Національна бібліотека україни імені В. І. Вернадського центр науково-бібліографічної інформації Відділ технологій дистанційного обслуговування


Хімічна технологія. Хімічні та харчові виробництваСторінка3/8
Дата конвертації05.05.2016
Розмір0.88 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8

Хімічна технологія. Хімічні та харчові виробництва
217. РА412277 Березка Т. О. Удосконалення технології високостійкого пива з використанням антиоксидантів з рослинної сировини : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.18.05 / Березка Тетяна Олександрівна ; Нац. ун-т харч. технологій. - Київ, 2014. - 20 с. : рис., табл.
218. РА412131 Згурський А. В. Технологія молочного морозива з продуктами перероблення гарбуза : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.18.04 / Згурський Андрій Володимирович ; Нац. ун-т харч. технологій. - Київ, 2014. - 22 с. : рис.
219. РА411964 Каліновська Т. В. Використання виноградних вичавок для підвищення харчової цінності цукерок з комбінованими корпусами : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.18.01 / Каліновська Тетяна Віталіївна ; Нац. ун-т харч. технологій. - Київ, 2014. - 21 с. : рис., табл.
220. РА412237 Кириченко О. В. Розвиток наукових основ підвищення пожежної безпеки піротехнічних виробів : автореф. дис. ... д-ра техн. наук : 21.06.02 / Кириченко Оксана В'ячеславівна ; Держ. Макіїв. НДІ з безпеки робіт у гірн. пром-сті. - Макіївка, 2014. - 34 с. : рис.
221. РА412125 Крестьянполь Л. Ю. Інформаційні технології в оптимізаційному синтезі захисної системи паковання алкогольної продукції : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.13.06 / Крестьянполь Любов Юріївна ; Укр. акад. друкарства. - Львів, 2014. - 24 с. : рис., табл.
222. РА412262 Маєвська Т. М. Удосконалення технології промитого фаршу з прісноводної риби : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.18.04 / Маєвська Тетяна Миколаївна ; Нац. ун-т харч. технологій. - Київ, 2014. - 23 с. : рис.
223. РА411910 Мурзін А. В. Оздоблювальні напівфабрикати типу суфле для тортів і тістечок спеціального призначення : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.18.01 / Мурзін Андрій Вадимович ; Нац. ун-т харч. технологій. - Київ, 2014. - 20 с. : табл., рис.
224. РА411966 Скрипко А. П. Здобне печиво оздоровчого призначення з додаванням борошна солоду вівса та пшениці : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.18.01 / Скрипко Ангеліна Петрівна ; Нац. ун-т харч. технологій. - Київ, 2014. - 19 с. : табл., рис.
225. РА411967 Слободнюк Р. Є. Технологія десертної продукції на основі механічно модифікованого кукурудзяного крохмалю : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.18.16 / Слободнюк Руслан Євгенійович ; Київ. нац. торг.-екон. ун-т. - Київ, 2014. - 20 с. : рис., табл.
226. РА412109 Тарасенко В. Г. Технологічно-конструктивне обґрунтування процесу підморожування кабачків і гарбузів при підготовці до довготривалого зберігання : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.18.12 / Тарасенко Віра Григорівна ; Вінниц. нац. аграр. ун-т. - Вінниця, 2015. - 20 с. : рис.
227. РА411965 Улянич І. Ф. Технологія виробництва екструдованих кормів з використанням нетрадиційної сировини : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.18.02 / Улянич Іван Федорович ; Нац. ун-т харч. технологій. - Київ, 2014. - 20 с. : рис.
228. РА411931 Харченко С. В. Дослідження випаровування у газове середовище довільного складу : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.14.06 / Харченко Сергій Вікторович ; Одес. нац. акад. харч. технологій. - Одеса, 2014. - 20 с. : рис., табл.
229. РА411818 Азизбейли Г. Р. кызы Исследование закономерностей селективной очистки масляных дистиллятов ионно-жидкостными экстрагентами, состоящими из ряда катионов и анионов : автореф. дис. ... д-ра философии по хим. наукам : 2314.01 / Гамида Рауф кызы Азизбейли ; Нац. акад. наук Азербайджана, Ин-т нефтехим. процессов им. Ю. Г. Мамедалиева. - Баку, 2014. - 25 с. : ил.
230. РА412055 Арутюнян Р. Р. Изучение действия антимикробных биопродуктов на некоторые патогенные микроорганизмы : автореф. дис. ... канд. биол. наук : 03.00.14 / Арутюнян Рузанна Размиковна ; НПЦ "Армбиотехнология" НАН РА ГНКО. - Ереван, 2014. - 24 с. : ил.
231. РА412059 Арутюнян Ф. А. Совершенствование технологии приготовления натуральных вин из малораспространенных аборигенных сортов и клонов винограда Вайоц дзора : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.18.01 / Арутюнян Фрунзик Авагович ; Нац. аграр. ун-т Армении. - Ереван, 2014. - 23 с. : ил.
232. РА411847 Геюшов Ш. З. оглы Синтез и исследование производных азотных соединений на основе тяжелых фракций образующихся на установке ЕР-300 : автореф. дис. ... д-ра философии по технике : 2314.01 / Шахин Захид оглы Геюшов ; Нац. акад. наук Азербайджана, Ин-т нефтехим. процессов им. Ю. Г. Мамедалиева. - Баку, 2014. - 23 с. : ил.
233. СТ7271/1 Вироби вогнетривкі формовані щільні. Класифікація. Ч. 1: ДСТУ ISO 10081-1:2013. Глиноземно-кремнеземні вироби (ISO 10081-1:2003, IDT). - 2014. - IV, 3 с. : табл.
234. СТ7271/2 Вироби вогнетривкі формовані щільні. Класифікація. Ч. 2: ДСТУ ISO 10081-2:2013. Основні вироби, що містять менше ніж 7% залишкового вуглецю (ISO 10081-2:2003, IDT). - 2014. - IV, 4 с. : табл.
235. СТ7271/3 Вироби вогнетривкі формовані щільні. Класифікація. Ч. 3: ДСТУ ISO 10081-3:2013. Основні вироби, що містять від 7% до 50% залишкового вуглецю (ISO 10081-3:2003, IDT). - 2014. - IV, 6 с. : табл.
236. СТ7271/4 Вироби вогнетривкі формовані щільні. Класифікація. Ч. 4: ДСТУ ISO 10081-4:2013. Спеціальні вироби (ISO 10081-4:2007, IDT). - 2014. - IV, 9 с. : табл.
237. СТ7272/6 Вироби вогнетривкі. Розміри. Ч. 6: ДСТУ ISO 5019-6:2008. Вироби основні (магнезіальні) для кисневих сталеплавильних конвертерів (ISO 5019-6:2005, IDT). - 2014. - IV, 6 с. : рис., табл.
238. СТ7199 Дослідження сенсорне. Загальні настанови щодо проектування приміщень для випробувань (ISO 8589:2007, IDT). - Київ : Мінекономрозвитку України, 2014. - IV, 12 с. : рис. - (Національний стандарт України)
239. СТ7256 Дріжджі кормові з відходів виноробства. Технічні умови. - Київ : Мінекономрозвитку України, 2014. - III, 5 с. : табл. - (Національний стандарт України)
240. В355441/1 Інноваційні технології розвитку у сфері харчових виробництв, готельно-ресторанного бізнесу, економіки та підприємництва: наукові пошуки молоді. Ч. 1. - 2014. - 468 с. : рис., табл.
241. ВА786448 Капрельянц Л. В. Соевые продукты и ингредиенты: химия, технология, использование : монография / Л. В. Капрельянц, Т. В. Шпырко, Л. В. Труфкати. - Одесса : ТЭС, 2014. - 194 с. : рис., табл.
242. ВА786173 Консервуємо без цукру та оцту. 1000 бабусиних рецептів заготовок / [уклад. Кара О. В. ; пер. з рос. Р. Трифонов]. - Харків : Книжковий Клуб "Клуб Сімейного Дозвілля", 2014. - 415, [1] с. - (По-домашньому смачно!)
243. ВА786072 Кучерук З. І. Використання полісахаридів рослинного і мікробного походження в технології безбілкового хліба : монографія / [З. І. Кучерук, О. С. Цуканова] ; Харків. держ. ун-т харчування та торгівлі. - Харків : ХДУХТ, 2014. - 130 с. : рис., табл.
244. ВС58479 Майстренко А. Л. Формирование структуры композиционных алмазосодержащих материалов в технологических процессах : [монография] / А. Л. Майстренко ; под ред. акад. НАН Украины Н. В. Новикова ; Нац. акад. наук Украины, Ин-т сверхтвердых материалов им. В. Н. Бакуля. - Киев : Наукова думка, 2014. - 341, [1] с. : рис., табл. - (Проект "Наукова книга")
245. СО33329 "Поступ в нафтогазопереробній та нафтохімічній промисловості", міжнародна науково-технічна конференція(7 ; 2014 ; Львів).Матеріали VII Міжнародної науково-технічної конференції "Поступ в нафтогазопереробній та нафтохімічній промисловості", Львів, 19-24 травня 2014 р. / Нац. ун-т "Львів. політехніка", Укр. нафтогаз. акад. ; [редкол.: М. Братичак (відп. ред.) та ін.]. - Львів : Нац. ун-т "Львів. політехніка", 2014. - 327 с. : іл., табл.
246. СТ7265/1 Матеріали вогнетривкі. Відбирання проб сировинних матеріалів і неформованих матеріалів. Ч. 1: ДСТУ ISO 8656-1:2013. Схема відбирання проб (ISO 8656-1:1998, IDT). - 2014. - IV, 9 с. : рис., табл.
247. ВА786219 Музей сыра : науч.-информ. бюл. / Харьк. гос. зооветеринар. акад. ; [Прудников В. Г. и др.] ; под ред. д-ра с.-х. наук, проф. В. Г. Прудникова и канд. с.-х. наук, доц. Б. Ф. Галата. - Харьков : Точка, 2013. - 58, [25] с. : ил.
248. СТ7203 Нафтопродукти. Визначення вмісту часток у середньодистилятному паливі методом лабораторної фільтрації (ISO 15167:1999, IDT). - Київ : Держспоживстандарт України, 2014. - IV, 9 с. : рис. - (Національний стандарт України)
249. ВА786228 Одарченко А. М. Заморожені напівфабрикати з овочевої сировини : монографія / [А. М. Одарченко, Т. В. Карбівнича] ; Харків. держ. ун-т харчування та торгівлі. - Харків : ХДУХТ, 2013. - 194 с. : рис., табл.
250. ВА786352 Особливості хімічного складу білих коренеплодів різних господарсько-ботанічних сортів : монографія / [Л. П. Малюк та ін.] ; Харків. держ. ун-т харчування та торгівлі. - Харків : ХДУХТ, 2013. - 124 с. : рис., табл.
251. ВА786237 Порівняльна характеристика звичайних та біофортифікованих сортів столового буряку та їх використання : монографія / [А. А. Дубініна та ін.] ; Харків. держ. ун-т харчування та торгівлі. - Харків : ХДУХТ, 2013. - 167 с. : рис., табл.
252. В355453/1 Прогресивна техніка та технології харчових виробництв, ресторанного та готельного господарств і торгівлі. Економічна стратегія і перспективи розвитку сфери торгівлі та послуг. Ч. 1. - 2013. - 481 с. : рис., табл.
253. СТ7251 Продукти харчові рецептовані, які використовують у дієтах для контролювання ваги. Загальні вимоги (CODEX STAN 181-1991, IDT). - Київ : Мінекономрозвитку України, 2014. - IV, 6 с. - (Національний стандарт України)
254. СТ7252 Продукти харчові рецептовані, які використовують у низькоенергетичних дієтах для зменшення ваги. Загальні вимоги (CODEX STAN 203-1995, IDT). - Київ : Мінекономрозвитку України, 2014. - IV, 6 с. - (Національний стандарт України)
255. СТ7277 Розбірні армовані текстильними матеріалами водяні рукави загальної призначеності. Технічні умови (ISO 8029:2007, IDT). - Київ : Мінекономрозвитку України, 2014. - IV, 12 с. : рис., табл. - (Рукави пластмасові) (Національний стандарт України)
256. В355448/1 Розвиток харчових виробництв, ресторанного та готельного господарств і торгівлі: проблеми, перспективи, ефективність. Ч. 1/ [редкол.: О. І. Черевко (відп. ред.) та ін.]. - 2014. - 342 с. : рис., табл.
257. В355448/2 Розвиток харчових виробництв, ресторанного та готельного господарств і торгівлі: проблеми, перспективи, ефективність. Ч. 2/ [редкол.: О. І. Черевко (відп. ред.) та ін.]. - 2014. - 385 с. : рис., табл.
258. СТ7196 Рукави гумові та пластмасові. Визначення адгезії між елементами рукавів (ISO 8033:2006, IDT). - Київ : Мінекономрозвитку України, 2014. - IV, 7 с. : рис., табл. - (Рукаві гумові та пластмасові) (Національний стандарт України)
259. СТ7193 Рукави пластмасові для стисненого повітря, армовані текстильними матеріалами. Технічні умови (ISO 5774:2006, IDT). - Київ : Мінекономрозвитку України, 2014. - IV, 10 с. : табл. - (Національний стандарт України)
260. СТ7197 Рукави ґумові й пластмасові та рукави складені. Настанови щодо вибирання, зберігання, використання та технічного обслуговування (ISO 8331:2007, IDT). - Київ : Мінекономрозвитку України, 2014. - IV, 10 с. : рис. - (Рукави ґумові й пластмасові та рукави складені) (Національний стандарт України)
261. СТ7257 Спирт етиловий та продукція спиртовмісна. Визначення вмісту бітрексу методом високоефективної рідинної хроматографії. - Київ : Мінекономрозвитку України, 2014. - III, 11 с. : рис., табл. - (Національний стандарт України)
262. ВА786234 Технологія напівфабрикатів реструктурованих на основі грибної сировини : монографія / [О. П. Неклеса та ін.] ; Харків. держ. ун-т харчування та торгівлі. - Харків : ХДУХТ, 2014. - 144 с. : рис., табл.
263. СТ7283 Шини пневматичні. Метод визначання основних розмірів. - Київ : Мінекономрозвитку України, 2014. - III, 4 с. - (Національний стандарт України)
264. СТ7282 Шини пневматичні. Підготовлення до проведення стендових випробовувань. - Київ : Мінекономрозвитку України, 2014. - III, 4 с. - (Національний стандарт України)
265. ВА786308 Янчева М. О. Ідентифікація м'ясних продуктів за нормативними показниками : навч. посіб. / М. О. Янчева, В. М. Онищенко, В. А. Большакова ; Харків. держ. ун-т харчування та торгівлі. - Харків : ХДУХТ, 2013. - 202 с. : табл.
266. ІВ219711 Bondarenko V. L. Cryogenic technologies of rare gases extraction : monograph / V. L. Bondarenko, Yu. M. Simonenko. - Odessa : Astroprint, 2014. - 308 p. : fig., tab.


Соціологія. Демографія
267. РА412206 Максимчук В. С. Професійна підготовка майбутніх фахівців соціальної сфери у вищих навчальних закладах Німеччини : автореф. дис. ... канд. пед. наук : 13.00.04 / Максимчук Валентин Спиридонович ; Нац. акад. пед. наук України, Ін-т вищ. освіти. - Київ, 2014. - 20 с.
268. РА412138 Семенченко Ф. Г. Гуманізація менталітету підростаючого покоління як суспільно-політична проблема : автореф. дис. ... канд. політ. наук : 23.00.03 / Семенченко Федір Григорович ; Одес. держ. ун-т ім. І. І. Мечникова. - Одеса, 1993. - 16 с.
269. РА411834 Фараджов Ш. Ф. оглы Демографическое положение азербайджанцев в Армянской ССР (1920-1980 гг.) : автореф. дис. ... д-ра философии по истории : 5503.02 / Шафаят Фарадж оглы Фараджов ; Бакин. гос. ун-т. - Баку, 2014. - 26 с.
270. ВА786184 Білецький М. І. Соціальна географія : словник-довідник / М. І. Білецький, І. В. Ванда, Л. І. Котик ; Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка. - Львів : ЛНУ ім. І. Франка, 2014. - 163 с. : іл., табл.
271. ВА786166 Бурак О. Рух Ґюлена і крос-культурний капітал : монографія / Оксана Бурак. - Київ : Укр. письменник, 2014. - 231 с. - (Світло світогляду)
272. ВА786198 Василик О. І. Лекції з теорії і методів вибіркових обстежень : навч. посіб. для студентів-магістрів ун-тів, які навчаються за спец. "Статистика" / О. І. Василик, Т. О. Яковенко ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. - Київ : Київський університет, 2010. - 207 с.
273. ВА786082 Гаркуша Н. М. Соціально-економічна статистика : навч. посіб. / Н. М. Гаркуша, Т. В. Польова, Нат. М. Гаркуша ; Харків. держ. ун-т харчування та торгівлі. - Харків : ХДУХТ, 2013. - 374 с. : рис., табл.
274. В355446/1 Поле. Т. 1: Вступ до спеціальності / [Брайченко О. Ю. та ін. ; упоряд.: М. В. Гримич, С. А. Жовтий, О. Ю. Брайченко]. - 2014. - 320 с. : фот., табл., муз. тв.
275. СО33297 Регіональний людський розвиток : статист. бюлетень / Держ. служба статистики України. - Київ : [б. в.], 2014. - 62 с.
276. ВА786346 Токар Л. К. Наукові основи українознавства : монографія / Леонід Токар ; Нац. НДІ українознавства та всесвіт. історії. - Київ : ННДІУВІ, 2014. - 352 с.
277. ВА786457 Ўзбекистонда оила, давлат ва жамият қурилишида аёлларнинг роли ва гендер муаммолари : илмий-амалий конф. маърузалари, 17 июнь 1999 й. / Ўзбекистон Республикаси фанлар академияси, Ўзбекистон Республикаси хотин-қизлар қўмитаси ; [таҳрир ҳайъати: Б. А. Назаров и др. ; масъул муҳаррир Д. А. Алимова]. - Тошкент : Фан, 1999. - 77, [1] с.


Історія. Історичні науки
278. РА412243 Білоус О. П. Діяльність радянських партизанів на території Північно-Східної України в 1941-1943 рр. : автореф. дис. ... канд. іст. наук : 07.00.01 / Білоус Олександр Павлович ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. - Київ, 2014. - 18 с.
279. РА411984 Бінецька О. В. Суспільно-політичне становище жінок на теренах України наприкінці XX - на початку XXI ст. : автореф. дис. ... канд. іст. наук : 07.00.01 / Бінецька Оксана Володимирівна ; Держ. ВНЗ "Переяслав-Хмельниц. держ. пед. ун-т ім. Григорія Сковороди". - Переяслав-Хмельницький, 2013. - 19 с.
280. РА412129 Васильєв В. Ю. Політичне керівництво УРСР і СРСР: динаміка відносин центр-субцентр влади (1917 - 1938) : автореф. дис. ... д-ра іст. наук : 07.00.01 / Васильєв Валерій Юрійович ; НАН України, Ін-т історії України. - Київ, 2014. - 39 с.
281. РА411895 Герасько М. О. Побут населення містечок Чернігово-Сіверщини (друга половина XVIII - середина XIX ст.) : автореф. дис. ... канд. іст. наук : 07.00.05 / Герасько Марина Олександрівна ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. - Київ, 2014. - 16 с.
282. РА412183 Марченко В. О. Повсякденне життя повоєнного села Наддніпрянської України (1944 - початок 1950-х рр.) : автореф. дис. ... канд. іст. наук : 07.00.01 / Марченко Валентина Олексіївна ; Дніпропетр. нац. ун-т ім. Олеся Гончара. - Дніпропетровськ, 2014. - 20 с.
283. РА412252 Сеніна Л. В. Росія і "Східне питання" XIX ст. в англомовній історіографії (кінець XIX - початок XXI ст.) : автореф. дис. ... канд. іст. наук : 07.00.06 / Сеніна Лілія Володимирівна ; Держ. архів. служба України, Укр. НДІ архів. справи та документознавства. - Київ, 2014. - 19 с.
284. РА411981 Слесаренко О. О. Історичні погляди М. П. Драгоманова : автореф. дис. ... канд. іст. наук : 07.00.01 / Слесаренко Ольга Олександрівна ; Нац. пед. ун-т ім. М. П. Драгоманова. - Київ, 2014. - 20 с.
285. РА412108 Тележняк К. О. Колекціонування писемних пам'яток у регіональному історико-культурному просторі (на матеріалах Катеринославщини кінця XVIII - початку XX століття) : автореф. дис. ... канд. іст. наук : 07.00.06 / Тележняк Катерина Олексіївна ; Дніпропетр. нац. ун-т ім. Олеся Гончара. - Дніпропетровськ, 2014. - 21 с.
286. РА411897 Шукалович А. М. Українська суспільно-політична думка Східної Галичини щодо національно-визвольних рухів народів Британської імперії 1919-1939 рр. : автореф. дис. ... канд. іст. наук : 07.00.01 / Шукалович Анна Миколаївна ; Держ. ВНЗ "Запоріз. нац. ун-т". - Запоріжжя, 2014. - 20 с.
287. РА412046 Енгибарян Н. Г. Культура бассейна озера Севан в VIII-VI вв. до н. э. (по данным погребальных комплексов) : автореф. дис. ... канд. ист. наук : 07.00.03 / Енгибарян Нора Григорьевна ; Ин-т археологии и этнографии Нац. акад. наук Республики Армения. - Ереван, 2014. - 27 с.
288. РА412014 Мартиросян А. М. Франкфуртский комитет Немецкого союза помощи Армении и его деятельность в армянонаселённых областях Османской империи в 1896-1919 гг.х : автореф. дис. ... канд. ист. наук : 07.00.02 / Мартиросян Айк Мурадович. - Ереван, 2014. - 30 с.
289. СО33299 Бабий Яр. Трагедия, история, память. 1941-2011 / Илья Левитас. - Киев : Нац. ист.-мемор. заповедник "Бабий Яр", 2011. - 618 с. : фот.
290. ВА786111 Бойко О. Д. Історія України : підручник / О. Д. Бойко. - Київ : Академвидав, 2014. - 717 с. - (Серія "Альма-матер")
291. ВА786579 Брамський К. А. Чим запамятався нам 2013-й рік / Брамський К. А. - Київ : [б. в.], 2014. - 75 с. : фот.
292. ВС58456 Від венедів до Русі : зб. наук. пр. на пошану д-ра іст. наук, проф. Дениса Никодимовича Козака з нагоди його 70-ліття / Нац. акад. наук України, Ін-т археології ; [Башкатов Ю. Ю. та ін. ; відп. ред. Г. Ю. Івакін]. - Київ ; Харків : Майдан, 2014. - 377, [2] с. : іл., табл.
293. ВА786243 Власов В. С. Всесвітня історія. Історія України, 6 клас : робоч. зошит / В. С. Власов. - Київ : Генеза, 2014. - 110 с. : іл.
294. ВА786122 Гирич І. Б. Під захистом святого Володимира : університет та його околиці / Ігор Гирич. - Київ : Либідь, 2014. - 77 с. : іл. - (Твій Київ)
295. ВА786514 Гончаренко О. М. Система органів місцевого управління на території рейхскомісаріату "Україна" та "військової зони". 1941-1944 рр. / Гончаренко О. М., Куницький М. П., Лисенко О. Є ; Нац. акад. наук України, Ін-т історії України НАН України. - Київ : Ін-т історії України НАН Укаїни, 2014. - 150 с. - (Серія "Україна. Друга світова війна". 1939-1945)
296. ВА786170 Гриценко О. Пам'ять місцевого виробництва. Трансформація символічного простору та історичної памяті в малих містах України : [дослідження] / Олександр Гриценко ; Укр. центр культур. дослідж. - Київ : КІС, 2014. - 350 с. : фот.
297. ВА786512 Гуржій О. І. Витоки формування ринку вільнонайманої праці в Україні / Олександр Гуржій. - Київ : Ін-т історії України НАН України, 2014. - 164, [1] с.
298. ВА786525 Донік О. М. З історії індустріального освоєння Донбасу (ХІХ - початок ХХ ст.) / Олександр Донік ; НАН України, Ін-т історії України. - Київ : Ін-т історії України НАНУ, 2014. - 59 с. - (Студії з регіональної історії: Степова Україна)
299. ВС58474 Здвиг українців Австралії(2 ; 1971 ; Мельборн).Другий здвиг українців Австралії : програма, матеріяли конвенцій і відбутих імпрез, інформації, Мельборн 9-11 квітня 1971 р. - Мельборн : Союз Українських Організацій Австралії (СУОА), 1971. - 95 с. : іл.
300. Д3364 Єрковці. Портрет поколінь : фотоальбом / [упоряд. М. М. Гич]. - Київ : Вид. Типографія від А до Я, 2010. - 431 с. : фот.
301. ВА786112 Желєзняк М. М. Валківщина у "божевільному" столітті / Микола Желєзняк. - Харків : Федорко, 2014. - 402 с. : фот.
302. ВА786283 За що усунули Шелеста? : документи. - [Б. м.] : Сучасність, 1973. - VII, 16 c. - (Суспільно-політична бібліотека ; ч. 13 (32). Документи. ч. 7)
303. ВА786572 Загородній А. Г. Пам'ятні монети, медалі та значки - історичні символи Львівської політехніки : каталог / А. Г. Загородній, В. М. Якубенко. - Львів : Вид-во Львів. політехніки, 2014. - 86, [1] с. : кольор. іл.
304. ВС58455 Иевлев М. М. Очерки античной палеоэкологии Нижнего Побужья и Нижнего Поднепровья : [монография] / Иевлев М. М. ; Нац. акад. наук Украины, Ин-т археологии. - Киев : Олег Філюк [вид.], 2014. - 276 с. : рис., табл.
305. В355456/1 Ковалевська, Ольга Олегівна Зображення крізь віки: іконографія козацької старшини XVII-XVIII ст. Ч. 1: Монографія. - 2014. - 313 с.
306. В355456/2 Ковалевська, Ольга Олегівна Зображення крізь віки: іконографія козацької старшини XVII-XVIII ст. Ч. 2: Додатки. - 2014. - 329 с. : іл., табл.
307. ВА786560 Костина-Кассанелли Н. Н. 200 таинственных и загадочных мест планеты / Н. Н. Костина-Кассанелли. - Харьков ; Белгород : Книжный Клуб "Клуб Семейного Досуга", 2015. - 477 с. : ил.
308. ВА786261 Люди-феномены : [уникальные судьбы и неизвестные факты]. - Киев : Пресс-Курьер Украины, 2014. - 159 с. : ил. - (Тайны XX века. Золотая серия ; спецвып. №3/С)
309. СО33304 Міста Давньої Русі : [зб. наук. пр. пам'яті А. В. Кузи] / Нац. акад. наук України, Ін-т археології ; [Бережинський В. Г. та ін. ; наук. ред. П. П. Толочко]. - Київ : Стародавній Світ, 2014. - 530 с. : рис., табл.
310. ВА786150 Монолатій І. Місто без властивостей. Коломийська фуґа Великої війни / Іван Монолатій. - Івано-Франківськ : Лілея-НВ : Галицько-Українська Накладня ім. Якова Оренштайна, 2014. - 223 с. : іл.
311. ВА786169 Неконвенциональная война. ГРУ и НКВД в тылу Вермахта / сост. А. Гогун. - Киев : К. І. С., 2014. - 597, [16] с. : фот.
312. ВА786232 Немирич Ю. С. Роздуми про війну з московитами / Юрій Немирич ; [пер. з латин. В. Д. Литвинова, Я. М. Стратій ; упоряд. і передм. В. Д. Литвинова]. - Київ : Академперіодика, 2014. - 57, [1] с. - (Латинська мова вічна = Lingua Latina aeterna)
313. ВА786585 Орлова Ю. 111 дней Майдана: записки киевлянки : timeline-роман / Юлия Орлова ; [фот. Ю. Орловой ; пер. англ. Сергея Ципко]. - Київ : Дуліби, 2014. - 143 с. : фот. кольор.
314. ВС58499 Паталєєв О. В. Старий Київ : зі спогадів Старого Грішника / О. В. Паталєєв ; [упоряд., вступ. ст., прим. та добір іл. Ольги Друг ; голов. ред. Світлана Головко]. - Київ : Либідь, 2013. - 430, [1] с. : фотоіл.
315. В352827/2 Переможці. Житомирська область. Т. 2: [Ємільчинський район. Житомирський район. Коростенський район. Коростишивський район] / [над. томом працювали: Р. В. Барало та ін.]. - 2011. - 665, [10] с. : фот.
316. ВА786517 Перша світова війна й Україна (до 100-річчя початку Великої війни) : тези доп. Всеукр. наук. конф. з міжнар. участю (Київ-Черкаси, 25-26 верес. 2014 р.) / НАН України, Ін-т історії України [та ін.] ; [редкол.: В. А. Смолій (відп. ред.) та ін.]. - Київ : Ін-т історії України, 2014. - 150 с.
317. СО33325 Роль краєзнавства у соціально-економічному і культурному розвитку регіону : матеріали III Міжнар. наук.-практ. конф., 10-12 жовт. 2012 р. / Упр. культури і туризму Вінниц. облдержадмін. [та ін.] ; [наук. ред. Куделя-Свйонтек В. В.]. - Вінниця : ВОУНБ ім. К. А. Тімірязєва, 2013. - 231 с.
318. СО33326 Середньовічні міста Полісся / [Башков О. О. та ін. ; редкол.: Толочко П. П. та ін.] ; НАН України, Ін-т археології. - Київ : [б. в.], 2013. - 252 с. : рис., табл. - (Археологія і давня історія України ; вип. 11)
319. ВА786519 Смолій В. Український політичний проект XVII ст.: становлення національного інституту влади / Валерій Смолій, Валерій Степанков ; НАН України, Ін-т історії України. - Київ : Ін-т історії України НАНУ, 2014. - 193 с.
320. ВА786315 Старовинні садиби Слобожанщини як історико-культурна спадщина : монографія / [Шудрик І. О. та ін.] ; Харків. держ. ун-т харчування та торгівлі. - Харків : ХДУХТ, 2013. - 74, [8] с. : іл.
321. В355461/1 Схід і Південь України: час, простір, соціум. Т. 1/ [Лариса Буряк та ін.]. - 2014. - 377 с.
322. АО272611 Тагліна Ю. С. Михайло Грушевський / Ю. С. Тагліна. - Київ : Укрвидавполіграфія, 2014. - 127 с.
323. ВА786260 Тайны СССР : [взлет и падение красной империи]. - Киев : Пресс-Курьер Украина, 2014. - 159 с. : ил. - (Загадки истории. Золотая серия ; спецвып. №5/С)
324. ВС58477 Телячий Ю. В. Українська літературно-мистецька інтелігенція в національно-культурному відродженні (1917-1921 рр.) : монографія / Юрій Телячий. - Тернопіль : Терно-граф, 2014. - 599 с.
325. ВС58502 Українська держава другої половини ХVII-XVIII ст.: політика, суспільство, культура : [монографія] / НАН України, Ін-т історії України, НДІ козацтва ; [редкол.: В. Смолій (відп. ред.) та ін.]. - Київ : Ін-т історії України НАНУ, 2014. - 670 с. : іл.
326. ВА786487 Усенко П. Г. Маріуполь: грецьке забарвлення українського Надазов'я (кінець ХVIII - початок XX ст.) / Павло Усенко ; НАН України, ін-т історії України. - Київ : Ін-т історії України НАНУ, 2014. - 107 с. - (Студії з регіональної історії: Степова Україна)
327. В355451/2 Час обрав нас. Кн. 2/ [ред.-упоряд. О. Г. Самойлович]. - 2014. - 296 с. : фот.
328. ВА786530 Черкас Б. Синьоводська битва 1362 року : іст. нарис / Борис Черкас. - Київ : [б. в.], 2012. - 111, [12] с. : іл.
329. Р127088 Чобіт Д. В. Кривава п'ятниця Одеси : корот. іл. нарис / Дмитро Чобіт. - Броди : Просвіта, 2014. - 48, [16] с. : фот.
330. ВА786306 Чобіт Д. В. Стиборівка: готи та їх нащадки. До питання про населення Волино-Подільського пограниччя II - V ст. н. е. / Дмитро Чобіт. - Броди : Просвіта, 2013. - 350 с.
331. В346785/9 Чорновіл, Вячеслав Максимович Твори. Т. 9: Статті, виступи, інтерв'ю (січень 1996 - грудень 1997) / [упоряд. та комент. В. Чорновіл ; редкол.: Лесь Танюк (голова) та ін.]. - 2014. - 1003 с. : іл.
332. ВА786531 Чухліб Т. В. Донеччина та Луганщина - козацькі землі України (ХVI-XVIII ст.) / Тарас Чухліб ; НАН України, Ін-т історії України. - Київ : Ін-т історії України НАНУ, 2014. - 104 с. + 1 карта. - (Студії з регіональної історії: Степова Україна)
333. ІВ219686 Moroz V. Among the snows : protest writings from Ukraine / Valentyn Moroz ; transl. and ed. by W. Mykula, B. A., B. Litt. - London : Ukrainian information service, 1971. - 65 p.


Каталог: Librarydocument -> vernadka
vernadka -> Національна бібліотека україни імені В. І. Вернадського центр науково-бібліографічної інформації Відділ технологій дистанційного обслуговування
vernadka -> Національна бібліотека україни імені В. І. Вернадського центр науково-бібліографічної інформації Відділ технологій дистанційного обслуговування
vernadka -> Національна бібліотека україни імені В. І. Вернадського центр бібліотечних електронних ресурсів І технологій Відділ технологій дистанційного обслуговування
vernadka -> Національна бібліотека україни імені В. І. Вернадського центр науково-бібліографічної інформації Відділ технологій дистанційного обслуговування
vernadka -> Національна бібліотека україни імені В. І. Вернадського центр бібліотечних електронних ресурсів І технологій Відділ технологій дистанційного обслуговування
vernadka -> Національна бібліотека україни імені В. І. Вернадського центр бібліотечних електронних ресурсів І технологій Відділ технологій дистанційного обслуговування
vernadka -> Національна бібліотека україни імені В. І. Вернадського центр бібліотечних електронних ресурсів І технологій Відділ технологій дистанційного обслуговування
vernadka -> Національна бібліотека україни імені В. І. Вернадського центр бібліотечних електронних ресурсів І технологій Відділ технологій дистанційного обслуговування
vernadka -> Національна бібліотека україни імені В. І. Вернадського центр бібліотечних електронних ресурсів І технологій Відділ технологій дистанційного обслуговування
vernadka -> Національна бібліотека україни імені В. І. Вернадського центр бібліотечних електронних ресурсів І технологій Відділ технологій дистанційного обслуговування


Поділіться з Вашими друзьями:
1   2   3   4   5   6   7   8


База даних захищена авторським правом ©res.in.ua 2019
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка