Національна бібліотека україни імені В. І. Вернадського центр науково-бібліографічної інформації Відділ технологій дистанційного обслуговування


Хімічна технологія. Хімічні та харчові виробництваСторінка2/5
Дата конвертації05.05.2016
Розмір1.55 Mb.
1   2   3   4   5

Хімічна технологія. Хімічні та харчові виробництва
123. РА412420 Мартич В. В. Розроблення технології морозива із зародками пшениці : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.18.04 / Мартич Віталій Володимирович ; Нац. ун-т харч. технологій. - Київ, 2014. - 22 с. : рис., табл.
124. РА412441 Мудрак І. М. Синтез та властивості наноструктурних композитів на основі йодиду срібла та полімерів : автореф. дис. ... канд. фіз.-мат. наук : 01.04.18 / Мудрак Іван Михайлович ; НАН України, Ін-т хімії поверхні ім. О. О. Чуйка. - Київ, 2015. - 19 с. : рис.
125. РА412396 Пахомова О. О. Синтез, фізико-хімічні та біологічні властивості похідних 8-бромо-7-ß-гідроксіетилксантину : автореф. дис. ... канд. фармацевт. наук : 15.00.02 / Пахомова Ольга Олександрівна ; Запоріз. держ. мед. ун-т. - Запоріжжя, 2014. - 24 с. : рис.
126. ВА786730 Бордюк М. А. Фізика полімерів. Лекції : навч. посіб. для студентів ВНЗ / М. А. Бордюк, Б. С. Колупаєв, Т. М. Шевчук. - Рівне : О. Зень [вид.], 2014. - 483 с. : рис., табл.
127. ВА786727 Бордюк М. А. Фізика полімерів. Практикум. Програми : навч. посіб. для студентів ВНЗ / М. А. Бордюк, Б. С. Колупаєв, Т. М. Шевчук. - Рівне : О. Зень [вид.], 2014. - 263 с. : рис., табл.
128. СТ7221 Вироби вогнетривки теплоізоляційні формовані. Класифікація (ISO 2245:2006, IDT). - Київ : Мінекономрозвитку України, 2014. - IV, 3 с. : табл. - (Національний стандарт України)
129. СТ7227 Вугілля активне для лікеро-горілчаного виробництва. Метод визначання лужності водного настою. - Київ : Мінекономрозвитку України, 2014. - III, 6 с. - (Національний стандарт України)
130. СТ7362 Гази нафтові скраплені. Метод визначення корозійної дії на мідну пластинку (EN ISO 6251:1998, IDT). - Київ : Мінекономрозвитку України, 2014. - IV, 7 с. : рис., табл. - (Національний стандарт України)
131. СТ7361 Гази нафтові скраплені. Метод визначення тиску пари манометром (EN ISO 4256:1998, IDT). - Київ : Мінекономрозвитку України, 2014. - IV, 9 с. : рис., табл. - (Національний стандарт України)
132. СТ7363 Гази нафтові скраплені. Розрахунковий метод визначення густини і тиску пари (EN ISO 8973:1999, IDT). - Київ : Мінекономрозвитку України, 2014. - IV, 4 с. - (Національний стандарт України)
133. СТ7354 Екстракти плодові та ягідні для лікеро-горілчаного виробництва. Технічні умови. - Київ : Мінекономрозвитку України, 2014. - III, 12 с. : табл. - (Національний стандарт України)
134. СТ7231 Жири тваринні і рослинні та олії. Метод визначання вмісту диметилполісилоксанів. - Київ : Мінекономрозвитку України, 2014. - III, 5 с. : рис., табл. - (Національний стандарт України)
135. СТ7214 Кислота фосфорна технічна (зокрема для харчової промисловості). Визначення вмісту кальцію методом полуменевої атомної абсорбції (ISO 3707:1976, IDT). - Київ : Держспоживстандарт України, 2014. - IV, 6 с. - (Національний стандарт України)
136. СТ7350 Консерви гомогенізовані для дитячого харчування. Метод визначання якості подрібнення. - Київ : Держспоживстандарт України, 2014. - III, 11 с. : рис., табл. - (Національний стандарт України)
137. СТ7235 Концентрати харчові. Методи визначання кислотності. - Київ : Мінекономрозвитку України, 2014. - III, 5 с. - (Національний стандарт України)
138. СТ7293 Матеріали і вироби полівінілхлоридні багатошарові та одношарові для покриття підлог. Технічні умови. - Київ : Мінрегіонбуд України, 2014. - IV, 22 с. : табл. - (Національний стандарт України)
139. Р127166 Методические указания к выполнению расчётного задания "Расчёт сахароварильного аппарата периодического действия" по курсу "Процессы и аппараты пищевых производств" : для студентов пищ. специальностей всех форм обучения / Нац. техн. ун-т "Харьк. политехн. ин-т" ; [сост. : Е. И. Литвиненко и др.]. - Харьков : Підручник НТУ "ХПІ", 2014. - 38 с. : рис., табл.
140. ВА787040 Методичні вказівки до лабораторних робіт з дисципліни "Матеріалознавство" для студентів усіх форм навчання спеціальності 7.05170106 "Технологія продуктів бродіння та виноробства" / Нац. техн. ун-т "Харків. політехн. ін-т" ; [уклад.: О. О. Любавіна та ін.]. - Харків : НТУ "ХПІ", 2014. - 75 с. : рис., табл.
141. Р127195 Методичні вказівки до циклу лабораторних робіт "Визначення випалювальних властивостей глинистих порід" з курсів "Основи технології тугоплавких неметалевих і силікатних матеріалів", "Основи наукових досліджень та технічної творчості" для студентів спеціальності 05130104 / Нац. техн. ун-т "Харків. політехн. ін-т" ; [уклад. Л. П. Щукіна]. - Харків : НТУ "ХПІ", 2014. - 47 с. : рис., табл.
142. СТ7344 Перо та пух. Метод визначення об'єму наповнення (EN 12130:1998, IDT). - Київ : Держспоживстандарт України, 2014. - IV, 7 с. : рис. - (Національний стандарт України)
143. СТ7345 Пір'я й пух. Гігієна та вимоги чистоти (EN 12935:2001, IDT). - Київ : Держспоживстандарт України, 2014. - IV, 3 с. - (Національний стандарт України)
144. СТ7351 Продукція майонеза низькокалорійна. Метод вилучення жирової фракції для визначення фізико-хімічних показників. - Київ : Мінекономрозвитку України, 2014. - III, 5 с. - (Національний стандарт України)
145. СТ7343 Скло будівельне. Методика визначення коефіцієнта теплопередавання багатошарових конструкцій (EN 673:1997, IDT). - Київ : Держспоживстандарт України, 2014. - IV, 12 с. : табл. - (Скло будівельне) (Національний стандарт України)
146. ВА786936 Степанова И. В. Вкусные фантазии из груш : [забав. зверушки, веселые человечки, чудес. цветы] / И. В. Степанова, С. Б. Кабаченко. - Харьков ; Белгород : Книжный Клуб "Клуб Семейного Досуга", 2015. - 96 с. : цв.ил. - (Школа кулинарных украшений)
147. ВА786670 Степанова И. В. Вкусные фантазии из моркови : [забав. зверушки, веселые человечки, чудес. цветы] / И. В. Степанова, С. Б. Кабаченко. - Харьков ; Белгород : Книжный Клуб "Клуб Семейного Досуга", 2015. - 96 с. : цв. ил. - (Серия "Школа кулинарных украшений")
148. СТ7328 Стрічки самоклейкі. Вимірювання зусилля розмотування з малою швидкістю (EN 1944:1996, IDT). - Київ : Держспоживстандарт України, 2014. - IV, 2 с. - (Національний стандарт України)
149. СТ7327 Стрічки самоклейкі. Вимірювання приклеюваності (EN 1945:1996, IDT). - Київ : Держспоживстандарт України, 2014. - IV, 4 с. : рис. - (Національний стандарт України)
150. СТ7360 Стрічки самоклейкі. Вимірювання товщини (EN 1942:2003, IDT). - Київ : Держспоживстандарт України, 2014. - IV, 2 с. - (Національний стандарт України)
151. ВА786607 Холодные и теплые салаты. Мясные, рыбные, овощные, корейские, постные + 50 салатных заправок / [сост. Гагарина А.]. - Харьков ; Белгород : Книжный Клуб "Клуб Cемейного Досуга", 2015. - 190 с. : цв. ил.
152. СТ7337 Чай швидкорозчинний. Методи визначення об'ємної маси сипкого та спресованого порошку (ISO 6770:1982, IDT). - Київ : Держспоживстандарт України, 2014. - IV, 7 с. : рис. - (Національний стандарт України)
153. СТ7359 Чай. Метод визначення вмісту золи, нерозчинної в кислоті (ISO 1577:1987, IDT). - Київ : Держспоживстандарт України, 2014. - IV, 3 с. - (Національний стандарт України)
154. СТ7357 Чай. Метод визначення вмісту золи, розчинної і нерозчинної у воді (ISO 1576:1988, IDT). - Київ : Держспоживстандарт України, 2014. - IV, 3 с. - (Національний стандарт України)
155. СТ7356 Чай. Метод визначення втрати маси за температури 103°С (ISO 1573:1980, IDT). - Київ : Держспоживстандарт України, 2014. - IV, 3 с. - (Національний стандарт України)
156. СТ7358 Чай. Метод визначення загального вмісту золи (ISO 1575:1987, IDT). - Київ : Держспоживстандарт України, 2014. - IV, 3 с. - (Національний стандарт України)
157. СТ7318 Чай. Метод визначення лужності золи, розчинної у воді (ISO 1578:1975, IDT). - Київ : Держспоживстандарт України, 2014. - IV, 2 с. - (Національний стандарт України)
158. СТ7355 Чай. Метод готування подрібненої проби з відомим умістом сухої речовини (ISO 1572:1980, IDT). - Київ : Держспоживстандарт України, 2014. - IV, 3 с. - (Національний стандарт України)
159. ВА786959 Шабанова Г. М. В'яжучі матеріали : практикум з дисципліни "Загальна технологія тугоплавких неметалевих і силікатних матеріалів" : для студентів спец. 05130104 "Хімічна технологія тугоплавких неметалевих і силікатних матеріалів" / [Г. М. Шабанова, А. М. Корогодська, О. В. Христич] ; Нац. техн. ун-т "Харків. політехн. ін-т". - Харків : Підручник НТУ "ХПІ", 2014. - 219 с. : рис., табл.


Соціологія. Демографія
160. ВА786673 Данко Д. В. Підготовка майбутніх фахівців соціальної сфери до застосування технологій медико-соціальної роботи в професійній діяльності : [монографія] / Данко Д. В., Повідайчик О. С. ; ДВНЗ "Ужгород. нац. ун-т". - Ужгород : Ужгород. нац. ун-т, 2014. - 229 с. : рис., табл.
161. ВА786850 Кутуєв П. В. Конфліктологія: соціологічна перспектива : навч. посіб. / П. В. Кутуєв. - Київ : НПУ ім. М. П. Драгоманова, 2014. - 162 с.
162. ВА786784 "Історичні, соціологічні, політологічні науки: історія, сучасний стан та перспективи досліджень", міжнародна науково-практична конференція(2014 ; Херсон).Матеріали міжнародної науково-практичної конференції "Історичні, соціологічні, політологічні науки: історія, сучасний стан та перспективи досліджень", 17-18 жовтня 2014 р. / Херсон. держ. ун-т, Ф-т психології, історії та соціології ; [редкол.: Федяєва В. Л. та ін.]. - Херсон : Гельветика, 2014. - 231 с.
163. ВА786616 Рейтинги країн світу. Карта, мальована цифрами / упоряд. Олександр Біттер. - Львів : Піраміда, 2014. - 119 с. : табл., кольор. іл.
164. ВА786852 Теорія соціальних змін: сучасні соціологічні концептуалізації : навч. посіб. / П. В. Кутуєв [та ін.] ; Нац. техн. ун-т України "Київ. політехн. ін-т". - Київ : НПУ ім. М. П. Драгоманова, 2014. - 219 с.
165. ІА24508 Coulon A. L'ethnométhodologie / Alain Coulon. - Paris : Presses universitaires de France, 2002. - 128 p. - (Que sais-je ?)


Історія. Історичні науки
166. РА412421 Корсак Р. В. Українсько-чеські відносини у трансформаційних процесах Центрально-Східної Європи: торговельно-економічний контекст співпраці (2000-2012 рр.) : автореф. дис. ... д-ра іст. наук : 07.00.02 / Корсак Роман Володимирович ; НАН України, Ін-т українознавства ім. І. Крип'якевича, Ін-т народознавства. - Львів, 2014. - 32 с.
167. РА412414 Степанов М. Ю. Етноконфесійні уявлення та генезис патріотичних ідей в православній думці України кінця XVI - початку XVII століття : автореф. дис. ... канд. іст. наук : 07.00.01 / Степанов Максим Юрійович ; Черкас. нац. ун-т ім. Богдана Хмельницького. - Черкаси, 2015. - 20 с.
168. РА412415 Чумак С. І. Події Другої світової війни в Україні у документах "Русского архива" : автореф. дис. ... канд. іст. наук : 07.00.06 / Чумак Станіслав Іванович ; Черкас. нац. ун-т ім. Богдана Хмельницького. - Черкаси, 2015. - 20 с.
169. ВА786716 "Лелека- 2011", всеукраїнський інтерактивний історичний конкурс(3 ; 2011 ; Київ).III Всеукраїнський інтерактивний історичний конкурс "Лелека-2011" : інформ.-метод. зб. / [Т. В. Бакка та ін. ; за. ред. Т. Л. Гінетової] ; Ін-т інновац. технологій і змісту освіти, Всеукр. спілка викладачів суспіл. дисциплін і громад. освіти. - Київ ; Чернівці : Букрек, 2011. - 75 с. : іл., табл.
170. В277415/19 Jews and Slavs. Vol. 19: Jews, Ukrainians and Russians. Essays on intercultural relations / Nat. univ. of Kyiv Mohyla acad., The Center for studies of history and culture of East Europ. Jews, The Inst. of Jewish studies (Kyiv) ; ed. by Wolf Moskovich, Leonid Finberg. - Київ : Дух і літера, 2008. - 424, [16] p. : ill., tab.
171. ВА786882 Бадью А. Століття / Ален Бадью ; з фр. пер. Андрій Рєпа. - Львів : Кальварія ; Київ : Ніка-Центр, 2014. - 303 с.
172. В355484/1 Басюк, Григорій Степанович Ланівці - місто на чотирьох річках. Кн. 1: 1444-1921 рр. - 2014. - 191 с. : іл.
173. ВА786842 Брусиловська О. І. Методичний посібник з курсу "Зовнішня політика країн Східної Європи після Другої світової війни" (для студентів відділення "міжнародні відносини") / О. І. Брусиловська ; Одес. нац. ун-т ім. І. І. Мечникова, Ін-т соц. наук, Каф. міжнар. відносин. - Одеса : Одес. нац. ун-т ім. І. І. Мечникова, 2010. - 66 с.
174. Р127198 Василашко В. Ф. Голодомор на теренах Поділля : за матеріалами лекцій про Голодомор в Україні / Василь Василашко, Петро Швець. - Київ : Знання України, 2014. - 47 с. : іл. - (Бібліотечка товариства "Знання" України)
175. ВА786960 Виноградова Т. Р. Мужчины, изменившие мир / Татьяна Виноградова. - Харьков : Виват : Аргументпринт, 2015. - 350, [1] с. - (Изменившие мир)
176. ВА786794 Виноградова Т. Р. Характер как судьба. Великие несломленные / Татьяна Виноградова. - Харьков : Виват : Аргумент принт, 2015. - 350, [1] с. - (Изменившие мир)
177. СО33345 Війна 1941 - 1945 рр. : альбом / Держ. арх. служба України, Центр. держ. кінофотофоноархів України ім. Г. С. Пшеничного ; [упоряд.: Т. О. Ємельянова та ін. ]. - Харків : Фоліо, 2015. - 269 с. : фот.
178. СО33361 Війна 1941-1945 рр. : альбом / [упоряд.: Т. О. Ємельянова та ін.]. - Харків : Фоліо, 2014. - 269 с. : фот.
179. ВА786694 Голодомор 1932 - 1933 років в Україні як злочин геноциду згідно з міжнародним правом : [зб. наук. пр.] / [Антонович Мирослава та ін. ; наук. ред.: Володимир Василенко, Мирослава Антонович]. - Київ : Києво-Могил. акад., 2014. - 363 с.
180. ВА786786 Григорова Д. А. Женщины, изменившие мир / Дарина Григорова. - Харьков : Виват : Аргумент принт, 2015. - 351 с. - (Изменившие мир)
181. В345972/23 Грушевський, Михайло Сергійович Твори. Т. 23: Серія "Монографічні історичні праці" / [упоряд., передм. : Мирон Капраль, Андрій Фелонюк]. - 2014. - 602 с. : іл.
182. ВА786885 Гусак Р. О. Міжвоєнне село Західної України: соціум, господарство, духовність / Руслан Гусак, Наталія Коростіль, Олег Малярчук ; Ін-т історії України НАН України. - Івано-Франківськ : Симфонія форте, 2014. - 307 с. : табл.
183. ВА786699 Диса К. Історія повсякденного життя в ранньомодерній Європі / Катерина Диса. - Київ : Києво-Могил. акад., 2014. - 128 с.
184. ВА786634 Домовые, русалки и другие загадочные существа / [сост. Юрий Пернатьев]. - Харьков ; Белгород : Книжный Клуб "Клуб Cемейного Досуга", 2015. - 397 с. - (Мифы. Тайны. Загадки)
185. ВА786880 Еліс Д. Брати-засновники. Революційне покоління / Джозеф Еліс ; пер. з англ. Тараса Цимбала. - Київ : Ніка-Центр, 2014. - 295 с. - (Серія "Ідеї та Історіїї" ; вип. 11)
186. ВА786945 Історія України в художньо-літературних образах : [посіб. для. 6-8 кл. загальноосвіт. шк.] / [упоряд.] Б. І. Андрусишин, В. Й. Борисенко. - Київ : Вид-во НПУ ім. М. П. Драгоманова, 2014. - 318 с.
187. ВА786921 Капарулін Ю. В. Олександр Рябінін-Скляревський: інтелектуальна біографія історика (1878-1942 рр.) : монографія / Юрій Капарулін ; Херсон. держ. ун-т. - Херсон : Гельветика, 2014. - 235 с. : іл.
188. ВА787093 Кісельова Ю. А. Становлення та розвиток історіографії в імператорському Харківському університеті : монографія / Ю. А. Кісельова ; Харків. нац. ун-т ім. В. Н. Каразіна. - Харків : ХНУ ім. В. Н. Каразіна, 2014. - 251 с.
189. СО33354 Князі Острозькі / [Олег Дзярнович та ін. ; передм. Альфредаса Бумбалаускаса ; під наук. ред. Ігоря Тесленка ; фотозйомка: Олександа Іванова та ін. ; пер. з лит. Володислава Журби]. - Київ : Балтія-Друк, 2014. - 279 с. : фот. кольор.
190. ВА786639 Коваль Г. Трускавець. Погляд крізь віки : [іст. опис] / Галина Коваль. - Львів : Карти і Атласи, 2014. - 76, [1] с. : фото
191. ВА786696 Косик В. Україна. Довга і важка боротьба за існування / Володимир Косик. - Київ : Києво-Могил. акад., 2014. - 277 с.
192. ВА786587 Лантух В. В. Концесійна політика СРСР (1920-ті рр.) : монографія / В. В. Лантух, Ю. Л. Яковенко. - Слов'янськ : Б. І. Маторін, 2013. - 216 с.
193. СО33374 Ломацький М. У горах Карпатах : вид. для молоді / Михайло Ломацький. - Львів : Тріада плюс, 2014. - 142, [4] с. : іл. - (Бібліотека часопису "Ґреґіт")
194. ВА786661 Мелитопольщина: уезд - округ - район и город : сб. док. и материалов / Союз краеведов Мелитопольщины, Лаб. комплекс. краеведения Мелитоп. гос. пед. ун-та им. Богдана Хмельницкого ; [сост. Н. В. Крылов, А. Н. Крылова]. - Мелитополь : Изд. дом Мелитоп. гор. тип., 2014. - 64, [1] с. : табл.
195. ВА786792 Між Європою та війною, весна-літо 2014 : [статті, інтерв'ю, есеї] / Нац. ун-т "Остроз. акад.", Інформ. агентство "А4 - УА" ; [упоряд. Синюк С. Я.]. - Львів : ІА "А4-УА" ; Острог : Вид-во Нац. ун-ту "Остроз. акад.", 2014. - 191 с.
196. ВА786857 Морозюк В. К. Голоси здалека / Володимир Морозюк ; Івано-Франків. обл. об-ня ВУТ "Просвіта" ім. Т. Г. Шевченка, Літ. музей Прикарпаття. - Івано-Франківськ : Тіповіт, 2012. - 103 с. : іл. - (Пом'яник ; 12)
197. Р127162 Панасюк Б. Я. Збувається надія (Прощай, немытая Россия) / Б. Я. Панасюк. - Київ : Нац. наук. центр "Ін-т аграр. економіки", 2014. - 45 с.
198. ВС58519 Партизанські колекції меморіального комплексу "Національний музей історії Великої Вітчизняної війни 1941 - 1945 років". Особові фонди : путівник / Ін-т історії НАН України, Меморіал. комплекс "Нац. музей історії Великої Вітчизняної війни 1941 - 1945 років" ; [авт. та упоряд. Л. В. Легасова та ін. ; редкол. В. М. Литвин та ін.]. - Київ : Аеростат, 2014. - 551 с. : фото
199. ВА786935 Пархоменко В. А. Національно-визвольна боротьба та революційні події 1914-1921 рр. в українській мемуаристиці : монографія / Владислав Пархоменко ; Миколаїв. нац. ун-т ім. В. О. Сухомлинського. - Миколаїв : Іліон, 2014. - 479 с.
200. Р127172 Пиріг Р. Я. Донбас у складі Української гетьманської держави (травень-листопад 1918 року) / Руслан Пиріг ; Нац. акад. наук України, Ін-т історії України. - Київ : Інститут історії України НАНУ, 2014. - 39, [1] с. - (Студії з регіональної історії: степова Україна)
201. ВА786629 Проклятие фараонов. Тайны Древнего Египта / [сост. Сергей Реутов]. - Харьков ; Белгород : Книжный Клуб "Клуб Семейного Досуга", 2015. - 397 с. - (Мифы. Тайны. Загадки)
202. ВА786933 Тишик І. С. Міжетнічна толерантність як крос-культурна складова педагогічної діяльності викладача історії : навч.-метод. посіб. / І. С. Тишик. - Кіровоград ; Ізмаїл : Полімед-Сервіс, 2013. - 129, [6] с. : фот.
203. ВА786637 Трудові Золоті Зірки Полісся : нариси про Героїв Соціалістичної Праці, повних кавалерів ордена Трудової Слави та Героїв України на Житомирщині / [упоряд.: С. Г. Бойко та ін.]. - Житомир : Полісся, 2014. - 209, [6] с. : фото
204. ВА786873 Частий Р. В. Степан Бандера : мифы, легенды, действительность / Р. В. Частий. - Харьков : Фолио, 2014. - 380, [18] с. : фот. - (Время и судьбы)
205. ВА786884 Шивельбуш В. Розчаклована ніч. До історії штучного світла у ХІХ столітті / Вольфґанґ Шивельбуш ; пер. з нім. Олександра Юдіна. - Київ : Ніка-Центр, 2014. - 215 с. : іл. - (Серія "Ідеї та Історії" ; вип. 10)
206. ІВ219684 Bałtowie - północni sąsiedzi Słowian : wystawa ze zbiorów pol. muzeów / Państw. muzeum archeol. w Warszawie, Muzeum okręgowe w Białymstoku ; scenariusz i komisariat wystawy Danuta Jaskanis, Marian Kaczyński ; [aut. tekstu: Danuta Jaskanis, Marian Kaczyński ; aut. fot. barw.: Tadeusz Biniewski, Dariusz Członkowski ; aut. fot. czarno-białych: Tadeusz Biniewski ; oprac. map: Teresa Dąbrowska, Lucja Okulicz]:ł. - Warszawa : [s. n.], 1981. - 75 s. : fot., m.
207. ІВ219740 Das vierte und fünfte Stadtbuch Dresdens: (1477 - 1505) / Thomas Kübler, Jörg Oberste (Hg.) ; bearb. von Jens Klingner und Robert Mund. - Leipzig : Leipziger Universitätsverlag, 2008. - 625, [16] S. : Fot. - (Die Stadtbücher Dresden (1404-1535) und Altendresden (1412-1528) : krit. ed. und Komment. Ausg. in 4 Bd. ; Bd. 2)
208. ІВ219660 з дод. 1; 2 Körner G. Ein Königreich an der Luhe / Gerhard Körner, Friedrich Laux. - Lüneburg : Museumsverein für das Fürstentum Lüneburg, 1980. - 219 S. : Abb., Phot.
209. ІВ219681 з дод. Plath H. Das St. Michaeliskloster von 1376 in Lüneburg : ein Ausgrabungsbericht / Helmut Plath. - Lüneburg : Museumsverein für das Fürstertum Lüneburg, 1980. - 109 S. : Abb., Phot.
210. ІВ219728 Steinert M. Hitler / Marlis Steinert ; aus dem Franz. von Guy Montag und Volker Wieland . - München : Verlag C. H. Beck, 1994. - 749 S. : Fot.
211. ІВ219729 Struve G. Freiheit und Menschlichkeit : Ausgewählte Programmschriften / Gustav und Amalie Struve ; zsgest. und eingeführt von Peter Hank. - Eggingen : Edition Isele, 2003. - 239 S. - (Bibliothek Europäischer Freiheitsbewegungen ; Bd. 2)
212. ІВ219682 Šiška S. Praveké hrnčiarstvo / Stanislav Šiška ; [fot. Marta Novotná]. - Bratislava : Tatran, 1980. - 112 s. : fot. - (Dávnoveké umenie Slovenska = Ars slovaca antiqua ; zv. 9)


Економіка. Економічні науки
213. РА412398 Калініченко О. О. Організаційно-економічний механізм розвитку соціальної сфери України : автореф. дис. ... канд. екон. наук : 08.00.03 / Калініченко Олена Олександрівна ; Відкр. міжнар. ун-т розвитку людини "Україна". - Київ, 2014. - 20 с. : рис.
214. РА412389 Кудак В. М. Стратегічне планування в системі забезпечення фінансово-економічної безпеки страхових компаній : автореф. дис. ... канд. екон. наук : 21.04.02 / Кудак Володимир Миколайович ; ВНЗ Ун-т економіки та права "КРОК". - Київ, 2014. - 20 с. : рис.
215. РА412436 Пігнастий О. М. Статистична теорія систем управління виробничими поточними лініями : автореф. дис. ... д-ра техн. наук : 05.13.03 / Пігнастий Олег Михайлович ; Нац. техн. ун-т "Харків. політехн. ін-т". - Харків, 2014. - 36 с. : рис.
216. РА412427 Рудик В. К. Розвиток пенсійного страхування в Україні: теорія, методологія, практика : автореф. дис. ... д-ра екон. наук : 08.00.08 / Рудик Володимир Касянович ; Нац. акад. аграр. наук України, Нац. наук. центр "Ін-т аграр. економіки". - Київ, 2014. - 39 с. : рис., табл.
217. РА412399 Сімахова А. О. Трансформація інноваційно-інвестиційної стратегії в соціально-економічному розвитку до вимог забезпечення соціальності : автореф. дис. ... канд. екон. наук : 08.00.03 / Сімахова Анастасія Олексіївна ; Дніпропетр. нац. ун-т ім. Олеся Гончара. - Дніпропетровськ, 2014. - 20 с. : рис.
218. ВА786875 "Ринкові, державні та корпоративні структури в умовах глобальних трансформацій", міжнародна науково-практична конференція(6 ; 2014 ; Одеса)."Ринкові, державні та корпоративні структури в умовах глобальних трансформацій". VI Міжнародна науково-практична конференція, 25-27 вересня 2014 року : [матеріали] / Одес. нац. ун-т ім. І. І. Мечникова [та ін.]. - Одеса : Гельветика, 2014. - 215 с. : рис., табл.
219. В355468/1 "Управління проектами: інновації, нелінійність, синергетика", міжнародна науково-практична конференція магістрантів, аспірантів та науковців (5 ; 2014 ; Одеса) "Управління проектами: інновації, нелінійність, синергетика". V Міжнародна науково-практична конференція магістрантів, аспірантів та науковців, 12-13 грудня 2014 р., Одеса. Т. 1. - 2014. - 205 с. : рис., табл.
220. ВА786791 Агропродовольчий розвиток України в контексті забезпечення продовольчої безпеки : [монографія] / [Шубравська О. В. та ін.] ; за ред. д-ра екон. наук Шубравської О. В. ; Нац. акад. наук України, ДУ "Ін-т економіки та прогнозування НАН України". - Київ : Ін-т економіки та прогнозування НАН України, 2014. - 455 с. : рис., табл.
221. ВА786714 Актуальні проблеми соціально-економічного розвитку регіону на засадах кластерного підходу : зб. тез доп. міжнар. наук.-практ. інтернет-конф. науковців, викладачів, спеціалістів / Київ. нац. торг.-екон. ун-т [та ін.]. - Харків : ХТЕІ КНТЕУ, 2013. - 255 с. : табл.
222. ВА786706 Андрієнко В. М. Безпека праці в системі економічної безпеки будівельних підприємств : монографія / Андрієнко Василь Миколайович ; Вищ. навч. закл. "Ун-т економіки і права "КРОК". - Київ ; Черкаси : Чабаненко Ю. А., 2014. - 282 с. : рис.
223. ВА786887 Боримська К. П. Бухгалтерський облік в системі забезпечення економічної безпеки підприємства: проблеми методології й організації : монографія / К. П. Боримська ; Житомир. держ. технол. ун-т. - Житомир : ЖДТУ, 2014. - 623 с.
224. ВА786715 "Бухгалтерський облік, аналіз і аудит: сучасний стан, проблеми та перспективи розвитку", всеукраїнська науково-практична конференція(2 ; 2014 ; Чернігів).Бухгалтерський облік, аналіз і аудит: сучасний стан, проблеми та перспективи розвитку. II Всеукраїнська науково-практична конференція (м. Чернігів, 21 листопада 2014 р.) : тези доп. / Черніг. нац. технол. ун-т. - Чернігів : Черніг. нац. технол. ун-т, 2014. - 159 с. : табл.
225. ВА787038 Бухгалтерський облік : завдання для контрол. робіт, практ. занять і самост. роботи, тест. завдання для студентів Ін-ту післядиплом. освіти спец. 7.03050801 "Фінанси" / Укоопспілка, Львів. комерц. акад. ; [уклад.: Бачинський В. І. та ін.]. - Львів : Вид-во Львів. комерц. акад., 2012. - 119 с. : табл.
226. ВА787036 Бухгалтерський облік : метод. вказівки та завдання для контрол. робіт, ситуац. завдання до практ. занять та самост. роботи, тест. завдання для студентів Ін-ту післядиплом. освіти спец. 7.03050901 "Облік і аудит" / Укоопспілка, Львів. комерц. акад. ; [уклад.: Озеран В. О., Медвідь Л. Г., Попітіч Т. В.]. - Львів : Вид-во Львів. комерц. акад., 2012. - 119 с. : табл.
227. ВА786724 Бьерке Л. Л. Чистое производство и энергоэффективность. Норвежская модель : метод. пособие / Лейв Лейвсон Бьерке ; [пер. с англ. А. Сырчиной]. - Херсон : Изд-во ХТТП, 2014. - 120 с. : рис., табл.
228. ВА786720 Вахович І. М. Регіональна конвергенція фінансового забезпечення сталого розвитку України : монографія / Вахович І. М., Ропотан І. В. ; Луц. нац. техн. ун-т. - Луцьк : Волиньполіграф, 2014. - 219 с. : рис., табл.
229. ВА786962 Версаль Н. І. Фінансовий менеджмент у банку : практикум / Версаль Наталія Іванівна. - Київ : Компринт, 2015. - 144 с. : рис., табл.
230. ВА786956 Гудзинська Л. Ю. Банківський маркетинг : курс лекцій : для студентів напряму підгот. 8.03050802 "Банківська справа" ден. та заоч. форм навчання / [Гудзинська Л. Ю.] ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Каф. банк. справи. - Київ : [б. в.], 2014. - 117 с. : рис., табл.
231. ВА786734 Дерій Ж. В. Капіталізація людського потенціалу: теорія, методологія, практика : монографія / Ж. В. Дерій ; Черніг. нац. технол. ун-т. - Чернігів : Черніг. нац. технол. ун-т, 2013. - 299 с. : рис., табл.
232. ВА786889 Ду Чуньбу Мале і середнє підприємництво КНР у структурі міжнародного бізнесу : монографія / Ду Чуньбу ; [наук. ред. І. А. Ломачинська] ; Одес. нац. ун-т ім. І. І. Мечникова [та ін.]. - Одеса ; Херсон : Гельветика, 2014. - 174 с. : рис., табл.
233. ВА787045 Дунська А. Р. Інноваційний механізм розвитку промислових підприємств в умовах світового ринку : монографія / Дунська Алла Рашидівна ; Нац. техн. ун-т України "Київ. політехн. ін-т". - Київ : Кондор, 2014. - 485 с. : рис., табл.
234. ВА786684 Дюгованець О. М. Формування спільної політики Європейського Союзу у сфері венчурного фінансування : монографія / О. М. Дюгованець ; Держ. ВНЗ "Ужгород. нац. ун-т". - Ужгород : Аутдор-Шарк, 2014. - 222 с. : рис., табл.
235. ВА786939 Економіка підприємства: проблеми та перспективи розвитку : матеріали II всеукр. наук.-практ. конф. студентів, аспірантів та молодих учених, 25 груд. 2013 р., м. Дніпропетровськ / ДВНЗ "Нац. гірн. ун-т" ; [відп. ред. В. М. Шаповал]. - Дніпропетровськ : НГУ, 2014. - 87 с. : табл.
236. ВА786977 Економіка продуктового підкомплексу : навч. посіб. для підгот. фахівців ОКР "Магістр" спец. напрямів галузі знань "Економіка та підприємництво" у ВНЗ III-IV рівнів акредитаціїї М-ва аграр. політики та продовольства України / [Збарський В. К. та ін. ; за ред. проф. В. К. Збарського]. - Київ : Компринт, 2014. - 408 с. : рис., табл.
237. ВА787002 Економіка та управління господарським комплексом: теорія та практика сучасності : матеріали міжнар. наук.-практ. конф., 27 берез. 2014 р., м. Луганськ / Держ. закл. "Луган. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка", ДВНЗ "Нац. гірн. ун-т", Ун-т Лондона (Великобританія) ; [редкол.: Ю. З. Драчук та ін.]. - Дніпропетровськ : НГУ, 2014. - 134 с. : рис., табл.
238. ВА787006 Економічні аспекти розвитку держави: стан, проблеми, перспективи : матеріали міжнар. наук.-практ. конф, 24-25 жовт. 2014 р. / Хмельниц. екон. ун-т, Каф. обліку і аудиту, Каф. фінансів, Міжнар. інновац. кластер "Конкурентоспоможність" ; [редкол.: Бойчук А. А. та ін.]. - Хмельницький : Гельветика, 2014. - 211 с. : рис., табл.
239. ВА786903 "Євроінтеграційний вибір України та проблеми макроекономіки", міжнародна науково-практична конференція молодих вчених і студентів(17 ; 2014 ; Дніпропетровськ).Євроінтеграційний вибір України та проблеми макроекономіки. XVII Міжнародна науково-практична конференція молодих вчених і студентів, 10 грудня 2014 р. : тези доп. / Дніпропетр. ун-т ім. Альфреда Нобеля, Каф. міжнар. економіки та екон. теорії. - Дніпропетровськ : Дніпропетр. ун-т ім. А. Нобеля, 2014. - 163 с. : рис., табл.
240. Р127140 Завдання до самостійної роботи з навчальної дисципліни "Економіка та бізнес" для студентів напряму підготовки 6.050101 "Комп'ютерні науки" денної форми навчання / Харків. нац. екон. ун-т ім. Семена Кузнеця ; [уклад.: Раєвнєва О. В. та ін.]. - Харків : Вид. ХНЕУ ім. С. Кузнеця, 2014. - 38 с. : рис., табл.
241. ВС58567 Завершаем год: ответы на 30 самых актуальных вопросов : практ. рук. - Днепропетровск : Баланс-Клуб, 2014. - 111 с. : табл. - (Библиотека "Баланс" ; №23, 2014)
242. СТ7335 Задоволеність замовників. Настанови щодо кодексів поведінки для організацій (ISO 10001:2007, IDT). - Київ : Мінекономрозвитку України, 2014. - VI, 14 с. - (Управління якістю) (Національний стандарт України)
243. СТ7336 Задоволеність замовників. Настанови щодо розв'язання спорів поза межами організацій (ISO 10003:2007, IDT). - Київ : Мінекономрозвитку України, 2014. - VII, 23 с. : рис., табл. - (Управління якістю) (Національний стандарт України)
244. ВА786666 Інноваційна модель розвитку: тенденції та перспективи економічної трансформації : колект. монографія / Уман. держ. пед. ун-т ім. Павла Тичини, Н.-д. екон. ін-т ; за ред. Беседіна В. Ф., Музиченка А. С. - Умань : Жовтий О. О. [вид.], 2014. - 255 с. : рис., табл.
245. ВА786874 Інноваційні ідеї молоді в соціально-економічному розвитку України ХХІ століття : зб. тез доп. міжнар. наук.-практ. інтернет-конф., [Харків, 20-21 берез. 2014 р.] / Київ. нац. торг.-екон. ун-т [та ін.] ; [ред. кол.: К. Д. Гурова та ін.]. - Харків : ХТЕІ КНТЕУ, 2014. - 288 с. : рис., табл.
246. ВА786892 Інноваційні ідеї молоді в соціально-економічному розвитку України ХХІ століття : зб. ст. магістрантів, аспірантів, молодих учених / Київ. нац. торг.-екон. ун-т, Харків. торг.-екон. ін-т КНЕТУ, Бєлгород. держ. технол. ун-т ім. В. Г. Шухова, Бєлгород. ун-т кооперації, економіки і права ; [ред. кол.: К. Д. Гурова та ін.]. - Харків : ХТЕІ КНТЕУ, 2014. - 309 с. : рис., табл.
247. В355480/1 Інформаційні системи в менеджменті. Ч. 1. - 2014. - 128 с. : рис., табл.
248. ВА786645 Канцуров О. О. Інституціональний аспект бухгалтерського обліку : монографія / О. О. Канцуров. - Київ : ННЦ "Ін-т аграр. економіки", 2014. - 378 с. : рис., табл.
249. ВА786674 Козьмук Н. І. Забезпечення ліквідності банківської системи України в сучасних умовах : монографія / Н. І. Козьмук, А. Я. Кузнєцова, А. В. Лазня ; Ун-т банк. справи Нац. банку України (м. Київ). - Київ : УБС НБУ, 2014. - 230 с. : рис., табл.
250. ВА786912 Коренюк П. І. Економіка природокористування : навч. посіб. для студентів напряму підгот. 6.040106 "Екологія, охорона навколишнього середовища та збалансоване природокористування", спец. 7.04010601 "Екологія та охорона навколишнього середовища" та галузі знань 0305 "Економіка та підприємництво" / П. І. Коренюк, С. О. Федулова ; за ред. д-ра екон. наук, проф., дійс. чл. (акад.) Акад. екон. наук України П. І. Коренюка ; Укр. держ. хім.-технол. ун-т, Дніпропетр. філ. Відкритого міжнар. ун-ту розвитку людини "Україна". - Дніпропетровськ : Акцент, 2014. - 273 с. : рис., табл.
251. ВА786675 Кузнєцова А. Я. Реструктуризація банківської системи в Україні : монографія / А. Я. Кузнєцова, О. В. Невмержицька, А. В. Лазня ; Ун-т банк. справи Нац. банку України (м. Київ). - Київ : УБС НБУ, 2014. - 215 с. : рис., табл.
252. ВА786980 Купалова Г. І. Еколого-економічні аспекти обліку та аудиту зобов'язань за податками і зборами : монографія / Г. І. Купалова, Т. О. Мурована. - Київ : Пріоритети, 2014. - 308 с. : рис., табл.
253. ВА786589 Ладонько Л. С. Детермінанти стратегії формування інноваційного потенціалу промисловості в регіонах України : монографія / Ладонько Л. С. ; Чернігів. нац. технол. ун-т. - Чернігів : ЧНТУ ; Херсон : Вишемирський В. С., 2014. - 423 с. : рис., табл.
254. ВА786594 Лебеда Т. Б. Макроекономічне моделювання перерозподілу ВВП через бюджет : монографія / Т. Б. Лебеда ; НАН України, ДУ "Ін-т економіки та прогнозування НАН України". - Київ : Ін-т економіки та прогнозування НАН України, 2014. - 295 с. : рис., табл.
255. ВА786627 Лепьохіна І. О. Управління системою мотивації праці підприємств машинобудування в умовах ринку : монографія / І. О. Лепьохіна ; Класич. приват. ун-т. - Запоріжжя : Класич. приват. ун-т, 2014. - 347 с. : рис., табл.
256. ВА786918 Макроекономіка : зб. завдань для самост. роботи та контролю знань / [А. О. Задоя та ін.] ; Дніпропетр. ун-т ім. Альфреда Нобеля. - Дніпропетровськ : Дніпропетр. ун-т ім. А. Нобеля, 2014. - 111, [1] с. : рис., табл.
257. ВА786879 Малиновська О. А. Перекази мігрантів з-за кордону: обсяги, канали, соціально-економічне значення : аналіт. доп. / [О. А. Малиновська] ; Нац. ін-т стратег. дослідж. - Київ : НІСД, 2014. - 57 с. : рис., табл. - (Серія "Економіка" ; вип. 18)
258. СО33344 Маркетинг та логістика в системі менеджменту : тези доп. X Міжнар. наук.-практ. конф. (Львів, 6-8 листоп. 2014 р.) : до 170-річчя Львів. політехніки та 70-річчя каф. маркетингу і логістики / Нац. ун-т "Львів. політехніка", Каф. маркетингу і логістики [та ін.]. - Львів : Вид-во Львів. політехніки, 2014. - 497 с. : рис., табл.
259. ВС58529 Марушевський Г. Б. Інтеграція управлінських рішень для збалансованого розвитку : посібник / Г. Б. Марушевський ; [Проект Європейського Союзу "Додаткова підтримка М-ва екології та природних ресурсів України у впроваджені Секторальної бюджетної підтримки"]. - Київ : Центр екол. освіти та інформації, 2014. - 249 с.
260. ВА787009 "Формування стратегії соціально-економічного розвитку і вдосконалення організації обліку й аудиту підприємницьких структур видавничо-поліграфічної галузі", всеукраїнська науково-практична інтернет-конференція(2 ; 2014 ; Львів).Матеріали II Всеукраїнської науково-практичної інтернет-конференції "Формування стратегії соціально-економічного розвитку і вдосконалення організації обліку й аудиту підприємницьких структур видавничо-поліграфічної галузі", 26-28 листопада 2014 р., м. Львів / Укр. акад. друкарства ; [упоряд. А. М. Штангрет ; редкол.: В. В. Мартинів, Є. М. Палига, А. М. Штангрет]. - Львів : Укр. акад. друкарства, 2014. - 84 с. : рис., табл.
261. ВА786899 "Виробничо-експортний потенціал національної економіки", міжнародна науково-практична конференція(2014 ; Ужгород).Матеріали доповідей Міжнародної науково-практичної конференції "Виробничо-експортний потенціал національної економіки", 3-4 жовтня 2014 року, [м. Ужгород] / Ужгород. нац. ун-т, Ф-т міжнар. відносин, Екон. ф-т, Ін-т держ. упр. та регіон. розвитку ; [за заг. ред. Палінчак М. М., Приходько В. П.]. - Ужгород : Гельветика, 2014. - 267 с. : рис., табл.
262. ВА787000 "Економіка, управління, фінанси: теорія і практика", міжнародна науково-практична конференція(2014 ; Ужгород).Матеріали міжнародної науково-практичної конференції "Економіка, управління, фінанси: теорія і практика" (17-18 жовтня 2014 року). - Ужгород ; Херсон : Гельветика, 2014. - 151 с. : рис., табл. - (Молодий вчений. Конференції)
263. В355475/2 "Національні моделі економічних систем: формування, управління, трансформації", міжнародна науково-практична конференція (2014 ; Херсон) Матеріали міжнародної науково-практичної конференції "Національні моделі економічних систем: формування, управління, трансформації", 10-11 жовтня 2014 року. Ч. 2. - 2014. - 171 с. : рис., табл.
264. Р127197 Методичні вказівки до виконання розділу "Охорона праці та навколишнього середовища" кваліфікаційної роботи бакалавра для студентів факультетів економічного напрямку денної та заочної форм навчання / Нац. техн. ун-т "Харків. політехн. ін-т" ; [уклад.: В. В. Березуцький, О. С. Лісогор, Н. Є. Мовмига]. - Харків : НТУ "ХПІ", 2014. - 19 с. : табл.
265. Р127196 Методичні вказівки до виконання розділу "Охорона праці та навколишнього середовища" кваліфікаційної роботи фахівця для студентів факультетів економічного напрямку денної та заочної форм навчання / Нац. техн. ун-т "Харків. політехн. ін-т" ; [уклад.: В. В. Березуцький, О. С. Лісогор, Н. Є. Мовмига]. - Харків : НТУ "ХПІ", 2014. - 24 с. : табл.
266. Р127185 Методичні вказівки до організації самостійної роботи студентів та виконання контрольної роботи з дисципліни "Економічне прогнозування і планування" для слухачів Центру післядипломної освіти, галузь знань 0306 "Менеджмент і адміністрування", спеціальність 7.03060101 "Менеджмент організацій і адміністрування (за видами економічної діяльності)" / Вінниц. нац. техн. ун-т ; [уклад. Б. Є. Грабовецький]. - Вінниця : ВНТУ, 2014. - 43 с. : табл.
267. Р127142 Методичні рекомендації до написання дипломної роботи для студентів напряму підготовки 6.030502 "Економічна кібернетика" денної форми навчання / Харків. нац. екон. ун-т ім. Семена Кузнеця ; [уклад.: Клебанова Т. С., Чуйко І. М., Трунова Т. М.]. - Харків : Вид. ХНЕУ ім. С. Кузнеця, 2014. - 39 с. : рис., табл.
268. Р127234 Методичні рекомендації до проходження ознайомчої практики для студентів напряму підготовки 6.030509 "Облік і аудит" денної форми навчання / Харків. нац. екон. ун-т ім. Семена Кузнеця ; [уклад.: Тютлікова В. В., Кудіна О. М., Писарчук О. В.]. - Харків : Вид. ХНЕУ ім. С. Кузнеця, 2014. - 39 с. : табл.
269. Р127143 Методичні рекомендації до самостійної роботи з навчальної дисципліни "Інвестування" для студентів напряму підготовки 6.030508 "Фінанси і кредит" усіх форм навчання / Харків. нац. екон. ун-т ім. Семена Кузнеця ; [уклад.: Калишенко В. О., Слуцька О. В.]. - Харків : Вид. ХНЕУ ім. С. Кузнеця, 2014. - 35 с. : табл.
270. Р127144 Методичні рекомендації до самостійної роботи з навчальної дисципліни "Облік у бюджетних установах" для студентів напряму підготовки 6.030509 "Облік і аудит" усіх форм навчання / Харків. нац. екон. ун-т ім. Семена Кузнеця ; [уклад.: Кудіна О. М., Дзьобко І. П., Жовтопуп М. М.]. - Харків : Вид. ХНЕУ ім. С. Кузнеця, 2014. - 43 с. : табл.
271. ВА786901 "Структурні трансформації національних економік в умовах глобалізації", міжнародна науково-практична конференція(2014 ; Миколаїв).Міжнародна науково-практична конференція "Структурні трансформації національних економік в умовах глобалізації" (присвячена 10-річному ювілею кафедри міжнародної економіки), 31 жовтня 2014 року / Миколаїв. нац. ун-т ім. В. О. Сухомлинського [та ін.] ; [редкол.: Будак В. Д. та ін.]. - Миколаїв : Гельветика, 2014. - 326 с. : рис., табл.
272. ВА786767 Науково-методичні засади управління розвитком економіки курортно-рекреаційних підприємств, ринків, територій : монографія / [Ґудзь М. В. та ін ; за ред. проф. М. В. Ґудзь] ; Бердян. держ. пед. ун-т. - Бердянськ : БДПУ, 2014. - 397 с. : рис., табл.
273. ВА786685 Нетреба І. О. Інформаційні системи в менеджменті : навч. посіб. / Нетреба І. О. - Київ : Вік принт, 2014. - 90 с. : рис., табл.
274. ВА786605 Облік і оподаткування земельних відносин у сільськогосподарській діяльності : наук.-практ. вид. : [посібник] / [Ю. С. Бездушна та ін. ; за ред. В. М. Жука, Б. В. Мельничука, В. М. Метелиці] ; Нац. наук. центр "Ін-т аграр. економіки", ТДВ "Ін-т обліку і фінансів" НААН, Федерація аудиторів, бухгалтерів і фінансистів АПК України. - Київ : ННЦ "ІАЕ", 2014. - 159 с. : табл. - (Облік і фінанси АПК)
275. ВА786723 Облікове забезпечення податкової звітності на підприємствах України : [навч. посіб.] / [Журавель Г. П. та ін.] ; за ред. П. Я. Хомина ; Терноп. нац. екон. ун-т. - Тернопіль : ТНЕУ, 2014. - 271 с. : табл.
276. ВС58527 Опорний конспект лекцій. Тема "Економічний потенціал регіону" / Нац. акад. держ. упр. при Президентові України, Каф. регіон. упр., місц. самоврядування та упр. містом ; [авт.-упоряд. І. О. Дегтярьова та ін.]. - Київ : НАДУ, 2014. - 83 с. : табл. - (Бібліотека магістра)
277. ВС58525 Опорний конспект лекцій. Тема "Зарубіжний досвід формування ресурсного потенціалу територій" / Нац. акад. держ. упр. при Президентові України, Каф. регіон. упр., місц. самоврядування та упр. містом ; [авт.-упоряд.: Н. В. Васильєва та ін.]. - Київ : НАДУ, 2014. - 75 с. : рис., табл. - (Бібліотека магістра)
278. ВС58524 Опорний конспект лекцій. Тема "Природний потенціал регіону" / Нац. акад. держ. упр. при Президентові України, Каф. регіон. упр., місц. самоврядування та упр. містом ; [авт.-упоряд.: Н. П. Кризина та ін.]. - Київ : НАДУ, 2014. - 82 с. : табл. - (Бібліотека магістра)
279. ВС58523 Опорний конспект лекцій. Тема "Соціально-інфраструктурний потенціал регіону" / Нац. акад. держ. упр. при Президентові України, Каф. регіон. упр., місц. самоврядування та упр. містом ; [авт.-упоряд.: М. К. Орлатий та ін.]. - Київ : НАДУ, 2014. - 91 с. : табл. - (Бібліотека магістра)
280. ВС58528 Опорний конспект лекцій. Тема "Трудовий потенціал регіону" / Нац. акад. держ. упр. при Президентові України, Каф. регіон. упр., місц. самоврядування та упр. містом ; [авт.-упоряд.: І. Ф. Гнибіденко та ін.]. - Київ : НАДУ [вид-во], 2014. - 76 с. : табл. - (Бібліотека магістра)
281. ВА786981 Організація біржової та банківської діяльності : навч. посіб. для студентів ВНЗ галузі знань "Менеджмент і адміністрування" / [А. Ф. Гойко та ін. ; за заг. ред. А. Ф. Гойко] ; Київ. нац. ун-т буд-ва і архітектури. - Київ : КНУБА, 2014. - 228 с. : рис., табл.
282. ВА786623 Палійчук Є. С. Соціальна інфраструктура села: організаційно-економічні передумови і механізми регулювання : монографія / Є. С. Палійчук ; Держ. ВНЗ "Ужгород. нац. ун-т". - Ужгород : АУТДОР-ШАРК, 2014. - 169 с. : рис., табл.
283. ВА786729 Пархомець М. К. Організаційно-економічний механізм забезпечення дохідності сільськогосподарських підприємств: теорія, методика, практика : монографія / М. К. Пархомець, В. В. Гудак ; за ред. д-ра екон. наук, проф. М. К. Пархомця ; Терноп. нац. екон. ун-т. - Тернопіль : ТНЕУ, 2014. - 255 с. : рис., табл.
284. ВА786938 Підвищення конкурентоспроможності сільськогосподарської продукції на внутрішньому та зовнішньому ринках : матеріали V Міжнар. наук.-практ. конф. (13-14 черв. 2014 р.) / Одес. держ. аграр. ун-т ; [редкол.: Буркінський Б. В. та ін.]. - Одеса : Одес. держ. аграр. ун-т, 2013. - 106 с. : рис., табл. - (Браславські читання)
285. ВА786963 Підприємництво і бізнес-культура : навч.-метод. посіб. для студентів напряму підгот. (спец.) "Економіка та підприємництво" рівня вищ. освіти "Бакалавр" ВНЗ / Херсон. держ. ун-т ; [уклад.] Ю. Ю. Станкевич. - Херсон : Гельветика, 2014. - 115 с. : табл. - (Навчально-методичні посібники)
286. ВА786942 План счетов бухгалтерского учета и Инструкция о его применении / [сост. А. Руденко]. - Харьков : Фактор, 2014. - 195 с. : табл. - (Серия "Библиотека законодательства")
287. ВА786790 Поддєрьогін А. М. Фінансове забезпечення відтворення основних засобів промислових підприємств : монографія / А. М. Поддєрьогін, Н. А. Марченко ; Черніг. держ. ін-т економіки і упр. - Чернігів : Десна, 2013. - 287 с. : рис., табл.
288. ВА786851 Попова М. О. Автоматизоване робоче місце менеджера : конспект лекцій / М. О. Попова ; Одес. держ. екол. ун-т. - Одеса : ТЕС, 2014. - 128 с. : рис., табл.
289. СО33365 Посібник з муніципального енергетичного менеджменту / [Є. М. Іншеков та ін.] ; Проект USAID "Муніципальна енергетична реформа в Україні" (МЕР). - Київ : Поліграф плюс, 2014. - 236 с. : рис., табл.
290. Р127235 Практикум з навчальної дисципліни "Економічний консалтинг" для студентів спеціальності 8.03050901 "Облік і аудит" денної форми навчання / Харків. нац. екон. ун-т ім. Семена Кузнеця ; [уклад.: Єфремова Л. В., Єфремов С. Л.]. - Харків : Вид ХНЕУ ім. С. Кузнеця, 2014. - 38 с.
291. Р127139 Практичні завдання з навчальної дисципліни "Економіка та бізнес" для студентів напряму підготовки 6.050101 "Комп'ютерні науки" денної форми навчання / Харків. нац. екон. ун-т ім. Семена Кузнеця ; [уклад.: Раєвнєва О. В. та ін.]. - Харків : Вид. ХНЕУ ім. С. Кузнеця, 2014. - 38 с. : табл.
292. СО33372 Прейс-курант оружейного магазина Р. Р. Рогген. Москва. - Харьков : Сага, [2007]. - 115, [4] с. : ил.
293. Р127141 Програма переддипломної практики для студентів спеціальності 8.18010014 "Управління фінансово-економічною безпекою" денної форми навчання / Харків. нац. екон. ун-т ім. Семена Кузнеця ; [уклад.: Котов А. М. та ін.]. - Харків : Вид. ХНЕУ ім. С. Кузнеця, 2014. - 31 с.
294. ВА786644 Прушківська Е. В. Секторальна структура національної економіки: теорія, методологія, практика формування : [монографія] / Е. В. Прушківська ; Екон. ф-т КНУ ім. Тараса Шевченка. - Київ ; Запоріжжя : Просвіта, 2013. - 375 с. : рис., табл.
295. ВА786676 Реверчук Н. Й. Організація праці : навч. посіб. для студентів ВНЗ / Н. Й. Реверчук, О. С. Дзямулич ; Нац. банк України, Ун-т банк. справи. - Київ : УБС НБУ, 2013. - 186 с. : рис., табл.
296. ВА786978 Регіональна економіка : навч. посіб. для студентів ВНЗ / [Збарський В. К. та ін.] ; за ред. В. К. Збарського і В. І. Мацибори ; Нац. ун-т біоресурсів і природокористування України. - Київ : Компринт, 2014. - 362 с. : табл., рис.
297. ВА786971 Ринок нерухомості та іпотека : підручник / Коваленко М. А. [та ін.]. - Херсон : Вишемирський В. С., 2014. - 299 с. : рис., табл.
298. Р127125 Романовський О. Г. Критерії та рівні розвитку конкурентоспроможності фахівця : навч.-метод. посіб. для слухачів магістер. програми зі спец. "Адміністративний менеджмент" / О. Г. Романовський, О. С. Пономарьов, С. М. Резнік ; Нац. техн. ун-т "Харів. політехн. ін-т". - Харків : НТУ "ХПІ", 2014. - 39 с.
299. ВА786628 Россоха В. В. Управління вартістю молокопереробних підприємств : монографія / В. В. Россоха, О. П. Осетрова. - Київ : Нац. наук. центр "Ін-т аграр. економіки", 2014. - 259 с. : рис., табл.
300. ВС58559 Рудницький В. С. Організація і методика аудиту : підруч. для студентів ВНЗ / В. С. Рудницький, З. О. Душко ; Ун-т банк. справи Нац. банку України (м. Київ). - Київ : УСБ НБУ, 2014. - 479 с. : рис., табл.
301. ВА786757 Соколова Л. В. Стратегічне управління малими машинобудівними підприємствами в умовах нестабільного зовнішнього середовища : монографія / Л. В. Соколова, О. В. Колісник. - Харків : Точка, 2014. - 277 с. : рис., табл.
302. ВА786591 Сосницька Н. Л. Основи охорони праці : навч. посіб. / Наталя Сосницька, Алла Волошина, Яна Cичікова ; Бердян. держ. пед. ун-т. - Бердянськ : БДПУ, 2014. - 290, [1] с. : рис., табл.
303. ВС58531 Соціально-економічний потенціал сталого розвитку України та її регіонів : нац. доп. / за ред. акад. НАН України Е. М. Лібанової, акад. НААН України М. А. Хвесика ; НАН України, Від-ня економіки, Держ. установа "Ін-т економіки природокористування та сталого розвитку НАН України". - Київ : ДУ ІЕПСР НАН України, 2014. - 775 с.
304. ВА787014 Соціально-економічний розвиток регіонів та його програмування: мета, механізми, інструменти : матеріали щоріч. наук.-практ. конф., 01 черв. 2012 р. / Нац. акад. держ. упр. при Президентові України, Одес. регіон. ін-т держ. упр., Каф. екон. та фінанс. політики ; [редкол.: Ахламов А. Г. та ін.]. - Одеса : ОРІДУ НАДУ, 2012. - 133 с. : рис., табл.
305. ВА786641 Соціально-економічні перспективи України у XXI столітті : зб. доп. 80-ї наук. конф. студентів КНЕУ, 11-16 квіт. 2013 р. / Держ. ВНЗ "Київ. нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана" ; [наук. ред. Є. Б. Ніколаєв]. - Київ : КНЕУ, 2013. - 223 с. : рис., табл.
306. В355478/1 Сучасний менеджмент: проблеми теорії та практики. Вип. 1. - 2014. - 286 с. : рис., табл.
307. ВА786682 Сучасний управлінський інструментарій ефективного функціонування підприємств : колект. моногр. / [Власенко Н. А. та ін. ; під ред. д. е. н., проф. Савіної Г. Г.] ; Херсон. нац. техн. ун-т. - Херсон : Вишемирський В. С., 2013. - 271 с. : рис., табл.
308. В354663/5, кн. 3 Теорія проектування великих самокерованих соціально-економічних систем. Т. 5, кн. 3: Управління комунікаційною діяльністю розвитку підприємств / [С. Б. Холод та ін.]. - 2014. - 259 с. : рис., табл.
309. В355472/2 Трансформаційні процеси національної економіки: проблеми та перспективи розвитку. Ч. 2. - 2014. - 235 с. : рис., табл.
310. ВА786867 Тучковенко О. А. Фінансова діяльність рибогосподарських підприємств : конспект лекцій : напрями підгот. "Водні біоресурси" / Тучковенко О. А. ; Одес. держ. екол. ун-т. - Одеса : ТЕС, 2014. - 101 с. : рис., табл.
311. ВС58548 "Управління проектами: стан та перспективи", міжнародна науково-практична конференція(10 ; 2014 ; Миколаїв).Управління проектами: стан та перспективи. X Міжнародна науково-практична конференція, 16-19 вересня 2014 р. : матеріали конф. / Нац. ун-т кораблебудування ім. адмірала Макарова [та ін.]. - Миколаїв : НУК, 2014. - 355 с. : рис., табл. - (Науково-технічні конференції / Нац. ун-т кораблебудування)
312. ВА786877 Успішний експорт до Європейського Союзу : практ. посіб. для малих і серед. підприємств в Україні / У. Конст [та ін.] ; [пер. з нім. Костянтин Поліщук, Софія Радомська]. - Львів : [б. в.], 2014. - 127 с. : рис.
313. ВА787021 Участь молоді в суспільному житті: економічна активність : матеріали парламент. слухань у Верховній Раді України 20 листоп. 2013 р. / Верховна Рада України, Ком. Верховної Ради України з питань сім'ї, молодіж. політики, спорту та туризму. - Київ : Парламент. вид-во, 2014. - 118 с. - (Парламентські слухання)
314. ВА786611 Фінансовий ринок : навч. посіб. для студентів ВНЗ / Г. В. Блакита [та ін.] ; Київ. нац. торг.-екон. ун-т, Вінниц. торг.-екон. ін-т. - Вінниця : Центр підгот. наук. та навч.-метод. вид. ВТЕІ КНТЕУ, 2014. - 300 с. : рис., табл.
315. ВА786785 Фінансово-економічний збалансований розвиток України: проблеми та шляхи їх подолання : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф., 12-13 верес. 2014 р. / Держ. вищ. навч. закл. "Нац. гірн. ун-т" (Україна), University of Rzeszow (Польща). - Дніпропетровськ : Гельветика, 2014. - 219 с. : рис., табл.
316. ВА786966 Фліссак К. А. Економічна дипломатія : навч. посіб. для студентів ВНЗ / Фліссак К. А. - Тернопіль : Новий колір, 2013. - 439 с. : рис., табл.
317. ВА786612 Функционирование фермерских хозяйств и перспективы их развития : монография / Н. В. Калинчик [и др.]. - Киев : ННЦ ИАЭ, 2014. - 227 с. : рис., табл.
318. ВА787119 Хмелярчук М. І. Кредитний механізм стимулювання соціально-економічного розвитку: теорія, методологія, практика : монографія / М. І. Хмелярчук ; Ун-т банк. справи Нац. банку України (м. Київ). - Київ : УБС НБУ, 2014. - 395 с. : табл., рис.
319. СО33334 Холявко Н. І. Економічна теорія : навч. посіб. / Холявко Н. І., Гонта О. І. ; Навч.-наук. ін-т економіки Чернігів. нац. технол. ун-ту. - Чернігів : ЧНТУ, 2014. - 218 с. : рис., табл.
320. ВА786726 Шкільов О. В. Організація виробничої і підприємницької діяльності в сільськогоподарських підриємствах : підруч. для студентів з аграр. і техн. спец. ВНЗ III-IV рівнів акредитації / О. В. Шкільов, В. В. Іванишин ; за ред. д-ра екон. наук, проф. О. В. Шкільова. - Кам'янець-Подільський : Медобори-2006, 2014. - 415 с. : рис., табл.
321. ВА786693 Шумпетер Й. А. Теорія економічного розвитку. Дослідження прибутків, капіталу, кредиту, відсотка та економічного циклу / Йозеф А. Шумпетер ; пер. з англ. Василя Старка. - Київ : Києво-Могилянська академія, 2014. - 243 с.
322. ВА786772 Юровский Б. Налогообложение прибыли субъектов хозяйственной деятельности в 2014 году : [пособие] / Борис Юровский, Людмила Волинец. - Харьков : Консульт, 2014. - 399 с. : табл.
323. ІВ219683 The European restructuring and insolvency guide 2005/2006 : (incorporating Central and Eastern Europe and the CIS) / [forew. by Nigel Page]. - London : Globe White Page, 2005. - 483 p. : fig.
324. ІС14779 "Accountancy training in Ukraine", the European Union Tacis Project([2004]).The European Union Tacis Project "Accountancy training in Ukraine" : accounting manual. - Kyiv : Delegation of the Europ. commiss. to Ukraine, Moldova and Belarus, 2004. - IV, 502 p. : fig.
325. ІВ219661 The growth report : strategies for sustained growth and inclusive development / Commiss. on growth and development. - Washington : The International Bank for reconstruction and development/The World Bank, 2008. - XIII, 180 p. : fig., m.


Каталог: Librarydocument -> vernadka
vernadka -> Національна бібліотека україни імені В. І. Вернадського центр науково-бібліографічної інформації Відділ технологій дистанційного обслуговування
vernadka -> Національна бібліотека україни імені В. І. Вернадського центр науково-бібліографічної інформації Відділ технологій дистанційного обслуговування
vernadka -> Національна бібліотека україни імені В. І. Вернадського центр науково-бібліографічної інформації Відділ технологій дистанційного обслуговування
vernadka -> Національна бібліотека україни імені В. І. Вернадського центр бібліотечних електронних ресурсів І технологій Відділ технологій дистанційного обслуговування
vernadka -> Національна бібліотека україни імені В. І. Вернадського центр бібліотечних електронних ресурсів І технологій Відділ технологій дистанційного обслуговування
vernadka -> Національна бібліотека україни імені В. І. Вернадського центр бібліотечних електронних ресурсів І технологій Відділ технологій дистанційного обслуговування
vernadka -> Національна бібліотека україни імені В. І. Вернадського центр бібліотечних електронних ресурсів І технологій Відділ технологій дистанційного обслуговування
vernadka -> Національна бібліотека україни імені В. І. Вернадського центр бібліотечних електронних ресурсів І технологій Відділ технологій дистанційного обслуговування
vernadka -> Національна бібліотека україни імені В. І. Вернадського центр бібліотечних електронних ресурсів І технологій Відділ технологій дистанційного обслуговування
vernadka -> Національна бібліотека україни імені В. І. Вернадського центр бібліотечних електронних ресурсів І технологій Відділ технологій дистанційного обслуговування


Поділіться з Вашими друзьями:
1   2   3   4   5


База даних захищена авторським правом ©res.in.ua 2019
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка