Національна бібліотека україни імені В. І. Вернадського центр науково-бібліографічної інформації Відділ технологій дистанційного обслуговування


Філологічні науки. Художня літератураСторінка4/5
Дата конвертації05.05.2016
Розмір1.55 Mb.
1   2   3   4   5

Філологічні науки. Художня література
493. РА412448 Анікіна І. В. Найменування зі значенням особи в сільськогосподарській лексиці російської мови XVII століття : автореф. дис. ... канд. філол. наук : 10.02.02 / Анікіна Інесса Валеріївна ; Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди. - Харків, 2015. - 20 с.
494. РА412397 Гольтер І. М. Роман Дж. Д. Селінджера "Над прірвою у житі" як знак культури: спектр контекстуальних взаємодій : автореф. дис. ... канд. філол. наук : 10.01.04 / Гольтер Ірина Михайлівна ; Дніпропетр. нац. ун-т ім. Олеся Гончара. - Дніпропетровськ, 2015. - 20 с.
495. РА412411 Забіяка І. М. Дидактичні умови організації самостійної роботи з іноземної мови студентів технічних спеціальностей із використанням інформаційних технологій : автореф. дис. ... канд. пед. наук : 13.00.09 / Забіяка Ірина Миколаївна ; Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди. - Харків, 2014. - 20 с.
496. РА412426 Лойко О. В. Авторство як вид владних відносин у культурі : автореф. дис. ... канд. філос. наук : 09.00.04 / Лойко Олександр Вікторович ; Харків. нац. ун-т ім. В. Н. Каразіна. - Харків, 2014. - 19 с.
497. РА412439 Мархева О. Є. Стандартизація професійної підготовки вчителів іноземних мов в умовах Болонського процесу : автореф. дис. ... канд. пед. наук : 13.00.04 / Мархева Оксана Євгенівна ; Нац. авіац. ун-т. - Київ, 2015. - 20 с.
498. РА412446 Столяр З. В. Формування комунікативної компетентності студентів філологічних спеціальностей у процесі вивчення синтаксису : автореф. дис. ... канд. пед. наук : 13.00.02 / Столяр Зоя Володимирівна ; Ін-т педагогіки НАПН України. - Київ, 2015. - 20 с.
499. Р127170 "В городе Бердичеве - 2013" : антол. прози учасників міжнар. літ. конкурсу ім. В. Гроссмана "В городе Бердичеве - 2013". - Бердичів : Мельник М. В. [вид.], 2014. - 47 с.
500. В277415/22 Jews and Slavs. Vol. 22: Yiddish - a Jewish national language at 100 : proc. of Czernowitz Yiddish lang. 2008 intern. centenary conf. / Nat. univ. of Kyiv Mohyla acad., The Center for studies of history and culture of East Europ. Jews ; ed. by Wolf Moskovich. - Київ : Дух і літера, 2010. - 352 p. : fig., ill., tab.
501. АО272624 Андахазі Ф. Анатом : роман / Федеріко Андахазі ; [пер. укр. Ю. Григоренко]. - Харків : Фоліо, 2014. - 189, [1] с. - (Карта світу. Аргентина)
502. АО272623 Андахазі Ф. Конкістадор : роман / Федеріко Андахазі ; [пер. укр. Ю. Григоренко]. - Харків : Фоліо, 2014. - 285, [1] с. - (Карта світу. Аргентина)
503. ВС58539 Бажан М. П. Маловідомі мистецькі сторінки / Микола Бажан ; упоряд. М. Г. Лабінський. - Київ : Криниця, 2014. - 815 с. : фот.
504. В355491/1 Берегиня. Ч. 1. - 2014. - 215 с.
505. В355491/2 Берегиня. Ч. 2. - 2014. - 215 с.
506. В355491/3 Берегиня. Ч. 3. - 2014. - 219 с.
507. СО33359 Білецька О. І. Українська мова та література. Тренажер : для підгот. до зовніш. незалеж. оцінювання : за програмою ЗНО 2013 р. / Олена Білецька. - Тернопіль : Підручники і посібники, 2013. - 159 с. - (Зовнішнє незалежне оцінювання) (Якісна підготовка до ЗНО)
508. ВА786604 Білоус М. Морфеміка й дериватологія сучасної української літературної мови : практикум для студентів укр. від-ня філол. ф-ту / [Марія Білоус, Ірина Кузьма] ; Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка, Філол. ф-т, Каф. укр. мови. - Львів : [б. в.], 2014. - 157 с.
509. ВА786871 Боккаччо Дж. Про славних жінок / Джованні Боккаччо ; пер. з латин. [передм., прим.] Павла Содомори ; Ін-т літ. ім. Т. Г. Шевченка НАН України, Італ. ін-т культури в Україні. - Харків : Фоліо, 2014. - 313, [1] с. - (Бібліотека світової літератури)
510. ВА786883 Бортник Н. В. Душі моєї квіти : поезії / Ніна Бортник. - Київ : Четверта хвиля, 2014. - 143 с.
511. ВА786289 Бурко В. Василева історія : (спогади українця, рожденого в Бразилії) / Василь Бурко. - Прудентопіль, Парана : В-во ОО. Василіян, 1963. - 130 с. : портр.
512. ВА786721 Вакулик І. І. Давньогрецька та латинська мови як джерело сучаної наукової термінології : монографія / І. І. Вакулик. - Київ : НУБіП України, 2014. - 237 с. : табл.
513. ВА786636 Валько Т. Арабская дочь : роман / Таня Валько ; [пер. с пол. Елены Зимы]. - Харьков ; Белгород : Книжный Клуб "Клуб Cемейного Досуга", 2015. - 333 с.
514. ВА786680 Валько Т. Арабская жена : роман / Таня Валько ; [пер. с пол. Л. Хворост]. - Харьков ; Белгород : Клуб семейного досуга, 2014. - 509, [1] с.
515. ВА786967 Васенко Л. А. Вступ до прикладної лінгвістики : навч. посіб. для студентів спец. 7.02030303 "Прикладна лінгвістика" та 7.02030304 "Переклад (науково-технічної інформації)" / Л. А. Васенко ; Нац. техн. ун-т "Харків. політехн. ін-т". - Харків : Підручник НТУ "ХПІ", 2014. - 227 с.
516. ВА786686 Герба О. Спокусник Вальтазар : зб. прозових, поетич. та публіцист. творів / Олена Герба. - Слов'янськ : Вид-во Маторіна Б. І., 2013. - 102 с.
517. ВА786663 Голодна У. О. Мелодія душі : вірші / Уляна Голодна. - Мелітополь : Вид. будинок Мелітоп. міськ. друк., 2014. - 130 с.
518. ВА786630 Гонгало В. Квартирник для думок : зб. віршів / Влада Гонгало. - Острог : Свинарчук Р. В. [вид.], 2014. - 69 с.
519. ВА786795 Горбачук В. Т. Мої вінницькі дороги. Сторінки зі щоденника (1961-1966 роки) / Василь Горбачук. - Слов'янськ : Вид-во Б. І. Маторіна, 2014. - 187, [4] с. : фот.
520. ВА787089 Грамматика русского языка. Филологический профиль : учеб. пособие для иностр. студентов 1-го года обучения / [Л. Б. Бей и др.] ; Харьк. нац. ун-т им. В. Н. Каразина. - Харьков : ХНУ им. В. Н. Каразина, 2014. - 186 с. : табл.
521. ВА786947 Григоренко І. В. Панас Мирний у листах та спогадах сучасників : монографія / Григоренко І. В. ; Нац. пед. ун-т ім. М. П. Драгоманова. - Київ : Вид-во НПУ ім. М. П. Драгоманова, 2013. - 202 с. : табл.
522. В355464/1 Гриневичева, Катря Зібрання творів. Т. 1: Візия стрічі : новели, оповідання, легенди, вірші / [упоряд. Ярослава Ваврисевич]. - 2014. - 141 с. : іл.
523. ВА786707 Гурін-Самборська Н. Ф. Бабусині казки : для дітей дошк. та мол. шк. віку / Наталія Гурін-Самборська. - Київ : Віпол, 2014. - 101 с.
524. ВА786855 Д'Аннунціо Ґ. Насолода : роман / Ґабріеле Д'Аннунціо ; пер. з італ. Віктора Шовкуна ; [передм., прим. О. Є.-Я. Пахльовська] ; Італ. ін-т культури в Україні, НАН України, Ін-т літ. ім. Т. Г. Шевченка. - Харків : Фоліо, 2014. - 378, [2] с. - (Бібліотека італійської літератури)
525. АО272619 Даосские притчи. - Харьков : Фолио, 2014. - 125, [2] с.
526. АО272620 Дзэнские притчи. - Харьков : Фолио, 2014. - 125, [2] с.
527. ВА786741 Дідух А. Р. Українська література. Контроль навчальних досягнень учнів, 7 клас : [посібник] / А. Р. Дідух. - Тернопіль : Навчальна книга - Богдан, 2012. - 79, [1] с.
528. ВА786737 Достоєвський Ф. М. Злочин і кара : роман на шість частин з епілогом / Федір Достоєвський ; [упоряд., авт. ст. та прим. В. Звиняцьковський ; пер. з рос. І. М. Сергєєва ; іл. С. Якутовича]. - Київ : Либідь, 2014. - 668, [1] с. : іл.
529. СО33357 Доценко І. В. Англійська мова. Тренажер : для підгот. до зовніш. незалеж. оцінювання : за програмою ЗНО 2013 р. / Ірина Доценко, Оксана Євчук. - Тернопіль : Підручники і посібники, 2013. - 159 с. - (Зовнішнє незалежне оцінювання) (Якісна підготовка до ЗНО)
530. ВА786739 Друзі незрадливі : [зб. творів укр. авт.] / упоряд. Оксана Думанська. - Львів : Вид-во Старого Лева : Форум видавців, 2014. - 126, [1] с.
531. АО272621 Еврейское остроумие. Земля обетованная / [сост. Ю. В. Белочкина]. - Харьков : Фолио, 2014. - 220, [3] с. : рис.
532. АО272622 Єрґович М. Рута Танненбаум : роман / Міленко Єрґович ; [пер. з хорв. Н. Т. Чорпіти]. - Харків : Фоліо, 2014. - 414, [1] с. - (Карта світу. Хорватія)
533. ВА787046 Жадько В. А. Мова як соціально-духовне явище : монографія / Віталій Жадько, Петро Бідзіля ; Запоріз. держ. мед. ун-т. - Запоріжжя : ЗДМУ, 2014. - 124 с.
534. Р127211 Завадівка. Мова : [монографія] / упоряд. Ігор Фесенко. - Київ : ІВЦ АЛКОН, 2014. - 47 с.
535. АО272615 Загребельний М. П. Іван Драч / М. Загребельний. - Харків : Фоліо, 2014. - 119, [2] с. - (Знамениті українці)
536. ВА786881 Замкова Н. Л. Міжмовні відносини і комунікації : монографія / Замкова Н. Л. - Київ ; Вінниця : ВТЕІ КНТЕУ, 2014. - 342 с. : табл.
537. ВС58540 Збірник завдань для державної підсумкової атестації з англійської мови, 11 клас / [уклад.: Коваленко О. Я. та ін.]. - Київ : Центр навч.-метод. літ., 2013. - 223 с. - (ДПА, 2013) (Англійська мова)
538. ВА786900 Зміст підготовки перекладачів та сучасні вимоги професії : матеріали наук.-практ. конф., 12 груд. 2014 р. / Всеукр. спілка викладачів пер., Дніпропетр. ун-т ім. Альфреда Нобеля. - Дніпропетровськ : Дніпропетр. ун-т ім. А. Нобеля, 2014. - 71 с. : рис.
539. СО33335 Ивасюк Н. А. Maritime English. English for maritime cadets : учеб. пособие / Ивасюк Н. А., Загребельная Н. В., Цобенко О. В. ; [под общ. ред. Ивасюк Н. А.] ; Одес. нац. мор. акад. - Одесса : Феникс, 2014. - 230, [1] с. : рис., табл.
540. ВА787088 Ильина Л. Э. Грамматика русского языка. Филологический профиль : учеб. пособие для иностр. студентов 2-го года обучения / Л. Э. Ильина, Н. И. Ушакова, А. П. Чуйкова ; Харьк. нац. ун-т им. В. Н. Каразина. - Харьков : ХНУ им. В. Н. Каразина, 2014. - 115 с.
541. ВА786654 Ильинская В. Игры разума : [кн. стихов] / Владислава Ильинская ; [ил. Виктория Грозивчак]. - Одесса : Бондаренко М. А., 2014. - 135 с. : ил.
542. ВА786920 Иннес Х. Затерянные во льдах. Роковая экспедиция : роман / Хэммонд Иннес ; [пер. с англ. Елены Боровой]. - Харьков ; Белгород : Книжный Клуб "Клуб Cемейного Досуга", 2015. - 317, [1] с.
543. ВА786930 Іванчіч К. Паніка. - Київ : Вид-во НПУ ім. М. П. Драгоманова, 2014. - 94, 93 с.
544. Р127182 Інноваційні методики у викладанні іноземних мов : зб. наук. пр. за матеріалами І наук.-практ. семінару (Черкаси, 29-30 верес. 2013 р.) / Черкас. нац. ун-т ім. Богдана Хмельницького, Каф. фонетики і граматики англ. мови ; [відп. ред. : Кравченко Т. М.]. - Черкаси : [б. в.], 2014. - 39 с.
545. Р127171 Ірина Руснак : до 50-річчя від дня народж. : бібліогр. покажч. / Вінниц. держ. пед. ун-т ім. Михайла Коцюбинського. - Вінниця : [б. в.], 2014. - 44 с.
546. ВА786744 Йорт В. Йорґен + Анна = любов : роман / Віґдіс Йорт ; пер. з норвез. Наталі Іваничук. - Львів : Вид-во Старого Лева, 2014. - 153, [1] с.
547. Р127168 Каєнко О. В. Вивчення перекладного ліричного твору у школі : метод. рек. / Олександр Каєнко ; [Центр технологій і методик реалізації дослідницького підходу в освіті]. - Київ : СІТІПРІНТ, 2013. - 30 с. - (Бібліотека МАН)
548. В355442/2 Карский, Евфимий Федорович Белорусы. Т. 2, Ч. 2: Язык белорусского племени. 2. Исторический очерк словообразования и словоизменения в белорусском наречии. - 1911. - XV, 407 c.
549. ВА786687 Качак Т. Б. Література для дітей і дитяче читання у контексті сучасної літературної освіти : [літературознавчі та наук.-метод. ст., рецензії] / Тетяна Качак. - Івано-Франківськ : Тіповіт, 2013. - 127, [1] с. : рис.
550. Р127181 Кент П. Техніка : [для мол. та серед. шк. віку] / [Пітер Кент ; пер. з англ. Л. Войтун]. - Київ : Перо, 2014. - 47 с. : іл. - (Дитяча енциклопедія)
551. АО272616 Китайские притчи. - Харьков : Фолио, 2014. - 125, [2] с.
552. ВА786818 Кіз Д. Квіти для Елджернона : роман / Деніел Кіз ; [пер. з англ. Віктора Шовкуна]. - Харків : Книжковий Клуб "Клуб Сімейного Дозвілля", 2015. - 301 с. - (Світовий бестселер)
553. ВА786755 Кінні Д. Щоденник слабака. Записник Ґреґа Гефлі : [роман у мал.] / Джеф Кінні ; [пер. з англ. Д. Шостака]. - Київ : Країна Мрій, 2014. - 223 с. : мал.
554. ВА786626 Клименко М. Д. Сад мого життя : хоку, рубаї, танка / Михайло Клименко ; [авт.-упоряд. Михайло Пасічник]. - Житомир : Євенок О. О., 2014. - 297, [1] с.
555. ВА786765 Князь Т. М. Фразеологізми української мови на позначення заможності: структурно-семантичний, ідеографічний, лінгвокультурологічний аспекти : монографія / Т. М. Князь ; Харків. нац. аграр. ун-т ім. В. В. Докучаєва. - Харків : Точка, 2014. - 174 с.
556. ВА786859 Ковальчук І. М. Теоретична граматика англійської мови в таблицях і схемах (з практичними вправами) : посіб. для студентів 4 курсу / І. М. Ковальчук. - Київ : НПУ ім. М. П. Драгоманова, 2014. - 143 с. : схеми, табл.
557. Р127208 Ковальчук Я. В. У всесвіті любові : [поетич. зб.] / Ярослав Ковальчук. - Хмельницький : Стасюк Л. С. [вид.], 2014. - 31 с.
558. АО272612 Коловоротный С. В. Одареныш / Сергей Коловоротный. - Киев : АТОПОЛ, 2014. - 183, [1] с. : рис.
559. АО272626 Коломійчук Б. В. Людвисар. Ігри вельмож : [роман] / Богдан Коломійчук. - Харків : Фоліо, 2014. - 345, [2] с.
560. ВА787026 Колосюк Л. М. Незмиті таврування : [інтим. лірика] / Любов Колосюк. - Хмельницький : Стасюк Л. С. [вид.], 2014. - 71 с.
561. ВА786588 Конкурс молодих прозаїків ім. Катрі Гриневичевої / [упоряд. Ярослава Ваврисевич ; ред. Галина Капініс]. - Львів : Сполом, 2014. - 107 с. : фот.
562. Р127239 Корсар И. Поэт я или программист? : стихи / Игорь Корсар. - Запорожье : Тандем, 2014. - 47 с.
563. Р127176 Котятова Н. І. Автомобілі : [для дітей дошк. віку] / [Котятова Н. В., Шахова А. А.]. - Київ : ПЕРО, 2014. - [30] с. : кольор. іл. - (Найперша енциклопедія)
564. ВС58545 Криган С. Г. Буквар. Українська мова для загальноосвітніх навчальних закладів з навчанням румунською мовою, 2 клас / С. Г. Криган. - Чернівці : Букрек, 2012. - 143 с. : іл.
565. ВС58544 Криган С. Г. Українська мова. Усний курс, 1 клас : для загальноосвіт. навч. закл. із навчанням румун. мовою / С. Г. Криган. - Чернівці : Букрек, 2012. - 142, [1] с. : іл.
566. /ВС58533 Крок 1. Українська мова як іноземна : аудіозаписи : міні-слов. до уроків : кн. для викладача із ключами до завдань : грамат. довід. - [Львів] : Вид-во Львів. політехніки, [2014]. - 1 електрон. опт. диск (CD-ROM)
567. ВА786922 Кротенко Л. Б. Translation [Module I] : навч. посіб. для студентів 3-го курсу / Л. Б. Кротенко. - Київ : Вид-во НПУ ім. М. П. Драгоманова, 2014. - 118, [1] с. : іл.
568. ВА786944 Кротенко Л. Б. Способи реалізації категорії зв'язності в постмодерністському художньому тексті (на матеріалі англомовних та україномовних прозових творів XX - поч. XXI ст.) : монографія / Л. Б. Кротенко. - Київ : Вид-во НПУ ім. М. П. Драгоманова, 2014. - 142 с. : рис., табл. - (Post modern)
569. ВА786943 Крым А. И. Украинская каб(б)ала : [роман] / Анатолий Крым. - Харьков ; Белгород : Книжный Клуб "Клуб Семейного Досуга", 2015. - 347, [2] с.
570. ВА786592 Кузнецова Е. ...и свой рассвет боготворю : кн. стихов / Елена Кузнецова. - Славянск : Изд-во Маторина Б. И., 2013. - 163 с.
571. Р127175 Кузьменко В. Светлые надежды : рассказы из Большой Книги / Виктор Кузьменко ; [ил. Татьяны Кучер]. - Ровно : Живое слово, 2014. - 30 с. : цв.ил.
572. Р127174 Кузьменко В. Світлі надії : оповідання з Великої Книги / Віктор Кузьменко ; [іл. Тетяни Кучер]. - Рівне : Живе слово, 2014. - 30 с. : іл.
573. ВА786683 Купарь М. В. Відродження : поезії, ст., авт. роботи / Марія Купарь. - Ужгород : [б. в.], 2014. - 123, [2] с. : кольор. іл.
574. ВА786847 Кухаренко В. А. Інтерпретація тексту : підруч. для студентів ст. курсів філол. спец. / Кухаренко В. А. - Вінниця : Нова книга, 2004. - 261 с.
575. ВА786669 Кучеренко І. А. Теоретичні і методичні засади сучасного уроку української мови в основній школі : монографія / Ірина Кучеренко ; Херсон. держ. ун-т. - Умань : Жовтий О. О. [вид.], 2014. - 409 с. : рис., табл.
576. Р127180 Кучерук О. О. Ольжич, 1907-1944 / [О. Кучерук] ; Орг. Укр. Націоналістів [та ін.]. - Київ : Вид-во ім. Олени Теліги, 2007. - 17, [1] с. : фот.
577. ВА786793 Кучмій Ж. А. У плетеві дум ... / Жан Кучмій. - Запоріжжя : Дніпровський металург, 2014. - 140, [1] с. : іл.
578. ВА786819 Кэри Э. Заклятие дома с химерами : роман / Эдвард Кэри ; [пер. с англ. Игоря Ильина и Александра Оржецкого]. - Харьков ; Белгород : Книжный Клуб "Клуб Семейного Досуга", 2015. - 377, [4] с. : ил. - (Мировой бестселлер)
579. ВА786278 Лавренко М. Брама золота : поезії / Михайло Лавренко. - Новий Йорк : Рідний край, 1970. - 104 с. : іл., портр. - (Серія "Поезії" / М. Лавренко ; зб. 2)
580. ВА786277 Лавренко М. Перша копа : поезії / Михайло Лавренко. - Новий Йорк : Рідний край, 1970. - 100 с. : іл., портр. - (Серія "Поезії" / М. Лавренко ; зб. 1)
581. ВС58518 Лавріненко Ю. А. Літературний світ : передачі на радіо "Свобода" з 12.XI.1959 по 01.III.1966 / Юрій Лавріненко ; [передм., підгот. тексту та прим. Валерій Шевчук]. - Київ : Твім інтер, 2013. - 774, [32] с. : фото
582. ВА786735 Лакло Ш. д. Небезпечні зв'язки. - Харків : Бібколектор, 2014. - 570, [1] с.
583. ВА786825 Леськів І. В. Біль : публіцистика, повість і оповідання / Ігор Леськів. - Київ : [б. в.], 2014. - 144 с.
584. ВА786965 Линдон Р. Соколиная охота : роман / Роберт Линдон ; [пер. с англ. Владислава Шарая]. - Харьков ; Белгород : Книжный Клуб "Клуб Cемейного Досуга", 2014. - 811, [2] с.
585. ВА786621 Лисенко Н. В. Україна у світовому літературному просторі : навч. посіб. / Лисенко Наталія, Щербатюк Вікторія ; Донбас. держ. пед. ун-т, Каф. укр. мови та літ. - Слов'янськ ; Донецьк : Донбас, 2014. - 249 с. : табл.
586. В355492/1 Листи до Миколая. Ч. 1. - 2014. - 219 с. : іл.
587. В355492/2 Листи до Миколая. Ч. 2. - 2014. - 247 с. : іл.
588. ВА786751 Лисяний С. Дзень - Дзелень : [зб. віршів для дітей] / Степан Лисяний ; [худож.: В. Олексин, В. Козачок]. - Дрогобич : Коло, 2014. - 51 с. : кольор. іл.
589. Р127179 Литвинюк Д. Кобзар всміхається мені : [вірші] / Дмитро Литвинюк ; [худож.: А. Мармалюк, Д. Литвинюк]. - Кіровоград : Імекс, 2014. - 36 с. : кольор. іл., ноти
590. ВА786841 Лінгводидактична організація навчального процесу з іноземних мов у вузі : колект. монографія / [К. Кусько та ін. ; за ред. К. Я. Кусько] ; Львів. держ. ун-т ім. І. Франка. - Львів : Світ, 1996. - 228 с.
591. ВА786816 Лущевська О. Авіа, пташиний диспетчер : [повість для дітей мол. шк. віку] / Оксана Лущевська ; намалювала Віолетта Борігард. - Київ : Грані-Т, 2015. - 86, [5] с. : кольор. іл.
592. АО272631 Мавроди С. ПираМММида : [роман] / Сергей Мавроди. - [Одесса] : Печатный дом, 2011. - 185, [1] с. - (Сын Люцифера)
593. ВА786917 Мамотюк Е. М. Интонации : стихи / Евгений Мамотюк. - Харьков : Точка, 2014. - 295 с.
594. ВА786827 Марченко І. В. Дві райдуги / Марченко І. В. - Київ : Комп'ютерпрес, 2010. - 181 с. : фото
595. ВА787001 "Поєднання інноваційних і традиційних технологій навчання української та іноземних мов як чинник забезпечення дієвості знань", всеукраїнська науково-практична конференція(2014 ; Харків).Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції "Поєднання інноваційних і традиційних технологій навчання української та іноземних мов як чинник забезпечення дієвості знань" / Харків. торг.-екон. ін-т Київ. нац. торг.-екон. ун-ту ; [редкол.: Медвідь М. М., Романова О. О.]. - Харків : РВВ ХТЕІ КНТЕУ, 2014. - 304 с. : табл.
596. ВА786713 "Актуальні проблеми перекладознавства, текстології і дискурсології", всеукраїнська науково-практична конференція студентів та аспірантів(2014 ; Запоріжжя).Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції студентів та аспірантів "Актуальні проблеми перекладознавства, текстології і дискурсології", Запоріжжя, 20-22 листопада 2014 р. : [тези доп.] / Запоріз. нац. техн. ун-т ; [редкол.: Торкут Н. М. та ін.]. - Запоріжжя : ЗНТУ, 2014. - 182 с.
597. ВА786813 Матуш Р. Р. Українська мова і література. Зовнішнє незалежне оцінювання. Тестові завдання : посіб. для тренування / Р. Р. Матуш. - Тернопіль : Навчальна книга - Богдан, 2012. - 238, [1] с. - (Зовнішнє незалежне оцінювання, 2012)
598. АО272606 Мелник В. Ескизи върху водата : поезия / Виктор Мелник ; прев. от укр.: Бойка Драгомирецкая. - Варна : Славянска литературна и артистична акад., 2013. - 96 с. : фот. - (Библ. "Славянска прегръдка")
599. В355476/1 Мельник, Павло Юрійович La France á travers la publicité. Vol. 1. - 2013. - 171 с. : іл.
600. ВА787084 Мельничук Б. І. Перейти на другий берег : нові новели, поезії, п'єси, пісні, статті; дещо про авт. / Богдан Мельничук. - Тернопіль : Терно-граф, 2014. - 863 с. : муз. тв., іл.
601. Р127147 Методичні вказівки до курсу з нормативного синтаксису французької мови для студентів V-VI курсів факультету РГФ / Одес. нац. ун-т ім. І. І. Мечникова ; [уклад.: Н. І. Волошина, І. В. Панченко]. - Одеса : ОНУ, 2006. - 22 с.
602. Р127228 Методичні рекомендації до самостійної роботи з навчальної дисципліни "Українська мова" для слухачів Центру профорієнтаційної роботи з молоддю / Харків. нац. екон. ун-т ім. Семена Кузнеця ; [уклад.: Мариківська Г. А., Будянська В. А.]. - Харків : Вид. ХНЕУ ім. С. Кузнеця, 2014. - 46 с.
603. ВА786722 Мишанкина Е. И. Стихи нянечки Петровны, где вся женская душа так и плачет / Евгения Мишанкина . - Николаев : Илион, 2013. - 77 с. : рис.
604. ВА786655 Міняйлова А. В. English for welders : навч. посіб. з англ. мови за напрямом підгот. "Зварювання" / А. В. Міняйлова, О. С. Шляхтіна ; Нац. ун-т кореблебудування ім. адмірала Макарова. - Миколаїв : НУК, 2014. - 138 с.
605. ВА786608 Морфологія : термінол. слов.-довід. для студентів ден. форми навч. зі спец. "слов'ян. мови", "араб. мова", "перська мова", "яп. мова", "літ. творчість", "приклад. лінгвістика" / Ніна Захлюпана [та ін.] ; Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка. - Львів : [б. в.], 2014. - 224 с.
606. ВА786287 Мудрик-Мриц Н. Дитячий куток : вірші для дітей / Ніна Мудрик-Мриц ; іл. Н. Мудрик-Мриц. - Торонто : ОПЛДМ - Об'єднання працівників літ. для дітей і молоді, 1983. - 78 с. : іл.
607. ВА786896 Наслунга В. Вовкіни мандри : повість / Влад Наслунга. - Київ : Ніка-Центр, 2014. - 64 с. : рис.
608. ВА620732 Наукові основи методики літератури : Посібник для студ. вищих закладів освіти / Н. Й. Волошина [та ін.] ; ред. Н. Й. Волошина. - К. : Ленвіт, 2002. - 344 с.
609. ВА786837 Новрузов Р. М. Азербайджанська мова : навч. посіб. для укр. студентів ВНЗ / Рафік Манаф оглу Новрузов, Ікрам Зіяд оглу Гасимов ; Київ. нац. лінгвіст. ун-т. - Київ : Вид. дім Дмитра Бураго, 2014. - 245 с.
610. ВА787099 Одерако І.В. Від світанку і до вічності : роман / Ірина Одерако. - Рівне : Лапсюк В. А., 2014. - 182 с.
611. АО272625 Оксанен С. Коли голуби зникли : роман / Софі Оксанен ; [пер. з фін. Ю. Я. Зуба]. - Харків : Фоліо, 2014. - 376, [2] с. - (Карта світу. Фінляндія)
612. ВА787023 Омельченко Л. П. Заміж у село : інтим. лірика / Лариса Омельченко. - Хмельницький : Стасюк Л. С. [вид.], 2014. - 99 с.
613. ВА786866 Пазоліні П. П. Нафта : роман / П'єр Паоло Пазоліні ; пер. з італ. Юлії Григоренко ; Італ. ін-т культури в Україні, НАН України, Ін-т літ. ім. Т. Г. Шевченка. - Харків : Фоліо, 2014. - 699, [1] с. - (Бібліотека італійської літератури)
614. ВС58533/CDR1746 Палінська О. Крок 1. Українська мова як іноземна. Елементарний / основний рівень А1 - А2 : кн. для студента / Олеся Палінська, Оксана Туркевич ; [за заг. ред. Ірини Ключковської] ; Міжнар. ін-т освіти, культури та зв'язків з діаспорою Нац. ун-ту "Львів. політехніка". - Львів : Вид-во Львів. політехніки, 2014. - 100 с. : іл.
615. ВС58563 Палінська О. Крок-1. Українська мова як іноземна. Елементарний / основний рівень А1-А2 : кн. для викладача / Олеся Палінська, Оксана Туркевич ; Міжнар. ін-т освіти, культури та зв'язків з діаспорою Нац. ун-ту "Львів. політехніка". - Львів : Вид-во Львів. політехніки, 2014. - 80, [2] с. : рис.
616. ВА786838 Пашаєв М. Д. Який обрати шлях? : роман, розповіді, лірич. мініатюри / Мір Джалал ; [упоряд і ред. Ейнулла Мадатлі ; пер. Інна Сосновчик]. - Київ : Вид. дім Дмитра Бураго, 2014. - 422 с.
617. ВА786602 Пашкевич А. А. Корни остаются в земле : повесть / Александр Пашкевич. - Житомир : Полісся, 2014. - 174 с.
618. ВА786759 Пенькова Е. Г. Українська мова : навч. посіб. / Е. Г. Пенькова ; Нац. техн. ун-т "Харків. політехн. ін-т". - Харків : НТУ "ХПІ", 2014. - 279 с. : табл.
619. ВА786830 Подрига В. Письменники у зв'язках з Оржиччиною : матеріали для літ.-краєзнав. нарису / Володимир Подрига. - Оржиця : Оржицький оксамит, 2014. - 103 с.
620. ВА786638 Попелюшка В. Миротворче : [поезії] / Валентина Попелюшка (Бурлака-Жук). - Ужгород : Ольга Лоре [вид.], 2014. - 230 с.
621. Р127138 Практичні завдання та вправи з навчальної дисципліни "Іноземна мова" для студентів І-ІІ курсів усіх напрямів підготовки всіх форм навчання / Харків. нац. екон. ун-т ім. Семена Кузнеця ; [уклад. Тарасенко С. Є.]. - Харків : Вид. ХНЕУ ім. С. Кузнеця, 2014. - 31 с.
622. ВА786929 Продан П. С. Дыхание надежды : проза, поэзия, воспоминания, рецензии / Петр Продан. - Ужгород : Вид-во Олександри Гаркуші, 2014. - 78 с.
623. Р127238 Пузина-Олейник С. Раскрою зонт от многоточий ... : стихи / Светлана Пузина-Олейник. - Запорожье : Тандем, 2014. - 47 с.
624. ВА786750 Робочий зошит з німецької мови, 1 клас / Н. Ф. Бориско [та ін.]. - Київ : Грамота, 2013. - 63 с. : іл.
625. ВА787022 Романюк М. М. Відверта поезія. Сходження / Микола Романюк. - Хмельницький : Стасюк Л. С. [вид.], 2014. - 155 с. : іл.
626. ВА786647 Романюк С. Практикум з методики навчання української мови (навчання грамоти) : ОКР бакалавр : навч.-метод. посіб. / Світлана Романюк, Ірина Піц ; Чернів. нац. ун-т ім. Юрія Федьковича. - Чернівці ; Вижниця : Черемош, 2014. - 209 с. : рис.
627. ВА786970 Роуз К. Во власти страха : роман / Карен Роуз ; [пер. с англ. Инны Паненко]. - Харьков ; Белгород : Книжный Клуб "Клуб Cемейного Досуга", 2015. - 510 с.
628. ВА786823 Рудик С. К. Квіти у житті та побуті українського народу / Станіслав Рудик. - Київ : Аграр Медіа Груп, 2013. - 239 с.
629. ВА786839 Рудик С. К. Культурні рослини у житті та побуті українського народу / С. Рудик. - Київ : Аграр Медіа Груп, 2013. - 282 с.
630. ВА786898 Рябий В. М. Біла космея : поезії / Василь Рябий. - Київ : Євшан-зілля, 2014. - 111 с.
631. ВА786888 Рязанцева Т. М. Стихія в системі. Європейська метафізична поезія XVII - першої половини ХХ ст.: мотивно-тематичний комплекс, поетика, стилістика : [монографія] / Тетяна Рязанцева ; НАН України, Ін-т літ. ім. Т. Г. Шевченка. - Київ : Ніка-Центр, 2014. - 355 с.
632. ВА786719 Сайко О. Новенька та інші історії : [для серед. шк. віку] / Оксана Сайко ; іл. Наталки Гайди. - Львів : Вид-во Старого Лева, 2014. - 184, [1] с. : рис.
633. ВА786738 Сверстюк Є. О. Світлі голоси життя / Євген Сверстюк. - Київ : КЛІО, 2014. - 767 с. - (Бібліотека Шевченківського комітету)
634. Р127219 Семеняк В. М. Хто загубив усмішку? : казка / Валентина Семеняк ; [худож. Осіпова Т. А.]. - Тернопіль : Терно-граф, 2014. - 16 с. : іл.
635. ВА786662 Сенцовський В. І. Лава під каштаном : проз. та драм. твори / Володимир Сенцовський. - Ніжин : НДУ імені М. Гоголя, 2013. - 78, [1] с.
636. ВА786649 Скоробогатова Е. А. Грамматические значения и поэтические смыслы: поэтика именных категорий в текстах и идиостилях : [монография] / Скоробогатова Елена Александровна ; Харьк. нац. пед. ун-т им. Г. С. Сковороды, Харьк. ист.-филол. об-во. - Харьков : Харьк. ист.-филол. об-во, 2014. - 236 с.
637. ВА786700 Скорый С. Мне в Таврийскую гавань... Крымские мотивы в поезии и прозе / Сергей Скорый. - Киев : Олег Філюк [вид.], 2014. - 132, [3] с.
638. ВА787100 Скрипник С.І. Сонечко починає знову : твори / Степан Скрипник ; упоряд. Інни Нагорної. - Рівне : Лапсюк В. А., 2015. - 97 с. : іл. - (Серія "Бібліотечка Літературного музею Уласа Самчука в Рівному" ; число 25)
639. ВА786777 Словарь базовых терминов и понятий по методике преподавания русского языка и литературы / Донбас. гос. пед. ун-т ; [авт.-сост.: Маторина М. Н., Рубан А. А.]. - Славянск : Изд-во Б. И. Маторина, 2014. - 159 с.
640. СО33363 Словник українських говорів Одещини : близько 5000 слів / Одес. нац. ун-т ім. І. І. Мечникова, Філол. ф-т, Каф. укр. мови ; за ред. О. І. Бондаря. - Одеса : Одес. нац. у-т ім. І. І. Мечникова, 2011. - 222 с.
641. ВА787019 Соєчка Черешневий сад : [лірика] / Соєчка. - Хмельницький : Стасюк Л. С. [вид.], 2014. - 115 с.
642. ВА787020 Соловей Г. М. Одвічний плин Самотини : [лірика] / Ганна Соловей. - Хмельницький : Стасюк Л. С. [вид.], 2014. - 134 с.
643. ВА786743 Стронґ Д. Мій братик - телезірка / Джеремі Стронґ ; іл. Максима Паленка ; з англ. пер. Орест Стадник та Оксана Луцишина. - Львів : Вид-во Старого Лева, 2014. - 182, [2] с. : іл. - (Читання для реготання)
644. ВС58566 Сузір'я Долинщини (до 50-річчя міста Долинська) : літ.-муз. альм. / [упоряд. Лазарєв О. І., Бєлова М. М.]. - Кіровоград : Лисенко В. Ф., 2011. - 156 с. : фот., ноти
645. ВА787012 Сучасна філологія: теорія та практика : матеріали міжнар. наук.-практ. конф., м. Одеса, 7-8 листоп. 2014 р. / Міжнар. гуманітар. ун-т, Ф-т лінгвістики та перекладу ; [відп. ред. д-р філол. наук, проф. І. В. Ступак]. - Одеса : Міжнар. гуманітар. ун-т, 2014. - 250 с. : рис., табл.
646. ВА787085 Сучасні фундаментальні теорії та інноваційні практики навчання іноземної мови у ВНЗ : колект. монографія / [Пасинок В. Г. та ін.] ; за ред. В. Г. Пасинок ; Харків. нац. ун-т ім. В. Н. Каразіна. - Харків : ХНУ ім. В. Н. Каразіна, 2014. - 326, [1] с. : рис., табл.
647. ВА787025 Тарас Шевченко як постать світового значення (до 200-річчя з дня народження) : матеріали парламент. слухань у Верховній Раді України 5 берез. 2014 р. / Верховна Рада України, Ком. Верховної Ради України з питань культури і духовності. - Київ : Парламент. вид-во, 2014. - 198 с. : табл. - (Парламентські слухання)
648. Тарас Шевченко : док. фільм-трилогія. - [Київ] : [б. в.], [201-]. - електрон. опт. диск (DVD)
649. ВА786656 Текст и его единицы в функциональной парадигме : [сб. ст., посвящ. 85-летию со дня рожд. М. Н. Правдина] / [Анохина (Зотова) Татьяна Яковлевна и др. ; сост., предисл. И. И. Степанченко]. - Киев : Укр. вид-во, 2013. - 121 с.
650. Р127237 Тесленко Л. Зеницы памяти, или "Нелюбимые" дети-1 : [стихи] / Лорина Тесленко. - Запорожье : ТАНДЕМ, 2014. - 47 с.
651. ВА786832 Тимошок О. І. Українські стежини А. Чехова та О. Пушкіна / О. І. Тимошок ; Нац. акад. кер. кадрів культури і мистецтв. - Київ : НАКККіМ, 2014. - 122 с. : іл.
652. Р127221 Титечко В. Г. Я до сонця лагідно посміхнувсь : книжка-розмальовка / Василь Титечко. - Рівне : Лапсюк В. А., 2014. - 30 с. : рис.
653. Р127220 Ткачук-Гнатович Т. М. Таємнича місія : віршов. казка / Тамара Ткачук-Гнатович ; [худож. Світлана Костишин]. - Тернопіль : Терно-граф, 2015. - 15 с. : іл.
654. ВА786872 Україна - Європа : [антологія] / [Анастасія Дмитрук та ін. ; упоряд. та вступ. ст. О. В. Красовицького]. - Харків : Фоліо, 2014. - 572, [1] с.
655. ВА786689 Україноцентризм наукового сумління : зб. наук. праць на пошану проф. Зеновія Терлака / [Асіїв Любослава та ін. ; редкол.: Бацевич Ф. С. та ін.] ; Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка, Каф. укр. мови. - Львів : Ліга-Прес, 2014. - 597 с.
656. ВА786288 Український декляматор / [передм. Вера Вічимишин Ахіберт]. - Куритиба, Парана : [б. в.], 1988. - V, 52 с. : іл.
657. АО272627 Ушкалов Л. В. Тарас Шевченко / Л. Ушкалов. - Харків : Фоліо, 2014. - 121, [1] с. - (Знамениті українці)
658. В355466/3 Федь, Анатолій Михайлович Зібрання творів. Т. 3: И душа с душою говорит : роман-есей. - 2014. - 286 с.
659. В355466/5 Федь, Анатолій Михайлович Зібрання творів. Т. 5: Два кольори часу : нотатки на полях давно написаної книги : іст. хроніка : наук. проза. - 2014. - 265 с.
660. ВА786820 Фельтен М. Огонь эльфов. Сага о Тале : [роман] / Моника Фельтен ; [пер. с нем. Екатерина Пушкарская]. - Харьков ; Белгород : Книжный Клуб "Клуб Семейного Досуга", 2007. - 412, [1] с.
661. Р127236 Хлопкова В. Життєва канва : поезія / Валентина Хлопкова. - Запоріжжя : Тандем, 2014. - 47 с.
662. ВА786677 Худдух М. Сотня : роман-трилер / Миррим Худдух. - Київ : Юрій Шеляженко [вид.], 2014. - 99 с.
663. Р127169 Цвірова Т. Д. Програма з позашкільної освіти "Російська мова". Дослідницько-експериментальний напрям / Тамара Цвірова ; Нац. акад. наук України, Нац. центр "Мала акад. наук України". - Київ : СІТІПРІНТ, 2013. - 31 с. - (Бібліотека МАН)
664. АО272613 Чаклун О. Іскра : [оповідання] / Олег Чаклун ; [худож. Ольга Матвейцева]. - Київ : Фонтан Казок, 2014. - 85, [1] с. : мал.
665. ВА786840 Череватенко Л. Закляте залізо : [зб. поезії] / Леонід Череватенко. - Київ : Дух і літера, 2012. - 231 с.
666. АО272628 Чумарна М. Словенятко : читанка-розмальовка від А до Я / Марія Чумарна ; худож. Христина Чипурко. - Львів : [б. в.], 2013. - 57, [2] с. : рис.
667. Р127186 Шабодей Т. А. Гойдалка добрих казок : [зб. віршів та казок для дітей та дорослих] / Тетяна Шабодей, Галина Малин. - Хмельницький : Стасюк Л. С. [вид.], 2014. - 27 с. : рис.
668. ВА786688 Шаламов В. Т. Колымские рассказы : сборник / Варлам Шаламов. - Харьков ; Белгород : Клуб семейного досуга, 2015. - 782 с.
669. ВА787049 Шарапа В. В. Песни и романсы / Вячеслав Шарапа. - Херсон : Чуев С. Н. [изд.], 2014. - 95 с.
670. ВА786742 Швайкерт У. Страна эльфов. В поисках сокровища : [ист. роман для детей в стиле фэнтези] / Ульрике Швайкерт ; [пер. с нем. Александра Марченко ; худож. А. Семякин]. - Харьков ; Белгород : Книжный Клуб "Клуб Семейного Досуга", 2015. - 251, [2] с. : ил.
671. Р127209 Шевченко Д. С. Слобідські фіялки : [поетич. зб.] / Дмитро Шевченко. - Хмельницький : Стасюк Л.С. [вид.], 2014. - 31 с.
672. АО272614 Шевченко Т. Г. Кобзарь Т. Шевченка / [Авт.-упоряд. С. А. Гальченко]. - Київ : Дніпро, 2014. - 256, [1] с.
673. ВС58568 Шевченко Т. Г. Кобзарь / Тарас Шевченко ; [ред.-сост. К. Жумашева]. - Черновцы : Букрек, 2014. - 239, [38] с. : ил.
674. ВА786736 Шевченко Т. Г. Чигиринський Кобзар і Гайдамаки / Тарас Шевченко ; упоряд. С. А. Гальченко ; НАН України, Ін-т літ. ім. Т. Г. Шевченка. - Київ : Кліо, 2014. - 270 с.
675. АО272617 Шекспир У. Макбет / Уильям Шекспир ; [пер. с англ. А. Кронеберга]. - Харьков : Фолио, 2014. - 221, [2] с.
676. АО272618 Шекспир У. Укрощение строптивой / Уильям Шекспир ; [пер. с англ. П. Гнедича]. - Харьков : Фолио, 2014. - 231, [2] с.
677. В355465/1 Шинкарук, Володимир Федорович Якщо ми любимо. Кн. 1. - 2014. - 312 с.
678. АО272629 Ярошенко И. А. Я видел путника в дороге : [сб. стихов] / Игорь Ярошенко ; [рис. Костенко А. Н.]. - Днепропетровск : Лира, 2014. - 303 с. : рис.
679. ВА786717 Ящук П. Л. Захід сонця вручну : оповідання, нариси / Петро Ящук. - Кам'янець-Подільський : МЕДОБОРИ-2006, 2014. - 326 с. : іл., ноти
680. ІВ219741 Baylon C. La sémantique : avec des travaux pratiques d'application et leurs corrigés / Christian Baylon, Paul Fabre ; Nathan-Université. - Paris : Nathan, 1978. - 334 p. : tab. - (Linguistique francaise)
681. ІВ219695 Bouty M. Dictionnaire des œuvres et des thèmes de la littérature française / Michel Bouty. - Paris : Hachette, 1990. - 447 p. - (Faire le point Références)
682. ВС58553 Brátel O. Español es fácil: del pasado al futuro : підруч. з ісп. мови для серед. рівня / Olena Brátel. - Херсон : Гельветика, 2014. - 153 с. : рис.
683. ІА24511 Die Trobadors: Leben und Lieder : [mit 10 Miniaturen u. 8 Melodien] / [Deutsch von Franz Wellner ; neu hrsg. u. mit einer Einl. vers. von Hans Gerd Tuchel. - Leipzig : Dieterich'sche Verlagsbuchhandlung, 1985. - 324 S. : Ill. - (Sammlung Dieterich ; Bd. 104)
684. ІВ219694 Ducrot O. Le dire et le dit / Oswald Ducrot. - Paris : Les éditions de Minuit, 1984. - 237 p. - (Ouvrages d' Oswald Ducrot)
685. ВА787051 Getting on in English. Upper-Intermediate. Sociology. Social work. Culture. Energetics. Control systems. Mechanical technology. Transport. Architecture. Geodesy : підруч. для студентів ВНЗ / [авт.-уклад.: Байбакова І. М. та ін. ; за ред. Байбакової І. М., Гасько О. Л., Федоришина М. С.]. - Львів : Растр-7, 2012. - 225 p. : іл., табл.
686. В277418/1 Kerbrat-Orecchioni, Catherine Les interactions verbales. T. 1. - 1998. - 318 p. - (Collection U "Linguistique") (Collection U "Lettres")
687. В277418/3 Kerbrat-Orecchioni, Catherine Les interactions verbales. T. 3: Variations culturelles et échanges rituels. - 1998. - 347 p. - (Collection U "Linguistique") (Collection U "Lettres")
688. В277418/2 Kerbrat-Orecchioni, Catherine Les interactions verbales. T. 2. - 1992. - 368 p. - (Collection U "Linguistique")
689. ІВ219696 Mainguieneau D. Analyser les textes de communication / Dominique Mainguieneau. - Paris : Dunod, 1998. - 215 p. - (Lettres Sup)
690. ВА786606 Martovytska N. V. English course for part-time students of social work and social pedagogy department : навч. посіб. / N. V. Martovytska ; Bohdan Khmelnytsky national university at Cherkasy. - Черкаси : ЧНУ ім. Богдана Хмельницького, 2014. - 148 p. : табл.
691. ІВ219697 Moeschler J. Introduction à la linguistique contemporaine / Jacques Moeschler, Antoine Auchlin. - Paris : Armand Colin, 1997. - 192 p. : fig. - (Collection Cursus, série "Lettres")
692. ІА24507 Reboul A. La pragmatique aujourd' hui : une nouvelle science de la communication / Anne Reboul, Jacques Moeschler. - Paris : Éditions du Seuil, 1998. - 209, [10] p. - (Collection Points ; 371)
693. ІВ219739 Reboul A. Pragmatique du discours : de l' interprétation de l' énoncé à l' interprétation du discours / Anne Reboul, Jacques Moeschler. - Paris : Armand Colin, 1998. - 220 p.
694. ІВ219736 Reimann M. Essential grammar of German : with exercises / Monika Reimann ; transl. by Wolfgang Winkler. - Ismaning : Hueber Verlag, 2001. - 237 p.
695. ІВ219742 Salins G. Une introduction à l'ethnographie de la communication : pour la formation à l'enseignement du fr. lang. étrangère / Geneviève-Dominique de Salins. - Paris : Didier, 1992. - 223 p.
696. ВА786708 Sheldahayeva H. O. Methodological recommendations for teaching English and American literature / H. O. Sheldahayeva ; [Херсон. гімназія №6 Херсон. міськ. ради]. - Херсон : Грінь Д. С. [вид.], 2012. - 55 p.
697. ІВ219738 Traverso V. La conversation familière : analyse pragmatique des interactions / Véronique Traverso. - Lyon : Presses Universitaires de Lyon, [1996]. - 254 p. - (Linguistique et sémiologie)
698. Р127214 Ґрін С. Напівлихий : уривок з кн. / Саллі Ґрін. - [Б. м.] : ВСЛ, [20--]. - 23, [1] с.


Каталог: Librarydocument -> vernadka
vernadka -> Національна бібліотека україни імені В. І. Вернадського центр науково-бібліографічної інформації Відділ технологій дистанційного обслуговування
vernadka -> Національна бібліотека україни імені В. І. Вернадського центр науково-бібліографічної інформації Відділ технологій дистанційного обслуговування
vernadka -> Національна бібліотека україни імені В. І. Вернадського центр науково-бібліографічної інформації Відділ технологій дистанційного обслуговування
vernadka -> Національна бібліотека україни імені В. І. Вернадського центр бібліотечних електронних ресурсів І технологій Відділ технологій дистанційного обслуговування
vernadka -> Національна бібліотека україни імені В. І. Вернадського центр бібліотечних електронних ресурсів І технологій Відділ технологій дистанційного обслуговування
vernadka -> Національна бібліотека україни імені В. І. Вернадського центр бібліотечних електронних ресурсів І технологій Відділ технологій дистанційного обслуговування
vernadka -> Національна бібліотека україни імені В. І. Вернадського центр бібліотечних електронних ресурсів І технологій Відділ технологій дистанційного обслуговування
vernadka -> Національна бібліотека україни імені В. І. Вернадського центр бібліотечних електронних ресурсів І технологій Відділ технологій дистанційного обслуговування
vernadka -> Національна бібліотека україни імені В. І. Вернадського центр бібліотечних електронних ресурсів І технологій Відділ технологій дистанційного обслуговування
vernadka -> Національна бібліотека україни імені В. І. Вернадського центр бібліотечних електронних ресурсів І технологій Відділ технологій дистанційного обслуговування


Поділіться з Вашими друзьями:
1   2   3   4   5


База даних захищена авторським правом ©res.in.ua 2019
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка