Наказ №328 Про організацію методичної роботи з педагогічними кадрами району в 2014-2015 навчальному роціДата конвертації05.05.2016
Розмір0.56 Mb.
ТипНаказ
УКРАЇНА

        1. ХАРКІВСЬКА МІСЬКА

        2. РАДА

ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ

АДМІНІСТРАЦІЯ

КИЇВСЬКОГО РАЙОНУ
УПРАВЛІННЯ ОСВІТИ

УКРАИНА

ХАРЬКОВСКИЙ ГОРОДСКОЙ СОВЕТ

ХАРЬКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ КОМИТЕТ

АДМИНИСТРАЦИЯ

КИЕВСКОГО РАЙОНА
УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯН А К А З
29.08.2014 № 328
Про організацію методичної роботи

з педагогічними кадрами району

в 2014-2015 навчальному році

З метою  виконання завдань Національної стратегії розвитку освіти в Україні на період до 2021 року, реалізації Законів України «Про освіту» та «Про загальну середню освіту», Концепції громадянського виховання особистості в умовах розвитку української державності, рішень обласної, міської та районної серпневих конференцій, керуючись постановами Кабінету Міністрів України: від 20.04.2011 № 426 «Про затвердження Державного стандарту початкової загальної освіти», від 23.11.2011 № 1392 «Про затвердження Державного стандарту базової і повної загальної середньої освіти», Галузевою Концепцією розвитку неперервної педагогічної освіти, затвердженою наказом Міністерства освіти і науки України від 14.08.2013 № 1176; наказами Міністерства освіти і науки України від 06.08.2013 № 1106 «Про затвердження плану заходів Міністерства освіти і науки України щодо розвитку психологічної служби на період до 2017 року», від 24.06.2014 №750 "Про надання навчальній літературі грифів Міністерства освіти і науки України", листами Міністерства освіти і науки України від 01.07.2014 №1/9-343 "Про організацію навчально-виховного процесу у загальноосвітніх навчальних закладів і вивчення базових дисциплін в основній школі», від 25.07.2014 № 1/9-376 «Про методичні рекомендації з питань організації виховної роботи у навчальних закладах у 2014/2015 навчальному році», від 25.07.2014 №1/9-374 «Стан та особливості діяльності психологічної служби системи освіти у 2014-2015 навчальному році», від 13.08.2014 №1/9-411 «Інструктивно-методичні рекомендації щодо організації роботи груп для дітей старшого дошкільного віку при загальноосвітніх навчальних закладах», від 29.08.2014 №1/9-433 «Рекомендації щодо організації навчально-виховного процесу у 6 класі загальноосвітніх навчальних закладів у 2014/2015 навчальному році», наказами управління освіти адміністрації Київського району Харківської міської ради від 20.06.2014 №273 «Про підсумки  науково-методичної роботи з педагогічними кадрами у 2013/2014 навчальному poцi», від 15.08.2014 №289 «Про підготовку та організований початок 2014/2015 навчального року в навчальних закладах системи дошкільної, загальної середньої та позашкільної освіти Київського району м. Харкова», з метою забезпечення науково-методичного супроводу системи якісної дошкільної, загальної середньої та позашкільної освіти, інноваційного розвитку системи освіти району, підвищення професійного рівня педагогічних працівників, відповідно до річного плану роботи управління освіти

НАКА3УЮ:
1. Спрямувати діяльність методичної служби району на реалізацію районної науково-методичної теми «Підвищення якості освіти через зростання професійної компетентності педагогічних працівників в умовах впровадження Державного стандарту початкової загальної освіти, Державного стандарту базової та повної загальної середньої освіти»; вважати пріоритетними на 2014/2015 н.р. напрями, рекомендовані у резолюції районної серпневої педагогічної конференції «Підсумки розвитку освіти Київського району в 2013/2014 навчальному році та завдання на 2014/2015 навчальний рік» (додаток 1).

2. Затвердити склад методичної ради методичного центру управління освіти (додаток 2).

3. Затвердити список керівників районних методичних об’єднань (додаток 3).

4. Затвердити перелік опорних з окремих предметів навчальних закладів (додаток 4).

5. Директору методичного центру Настенко І.В.:

5.1.Організувати роботу педагогічних колективів щодо забезпечення виконання ними Державного стандарту початкової загальної освіти та Державного стандарту базової і повної загальної середньої освіти, цілісного підходу до розвитку особистості в світлі вимог програм: «Українське дошкілля» (розвиток дитини дошкільного віку), «Дитина» (виховання і навчання дітей від 2-х до 7-ми років) та «Впевнений старт» (розвиток дітей старшого дошкільного віку).

Упродовж 2014-2015 н.р.

5.2.Продовжити роботу методичної ради методичного центру.

Упродовж 2014-2015 н.р.

5.3.Організувати роботу районних методичних об’єднань з періодичністю засідань - 4 рази на рік.

Упродовж 2014-2015 н.р.

5.4.З метою підвищення управлінської культури відповідно до річного плану управління освіти організувати проведення семінарів, консультацій, майстер-класів, засідань педагогічних майстерень для різних категорій педагогічних працівників.

Упродовж 2014-2015 н.р.

5.5.Продовжити роботу районної Школи кадрового резерву.

Упродовж 2014-2015 н.р.

5.6.Продовжити роботу районної Школи молодого вчителя з періодичністю засідань - 4 рази на рік.

Упродовж 2014-2015 н.р.

5.7.Продовжити роботу з узагальнення та поширення ефективного педагогiчного досвiду.

Упродовж 2014-2015 н.р.

5.8. Забезпечити своєчасне проходження педагогічними працівниками курсів підвищення кваліфікації згідно з планом.

Упродовж 2014-2015 н.р.

5.9.Провести районні етапи конкурсів «Учитель року-2015» та «Вихователь року -2015».

Вересень-грудень 2014

5.10. Продовжити роботу з виконання розділу «Моніторингові дослідження» Комплексної програми розвитку освіти м. Харкова на 2011-2015 роки.

Упродовж 2014-2015 н.р.

5.11. Продовжити роботу з виконання розділу «Обдарована молодь. Розвиток системи роботи з обдарованою молоддю» Комплексної програми розвитку освіти м. Харкова на 2011-2015 роки.

Упродовж 2014-2015 н.р.

5.12. Забезпечити якісну роботу районної організації учнівського самоврядування ШУМ.

Упродовж 2014-2015 н.р.

5.13. Забезпечити надання організаційної, методичної та консультативної допомо- ги керівникам та педагогічним працівникам навчальних закладів району з питань соціального захисту дітей.

Упродовж 2014-2015 н.р.

5.14.Здійснювати науково-методичний і організаційний супровід атестації навчальних закладів та атестацію педагогічних працівників (ознайомлення з роботою педагогів, які претендують на присвоєння кваліфікаційної категорії «спеціаліст вищої категорії» та педагогічних звань).

Упродовж 2014-2015 н.р.5.15. Забезпечити участь педагогічних працівників району в обласних та міських педагогічних заходах, роботі педагогічних майстерень, авторських семінарів, виставці-презентації педагогічних ідей та технологій, за планами Департаменту науки і освіти ХОДА, Департаменту освіти Харківської міської ради, КВНЗ «Харківська академія неперервної освіти», НМПЦ.

Упродовж 2014-2015 н.р.

6. Керівникам навчальних закладів усіх типів та форм власності:

6.1. Забезпечити результативний організаційний та науково-методичний супровід впровадження нових Державних стандартів початкової та базової загальної середньої освіти у 3-х та 6-х класах.

Упродовж 2014-2015 н.р.

6.2.Продовжити роботу методичної ради, методичних об’єднань, творчих груп тощо.

Упродовж 2014-2015 н.р.

6.3.Спрямувати роботу на підвищення ефективності освітнього процесу шляхом застосування сучасних підходів до організації навчальної діяльності.

Упродовж 2014-2015 н.р.

6.4.Продовжити роботу з удосконалення системи внутрішньошкільного контролю.

Упродовж 2014-2015 н.р.

6.5.Продовжити роботу щодо підвищення ІКТ - компетентностей педагогічних працівників.

Упродовж 2014-2015 н.р.

6.6. Організувати роботу з проведення моніторингових досліджень якості ре-сурсного забезпечення, освітніх процесів і результатів.

Упродовж 2014-2015 н.р.

6.7.Сприяти використанню здоров’язбережувальних технологій в управлінні, навчанні та вихованні.

Упродовж 2014-2015 н.р.

6.8.Організувати методичну роботу з молодими спеціалістами.

Упродовж 2014-2015 н.р.

6.9.Забезпечити участь педагогів у роботі районних методичних об’єднань, педмайстерень, майстер-класів, семінарів, тощо.

Упродовж 2014-2015 н.р.

6.10.Тримати під постійним контролем виконання плану курсового підвищення кваліфікації педагогічних працівників.

2 рази на рік

6.11.Активізувати діяльність щодо залучення педагогів підпорядкованих навчальних закладів до участі у професійних конкурсах.

Упродовж 2014-2015 н.р.

6.12.Посилити контроль за якістю робіт, що надаються для участі у виставці-презентації педагогічних ідей та технологій і професійних конкурсах.

Упродовж 2014-2015 н.р.

6.13.Оновити шкільні інформаційні банки даних обдарованої молоді.

До 01.10.2014

6.14.Продовжити роботу з удосконалення системи роботи з обдарованими учнями та забезпечити систематичний контроль за організацією та проведенням занять з обдарованими учнями.

Упродовж 2014-2015 н.р.

6.15.Аналізувати результативність роботи з обдарованими дітьми двічі на навчальний рік.

Грудень 2014, травень 2015
6.16.Активізувати роботу з підвищення результативності участі учнів навчальних закладів у виховних, спортивних заходах та інтелектуальних змаганнях районного, міського, обласного рівнів.

Упродовж 2014-2015 н.р.

6.17.Взяти під контроль якість навчального процесу в профільних класах, спланувати дії щодо підвищення результативності навчання профільних дисциплін.

Упродовж 2014-2015 н.р.

6.18.Спрямувати роботу органів учнівського самоврядування на активізацію волонтерського, миротворчого та дебатного рухів, створення клубів юних Миротворців, дебатних клубів, тощо;

Упродовж 2014-2015 н.р.

6.19.Спрямувати роботу психологічних служб підпорядкованих навчальних закладів на удосконалення психолого-педагогічного супроводу роботи з обдарованими дітьми, дітьми пільгового контингенту, дітьми вимушених переселенців із Криму, Луганської та Донецької областей, реалізацію заходів, спрямованих на попередження і подолання відхилень у поведінці школярів і запобігання розвитку різних форм їх асоціальності, аморальності поведінки: правопорушень, поганих звичок.

Упродовж 2014-2015 н.р.

6.20. Організувати роботу щодо надання соціально-педагогічної допомоги сім’ям вимушених переселенців у налагодженні соціальних зв’язків із місцевими закладами соціальних служб, охорони здоров’я, працевлаштування, іншими закладами і установами міста;

Упродовж 2014-2015 н.р.

6.21.Посилити профілактичну та корекційну роботу з дітьми, схильними до девіантної поведінки (у рамках реалізації Комплексної програми профілактики злочинності).

Упродовж 2014-2015 н.р.

6.22.Продовжити роботу зі створення комфортного бібліотечного середовища; реформування бібліотеки в медіатеку.

Упродовж 2014-2015 н.р.

6.23.Організувати роботу щодо створення в дошкільних навчальних закладах міні-музеїв.

Упродовж 2014-2015 н.р.

6.24.Продовжити роботу щодо забезпечення наступності у навчанні старших дошкільників і молодших школярів відповідно до вимог Базового компонента дошкільної освіти та Державного стандарту початкової загальної середньої освіти.

Упродовж 2014-2015 н.р.

6.25.Неухильно дотримуватись вимог наказів Міністерства освіти і науки України щодо використання навчальної літератури у 2014/2015 навчальному році.

Упродовж 2014-2015 н.р.

6.26. Забезпечити організацію навчально-виховного процесу в 6-х класах відповідно до вимог нового Державного стандарту базової і повної загальної середньої освіти з урахуванням листа Міністерства освіти і науки України від 29.08.2014 № 1/9-433 щодо використання у навчальному процесі підручників минулих років видання та електронних версій нових підручників, розміщених на спеціально створеному репозитарії цифрового навчального контенту (http://uatest.lokando.com).

Упродовж 2014-2015 н.р.

7. Завідувачу лабораторії комп’ютерних технологій в освіті Короп Ю.В.:

7.1.Продовжувати проведення практичних занять для педагогічних працівників з

оволодіння комп’ютерними технологіями на базі навчальних закладів району.

Упродовж 2013-2014 н.р.

7.2.Забезпечити своєчасне оновлення інформації на сайті управління освіти.

Упродовж 2014-2015 н.р.

7.3.Продовжити роботу щодо реалізації Державної програми інформатизації та

комп’ютеризації навчальних закладів.

Упродовж 2014-2015 н.р.

7.4. Розмістити даний наказ на сайті управління освіти.

До 02.09.2014

8. Контроль за виконанням даного наказу залишаю за собою.
Начальник управління Т.В. Куценко

Настенко

З наказом управління освіти від 29.08.2014 № 328 «Про організацію методичної роботи з педагогічними кадрами району в 2014-2015 навчальному році» ознайомлені:

Настенко І.В.

Короп Ю.В


.Артемьєва С.С.

Білопольський І.М.

Бойко Н.О.

Борщик Л.М.

Будко О.В.

Ващенко І.В.

Ведяєва О.В.

Вітер Л.Ю.

Гніда В.В.

Гранкін Г.В.

Гряник О.Г.

Григор’єва Т.В.

Гусь І.М.

Дементьєва І.П

Денисюк Л.І.

Денчик О.О.

Д’якова І.В.

Єрмола Т.Ю.

Єфіменко І.В.

Єфіменко О.Г.

Жиліна Л.В.

Жовтун Т.С.

Іржавська О.В.

Карпенко О.С.

Касеко І.І.

Кириченко Г. В.

Кисіль Т.О.

Коломієць С.Р.

Круглова Т.В.

Кучерява Г.М.

Кушакевич Н.Л.

Лаврова М.В.

Леонідова О.А.

Лічман Н.М.

Лук’янович О.В.

Медреш Є.В.

Миколаєнко Ф.Ф.

Московченко Л.В.

Назарова О.В.

Павіченко Ю.В.

Петрова І.В.

Потягайло Л.І.

Прибиловська Н.В.

Ричкова Л.В.

Романенко С.А.

Романова Л.В.

Русакова В.В.

Савицька І.Ю.

Cвинаренко Р.Г.

Свердличенко Т.А.

Сиромятнікова Л.М.

Сівтунова В.М.

Стадник А.І.

Тащина Л.Є.

Ткач В.О.

Ткач І.М.

Торохтій І.А.

Туманова Н.Є.

Уліцька О.М.

Уткіна О.А.

Фомін О.В.

Хрепчук О.Є.

Черевань І.І.

Шевченко О.А.

Шепель С.Ю.

Шойхет Г.Й.

Яковлєва О.О.


Додаток 1

до наказу управління освітивід 29.08.2014 № 328 1. Резолюція

 2. районної серпневої конференції освітян

 3. Київського району м. Харкова

 4. «Підсумки розвитку освіти Київського району

 5. в 2013/2014 навчальному році

 6. та пріоритетні завдання на 2014/2015 навчальний рік» 7. З метою  виконання завдань Національної стратегії розвитку освіти в Україні на період до 2021 року, реалізації Законів України «Про освіту» та «Про загальну середню освіту», «Про дошкільну освіту», «Про позашкільну освіту»,Концепції громадянського виховання особистості в умовах розвитку української державності, рішень обласної, міської серпневих конференцій, ке-руючись Указами Президента від 04.07.2005 №1013 «Про невідкладні заходи щодо забезпечення функціонування та розвитку освіти в Україні», від 20.03.2008 № 244 «Про додаткові заходи щодо підвищення якості освіти в Україні», Програмою «Основні орієнтири виховання учнів 1-11-х класів загальноосвітніх навчальних закладів, Галузевою Концепцією розвитку неперервної педагогічної освіти, затвердженою наказом Міністерства освіти і науки України від 14.08.2013 № 1176 районна педагогічна конференція визначає наступні пріоритетні напрямки розвитку системи освіти Київського району на 2014/2015 н.р.:

 • забезпечення системного підвищення якості освіти на інноваційній основі, сучасного психолого-педагогічного та науково-методичного супроводження навчально-виховного процесу;

 • підвищення якості методичного супроводу запровадження нових Державних стандартів початкової та загальної середньої освіти і нових навчальних програм;

 • удосконалення професійного рівня та майстерності вчителя;

 • удосконалення психологічної компетентності педагогічних працівників району;

 • продовження моніторингових досліджень зростання професійних досягнень педагогічних працівників з подальшим застосуванням результатів під час атестації;

 • поширення ефективного педагогічного досвіду;

 • продовження роботи з молодими спеціалістами (переважно шляхом наставництва під контролем з боку методичного центру району);

 • підвищення відповідальності педагогів за якість навчальних результатів;

 • створення умов для збереження, зміцнення та розвитку духовного, емоційного, інтелектуального, особистісного та фізичного здоров’я всіх учасників навчально-виховного процесу;

 • забезпечення наступності у навчанні старших дошкільників і молодших школярів відповідно до вимог Базового компонента дошкільної освіти та Державного стандарту початкової загальної середньої освіти;

 • упровадження нової моделі виховної роботи, що базуватиметься на формуванні патріотизму, на громадянських, державницьких та військово-патріотичних аспектах;

 • удосконалення системи роботи з обдарованими учнями в усіх загальноосвітніх навчальних закладах району та систематичний контроль за організацією та проведенням занять з обдарованими;

 • підвищення результативності участі навчальних закладів у Всеукраїнських учнівських олімпіадах, турнірах, Всеукраїнському конкурсі МАН;

 • удосконалення фізкультурно-оздоровчої та спортивно-масової роботи в навчальних закладах;

 • спрямування роботи органів учнівського самоврядування на активізацію волонтерського, миротворчого та дебатного рухів шляхом залучення учнів до благодійних акцій, організацій благодійних поїздок до дитячих будинків та лікарень, створення клубів юних Миротворців, дебатних клубів, тощо;

 • розширення краєзнавчої складової дослідницько-експериментального, військово-патріотичного напрямів позашкільної освіти;

 • створення в дошкільних навчальних закладах міні-музеїв, як джерел формування національної свідомості, креативності, духовного розвитку дошкільників;

 • формування базових якостей особистості дошкільника засобами трудового та патріотичного виховання;

 • розширення мережі гуртків дошкільних навчальних закладів, спрямованих на виявлення та розвиток у вихованців загальних та спеціальних здібностей;

 • підвищення рівня ІКТ-компетентності та інформаційної культури педагогів;

 • глибоке опанування методиками викладання навчальних предметів із використанням можливостей інформаційно-комунікаційних технологій;

 • створення комфортного бібліотечного середовища; реформування бібліотеки в таку, яка включала б як традиційні, так і сучасні носії інформації, мультимедійні технології тощо;

 • виховання інформаційної культури учнів, постійного їх прагнення до пошуку інформації, свідомого, осмисленого добору інформаційних джерел, формування навичок систематизації та особистісної оцінки інформації.

 • модернізація матеріально-технічної та науково-методичної бази навчальних закладів;

 • здійснення соціально-педагогічної допомоги сім’ям вимушених переселенців у налагодженні соціальних зв’язків із місцевими закладами соціальних служб, охорони здоров’я, працевлаштування, іншими закладами і установами міста;

 • оптимізація змісту і форм психологічної просвіти педагогічних працівників, батьків та учнів з метою запобігання конфліктних ситуацій;

 • впровадження системи профілактичних дій класного керівника, вчителя, соціального педагога, спрямованих на запобігання формуванню в учнів негативних звичок, рис характеру, проявів асоціальної поведінки;

 • реалізація заходів, спрямованих на попередження і подолання відхилень у поведінці школярів і запобігання розвитку різних форм їх асоціальності, аморальності поведінки: правопорушень, поганих звичок;

 • спрямування діяльності соціальних педагогів підпорядкованих навчальних закладів на системне застосування ними в своїй роботі сучасних методів та форм роботи з молоддю;

 • підвищення якості позашкільної освіти шляхом оновлення змісту, форм і методів навчання та виховання, впровадження та удосконалення програм допрофільної підготовки та профільного навчання;

 • підвищення рівня профорієнтаційної роботи як найважливішої складової процесів профілізації і соціалізації школярів;

 • розширення мережі гуртків еколого-натуралістичного, технічного та туристичного спрямування позашкільної освіти на базі загальноосвітніх навчальних закладів;

 • підвищення ефективності додаткової освіти у вихованні та розвитку дітей, їх професійної орієнтації.

Додаток 2

до наказу управління освіти

від 29.08.2014 № 328


Склад методичної ради

2014-2015 н. р.

Голова Настенко Ірина Василівна, директор методичного центру,

Секретар Попелешко Оксана Іванівна, методист СЮТ № 2,

Члени ради: Свідерська Надія Павлівна, методист МЦ,

Сипченко Тетяна Миколаївна, методист МЦ,

Уляк Діана Костянтинівна, методист МЦ,

Снурникова Ірина Олександрівна, методист МЦ,

Чатоян Ірина Олексіївна, методист МЦ,

Коваленко Тетяна Матвіївна, завідувач відділу психологічної

та соціальної роботи МЦ,

Шейко Ольга Анатоліївна, методист МЦ

Ричкова Лариса Володимирівна, директор ХЗШ № 36,

Касеко Ірина Ігорівна, директор ХСШ № 17,

Борщик Лариса Миколаївна, директор ХЗОШ №164,

Яковлєва Ольга Олександрівна, завідувач ДНЗ № 242,

Вітер Лілія Юріївна, завідувач ДНЗ № 413,

Бабаєва Ніна Іванівна, методист ЦДЮТ №3

Додаток 3

до наказу управління освіти

від 29.08.2014 №328

Список керівників районних методичних об’єднань


1. Керівники районних методичних об’єднань загальноосвітніх навчальних закладів:

1.1.Тинда Наталія Володимирівна, вчитель української мови та літератури Харківської спеціалізованої школи І-ІІІ ступенів № 166 Харківської міської ради Харківської області – керівник районного методичного об’єднання вчителів української мови та літератури;

1.2.Молодика Олена Валентинівна, вчитель російської мови Харківської гімназії № 1 Харківської міської ради Харківської області – керівник районного методичного об’єднання вчителів російської мови та літератури;

1.3.Щиголь Тетяна Миколаївна, вчитель світової літератури Харківської гімназії № 55 Харківської міської ради Харківської області – керівник районного методичного об’єднання вчителів світової літератури;

1.4.Панченко Ірина Іванівна, вчитель математики Харківського ліцею № 107 Харківської міської ради Харківської області – керівник районного методичного об’єднання вчителів математики;

1.5.Деменкова Ірина Михайлівна, вчитель інформатики Харківської спеціалізованої школи І-ІІІ ступенів №17 Харківської міської ради Харківської області – керівник районного методичного об’єднання вчителів інформатики;


1.6.Бірюкова Катерина Віталіївна, вчитель французької мови Харківської спеціалізованої школи І-ІІІ ступенів № 62 Харківської міської ради Харківської області – керівник районного методичного об’єднання вчителів іноземної мови;

1.8.Рижик Олег Васильович, вчитель правознавства Харківської гімназії №165 Харківської міської ради Харківської області – керівник районного методичного об’єднання вчителів правознавства;

1.9.Ткаченко Тетяна Валентинівна, вчитель історії та правознавства Харківської гімназії №172 Харківської міської ради Харківської області – керівник районного методичного об’єднання вчителів історії;

1.10.Михайліченко Валентина Петрівна, вчитель біології Харківського ліцею №107 Харківської міської ради Харківської області – керівник районного методичного об’єднання вчителів біології;

1.11. Єрусалімцева Світлана Миколаївна, вчитель географії Харківської гімна- зії №1 Харківської міської ради Харківської області – керівник районного методичного об’єднання вчителів географії ;

1.12.Забеліна Галина Дмитрівна, вчитель початкових класів Харківської загаль- ноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 165 Харківської міської ради Харківської області – керівник районного методичного об’єднання вчителів початкової школи (1 клас);

1.13.Павлюк Ірина Юріївна, вчитель початкових класів Харківської гімназії № 172 Харківської міської ради Харківської області – керівник районного ме- тодичного об’єднання вчителів початкової школи (2 клас);

1.14.Гламаздіна Ірина Григорівна, вчитель початкових класів Харківської гімназії №172 Харківської міської ради Харківської області – керівник районного методичного об’єднання вчителів початкової школи (3 клас);

1.15.Волкова Ольга Володимирівна, вчитель початкових класів Харківської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів №36 Харківської міської ради Харківської області – керівник районного методичного об’єднання вчителів початкової школи (4 клас);

1.16.Лінніченко Віта Миколаївна, практичний психолог Харківської спеціалізованої школи І-ІІІ ступенів № 170 Харківської міської ради Харківської області – керівник районного методичного об’єднання шкільних психологів;

1.17.Коміна Євгенія Вікторівна, класний керівник Харківської гімназії № 172 Харківської міської ради Харківської області – керівник районного методичного об’єднання класних керівників;

1.18.Горбатенко Наталія Львівна, бібліотекарь Харківської гімназії № 55 Харківської міської ради Харківської області – керівник районного методичного об’єднання шкільних бібліотекарів;

1.19.Войтовська Анжеліка Олександрівна, вчитель музики Харківської гімназії №172 Харківської міської ради Харківської області – керівник районного методичного об’єднання вчителів музики;

1.20.Толмачова Марина В’ячеславівна, вчитель образотворчого мистецтва Харківської гімназії №55 Харківської міської ради Харківської області – керівник районного методичного об’єднання вчителів образотворчого мистецтва;

1.21.Малюк Олександр Іванович, вчитель предмету «Захист Вітчизни» Харківського ліцею №107 Харківської міської ради Харківської області – керівник районного методичного об’єднання вчителів захисту Вітчизни;

1.22.Барченко Наталія Іванівна, вчитель предмету «Обслуговуюча праця» Харківського ліцею №107 Харківської міської ради Харківської області – керівник районного методичного об’єднання вчителів технічної праці та обслуговуючої праці;

1.23.Старко Юлія Миколаївна, вчитель предмету «Основи здоров’я» Харківської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів №96 Харківської міської ради Харківської області – керівник районного методичного об’єднання вчителів предмета «Основи здоров’я»;

1.254.Александрова Людмила Никифорівна, вчитель фізики Харківської гімназії №1 Харківської міської ради Харківської області – керівник районного методичного об’єднання вчителів фізики;

1.25.Титов Микола Павлович, вчитель фізичної культури Харківської спеціалізованої школи І-ІІІ ступенів №17 Харківської міської ради Харківської області – керівник районного методичного об’єднання вчителів фізичної культури;

1.26.Лактіонова Алла Олександрівна, вчитель природознавства Харківської спеціалізованої школи І-ІІІ ступенів № 17 Харківської міської ради Харківської області – керівник районного методичного об’єднання вчителів природознавства;

1.27.Русанова Олена Костянтинівна, вчитель хімії Харківської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 36 Харківської міської ради Харківської області – керівник районного методичного об’єднання вчителів хімії;

1.28.Коваленко Олександра Василівна, вчитель економіки Харківської гімназії № 55 Харківської міської ради Харківської області – керівник районного методичного об’єднання вчителів економіки;

1.29.Харужева Лариса Григорівна, логопед Харківської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 158 Харківської міської ради Харківської області – керівник районного методичного об’єднання шкільних логопедів.

1.30.Крохмаль Валентина Миколаївна, соціальний педагог Харківської спеціалізованої школи І-ІІІ ступенів №16 Харківської міської ради Харківської області – керівник районного методичного об’єднання соціальних педагогів.

2.Керівники районних методичних об’єднань педагогічних працівників дошкільних навчальних закладів:

2.1.Маслєннікова Віта Миколаївна, вихователь дошкільного навчального закладу № 2 – керівник районного методичного об’єднання вихователів груп дітей раннього віку;

2.2.Ткаченко Ольга Миколаївна, методист дошкільного навчального закладу

№464 – керівник районного методичного об’єднання вихователів груп дітей молодшого віку;

2.3.Романцова Людмила Андріївна, методист дошкільного навчального закладу №413 – керівник районного методичного об’єднання вихователів груп дітей середнього віку;

2.4.Смілянська Лілія Анатоліївна, методист дошкільного навчального закладу №242 – керівник районного методичного об’єднання вихователів груп дітей старшого віку;

2.5. Чечельницька Ірина Володимирівна, музичний працівник дошкільного навчального закладу №25 – керівник районного методичного об’єднання музичних працівників дошкільних навчальних закладів;

2.6. Самохвалова Тетяна Сергіївна, інструктор з фізвиховання дошкільного навчального закладу №180 – керівник районного методичного об’єднання інструкторів з фізичного виховання;

2.7. Рибак Валентина Іванівна, практичний психолог дошкільного навчального закладу №382 - керівник районного методичного об’єднання практичних психологів дошкільних навчальних закладів.

Додаток 4

до наказу управління освіти

від 29.08.2014 № 328

Перелік базових з окремих предметів навчальних закладів


 • Харківська спеціалізована школа І-ІІІ ступенів №166 Харківської міської ради Харківської області - з української мови та літератури;

 • Харківська спеціалізована школа І-ІІІ ступенів №62 Харківської міської ради Харківської області - з іноземної мови, трудового навчання;

 • Харківська гімназія №1 Харківської міської ради Харківської області - з російської мови, літератури (інтегрований курс);

 • Харківська спеціалізована школа І-ІІІ ступенів №17 Харківської міської ради Харківської області - з природознавства, початкової школи;

 • Харківська гімназія №172 Харківської міської ради Харківської області – з історії та правознавства, музичного мистецтва;

 • Харківська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №5 Харківської міської ради Харківської області – з математики, географії;

 • Харківська спеціалізована школа з поглибленим вивченням окремих предметів «Ліцей мистецтв» №133 Харківської міської ради Харківської області - з образотворчого мистецтва, художньої культури;

 • Харківська гімназія №55 Харківської міської ради Харківської області - з інформатики, економіки, світової літератури;

 • Харківський ліцей №107 Харківської міської ради Харківської області з біології, екології, основ здоров’я, Захисту Вітчизни;

 • Харківська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №36 Харківської міської ради Харківської області - з хімії, фізики, астрономії;

 • Харківська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №100 Харківської міської ради Харківської області - з превентивної освіти;

 • Харківська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №164 Харківської міської ради Харківської області — з охорони праці та безпеки життєдіяльності;

 • Харківська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №165 Харківської міської ради Харківської області - з фізичної культури;

 • Комунальний заклад «Дошкільний навчальний заклад (ясла-садок) №373 Харківської міської ради» - з питань забезпечення наступності у роботі з дітьми старшого дошкільного віку та учнями перших класів;

- Комунальний заклад «Дошкільний навчальний заклад (ясла-садок) № 410

Харківської міської ради» - з питань створення розвивального простору

для дітей дошкільного віку;

- Комунальний заклад «Дошкільний навчальний заклад (ясла-садок) №242Харківської міської ради» - з питань організації освітнього процесу з

дітьми 5-річного віку.
Каталог: Files -> downloads
downloads -> Програма для спеціальних загальноосвітніх навчальних закладів для дітей із затримкою психічного розвитку з навчанням українською мовою
downloads -> Дорогий друже! Вітаємо тебе з новим шкільним роком!
downloads -> Конспект заняття гуртка "Чарівний ланцюжок" на тему "Бабусині вишиванки"
downloads -> Родинне свято до дня 8 Березня в 5-а класі ( Бройченко А. Г.) Ми у мам — помічники
downloads -> Книжкова родина
downloads -> Переяслав-хмельницький державний педагогічний університет імені григорія сковороди
downloads -> Складнопідрядне речення з підрядними означальними, з'ясувальними, місця, часу, ступеня і способу дії Варіант 1
downloads -> Уроки фізичної культури у 4 кл.: методичні рекомендації \\ Фізичне виховання в сучасній школі. №3 2012
downloads -> План роботи із забезпечення наступності у навчанні І вихованні


Поділіться з Вашими друзьями:


База даних захищена авторським правом ©res.in.ua 2019
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка