Національна бібліотека україни імені В. І. Вернадського центр науково-бібліографічної інформації Відділ технологій дистанційного обслуговуванняСторінка4/8
Дата конвертації05.05.2016
Розмір0.88 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8

Економіка. Економічні науки
334. РА411974 Баранецька О. В. Фіскальна безпека держави: концептуальні засади та шляхи забезпечення : автореф. дис. ... канд. екон. наук : 21.04.01 / Баранецька Ольга Вікторівна ; Нац. ін-т стратег. дослідж. - Київ, 2014. - 20 с. : рис.
335. РА412135 Беляєва О. О. Управління формуванням кредитних портфелів у банківській системі країн Центральної та Східної Європи в умовах євроінтеграції : автореф. дис. ... канд. екон. наук : 08.00.02 / Беляєва Оксана Омелянівна ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. - Київ, 2014. - 20 с. : рис.
336. РА412092 Білич А. В. Вартість аграрних підприємств: оцінювання та фактори зростання : автореф. дис. ... канд. екон. наук : 08.00.04 / Білич Анастасія Вікторівна ; Держ. ВНЗ "Київ. нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана". - Київ, 2014. - 20 с.
337. РА412195 Бодак І. В. Регіональна політика забезпечення продовольчої безпеки : автореф. дис. ... канд. екон. наук : 08.00.05 / Бодак Іванна Володимирівна ; Луц. нац. техн. ун-т. - Луцьк, 2014. - 20 с. : рис.
338. РА411976 Болдуєва О. В. Становлення та розвиток інститутів ринку цінних паперів України : автореф. дис. ... д-ра екон. наук : 08.00.08 / Болдуєва Оксана Валеріївна ; Донец. нац. ун-т економіки і торгівлі ім. Михайла Туган-Барановського. - Донецьк, 2014. - 40 с. : рис.
339. РА412230 Бригінська Л. Г. Формування ресурсного забезпечення банківської діяльності в Україні : автореф. дис. ... канд. екон. наук : 08.00.08 / Бригінська Леся Георгіївна ; Черніг. держ. ін-т економіки і упр. - Чернігів, 2014. - 20, [1] с. : табл.
340. РА412275 Бужак Ю. С. Оподаткування імпорту продукції легкої промисловості в Україні : автореф. дис. ... канд. екон. наук : 08.00.08 / Бужак Юлія Сергіївна ; ПВНЗ "Європ. ун-т". - Київ, 2014. - 21 с.
341. РА412214 Верней О. Є. Механізм банківського кредитування інвестиційної діяльності в Україні : автореф. дис. ... канд. екон. наук : 08.00.08 / Верней Ольга Євгеніївна ; НАН України, ДУ "Ін-т регіон. дослідж. ім. М. І. Долішнього НАН України". - Львів, 2014. - 21 с. : рис.
342. РА411864 Гаваза Є. В. Формування та розвиток ринку органічної продукції : автореф. дис. ... канд. екон. наук : 08.00.03 / Гаваза Євген Вікторович ; Нац. акад. аграр. наук України, Нац. наук. центр "Ін-т аграр. економіки". - Київ, 2014. - 20 с. : рис.
343. РА412072 Гасанов М. М. Імплементація принципів ісламського банкінгу як напрям низькоризикового функціонування традиційних банківських систем : автореф. дис. ... канд. екон. наук : 08.00.02 / Гасанов Магомед Магомедович ; Маріуп. держ. ун-т. - Маріуполь, 2014. - 24 с. : рис.
344. РА412313 Гасюк М. О. Трансформація банківської системи України в умовах руху іноземного капіталу : автореф. дис. ... канд. екон. наук : 08.00.08 / Гасюк Марія Олександрівна ; Ун-т банк. справи Нац. банку України (м. Київ). - Київ, 2015. - 21 с. : рис.
345. РА412187 Герзанич В. М. Обґрунтування підходів до ефективного залучення іноземних інвестицій : автореф. дис. ... канд. екон. наук : 08.00.03 / Герзанич Віталій Михайлович ; Держ. ВНЗ "Ужгород. нац. ун-т". - Ужгород, 2014. - 20 с. : рис., табл.
346. РА412211 Гече С. Ф. Оптимізація фінансово-майнової діагностики ефективності діяльності транспортного підприємства : автореф. дис. ... канд. екон. наук : 08.00.04 / Гече Сандра Федорівна ; Держ. ВНЗ "Ужгород. нац. ун-т". - Ужгород, 2014. - 21 с. : рис.
347. РА411888 Гладчук К. М. Ринок первинної публічної пропозиції цінних паперів та шляхи його формування в Україні : автореф. дис. ... канд. екон. наук : 08.00.08 / Гладчук Ксенія Миколаївна ; ДВНЗ "Київ. нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана". - Київ, 2014. - 18 с.
348. РА412136 Горшкова А. С. Державний механізм забезпечення коеволюції економіки та освіти як соціальних інститутів : автореф. дис. ... канд. наук з держ. упр. : 25.00.02 / Горшкова Ася Семенівна ; Донец. держ. ун-т упр. - Донецьк, 2011. - 20 с.
349. РА412116 Гуменюк М. М. Організаційно-економічний механізм забезпечення ефективності сільськогосподарських підприємств : автореф. дис. ... канд. екон. наук : 08.00.04 / Гуменюк Мар'яна Мирославівна ; Нац. акад. аграр. наук України, Нац. наук. центр "Ін-т аграр. економіки". - Київ, 2014. - 20 с. : табл.
350. РА412292 Дацко О. Б. Ефективність сільськогосподарських підприємств м'ясопродуктового підкомплексу : автореф. дис. ... канд. екон. наук : 08.00.04 / Дацко Олег Богданович ; Житомир. нац. агроекол. ун-т. - Житомир, 2014. - 20 с. : табл.
351. РА411900 Дем'янченко А. Г. Управління розвитком підприємств України на засадах впровадження державно-приватного партнерства (на прикладі морських портів) : автореф. дис. ... д-ра екон. наук : 08.00.04 / Дем'янченко Аліса Геннадіївна ; Держ. ВНЗ "Приазов. держ. техн. ун-т". - Маріуполь, 2014. - 36 с. : рис., табл.
352. РА412200 Дзюбенко Н. О. Соціально-економічне прогнозування розвитку продовольчого ринку в Україні : автореф. дис. ... канд. екон. наук : 08.00.03 / Дзюбенко Надія Олександрівна ; Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка. - Львів, 2014. - 20 с. : рис.
353. РА411946 Дідух О. В. Розвиток аутсорсингової діяльності на машинобудівних підприємствах : автореф. дис. ... канд. екон. наук : 08.00.04 / Дідух Оксана Володимирівна ; Нац. ун-т "Львів. політехніка". - Львів, 2014. - 24 с. : рис.
354. РА412261 Дробишева О. О. Антикризове управління як інструмент запобігання банкрутства промислових підприємств в сучасних умовах : автореф. дис. ... канд. екон. наук : 08.00.04 / Дробишева Олена Олегівна ; Кременчуц. нац. ун-т ім. Михайла Остроградського. - Кременчук, 2015. - 20 с. : рис., табл.
355. РА411867 Єропкін В. А. Організаційно-економічний механізм функціонування галузі рисівництва в сільськогосподарських підприємствах : автореф. дис. ... канд. екон. наук : 08.00.04 / Єропкін Василь Анатолійович ; Нац. акад. аграр. наук України, Нац. наук. центр "Ін-т аграр. економіки". - Київ, 2013. - 20 с. : табл.
356. РА412265 Жигало І. І. Економічний інструментарій в управлінні машинобудівним підприємством : автореф. дис. ... канд. екон. наук : 08.00.04 / Жигало Іван Іванович ; Нац. ун-т "Львів. політехніка". - Львів, 2014. - 24 с. : рис.
357. РА412226 Заволічна Т. Р. Адміністрування земельних відносин в умовах аграрних перетворень в Україні : автореф. дис. ... канд. екон. наук : 08.00.03 / Заволічна Тетяна Романівна ; Чернів. нац. ун-т ім. Юрія Федьковича. - Чернівці, 2014. - 20 с. : рис.
358. РА412306 Заремський Б. В. Глобальна інтеграція національних інноваційних систем : автореф. дис. ... канд. екон. наук : 08.00.02 / Заремський Борис Володимирович ; Держ. ВНЗ "Київ. нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана". - Київ, 2014. - 20 с.
359. РА412070 Ішков С. В. Енергетична політика ЄС : автореф. дис. ... канд. екон. наук : 08.00.02 / Ішков Станіслав Володимирович ; Маріуп. держ. ун-т. - Маріуполь, 2014. - 21 с. : рис.
360. РА411913 Кардаш О. Л. Оцінювання та державне регулювання продовольчої безпеки України : автореф. дис. ... канд. екон. наук : 08.00.03 / Кардаш Оксана Любомирівна ; Київ. нац. ун-т технологій та дизайну. - Київ, 2014. - 20 с.
361. РА411781 Карім Х. К. Стратегічне управління розвитком підприємств паливно-енергетичного комплексу : автореф. дис. ... канд. екон. наук : 08.00.04 / Карім Халкавт К. ; Донец. держ. ун-т упр. - Донецьк, 2014. - 20 с. : табл.
362. РА411905 Квасній М. М. Аналіз та моделювання нелінійної динаміки фінансово-економічних систем : автореф. дис. ... канд. екон. наук : 08.00.11 / Квасній Марія Миколаївна ; Східноєвроп. ун-т економіки і менеджменту. - Черкаси, 2014. - 20 с. : рис.
363. РА412188 Король М. М. Розвиток науково-кадрового потенціалу в умовах ринкових відносин в Україні : автореф. дис. ... канд. екон. наук : 08.00.03 / Король Марина Михайлівна ; Держ. ВНЗ "Ужгород. нац. ун-т". - Ужгород, 2014. - 21 с. : рис.
364. РА412219 Корсак В. І. Формування регіональних мереж торгових закладів : автореф. дис. ... д-ра екон. наук : 08.00.05 / Корсак Віктор Іванович ; Луц. нац. техн. ун-т. - Луцьк, 2014. - 33 с. : рис.
365. РА411755 Костинець Ю. В. Маркетингове управління розвитком ринку посередницьких послуг в Україні : автореф. дис. ... канд. екон. наук : 08.00.03 / Костинець Юлія Володимирівна ; ВНЗ "Нац. акад. упр.". - Київ, 2014. - 24 с. : рис.
366. РА412266 Кравченко О. В. Корпоративна фінансова архітектура в системі фінансового забезпечення інвестиційної діяльності підприємства : автореф. дис. ... канд. екон. наук : 08.00.08 / Кравченко Олена Вікторівна ; ПВНЗ "Європ. ун-т". - Київ, 2014. - 21 с.
367. РА412302 Криленко В. І. Регуляторна політика держави у сфері забезпечення економічної безпеки аграрного сектору : автореф. дис. ... д-ра екон. наук : 08.00.03 / Криленко Володимир Ігорович ; Миколаїв. нац. аграр. ун-т. - Миколаїв, 2014. - 43 с. : рис.
368. РА411771 Кучанський О. Ю. Інформаційна система підтримки прийняття рішень у діяльності фінансових установ на основі трендових моделей : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.13.06 / Кучанський Олександр Юрійович ; Київ. нац. ун-т буд-ва і архітектури. - Київ, 2014. - 24 с. : рис.
369. РА412247 Левків Г. Я. Розвиток системи маркетинг-менеджменту підприємств АПК: теорія, методологія, практика : автореф. дис. ... д-ра екон. наук : 08.00.04 / Левків Галина Ярославівна ; Нац. акад. аграр. наук України, Нац. наук. центр "Ін-т аграр. економіки". - Київ, 2014. - 39 с. : рис., табл.
370. РА412298 Лисенко В. С. Науково-методичні засади добровільного медичного страхування в Україні : автореф. дис. ... канд. екон. наук : 08.00.08 / Лисенко Варвара Сергіївна ; Нац. банк України, Держ. ВНЗ "Укр. акад. банк. справи Нац. банку України". - Суми, 2014. - 21 с. : рис.
371. РА412105 Лисенок О. В. Теорія та методологія управління фінансово-економічною діяльністю банків : автореф. дис. ... д-ра екон. наук : 08.00.08 / Лисенок Олексій Володимирович ; Нац. акад. аграр. наук України, Нац. наук. центр "Ін-т аграр. економіки". - Київ, 2014. - 35 с. : рис.
372. РА412307 Ляхович О. О. Державно-приватне партнерство в науково-інноваційній сфері : автореф. дис. ... канд. екон. наук : 08.00.03 / Ляхович Ольга Олександрівна ; Терноп. нац. екон. ун-т. - Тернопіль, 2014. - 20 с. : рис., табл.
373. РА411950 Ляшов Д. О. Управління ефективністю персоналу промислових підприємств : автореф. дис. ... канд. екон. наук : 08.00.04 / Ляшов Дмитро Олександрович ; Держ. ВНЗ "Приазов. держ. техн. ун-т". - Маріуполь, 2014. - 20 с. : рис.
374. РА411914 Мезенцева О. О. Напрями підвищення конкурентоспроможності металургійних підприємств України : автореф. дис. ... канд. екон. наук : 08.00.04 / Мезенцева Ольга Олексіївна ; Нац. техн. ун-т України "Київ. політехн. ін-т". - Київ, 2014. - 21 с. : рис.
375. РА412235 Нагернюк Д. В. Формування конкурентоспроможності продукції олійних культур у сільськогосподарських підприємствах : автореф. дис. ... канд. екон. наук : 08.00.04 / Нагернюк Діана Валентинівна ; Житомир. нац. агроекол. ун-т. - Житомир, 2014. - 20 с. : табл.
376. РА412207 Негода Ю. В. Удосконалення міжбюджетних відносин в умовах дефіциту доходів місцевих бюджетів : автореф. дис. ... канд. екон. наук : 08.00.08 / Негода Юлія Володимирівна ; Нац. акад. аграр. наук України, Нац. наук. центр "Ін-т аграр. економіки". - Київ, 2014. - 22 с. : табл.
377. РА411901 Огороднікова Н. Л. Механізм стимулювання соціальної відповідальності в системі управління підприємством : автореф. дис. ... канд. екон. наук : 08.00.04 / Огороднікова Наталія Леонідівна ; Держ. ВНЗ "Приазов. держ. техн. ун-т". - Маріуполь, 2014. - 20 с. : рис., табл.
378. РА412258 Олексюк В. М. Інноваційні чинники енергетичної безпеки країни : автореф. дис. ... канд. екон. наук : 08.00.03 / Олексюк Василь Михайлович ; Чернів. нац. ун-т ім. Юрія Федьковича. - Чернівці, 2014. - 20 с. : рис.
379. РА411754 Омєр Киримли А. Е. Механізм інвестування інноваційного розвитку малого і середнього бізенсу : автореф. дис. ... канд. екон. наук : 08.00.03 / Омєр Киримли Аслан Енверович ; ВНЗ "Нац. акад. упр.". - Київ, 2014. - 22 с. : рис.
380. РА412209 Пилявець В. М. Забезпечення конкурентоспроможності олієжирового підкомплексу України на інноваційній основі : автореф. дис. ... канд. екон. наук : 08.00.03 / Пилявець Віктор Миколайович ; Терноп. нац. екон. ун-т. - Тернопіль, 2014. - 20 с. : табл.
381. РА411929 Пипко С. О. Податкові важелі інвестиційного розвитку суб'єктів малого та середнього бізнесу : автореф. дис. ... канд. екон. наук : 08.00.08 / Пипко Сніжана Олександрівна ; Донец. держ. ун-т упр. - Донецьк, 2014. - 20, [1] с. : табл., рис.
382. РА411980 Площик М. В. Формування та функціонування ринку кави в Україні : автореф. дис. ... канд. екон. наук : 08.00.03 / Площик Микола Володимирович ; Кабінет Міністрів України, Нац. ун-т біоресурсів і природокористування України. - Київ, 2014. - 21 с. : рис.
383. РА412096 Проноза П. В. Теоретичні аспекти розпізнавання патологічних кризових процесів у реальному секторі економіки України : автореф. дис. ... д-ра екон. наук : 08.00.03 / Проноза Павло Володимирович ; НАН України, Н.-д. центр індустр. проблем розвитку. - Харків, 2014. - 32 с. : рис., табл.
384. РА412234 Радух Н. Б. Фінансове забезпечення ефективного функціонування сільськогосподарських підприємств : автореф. дис. ... канд. екон. наук : 08.00.04 / Радух Надія Богданівна ; Житомир. нац. агроекол. ун-т. - Житомир, 2014. - 20 с. : рис., табл.
385. РА412245 Ревич М. Я. Механізм управління прибутком банків : автореф. дис. ... канд. екон. наук : 08.00.08 / Ревич Марія Ярославівна ; НАН України, ДУ "Ін-т регіон. дослідж. ім. М. І. Долішнього НАН України". - Львів, 2014. - 20 с. : табл.
386. РА411854 Резнікова Н. В. Парадигма економічної неозалежності країн в умовах глобалізації : автореф. дис. ... д-ра екон. наук : 08.00.02 / Резнікова Наталія Володимирівна ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. - Київ, 2014. - 38 с. : рис.
387. РА411750 Романюк Д. М. Освітньо-професійна диференціація населення України як детермінанта людського організму : автореф. дис. ... канд. екон. наук : 08.00.07 / Романюк Дмитро Михайлович ; Держ. ВНЗ "Київ. нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана". - Київ, 2014. - 20 с.
388. РА411898 Рудь Ю. М. Формування системи соціального управління персоналом підприємства : автореф. дис. ... канд. екон. наук : 08.00.04 / Рудь Юлія Миколаївна ; Донец. нац. ун-т економіки і торгівлі ім. Михайла Туган-Барановського. - Донецьк, 2014. - 21 с. : рис.
389. РА411772 Семендяк В. М. Організаційно-економічний механізм вексельних розрахунків в сільському господарстві України : автореф. дис. ... канд. екон. наук : 08.00.03 / Семендяк Вадим Михайлович ; Нац. акад. аграр. наук України, Нац. наук. центр "Ін-т аграр. економіки". - Київ, 2014. - 19 с.
390. РА412085 Скоробогач О. І. Функціонування малих і середніх банків України в умовах нестабільності на фінансових ринках : автореф. дис. ... канд. екон. наук : 08.00.08 / Скоробогач Олеся Ігорівна ; Терноп. нац. екон. ун-т. - Тернопіль, 2014. - 20 с.
391. РА412225 Скуляк В. М. Державне регулювання інформаційного забезпечення фінансового ринку України : автореф. дис. ... канд. екон. наук : 08.00.03 / Скуляк Валентина Михайлівна ; Чернів. нац. ун-т ім. Юрія Федьковича. - Чернівці, 2014. - 20 с. : рис.
392. РА412315 Содома Р. І. Кредитні відносини аграрних підприємств з банками : автореф. дис. ... канд. екон. наук : 08.00.08 / Содома Руслана Іванівна ; Львів. держ. фінанс. акад. - Львів, 2014. - 20 с. : рис.
393. РА411768 Солоїд Л. В. Механізм підвищення конкурентоспроможності малих підприємств легкої промисловості : автореф. дис. ... канд. екон. наук : 08.00.04 / Солоїд Олена Вікторівна ; Хмельниц. нац. ун-т. - Хмельницький, 2014. - 20 с. : рис.
394. РА411945 Степанова Г. В. Організаційно-економічні засади соціально орієнтованої реструктуризації підприємств харчової промисловості : автореф. дис. ... канд. екон. наук : 08.00.04 / Степанова Ганна Вікторівна ; НАН України, Ін-т проблем ринку та екон.-екол. дослідж. - Одеса, 2014. - 20 с.
395. РА411880 Стирська О. І. Розвиток системи державного інвестиційного кредитування в посткризових умовах в Україні : автореф. дис. ... канд. екон. наук : 08.00.08 / Стирська Ольга Ігорівна ; Ун-т банк. справи Нац. банку України (м. Київ). - Київ, 2014. - 20 с. : рис.
396. РА412134 Столяренко О. В. Організаційно-економічний механізм підвищення ефективності функціонування підприємств санаторно-курортного комплексу : автореф. дис. ... канд. екон. наук : 08.00.04 / Столяренко Олена Володимирівна ; Херсон. нац. техн. ун-т. - Херсон, 2014. - 20 с. : табл.
397. РА412073 Тарасов Д. А. Розвиток молочарських кооперативів у сільській місцевості : автореф. дис. ... канд. екон. наук : 08.00.04 / Тарасов Дмитро Анатолійович ; Полтав. держ. аграр. акад. - Полтава, 2014. - 20 с.
398. РА411987 Тимощук М. П. Інформаційно-аналітичне забезпечення інноваційного розвитку машинобудівного підприємства на основі поліпшуючих інновацій : автореф. дис. ... канд. екон. наук : 08.00.04 / Тимощук Марта Павлівна ; Одес. нац. політехн. ун-т. - Одеса, 2014. - 23 с. : рис., табл.
399. РА411858 Ткаченко В. Ф. Моніторинг споживання електроенергії інфраструктурою вищого навчального закладу (на прикладі Черкаського державного технологічного університету) : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.14.01 / Ткаченко Валентин Федорович ; НАН України, Ін-т техн. теплофізики. - Київ, 2014. - 23 с. : рис., табл.
400. РА411921 Толпежнікова Т. Г. Механізм формування маркетингової стратегії промислового підприємства : автореф. дис. ... канд. екон. наук : 08.00.04 / Толпежнікова Тетяна Георгіївна ; Держ. ВНЗ "Приазов. держ. техн. ун-т". - Маріуполь, 2014. - 20 с. : рис.
401. РА411968 Уханова І. О. Розвиток технопаркових структур в системі забезпечення державної інноваційної політики в Україні : автореф. дис. ... канд. екон. наук : 08.00.03 / Уханова Інна Олегівна ; Одес. нац. політехн. ун-т. - Одеса, 2014. - 24 с. : рис.
402. РА412250 Феденько С. М. Фінансове забезпечення системи охорони здоров'я в Україні : автореф. дис. ... канд. екон. наук : 08.00.08 / Феденько Світлана Миколаївна ; НАН України, ДУ "Ін-т регіон. дослідж. ім. М. І. Долішнього НАН України". - Львів, 2014. - 21 с. : рис.
403. РА412065 Федишин Н. І. Організування та оцінювання ефективності податкового планування на підприємстві : автореф. дис. ... канд. екон. наук : 08.00.04 / Федишин Наірі Іванівна ; Нац. ун-т "Львів. політехніка". - Львів, 2014. - 24 с. : рис., табл.
404. РА412196 Фурсіна О. В. Розвиток інвестиційних процесів в аграрних підприємствах : автореф. дис. ... канд. екон. наук : 08.00.04 / Фурсіна Оксана Валеріївна ; Львів. нац. аграр. ун-т. - Львів, 2014. - 20 с. : рис.
405. РА412123 Чевела Г. О. Проблеми підвищення ефективності інвестиційної діяльності страхових компаній та шляхи їх вирішення : автореф. дис. ... канд. екон. наук : 08.00.08 / Чевела Галина Олександрівна ; Донец. держ. ун-т упр. - Донецьк, 2014. - 20 с. : рис.
406. РА412110 Чобаль Л. Ю. Організаційно-економічне забезпечення розвитку транспортного комплексу України : автореф. дис. ... канд. екон. наук : 08.00.03 / Чобаль Людмила Юріївна ; Держ. ВНЗ "Ужгород. нац. ун-т". - Ужгород, 2014. - 21 с. : табл.
407. РА412220 Чубка О. М. Управління фінансуванням оборотного капіталу в економіці України : автореф. дис. ... канд. екон. наук : 08.00.08 / Чубка Ольга Михайлівна ; НАН України, ДУ "Ін-т регіон. дослідж. ім. М. І. Долішнього НАН України". - Львів, 2014. - 20 с. : табл.
408. РА412228 Чуль О. М. Регіональний розвиток креативних індустрій : автореф. дис. ... канд. екон. наук : 08.00.05 / Чуль Олена Михайлівна ; Луц. нац. техн. ун-т. - Луцьк, 2014. - 20 с. : рис.
409. РА411944 Шевчук О. А. Державний фінансовий контроль в Україні: теорія, методологія, практика : автореф. дис. ... д-ра екон. наук : 08.00.08 / Шевчук Олег Анатолійович ; Ун-т банк. справи Нац. банку України (м. Київ). - Київ, 2014. - 42 с. : рис.
410. РА411990 Шпиг Ю. М. Особливості формування вертикально інтегрованих структур за участю м'ясопереробних підприємств : автореф. дис. ... канд. екон. наук : 08.00.04 / Шпиг Юлія Миколаївна ; Нац. ун-т харч. технологій. - Київ, 2014. - 20 с. : табл.
411. РА412120 Яковенко В. С. Моделювання розподільчих процесів у логістичних системах : автореф. дис. ... канд. екон. наук : 08.00.11 / Яковенко Владислав Сергійович ; Дніпропетр. нац. ун-т ім. Олеся Гончара. - Дніпропетровськ, 2014. - 20 с. : рис.
412. РА412017 Аббаси М. Влияние государственной политики и программ на экономику сельского хозяйства провинции Карманшах Ирана : автореф. дис. ... канд. экон. наук : 08.00.02 / Мохаммадреза Аббаси. - Ереван, 2014. - 31 с.
413. РА412016 Азими Ф. Роль и влияющие факторы правительства, неправительственных организаций, частного сектора на развитие сельского туризма в провинции Тегеран : автореф. дис. ... канд. экон. наук : 08.00.02 / Фариде Азими. - Ереван, 2014. - 34 с.
414. РА412018 Дегхани А. А. Исследование движущих сил маркетинга морепродуктов в провинции Бишехр Ирана : автореф. дис. ... канд. экон. наук : 08.00.02 / Аббас Али Дегхани. - Ереван, 2014. - 30 с. : ил.
415. РА412024 Кроян Н. К. Особенности управления и профилактики девиантного поведения персонала в организациях РА : автореф. дис. ... канд. экон. наук : 08.00.02 / Кроян Нарине Карлосовна. - Ереван, 2014. - 26 с. : ил.
416. РА412013 Саргсян О. А. Проблемы развития филиалов коммерческих банков и доступности финансовых услуг в Республике Армения : автореф. дис. ... канд. экон. наук : 08.00.03 / Саргсян Овсеп Азатович. - Ереван, 2014. - 31 с. : ил.
417. РА412008 Тадевосян Г. А. Пути совершенствования экспортной стратегии перерабатывающих организаций (по материалам РА) : автореф. дис. ... канд. экон. наук : 08.00.02 / Тадевосян Гамлет Ашотович. - Ереван, 2014. - 28 с. : ил.
418. РА412025 Шахбазян Л. Д. Проблемы обеспечения качества аудита в Республике Армения : автореф. дис. ... канд. экон. наук : 08.00.03 / Шахбазян Луиза Давидовна. - Ереван, 2014. - 33 с. : ил.
419. СО33316 Аналітичні дослідження показників продуктивності у галузі тваринництва особистих селянських господарств за 2013 рік / [І. М. Демчак та ін.] ; Укр. НДІ продуктивності агропром. комплексу. - Київ : НДІ "Украгропромпродуктивність", 2014. - 59 с. : рис.
420. ВА786109 Атамас П. Й. Фінансовий облік І : навч. посіб. : роб. зошит / П. Й. Атамас, О. О. Лисиченко, Л. П. Максимова ; Дніпропетр. ун-т ім. Альфреда Нобеля. - Дніпропетровськ : Дніпропетр. ун-т ім. А. Нобеля, 2014. - 118 с.
421. ВА786158 Бабенко В. О. Управління інноваційними процесами переробних підприємств АПК (математичне моделювання та інформаційні технології) : монографія / В. О. Бабенко ; Харків. нац. аграр. ун-т ім. В. В. Докучаєва. - Харків : ХНАУ, 2014. - 378 с. : рис., табл.
422. ВА786176 Балджи М. Д. Економіка та організація міського господарства : навч. посіб. / М. Д. Балджи, Н. В. Сментина, В. О. Улибіна ; Одес. нац. екон. ун-т. - Одеса : ОНЕУ, 2014. - 340 с. : рис., табл.
423. ВА786351 Бліщук К. М. Економічний аналіз державної політики : навч.-метод. посіб. для слухачів спец. 8.15010001 "Державне управління" галузі знань 1501 "Державне управління" / К. М. Бліщук, О. М. Чемерис ; Львів. регіон. ін-т держ. упр. Нац. акад. держ. упр. при Президентові України. - Львів : ЛРІДУ НАДУ, 2014. - 89 с. : рис., табл.
424. ВС58415 Від відкриття до закриття бізнесу: схема дій та облік : практ. керівництво. - Дніпропетровськ : Баланс-Клуб, 2014. - 95 с. : рис., табл. - (Бібліотека "Баланс" ; №22, листопад 2014)
425. Р127102 Вірність професії : до 70-річчя каф. екон. теорії Нац. юрид. ун-ту ім. Ярослава Мудрого / Нац. юрид. ун-т ім. Ярослава Мудрого ; [редкол.: проф. Л. С. Шевченко (голова), проф. С. М. Макуха, проф. О. С. Марченко ; упоряд. проф. Л. С. Шевченко]. - Харків : Право, 2014. - 46, [1] с. : фот.
426. ВС58489 Вороная Н. Составляем годовую финансовую отчетность / Н. Вороная, Т. Войтенко, А. Петрищева. - Харьков : Фактор, 2014. - 107 с. - (Библиотека "Фактор")
427. ВС58510 Воронская Е. А. Налоги в Украине. От теории к практике : [обучающий курс : учебник] / Е. А. Воронская. - Днепропетровск : Акцент, 2014. - 536 с. : табл.
428. ВА786363 Гайдуцький І. П. Інвестування низьковуглецевої економіки: теорія, методологія, практика : [монографія] / Іван Гайдуцький. - Київ : Інформаційні системи, 2014. - 373 с. : рис., табл.
429. ВА786177 Гейко Л. М. Національна економіка : навч. посіб. / Л. М. Гейко, Н. В. Сментина ; Одес. нац. екон. ун-т. - Одеса : ОНЕУ, 2012. - 315 с. : табл., рис.
430. ВА786452 Геоінформаційні технології у територіальному управлінні : матеріали наук.-практ. конф., 11-12 верес. 2014 р. / Нац. акад. держ. упр. при Президентові України, Одес. регіон. ін-т держ. упр., Каф. упр. проектами [та ін.] ; [редкол.: Безверхнюк Т. М. та ін.]. - Одеса : ОРІДУ НАДУ, 2014. - 181 с. : рис., табл.
431. ВА786229 Гладкий О. В. Менеджмент розміщення продуктивних сил і регіональної економіки : навч. посіб. / О. В. Гладкий ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. - Київ : Київський університет, 2014. - 254 с. : рис., табл.
432. ВА786357 Головко І. В. Утилітарний інструментарій діагностики фінансового стану підприємства : монографія / І. В. Головко, С. О. Шарманська. - Київ : Фенікс, 2014. - 296 с. : рис., табл.
433. ВА786390 Грошово-кредитне регулювання у механізмі забезпечення макроекономічної стабілізації і ефективності функціонування банківської системи України : монографія / [О. В. Дзюблюк та ін.] ; за ред. д-ра екон. наук, проф. О. В. Дзюблюка ; Терноп. нац. екон. ун-т. - Тернопіль : ТНЕУ, 2014. - 529 с. : рис., табл.
434. ВА786181 Демуцкий В. П. Теория предприятия: Устойчивость функционирования массового производства и продвижения продукции на рынок / В. П. Демуцкий, В. С. Пигнастая, О. М. Пигнастый. - Харьков : ХНУ, 2003. - 271 с. : рис., табл.
435. ВА786141 Жайворон М. М. Хто ж він, Михайло Пухтаєвич? / Михайло Жайворон. - Житомир : Рута, 2014. - 101, [4] с. : фот.
436. ВА786478 Жаліло Я. А. Теорія та практика формування ефективної економічної стратегії держави : монографія / Я. Жаліло ; Нац. ін-т стратег. дослідж. - Київ : НІСД, 2009. - 334, [1] с. : рис., табл.
437. ВА786532 Жемойда О. В. Напрями формування пропозиції на ринку агропродовольчої продукції України : монографія / О. В. Жемойда. - Київ : ННЦ "Ін-т аграр. економіки", 2014. - 376 с. : рис., табл.
438. Р127085 Завдання для самостійної роботи з навчальної дисципліни "Збалансована система показників" для студентів спеціальності 8.03050601 "Прикладна статистика" денної форми навчання / Харків. нац. екон. ун-т ім. Семена Кузнеця ; [уклад.: Аксьонова І. В., Бобкова О. Ю.]. - Харків : Вид. ХНЕУ ім. С. Кузнеця, 2014. - 26 с. : табл.
439. ВА786310 Збірник кейсів з торговельних дисциплін / [І. В. Юрко та ін.] ; за заг. ред. канд. екон. наук, доц. Юрка І. В. ; Вищ. навч. закл. Укоопспілки "Полтав. ун-т економіки і торгівлі" (ПУЕТ), Каф. комерц. діяльності та підприємництва. - Полтава : ПУЕТ, 2014. - 104, [1] с.
440. ВА786374 Зони вільної торгівлі на початку ХХІ століття : монографія / [О. І. Шнирков та ін. ; за ред. О. І. Шниркова, В. І. Муравйова] ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. - Київ : Київський університет, 2013. - 399 с.
441. В355441/2 Інноваційні технології розвитку у сфері харчових виробництв, готельно-ресторанного бізнесу, економіки та підприємництва: наукові пошуки молоді. Ч. 2. - 2014. - 502 с.
442. СТ6592/501 Інфраструктура комунікацій на енергетичному ринку. Ч. 501: ДСТУ IEC/TR 62325-501:2013. Загальні настанови щодо використання ebXML (IEC/TR 62325-501:2005, IDT). - 2014. - VI, 39 с. : рис.
443. ВС58470 Карп'як Я. С. Організація обліку : навч. посіб. / Я. С. Карп'як, В. І. Воськало, В. С. Мохняк ; Нац. ун-т "Львів. політехніка". - Львів : Вид-во Львів. політехніки, 2014. - 366 с. : рис., табл.
444. ВА786350 Кластеризація - вагомий фактор підвищення конкурентоспроможності економіки України : матеріали IX Пленуму Спілки економістів України та Міжнар. наук.-практ. конф. / [за заг. ред. В. В. Оскольського ; упоряд. Ярош М. Ф.] ; Спілка економістів України. - Київ : [б. в.], 2014. - 334 с. : рис., табл.
445. ВА786415 Клименко В. В. Фінансовий ринок : навч. посіб. для студентів ВНЗ / В. В. Клименко, Л. М. Акімова, Л. М. Докієнко ; [за ред. Павлова В. В.] ; Нац. ун-т вод. госп-ва та природокористування. - Київ : Центр учбової літератури, 2015. - 357 с. : рис., табл.
446. ВС58480 Комплексне управління, безпека і робастність : [збірка] / [Апостолов О. А. та ін. ; за ред.: Загородній А. Г., Єрмольєв Ю. М., Богданов В. Л.] ; Нац. акад. наук України, Ком. із систем. аналізу при Президії НАН України - Нац. член. орг. України в Міжнар. ін-ті приклад. систем. аналізу (IIASA), Інновац. центр Нац. акад. наук України. - Київ : [б. в.], 2014. - 333, [1] с. : рис., табл.
447. ВС58492 Концептуальні засади формування менеджменту в Україні : матеріали 4-ої Всеукр. наук. конф., м. Київ - Дубаї (ОАЕ), 28 лют. - 5 берез. 2012 р. / Міжрегіон. акад. упр. персоналом (МАУП) ; [уклад.: О. В. Баєва, Н. І. Новальська, Л. В. Старих]. - Київ : Персонал, 2013. - 291 с. : рис., табл.
448. ВА786121 Кучер Л. Ю. Економіка природокористування : навч. посіб. для підгот. фахівців напряму 6.040106 "Екологія, охорона навколишнього середовища та збалансоване природокористування" у вищ. навч. закл. II-IV рівнів акредитації М-ва аграр. політики та продовольства України / Л. Ю. Кучер, А. В. Кучер ; Харків. нац. аграр. ун-т ім. В. В. Докучаєва, Нац. наук. центр "Ін-т ґрунтознавства та агрохімії ім. О. Н. Соколовського". - Харків : Федорко, 2014. - 263 с. : рис., табл.
449. ВА786409 Лапко О. О. Сучасні форми небанківського фінансового посередництва : навч. посіб. / О. О. Лапко, Т. М. Одінцова, Н. Я. Юрків ; Ун-т банк. справи Нац. банку України (м. Київ). - Київ : УБС НБУ, 2013. - 286 с. : рис., табл.
450. ВА786209 Майбутнє - аудит : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. (м. Кривий Ріг, 29 листоп. 2014 р.) : тези доп. / ДВНЗ "Криворіз. нац. ун-т", Криворіз. екон. ін-т, Облік.-екон. ф-т, Каф. обліку, аналізу, аудиту та адміністрування підприємств гірн.-металург. комплексу, Дніпропетр. територ. від-ня Спілки аудиторів України ; [редкол.: Крапивко М. Л., Нусінов В. Я.]. - Кривий Ріг : Роман Козлов [вид.], 2014. - 349, [1] с.
451. ВА786477 "Стан і перспективи розвитку обліково-інформаційної системи в Україні", міжнародна науково-практична конференція(3 ; 2014 ; Тернопіль).Матеріали III міжнародної науково-практичної конференції "Стан і перспективи розвитку обліково-інформаційної системи в Україні", 10-11 жовтня 2014 р. / Терноп. нац. екон. ун-т, Ф-т обліку і аудиту ; [редкол.: Задорожний З. В. (голов. ред.) та ін.]. - Тернопіль : ТНЕУ, 2014. - 293 с. : рис., табл.
452. ВА786564 Менеджмент XXI століття: проблеми і перспективи : колект. монографія : матеріали IV наук.-практ. конф., присвяч. 170-річчю заснування Уман. нац. ун-ту садівництва / Уман. нац. ун-т садівництва ; [редкол.: О. О. Школьний (відп. ред.) та ін.]. - Умань : Сочінський [вид.], 2014. - 246 с. : рис., табл.
453. ВА786485 Менеджмент природоохоронної діяльності: організаційно-методичні аспекти : [навч. посіб.] / [С. В. Князь та ін. ; за наук. ред. С. В. Князя] ; Нац. ун-т "Львів. політехніка". - Львів : Вид-во Львів. політехніки, 2014. - 147 с. : табл.
454. Р127084 Методические рекомендации к прохождению ознакомительной практики для иностранных студентов направления подготовки 6.030509 "Учет и аудит" дневной формы обучения / Харьк. нац. экон. ун-т им. Семена Кузнеца ; [сост.: Тютликова В. В., Кудина О. Н., Писарчук О. В.]. - Харьков : Изд. ХНЭУ им. С. Кузнеца, 2014. - 47 с. : табл.
455. ВА786494 Методичні положення та норми продуктивності у звірівництві та кролівництві / [І. М. Демчак та ін.] ; Укр. НДІ продуктивності агропром. комплексу, Рівнен. н.-д. центр продуктивності агропром. комплексу. - Київ : НДІ "Украгропромпродуктивність", 2014. - 175 с. : табл. - (Бібліотека спеціаліста АПК "Економічні нормативи")
456. Р127080 Методичні рекомендації до виконання курсової роботи з навчальної дисципліни "Нормування праці" для студентів напряму підготовки 6.030505 "Управління персоналом та економіка праці" всіх форм навчання / Харків. нац. екон. ун-т ім. Семена Кузнеця ; [уклад. Семенченко А. В.]. - Харків : Вид. ХНЕУ ім. С. Кузнеця, 2014. - 31 с. : табл.
457. ВА786213 Методичні рекомендації до виконання лабораторних робіт з навчальної дисципліни "Інформаційні системи і технології в обліку" : для студентів напряму підгот. 6.030509 "Облік і аудит" ден. форми навчання / Харків. нац. екон. ун-т ім. Семена Кузнеця ; [уклад. Гаврилова А. А.]. - Харків : Вид. ХНЕУ ім. С. Кузнеця, 2014. - 131 с. : рис., табл.
458. ВА786221 Методичні рекомендації до виконання магістерських дипломних робіт для студентів спеціальності 8.03050801 "Фінанси та кредит" (за спеціалізованими програмами) денної форми навчання / Харків. нац. екон. ун-т ім. Семена Кузнеця ; [уклад.: Журавльова І. В., Полтініна О. П.]. - Харків : Вид. ХНЕУ ім. С. Кузнеця, 2014. - 62 с.
459. Р127076 Методичні рекомендації до виконання практичних завдань з навчальної дисципліни "Інвестування" для студентів напряму підготовки 6.030508 "Фінанси і кредит" усіх форм навчання / Харків. нац. екон. ун-т ім. Семена Кузнеця ; [уклад.: Калишенко В. О., Слуцька О. В.]. - Харків : Вид. ХНЕУ ім. С. Кузнеця, 2014. - 39 с. : табл.
460. Р127078 Методичні рекомендації до виконання практичних завдань з навчальної дисципліни "Фінансові потоки в логістичних системах" для студентів спеціальності 8.03060107 "Логістика" денної форми навчання / Харків. нац. екон. ун-т ім. Семена Кузнеця ; [уклад. Мельникова К. В.]. - Харків : Вид. ХНЕУ ім. С. Кузнеця, 2014. - 31 с. : табл.
461. ВА786217 Методичні рекомендації до виконання та оформлення дипломної роботи освітньо-кваліфікаційного рівня "бакалавр" : для студентів напряму підгот. 6.030509 "Облік і аудит" ден. форми навчання / Харків. нац. екон. ун-т ім. Семена Кузнеця ; [уклад.: Пилипенко А. А. та ін.]. - Харків : Вид. ХНЕУ ім. С. Кузнеця, 2014. - 122 с. : табл.
462. Р127082 Методичні рекомендації до практичних та семінарських занять з навчальної дисципліни "Стратегічне управління" для студентів спеціальності 8.03050501 "Управління персоналом та економіка праці" всіх форм навчання / Харків. нац. екон. ун-т ім. Семена Кузнеця ; [уклад.: Гончарова С. Ю., Затєйщикова О. О.]. - Харків : Вид. ХНЕУ ім. С. Кузнеця, 2014. - 35 с. : табл.
463. Р127077 Методичні рекомендації до проведення тренінгу "Використання спеціалізованого програмного забезпечення у сфері оподаткування (Формування, захист та подання податкової звітності в електронному вигляді)" з навчальної дисципліни "Податкова система" для студентів напряму підготовки 6.030508 "Фінанси і кредит" спеціалізації "Оподаткування" всіх форм навчання / Харків. нац. екон. ун-т ім. Семена Кузнеця ; [уклад.: Зима О. Г., Віннікова О. С.]. - Харків : Вид. ХНЕУ ім. С. Кузнеця, 2014. - 43 с. : табл.
464. Р127083 Методичні рекомендації до самостійної роботи з навчальної дисципліни "Корпоративне управління" для студентів спеціальності 8.03050501 "Управління персоналом та економіка праці" всіх форм навчання / Харків. нац. екон. ун-т ім. Семена Кузнеця ; [уклад. Лаптєв В. І.]. - Харків : Вид. ХНЕУ ім. С. Кузнеця, 2014. - 27 с. : табл.
465. Р127079 Методичні рекомендації до самостійної роботи з навчальної дисципліни "Фінансовий менеджмент у банку" для студентів спеціальності 8.03050801 "Фінанси і кредит" усіх форм навчання / Харків. нац. екон. ун-т ім. Семена Кузнеця ; [уклад. Погосова М. Ю.]. - Харків : Вид. ХНЕУ ім. С. Кузнеця, 2014. - 31 с. : табл.
466. Р127081 Методичні рекомендації до самостійної роботи з навчальної дисципліни "Фінансовий менеджмент" для студентів спеціальності 8.03050801 "Фінанси і кредит" усіх форм навчання / Харків. нац. екон. ун-т ім. Семена Кузнеця ; [уклад.: Журавльова І. В., Берест М. М., Полтініна О. П.]. - Харків : Вид. ХНЕУ ім. С. Кузнеця, 2014. - 42 с. : табл.
467. ВА786389 Насадюк І. Б. Встановлення і прогнозування валютних курсів : навч.-метод. посіб. / І. Б. Насадюк ; Одес. нац. ун-т ім. І. І. Мечникова. - Одеса : ОНУ, 2014. - 110 с. : рис., табл.
468. ВА786073 Облік зовнішньоекономічної діяльності : навч. посіб. / [Л. М. Янчева та ін.] ; Харків. держ. ун-т харчування та торгівлі. - Харків : ХДУХТ, 2014. - 568 с. : рис., табл.
469. В355452/1. ч. 1 Облік, аналіз і аудит: виклики інституціональної економіки. Вип. 1, ч. 1. - 2014. - 187 с. : рис., табл.
470. ВС58416 От открытия до закрытия бизнеса: схема действий и учет : практ. рук. - Днепропетровск : Баланс-Клуб, 2014. - 95 с. : табл. - (Библиотека "Баланс" ; №22, ноябрь 2014)
471. ВС58511 Охотник С. И. Управленческий учет: продвинутый уровень : [обучающий курс] / С. И. Охотник. - Днепропетровск : Акцент, 2014. - 497 с. : рис., табл.
472. СТ7255 Оцінювання життєвого циклу. Вимоги та настанови (ISO 14044:2006, IDT). - Київ : Мінекономрозвитку України, 2014. - V, 37 с. : рис., табл. - (Екологічне управління) (Національний стандарт України)
473. СТ7254 Оцінювання життєвого циклу. Принципи та структура (ISO 14040:2006, IDT). - Київ : Мінекономрозвитку України, 2014. - V, 17 с. : рис. - (Екологічне управління) (Національний стандарт України)
474. ВА786199 Панасенко Л. І. Теорія економічного аналізу : навч. посіб. / Л. І. Панасенко, Г. П. Голубнича ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. - Київ : Київський університет, 2007. - 243 с. : рис., табл.
475. Парсяк В. Н. Методичні вказівки до самостійної та індивідуальної роботи студентів з дисципліни "Управління фінансовою санацією підприємств" для спеціальності 8.03050801 "Фінанси" / В. Н. Парсяк, Н. В. Каткова ; Нац. ун-т кораблебудування ім. адмірала Макарова. - Миколаїв : НУК, 2014. - 1 електрон. опт. диск (DVD-ROM). - (Методичні вказівки)
476. ВС58488 Петрищева А. Правильно ведем учет услуг. Аренда. Комиссия. Экспедирование / А. Петрищева. - Харьков : Фактор, 2014. - 98 с. - (Библиотека "Фактор")
477. ВА786167 Пигнастый О. М. Статистическая теория производственных систем : [монография] / О. М. Пигнастый. - Харьков : Харьк. нац. ун-т им. В. Н. Каразина, 2007. - 387 с. : табл.
478. ВА786208 Підприємницькі мережі в торгівлі : монографія / [Н. О. Голошубова та ін.] ; за ред. канд. екон. наук, проф. Н. О. Голошубової ; Київ. нац. торг.-екон. ун-т. - Київ : КНТЕУ, 2014. - 343 с. : рис., табл.
479. ВА786493 Пілецька С. Т. Антикризове управління економічною стійкістю промислового авіапідприємства : монографія / С. Т. Пілецька ; Нац. авіац. ун-т. - Київ : Центр учбової літератури, 2014. - 304, [10] с. : рис., табл.
480. ВА786537 Потенціал сталого розвитку: цілі, проблеми та перспективи / [О. М. Алимов та ін.] ; НАН України, Держ. установа "Ін-т економіки природокористування та сталого розвитку НАН України". - Київ : ДУ "Ін-т економіки природокористування та сталого розвитку НАН України", 2014. - 49 с. : рис., табл.
481. ВС58418 Практические советы по расчету НДС : практ. рук. - Днепропетровск : Баланс-Клуб, 2014. - 111 с. : табл. - (Библиотека "Баланс" ; №21, ноябрь 2014)
482. ВА786565 Практичний курс бізнесу (Бізнес-тренінг) : зб. вправ, задач, тестів та ситуац. завдань : навч. посіб. / В. Р. Кучеренко [та ін.]. - Одеса : Лерадрук, 2013. - 130 с. : табл.
483. Р127086 Практичні завдання до самостійної роботи з навчальної дисципліни "Фінансовий моніторинг та проектний розвиток регіону" для студентів спеціальності 8.03050801 "Фінанси і кредит" денної форми навчання / Харків. нац. екон. ун-т ім. Семена Кузнеця ; [уклад. Кайнова Т. В.]. - Харків : Вид. ХНЕУ ім. С. Кузнеця, 2014. - 19 с. : табл.
484. ВС58417 Практичні поради щодо розрахунку ПДВ : практ. керівництво. - Дніпропетровськ : Баланс-Клуб, 2014. - 111 с. : табл. - (Бібліотека "Баланс" ; №21, листопад 2014)
485. ВА786412 Проблеми і перспективи розвитку фінансової системи України в умовах формування нового світового фінансово-економічного порядку : матеріали Міжнар. наук.-практ. інтернет-конф. (м. Полтава, 1-6 жовт. 2014 р.) / ВНЗ Укоопспілки "Полтав. ун-т економіки і торгівлі" (ПУЕТ), Каф. фінанс. політики, грош. обігу та кредиту, Аналіт. ком. з питань фінанс.-кредит. політики Всеукр. спілки вчених-економістів ; [редкол.: О. В. Чернявська та ін.]. - Полтава : ПУЕТ, 2014. - 168, [1] с. : рис., табл.
486. ВА786239 Проблеми теорії та практики управління економічним потенціалом підприємства : тези доп. Міжнар. наук.-практ. інтернет-конф. (13-15 трав. 2014 р.) / Харків. облдержадмін., Департамент науки і освіти [та ін.] ; [редкол.: О. І. Черевко (відп. ред.) та ін.]. - Харків : ХДУХТ, 2014. - 207 с. : табл., рис.
487. С11460/1 Проблемы развития внешнеэкономических связей и привлечения иностранных инвестиций: региональный аспект. Т. 1. - 2013. - 405, [4] с. : рис., табл.
488. С11459/1 Проблемы развития внешнеэкономических связей и привлечения иностранных инвестиций: региональный аспект. Ч. 1. - 2012. - 401, [3] с. : рис., табл.
489. Р127089 Прогнозування розвитку територій. Бюджетне прогнозування : метод. рек. для слухачів / Нац. акад. держ. упр. при Президентові України, Проект "Розбудова спроможності до економічно обґрунтованого планування розвитку областей і міст України" ; [уклад.: К. М. Бліщук, Є. Г. Матвіїшин ; за заг. наук. ред. М. М. Білинської]. - Київ : К.І.С., 2014. - 44 с. : рис.
490. В355447/2 Прогресивна техніка та технології харчових виробництв, ресторанного та готельного господарств і торгівлі. Економічна стратегія і перспективи розвитку сфери торгівлі та послуг. Ч. 2. - 2013. - 382 с. : рис., табл.
491. ВА786075 Прядко О. М. Управління торговим асортиментом у роздрібній торгівлі в умовах національної конкурентної політики : монографія / О. М. Прядко, Л. О. Попова, Г. А. Синицина ; Харків. держ. ун-т харчування та торгівлі. - Харків : ХДУХТ, 2014. - 152 с. : рис., табл.
492. ВС58478 Ресурсний потенціал регіону : навч. посіб. / Нац. акад. держ. упр. при Президентові України, Каф. регіон. упр., місц. самоврядування та упр. містом ; [авт.-упоряд.: М. К. Орлатий та ін. ; за заг. ред. М. К. Орлатого]. - Київ : НАДУ, 2014. - 720 с. : рис., табл.
493. ВА786137 Решетило В. П. Трудові ресурси регіонів: просторове розміщення та підвищення ефективності використання : монографія / В. П. Решетило, Н. С. Міщенко, О. В. Шубна ; Харків. нац. ун-т міськ. госп-ва ім. О. М. Бекетова. - Харків : ХНУМГ, 2014. - 157 с. : рис., табл.
494. ВА786570 Романова Л. В. Формування маркетингу в овочевих підприємствах : монографія / Романова Л. В., Гуменюк А. В. - Умань : Сочінський [вид.], 2014. - 182 с. : рис., табл.
495. ВА786175 Савченко О. Ф. Екологічна економіка : навч. посіб. / О. Ф. Савченко, О. І. Дацій ; ВНЗ Укоопспілки "Полтав. ун-т економіки і торгівлі" (ПУЕТ), Каф. бух. обліку і аудиту. - Полтава : ПУЕТ, 2014. - 425, [1] с. : рис., табл.
496. ВА786134 Семенов В. Ф. Механізм, інструменти і важелі забезпечення ефективного розвитку малого підприємництва в національній економіці України : монографія / В. Ф. Семенов, О. В. Білега ; Одес. держ. акад. буд-ва та архітектури. - Одеса : ОДАБА, 2014. - 233, [1] с. : рис., табл.
497. Сипко Т. Д. Методичні вказівки для виконання контрольних робіт з дисципліни "КОНТРОЛІНГ" студентами заочного відділення / Т. Д. Сипко, О. Є. Гросицька ; Нац. ун-т кораблебудування ім. адмірала Макарова. - Миколаїв : НУК, 2014. - 1 електрон. опт. диск (DVD-ROM). - (Методичні вказівки)
498. ВА786421 Снитюк В. Е. Моделирование и прогнозирование процессов на рынке недвижимости : [монография] / Снитюк В. Е., Мирошник О. Н. - Черкассы : Чабаненко Ю. [изд.], 2014. - 332 с. : рис., табл.
499. ВА786549 Стратегічні пріоритети детінізації економіки України у системі економічної безпеки: макро та мікро вимір : колект. монографія / за ред. д-ра екон. наук Черевка О. В. ; Черкас. нац. ун-т ім. Богдана Хмельницького. - Черкаси : Чабаненко Ю. А., 2014. - 441 с. : рис., табл.
500. СО33328 Та заводская проходная... История оживает в воспоминаниях Почетных ветеранов ИНТЕРПАЙП НТЗ : сб. воспоминаний / [редкол.: Я. Я. Безбах и др.]. - Днепропетровск : Монолит, 2014. - 119 с. : фот.
501. ВА786129 Таранюк Л. М. Реінжиніринг бізнес-процесів промислових підприємств: теорія, методологія, практика : монографія / Л. М. Таранюк. - Суми : Мрія-1, 2014. - 591, [16] с. : рис., табл.
502. ВА786527 Тімарцев О. Ю. Податковий механізм стабілізації розвитку національної економіки: проблеми теорії і практики : монографія / О. Ю. Тімарцев ; Класич. приват. ун-т. - Запоріжжя : Класич. приват. ун-т, 2014. - 387 с. : рис., табл.
503. ВС58444 Товарознавство і торговельне підприємництво : навч. посіб. для студентів ВНЗ / [А. А. Мазаракі та ін.] ; за ред. д-ра екон. наук, проф., акад. НАПН України А. А. Мазаракі ; Київ. нац. торг.-екон. ун-т. - Київ : КНТЕУ, 2014. - 651 с. : рис., табл.
504. В351524/3 Третяк, Антон Миколайович Антологія земельних відносин, землеустрою, земельного кадастру, охорони земель та економіки землекористування в Україні. Т. 3: Земельний кадастр: розвиток системи земельного кадастру, реєстрація земельних ділянок, оцінка земель / [упоряд. В. М. Другак]. - 2014. - 483 с. : рис., табл.
505. ВА786271 Управління суспільним розвитком: глобальні виклики та альтернативи : зб. наук. пр. / Нац. ун-т "Остроз. акад.", Ін-т глобал. стратегій упр. ; заг. ред. О. М. Руденко, С. В. Штурхецького. - Острог : ІГСУ : Вид-во НаУ "Остроз. акад.", 2014. - 240 с. : рис., табл. - (Серія "Громадянське суспільство" ; вип. 8)
506. ВА786578 Филина О. Facebook-эффект для бизнеса и самопиара. Опыт человека, который собрал более 10 миллионов лайков : кн.-тренинг по продвижению в Facebook / Ольга Филина. - Киев : Агенция Айпио, [2014]. - 181 с. : ил. - (Серия "Академия экспертов")
507. ВС58506 Фінансовий менеджмент : навч. посіб. / [Бець М. Т. та ін. ; за наук. ред. С. В. Князя] ; Нац. ун-т "Львів. політехніка". - Львів : Вид-во Львів. політехніки, 2014. - 223 с. : рис., табл.
508. ВА786430 Хомич С. А. География международного туризма. Модуль "Азиатско-Тихоокеанский макрорегион" : пособие для студентов, обучающихся по специальностям 1-23 01 12 "Музейное дело и охрана историко-культурного наследия (по направлениям)", 1-23 81 05 "Культурное наследие и туризм", 1-26 02 02 "Менеджмент (по направлениям)", 1-26 02 02-06 "Менеджмент (в сфере международного туризма)" / С. А. Хомич , О. С. Мозговая ; Белорус. гос. ун-т. - Минск : БГУ, 2013. - 201, [2] с. : рис., табл.
509. ВА786547 Черевко О. В. Стратегія соціально-економічного розвитку регіонів України : монографія / О. В. Черевко. - Черкаси : Брама-Україна, 2006. - 359, [8] с. : рис., табл.
510. ВА786546 Щегельська Ю. П. Організація та проведення PR-кампаній : навч. посіб. освіт.-проф. програми спец. 6.030302 "Реклама і зв'язки з громадськістю" / канд. політ. наук, доц. Щегельська Ю. П. ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т журналістики, Каф. реклами та зв'язків з громадськістю. - Київ : Фенікс, 2014. - 143 с. : рис., табл.
511. ВА786307 Яцун Л. М. Інноваційна політика підприємств ресторанного господарства : монографія / Л. М. Яцун, О. В. Борисова ; Харків. держ. ун-т харчування та торгівлі. - Харків : ХДУХТ, 2013. - 265 с. : рис., табл.
512. ІВ219743 Doing business in Azerbaijan. 2013 . - Baku : Baker & McKenzie, 2013. - 108 p. : tab.
513. ІВ219720 Doing business in Kazakhstan. 2013. - Almaty : Baker & McKenzie, 2013. - VII, 105 p. : tab.
514. ІВ219744 Doing business in Russia. 2013 . - Moscow ; St. Petersburg : Baker & McKenzie , 2013. - IX, 287 p.
515. ІВ219721 Doing business in Uzbekistan. 2013. - Almaty : Baker & McKenzie, 2013. - V, 101 p. : tab.
516. ІВ219713 Havlíček K. Small business. Management & controlling : business in the 21st century: an original view of the processes in small a. medium-sized companies, including 30 business examples / Karel Havlíček. - Київ : Університет "Україна", 2014. - 178 p. : fig.
517. ІВ219712 Post-crisis global economy: restoration of equilibrium : monograph / [A. Andreeva et al.] ; ed. by Oleksandr Shnyrkov, Anton Filipenko ; Taras Shevchenko nat. univ. of Kyiv. - Kyiv : ВПЦ "Київський університет", 2013. - 311 p. : fig., tab.
518. ІВ219714 Ukraine's WTO membership: institutional and economic effects : report / contributimg team: Igor Burakosky [et al.] ; Inst. for economic research and policy consulting, Swedish nat. board of trade. - Kyiv : [s. n.], 2014. - 82 p. : fig., tab.


Каталог: Librarydocument -> vernadka
vernadka -> Національна бібліотека україни імені В. І. Вернадського центр науково-бібліографічної інформації Відділ технологій дистанційного обслуговування
vernadka -> Національна бібліотека україни імені В. І. Вернадського центр науково-бібліографічної інформації Відділ технологій дистанційного обслуговування
vernadka -> Національна бібліотека україни імені В. І. Вернадського центр бібліотечних електронних ресурсів І технологій Відділ технологій дистанційного обслуговування
vernadka -> Національна бібліотека україни імені В. І. Вернадського центр науково-бібліографічної інформації Відділ технологій дистанційного обслуговування
vernadka -> Національна бібліотека україни імені В. І. Вернадського центр бібліотечних електронних ресурсів І технологій Відділ технологій дистанційного обслуговування
vernadka -> Національна бібліотека україни імені В. І. Вернадського центр бібліотечних електронних ресурсів І технологій Відділ технологій дистанційного обслуговування
vernadka -> Національна бібліотека україни імені В. І. Вернадського центр бібліотечних електронних ресурсів І технологій Відділ технологій дистанційного обслуговування
vernadka -> Національна бібліотека україни імені В. І. Вернадського центр бібліотечних електронних ресурсів І технологій Відділ технологій дистанційного обслуговування
vernadka -> Національна бібліотека україни імені В. І. Вернадського центр бібліотечних електронних ресурсів І технологій Відділ технологій дистанційного обслуговування
vernadka -> Національна бібліотека україни імені В. І. Вернадського центр бібліотечних електронних ресурсів І технологій Відділ технологій дистанційного обслуговування


Поділіться з Вашими друзьями:
1   2   3   4   5   6   7   8


База даних захищена авторським правом ©res.in.ua 2019
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка