Національна бібліотека україни імені В. І. Вернадського центр науково-бібліографічної інформації Відділ технологій дистанційного обслуговуванняСкачати 360.99 Kb.
Дата конвертації15.12.2016
Розмір360.99 Kb.
НАЦІОНАЛЬНА БІБЛІОТЕКА УКРАЇНИ імені В. І. ВЕРНАДСЬКОГО

Центр науково-бібліографічної інформації

Відділ технологій дистанційного обслуговування

03039 Київ-39, проспект 40-річчя Жовтня, 3; E-mail: service@nbuv.gov.ua;

Internet: http//www.nbuv.gov.ua, т. 524-11-19

Представляємо Вашій увазі інформацію про книжкові видання з виставки нових надходжень НБУВ. З експозицією можна ознайомитися в читальному залі виставки нових надходжень з 20.07.2015 до 26.07.2015 (третій поверх головного корпусу, кімната 308).

Усі видання представлені у відкритому доступі.
Загальнонаукове та міждисциплінарне знання

На жаль, нових надходжень немаєХімічні науки

На жаль, нових надходжень немає


Природничі науки в цілому
1. ВА791800 Волошина Н.О. Інноваційні методи екологічного контролю : навч. посіб. / Н. О. Волошина, О. М. Лазебна, В. П. Покась ; Нац. пед. ун-т ім. М. П. Драгоманова. - Київ : Вид-во НПУ ім. М. П. Драгоманова, 2014. - 176 с. : рис., табл.
2. ВА792035 "Всеукраїнські наукові читання пам'яті Сергія Таращука", всеукраїнська науково-практична конференція з міжнародною участю(4 ; 2015 ; Миколаїв).Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції з міжнародною участю "IV Всеукраїнські наукові читання пам'яті Сергія Таращука", 23-24 квітня 2015 року : до 60-річчя від дня народж. / Чорномор. держ. ун-т ім. Петра Могили [та ін.] ; [редкол.: Клименко Л. П. та ін.]. - Миколаїв : Швець В. Д., 2015. - 271 с. : рис., табл.
3. Р128280 Моргун Ф. Т. Доля Прометея з України : [про В. І. Вернадського] / Федір Моргун. - Полтава : Полтавський літератор, 2003. - 35 с.


Фізико-математичні науки
4. ВА791940 Амброзяк О. В. Евристичне навчання математики: геометричні поняття : метод. посіб. для вчителів / О. В. Амброзяк. - Кривий Ріг : Чернявський Д. О. [вид.], 2014. - 423 с. : рис., табл.
5. СО33669 Богатирьов О. І. Тестові комплексні контрольні роботи з фізики атома : навч.-метод. посіб. для викладачів фіз. спец. ВНЗ освіти / О. І. Богатирьов ; Черкас. нац. ун-т ім. Богдана Хмельницького. - Черкаси : ЧНУ ім. Богдана Хмельницького, 2015. - 84 с.
6. С11498/1 Борисенко, Розалия Павловна Математика. Ч. 1. - 2014. - 225 с. : рис.
7. ВА792015 Загадка параллельных миров. Скрытая реальность рядом / [сост. Сергей Реутов]. - Харьков ; Белгород : Книжный Клуб "Клуб Семейного Досуга", 2015. - 397 с. - (Мифы. Тайны. Загадки)
8. ВА791907 Іващенко Я. І. Об'єми геометричних тіл. Конспекти уроків : метод. посіб. / Я. І. Іващенко ; за ред. З. О. Сердюк. - Черкаси : Чабаненко Ю. А. [вид.], 2014. - 71 с. : рис.
9. ВА791838 Каширина Н. И. Математическое моделирование автолокализованных состояний в конденсированных средах : [монография] / Н. И. Каширина, В. Д. Лахно. - Москва : ФИЗМАТЛИТ, 2013. - 290 с. : рис., табл.
10. В352518/4 Практикум з розв'язання навчальних фізичних задач. Ч. 4: Оптика. Квантова фізика : [навч. посіб.] / Барановський В. М. [та ін.]. - 2014. - 201 с. : рис.
11. ВА791866 Третяк О. В. Фізика низьковимірних систем : навч. посіб. / О. В. Третяк, В. З. Лозовський ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. - Київ : Київський університет, 2013. - 372 с. : рис.
12. ВА791871 Яшанов С.М. Методична допомога до віртуальних лабораторних робіт з МЕБІТ : навч.-метод. посіб. / С. М. Яшанов, О. Д. Трегуб ; Нац. пед. ун-т ім. М. П. Драгоманова. - Київ : Вид-во НПУ ім. М. П. Драгоманова, 2014. - 68 с.


Науки про Землю
13. ВА791898 Викладання дидактики географії : [навч. посіб.] / В. М. Самойленко [та ін.]. - Київ : Прінт Сервіс, 2016. - 239 с. : іл.
14. ВА791906 Коржнев М.Н. Геологическая династия Коржневых : семейн. хроники от нач. XX в. до наших дней / М. Н. Коржнев, В. Н. Коржнев. - Киев : Ника-Центр, 2014. - 96 с. : фот.
15. СО33667 Оцінка вразливості до зміни клімату: Україна / [Ольга Шевченко та ін.]. - Київ : [б. в.], 2014. - 61 с. : рис., табл.
16. ВА791977 Попов Ю.И. Формирование водных масс и циркуляция вод Восточного Средиземноморья / Ю. И. Попов, И. Ф. Гертман ; Гидрометеорол. центр Черного и Азовского морей. - Одесса : Букаєв Вадим Вікторович [вид.], 2014. - 148 с. : рис.
17. ВА791890 Шешнёв А. С. Антропогенные отложения и формы рельефа городских территорий: формирование, развитие, геоэкологическая роль (на примере Саратова) : [монография] / А. С. Шешнёв ; под ред. А. В. Иванова ; Саратов. гос. техн. ун-т. - Саратов : Сарат. гос. техн. ун-т, 2012. - 284, [2] с. : рис., табл.


Біологічні науки
18. ВА791986 Біоорганічна хімія : навч. посіб. для студентів ВНЗ / [Лендєл В. Г. та ін.] ; Держ. ВНЗ "Ужгород. нац. ун-т". - Ужгород : Патент, 2014. - 359 с. : рис., табл.
19. ВС59178 Кассан А. Атлас анатомії / Адольфо Кассан ; [пер. з ісп. Ірини Севастьянової, Романа Трифонова]. - Харків : Книжковий Клуб "Клуб Сімейного Дозвілля", 2015. - 191 с. : кольор. іл.
20. ВА792036 Природа Волині й Поділля: дослідження та охорона : матеріали Першої міжнар. наук.-практ. конф. (Броди, 3-5 черв. 2015 р.) / Нац. природ. парк "Північне Поділля" [та ін.]. - Львів : Ліга-Прес, 2015. - 124 с. : іл., табл.


Енергетика. Радіоелектроніка
21. ВА791787 "Математичне та імітаційне моделювання систем. МОДС 2013", міжнародна науково-практична конференція(2013 ; Чернігів).Восьма міжнародна науково-практична конференція 24-28 червня 2013 р."Математичне та імітаційне моделювання систем. МОДС 2013" : тези доп. / НАН України [та ін.]. - Чернігів : Черніг. держ. технол. ун-т, 2013. - 471 с. : рис., табл.
22. ВА791978 Збірник конкурсних завдань Всеукраїнської студентської олімпіади за напрямом "Електромеханіка" : навч. посіб. / [уклад.]: Ю. В. Ромашихін [та ін.] ; [за заг. ред. О. П. Чорного]. - Кременчук : Щербатих О. В., 2015. - 161 с. : рис., табл.
23. СО33668 Інтелектуальний аналіз даних: лабораторний практикум : навч. посіб. / Чернів. нац. ун-т ім. Юрія Федьковича ; уклад.: Вінничук О. Ю., Вінничук І. С. - Чернівці : Рута, 2014. - 79 с. : рис.
24. В355720/1 Акуленко І.А. Основи криптології. Ч. 1: Симетричні криптосистеми / [І. А. Акуленко, Н. О. Красношлик, Ю. Ю. Лещенко]. - 2015. - 110 с. : рис., табл.
25. ВА791839 Полещук Н. Н. AutoCAD 2009. Двумерное проектирование : [самоучитель] / Николай Полещук, Вильга Савельева. - СПб. : БХВ-Петербург, 2008. - VIII, 526 с. : рис.
26. ВА791966 Сінчук І.О. Відновлювані та альтернативні джерела енергії : навч. посіб. / І. О. Сінчук, С. М. Бойко, О. Є. Мельник ; під ред. д-ра техн. наук, проф. Сінчука О. М. ; Держ. ВНЗ "Криворіз. нац. ун-т", Кременчуц. нац. ун-т ім. Михайла Остроградського. - Кременчук : Щербатих О. В. [вид.] ; Кривий Ріг, 2015. - 269 с. : рис.
27. В355162/2 Слабошевська, Тетяна Миколаївна Практикум з експлуатації інформаційної техніки. Ч. 2. - 2015. - 112 с. : рис.
28. ВА791813 Створення системи професійної підготовки та підвищення кваліфікації викладачів у галузі енерго- та ресурсозбереження на виробництві, у комунальному господарстві, у сфері послуг та побуту : монографія / Г. І. Канюк [та ін.]. - Харків : Друкарня Мадрид, 2015. - 189 с. : рис., табл.
29. ВА791995 Удовик И. М. Информационная технология обработки слабоконтрастных изображений на основе метода цифровой интерферометрии : монография / И. М. Удовик, Л. Г. Ахметшина ; Гос. вуз "Нац. горный ун-т". - Днепропетровск : НГУ, 2015. - 110 с. : рис.


Хімічна технологія. Хімічні та харчові виробництва
30. ВС59181 Восточные сладости. Козинаки, грильяж, нуга, шербет, халва, пахлава, лукум / [сост. Лаврентьева Галина]. - Харьков ; Белгород : Книжный Клуб "Клуб Семейного Досуга", 2015. - 93, [2] с. : цв. ил. - (Сладости своими руками)
31. ВС59199 Домашнее мороженое и другие освежающие десерты из молока, сливок, шоколада, ягод, фруктов, орехов / [пер. с нем. Марии Гребенюк]. - Харьков ; Белгород : Книжный Клуб "Клуб Семейного Досуга", 2015. - 96 с. : цв. ил. - (Вкусно - объедение!)
32. ВС59194 Запекаем в духовке, рукаве, мультиварке, на гриле : 250 рецептов для мяса, рыбы, овощей / [сост.] Оксана Рябинина. - Харьков ; Белгород : Книжный Клуб "Клуб Семейного Досуга", 2015. - 126, [1] с. : цв. ил.
33. ВС59159 Рафеенко В. В. Мультиварка и микроволновая печь / [Рафеенко В. В.]. - Киев : КРИСТАЛЛ БУК, 2015. - 63 с. : цв. ил.
34. ВА792021 Семенова С.В. Готовим в мультиварке. Ароматный хлеб : пшенич. и ржаной, сладкий и закусоч., аромат. фокачча и чиабатта, румян. булочки и караваи, вкуснейшие лепешки и лаваши / С. В. Семенова. - Харьков ; Белгород : Книжный Клуб "Клуб Семейного Досуга", 2015. - 95 с. : цв. ил. - (Все будет очень вкусно!)
35. ВА792020 Семенова С.В. Готовим в мультиварке. Праздничные блюда : пикант. салаты и закуски, сочные отбивные и стейки, аппетит. шницели и кебабы, ориг. пироги и рулеты, воздуш. кексы и пирожные / С. В. Семенова. - Харьков ; Белгород : Книжный Клуб "Клуб Семейного Досуга", 2015. - 95 с. : цв. ил. - (Все будет очень вкусно!)
36. ВА791824 Шепелев А. Ф. Товароведение и экспертиза плодоовощных товаров : учеб. пособие для студентов вузов, обучающихся по экон. специальностям / А. Ф. Шепелев, О. И. Кожухова. - Ростов н/Д. : МарТ, 2001. - 62, [1] с.


Соціологія. Демографія
37. ВА791863 Безрукова О. А. Відповідальність в сучасному світі: соціологічні інтерпретації та емпіричні студії : монографія / Ольга Безрукова. - Запоріжжя : Вид-во комун. закл. "Хортицький нац. навч.-реабілітац. багатопрофіл. центр" Запоріз. облради, 2015. - 307 с.
38. ВС59193 Будна Н. О. Я у світі. Конспекти уроків. 3 клас : до підруч. Н. М. Бібік / Н. О. Будна. - Тернопіль : Навчальна книга - Богдан, 2015. - 127, [1] с. : іл. - (За новою програмою. Я у світі. 3 [клас]) (Бібліотека вчителя)
39. ВА791840 Мыслящая Россия. Картография современных интеллектуальных направлений : [сборник] / [Вишневский А. Г. и др.] ; под ред. Виталия Куренного. - Москва : Наследие Евразии, 2006. - 386 с.


Історія. Історичні науки
40. В351575/6 Алексеев И. Е. На страже Империи. Вып. 6: Статьи и документы по истории черносотенства, русского и татарского консерватизма, трезвенничества и белого движения. - 2015. - 311 с. : ил.
41. ВА791841 Батуринский архив и другие документы по истории Украинского гетманства 1690-1709 гг. / Рос. акад. наук, С.-петерб. ин-т истории, С.-петреб. гос. ун-т, Центр по изучению истории Украины ; [рук. проекта и сост. Т. Г. Таирова-Яковлева ; отв. ред. Т. А. Базарова]. - СПб. : Дмитрий Буланин, 2014. - 474, [9] с. : ил.
42. ВА791903 Буарке ді Оланда С. Коріння Бразилії / Сержіу Буарке ді Оланда ; пер. з португ. Оксани Вронської. - Львів : Вид-во Анетти Антоненко ; Київ : Ніка-Центр, 2015. - 239 с.
43. ВА791887 Веллард Дж. Вавилон. Расцвет и гибель города Чудес / Дж. Веллард ; [пер. с англ. О. И. Перфильева]. - М. : Центрполиграф, 2004. - 267, [8] с. : ил. - (Загадки древних цивилизаций)
44. СО33666 Волошенко І. І. Нариси з історії поселень Монастирищенського району Черкаської області / Іван Волошенко. - Ужгород : Бреза А. Е., 2014. - 466, [1] с. : іл.
45. ВА791834 Гордон П. Дневник, 1690-1695 / Патрик Гордон ; пер. с англ., ст. и примеч. Д. Г. Федосова ; Рос. акад. наук, Ин-т всеобщ. истории, Федер. арх. агентство, Рос. гос. воен.-ист. арх. - Москва : Наука, 2014. - 618, [9] с. : ил. - (Памятники исторической мысли)
46. ВА791793 Журба М.А. Військово-оборонні громадські об'єднання в Україні (20-ті - 30-ті роки XX ст.) : монографія / М. А. Журба, А. С. Яшанов ; Нац. пед. ун-т ім. М. П. Драгоманова. - Київ : Вид-во НПУ ім. М. П. Драгоманова, 2014. - 281 с.
47. Р128281 Історичні проекти Президента України Віктора Ющенка / [фот.: Микола Лазаренко і Михайло Марків]. - [Київ] : [б. в.], 2008. - 6 с. : фото. кольор.
48. ВА791876 Карнацевич В. Л. Битва під Конотопом / В. Карнацевич. - Харків : Фоліо, 2015. - 61, [2] с. - (Патріотична бібліотека)
49. ВА791888 Ковалев М. В. Русские историки-эмигранты в Праге (1920-1940 гг.) : [монография] / М. В. Ковалев ; под ред. проф. И. Р. Плеве ; Сарат. гос. техн. ун-т. - Саратов : Сарат. гос. техн. ун-т, 2012. - 405, [1] с.
50. ВА791875 Коляда І.А. Отаман Іван Сірко / І. Коляда, Є. Биба. - Харків : Фоліо, 2015. - 62, [2] с. - (Патріотична бібліотека)
51. ВА791880 Кристиан Ж. В стране фараонов / Кристиан Жак ; [пер. с фр. И. Б. Головановой]. - Москва : Гелеос, 2007. - 284, [1] с. : рис.
52. ВА791961 Лазаренко І. С. Історія Меджибожа в матеріалах та особистостях : [збірник] / Іван Степанович Лазаренко ; [упоряд., вступ. ст. і прим. А. М. Трембіцький]. - Хмельницький : ІРД, 2015. - 84 с. : фот.
53. ВА791963 Марущак Олександр: наукова спадщина : [збірник] / [упоряд. і передм. А. М. Трембіцький]. - Хмельницький : ІРД, 2015. - 113 с. : фот.
54. ВА791962 Ми пам'ятаємо... 1932-1934! Спогади про Голодомор... / [упоряд., передм. В. В. Пономар, А. М. Трембіцький]. - Хмельницький : ІРД, 2015. - 74 с. : іл.
55. ВА792011 Петровський Я. Моє право і обов'язок як громадянина : кн. спогадів / Ярослав Петровський ; в авт. ред. В. Петровського та С. Петровської. - Київ : КИТ, 2015. - 383 с. : фот.
56. ВС59200 "Расмір: Східна нумізматика", міжнародна наукова конференція(2 ; 2012 ; Одеса).Расмір: Східна нумізматика. II Міжнародна наукова конференція : зб. наук. пр. конф. / Одес. нац. ун-т ім. І. І. Мечникова, Oriental numismatic society ; [відп. ред. О. О. Казаров]. - Київ : Альфа Реклама, 2015. - 227 с. : іл., табл.
57. ВА791874 Стрельський Г. В. П. П. Чубинський в українській та світовій історіографії і мемуарних джерелах : до 175-річчя від дня народж. титана укр. науки і культури / Г. В. Стрельський ; Нац. пед. ун-т ім. М. П. Драгоманова, Ін-т іст. освіти, Каф. етнології та краєзнавства. - Київ : Вид-во НПУ ім. М. П. Драгоманова, 2014. - 60 с. : іл.
58. ВА791916 Стриєк Т. Невловні категорії. Нариси про гуманітаристику, історію і політику в сучасних Україні, Польщі та Росії / Томаш Стриєк ; [авториз. пер. з пол.: А. Павлишин та ін. ; наук. ред. В. Склокін]. - Київ : Ніка-Центр, 2015. - 319 с. - (Ідеї та Історії ; вип. 12)
59. ВС59173 Україна між самовизначенням та окупацією: 1917 - 1922 роки / Вольфрам Дорнік [та ін.] ; [упоряд. В. Дорнік ; наук. ред. Р. Пиріг ; пер. з нім. В. Кам'янець] ; Ін-т історії України НАН України. - Київ : Ніка-Центр, 2015. - 510 с.
60. ВА791889 Федосов Д. Рожденная в битвах. Шотландия до конца XIV века / Дмитрий Федосов ; Рос. акад. наук, Ин-т всеобщей истории. - СПб. : Евразия ; М. : Клио, 2014. - 350, [33] с. : цв. ил.


Економіка. Економічні науки
61. ВА791861 Актуальні проблеми економіки та менеджменту: теоретичні і практичні аспекти : тези доп. IV Міжнар. наук.-практ. конф., 21-23 трав. 2015 р. / Хмельниц. нац. ун-т [та ін.] ; [редкол.: Тюріна Н. М. та ін.]. - Хмельницький : ХНУ, 2015. - 90 с. : рис., табл.
62. ВА791915 Андрощук Г.О. Національні інноваційні системи: еволюція, детермінанти результативності : монографія / Г. О. Андрощук, С. А. Давимука Л. І. Федулова. - Київ : Парламентське видавництво, 2015. - 510 с. : рис., табл.
63. ВА791993 Антонюк Д. А. Розвиток інституціональної інфраструктури підприємництва регіону в процесі європейської інтеграції : [монографія] / Д. А. Антонюк ; ДУ "Ін-т регіон. дослідж. ім. М. І. Долішнього НАН України", Запоріз. ін-т економіки і інформ. технологій. - Львів : ДУ "ІРД ім. М. І. Долішнього НАН України" ; Запоріжжя : ЗІЕІТ, 2015. - 340 с. : рис., табл. - (Серія "Проблеми регіонального розвитку")
64. ВА792026 Башнянин Г. І. Державне регулювання макроекономічних процесів на основі грошово-кредитного механізму / Г. І. Башнянин, О. Ю. Носов, І. Є. Труш. - Львів : Ліга-Прес, 2015. - 222 с. : рис., табл.
65. ВА791886 Богомолов О. Т. Размышления о насущном / Олег Богомолов. - М. : Экономика, 2003. - 237, [1] с.
66. ВА792017 Гринчуцький В.І. Формування виробничої програми підприємства: маркетинговий аспект : монографія / В. І. Гринчуцький, Т. І. Сабецька ; Терноп. нац. екон. ун-т. - Тернопіль : Крок, 2014. - 226 с. : рис., табл.
67. ВА791891 Деревицкий А. А. Школа продаж / А. А. Деревицкий. - СПб. [и др.] : Питер, 2008. - 269, [1] с. - (100% продажи)
68. ВА791790 Дибкова Л. М. Система оцінювання результатів навчальної діяльності студентів економічних спеціальностей : монографія / Л. М. Дибкова ; Нац. пед. ун-т ім. М. П. Драгоманова. - Київ : Вид-во НПУ ім. М. П. Драгоманова, 2014. - 324 с. : рис., табл.
69. ВА791812 Дружиніна В. В. Мікроекономіка : навч. посіб. / В. В. Дружиніна, О. І. Чорноус. - Харків : Друкарня Мадрид, 2015. - 254 с. : рис., табл.
70. ВА791865 Економіка водокористування : навч. посіб. / В. І. Павлов [та ін.] ; Акад. екон. наук України, Ін-т регіон. дослідж. НАН України, Нац. ун-т вод. госп-ва та природокористування. - Рівне : НУВГП, 2014. - 247 с. : рис., табл.
71. ВА791943 Єфіменко Т. І. Внутрішньогосподарський контроль : навч. посіб. для студентів ВНЗ / Т. І. Єфіменко ; Укр. держ. акад. залізн. трансп. - Харків : УкрДАЗТ, 2014. - 314 с. : табл.
72. ВА791939 Єфіменко Т. І. Основи бухгалтерського обліку на підприємствах залізничного транспорту : навч. посіб. для студентів ВНЗ / Т. І. Єфіменко, Н. М. Корольова, О. П. Чебанова ; Укр. держ. акад. залізн. трансп. - Харків : УкрДАЗТ, 2014. - 308 с. : рис., табл.
73. ВА791944 Зоріна О. І. Основи маркетингу та менеджменту : навч. посіб. для студентів ВНЗ / О. І. Зоріна, А. О. Дергоусова, О. В. Сиволовська ; за ред. О. І. Зоріної ; Укр. держ. акад. залізн. трансп. - Харків : УкрДАЗТ, 2014. - 320 с. : рис., табл.
74. ВА791953 Ігнатенко О. П. Розвиток сфери благоустрою населених пунктів: теорія та практика державного регулювання : монографія / Ігнатенко Олександр Павлович ; Нац. акад. держ. упр. при Президентові України. - Київ : К.І.С., 2015. - 380, [1] с. : рис., табл.
75. ВА791967 Інноваційна модель сталого розвитку України : колектив. монографія / [Маслак О. І. та ін.] ; за заг. ред. О. І. Маслак ; Кременчуц. нац. ун-т ім. Михайла Остроградського, Каф. економіки. - Кременчук : Щербатих О. В., 2015. - 251 с. : рис., табл.
76. ВА791987 Коваль Л. М. Ринок землі в Україні: проблеми становлення та перспективи розвитку : [монографія] / Л. М. Коваль. - Львів : ЛІГА-ПРЕС, 2014. - 157 с. : рис., табл.
77. ВА791938 Кочубей Р. В. Предпринимательские структуры в изменяющейся среде: проблемы адаптации : монография / Р. В. Кочубей. - Сумы : Университетская книга, 2015. - 132 с. : рис., табл.
78. ВА792027 Кузьмін Є. С. Ефективність інвестицій підприємств молочної промисловості : монографія / Є. С. Кузьмін. - Київ : Нац. наук. центр "Ін-т аграр. економіки", 2015. - 252 с. : рис., табл.
79. ВА792032 Лисенко Г. П. М'ясопереробний комплекс України: сучасний стан та перспективи розвитку / Г. П. Лисенко, О. В. Коваленко ; Нац. акад. аграр. наук України, Ін-т продовол. ресурсів. - Київ : Нац. наук. центр "Ін-т аграр. економіки", 2015. - 63 с. : рис., табл.
80. ВА791991 Лысюк В. М. Конкурентоспособность рынка соковой продукции : монография / В. М. Лысюк, И. И. Надточий ; Нац. акад. наук Украины, Ин-т проблем рынка и экон.-экол. исслед. - Одесса : ИПРЭЭИ НАНУ, 2015. - 267 с. : рис., табл.
81. ВА791868 Ольховик О. І. Ціноутворення та кошторисна вартість будівництва : навч. посіб. для студентів ВНЗ, які навчаються за напрямом підгот. "Гідротехніка (водні ресурси)" / О. І. Ольховик, А. А. Білецький, С. В. Клімов ; Нац. ун-т вод. госп-ва та природокористування. - Рівне : НУВГП, 2014. - 271 с. : рис., табл.
82. В355721/1 Основы предпринимательства и международная предпринимательская деятельность. Ч. 1. - 2014. - 165 с.
83. ВА792031 Переорієнтація грошово-кредитної політики за умов трансформаційних змін в економіці України / Г. І. Башнянин [та ін.]. - Львів : Ліга-Прес, 2014. - 202 с. : рис., табл.
84. В355719/1 Применение МСФО. Т. 1. - 2010. - XXV, 1022 с. : табл.
85. В355719/2 Применение МСФО. Т. 2. - 2010. - VI, с. 1031-2073
86. В355719/3 Применение МСФО. Т. 3. - 2010. - VI, с. 2081-3301
87. ВА792034 Розвиток маркетингової діяльності в умовах економічної глобалізації : матеріали VII Міжнар. наук.-практ. конф. (м. Одеса, 23-24 квіт. 2015 р.) / Одес. держ. акад. буд-ва та архітектури, Каф. менеджменту та упр. проектами, Каф. маркетингу ; [редкол.: Ю. С. Крутій (голов. ред.) та ін.]. - Одеса : ОДАБА, 2015. - 137 с.
88. ВС59198 Слава С. Інноваційна практика в Україні та Білорусі: контекстне визначення потреб / Світлана Слава, Крістос Калантарідіс ; Наук. установа "Ін-т інновац. технологій і змісту освіти", ДВНЗ Ужгород. нац. ун-т. - Ужгород : Патент, 2014. - 191 с. : рис., табл.
89. ВА791973 Словник термінів з економіки праці та соціально-трудових відносин / [уклад.: О. В. Безпалько та ін.]. - Київ : Кафедра, 2015. - 119 с.
90. ВА791969 Тенденції розвитку підприємств в нових реаліях України : монографія / [Савенко І. І. та ін.] ; за ред. д-ра екон. наук, проф. І. І. Савенка, канд. екон. наук, доц. І. О. Седікової ; Одес. нац. акад. харч. технологій. - Одеса : Букаєв Вадим Вікторович [вид.], 2015. - 127 с. : рис., табл.
91. ВА792007 Ткачук В.А. Сталий розвиток сільських територій: загальнодержавний, регіональний та місцевий рівні : монографія / Ткачук Вадим Анатолійович ; Нац. ун-т біоресурсів і природокористування України, Навч.-наук. ін-т бізнесу. - Київ : Компринт, 2013. - 340 с. : рис., табл.
92. ВА791827 Туристические и сопутствующие услуги: основы и нормативное обеспечение : учеб. пособие / Джафаров Д. М. [и др.] ; [Azərbaycan turizm institutu]. - Баку : Чашиоглу, 2012. - 225 с. : рис., табл.
93. ВС59163 Управление устойчивым развитием в условиях переходной экономики : монография / ГВУЗ "Нац. горный ун-т" (Украина) ; Бранденбург. техн. ун-т Коттбус-Зенфтенберг (Германия) ; [А. Альбрехт и др. ; ред. кол.: М. Шмидт и др.]. - Днепропетровск : НГУ ; Коттбус : БТУ, 2015. - 429 с. : рис., табл. - (Университеты в поддержку устойчивого развития ; кн. 1)
94. ВА791788 Управління фінансово-економічною безпекою. Інформаційний пакет : інформ.-метод. матеріали щодо підгот. магістрів за кваліфікацією "Професіонал з управління фінансово-економічною безпекою". Галузь знань "Специфічні категорії" / Павлов В. І. [та ін.] ; Захід. наук. центр НАН України та МОН України, Ін-т регіон. дослідж. НАН України, Нац. ун-т вод. госп-ва та природокористування. - Рівне : НУВГП, 2014. - 220 с.
95. ВА791810 Філиппова С. В. Економічна безпека підприємств реального сектору економіки в умовах вартісно-орієнтованого управління : монографія / С. В. Філиппова, Л. О. Волощук, С. О. Черкасова ; [під заг. ред. С. В. Філиппової] ; Одес. нац. політехн. ун-т. - Одеса : Апрель : Бондаренко М. О., 2015. - 195 с. : рис., табл.
96. ВА791864 Швець В.Я. Гроші та кредит : навч. посіб. / В. Я. Швець, Н. Ф. Єфремова, О. І. Чічкань ; Дніпродзерж. держ. техн. ун-т (ДДТУ). - Дніпродзержинськ : ДДТУ, 2015. - 301 с. : рис.
97. ВА791968 Шинкаренко В.Г. Формування тарифів на послуги пасажирського автомобільного транспорту : монографія / В. Г. Шинкаренко, С. А. Легкий ; Харків. нац. автомоб.-дорож. ун-т. - Харків : Точка, 2015. - 185 с. : рис., табл.


Політика. Політичні науки
98. В345423/Т. 1 Донцов, Дмитро Твори. Т. 1: Геополітичні та ідеологічні праці / упоряд., передмова, комент. О. Баган. - Л. : [б.в.], 2001. - 488 с.
99. ВА791825 Ларионов И. К. Социальная теория. Общие основы и особенности России : учеб. пособие / И. К. Ларионов ; Моск. гос. соц. ун-т. - Москва : Дашков и К°, 2001. - 242, [1] с.
100. ВА791884 Маначинский А. Я. Операция "Скрепка" и националистическое движение как "пятая колонна" западных спецслужб / А. Я. Маначинский. - М. : [б. и.], 2014. - 79 с. : фот.
101. ВА792030 Недбай В. В. Світова політика сучасності : навч. посіб. для студентів ВНЗ, що навчаються за спец. "Міжнародні відносини" / В. В. Недбай ; Чорномор. держ. ун-т ім. Петра Могили. - Миколаїв : Швець В. Д., 2015. - 237 с.
102. ВА791894 Политология : учебник для студентов вузов, обучающихся по специальности "Политология" / Санкт-Петерб. гос. ун-т ; под ред. В. А. Ачкасова и В. А. Гуторова. - М. : Юрайт-Издат, 2005. - 691 с.
103. Р128283 Україна. Президент (2005-2010 ; В. А. Ющенко) Програма Президента України Віктора Ющенко "10 кроків назустріч людям", 2005-2009 роки. - [Київ] : [б. в.], 2009. - 23 с. : фото. кольор.
104. Р128286 Український жіночий конгрес(1934 ; Станиславів).Резолюції Українського жіночого конгресу, Станиславів, 23-27 червня 1934. - Львів : Союз українок у Львові, [193-?]. - 20 с.
105. Р128284 Ткачук А. Продовження "політичної реформи" чи руйнація політичної системи? / Анатолій Ткачук, Радник Президента України, нар. депутат України 1-го скликання ; Нарада Президента України з головами місц. держ. адмін. 19 верес. 2007 р. "Сильна і відповідальна місцева влада - міцна держава". - Київ : Секретаріат Президента України, 2007. - 23 с. : табл.
106. ВА791885 Шилов В.Н. Политическая конкуренция: российская специфика : монография / В. Н. Шилов. - Белгород : Белгород, 2015. - 97, [1] с. : табл.


Держава і право. Юридичні науки
107. ВА791835 Абдулаев М. И. Теория государства и права : учеб. для студентов вузов, обучающихся по специальности 021100 "Юриспруденция" / М. И. Абдулаев. - Москва : Экономика, 2006. - 622, [1] с. - (Высшее образование)
108. ВА792028 Актуальні проблеми гірничого права України : навч.-метод. посіб. / Нац. юрид. ун-т ім. Ярослава Мудрого ; [уклад. А. П. Гетьман]. - Харків : Право, 2015. - 222, [1] с.
109. ВА792009 Андрієнко М. В. Сфера пожежної безпеки в Україні: проблемні питання державного управління : монографія / М. В. Андрієнко. - Київ ; Черкаси : Чабаненко Ю. А. [вид.], 2015. - 288 с.
110. ВА791975 Андронова В. А. Юридичні факти у трудовому праві України : монографія / В. А. Андронова. - Одесса : Букаєв Вадим Вікторивич [вид.], 2014. - 197 с.
111. ВА791917 Вітчизняний та світовий досвід правового регулювання відносин у сфері інтелектуальної власності : зб. наук. пр. за матеріалами Всеукр. наук.-практ. Інтернет-конф. (7-8 квіт. 2015 р.) / Черкас. нац. ун-т ім. Богдана Хмельницького [та ін.] ; [редкол.: Черевко О. В. та ін.]. - Черкаси : ЧНУ ім. Б. Хмельницького, 2015. - 144 с.
112. ВА791873 Голубенко Т. О. Технології соціальної роботи з людьми похилого віку : навч. посіб. / Т. О. Голубенко ; Нац. пед. ун-т ім. М. П. Драгоманова, Ін-т соц. роботи та упр. - Київ : НПУ ім. М. П. Драгоманова, 2014. - 160 с.
113. ВА620860 Збірник матеріалів для спостереження за виборами народних депутатів України / Комітет виборців України. - К. : Факт, 2002. - 212 с.
114. ВА791984 Калганова О. А. Історія держави і права зарубіжних країн (у визначеннях і схемах) : навч. посіб. / О. А. Калганова, Т. М. Супрун ; Держ. податк. служба України, Нац. ун-т держ. податк. служби України. - Ірпінь : Вид-во Нац. ун-ту ДПС України, 2014. - 102 с. : схеми
115. Р128282 Калінін І. В. Концепція початкового етапу створення ефективної виборчої структури в Херсонській області / Калінін І. В. - Херсон : [б. в.], 2003. - 28 с.
116. ВА791985 Кимлик Н. В. Розслідування корупційних правопорушень у кримінальному процесі України : монографія / Н. В. Кимлик, Р. В. Кимлик, Н. А. Жерж ; Держ. податк. служба України, Нац. ун-т держ. податк. служби України. - Ірпінь : Вид-во Нац. ун-ту ДПС України, 2014. - 205 с.
117. ВА791983 Конституційна реформа в Україні: загальнонаціональний проект єднання : [зб. матеріалів наук.-практ. конф., 25 черв. 2014 р.] / [Копиленко О. Л. та ін.] ; Ін-т законодавства Верховної Ради України. - Київ : Ін-т законодавства Верховної Ради України, 2014. - 289 с.
118. ВА791910 Котвіцький І. О. Колективний договір в нових умовах господарювання : монографія / І. О. Котвіцький. - Київ : Ніка-Центр, 2015. - 311 с.
119. ВА791913 Литвин І. І. Судові та правоохоронні органи України : навч. посіб. / Литвин І. І., Окопник О. М. ; Кіровогр. ін-т держ. та муніцип. упр. Класич. приват. ун-ту. - Кіровоград : КІДМУ КПУ, 2015. - 295 с.
120. ВА791970 Микитенко В. В. Забезпечення прав і свобод людини у службово-бойовій діяльності сил охорони правопорядку : монографія / Микитенко В. В. ; Одес. держ. ун-т внутр. справ. - Одеса : Букаєв Вадим Вікторович [вид.], 2014. - 171 с.
121. ВА792024 Міжнародне енергетичне право і стійкий розвиток : навч.-метод. посіб. / Нац. юрид. ун-т ім. Ярослава Мудрого ; [уклад. О. Я. Трагнюк]. - Харків : Право, 2015. - 158 с.
122. В355723/2 Навчально-наочний посібник з питань вивчення нового законодавства на 2014 рік. Модуль 2: Компетентнісна модель управління персоналом на державній службі / [уклад. : Дікова-Фаворська О. М. та ін.]. - 2014. - 135 с.
123. В355723/3 Навчально-наочний посібник з питань вивчення нового законодавства на 2014 рік. Модуль 3: Запобігання і протидія корупції (нормативно-правові акти) / [уклад. : Ладиченко В. В. та ін.]. - 2014. - 148 с.
124. ВА620912 Науково-практичний коментар до Кримінального кодексу України. Загальна частина / П. П. Андрушко [та ін.] ; заг. ред. М. О. Потебенько, В. Г. Гончаренко ; Інститут Генеральної прокуратури України, Український інформаційно-правовий центр. - К. : Форум, 2001. - 393 с.
125. СО33665 Нічого для нас без нас : посіб. з інклюзив. прийняття рішень для держ. органів / British council ; [упоряд.: Азін В. О. та ін.]. - Київ : Ленвіт, 2015. - 102 с.
126. СО33662 Нотаріальний мінімум 2015 : нова ред. / [уклад. В. М. Марченко]. - Харків : Страйд : Лисяк Л. С., 2015. - 463 с. - (Серія "Юридичний радник")
127. ВА792025 Перспективи розвитку еколого-правового регулювання використання альтернативних джерел енергії : навч.-метод. посіб. / Нац. юрид. ун-т ім. Ярослава Мудрого ; [уклад. А. К. Соколова]. - Харків : Право, 2015. - 98, [1] с.
128. ВА791982 Петрашко С. Я. Боротьба з корупцією: міжнародний вимір та національна практика : монографія / Сергій Петрашко ; Ін-т законодавства Верховної Ради України. - Київ : Ін-т законодавства Верховної Ради України, 2014. - 231 с.
129. Р128285 Підсумки роботи робочої групи голів районних державних адміністрацій з удосконалення законодавства : (за результатами наради Президента України 27 берез. 2007 р.) / Нарада Президента України з головами місц. держ. адмін. 19 верес. 2007 р. "Сильна і відповідальна місцева влада - міцна держава". - Київ : Секретаріат Президента України, 2007. - 47 с. : табл.
130. ВА791918 Поняття та категорії юридичної науки : зб. наук. пр. : матеріали V міжнар. наук.-практ. конф. (Київ, 18 листоп. 2014 р.) / НАН України, Ін-т держави і права ім. В. М. Корецького, Рада молодих вчених ; [за заг. ред.: Н. М. Пархоменко, М. М. Шумила]. - Київ : Ніка-Центр, 2014. - 491 с.
131. ВС59177 Права людини в галузі охорони здоров'я - 2014 : доп. правозахис. орг. / Ін-т прав. дослідж. і стратегій ; [упоряд. і заг. ред. Роханський А. О.]. - Харків : Права людини, 2015. - 126, [1] с.
132. ВА792029 Україна. Закони Про банки і банківську діяльність. - Харків : Право, 2015. - 153, [1] с.
133. В353929/6 Проблеми законодавчого забезпечення пріоритетних сфер суспільних відносин. Т. 6: На основі аналізу законопроектів, включених до порядку денного другої та третьої сесій Верховної Ради України сьомого скликання / [О. Л. Копиленко та ін. ; заг. ред. В. О. Зайчука]. - 2014. - 683 с.
134. В353929/7 Проблеми законодавчого забезпечення пріоритетних сфер суспільних відносин. Т. 7: На основі аналізу законопроектів, включених до порядку денного четвертої та п'ятої сесій Верховної Ради України сьомого скликання / [О. Л. Копиленко та ін. ; заг. ред. В. О. Зайчука]. - 2014. - 941 с.
135. ВА791914 Проблеми застосування трудового та пенсійного законодавства : монографія / [Н. М. Хуторян та ін. ; наук. ред.: Н. М. Хуторян, М. М. Шумило] ; НАН України, Ін-т держави і права ім. В. М. Корецького. - Київ : Ніка-Центр, 2015. - 315 с.
136. ВА791972 Судова практика в справах про злочини в сфері службової діяльності та професійної діяльності, пов'язаної з наданням публічних послуг: окремі тенденції, проблеми та перспективи вдосконалення / [Задоя К. П. та ін. ; наук. ред. К. П. Задоя]. - Київ : Аграр Медіа Груп, 2014. - 135 с.
137. ВА791942 Тєлькінєна Т. Е. Модернізація правового статусу станів у Російській імперії в контексті відносин держава - суспільство (друга половина XIX - початок XX століття) : монографія / Т. Е. Тєлькінєна ; Дніпропетр. держ. ун-т внутр. справ. - Дніпропетровськ : Ліра, 2013. - 187, [16] с. : іл.
138. ВА791941 Ткачук А. Ф. Латвія: довга дорога реформи : робочі записки / Анатолій Ткачук. - Київ : Легальний статус : К. І. С., 2015. - 54 с. : рис., табл. - (Бібліотечка місцевого самоврядування)
139. ВА791900 Трегуб М. В. Формування просторової інформації для державного земельного кадастру : монографія / М. В. Трегуб ; ДВНЗ "Нац. гірн. ун-т". - Дніпропетровськ : НГУ, 2014. - 135 с. : рис., табл.
140. ВА791971 Трембіцький А.М. Прокурорський нагляд в Україні : навч.-метод. посіб. / Трембіцький А. М., Охман О. В. - Хмельницький : ІРД, 2015. - 223 с.
141. ВА792016 Чорнобиль І. Є. Організація діяльності державного службовця : навч. посіб. / І. Є. Чорнобиль ; Львів. регіон. ін-т держ. упр. Нац. акад. держ. упр. при Президентові України. - Львів : ЛРІДУ НАДУ, 2015. - 130 с. : рис., табл.
142. ВА791992 Шемшученко С. О. Захист іноземних інвестицій: міжнародно-правові стандарти : монографія / С. О. Шемшученко ; НДІ приват. права і підприємництва ім. Ф. Г. Бурчака Нац. акад. прав. наук України, Ін-т законодавства Верховної Ради України. - Київ : Юридична думка, 2014. - 211 с.


Культура. Наука. Освіта
143. В355722/2 Академия наук в решениях Политбюро ЦК РКП(б) - ВКП(б) - КПСС, 1922-1991. Т. 2: Академия наук в решениях ЦК КПСС: Бюро Президиума, Президиум, Секретариат ЦК КПСС, 1952-1958 / отв. сост.: В. Ю. Афиани, В. Д. Есаков. - 2010. - 1279 с.
144. ВА791869 Андрущенко В. П. Учитель, якого чекають (польові педагогічні нотатки) / Віктор Андрущенко ; Асоц. ректорів пед. ун-тів Європи, Нац. пед. ун-т ім. М. П. Драгоманова. - Київ : Вид-во НПУ ім. М. П. Драгоманова, 2015. - 131 с.
145. ВА791897 Архив Академии наук - достояние национальной и мировой науки и культуры : материалы междунар. науч. конф., Москва, 10-14 нояб. 2008 г. / Рос. акад. наук, Учреждение Рос. акад. наук Архив РАН ; [отв. ред. В. Ю. Афиани ; сост. И. Н. Ильина]. - М. : Техинпресс, 2009. - 763 с.
146. ВА791797 Архипов О. А. Легка атлетика у фізичному вихованні студентів : навч. посіб. для студентів ВНЗ / Архипов О. А., Питомець О. П. ; Нац. пед. ун-т ім. М. П. Драгоманова, Ін-т фіз. виховання та спорту, Каф. біол. основ фіз. виховання та спорт. дисциплін. - Київ : НПУ ім. М. П. Драгоманова, 2014. - 260 с. : рис., табл.
147. ВА791872 Березняк Є. С. Про підготовку вчителя : навч. посіб. / Є. С. Березняк ; [упоряд. Сусол О.] ; Нац. пед. ун-т ім. М. П. Драгоманова. - Київ : НПУ імені М. П. Драгоманова, 2014. - 223 с.
148. ВА791896 Библиографические чтения памяти Константина Илларионовича Шафрановского (1900-1973) : сб. тр. Междунар. науч. конф. (Санкт-Петербург, 17 окт. 2011 г.) / Рос. акад. наук, Б-ка Рос. акад. наук ; [редкол.: О. В. Скворцова (отв. ред.) и др.]. - СПб. : БАН, 2014. - 291 с.
149. ВА791837 Блонский П. П. Педология : кн. для преподавателей и студентов высш. пед. учеб. заведений / П. П. Блонский ; под ред. В. А. Сластенина. - Москва : ВЛАДОС, 2000. - 287 с. - (Педагогическое наследие)
150. ВС59196 Богайчук Р. В. Трудове навчання. Конспекти уроків. 3 клас : посіб. для вчителя : до підруч. І. М. Веремійчика, В. П. Тименка / Р. В. Богайчук. - Тернопіль : Навчальна книга - Богдан, 2015. - 119 с. : іл. - (За новою програмою. Трудове навчання. 3 [клас]) (Бібліотека вчителя)
151. ВА791796 Булда А.А. Організація профільного навчання у старшій школі Іспанії : навч.-метод. посіб. для студентів і вчителів / А. А. Булда, І. В. Кобилянська ; Нац. пед. ун-т ім. М. П. Драгоманова. - Київ : Вид-во НПУ ім. М. П. Драгоманова, 2014. - 235 с. : табл.
152. ВА791908 Вимоги до випускних (науково-дослідних) робіт студентів навчально-наукового інституту фізичної культури, спорту і здоров'я : [навч.-метод. рек.] / Безкопильний О. О. [та ін.] ; Черкас. нац. ун-т ім. Богдана Хмельницького. - Черкаси : ЧНУ ім. Богдана Хмельницького, 2015. - 71 с.
153. ВА791870 Інформаційно-технічні засоби навчання : навч.-метод. посіб. / [С. М. Яшанов та ін.] ; Нац. пед. ун-т ім. М. П. Драгоманова. - Київ : Вид-во НПУ імені М. П. Драгоманова, 2014. - 63 с.
154. ВА791893 Книга в России. К истории академической библиотеки : сб. науч. тр. / Б-ка Рос. акад. наук ; [редкол.: И. М. Беляева (отв. ред.), А. А. Романова (отв. сост.), Е. А. Савельева]. - СПб. : БАН, 2014. - 193, [1] с.
155. ВА791830 Леонов В. П. Библиотека Академии наук. Опыт биографии : [монография] / В. П. Леонов ; Рос. акад. наук, Б-ка Рос. акад. наук. - Москва : Наука, 2013. - 199, [16] с. : фото
156. С11228/12 Наука в Південному регіоні України. Важливі досягнення наукових установ Південного реніону України в галузі фундаментальних, прикладних досліджень та інноваційної діяльності. Вип. 12: 2013 / Одес. нац. акад. харч. технологій ; [під. заг. ред. Андронаті С. А., Єгорова Б. В.]. - 2014. - 277 с.
157. ВА791945 Нечитайло И. С. Изменение общества через изменение образования: иллюзия или реальность? : монография / И. С. Нечитайло ; Нар. укр. акад. - Харьков : Изд-во НУА, 2015. - 551 с.
158. ВА791954 Проблеми управління та удосконалення якості підготовки фахівців. Інтеграція освіти, науки та виробництва - запорука ефективності навчального процесу : тези наук.-метод. конф. каф. акад. (3-4 груд. 2014 р.) / Укр. держ. акад. залізн. трансп., Навч.-метод. центр ; [редкол.: Шумик Д. В. (відп. ред.) та ін.]. - Харків : УкрДАЗТ, 2014. - 166 с. : рис.
159. ВА791798 Романовська О. О. Вступ до інноватики вищої освіти : монографія / О. О. Романовська, Ю. Ю. Романовська, О. О. Романовський ; Нац. пед. ун-т ім. М. П. Драгоманова, Укр.-америк. гуманітар. ін-т "Вісконсин. Міжнар. Ун-т (США) в Україні". - Київ : Вид-во НПУ ім. М. П. Драгоманова, 2015. - 132 с. : рис.
160. ВА791862 "Соціально-гуманітарні вектори педагогіки вищої школи", міжнародна науково-практична конференція(6 ; 2015 ; Харків).Соціально-гуманітарні вектори педагогіки вищої школи. Шоста Міжнародна науково-практична конференція, 23-24 квітня 2015 року / Харків. нац. техн. ун-т сіл. госп-ва ім. П. Василенка [та ін.] ; [редкол.: Тіщенко Л. М. та ін.]. - Харків : Міськдрук : ХНТУСГ ім. П. Василенка, 2015. - 223 с.
161. СО33680 Тячів - 2015. З рідним містом крокую в майбутнє : [матеріали про випускників загальноосвіт. навч. закл. 2015 р. м. Тячів] / [упоряд. Решетар О. В. ; редкол.: Ковач І. І. (голова) та ін. ; світлини: Козуряк І. І. та ін.]. - Ужгород : Патент, 2015. - 140 с. : фот.
162. СО33678 Центральный музей Великой Отечественной войны 1941-1945 годов : путеводитель / [над путеводителем работали : Ю. А. Бахныкин и др. ; пер. М. А. Максимова ; спец. фотосъемка С. К. Смирнов]. - М. : Граница, 2005. - 95 с. : фот.
163. ВА791867 Чугаєвський В. Соціологія освіти : навч. посіб. / В. Г. Чугаєвський, Л. В. Черній ; Нац. пед. ун-т ім. М. П. Драгоманова, Ін-т соціології, психології та соц. комунікацій. - Київ : Вид-во НПУ ім. М. П. Драгоманова, 2014. - 265 с. : рис., табл.
164. ВА791936 Швед М. Основи інклюзивної освіти : підручник / Марія Швед ; Укр. катол. ун-т, Гуманітар. ф-т, Каф. заг. та соц. педагогіки. - Львів : Вид-во Укр. катол. ун-ту, 2015. - 358 с. : рис., табл.
165. ВА791976 Школа О. М. Теорія та методика викладання бадмінтону : навч.-метод. посіб. / О. М. Школа ; Департамент науки і освіти Харків. облдержадмін., Комун. закл. "Харків. гуманітар.-пед. акад." Харків. облради. - Харків : Бровін О. В., 2015. - 97 с. : рис.
166. ВС59172 Шрайберг Я. Л. Ежегодные доклады международной конференции "Крым" 2001 - 2010 : [сборник : 10 докл. в одной кн.] / Я. Л. Шрайберг. - М. : ГПНТБ России, 2010. - 359 с. : ил.
167. ВА791799 Яшанов С.М. Сучасні інформаційні технології в освіті : навч.-метод. посіб. / С. М. Яшанов, М. С. Яшанов ; Нац. пед. ун-т ім. М. П. Драгоманова. - Київ : Вид-во НПУ ім. М. П. Драгоманова, 2014. - 157 с. : рис.


Філологічні науки. Художня література
168. ВА791789 2014. Хроника года. Блоги. Колонки. Дневники / [Юрий Винничук и др.]. - Харьков : Фолио, 2015. - 431 с.
169. ВА791957 Баган О. Іван Франко: інтерпретації : зб. ст. / Олег Баган. - Дрогобич : Вид. від. Дрогоб. держ. пед. ун-ту ім. Івана Франка, 2015. - 182, [1] с.
170. АО272928 Богдан С. Той, Хто бачить мене / Світлана Богдан ; [іл. С. Атлантової]. - Київ : Електрокнига : Санченко, 2015. - 71, [2] с. : іл. - (Електрокнига)
171. ВА792018 Бриерли С. Долгая дорога домой : роман / Сару Бриерли ; [пер. с англ. Инны Паненко]. - Харьков ; Белгород : Книжный Клуб "Клуб Семейного Досуга", 2015. - 220, [2] с.
172. ВА791882 Бубнов М. И. Пути, дороженьки : автобиогр. повесть / М. И. Бубнов ; [ред.-сост. Н. Ю. Бубнов]. - Уральск : Жайыкброкер, 2013. - 203, [4] с. : фот. - (Серия "Замечательные люди")
173. АО272927 Бубнов Н.Ю. "Слово о полку Игореве" и поэзия скальдов / Н. Ю. Бубнов. - СПб. : Русская симфония : Б-ка Акад. наук, 2006. - 408, [1] с. - (Книжные памятники из фондов Библиотеки Академии наук ; вып. 8)
174. ВС59195 Будна Н. О. Розвиток зв'язного мовлення. Конспекти уроків. 3 клас : до підруч. М. Д. Захарійчук, А. І. Мовчун / Н. О. Будна, Л. Ф. Левчук. - Тернопіль : Навчальна книга - Богдан, 2015. - 71 с. : рис. - (За новою програмою. Українська мова. 3 [клас]) (Бібліотека вчителя)
175. ВА791904 Від ювілею до ювілею. Шевченкознавчі студії викладачів Черкаського національного університету імені Богдана Хмельницького (1964-2014 рр.) : анот. бібліогр. покажч. / Черкас. нац. ун-т ім. Богдана Хмельницького, Наук. б-ка ім. Михайла Максимовича ; [уклад. О. М. Абразумова ; наук. ред. Г. М. Голиш]. - Черкаси : ЧНУ ім. Б. Хмельницького, 2015. - 127 с.
176. ВА791802 Гаврилюк О. Р. Старослов'янська мова. Фонетика : навч.-метод. посіб. / О. Р. Гаврилюк, О. І. Леута ; Нац. пед. ун-т ім. М. П. Драгоманова, Ін-т укр. філології та літ. творчості ім. Андрія Малишка. - Київ : НПУ ім. М. П. Драгоманова, 2014. - 94 с.
177. ВС59197 Голинщак Ж. А. Русский язык. Конспекты уроков. 3 класс : пособие для учителя : к учеб. И. Н. Лапшиной, Н. Н. Зорьки / Ж. А. Голинщак. - Тернополь : Навчальна книга - Богдан, 2015. - 143 с. - (По новой программе. Русский язык. 3 [класс]) (Библиотека учителя)
178. В355225/2 Гудій, Світлана Олексіївна Десять кроків до успіху. Ч. 2. - 2014. - 138 с.
179. АО272926 Гюнтекін Р. Н. Млин : роман / Решат Нурі Гюнтекін ; [пер. Ю. В. Григоренко]. - Харків : Фоліо, 2015. - 190, [1] с. - (Карта світу. Туреччина)
180. СО33688 Дікал І. В. Німецька мова. Конспекти уроків. 3 клас : до підруч. Паршикової О. О., Мельничук Г. М., Савченко Л. П. : посіб. для вчителя / І. В. Дікал. - Тернопіль : Навчальна книга - Богдан, 2014. - 175 с. - (За новою програмою. Німецька мова. 3 [клас]) (Бібліотека вчителя)
181. ВА792037 Доленга-Мостович Т. Знахарь 2. Профессор Вильчур : роман / Тадеуш Доленга-Мостович ; [пер. с пол. М. Каменюка ; худож. А. Семякин]. - Харьков ; Белгород : Книжный Клуб "Клуб Семейного Досуга", 2015. - 413 с. : ил.
182. ВА791996 Дугин C. П. Deutsch : самоучитель нем. яз. : новая методика обучения / Станислав Дугин. - Сумы : Университетская книга ; Ростов н/Д. : Феникс, 2014. - 240 с. : табл. - (Серия "Без репетитора")
183. ВА791997 Дугин C. П. Le Français : самоучитель фр. яз. : новая методика обучения / Станислав Дугин. - Сумы : Университетская книга ; Ростов н/Д. : Феникс, 2013. - 223 с. : табл. - (Серия "Без репетитора")
184. ВА791912 Дюпюи М.-Б. Сиротка. Слезы счастья : роман / Мари-Бернадетт Дюпюи ; [пер. с фр. Владислава Ковалива]. - Харьков ; Белгород : Книжный Клуб "Клуб семейного досуга", 2015. - 606 с.
185. АО272916 Еко У. Номер нуль : роман / Умберто Еко ; [пер. з італ. Ю. В. Григоренко]. - Харків : Фоліо, 2015. - 190, [1] с. - (Карта світу. Італія)
186. ВА791964 З болю й любові : зб. віршів фастів. авт. / [Наталя Соловйова та ін.] ; Літоб'єднання "Рідне слово". - Фастів : Поліфаст, 2015. - 219 с.
187. ВА791809 Звягина О. П. Расскажу тебе : стихи и переводы / Ольга Звягина, Александр Михалюк. - Харьков : Типография Мадрид, 2015. - 159 с.
188. ВА791814 Колодкевич Г. В. Варіативність художнього мислення Василя Стуса : монографія / Галина Колодкевич ; Київ. міжнар. ун-т. - Київ : [б. в.], 2015. - 242 с.
189. ВА791909 Королюк Г. О. English publishing business and editing : [навч. посіб. : англ. мова для студентів ННІ укр. філології та соц. комунікацій, напрям підгот. - видавнича справа та ред.] / Г. О. Королюк, І. М. Куліш ; Черкас. нац. ун-т ім. Богдана Хмельницького. - Черкаси : ЧНУ ім. Б. Хмельницького, 2015. - 83 с.
190. ВА791794 Кравцова Ю. В. Метафорическое моделирование мира в художественном тексте: семантико-когнитивный анализ : монография / Ю. В. Кравцова ; Нац. пед. ун-т им. М. П. Драгоманова. - Киев : Изд-во НПУ им. М. П. Драгоманова, 2014. - 319 с.
191. ВА791960 Крутин А. Мелодии любви : сб. стихов / Александр Крутин. - Харьков : Типография Мадрид, 2015. - 127 с.
192. ВА791911 Куннас Т. Зло. Розкриття сутності зла у літературі та мистецтві / Тармо Куннас ; пер. з фін. Ірини Малевич та Юлії Стояновської ; [наук. ред. О. Юдін]. - Львів : Вид-во Анетти Антоненко ; Київ : Ніка-Центр, 2015. - 287, [24] с. : кольор. іл.
193. ВА791981 Лемко Й. І. Де сміх - мовчати гріх : зб. гуморист. фіґляр. стихÿв / Йосиф Лемко. - Ужгород : Патент, 2015. - 102 с. : іл.
194. ВА791952 Леонов Л. Вор : [роман] / Леонид Леонов. - Харьков ; Белгород : Книжный Клуб "Клуб Семейного Досуга", 2015. - 605, [1] с.
195. ВА791902 Липень Д. Теплая книга. Стихосвитера missis George / [Липень Д. (псевдоним missis George)]. - Киев : Альфа Реклама, 2015. - 103 с. : іл.
196. ВА791959 Мала літературна енциклопедія / Дрогоб. держ. пед. ун-т ім. Івана Франка, Каф. укр. літ. і теорії літ., Теоретико-методол. лаб. ; уклав Павло Богацький ; відп. ред. і упоряд. Олег Баган. - Дрогобич : Трек, 2013. - 260 с.
197. ВА792010 Милько А. Л. Через замочную скважину : 30 правдивых историй / Алена Милько. - Чернигов : Десна, 2015. - 137, [2] с. : ил.
198. АО272915 Москаленко В. А. Трезубер. Убийца нечисти : [роман] / Василий Москаленко. - Харьков : Фолио, 2015. - 444, [1] с.
199. ВА620732 Наукові основи методики літератури : Посібник для студ. вищих закладів освіти / Н. Й. Волошина [та ін.] ; ред. Н. Й. Волошина. - К. : Ленвіт, 2002. - 344 с.
200. АО272930 Норман Хвиля # Норман : зб. віршів / Норман Хвиля. - Київ : Марченко [вид.], 2015. - 71 с.
201. В355726/1 Олефіренко, Михайло Миколайович Твори. Т. 1: Пора цвітіння терну : епопея / [передм. К. Балабухи] [Кн. 1] : Стожари : роман. - 2015. - 323, [2] с.
202. В355726/2 Олефіренко, Михайло Миколайович Твори. Т. 2: Пора цвітіння терну : епопея / [передм. М. Жулинського] [Кн. 2] : Чорторий : роман. - 2015. - 212, [2] с.
203. В355726/3 Олефіренко, Михайло Миколайович Твори. Т. 3: Пора цвітіння терну : епопея / [передм. І. Михайлина] [Кн. 3] : Мертві не зраджують : роман. - 2015. - 467, [2] с.
204. В355726/4 Олефіренко, Михайло Миколайович Твори. Т. 4: Пора цвітіння терну : епопея / [передм. І. Михайлина] [Кн. 4] : Жорна : роман. - 2015. - 411, [2] с.
205. В355726/5 Олефіренко, Михайло Миколайович Твори. Т. 5: Пора цвітіння терну : епопея / [передм. І. Михайлина] [Кн. 5] : Розталь : роман. - 2015. - 435, [2] с.
206. В355726/6 Олефіренко, Михайло Миколайович Твори. Т. 6: Пора цвітіння терну : епопея / [передм. І. Михайлина] [Кн. 6] : Хуторяни : роман. - 2015. - 343, [2] с.
207. В355726/7 Олефіренко, Михайло Миколайович Твори. Т. 7: І аз воздам : роман. - 2015. - 534, [1] с.
208. В355726/8 Олефіренко, Михайло Миколайович Твори. Т. 8: Галілеї : роман. - 2015. - 461, [2] с.
209. В355726/9 Олефіренко, Михайло Миколайович Твори. Т. 9: Роман, повісті, оповідання. - 2015. - 429, [1] с.
210. ВА791877 Павличко Д. В. Поет шевченківського кореня : [про Андрія Малишка] / Дмитро Павличко. - Київ : Вид-во НПУ ім. М. П. Драгоманова, 2013. - 89, [7] с. : іл.
211. ВА791956 Пилипенко Л. И. Ракушечная дорожка : стихотворения / Леонид Пилипенко. - Харьков : Типография Мадрид, 2015. - 222, [1] с. : ил.
212. ВС59160 Профессиональный английский язык в судовождении : учеб. пособие / [О. И. Монастырская и др.] ; Одес. нац. мор. акад. - Одесса : Фенікс, 2014. - 196 с. : рис., табл.
213. ВА791879 Равалек В. Гимн шпане : роман / Венсан Равалек ; пер. с фр. Александры Финогеновой. - М. : Иностранка, 2004. - 527 с. - (В иллюминаторе Франция)
214. АО272929 Ройз С. А. Шепотуньки : стихи с сюрпризом для взрослых и ребёнков / Светлана Ройз ; ил. Александра Корешкова. - Киев : Ника-Центр, 2015. - 135 с. : ил.
215. ВА791883 Романенко В.Н. Предтечи. (Биографические уроки) : [очерки] / В. Н. Романенко, Г. В. Никитина. - СПб. : Норма, 2015. - 211 с.
216. ВА791905 Савченко І. С. Фонетика, орфоепія і графіка сучасної української мови : навч. посіб. для студентів напряму підгот. 6.020303 - Філологія (укр. мова і літ.) / Ірина Савченко ; Черкас. нац. ун-т ім. Богдана Хмельницького. - Черкаси : ЧНУ ім. Б. Хмельницького, 2015. - 187 с.
217. ВА791958 Самойленко Е. 33 шрама Мендельсона / Екатерина Самойленко. - Київ : Бізнесполіграф, 2015. - 125 с.
218. АО272925 Скрябін Кузьма Я, Паштєт і Армія / Кузьма Скрябін. - Харків : Фоліо, 2015. - 221 с. : фот. - (Графіті = Graffiti)
219. ВА791801 Теоретичні основи лінгвістичних дисциплін : навч.-метод. комплекс дисципліни (НМКД) : для студентів спец. 7.02030302 "Мова і література" (англ. та нім. мови, зарубіж. літ.; фр. / італ. / іспан. / нім. та англ. мови, зарубіж. літ. / Нац. пед. ун-т ім. М. П. Драгоманова, Ін-т інозем. філології, Каф. заг. мовознавства і германістики ; [уклад. Коваленко Н. М. ; відп. ред. Толчеєва Т. С.]. - Київ : Вид-во НПУ ім. М. П. Драгоманова, 2015. - 84 с. : іл.
220. ВА791881 Фещенко-Скворцова И. Блажен идущий : [стихи разных лет] / Ирина Фещенко-Скворцова. - Бенавенте ; Вологда : Вологодская типография, 2014. - 139 с.
221. ВА791878 Ханін С. Вплав : [зб. поезій] / Сємьон Ханін ; [пер. А. Позднякова, Л. Грицюк ; передмова К. Корчаґін]. - Львів : Позднякова А. Ю. [вид.] : artarea, 2015. - 79 с.
222. АО272914 Херсонский Б. Г. Кабы не радуга : [избранное и стихи последних лет] / Борис Херсонский. - Харьков : Фолио, 2015. - 415 с. - (Граффити = Graffiti)
223. ВА791994 Хланта І. В. Карпатський діамант : пісні / Іван Хланта ; Упр. культури Закарпат. облдержадмін., Закарпат. обл. орг.-метод. центр культури. - Ужгород : Патент, 2015. - 217 с. : фот., ноти
224. ВА791965 Чабан В. Крик / Василь Чабан. - Львів : Зорана, 2014. - 97, [1] с.
225. ВА791832 Шумилов В. М. Стихи в духе русского экзистенциализма : [сборник] / В. М. Шумилов. - М. ; СПб. : Нестор-История, 2015. - 185 с. - (Библиотека современной российской поэзии)
226. В355717/2 Business English. P. 2: Job Prospecting. Business Letter Writing. - 2014. - 106, [1] с.
227. С11384/2 Business marine and navigation English. Pt. 2/ [уклад.: Івасюк Н. О. та ін. ; за заг. ред. Івасюк Н. О.]. - 2014. - 283 p. : il.


Мистецтво. Мистецтвознавство
228. ВА791804 Братерська-Дронь М. Т. "Царство Духа і царство Кесаря" в дзеркалі кіноекрана / Марина Братерська-Дронь. - Київ : Вид-во НПУ ім. М. П. Драгоманова, 2015. - 91 с. : іл.
229. ВА791807 Волошин Л. В. Іванна Нижник-Винників.Творчість на еміграції. Німеччина, Франція. 1945-1993 роки : [монографія] / Любов Волошин ; Нац. музей у Львові ім. А. Шептицького. - Львів : Афіша, 2015. - 370 с. : кольор. іл.
230. ВА791791 Гаврілова Л.Г. Формування професійної компетентності майбутніх учителів музики засобами мультимедійних технологій : монографія / Людмила Гаврілова ; Нац. пед. ун-т ім. М. П. Драгоманова. - Київ : Вид-во НПУ ім. М. П. Драгоманова, 2014. - 403 с. : рис.
231. ВА791955 Кольорознавство. Академічний курс : навч.-метод. комплекс для студентів спец. 6.020207 "Дизайн" / Нац. акад. кер. кадрів культури і мистецтв ; [уклад.: С. В. Прищенко, Є. А. Антонович ; за наук. ред. проф. Є. А. Антоновича]. - Київ : НАКККіМ, 2011. - 88 с. - (Збірник навчально-методичних комплексів ; вип. 1)
232. ВА791974 Стоян С.П. Культурно-історичні метаморфози символізму в європейському образотворчому мистецтві : монографія / С. П. Стоян ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. - Київ : Міленіум, 2014. - 358 с.


Філософські науки. Психологія
233. ВА791792 Балута Г.А. Структури мови : [монографія] / Г. А. Балута ; Криворіз. нац. ун-т. - Кривий Ріг : Роман Козлов [вид.], 2015. - 299 с.
234. ВА791803 Бондар В. І. Критичне мислення в психології та педагогіці: сутність, розвиток, формування : посібник / В. І. Бондар ; Нац. пед. ун-т ім. М. П. Драгоманова, Ін-т педагогіки і психології. - Київ : Вид-во НПУ ім. М. П. Драгоманова, 2015. - 106 с.
235. ВА791823 Ильин В. В. Философия : экзаменац. ответы для студентов вузов / В. В. Ильин, А. С. Кармин, В. П. Огородников. - СПб. [и др.] : Питер, 2009. - 254, [1] с. - (Завтра экзамен)
236. ВА792022 Котовська О. П. Психологія та педагогіка: євроінтеграційний контекст : навч. посіб. / О. П. Котовська ; Львів. регіон. ін-т держ. упр. Нац. акад. держ. упр. при Президентові України. - Львів : ЛРІДУ НАДУ, 2015. - 197 с. : рис., табл.
237. СО33663 Малахов В. А. Етика : курс лекцій / Віктор Малахов. - Острог : Вид-во Нац. ун-ту "Острозька академія", 2014. - 213 с.
238. ВА791828 Орлов Е. В. Аристотель о началах человеческого разумения : монография / Е. В. Орлов ; отв. ред. д-р филос. наук В. П. Горан ; Рос. акад. наук, Сиб. отд-ние, Ин-т философии и права. - Новосибирск : Изд-во СО РАН, 2013. - 302 с.
239. ВА791989 Роль особистості у формуванні соціальних відносин у сучасному суспільстві : зб. наук. пр. / [Можаровський В. А. та ін.] ; за заг. ред. д-ра філос. наук, проф. Н. В. Ківенко ; Держ. податк. служба України, Нац. ун-т держ. податк. служби України, Каф. психології та соціології. - Ірпінь : Вид-во Нац. ун-ту ДПС України, 2014. - 286 с.
240. ВА791937 Шамрай В. В. Модерне суспільство: від ліберальної і тоталітарної утопій до мережної соціальності : [монографія] / В. В. Шамрай ; НАН України, Ін-т філософії ім. Г. С. Сковороди. - Київ : НАН України, 2015. - 305 с.
241. ВА791795 Шамша І.В. Небуттєва природа часу : монографія / І. В. Шамша ; Нац. пед. ун-т ім. М. П. Драгоманова. - Київ : Вид-во НПУ ім. М. П. Драгоманова, 2015. - 253 с.
Каталог: Librarydocument -> vernadka
vernadka -> Національна бібліотека україни імені В. І. Вернадського центр науково-бібліографічної інформації Відділ технологій дистанційного обслуговування
vernadka -> Національна бібліотека україни імені В. І. Вернадського центр науково-бібліографічної інформації Відділ технологій дистанційного обслуговування
vernadka -> Національна бібліотека україни імені В. І. Вернадського центр науково-бібліографічної інформації Відділ технологій дистанційного обслуговування
vernadka -> Національна бібліотека україни імені В. І. Вернадського центр бібліотечних електронних ресурсів І технологій Відділ технологій дистанційного обслуговування
vernadka -> Національна бібліотека україни імені В. І. Вернадського центр науково-бібліографічної інформації Відділ технологій дистанційного обслуговування
vernadka -> Національна бібліотека україни імені В. І. Вернадського центр бібліотечних електронних ресурсів І технологій Відділ технологій дистанційного обслуговування
vernadka -> Національна бібліотека україни імені В. І. Вернадського центр бібліотечних електронних ресурсів І технологій Відділ технологій дистанційного обслуговування
vernadka -> Національна бібліотека україни імені В. І. Вернадського центр бібліотечних електронних ресурсів І технологій Відділ технологій дистанційного обслуговування
vernadka -> Національна бібліотека україни імені В. І. Вернадського центр бібліотечних електронних ресурсів І технологій Відділ технологій дистанційного обслуговування
vernadka -> Національна бібліотека україни імені В. І. Вернадського центр бібліотечних електронних ресурсів І технологій Відділ технологій дистанційного обслуговування


Поділіться з Вашими друзьями:


База даних захищена авторським правом ©res.in.ua 2019
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка