Національна бібліотека україни імені В. І. Вернадського центр науково-бібліографічної інформації Відділ технологій дистанційного обслуговування


Філологічні науки. Художня літератураСторінка7/8
Дата конвертації05.05.2016
Розмір0.88 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8

Філологічні науки. Художня література
777. РА411757 Асанова Ф. Б. Підготовка майбутніх учителів філологічних дисциплін до професійної діяльності в умовах полікультурного середовища : автореф. дис. ... канд. пед. наук : 13.00.04 / Асанова Фатма Бекірівна ; Вінниц. держ. пед. ун-т ім. Михайла Коцюбинського. - Вінниця, 2014. - 21 с.
778. РА412022 Беделова К. А. Методика обучения дидактическим произведениям в школе по жанровым особенностям : автореф. дис. ... канд. пед. наук : 13.00.02 / Беделова Космира Айтмаматовна. - Бишкек, 2014. - 21, [3] с. : ил.
779. РА412119 Голік А. О. Відстані відповідності та засоби групування для векторних та матричних векторів ознак та їх застосування в задачах розпізнавання мови та мови жестів : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 01.05.04 / Голік Андрій Олександрович ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. - Київ, 2014. - 20 с. : рис.
780. РА412075 Григораш В. С. Соціолінгвістичні особливості йоркширського діалекту (інструментально-фонетичне дослідження усного мовлення) : автореф. дис. ... канд. філол. наук : 10.02.04 / Григораш Вікторія Сергіївна ; Одес. нац. ун-т ім. І. І. Мечникова. - Одеса, 2014. - 18 с.
781. РА412068 Данильченко І. В. Мовна особистість американського журналіста: гендерний і віковий аспекти : автореф. дис. ... канд. філол. наук : 10.02.04 / Данильченко Ірина Валеріївна ; Одес. нац. ун-т ім. І. І. Мечникова. - Одеса, 2014. - 19 с.
782. РА411773 Єрмакова Н. В. Дівочий альбом як мовленнєвий жанр: структурний, комунікативний, прагматичний аналіз : автореф. дис. ... канд. філол. наук : 10.02.01 / Єрмакова Надія Вікторівна ; Дніпропетр. нац. ун-т ім. Олеся Гончара. - Дніпропетровськ, 2014. - 20 с.
783. РА411890 Звєрєва О. Г. Комунікативні стратегії сіблінгів в англомовному сімейному дискурсі : автореф. дис. ... канд. філол. наук : 10.02.04 / Звєрєва Ольга Геннадіїівна ; Харків. нац. ун-т ім. В. Н. Каразіна. - Харків, 2014. - 20 с.
784. РА411933 Капустіна С. В. Концепти ''безлад'' і ''богатирство'' у творчості Ф. М. Достоєвського і традиція М. В. Гоголя : автореф. дис. ... канд. філол. наук : 10.01.02 / Капустіна Світлана Володимирівна ; Тавр. нац. ун-т ім. В. І. Вернадського. - Сімферополь, 2014. - 20 с.
785. РА412026 Кенжебаев Д. О. Общие научно-теоретические проблемы перевода (лингвистический аспект) : автореф. дис. ... д-ра филол. наук : 10.02.01 / Кенжебаев Даирбек Орунбекович. - Бишкек, 2014. - 35, [3] с.
786. РА411962 Котов М. В. Адаптивні стратегії полікультурної дискурсивної особистості в англомовному комунікативному просторі : автореф. дис. ... канд. філол. наук : 10.02.04 / Котов Михайло Володимирович ; Харків. нац. ун-т ім. В. Н. Каразіна. - Харків, 2014. - 20 с.
787. РА411940 Кур'янов С. О. Кримський текст у російській літературі: генезис, структура, функціонування : автореф. дис. ... д-ра філол. наук : 10.01.02 / Кур'янов Сергій Олегович ; Тавр. нац. ун-т ім. В. І. Вернадського. - Сімферополь, 2014. - 40 с.
788. РА411915 Лавриненко С. Т. Культуроправова інформативність фольклорних текстів: лінгвокультурологічний аспект : автореф. дис. ... д-ра філол. наук : 10.02.01 / Лавриненко Світлана Томівна ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філології. - Київ, 2014. - 36 с. : рис.
789. РА412213 Литовченко Н. С. Релігійно-філософські мотиви та образи в Андрія Бєлого : автореф. дис. ... канд. філол. наук : 10.01.02 / Литовченко Наталія Сергіївна ; Нац. пед. ун-т ім. М. П. Драгоманова. - Київ, 2014. - 20 с.
790. РА412091 Ляшук Н. А. Лексична та концептуальна багатозначність лінгвістичної термінології в українській мові : автореф. дис. ... канд. філол. наук : 10.02.01 / Ляшук Наталя Альбертівна ; НАН України, Ін-т укр. мови. - Київ, 2014. - 20 с.
791. РА412222 Маковій М. Г. Концепція молодого героя в українській драматургії кінця XX - початку XXI століть : автореф. дис. ... канд. філол. наук : 10.01.01 / Маковій Марія Григорівна ; Нац. пед. ун-т ім. М. П. Драгоманова. - Київ, 2014. - 20 с.
792. РА411991 Матузкова О. П. Англійська ідентичність як лінгвокультурний феномен: когнітивно-дискурсивний аспект : автореф. дис. ... д-ра філол. наук : 10.02.04 / Матузкова Олена Прокопівна ; Одес. нац. ун-т ім. І. І. Мечникова. - Одеса, 2014. - 39 с.
793. РА411935 Миколайчик М. В. Особливості психологізму в романах Доріс Лессінг : автореф. дис. ... канд. філол. наук : 10.01.04 / Миколайчик Маргарита Володимирівна ; Тавр. нац. ун-т ім. В. І. Вернадського. - Сімферополь, 2014. - 20 с.
794. РА411954 Мирошниченко Н. М. Еволюція авторської свідомості в ранній ліриці Максиміліана Волошина : автореф. дис. ... канд. філол. наук : 10.01.02 / Мирошниченко Наталія Михайлівна ; Тавр. нац. ун-т ім. В. І. Вернадського. - Сімферополь, 2014. - 20 с.
795. РА412044 Мкртчян А. П. Романистика Мариэтты Шагинян : автореф. дис. ... канд. филол. наук : 10.01.03 / Мкртчян Арменуи Патвакановна ; Нац. акад. наук Республики Армения, Ин-т лит. им. Манука Абегяна. - Ереван, 2014. - 28 с.
796. РА412023 Мурзалиева З. К. Научно-методические основы обучения местоимениям в VI классах средней школы : автореф. дис. ... канд. пед. наук : 13.00.02 / Мурзалиева Зина Кочековна. - Бишкек, 2014. - 21, [3] с. : ил.
797. РА411765 Пилипчук С. М. Фольклористичні концепції Івана Франка: методологія, генологія : автореф. дис. ... д-ра філол. наук : 10.01.07 / Пилипчук Святослав Михайлович ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. - Київ, 2014. - 40 с.
798. РА412132 Сеітяг'яєва Т. Р. Образ Аліма Азамат оглу у кримськотатарській літературі кінця XIX - першої половини XX ст. : автореф. дис. ... канд. філол. наук : 10.01.10 / Сеітяг'яєва Таміла Решатівна ; Тавр. нац. ун-т ім. В. І. Вернадського. - Сімферополь, 2014. - 20 с.
799. РА411889 Четова Н. Й. Лінгвоконцептуальний простір УЯВНЕ в англомовному класичному фентезі (на матеріалі творів Дж. Р. Р. Толкіна) : автореф. дис. ... канд. філол. наук : 10.02.04 / Четова Наталія Йосипівна ; Херсон. держ. ун-т. - Херсон, 2014. - 24 с.
800. РА412058 Шахназарян А. А. Контроль развития аудитивной компетенции в профессиональном курсе английского языка : автореф. дис. ... канд. пед. наук : 13.00.02 / Шахназарян Агнеса Арташесовна ; Ереван. гос. ун-т. - Ереван, 2014. - 24 с.
801. РА411841 Абдуллаева И. Б. гызы Художественные символы в американской литературе (на материале творчества Уильяма Брайанта, Эдгара По и Джона Стейнбека) : автореф. дис. ... д-ра философии по филологии : 5718.01 / Ирада Бакир гызы Абдуллаева ; Азерб. ун-т яз. - Баку, 2014. - 23 с.
802. РА411849 Алиева Н. М. гызы Сравнительный интонационно-грамматический анализ моделей простых повествовательных предложений в современном английском и азербайджанском языках (в свете экспериментально-фонетического анализа) : автореф. дис. ... д-ра философии по филологии : 5714.01 / Нурия Миргабиб гызы Алиева ; Бакин. славян. ун-т. - Баку, 2014. - 26 с. : ил.
803. РА412015 Аракелян А. Х. Художественные особенности истории Товма Арцруни и Анануна : автореф. дис. ... канд. филол. наук : 10.01.01 / Аракелян Ани Хосрововна. - Ереван, 2014. - 27 с.
804. РА412020 Арутюнян А. Р. Лингвистические проявления семантики цвета в современном французском языке : автореф. дис. ... канд. филол. наук : 10.0208 / Амалия Рафаеловна Арутюнян. - Ереван, 2014. - 21 с.
805. РА411845 Аскарова Х. С. гызы Паронимы в современном немецком языке и их структурно-семантические особенности : автореф. дис. ... д-ра философии по филологии : 5708.01 / Хураман Салим гызы Аскарова ; Азерб. ун-т яз. - Баку, 2014. - 20 с.
806. РА411817 Аскери С. Юмор в "Месневи" Джелаладдина Руми : автореф. дис. ... д-ра философии по филологии : 5718.01, 5717.01 / Сусан Аскери ; Нац. акад. наук Азербайджана, Ин-т востоковедения им. З. М. Буниятова. - Баку, 2014. - 28 с.
807. РА411997 Багирова В. С. гызы Коммуникативно-направленное обучение чтению в языковом вузе (на материале английского языка) : автореф. дис. ... д-ра философии по педагогике : 5801.01 / Вафа Сулейман гызы Багирова ; Азерб. ун-т яз. - Баку, 2014. - 25 с. : ил.
808. РА412012 Бегларян Ж. Р. Исторический роман Айка Хачатряна : автореф. дис. ... канд. филол. наук : 10.01.02 / Жанна Рафиковна Бегларян. - Ереван, 2014. - 33 с.
809. РА411832 Берекет А. Г. оглы Османская турецкая поэзия в английском востоковедении : автореф. дис. ... д-ра философии по филологии : 5717.01, 5718.01 / Али Гасан оглы Берекет ; Нац. акад. наук Азербайджана, Ин-т востоковедения им. З. М. Буниятова. - Баку, 2014. - 26 с.
810. РА411827 Вахидова М. Г. кызы Лирика Сеида Азима Ширвани : автореф. дис. ... д-ра философии по филологии : 5716.01 / Матанат Гудрат кызы Вахидова ; Нац. акад. наук Азербайджана, Ин-т лит. им. Низами. - Баку, 2014. - 22 с.
811. РА411838 Мурсалова М. М. гызы Семантико-грамматические особенности глагольных словосочетаний, обозначающих направление действия, в английском и азербайджанском языках : автореф. дис. ... [д-ра философии по филологии] : 5714.01 / Малахат Мамед гызы Мурсалова. - Баку, 2014. - 20 с.
812. РА411995 Муслимова О. С. кызы Типологические сходства между немецкой и азербайджанской эмиграционной литературой (1900 - 1945-е годы) : автореф. дис. ... д-ра философии по филологии : 5716.01, 5718.01 / Офеля Сурхай кызы Муслимова ; Нац. акад. наук Азербайджана, Ин-т лит. им. Низами. - Баку, 2014. - 26 с.
813. РА411999 Рошан Л. Гибб и азербайджанская литература : автореф. дис. ... д-ра философии по филологии : 5716.01, 5718.01 / Лайла Рошан (Лала Яшар кызы Караева) ; Нац. акад. наук Азербайджана, Ин-т лит. им. Низами. - Баку, 2014. - 26 с.
814. РА411825 Сабитова А. З. гызы Романтическое течение в американской и азербайджанской литературах: типология, история : автореф. дис. ... д-ра наук по филологии : 5718.01, 5716.01 / Айнур Закир гызы Сабитова ; Азерб. ун-т языков. - Баку, 2014. - 50 с.
815. РА412011 Симонян А. С. Критическая проза М. А. Волошина : автореф. дис. ... канд. филол. наук : 10.01.03 / Симонян Ашхен Симоновна. - Ереван, 2014. - 30 с.
816. РА411840 Фараджова Л. М. кызы Фольклорные материалы в личных архивах (на основе фондов Института Рукописей имени Мухаммада Физули) : автореф. дис. ... д-ра философии по филологии : 5719.01 / Лала Мохуббат кызы Фараджова ; Нац. акад. наук Азербайджана, Ин-т фольклора. - Баку, 2014. - 28 с.
817. РА411833 Эрдоган А. М. оглы Исследование пословиц и поговорок в этимологическом аспекте и принципы составления этимологических словарей (на материале азербайджанского, турецкого и английского языков) : автореф. дис. ... д-ра философии по филологии : 5714.01 / Эрдоган Аладдин Муса оглы ; Бакин. славян. ун-т. - Баку, 2014. - 25 с.
818. РА411823 Юсифова Х. М. кызы Издательские проблемы тюркского "Дивана" Физули (бакинские издания) : автореф. дис. ... д-ра философии по филологии : 5716.01 / Юсифова Хатира Малик кызы ; Нац. акад. наук Азербайджана, Ин-т лит. им. Низами. - Баку, 2014. - 29 с.
819. ВА786453 "Методика викладання філологічних дисциплін у загальноосвітніх та вищих навчальних закладах України", регіональна науково-практична конференція(2 ; 2013 ; Кам'янець-Подільський).II Регіональна науково-практична конференція "Методика викладання філологічних дисциплін у загальноосвітніх та вищих навчальних закладах України", 14 листопада 2013 року / Кам'янець-Поділ. нац. ун-т ім. Івана Огієнка, Ф-т інозем. філології ; [редкол.: Т. М. Петрова (відп. ред.) та ін.]. - Кам'янець-Подільський : Аксіома, 2013. - 87 с.
820. ВА786476 "Методика викладання філологічних дисциплін у загальноосвітніх та вищих навчальних закладах України", регіональна науково-практична конференція(3 ; 2014 ; Кам'янець-Подільський).III Регіональна науково-практична конференція "Методика викладання філологічних дисциплін у загальноосвітніх та вищих навчальних закладах України", 23 жовтня 2014 р. / Кам'янець-Поділ. нац. ун-т ім. Івана Огієнка, Ф-т інозем. філології ; [редкол.: Т. М. Петрова (відп. ред.) та ін.]. - Кам'янець-Подільський : Аксіома, 2014. - 99 с. : іл.
821. ВА786437 Musica : сучас. тексти про музику / [упоряд. О. Апальков]. - Канів : Склянка часу / Zeitglas, 2011. - 315 с.
822. ВА786135 Professional English for law students : навч. посіб. / [авт.-уклад.] А. А. Матійчак, І. С. Мурадханян, О. Д. Петренко. - Чернівці : Друк Арт, 2014. - 255 с. - (Uasklegal)
823. ВС58445 Авраменко О. М. Українська за 20 уроків : [навч. посіб.] / Олександр Авраменко. - Київ : Грамота, 2014. - 111 с. : іл.
824. Р127097 Автомобілі : [для читання дорослими дітям]. - Київ : Перо, 2014. - [14] с. : кольор. іл. - (Мої перші книжки)
825. ВА786366 Алексієнко Л. А. Морфологія сучасної української мови : [Морфологія. Словотвір. Парадигмологія] : навч. посіб. / Людмила Алексієнко, Оксана Зубань, Ірина Козленко ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. - Київ : Київський університет, 2014. - 675 с. : табл.
826. Р127090 Андрусяк І. Усе солодший сад. - Київ : Фонтан Казок, 2014. - 21, 21 с. : кольор. іл. - (Добрі вірші)
827. ВА786264 Балко М. В. Актуальні проблеми теорії словосполучення сучасної української мови : монографія / М. В. Балко. - Дніпропетровськ : Свідлер А. Л., 2014. - 349 с.
828. ВА786247 Бачинський А. Детективи в Артеку, або команда скарбошукачів : [для серед. шк. віку] / Андрій Бачинський. - Львів : Вид-во Старого Лева, 2014. - 190, [1] с.
829. ВА786189 Белаго Л. Под сенью апельсиновых деревьев : роман / Линда Белаго ; [пер. с нем. Ивана Немичева]. - Харьков ; Белгород : Книжный Клуб "Клуб Cемейного Досуга", 2014. - 618, [4] с.
830. В354761/2 Білецький, Леонід Тимофійович Шевченкіана. Т. 2/ [упоряд.: Р. Радишевський, Н. Лисенко, А. Артюх ; наук. ред. Р. Радишевський]. - 2013. - 687 с.
831. В354761/3 Білецький, Леонід Тимофійович Шевченкіана. Т. 3/ [упоряд.: Р. Радишевський та ін. ; наук. ред. Р. Радишевський]. - 2013. - 607 с.
832. ВС58507 Богдан Ю. Б. Rund um die Reise : навч. посіб. з нім. мови / Ю. Б. Богдан, Н. В. Возненко, І. С. Козоріз. - Херсон : Вишемирський В. С., 2014. - 124, [1] с. : іл.
833. ВА786524 В городе Бердичеве-2014 : антол. прози учасників міжнар. літ. конкурсу ім. В. Гроссмана "В городе Бердичеве-2014". - Бердичев : Мельник К. В. [вид.], 2014. - 63 с.
834. ВА786151 Вайлд О. Портрет Доріана Ґрея : [роман] / Оскар Вайлд ; оновл. пер. з англ. Ростислава Доценка. - Київ : А-БА-БА-ГА-ЛА-МА-ГА, 2014. - 315, [1] с. - (Доросла серія)
835. ВА786376 Вакуленко Т. О. Professional English: English for business communication : навч. посіб. для студентів ВНЗ / [Т. О. Вакуленко] ; Nat. aviation univ. - Кiev : НАУ, 2012. - 395 с. : табл.
836. В355439/1 Василенко, Андрій Антонович Кодована доля. Т. 1: Поезія. - 2014. - 360 с.
837. В355439/2 Василенко, Андрій Антонович Кодована доля. Т. 2: Поезії та проза. - 2014. - 364 с.
838. СО33312 Веклич Ю. І. English-speaking countries : навч.-метод. посіб. з країнознавства для студентів ВНЗ / Ю. І. Веклич, С. В. Соколовська ; Київ. ун-т ім. Бориса Грінченка, Гуманітар. ін-т. - Київ : Київ. ун-т ім. Бориса Грінченка, 2011. - 286 с. : іл.
839. ВА786490 Винничук Ю. Діви ночі : роман / Юрій Винничук. - Львів : Бузок, 2014. - 192 с. - (Бузок. Бібліотека українця. Золота колекція ; вип. 11) (Література світового класу)
840. ВА786251 Вілсон Д. Дівчата закохані : [повість : для ст. шк. віку] / Джаклін Вілсон ; пер. [з англ.] Володимира Чернишенка ; іл. Ганни Осадко. - Тернопіль : Навчальна книга - Богдан, 2013. - 189 с. : іл. - (Дівчатка Джаклін)
841. АО272598 Вінграновський М. На срібнім березі : вибране / Микола Вінграновський ; [упоряд. І. Малкович, П. Вольвач]. - Київ : А-БА-БА-ГА-ЛА-МА-ГА, 2014. - 254, [1] с. - (Серія "Українська поетична антологія")
842. ВА786257 Владимирская А. Игра на выживание : [роман] / Анна Владимирская. - Харьков ; Белгород : Книжный Клуб "Клуб Семейного Досуга", 2014. - 331, [1] с. : ил.
843. ВС58476 Волинський Кобзар / [уклад. М. П. Кралюк]. - Острог : Вид-во Нац. ун-ту "Остроз. акад.", 2013. - 210 с. : іл.
844. ВА786188 Гарасим Т. О. Роман ініціації в сучасній українській, польській та американській літературах : монографія / Тетяна Гарасим. - Тернопіль : Підручники і посібники, 2013. - 162 с.
845. ВА786541 Гелеватий О. І. Подільський велет : поезії / Олександр Гелеватий. - Київ : Книга, 2014. - 135 с. : іл.
846. ВА786488 Гигашвили Д. Символ Джаная : повесть / Дареджан Гигашвили. - Киев : Пресса Украины, 2014. - 63 с.
847. ВА786113 Глазовий П. Гуморески : старі і нові / Павло Глазовий ; [іл. Кость Лавро ; ред.-упоряд. Іван Малкович]. - Київ : А-БА-БА-ГА-ЛА-МА-ГА, 2014. - 335 с. : іл.
848. ВА786538 Гризли : сборник / Дж. Кервуд [и др.] ; [пер. с англ. А. Карасика и др. ; худож. Дмитрий Скляр ; вступ. ст. Н. Дорохиной]. - Харьков ; Белгород : Книжный Клуб "Клуб Семейного Досуга", 2015. - 749, [1] с. : ил.
849. Р127096 Гуси-лебеді : [для читання дорослими дітям] / [пер. О. Блешко ; худож. І. Якімова]. - Київ : Перо, 2014. - [8] с. : кольор. іл. - (Перші книжки)
850. ВА786262 Дагович Т. Люди людей : сб. рассказов / Татьяна Дагович. - Дніпропетровськ : Промінь, 2014. - 159 с.
851. ВА786548 Данильчук О. М. Проблеми масової культури і творчість Артура Хейлі : навч. посіб. для спец. 6.020303 "Прикладна лінгвістика" : для студентів ВНЗ / О. М. Данильчук ; Нац. ун-т кораблебудування ім. адмірала Макарова. - Миколаїв : НУК, 2014. - 199, [1] с.
852. ВА786399 Дворецкая Е. Сокровище Харальда : роман / Елизавета Дворецкая. - Харьков ; Белгород : Книжный Клуб "Клуб Семейного Досуга", 2014. - 413 с.
853. Р127093 Динозаври : [для читання дорослими дітям] / [худож.: О. Січкар, А. Воробйов]. - Київ : Перо, 2014. - [14] с. : кольор. іл. - (Мої перші книжки)
854. ВА786347 Ділова кореспонденція: рекомендації до написання та оцінювання : навч. посіб. для студентів екон. і прав. спец. немов. вузів / Держ. вищ. навч. закл. "Укр. акад. банк. справи Нац. банку України", Каф. інозем. мов ; [уклад.: С. В. Дорда та ін.]. - Суми : ДВНЗ "УАБС НБУ", 2014. - 158 с.
855. ВС58462 Дітям про все на світі : попул. [дит.] енциклопедія / [ред. Біляєва Г. В. ; худож.: Самойлов К. В., Ель Маулюд Н. О.]. - Харків : Белкар-книга, 2014. - 190, [1] с. : кольор. іл. - (Дітям про все на світі ; кн. 5)
856. АО272608 Довідник членів творчої асоціації літераторів "Слобожанщина" / ТАЛ "Слобожанщина" ; [упоряд. та ред. В. Є. Романовський]. - Харків : Федорко, 2014. - 147 с. : фот.
857. Р127092 Домашні тварини : [для читання дорослими дітям]. - Київ : Перо, 2014. - [14] с. : кольор. іл. - (Мої перші книжки)
858. ВА786431 Древнегреческий язык : хрестоматия / Белорус. гос. ун-т ; [сост. К. А. Тананушко ; авт. предисл. и ст. Г. И. Шевченко ; науч. ред. А. В. Гарник]. - Минск : БГУ, 2014. - 207 с.
859. ВА786364 Дудар Т. В. Українсько-англійський та англо-український словник з екологічної безпеки / Т. В. Дудар, О. О. Письменна, В. П. Заскалета ; Нац. авіац. ун-т. - Київ : НАУ-друк, 2011. - 240 с.
860. ВС58447 Дунаєвська Л. Ф. Українська народна проза (легенда, казка): еволюція епічних традицій : монографія / Дунаєвська Л. Ф. ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. - Київ : Київський університет, 2009. - 303 с. : іл.
861. ВА786226 Дюпюи М. Б. Сиротка. Расплата за прошлое : роман / Мари-Бернадетт Дюпюи ; [пер. с фр. Э. Болдиной]. - Харьков ; Белгород : Книжный Клуб "Клуб Семейного Досуга", 2015. - 606 с.
862. ВА786253 Енде М. Нескінченна історія : [для серед. шк. віку] / Міхаель Енде ; пер. з нім. Юрка Прохаська. - Львів : Вид-во Старого Лева, 2014. - 556, [2] с. - (Дивовижні світи)
863. ВА786156 Забіяка В. А. Світ фразеологізмів. Етимологія, тлумачення, застосування : практ. посіб. / В. А. Забіяка, І. М. Забіяка. - Київ : Академія, 2015. - 299, [2] с. : табл.
864. ВА786190 Загребельний П. А. Роксолана : [іст. роман] / Павло Загребельний. - Київ : А-БА-БА-ГА-ЛА-МА-ГА, 2014. - 797, [2] с. : іл. - (Перлини сучасної літератури)
865. ВА786406 Збірник завдань з української мови з використанням електронних ресурсів корпусу МАН України : навч.-метод. посіб. / М. С. Гальченко [та ін.] ; Нац. акад. наук України, Нац. центр "Мала акад. наук України". - Київ : СІТІПРІНТ, 2013. - 120 с. : рис.
866. В355450/2 Звезда Рождества. Вып. 2. - 2014. - 301, [3] с.
867. ВА786491 Зінькевич О. М. Амазонки / Олег Зінькевич. - Рівне : Волинські обереги, 2014. - 99 с. : рис.
868. ВА786508 Іванова О. В. Практичний курс основної іноземної мови: Learning English trough video : навч. посіб. для підгот. фахівців за напрямом підгот. "Філологія" / Іванова О. В., Тарасова В. В. - Київ : Компринт, 2014. - 387 с.
869. ВА786509 Іноземна мова професійного спрямування (англійська мова для маркетологів) : навч. посіб. / [Н. В. Мукан та ін.] ; за ред. Н. В. Мукан ; Нац. ун-т "Львів. політехніка". - Львів : Вид-во Львів. політехніки, 2014. - 433 с.
870. ВА786510 Іноземна мова професійного спрямування (англійська мова для фахівців з міжнародних відносин) : навч. посіб. / [Карамишева Р. Д. та ін.] ; за ред. Н. В. Мукан, Я. Б. Турчин ; Нац. ун-т "Львів. політехніка". - Львів : Вид-во Львів. політехніки, 2014. - 247 с.
871. Кириченко С. В. Getting started in composites : навч. посіб. з англ. мови / С. В. Кириченко ; Нац. ун-т кораблебудування ім. адмірала Макарова. - Миколаїв : НУК, 2014. - 1 електрон. опт. диск (DVD-ROM). - (Навчальний посібник)
872. ВС58487 Киткаускас Н. Мемориал Кристионаса Донелайтиса в п. Чистые Пруды (Толльмингкемен, Толминкемис). История создания / [Н. Киткаускас, Л. Киткаускене, Б. Бартфельд ; пер. с лит. Р. Леоновой, Г. Суроткина] ; Калинингр. обл. ист.-худож. музей, "Фонд поддержки культуры" при М-ве культуры Литов. Респ. - Калининград ; Вильнюс : Аксиос, 2013. - 389, [32] с. : ил.
873. АО272601 Ковальский А. Д. Память сердца : поэзия / Анатолий Ковальский. - Котовск : [б. и.], 2014. - 68 с.
874. Р127095 Колобок : [для читання дорослими дітям] / [переказ В. Середи ; худож. І. Якімова]. - Київ : Перо, 2014. - [8] с. : кольор. іл. - (Перші книжки)
875. ВА786200 Комунікативні стратегії : підруч. для студентів ВНЗ / [А. Е. Левицький та ін. ; за ред. А. Е. Левицького] ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. - Київ : Київський університет, 2013. - 559 с. : іл.
876. ВА786583 Кононенко Н. И. Когда смеются боги? / Н. Кононенко. - Мелитополь : Изд. дом Мелитоп. гор. тип., 2014. - 415 с. : ил.
877. ВА786274 Корній Д. Зірка для тебе : [роман] / Дара Корній ; поетич. оздоблення Люби Долик. - Харків : Книжковий Клуб "Клуб Сімейного Дозвілля", 2014. - 300, [1] с.
878. АО272599 Костенко Л. В. Триста поезій : вибране / Ліна Костенко ; [упоряд.: О. Пахльовська, І. Малкович]. - Київ : А-БА-БА-ГА-ЛА-МА-ГА, 2014. - 415 с. - (Серія "Українська поетична антологія")
879. ВА786338 Крён Ю. Дитя огня : роман / Юлия Крён ; [пер. с нем. С. Демьянко]. - Харьков ; Белгород : Книжный Клуб "Клуб Семейного Досуга", 2014. - 493 с.
880. ВА786309 Купцова В. В. Посібник гімназиста з української мови : [навч. посіб.] / Купцова В. В. - Миколаїв : [б. в.], 2014. - 163 с.
881. ВА786426 Лебединский С. И. Стратегии смыслового восприятия и интерпретации устной иноязычной научной речи : [монография] / С. И. Лебединский ; Белорус. гос. ун-т. - Минск : БГУ, 2014. - 295 с. : табл.
882. ВА786165 Линдон Р. Испытание огнем : роман / Роберт Линдон ; [пер. с англ. Б. Войченко]. - Харьков ; Белгород : Книжный Клуб "Клуб Семейного Досуга", 2014. - 635, [2] с.
883. В355455/1 Литературная мозаика. Вып. 1: "Любовь нечаянно нагрянет ..." / [Е. Гринько и др.]. - 2014. - 176 с.
884. ВА786119 Литовченко М. Ф. Не сон : поет. твори, етюди, акварель, пастель, фотороботи / Микола Литовченко. - Біла Церква : Білоцерківська книжкова фабрика, 2014. - 125 с. : кольор. іл.
885. ВА786205 Літопис самовидців: Дев'ять місяців українського спротиву / [авт. проекту О. Забужко ; упоряд. Т. Терен ; передм. С. Алексієвич ; іл. О. Клачинська]. - Київ : Комора, 2014. - 310, [23] с. : кольор. іл.
886. ВА786233 Луценко Ю. В. По обидва боки колючого дроту : [розмова-повість] / Юрій Луценко ; у записі Мустафи Найєма. - Київ : А-БА-БА-ГА-ЛА-МА-ГА, 2014. - 206, [1] с. : фот. - (Серія "Мемуари")
887. ВА786440 Лучезарнова Е. Д. Прозрачнейшие / Евдокия Лучезарнова (Марченко). - Харьков : Фактор-Друк ; СПб. : РИТМОВЗЛЁТ, 2014. - 79 с.
888. ВА786130 Лучезарнова Е. Д. Сила в действии. Байкал / Евдокия Лучезарнова. - Харьков : Фактор ; СПб. : РИТМОВЗЛЁТ, 2014. - 79 с. : цв.ил. - (Мир глазами Луча)
889. ВА786438 Лучезарнова Е. Д. Тайна верховной чаши / Евдокия Лучезарнова. - Харьков : Фактор-Друк ; СПб. : РИТМОВЗЛЁТ, 2014. - 86, [1] с. : цв.ил.
890. А123316/12 Лучезарнова, Евдокия Дмитриевна Звёздные ритмы времени. Т. 12. - 2014. - 238 с.
891. ВА786429 Лявонава Е. А. Беларускае мастацтва слова ХХ ст. у еўрапейскім літаратурным кантэксце. Тыпалогія, рэцэпцыя, пераклад : [манаграфія] / Е. А. Лявонава ; Беларус. дзярж. ўн-т. - Мінск : БДУ, 2014. - 318, [1] с.
892. Р127091 Мами і малюки : [для читання дорослими дітям]. - Київ : Перо, 2014. - [14] с. : кольор. іл. - (Мої перші книжки)
893. ВА786539 Мамин-Сибиряк Д.Н. Приваловские миллионы. - Харьков ; Белгород : Книжный Клуб "Клуб Семейного Досуга", 2015. - 812 с.
894. ВА786223 Мармен С. Ветер разлуки : роман / Соня Мармен ; [пер. с фр. Н. Чистюхиной]. - Харьков ; Белгород : Книжный Клуб "Клуб Семейного Досуга", 2015. - 685, [1] с.
895. ВА786325 "Феномен Тараса Шевченка: лінгвістичний, історичний і мистецтвознавчий аспекти", всеукраїнська науково-практична конференція, присвячена 200-літтю від дня народження Тараса Шевченка(2014 ; Київ).Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції "Феномен Тараса Шевченка: лінгвістичний, історичний і мистецтвознавчий аспекти", присвячена 200-літтю від дня народження Тараса Шевченка, 27-28 лютого, 2014 р. / Нац. акад. кер. кадрів культури і мистецтв [та ін.] ; [редкол.: Чернець В. Г. (голова) та ін.]. - Київ : НАКККіМ, 2014. - 188 с. : мал.
896. ВА786458 Матічин Я. Шляхами Первозванного / Ярослав Матічин. - Львів : Піраміда, 2014. - 443, [3] с.
897. Р127094 Маша та ведмідь : [для читання дорослими дітям] / [в оброб. В. Дяченко ; худож. К. Здорнова]. - Київ : Перо, 2014. - [8] с. : кольор. іл. - (Перші книжки)
898. ВА786193 Мензатюк З. Ангел Золоте Волосся : [для серед. шк. віку] / Зірка Мензатюк. - Львів : Вид-во Старого Лева, 2014. - 124, [1] с.
899. ВА786252 Мензатюк З. Зварю тобі борщику : [для мол. шк. віку] / Зірка Мензатюк ; [худож. Олеся Магеровська]. - Львів : Вид-во Старого Лева, 2014. - 58, [1] с. : кольор. іл.
900. ВА786322 Міжнародна науково-практична конференція, присвячена 85-річчю Літературно-меморіального будинку-музею Тараса Шевченка(2013 ; Київ).Міжнародна науково-практична конференція, присвячена 85-річчю Літературно-меморіального будинку-музею Тараса Шевченка, 4 листопада 2013 року : зб. матеріалів : до 200-ліття Тараса Шевченка / [упоряд. Н. Орлової] ; Нац. музей Тараса Шевченка, Літ.-мемор. будинок-музей Тараса Шевченка. - Київ : СІТІПРІНТ, 2013. - 187 с.
901. ВА786489 Мілешко С. М. Українсько-німецький тематичний словник / Мілешко С. М. - Просвіта : Броди, 2014. - 232 с.
902. /Р127107 Молоков-Журський П. П. Книги, статті / П. П. Молоков-Журський. - [Бердянськ] : [б. в.], [2014]. - 1 електрон. опт. диск (CD-ROM)
903. ВА786187 Монтгомері Л.-М. Енн із Острова Принца Едварда : роман / Люсі-Мод Монтгомері ; пер. з англ. Анни Вовченко. - Львів : Урбіно, 2014. - 266, [1] с.
904. ВА786248 Монтгомері Л.-М. Енн із Шелестких Тополь : роман / Люсі -Мод Монтгомері ; пер. з англ. Анни Вовченко. - Львів : Урбіно, 2014. - 281 с.
905. ВА786124 Морозовський Р. Вогнем і кайлом / Руслан Морозовський. - Київ : Панмедія, 2014. - 255 с.
906. В355440/1 Мохнев, Владимир Никифорович Судьбы людские. Кн. 1: Плач кукушки. - 2014. - 523 с. : фот.
907. В355440/2 Мохнев, Владимир Никифорович Судьбы людские. Кн. 2: Любовь без счастья. - 2014. - 543 с.
908. В355440/3 Мохнев, Владимир Никифорович Судьбы людские. Кн. 3: Цыганка наворожила. - 2014. - 559 с.
909. ВА786543 Мушкетик Л. Г. Персонажі української народної казки : монографія / Леся Мушкетик. - Київ : Український письменник, 2014. - 359 с. : рис.
910. ВА786416 Назаренко В. Механічне яйце : новели / Володимир Назаренко. - Львів : Піраміда, 2014. - 177, [1] с. - (Приватна колекція)
911. ВА620732 Наукові основи методики літератури : Посібник для студ. вищих закладів освіти / Н. Й. Волошина [та ін.] ; ред. Н. Й. Волошина. - К. : Ленвіт, 2002. - 344 с.
912. Р127087 Начинаем изучать химию. Тексты и задания по учебной дисциплине "Русский язык как иностранный" для слушателей подготовительного отделения / Харьк. нац. экон. ун-т им. Семена Кузнеца ; [сост.: Белик Н. А., Некрылова Е. Л.]. - Харьков : Изд. ХНЭУ им. С. Кузнеца, 2014. - 43 с. : табл.
913. ВА786411 Небеленчук І. О. Джерело нашого життя: концепт води у творах світової літератури : навч.-метод. посіб. / Ірина Небеленчук ; Н.-д. лаб. "Центр технологій і методик реалізації дослідн. підходу в освіті". - Київ : СІТІПРІНТ, 2013. - 200 с. : табл., кольор. іл. - (Бібліотека МАН)
914. ВС58461 Несвіт А. М. Англійська мова. Книжка для вчителя : до НМК "Англійська мова. 1 клас" для загальноосвіт. навч. закл. авт. А. М. Несвіт / Алла Несвіт, Олена Кузьменко, Світлана Шалєєва. - Київ : Генеза, 2014. - 119 с. : іл.
915. ВА786244 Несвіт А. М. Ми вивчаємо англійську мову : робоч. зошит для 8 кл. загальноосвіт. навч. закл. (сьомий рік навчання) / Алла Несвіт. - Київ : Генеза, 2014. - 118, [1] с. : іл.
916. ВА786178 Никишина Н. Люблю сильнее жизни. Маленькие истории о большой любви / Наталия Никишина, Нина Мальчик, Диляра Шкурко. - Харьков ; Белгород : Книжный Клуб "Клуб Cемейного Досуга", 2014. - 317, [1] с.
917. ВА786117 Новикова Т. Ф. Лингворегионоведение в школе : [учеб. пособие] / Т. Ф. Новикова. - Белгород ; Харьков : Федорко, 2014. - 141 с.
918. ВА786419 О'Генрі Королі і капуста : роман / О'Генрі ; пер. Василя Мисика. - Львів : Бузок, 2014. - 192 с. - (Бузок. Бібліотека українця. Золота колекція)
919. ВА786506 Омельчук С. А. Методика навчання морфології української мови в основній школі на засадах дослідницького підходу: організація експерименту : навч.- метод. посіб. / С. А. Омельчук ; Центр технологій і методик реалізації дослідн. підходу в освіті. - Київ : СІТІПРІНТ, 2013. - 63 с. - (Бібліотека МАН)
920. ВА786131 Орлик П. І. Іду до вас : спогади, спостереження, поезії, проза / Петро Орлик ; [упоряд. С. П. Орлик]. - Київ : Просвіта, 2014. - 397, [2] с. : фот.
921. ВА786284 Панько Ю. Альбом / Юліус Панько ; [післямова Дмитро Федака]. - Пряшів : Спілка укр. письменників Словаччини, 2011. - 163 с.
922. ВА786302 Парнов Е. И. Третий глаз Шивы : роман / Еремей Парнов. - Харьков ; Белгород : Книжный Клуб "Клуб Семейного Досуга", 2015. - 557 с.
923. ВА786110 Пахаренко В. І. Шевченко як геній : природа, своєрідність і стратегії інтерпретації геніальности поета : [монографія] / Василь Пахаренко. - Черкаси : Брама-Україна, 2013. - 839, [8] с. : кольор. іл.
924. В352693/2 Письменники Житомирщини. Кн. 2/ [авт.-упоряд. Михайло Пасічник]. - Житомир : Рута, 2014. - 357, [2] с. : фот.
925. ВА786441 Побелян М. Ф. Місяць Великої Риби : лірика / Микола Побелян. - Харків : Федорко, 2014. - 79 с.
926. ВА786442 Побелян М. Ф. Музика Світлої Ночі : лірика / Микола Побелян. - Харків : Федорко, 2014. - 79 с.
927. ВА786196 Поворознюк Р. В. Практикум з усного перекладу англомовних та україномовних текстів гуманітарного спрямування : навч. посіб. для студентів ВНЗ / Р. В. Поворознюк, Ю. А. Лобода ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. - Київ : Київський університет, 2013. - 447 с.
928. Р127073 Поклад Н. Ластівчин привіт : [для дітей дошк. та мол. шк. віку] / Наталка Поклад ; [іл. Я. Кернер-Вернер]. - Київ : АВІАЗ, 2014. - 36, [3] с. : кольор. іл.
929. Р127074 Поклад Н. На веселій вулиці : [для дітей дошк. та мол. шк. віку] / Наталка Поклад ; [іл. Я. Кернер-Вернер]. - Київ : АВІАЗ, 2014. - 39 с. : кольор. іл.
930. ВА786569 Попов С. Л. Русская грамматическая вариантность в когнитивно-эволюционном освещении : [монография] / С. Л. Попов ; Харьк. нац. пед. ун-т им. Г. С. Сковороды. - Харьков : Міськдрук, 2014. - 303 с.
931. СО33323 Прикладна лінгвістика 2014: проблеми і рішення : матеріали всеукр. наук.-метод. конф. студентів та молодих науковців, 22-23 трав. 2014 р. / Нац. ун-т кораблебудування ім. адмірала Макарова. - Миколаїв : НУК, 2014. - 64 с. - (Науково-технічні конференції / Нац. ун-т кораблебудування)
932. ВА786556 Приліпко І. Л. Духовенство в українській прозі XIX - початку XXI cтоліть: художня рецепція та інтерпретація : монографія / Ірина Приліпко ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філології. - Київ : Логос, 2014. - 479 с.
933. ВА786118 Рассамахина М. Калибрия. Потерянный кристалл : [фантаст. повесть] / Марина Рассамахина. - Харьков : Федорко, 2014. - 139 с.
934. ВА786236 Рева Л. Г. Тарас Григорович Шевченко: Людина, Поет, Пророк. Символ України : до 200-річчя від дня народж. : зб. наук. ст. / Лариса Рева. - Київ : Фенікс, 2014. - 109 с. : іл.
935. ВА786540 Роздобудько І. Зів'ялі квіти викидають : роман / Роздобудько Ірен. - Київ : Нора-Друк, 2014. - 201, [2] с. - (ПК (Популярні книжки))
936. ВА786410 Розсип думок : [епіграфи] / Нац. акад. наук України, Нац. центр "Мала акад. наук України" ; [упоряд. В. Шендеровський]. - Київ : СІТІПРІНТ, 2013. - 80 с.
937. ВА786397 Ромич И. Рыжее наследство : роман / Инна Ромич. - Харьков ; Белгород : Книжный Клуб "Клуб Семейного Досуга", 2014. - 397 с.
938. ВА786268 Руда М. Г. Посланий із безсмертя : худож.-публіц. повість для дітей шк. віку та дорослих : [про життя А. Й. Целіка] / Майя Руда. - Київ : [б. в.], 2014. - 191 с. : фот.
939. ВА786434 Румунсько-український словник / [уклад. Джука К. Г.]. - Чернівці : Друк Арт, 2014. - 639 с.
940. ВА786179 Сабітова Д. Три твої імені : роман / Діна Сабітова ; з рос. пер. Катерина Міхаліцина. - Львів : Вид-во Старого Лева, 2014. - 188, [3] с.
941. ВА786128 Савченко В. В. Діти Мардука : фантаст. роман-трилер / Віктор Савченко. - Дніпропетровськ : Ліра, 2014. - 581, [2] с.
942. ВС58446 Савченко В. З. Ястребенська Седмиця. Достовірна оповідь у семи розділах про життя-буття рідних, земляків і друзів, у часовому зрізі семи десятиліть (1940-2010 роки) : [повість] / Володимир Савченко. - Житомир : Рута, 2014. - 358, [16] с. : фот.
943. ВА786505 Савчук Р. О. Світанок надії / Руслан Савчук. - Київ : СІТІПРІНТ, 2013. - 99, [2] с. - (Творча палітра обдарованої молоді)
944. ВА786359 Саєнко Т. В. Хмелівські оповідання / Т. В. Саєнко. - Кам'янець-Подільський : Медобори-2006, 2014. - 159 с. : іл.
945. ВА786192 Сайко О. Кав'ярня на розі : [для ст. шк. віку] / Оксана Сайко. - Львів : Вид-во Старого Лева, 2014. - 172 с. - (Майже дорослі)
946. Р127107/CDR1743 Сергієнко М. І. Про дідуся, якого я не знав / Микола Сергієнко. - Бердянськ : [б. в.], 2014. - 43 с. : фот. - (Проект "Сімейний альбом")
947. ВА786329 Сирко І. М. Сучасне щоденникознавство : бібліогр. покажч. / І. М. Сирко ; Дрогоб. держ. пед. ун-т ім. Івана Франка. - Дрогобич : Посвіт, 2013. - 313, [1] с.
948. ВА786384 Слухай Н. В. Світ сакрального слова Тараса Шевченка : монографія / Наталія Слухай ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. - Київ : Київський університет, 2014. - 223 с.
949. ВА786417 Созыкина Т. В. Диалог со Вселенной / Созыкина Т. В. - Днепропетровск : Дріант, 2012. - 316 с. : ил.
950. ВА786227 Сопоставительная стилистика русского и украинского языков : [монография] / Г. Д. Басова [и др.] ; [отв. ред. Н. Г. Озерова] ; Нац. акад. наук Украины, Ин-т языковедения им. А. А. Потебни. - Киев : Изд. дом Дмитрия Бураго, 2014. - 380 с.
951. ВА786273 Сташук В. Ф. Неминучість : поезії / Василь Сташук. - Житомир : Євенюк О. О., 2014. - 190, [1] с.
952. АО272603 Степаненко А. Дзвони серця : поезія / Алла Степаненко ; [уклад. В. Степаненко]. - Павлоград : Арт Синтез-Т, 2014. - 59 с.
953. ВС58468 Сугоняко О. Л. Спрага до життя : [поезія] / Олександр Сугоняко. - Суми : Панасенко І. М., 2014. - 172, [3] с. : фот.
954. ВА786238 Т. Г. Шевченко: постать на тлі століть : тези доп. Міжвуз. наук.-практ. конф. з нагоди 200-річчя з дня народження Т. Г. Шевченка (5 берез. 2014 р.) / Харків. облдержадмін, Департамент науки і освіти, Харків. держ. ун-т харчування та торгівлі, Харків. нац. ун-т радіоелектроніки ; [редкол.: О. І. Черевко та ін.]. - Харків : ХДУХТ, 2014. - 128 с.
955. СО33307 Тайны страны Литературии : ил. рабочая тетр. по формированию образ. картины мира для 7-го кл. / [сост.: В. Храброва, Г. Островская, Е. Дашко]. - Севастополь : Гит пак, 2011. - 97 с. : ил.
956. ВА786326 Тарас Шевченко буде жити у віках. Шевченкознавчі студії, присвячені 200-річчю з дня народження Великого Кобзаря : [монографія] / [за заг. ред. В. Г. Чернеця] ; Нац. акад. кер. кадрів культури і мистецтв. - Київ : НАКККіМ, 2014. - 172 с.
957. ВА786385 Тарас Шевченко та Університет св. Володимира. Спогади сучасників : анот. бібліогр. покажч. / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Нац. музей Тараса Шевченка ; [упоряд.: В. Г. Нестеренко та ін.]. - Київ : Київський університет, 2014. - 223 с. : іл.
958. ВА786180 Тарас Шевченко. Текст і контекст. Марія / [авт. проекту В. Пахаренко ; упоряд.: В. Пахаренко, Ю. Гончар]. - Черкаси : Ольга Вовчок [вид.], 2013. - 230, [1] с. : іл.
959. АО272602 Тимчук В. М. Афганський великдень : п'єси / Віктор Тимчук. - Вінниця : Консоль, 2014. - 239 с.
960. ВА786148 Тома Н. М. Абстрактна лексика в мовосвіті Петра Могили : монографія / Наталія Тома ; Нац. ун-т "Києво-Могилян. акад.". - Тернопіль : Астон, 2014. - 215 с. : іл.
961. ВА786136 Турбина Т. Мне подсказала кенгуру : стихи для детей / Татьяна Турбина. - Ялта ; Арад : Изд. дом МГТ, 2014. - 159 с. : ил.
962. ВА786344 У чому сенс життя? : зб. есе / [А. Кудря та ін. ; уклад. С. Терепищий]. - Київ : Вид-во НПУ імені М. П. Драгоманова, 2014. - 59 с.
963. ВС58500 Українська література ХІХ - початку ХХ століття: художнє слово у поступі нації : [наук. зб.] / НАН України, Ін-т літ. ім. Т. Г. Шевченка. - Київ : Ін-т літ. ім. Т. Г. Шевченка НАНУ, 2014. - 419 с.
964. ВА786535 Ушкалов Л. В. Література і філософія: доба українського бароко / Леонід Ушкалов. - Харків : Майдан, 2014. - 414 с.
965. ВА786481 Ушкалов Л. В. Реалізм - це есхатологія: Панас Мирний / Леонід Ушкалов. - Харків : Майдан, 2012. - 180, [2] с.
966. ВА786528 Ушкалов Л. В. Сковорода, Шевченко, фемінізм... : ст. 2010-2013 рр. / Леонід Ушкалов. - Харків : Майдан, 2014. - 311 с.
967. ВА786424 Федорак Н. Скляний очерет. - Львів : Піраміда, 2014. - 55, 55 с. : іл.
968. ВА786574 Фетжен Ж.-Л. Эльфийские хроники : роман / Жан -Луи Фетжен ; [пер. с фр. В. Ковалива]. - Харьков ; Белгород : Книжный Клуб "Клуб Семейного Досуга", 2015. - 779, [3] с.
969. ВА786081 Філенко Н. І. Долина щастя : лірика / Надія Філенко. - Дніпропетровськ : Олексій Ленський [вид.], 2014. - 99 с. : фот., муз. тв.
970. ВА786577 Філіппова Н. М. Пізнання - мова - комунікація : підруч. для студентів ВНЗ / Н. М. Філіппова ; Нац. ун-т кораблебудування ім. адмірала Макарова. - Миколаїв : НУК, 2014. - 142, [1] с. : рис., табл.
971. ВА786573 Хеннен Б. Месть драконов. Закованный эльф : роман / Бернхард Хеннен ; [пер. с нем. Е. Бучиной]. - Харьков ; Белгород : Книжный Клуб "Клуб Семейного Досуга", 2015. - 814 с.
972. ВА786114 Хоукинз А. Сладкий плен его объятий : роман / Александра Хоукинз ; [пер. с англ. Владимира Полякова]. - Харьков ; Белгород : Книжный Клуб "Клуб Cемейного Досуга", 2015. - 349 с.
973. Р127098 Цифри : [для читання дорослими дітям]. - Київ : Перо, 2014. - [14] с. : кольор. іл. - (Мої перші книжки)
974. ВА786218 Черемская О. С. Научный стиль речи : учеб.-практ. пособие для иностр. студентов / Черемская О. С., Андреева Н. П. ; Харьк. нац. экон. ун-т им. Семена Кузнеца. - Харьков : Изд. ХНЭУ им. С. Кузнеца, 2014. - 147 с.
975. АО272609 Шалата М. Й. Перед Покровою : поезії / Михайло Шалата. - Львів : Вид-во Львів. політехніки, 2013. - 74 с.
976. ВА786576 Шевченко А. А. Словарь приколов чешского языка : чешско-русский словарь омонимов / česko-ruský slovnik homonym / [Шевченко А. А.]. - Макарів : Софія, 2014. - 140, [6] с.
977. СО33324 Шевченко Т. Г. Щоденник / Тарас Шевченко ; [упоряд. та комент. С. Гальченко ; вступ. ст. І. Дзюба]. - Львів : Світ, 2014. - 278 с. : іл.
978. ВА786368 Шевченкознавство в сучасному світі : монографія / [Білик Н. Л. та ін. ; за ред. І. П. Бондаренка, Л. В. Коломієць] ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. - Київ : Київський університет, 2014. - 463 с.
979. АО272600 Шепіт Альми : антол. сучас. крим. та кіровогр. поезії / [упоряд. Артем Луценко]. - Кіровоград : Імекс, 2014. - 63 с. : фот.
980. ВА786172 Шульц Б. Цинамонові крамниці та всі інші оповідання / Бруно Шульц ; в пер. [з пол.] Юрія Андруховича. - Київ : А-БА-БА-ГА-ЛА-МА-ГА, 2014. - 381, [2] с. - (Доросла серія)
981. ВА786285 Я тебе дуже любив... : антологія словац. любовної поезії / пер. Віталій Конопелець ; [іл. Ладіслав Цупер ; післямова Іван Яцканин] . - Пряшів : NITECH s. r. o., 2003. - 95 с. : іл.
982. ВА786361 Яременко А. И. Я живу на планете Земля : [сб. песен] / Александр Яременко. - Киев : Феникс, 2014. - 399 с.
983. ІВ219685 Andrukhovych Y. Recreations / Yuri Andrukhovych ; transl. and with an introd. by Marko Pavlyshyn ; ill. by Volodymyr Makarenko. - Edmonton ; Toronto : Canadian Inst. of Ukr. Studies Press, 1998. - 132 p. : ill.
984. ІВ219715 Bekresheva L. O. Aratta, Scythia, Kyivan Rus : навч. посіб. для студ. гуманіт. спец. у вищ. школі / L. Bekresheva, V. Krasnopolskyi ; Східноукраїнський нац. ун-т ім. Володимира Даля. - Луганськ : Ноулідж, 2013. - 160 p.
985. ІВ219716 Kovalenko G. M. Lexicology of the English language : tutorial for the students of higher educational establishments / Ganna Kovalenko ; Kyiv nat. Taras Shevchenko univ. - Кyiv : ВПЦ "Київський університет", 2011. - 215 p.
986. ІВ219717 Mospan N. V. Communicative phonetics of Englisn : посіб. для викладачів і студ. філол. спец. вищ. навч. закл. / N. V. Mospan, N. V. Gordienko. - Київ : Ленвіт, 2013. - 120 p. : tab.
987. ІА24509 Čičváková M. Farby života : (ktoré mi život dal a vzal) / Martina Čičváková. - Užhorod : Поліграфцентр "Ліра", 2013. - 96 s. : il.
988. ВА786305 Ґреґорі Ф. Біла принцеса : роман / Філіппа Ґреґорі ; [пер. з англ. Віктора Шовкуна]. - Харків : Книжковий Клуб "Клуб Сімейного Дозвілля", 2015. - 590 с.


Каталог: Librarydocument -> vernadka
vernadka -> Національна бібліотека україни імені В. І. Вернадського центр науково-бібліографічної інформації Відділ технологій дистанційного обслуговування
vernadka -> Національна бібліотека україни імені В. І. Вернадського центр науково-бібліографічної інформації Відділ технологій дистанційного обслуговування
vernadka -> Національна бібліотека україни імені В. І. Вернадського центр бібліотечних електронних ресурсів І технологій Відділ технологій дистанційного обслуговування
vernadka -> Національна бібліотека україни імені В. І. Вернадського центр науково-бібліографічної інформації Відділ технологій дистанційного обслуговування
vernadka -> Національна бібліотека україни імені В. І. Вернадського центр бібліотечних електронних ресурсів І технологій Відділ технологій дистанційного обслуговування
vernadka -> Національна бібліотека україни імені В. І. Вернадського центр бібліотечних електронних ресурсів І технологій Відділ технологій дистанційного обслуговування
vernadka -> Національна бібліотека україни імені В. І. Вернадського центр бібліотечних електронних ресурсів І технологій Відділ технологій дистанційного обслуговування
vernadka -> Національна бібліотека україни імені В. І. Вернадського центр бібліотечних електронних ресурсів І технологій Відділ технологій дистанційного обслуговування
vernadka -> Національна бібліотека україни імені В. І. Вернадського центр бібліотечних електронних ресурсів І технологій Відділ технологій дистанційного обслуговування
vernadka -> Національна бібліотека україни імені В. І. Вернадського центр бібліотечних електронних ресурсів І технологій Відділ технологій дистанційного обслуговування


Поділіться з Вашими друзьями:
1   2   3   4   5   6   7   8


База даних захищена авторським правом ©res.in.ua 2019
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка