Національна бібліотека україни імені В. І. Вернадського центр науково-бібліографічної інформації Відділ технологій дистанційного обслуговуванняСторінка5/5
Дата конвертації05.05.2016
Розмір1.55 Mb.
1   2   3   4   5

Мистецтво. Мистецтвознавство
699. В354177/5 Безручко, Олександр Вікторович Українські кінематографісти, педагоги: відновлені сторінки життя. Т. 5. - 2015. - 226 с. : фото
700. ВС58556 Борецький Я. Ярослав Борецький : [альбом] / [уклад. Наталія Борецька ; передм. Зоя Чегусова ; ред. Лариса Мельник ; пер. англ. Максим Мельник]. - Ужгород : Вид-во Олександри Гаркуші, 2013. - 25, [2] с. : кольор. іл.
701. Р127226 Бубній П. М. Яків Гніздовський: довга дорога додому / Петро Бубній ; [авт. передм. Дуда І. М.]. - Тернопіль : Терно-граф, 2014. - 39 с. : іл.
702. ВА786752 Вечір з казкою : [укр. нар. казки : для дітей дошк. та мол. шк. віку] / [худож. І. В. Сєргєєва]. - Харків : Сінтекс, 2014. - 61, [2] с. : кольор. іл. - (Серія "Сонечко")
703. Р127178 "Рушник національної єдності", всеукраїнська культурно-мистецька суспільно-політична акція(2007).Всеукраїнська культурно-мистецька суспільно-політична акція "Рушник національної єдності" / Київ. міськдержадмін., Голов. упр. культури і мистецтв, Київ. міськ. центр нар. творчості та кульутурол. дослідж. ; [фот. З. Предко]. - Київ : [б. в.], 2008. - 12 с. : фот.
704. ВС58555 Габда В. Василь Габда. Живопис : альбом / Василь Габда ; упоряд. Владислава Габди ; [передм. Михайла Сирохмана]. - Ужгород : Вид-во Олександри Гаркуші, 2013. - 154 с. : іл.
705. ВА786657 Гаврілова Л. Г. Українська духовна музика : навч. посіб. з історії укр. музики : для студентів ВНЗ спец. 7.01010201 - Початкова освіта, спеціалізація - Музика / Л. Гаврілова, В. Сипченко, І. Удовенко ; Держ. ВНЗ "Донбас. держ. пед. ун-т". - Слов'янськ : Вид-во Б. І. Маторіна, 2013. - 273 с. : фото, ноти
706. ВА786953 Голембовська Л. С. Декоративна інтерпретація академічних завдань з живопису : навч. посіб. для студентів вищ. мистец. навч. закл. / Лідія Голембовська ; Київ. держ. ін-т декор.-приклад. мистецтва і дизайну ім. Михайла Бойчука. - Київ : Кафедра, 2014. - 119 с. : кольор. іл.
707. Р127212 Гончар П. Петро Гончар. Малярство : [каталог], 18 берез. - 12 квіт. 2014 / Петро Гончар. - [Б. м.] : Галерея АВС арт, [2014]. - [8] с. : кольор. іл.
708. ВА786775 Горевалов С. І. Вступ до спеціальності кіно-, телемистецтво : навч. посіб. / Горевалов С. І., Десятник Г. О. ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т журналістики. - Київ : КНУ, 2014. - 131 с.
709. ВА786975 Десятник Г. О. Професійний аналіз екранних творів : навч. посіб. / Десятник Г. О. ; Київ. міжнар. ун-т, Ін-т телебачення, кіно і театру. - Київ : КиМу, 2015. - 237 с.
710. ВА786754 Дідусеві казки : [укр. нар. казки : для дітей дошк. та мол. шк. віку] / [худож. І. В. Божко]. - Харків : Сінтекс, 2014. - 60, [3] с. : кольор. іл. - (Серія "Сонечко")
711. Р127213 Донецький обласний художній музей : [проспект] / [Упр. культури Донец. облдержадмін., Донец. обл. худож. музей]. - Донецьк : [б. в.], [20--]. - [10] с. : кольор. іл.
712. ВА786622 Зайцев О. Д. Режисери Закарпатського театру XX сторіччя / О. Д. Зайцев. - Ужгород : Аутдор-Шарк, 2014. - 244 с. : іл.
713. Р127202 Иванов Н. О. Краткий музыкальный Словарь заумных и сомнительных терминов / Н. О. Иванов. - Харков : Харьків. кн. ф-ка "Глобус", 2011. - 47 с. : рис.
714. Р127177 І оживе добра Слава. Слава України!. : до 200-річчя з дня народж. Т. Г. Шевченка / Київ. міськдержадмін., Голов. упр. культури, Київ. міськ. центр нар. творчості та кульутурол. дослідж. - Київ : [б. в.], 2011. - 16 с. : іл.
715. В354772/2 Калиниченко, Елена Васильевна Изобразительное искусство. Рабочая тетрадь-альбом. 2. - 2013. - 64 с. : цв.ил.
716. СО33371 Ковач А.М. Антон Ковач. Живопис : [альбом] / Антон Ковач ; [передм.: Володимир Овсійчук, Михайло Сирохман]. - Ужгород : Вид-во Олександри Гаркуші, 2013. - 38 с. : кольор. іл.
717. СО33355 Копитіна Н. Ф. Чарівний пензлик. 1 клас : альб.-посіб. з образотвор. мистецтва / Копитіна Н. Ф. - Кам'янець-Подільський : Сисин О. В. : Абетка, 2012. - 67 с. : іл. - (Образотворче мистецтво)
718. ВС58557 Корнієнко В. В. Графіті Софії Київської XI - початку XVIII ст.: інформаційний потенціал джерела : [монографія] / Вячеслав Корнієнко ; [відп. ред. Н. М. Нікітенко] ; НАН України, Ін-т укр. археографії та джерелознавства ім. М. С. Грушевського. - Київ : Слово, 2014. - 318, [1] с. : іл.
719. ВС58516 Куций С. Ю. Скульптура : [альбом] / Степан Куций. - Корсунь-Шевченківський : Гавришенко В. М. [вид.], 2011. - 64 с. : іл.
720. Р127149 Новорічна колекція листівок 2015 від "Балтія-Друк" : [каталог]. - Київ : [б. в.], [20--]. - 35 с. : іл.
721. ВС58515 Погарський Я. П. Скульптура : [альбом] / Ярослав Погарський. - Корсунь-Шевченківський : Гавришенко В. М., 2011. - 35, [2] с. : іл.
722. ВА787124 Самокіш А. І. Олександрівки весняна краса : пісні, вірші / Анатолій Самокіш. - Запоріжжя : Тандем, 2014. - 107 с. : ноти
723. ВА786681 Свою Україну любіть. Йосип Гошуляк: до тебе в пісні лину, рідний краю / авт.-упоряд. Марта Онуфрів. - Київ : Києво-Могилян. акад., 2014. - 392, [30] с. : фото
724. ВА786753 Солом'яний бичок : [укр. нар. казки : для дітей дошк. та мол. шк. віку] / [худож. І. Сєргєєва]. - Харків : Сінтекс, 2014. - 61, [2] с. : кольор. іл. - (Серія "Сонечко")
725. ВА786770 Стратан-Артишкова Т. Б. Творчо-виконавська підготовка майбутнього вчителя музичного мистецтва : монографія / Стратан-Артишкова Т. Б. - Кіровоград : РВВ КДПУ ім. В. Винниченка, 2014. - 446 с. : ноти, фот.
726. СО33342 Сурмина А. Ю. Четыре стихии: записки балерины / Сурмина А. Ю. - Киев : Центр экол. образования и информации, 2014. - 79 с. : фото. цв.
727. ВА787116 Тарас Шевченко та його мистецьке оточення (Твори із зібрання Сумського та Лебединського художніх музеїв) : альбом-каталог / [Ареф'єва Г. В. та ін. ; авт. концепції та уклад. В. М. Ткаченко] ; Упр. культури і туризму, національностей та релігій Сум. облдержадмін., Сум. обл. худож. музей ім. Никанора Онацького. - Суми : Університетська книга, 2014. - 100 с. : іл.
728. ВА787122 Традиційна культура в умовах глобалізації: народна музика та декоративне мистецтво в світовому цивілізаційному просторі : матеріали наук.-практ. конф., 22-23 серп. 2014 р. / Департамент культури і туризму Харків. облдержадмін., Обл. орг.-метод. центр культури і мистецтва ; [редкол.: Л. Г. Омельченко, О. Г. Бугайченко, Н. М. Роман]. - Харків : Стеценко І. І. [вид.], 2014. - 323, [15] с. : фот. кольор.
729. СО33346 Трачун А. И. История украинской фотографии XIX-XXI века / [А. Трачун]. - Киев : Балтия-Друк, 2014. - 255 с. : фот.
730. СО33369 Фандиков А. Н. Александр Фандиков. Каталог работ / Александр Фандиков ; [авт. ст. Рыжова О.]. - Киев : [б. и.], 2009. - 135 с. : цв.ил.
731. В344544/10 Шевченко, Тарас Григорович Повне зібрання творів. Т. 10: Мистецька спадщина. Живопис, графіка і скульптура, 1851-1857 / НАН України, Ін-т мистецтвознавства, фольклористики та етнології ім. М. Т. Рильського, Нац. музей Тараса Шевченка ; [упоряд.: М. А. Корнійчук, Д. В. Степовик ; ред. тому: Г. А. Скрипник, Д. В. Степовик]. - 2014. - 558, [1] с. : іл.
732. В344544/11 Шевченко, Тарас Григорович Повне зібрання творів. Т. 11: Мистецька спадщина. Живопис і графіка, 1857-1861 / [упоряд. І. О. Босої та ін. ; ред. тому: Г. А. Скрипник, Д. В. Степовик] ; НАН України, Ін-т мистецтвознавства, фольклористики та етнології ім. М. Т. Рильського, Нац. музей Тараса Шевченка. - 2014. - 400, [1] с. : іл.
733. В344544/12 Шевченко, Тарас Григорович Повне зібрання творів. Т. 12: Літопис життя і творчості Тараса Шевченка (за Петром Журом). Документи, покажчики / Ін-т мистецтвознавства, фольклористики та етнології ім. М. Т. Рильського, Нац. музей Тараса Шевченка ; [упоряд.: Боса І. О. та ін. ; ред. тому: Г. А. Скрипник, Д. В. Степовик]. - Київ : Наукова думка, 2014. - 541, [74] с. : іл.
734. Р127183 Юськів З. Я. Книжкова та станкова графіка : каталог / Зеновія Юськів. - [Б. м.] : Логос, [200-]. - [43] с. : іл.
735. ІВ219663 Benický K. Rodná zem : [fotoalbum] / Karol Benický, Andrej Chudoba. - Bratislava : Osveta, 1980. - [225] s. : fot.
736. ІВ219664 Galerie der Stadt Stuttgart : zur Wiedereröffnung im Kunstgebäude am 8. September 1961 : [Katalogue] / [Kulturamt der Stadt Stuttgart] ; [Gesamtbearb. Eugen Keuerleber]. - Stuttgart : [s. n.], 1961. - XV, 53, 30 S. : Phot.
737. ІВ219662 Ostholstein: von Lübeck bis Preetz / hrsg. von Christian Jenssen. - Berlin : Stapp, 1977. - 16, [110] S. : Phot.
738. Р127134 Schipor E. Ansamblul etno-folcloric "Mugurel" la 10 ani de activitate / Eleonora Schipor. - [Сторожинець] : Ceremoş, 2014. - 47 с. : фот.
739. ІС14778 Triade: junge Kunst aus Frankreich, Russland und Deutschland : 2.10. - 27.10. 1992, Grassimuseum Leipzig : ein Ausstellungsprojekt / Kulturbund Leipzig e. V. ; [Red. Annegret Richter]. - Leipzig : [s. n.], 1992. - 83 S. : Phot.


Філософські науки. Психологія
740. РА412454 Горова О. О. Психологічні основи професійного становлення майбутніх архітекторів і будівельників : автореф. дис. ... д-ра психол. наук : 19.00.07 / Горова Олена Олександрівна ; Нац. акад. пед. наук України, Ін-т психології ім. Г. С. Костюка. - Київ, 2014. - 41 с.
741. РА412404 Правдивець Н. О. Психологічні чинники розвитку професійної ідентичності у жінок-військовослужбовців : автореф. дис. ... д-ра філософії в галузі психології / Правдивець Наталія Олександрівна ; Міжнар. кадр. акад., Міжрегіон. акад. упр. персоналом. - Київ, 2014. - 24 с.
742. ВА786615 Бабенко В. П. Геометрическая композиция : конспект лекций / Бабенко Валерий Павлович. - Херсон : Гринь Д. С. [изд.], 2014. - 58 с. : рис.
743. ВА786653 Белоножко А. В. Возрастная психология : учеб.-метод. пособие / А. В. Белоножко ; Одес. нац. ун-т им. И. И. Мечникова. - Одесса : Плутон, 2014. - 90 с.
744. ВА786614 Біленко Т. Філософія Середніх віків. Словник-довідник : навч. посіб. для студентів ОКР "Бакалавр" напряму підгот. 6.020301 "Філософія" / Тетяна Біленко ; Дрогоб. держ. пед. ун-т ім. Івана Франка. - Дрогобич : Вид. від. ДДПУ ім. Івана Франка, 2014. - 123 с. - (Університетська бібліотека)
745. ВА786633 Борщ К. К. Особливості статусно-рольових трансформацій сім'ї на Закарпатті та Одещині : [монографія] / Борщ К. К., Пелін О. В. ; Держ. ВНЗ "Ужгород. нац. ун-т". - Ужгород : [б. в.], 2014. - 176 с. : рис., табл.
746. ВА786671 Бочелюк В. Й. Психологія культурно-дозвіллєвої діяльності як чинника соціалізації студентської молоді : монографія / В. Й. Бочелюк, Н. Є. Завацька, Т. Л. Шугурова ; Східноукр. нац. ун-т ім. Володимира Даля. - Луганськ : Вид-во СНУ ім. В. Даля, 2014. - 218 с. : рис., табл.
747. ВА786773 Бочелюк В. Й. Управління освітніми організаціями: соціально-психологічний аспект : монографія / В. Й. Бочелюк, І. В. Шапошникова ; Херсон. держ. ун-т. - Херсон : Гельветика, 2014. - 307 с.
748. Р127167 Время - главное. Институт ритмологии Евдокии Марченко ННОУ ИрлЕМ. - [Киев] : [б. и.], [20--?]. - 10 с. : цв.ил.
749. В355006/3 Гуцало, Емілія Ун-Сунівна Від теорії - до практики. Ч. 3: Дослідження малої навчальної групи (класу) студентами-практикантами педагогічного університету. - Кіровоград : РВВ КДПУ ім. В. Винниченка, 2012. - 78, [1] с. : табл.
750. ВА786733 Дідик Н. М. Диференційна психологія: теоретичні та прикладні аспекти : навч.-метод. посіб. / Н. М. Дідик, О. А. Чеканська ; Кам'янець-Поділ. нац. ун-т ім. Івана Огієнка. - Кам'янець-Подільський : МЕДОБОРИ-2006, 2014. - 195 с. : рис., табл.
751. СО33343 Довідник психолога з методик дослідження складових навчально-дослідницьких умінь у дітей дошкільного і шкільного віку / [Центр технологій і методик реалізації дослідн. підходу в освіті] ; [упоряд.: В. І. Коновальчук та ін.]. - Київ : СІТІПРІНТ, 2013. - 383 с. : рис., табл. - (Бібліотека МАН)
752. ВА786668 Доній Н. Є. Соціальна девіталізація особистості в суспільстві глобалізованого світу : [монографія] / Доній Н. Є. - Чернігів : Черніг. нац. технол. ун-т, 2014. - 278 с. : рис.
753. ВА786718 Дугельная Т. Н. Женское тело умеет любить. Практики исцеления, здоровья и сексуальности / Татьяна Дугельная. - Киев : Ника-Центр, 2013. - 400 с. : рис., табл.
754. ВА786869 Дугельная Т. Н. Радуга открытого сердца. Духовные практики управления эмоциями / Татьяна Дугельная. - Киев : Ника-Центр, 2013. - 427, [8] с. : рис., табл.
755. ВА786672 Завацька Н. Є. Соціально-психологічні засади формування у майбутніх менеджерів здатності до спільної управлінської діяльності : монографія / Н. Є. Завацька, Е. П. Шейко ; Східноукр. нац. ун-т ім. Володимира Даля. - Луганськ : Вид-во СНУ ім. В. Даля, 2014. - 183 с. : рис., табл.
756. ВА786632 Ковальська Г. О. Школа психологічного консультування : посіб. для фахівців психол. служб ВНЗ / Г. О. Ковальська ; Херсон. держ. ун-т, Ф-т психології, історії та соціології, Соц.-психол. служба ХДУ. - Херсон : Вишемирський В. С., 2015. - 107 с. : рис., табл.
757. ВА786957 Логвінова Д.В. Математичні методи психології : метод. посіб. для студентів психол. ф-тів : навч. посіб. для студентів ВНЗ / Логвінова Д. В., Гульбс О. А. ; Краматор. екон.-гуманітар. ін-т. - Краматорськ : КЕГІ, 2013. - 191 с. : рис., табл.
758. ВА786940 Максюта А. Мотивация: инструменты для повышения эффективности работы персонала : [практ. пособие] / Александр Максюта. - Харьков : Фактор : Лидер, 2014. - 201, [13] с.
759. В355467/3 Матеріали Всеукраїнських конференцій студентів й аспірантів філософських факультетів XIII-XVI наукових читань пам'яті Георгія Флоровського (2010-2013 рр.). Вип. 3. - 2014. - 299 с.
760. ВА787003 "Актуальні питання сучасної психології", міжнародна науково-практична конференція(2014 ; Львів).Матеріали міжнародної науково-практичної конференції "Актуальні питання сучасної психології" (21-22 листопада 2014 року). - Львів ; Херсон : Гельветика, 2014. - 119 с. : рис., табл. - (Молодий вчений. Конференції)
761. Р127128 Методичні вказівки до практичних занять з курсу "Психологія праці" для студентів спеціальності "Психології" / Нац. техн. ун-т "Харків. політехн. ін-т" ; [уклад.: Ю. Є. Демідова, Ж. Д. Богдан]. - Харків : НТУ "ХПІ", 2014. - 23 с. : рис.
762. ВА786728 Михальська С. А. Психологія екстремальних ситуацій : навч.-метод. посіб. / С. А. Михальська, О. А. Чеканська ; Кам'янець-Поділ. нац. ун-т ім. Івана Огієнка. - Кам'янець-Подільський : Медобори-2006, 2014. - 189 с. : табл.
763. ВА786907 Назаревич В. В. Кукла в работе психолога : практ. пособие для психологов / Виктория Назаревич. - Ровно : Принт-Хауз, 2014. - 191 с. : ил., табл. - (Серия "Арт-терапия в работе психолога")
764. ВА786698 Нарушевич Р. 12 загадок для родителей : ведическая психология / Руслан Нарушевич. - Каменец-Подольский : Медобори - 2006 : Veda Press, 2014. - 166 с.
765. ВА786878 Організація та науково-методичне забезпечення діяльності психологічної служби і ПМПК / [Гаркавенко З. О. та ін. ; наук. ред.: В. Г. Панок, І. І. Цушко] ; Нац. акад. пед. наук України, Укр. наук.-метод. центр практ. психології і соц. роботи, ГЛ "Всеукр. асоціація практикуючих психологів". - Київ : Ніка-Центр, 2014. - 259 с. : рис., табл.
766. ВА786908 Простаков М. Ю. Основы психологии и педагогики : (очерки) / Михаил Юрьевич Простаков. - Одесса : ТЭС, 2014. - 152 с. : рис.
767. ВА785907 Психологический практикум ПТК "Психо-Тест" : учеб. пособие для студентов вузов / Гульбс О. А. [и др.] ; Краматор. экон.-гуманитар. ин-т. - Краматорск : Маторин Б. И., 2013. - 297 с. : рис., табл.
768. ВА786613 Психологічні засади проектування та прогнозування розвитку особистості : монографія / Ю. О. Бохонкова [та ін.] ; Східноукр. нац. ун-т ім. Володимира Даля. - Луганськ : Ноулідж, 2014. - 219 с. : рис., табл.
769. ВА786776 Соціально-психологічні технології розвитку особистості : колект. монографія / [О. Є. Блинова та ін. ; відп. ред. Блинова О. Є.] ; Херсон. держ. ун-т, Гроднен. держ. ун-т ім. Янки Купали. - Херсон ; Гродно : Гельветика, 2014. - 198 с. : рис., табл.
770. ВА786952 Стеблина О. М. Данило Велланський: від натурфілософії до романтизму : монографія / Стеблина О. М. - Київ : НПУ ім. М. П. Драгоманова, 2013. - 262 с. : портр.
771. ВА787042 Філософія як культурна політика сучасності : тези доп. ІІ всеукр. наук. конф., 17-18 жовт. 2014 р., м. Острог, Україна / Нац. ун-т "Остроз. акад.", Каф. культурології та філософії, Ін-т вищ. освіти НАПНУ, Від. змісту, філософії та прогнозування вищ. освіти ; [редкол.: Кралюк П. М. та ін.]. - Острог : Вид-во Нац. ун-ту "Остроз. акад.", 2014. - 84 с.
772. ВА787047 Шевчук Д. М. Смисл і межі політичного: філософська інтерпретація : монографія / Д. М. Шевчук. - Острог : Вид-во Нац. ун-ту "Остроз. акад.", 2014. - 373 с.
773. Р127135 Щоденник креативізації особистості / Терноп. нац. пед. ун-т ім. Володимира Гнатюка, Каф. соц. педагогіки ; [розроб. Петришин Л. Й.]. - Тернопіль : [б. в.], 2013. - 31 с.
Каталог: Librarydocument -> vernadka
vernadka -> Національна бібліотека україни імені В. І. Вернадського центр науково-бібліографічної інформації Відділ технологій дистанційного обслуговування
vernadka -> Національна бібліотека україни імені В. І. Вернадського центр науково-бібліографічної інформації Відділ технологій дистанційного обслуговування
vernadka -> Національна бібліотека україни імені В. І. Вернадського центр науково-бібліографічної інформації Відділ технологій дистанційного обслуговування
vernadka -> Національна бібліотека україни імені В. І. Вернадського центр бібліотечних електронних ресурсів І технологій Відділ технологій дистанційного обслуговування
vernadka -> Національна бібліотека україни імені В. І. Вернадського центр бібліотечних електронних ресурсів І технологій Відділ технологій дистанційного обслуговування
vernadka -> Національна бібліотека україни імені В. І. Вернадського центр бібліотечних електронних ресурсів І технологій Відділ технологій дистанційного обслуговування
vernadka -> Національна бібліотека україни імені В. І. Вернадського центр бібліотечних електронних ресурсів І технологій Відділ технологій дистанційного обслуговування
vernadka -> Національна бібліотека україни імені В. І. Вернадського центр бібліотечних електронних ресурсів І технологій Відділ технологій дистанційного обслуговування
vernadka -> Національна бібліотека україни імені В. І. Вернадського центр бібліотечних електронних ресурсів І технологій Відділ технологій дистанційного обслуговування
vernadka -> Національна бібліотека україни імені В. І. Вернадського центр бібліотечних електронних ресурсів І технологій Відділ технологій дистанційного обслуговування


Поділіться з Вашими друзьями:
1   2   3   4   5


База даних захищена авторським правом ©res.in.ua 2019
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка