Наказ №272 Про виконання рішень колегії управління освіти від 12. 06. 2014Дата конвертації05.05.2016
Розмір0.52 Mb.
ТипНаказУКРАЇНА

ХАРКІВСЬКА МІСЬКА

РАДА

ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ

АДМІНІСТРАЦІЯ

КИЇВСЬКОГО РАЙОНУ
УПРАВЛІННЯ ОСВІТИ

УКРАИНА

ХАРЬКОВСКИЙ ГОРОДСКОЙ СОВЕТ

ХАРЬКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ КОМИТЕТ

АДМИНИСТРАЦИЯ

КИЕВСКОГО РАЙОНА
УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯН А К А З
18.06.2014 №272
Про виконання рішень колегії

управління освіти від 12.06.2014


Відповідно до річного плану управління освіти 12 червня 2014 року

відбулось засідання районної колегії за темою «Аналіз ефективності виховної

роботи в навчальних закладах району».

У ході обговорення інформації щодо виконання рішень засідання колегії від 24 грудня 2013 року за темою «Підвищення якості і результативності навчально-виховного процесу в умовах впровадження нової редакції Базового компоненту дошкільної освіти, Державних стандартів початкової загальної освіти, базової та повної загальної середньої освіти» визначено, що на виконання рішень колегії методичним центром, адміністраціями та педагогічними колективами навчальних закладів району протягом ІІ семестру 2013-2014 року проведено змістовну різнопланову роботу.

Продовжено роботу районних семінарів для різних категорій педагогів з підвищення їх професійної компетентності в умовах впровадження нових Державних стандартів. Адміністраціями усіх навчальних закладів розроблено комплексні заходи з питань впровадження нових Державних стандартів, які передбачають систему заходів з навчально-методичного забезпечення, підвищення фахової компетентності педагогів, організації моніторингових досліджень, роботи з батьківською громадськістю. З метою впровадження та реалізації нормативних вимог нових Державних стандартів, нових навчальних програм адміністраціями навчальних закладів проведено індивідуальні, групові, колективні консультації для педагогів різних освітніх галузей з питань детального опанування вимог нових Державних стандартів, організовано допомогу вчителям та вихователям з питань планування занять з урахуванням змістових ліній Держстандартів, оптимального вибору сучасних методів і прийомів. Аналіз матеріалів, поданих навчальними закладами, свідчить, що у всіх навчальних закладах проведено дослідження стану запровадження нових Державних стандартів, за результатами яких складено аналітичні довідки.

У всіх навчальних закладах серед учителів 1,2,5-х класів та педагогів ДНЗ організовано обмін досвідом роботи в умовах впровадження нової редакції Базового компоненту дошкільної освіти, Державних стандартів по-чаткової загальної освіти, базової та повної загальної середньої освіти шляхом проведення методичних тижнів, відкритих уроків та занять.

З метою визначення рівня володіння педагогами інформаційно-комунікаційними технологіями творчими групами навчальних закладів розроблено та проведено контрольні роботи практичного спрямування.

Для ефективного впровадження нових Державних стандартів організовано роботу з оновлення матеріально-технічної бази навчальних кабінетів та групових приміщень закладів. На сьогодні у всіх дошкільних закладах поповнено розвивально ігрове середовище, обладнані нові ігрові осередки, придбано ігровий та дидактичний матеріал, у ДНЗ №101, 119, 374 придбано спортивне обладнання для майданчиків, у ДНЗ №119 міні-музейну експозицію «Спорт», у ДНЗ №119, ЗНЗ №№17, 55, 62, 110, 134, 165, 172 ноутбуки, комп’ютери, проектори, телевізори, у ХЗОШ №36 оформлено кабінети предмету «Основи здоров’я» та англійської мови.

При формуванні робочих навчальних планів на 2014/2015 н.р. в біль-шості навчальних закладів заплановано ввести до варіативної складової факультативні курси, спрямовані на формування комунікативної, соціальної та здоров’язбережувальної компетентностей учнів.

Протягом 2013/2014 навчального року роботу психологічних служб навчальних закладів було спрямовано на формування та збереження навчальної мотивації учнів, профілактику психофізичного та інформаційного перенавантаження учнів. У даному напрямі роботи з учнями проведено заходи, спрямовані на виявлення та зниження рівня шкільної тривожності, емоційного перевантаження, стресових станів, психофізіологічної втоми; психологами підібрано вправи для зняття психологічного та фізичного навантаження.

Для проведення профілактичних медичних оглядів учнів, у відповідності до санітарних норм та правил, забезпечено відповідну підготовку приміщень загальноосвітніх навчальних закладів, медичні кабінети забезпечено одноразовими шпателями та гумовими рукавичками відповідно до кількості учнів, організовано роботу щодо складання реєстру учнів, віднесених до підготовчої та спеціальної груп за результатами проведення поглибленого профілактичного медичного огляду учнів.

Виходячи з вищезазначеного та з метою забезпечення виконання рішень колегії від 12 червня 2014 року,

НАКАЗУЮ:

1. Рішення колегії за темою «Підвищення якості і результативності навчально-виховного процесу в умовах впровадження нової редакції Базового компоненту дошкільної освіти, Державних стандартів початкової загальної освіти, базової та повної загальної середньої освіти» від 24 грудня 2013 року визнати виконаним.

2. З метою організації виконання рішень колегії за темою ««Аналіз ефективності виховної роботи в навчальних закладах району»:

2.1. Директору методичного центру Настенко І.В.:

2.1.1. Продовжити методичний супровід виховної діяльності педагогів шляхом надання консультацій, проведення семінарів, тренінгів, майстер-класів тощо.

Упродовж 2014/2015 н.р.

2.1.2. Організувати в рамках районної серпневої педагогічної конференції роботу секції з питань удосконалення виховної роботи для заступників директорів з виховної роботи, кураторів учнівського самоврядування.

Упродовж 2014/2015 н.р.

2.1.3.Скласти графік відвідування просвітницьких, профілактичних та соціально-перетворювальних заходів соціальних педагогів з учнями з метою надання адресних рекомендацій та порад щодо покращення якості роботи.

Вересень 2014

2.1.4. Запланувати та провести додаткові практичні заняття, націлені на обмін досвідом в межах роботи Школи молодого соціального педагога із залучен-ням досвідчених фахівців.

Упродовж 2014/2015 н.р.

2.2. Керівникам загальноосвітніх навчальних закладів усіх типів та форм власності:

2.2.1. Організувати роботу з підвищення ефективності діяльності органів учнівського самоврядування.

Упродовж 2014/2015 н.р.

.2. Спрямувати роботу органів учнівського самоврядування на активі-

зацію волонтерського, миротворчого та дебатного рухів шляхом залучення учнів до благодійних акцій, організацій благодійних поїздок до дитячих будинків та лікарень, створення клубів юних Миротворців, дебатних клубів, тощо.

Упродовж 2014/2015 н.р.

2.2.3. Посилити контроль за якістю підготовки учнів до участі в районних та міських виховних заходах.

Упродовж 2014/2015 н.р.

2.2.4. Створити умови для розвитку в підпорядкованих закладах туристсько-краєзнавчої діяльності як суспільного явища, яке сприяє комплексному розв'язанню виховних, освітніх і оздоровчих завдань.

Упродовж 2014/2015 н.р.   1. Посилити контроль за роботою заступників директора з виховної ро-

боти, кураторів учнівського самоврядування щодо своєчасного інформування педагогічного та учнівського колективів, лідерів учнівського самоврядування про проведення виховних заходів різного рівня та направленості.

Упродовж 2014/2015 н.р.

2.2.6. З метою організації змістовного дозвілля учнів та формування ціннісного ставлення учнів до мистецтва розглянути можливість відкриття та збільшення кількості гуртків творчого спрямування.

Упродовж 2014/2015 н.р.

2.2.7. Розглянути перспективи створення та функціонування на базі підпорядкованих закладів шкільних євроклубів як одного з чинників активізації молодіжної ініціативи.

До 01.09.2014

2.2.8. Спрямувати діяльність соціальних педагогів підпорядкованих навчальних закладів на системне застосування ними в своїй роботі сучасних методів та форм роботи з молоддю.

Упродовж 2014/2015 н.р.

2.2.9.Залучати соціальних педагогів до проведення анкетувань, моніторингових досліджень з питань вивчення та аналізу ціннісних та морально-етичних орієнтирів учнів загальноосвітніх навчальних закладів, розробки шляхів оптимізації системи виховної роботи у школі.

Упродовж 2014/2015 н.р.  1. 2.2.10. Організувати роботу щодо створення сприятливих умов для роботи

соціального педагога:

2.2.10.1. Виділити окремий кабінет або спільний кабінет з практичним психологом.

До 30.08.2014

2.2.10.2. Розробити зручний графік роботи для фахівців, які працюють на 0,5 та 0,75 ставки.

До 01.09.2014

2.2.10.3. Розробити систему мотивації для створення позитивної професійної позиції фахівця.

Упродовж 2014/2015 н.р.


  1. 2.2.11. Розглянути стан організації виховної роботи в підпорядкованих нав-

чальних закладах під час серпневого засідання педагогічної ради.

Серпень 2014 1. 2.3. Керівнику Харківської спеціалізованої школи І-ІІІ ступенів № 62 Гря-

нику О.Г. організувати роботу щодо створення та функціонування шкільного Євроклубу, як однієї з обов’язкових умов для якісного вивчення іноземної мови.

Вересень 2014 року 1. 2.4. Керівникам загальноосвітніх навчальних закладів Григор’євій Т.В. (Хар-

 2. ківська гімназія №1), Д’яковій І.А. (Харківська спеціалізована школа І-ІІІ

 3. ступенів №16), Касеко І.І. (Харківська спеціалізована школа І-ІІІ ступенів

 4. №17), Вєдяєвій О.В. (Харківський ліцей №107), Савіцькій І.Ю. (Харківська

 5. спеціалізована школа І-ІІІ ступенів №133), Шепель С.Ю. (Харківська спеціа-

 6. ціалізована школа І-ІІІ ступенів №134), Назаровій О.В. (Харківська загально-

 7. освітня школа І-ІІІ ступенів №158), Коломієць С.Р. (Харківська спеціалізо-

 8. вана школа І-ІІІ ступенів №166), Уткіній О.А. (Харківська гімназія №172)

 9. активізувати діяльність шкільних Євроклубів щодо встановлення та розвитку

 10. партнерських зв’язків між навчальними закладами та школами-партнерами

 11. міст-побратимів.

Упродовж 2014/2015 н.р.

2.5. Керівникам приватних загальноосвітніх навчальних закладів (окрім СЕПШ ХГУ «НУА») створити на базі підпорядкованих навчальних закладів органи учнівського самоврядування.

Упродовж 2014/2015 н.р.

2.6. Керівникам загальноосвітніх та позашкільних навчальних закладів Жиліній Л.В. (Центр дитячої та юнацької творчості №3), Григор’євій Т.В. (Харківська гімназія №1), Романовій Л.В. (Харківська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №5), Денисюк Л.І. (Харківський технологічний ліцей №9), Ричковій Л.В. (Харківська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №36),

Уліцькій О.М. (Харківська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №110), Шепель С.Ю. (Харківська спеціалізована школа І-ІІІ ступенів №134), Шойхету Г.Й. (Харківська спеціалізована школа І-ІІІ ступенів №170): налагодити спільну діяльність ЗНЗ та ЦДЮТ № 3 щодо розвитку творчих здібностей учнів.

Упродовж 2014/2015 н.р.

2.7. Директору позашкільного навчального закладу «Станція юних техніків №2» Петровій І.В.:

2.7.1. Активізувати роботу з підвищення іміджу закладу.

Упродовж 2014/2015 н.р.

2.7.2. Розробити план заходів щодо налагодження спільної діяльності із загальноосвітніми навчальними закладами району.

Серпень 2014


   1. Організувати проведення районних масових заходів з науково-технічної

творчості для учнів загальноосвітніх шкіл району і вихованців підпорядкованого навчального закладу.

Упродовж 2014/2015 н.р.

2.7.4. Посилити контроль за якістю підготовки вихованців до участі в конкурсах різного рівня.

Упродовж 2014/2015 н.р.

2.8. Керівникам дошкільних навчальних закладів: акцентувати увагу педагогічних колективів підпорядкованих навчальних закладів на вирішенні наступних питань:

2.8.1. Розширенні мережі гуртків, спрямованих на виявлення та розвиток у вихованців загальних та спеціальних здібностей.

Упродовж 2014/2015 н.р.

2.8.2. Створенні міні-музеїв, як важливої умови для безпосереднього залучення вихованців до світу мистецтва.

Упродовж 2014/2015 н.р.

2.8.3. Системному використанні педагогами індивідуального підходу у розвитку і вихованні дошкільників, як необхідної умови для розкриття здібностей кожної дитини, формування навичок, необхідних для реалізації життєвих цілей.

Упродовж 2014/2015 н.р.

2.8.4. Підвищенні ефективності роботи з батьками вихованців шляхом засто-сування традиційних та нових форм взаємодії.

Упродовж 2014/2015 н.р.

3.Завідувачу лабораторії комп’ютерних технологій в освіті Короп Ю.В. розмістити цей наказ на сайті управління освіти.

До 20.06.2014 року
4. Контроль за виконанням даного наказу залишаю за собою.
Начальник управління Т.В. Куценко
З наказом управління освіти від 18.06.2014 №272 «Про виконання рішень колегії управління освіти від 12.06.2014» ознайомлені:

Настенко І.В.Короп Ю.В.
Настенко
Каталог: Files -> downloads
downloads -> Програма для спеціальних загальноосвітніх навчальних закладів для дітей із затримкою психічного розвитку з навчанням українською мовою
downloads -> Дорогий друже! Вітаємо тебе з новим шкільним роком!
downloads -> Конспект заняття гуртка "Чарівний ланцюжок" на тему "Бабусині вишиванки"
downloads -> Родинне свято до дня 8 Березня в 5-а класі ( Бройченко А. Г.) Ми у мам — помічники
downloads -> Книжкова родина
downloads -> Переяслав-хмельницький державний педагогічний університет імені григорія сковороди
downloads -> Складнопідрядне речення з підрядними означальними, з'ясувальними, місця, часу, ступеня і способу дії Варіант 1
downloads -> Уроки фізичної культури у 4 кл.: методичні рекомендації \\ Фізичне виховання в сучасній школі. №3 2012
downloads -> План роботи із забезпечення наступності у навчанні І вихованні


Поділіться з Вашими друзьями:


База даних захищена авторським правом ©res.in.ua 2019
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка