:

доведення планів радіотренувань до АРП, які залучаються до радіотренувань;

своєчасне залучення засобів радіозв'язку АРП та виконання правил радіообміну під час проведення радіотренувань на визначених частотах взаємодії;

повноту виконання планів радіотренувань підпорядкованих сил і засобів;

надання до АДЦПР БУ "СКАРПР" звітів за результатами радіотренувань з визначенням якості радіозв'язку з ПРПС;

надання до Управління авіації письмових донесень про факти невстановлення зв'язку з підлеглими АРП та недоліки під час проведення сеансів радіозв'язку.


3. Планування радіотренувань
3.1. За дві доби до проведення радіотренування (виконання польоту):

посадова особа, яка організовує радіозв'язок, та штурманська служба САЗ відпрацьовує план польоту і відправляє його начальнику (старшому оперативному черговому) АДЦПР в електронному (факсимільному) вигляді для подальшого доопрацювання;

начальник (старший оперативний черговий) АДЦПР узгоджує з відповідним територіальним органом ДСНС України перелік АРП, які можуть бути залучені до тренування за маршрутом польоту ПРПС, позивні та частоти взаємодії. Доопрацьований план польоту начальник (старший оперативний черговий) АДЦПР в електронному (факсимільному) вигляді повертає до САЗ. Час доопрацювання плану польоту начальником (оперативним черговим) АДЦПР під час запланованих польотів та перельотів має складати не більше 2-х годин від моменту його отримання.
3.2. З урахуванням попередньо узгодженого плану польоту посадова особа, яка організовує радіозв'язок у САЗ, відпрацьовує План радіотренування. Зразок Плану радіотренування наведено у додатку 1.
3.3. План радіотренування погоджується командиром САЗ та директором БУ "СКАРПР" і затверджується начальником Управління авіації.
3.4. Затверджений План радіотренування в друкованому або електронному (факсимільному) вигляді доводиться до:

екіпажу ПРПС САЗ;

ГАКЦПР та АДЦПР, які залучаються до радіотренування;

ГУ (У) ДСНС України в областях та м. Києві, які залучаються до радіотренування.


3.5. У разі організації радіотренування із залученням повітряного судна військових частин (авіапідприємств) інших державних структур, що несуть чергування за договорами з БУ "СКАРПР", відповідальність за підготовку та проведення радіотренування покладається на командира військової частини (керівника авіапідприємства) та начальника відповідного АДЦПР.

Відповідальна посадова особа військової частини (авіапідприємства) спільно з начальником АДЦПР підписують План радіотренування, погоджують його з командиром військової частини (керівником авіапідприємства) і подають на погодження директору БУ "СКАРПР" та затвердження начальнику Управління авіації.


3.6. Затверджений План радіотренування в друкованому або електронному (факсимільному) вигляді доводиться:

ГАКЦПР до експлуатанта авіаційної техніки та АДЦПР, які залучаються до радіотренування;

АДЦПР до ГУ (У) ДСНС України в областях та м. Києві, які залучаються до радіотренування;

експлуатантом авіаційної техніки до екіпажу повітряного судна.


3.7. Експлуатант авіаційної техніки та начальник зміни оперативно-координаційного центру (далі – ОКЦ) ГУ (У) ДСНС України в області, які залучаються до радіотренування, інформують АДЦПР про готовність до проведення радіотренування.
3.8. План польоту повітряного судна для проведення радіотренування експлуатант авіаційної техніки подає органам обслуговування повітряного руху в установленому порядку.
3.9. Начальник зміни ОКЦ ГУ (У) ДСНС України в області на підставі Плану радіотренування забезпечує виконання організаційних питань залучення наземних аварійно-рятувальних сил і засобів до проведення радіотренування.
4. Проведення радіотренувань
4.1. Радіотренування проводяться під час планових учбово-тренувальних польотів, перельотів повітряних суден, тренувань та перевірок авіаційних сил та засобів.
4.2. Експлуатант авіаційної техніки забезпечує політ ПРПС з виконанням всіх заходів безпеки польоту під час виконання екіпажем завдань радіотренування.
4.3. Відповідний АДЦПР, у підрайоні відповідальності якого проводиться радіотренування, координує дії авіаційних та наземних пошуково-рятувальних сил згідно з Планом радіотренування.
4.4. Командир екіпажу ПРПС виконує польотне завдання під час проведення радіотренування з дотриманням заходів безпеки польотів.
4.5. Командиром ПРПС у разі прийняття рішення про дострокове припинення радіотренування надається письмове пояснення, яке включається у звіт та надається Управлінню авіації.
4.6. Радіообмін між АРП та екіпажем ПРПС ведеться відповідно до Правил ведення радіотелефонного зв’язку та фразеології радіообміну у повітряному просторі України російською мовою за встановленими стандартними повідомленнями. Радіообмін повинен включати інформацію про місце, висоту повітряного судна, час встановлення радіозв’язку та його якість. Зразок радіообміну під час проведення радіотренувань з екіпажем ПРПС наведено у додатку 2.

4.7. Головні управління (управління) ДСНС України в областях та м. Києві забезпечують вмикання засобів радіозв'язку в установлені Планом радіотренування терміни та ведення радіообміну на визначених частотах.


4.8. Про зліт та посадку повітряного судна диспетчерські служби експлуатантів авіаційної техніки інформують старшого оперативного чергового АДЦПР, якій інформує начальника зміни ОКЦ ГУ (У) ДСНС України в області, що бере участь у радіотренуванні.
4.9. У процесі радіотренування оперативний черговий АДЦПР отримує інформацію про політ повітряного судна від органів обслуговування повітряного руху і у разі необхідності передає цю інформацію начальнику зміни ОКЦ ГУ (У) ДСНС України в області.
5. Звітність про результати радіотренування
5.1. За результатами радіотренування:

експлуатант ПРПС надає відповідному АДЦПР звіт радіотренування (зразок наведено у додатку 3);

головні управління (управління) ДСНС України в областях та м. Києві надають відповідному АДЦПР звіт радіотренування (зразок наведено у додатку 4) .
5.2. На підставі отриманих звітів радіотренувань відповідний АДЦПР готує та надає до БУ "СКАРПР" у двох примірниках узагальнений звіт радіотренування (зразок наведено у додатку 5).
5.3. БУ "СКАРПР" контролює своєчасність підготовки та надання звітів, готує пропозиції щодо подальшого проведення радітренувань, надає пропозиції та один примірник узагальненого звіту радіотренування до Управління авіації.

5.4. Управління авіації на підставі отриманих звітів та пропозицій готує у разі необхідності методичні рекомендації та розпорядження щодо подальшого проведення радіотренувань.

Виконуючий обов’язки начальника

Управління авіації та авіаційногопошуку і рятування М.В. Ядченко
Каталог: files -> 2014
2014 -> Законом України «Про місцеві державні адміністрації»
2014 -> Закарпатська обласна універсальна наукова бібліотека ім. Федора Потушняка Відділ краєзнавства
2014 -> Також Указом Президента України від 24 грудня 2012 року №726 «Про деякі заходи з оптимізації системи центральних органів виконавчої влади» (далі Указ) прийнято рішення
2014 -> Пояснювальна записка до проекту наказу Міністерства внутрішніх справ України "Про затвердження Правил авіаційного пошуку І рятування в Україні"
2014 -> Склад дільничної виборчої комісії №800001 територіального виборчого округу №214
2014 -> Порядок створення, утримання фонду захисних споруд цивільного захисту
2014 -> Положення про спеціалізовані служби цивільного захисту Відповідно до частини п’ятої статті 25 Кодексу цивільного захисту України Кабінет Міністрів України постановля є
2014 -> Роботи Дніпровської районної в місті Києві державної адміністрації на І квартал 2014 рік
2014 -> Про затвердження Правил авіаційного пошуку і рятування в Україні
2014 -> Наказ Міністерства внутрішніх справ України


Поділіться з Вашими друзьями:


База даних захищена авторським правом ©res.in.ua 2019
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка