Найважливішим фактором, що впливає на стан мікрофлори ротової порожнини єСторінка1/30
Дата конвертації11.05.2016
Розмір2.86 Mb.
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   30

1.

Найважливішим фактором, що впливає на стан мікрофлори ротової порожнини є:


A.

багатство харчових ресурсів


B.

постійна вологість


C. *

слина


D.

оптимальні значення рН


E.

оптимальні значення температури


2.

Які топодеми ротової порожнини існують?


A.

слизова порожнини рота


B.

гінгівальну борозенку з ясневою рідиною


C.

ротова рідина


D.

ясна


E. *

всі вище наведені


3.

У який колір фарбуються грампозитивні мікроорганізми


A.

червоний


B.

синій


C. *

фіолетовий


D.

малиновий


E.

жовтий


4.

Грамнегативні бактерії зафарбовуються у


A.

фіолетовий колір


B.

синій колір


C.

чорний колір


D. *

червоний колір


E.

жовтий колір


5.

Яку модифікацію методу Грама найчастіше використовують


A.

за Пастером


B.

за Кохом


C. *

за Синьовим


D.

за Раскіною


E.

за Асколі


6.

До грампозитивних бактерій належать


A. *

стафілококи


B.

гонококи


C.

сальмонели


D.

шигели


E.

Всі перераховані


7.

До грамнегативних бактерій належать


A. *

спірохети


B.

клостридії


C.

бацили


D.

стафілококи


E.

Всі перераховані


8.

При фарбуванні за методом Грама після нанесення розчину Люголя препарат обробляють


A.

фуксином


B.

водою


C.

генціанвіолетом


D. *

спиртом


E.

сірчаною кислотою


9.

Вкажіть особливості будови бактеріального генетичного апарату:


A.

Суперспіралізована подвійна лінійна нитка ДНК, інтегрована з РНК, РНК-полімеразою і білком


B.

Суперспіралізована подвійна лінійна нитка ДНК, інтегрована з РНК і білком.


C.

Суперспіралізована подвійна лінійна нитка РНК, інтегрована з білком


D. *

Суперспіралізована подвійна кільцева нитка ДНК, інтегрована з РНК, РНК-полімеразою і білком.


E.

Суперспіралізована подвійна кільцева нитка РНК, інтегрована з РНК-полімеразою і білком.


10.

У чоловіків в зоні крайної плоті можуть виявляти в нормі:


A. *

Mycobacterium smegmatis


B.

Mycobacterium tuberculosis


C.

Mycobacterium leprae


D.

Mycobacterium fortnitum


E.

Mycobacterium africanum


11.

Клінічно здорова жінка 30 років проходить планове гінекологічне обстеження. У мазках з піхви виявлено велику кількість грампозитивних паличкоподібних мікроорганізмів; лейкоцити в полі зору відсутні, рН середовища 5,0. До якої групи мікроорганізмів найбільш імовірно відносяться виявлені бактерії?


A. *

Лактобацили


B.

Ентеробактерії


C.

Біфідобактерії


D.

Корінебактерії


E.

Бактероїди


12.

Виявити ядерну субстанцію бактерій можна за допомогою методів


A. *

Робіноу-Фельгена, Пікарського.


B.

Грама, Ціля-Нільсена


C.

Леффлера, Ожешки


D.

Гінс-Бурі, Грама


E.

Нейссера, Макіавелло


13.

Які включення називають метахроматичними?


A. *

Включення, які забарвлюються в колір, невластивий основному барвнику


B.

Включення, для виявлення яких використовується два барвника


C.

Включення, для виявлення яких використовується метод електронної мікроскопії


D.

Будь-які включення, які містяться в цитоплазмі бактерій


E.

Включення поліпептидів і полісахаридів


14.

Ніхто з перерахованих мікроорганізмв не містить волютинові зерна, крім


A.

Сальмонели черевного тифу


B. *

Коринебактерії дифтерії


C.

Холерні вібріони


D.

Бордетели коклюшу


E.

Ієрсинії чуми


15.

До складу цитоплазматичної мембрани входять


A.

Моношар фосфоліпідів, інтегральні і периферійні білки


B. *

Подвійний шар фосфоліпідів, інтегральні і периферійні білки


C.

Подвійний шар фосфоліпідів, периферійні білки


D.

Моношар фосфоліпідів і периферійні білки


E.

Подвійний шар полісахаридів, інтегральні і периферійні білки


16.

Яку функцію виконує мезосома?


A. *

Енергетичну


B.

Спороутворюючу


C.

Капсулоутворюючу


D.

Транспорту поживних речовин


E.

Рух джгутиків


17.

Що забезпечує міцніть клітинної стінки?


A.

Полісахариди


B.

Поліпептиди


C. *

Муреїн


D.

Ліпіди


E.

Ліпополісахариди


18.

З чого складається клітинна стінка грампозитивних бактерій?A. *

Багатошаровий пептидоглікан, пронизаний тейхоєвими кислотами


B.

Моношаровий пептидоглікан, пронизаний тейхоєвими кислотами


C.

Багатошаровий ліпополісахарид, пронизаний тейхоєвими кислотами


D.

Моношаровий ліпополісахарид, пронизаний тейхоєвими кислотами


E.

Шар фосфоліпідів, пронизаний тейхоєвими кислотами


19.

З чого складається клітинна стінка грамнегативних бактерій?


A.

Одношаровий пептидоглікан, зовнішня мембрана, інтегрований з нею ліпополісахаридний шар


B.

Одношаровий пептидоглікан, шар ліпопротеїдів, інтегрований з ним ліпополісахаридний шар


C.

Багатошаровий пептидоглікан, шар ліпопротеїдів, зовнішня мембрана, інтегро-ваний з нею ліпополісахаридний шар


D. *

Одношаровий пептидоглікан, шар ліпопротеїдів, зовнішня мембрана, інтегрований з нею ліпополісахаридний шар


E.

Багатошаровий пептидоглікан, зовнішня мембрана, інтегрований з нею ліпополісахаридний шар


20.

До бактерій з дефектом клітинної стінки належать всі, крім:


A.

Протопласти.


B.

Сферопласти.


C.

L-форми


D. *

Безкапсульні


E.

Спорові форми


21.

Виключіть мікроорганізми, які не здатні утворювати капсулу:


A.

Збудники сибірки


B.

Пневмококи


C.

Збудники чуми


D. *

Збудники висипного тифу


E.

Клебсієли


22.

Який існує метод виявлення капсул?


A. *

Буррі-Гінса


B.

Ціля-Нільсена


C.

Леффлера


D.

Нейссера


E.

Грама


23.

Капсули бактеріям необхідні для:


A.

Виживання у зовнішньому середовищі


B.

Захисту від фізичних впливів


C. *

Захисту від фагоцитозу


D.

Утворення агресинів


E.

Захисту від кислот і лугів


24.

Протопласти утворюються при дії пеніциліну на:


A.

Кислотостійкі бактерії


B.

Грамнегативні бактерії


C.

Звивисті бактерії


D. *

Грампозитивні бактерії


E.

Рикетсії


25.

Яка з названих речовин може руйнувати клітинну стінку бактерій:


A.

Сульфаніламіди


B. *

Лізоцим


C.

Інтерферон


D.

Спирти


E.

Стрептоміцин


26.

До непрямих методів виявлення джгутиків належать всі, крім:


A. *

Електронна мікроскопія


B.

”Висяча” крапля


C.

”Роздавлена” крапля


D.

Фазово-контрастна мікроскопія


E.

Аноптральна мікроскопія


27.

На поверхні бактерії можуть бути всі способи розташування джгутиків, крім:


A.

Лофотрихи


B. *

Атрихи


C.

Монотрихи


D.

Перитрихи


E.

Амфітрихи


28.

Всі перераховані мікроорганізми містять спори, крім:


A.

Збудники ботулізму


B.

Збудники правця


C.

Збудники газової гангрени


D.

Збудники сибірки


E. *

Збудники туляремії


29.

Бацили від клостридій відрізняються:


A.

За розмірами джгутиків.


B.

За наявністю мезосом


C. *

За розмірами спор


D.

За відсутністю фімбрій


E.

За наявністю включень


30.

Спори необхідні бактеріям:


A.

Для виживання в організмі людини і тварини


B.

Для розмноження


C. *

Для виживання у зовнішньому середовищі


D.

Для захисту від фагоцитозу


E.

Для захисту від кислого вмісту шлунка


31.

Сферопласти утворюються при дії пеніциліну або лізоциму на:


A.

Кислотостійкі бактерії.B. *

Грамнегативні бактерії


C.

Звивисті бактерії


D.

Грампозитивні бактерії


E.

Мікоплазми


32.

Спороутворення в бактерій починається, коли:


A.

Температура оточуючого середовища підвищується


B.

Коли в середовищі зменшується парциальний тиск кисню.


C. *

Коли в середовищі зникають джерела вуглецю і азоту


D.

Коли температура оточуючого середовища зменшується


E.

Коли бактеріальна клітина старіє


33.

Виберіть метод забарвлення спор:


A.

За Цілем-Нільсеном


B.

За Леффлером


C.

За Буррі-Гінсом


D. *

За Ожешком


E.

За Нейссером


34.

Що таке друзи актиноміцетів?


A.

Скупчення видозміненого міцелію на щільному живильному середовищі


B.

Скупчення спор актиноміцетів в уражених тканинах


C.

Скупчення видозміненого міцелію в рідкому живильному середовищі


D.

Стара культура актиноміцетів


E. *

Скупчення видозміненого міцелію в уражених тканинах


35.

Патогенним для людини спірохетами є всі, крім:


A.

Treponema pallidum


B.

Borrelia recurrentis


C.

Borrelia duttoni


D. *

Treponema buccalis


E.

Leptospira interrogans


36.

Рикетсії відрізняються від бактерій:


A.

Морфологією.B.

Тинкторіальними властивостями


C.

Способом розмноження


D.

Утворенням токсинів


E. *

Не ростуть на поживних середовищах


37.

Існують такі морфологічні типи рикетсій, крім:


A.

Коковидні


B.

Паличковидні


C.

Бацилярні


D. *

Спіралевидні


E.

Нитковидні


38.

Рикетсії забарвлюються за методом:


A.

Грама.B. *

Романовського-Гімзе


C.

Ожешки


D.

Буррі-Гінса


E.

Леффлера


39.

Вкажіть стадії існування хламідій:


A. *

Елементарні тільця, ініціальні тільця, проміжні тільця


B.

Елементарні тільця, проміжні тільця


C.

Елементарні тільця, ініціальні тільця


D.

Елементарні тільця, ініціальні тільця, проміжні тільця, зріла форма


E.

Елементарні тільця, зріла форма, ініціальні тільця, проміжні тільця.


40.

За якою ознакою мікоплазми відрізняються від бактерій?


A.

Будовою генетичного апарата


B. *

Відсутністю клітинної стінки


C.

Внутріклітинним паразитизмом


D.

Тинкторіальними властивостями


E.

Будовою цитоплазматичної мембрани


41.

Найпростішими викликаються всі захворювання, крім:


A.

Амебіаз


B. *

Рикетсіоз


C.

Трипаносомоз


D.

Трихомоноз


E.

Малярія


42.

Які властивості грибів зближують їх з тваринними клітинами?


A.

Особливості морфології клітин, обміну речовин


B.

Розмноження, спосіб живлення і дихання


C. *

Наявність полісахаридної субстанції хітину, участь в обміні азоту сечовини, а в обміні вуглеводів. глікогену


D.

Відсутність полісахаридної субстанції хітину, у часть в обміні азоту аміаку, а в обміні вуглеводів. крохмалю


E.

Наявність полісахаридної субстанції хітину, участь в обміні азоту аміаку, а в обміні вуглеводів. крохмалю


43.

За відкриття стрептоміцину було присуджено Нобелівську премію:


A.

Пастеру


B.

Коху, Мечнікову


C.

Ерліху


D.

Флемінгу, Флорі, Чейну


E. *

Ваксману


44.

За відкриття пеніциліну було присуджено Нобелівську премію:


A.

Пастеру


B.

Коху, Мечнікову


C.

Полотебневу


D. *

Флемінгу, Флорі, Чейну


E.

Ваксману


45.Поділіться з Вашими друзьями:
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   30


База даних захищена авторським правом ©res.in.ua 2019
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка