Національна бібліотека україни імені В. І. Вернадського центр науково-бібліографічної інформації Відділ технологій дистанційного обслуговування


Філологічні науки. Художня літератураСторінка4/5
Дата конвертації05.05.2016
Розмір0.57 Mb.
1   2   3   4   5

Філологічні науки. Художня література
461. РА414683 Бедевельська М. В. Формування педагогічної майстерності майбутніх учителів іноземної мови на засадах компетентнісного підходу : автореф. дис. ... канд. пед. наук : 13.00.04 / Бедевельська Маріана Василівна ; Держ. прикордон. служба України, Нац. акад. Держ. прикордон. служби України ім. Богдана Хмельницького. - Хмельницький, 2015. - 20 с.
462. РА414645 Гайда О. М. Граматика та семантика прийменника в українській мові XVI - XVII ст. (на матеріалі документів Львівського ставропігійського братства) : автореф. дис. ... канд. філол. наук : 10.02.01 / Гайда Ольга Мирославівна ; ДВНЗ "Прикарпат. нац. ун-т ім. Василя Стефаника". - Івано-Франківськ, 2015. - 20 с.
463. РА414716 Зайцева К. В. Наративні моделі в сучасній дитячій літературі (на матеріалі української, білоруської прози) : автореф. дис. ... канд. філол. наук : 10.01.05 / Зайцева Катерина Валеріївна ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. - Київ, 2015. - 19 с.
464. РА414791 Камінська О. І. Лінгвістичні особливості терміносистеми німецької фахової мови дипломатії : автореф. дис. ... канд. філол. наук : 10.02.04 / Камінська Олена Ігорівна ; Чернів. нац. ун-т ім. Юрія Федьковича. - Чернівці, 2015. - 20 с.
465. РА414651 Лужецька О. Б. Мікротопонімія Південно-Західного Опілля : автореф. дис. ... канд. філол. наук : 10.02.01 / Лужецька Ольга Богданівна ; ДВНЗ "Прикарпат. нац. ун-т ім. Василя Стефаника". - Івано-Франківськ, 2015. - 20 с.
466. РА414962 Надутенко М. В. Ойконімія Дніпропетровщини : автореф. дис. ... канд. філол. наук : 10.02.01 / Надутенко Маргарита Володимирівна ; Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди. - Харків, 2015. - 20 с.
467. РА414921 Скуртул Г. С. Художнє осмислення еміграції в українській прозі останньої третини XX - початку XXI ст. : автореф. дис. ... канд. філол. наук : 10.01.01 / Скуртул Ганна Сергіївна ; Київ. ун-т ім. Бориса Грінченка. - Київ, 2015. - 18 с.
468. РА414887 Черкашина Т. Ю. Українська мемуарно-автобіографічна проза XX ст.: жанрова, структурна та ідейно-художня еволюція : автореф. дис. ... д-ра філол. наук : 10.01.01 / Черкашина Тетяна Юріївна ; Київ. ун-т ім. Бориса Грінченка. - Київ, 2015. - 36 с.
469. ВА790988 "Котигорошко" та інші українські народні казки : [збірник] / [іл. Ігоря Козія ; післямова Ірини Дем'янової]. - Тернопіль : Навчальна книга - Богдан, 2015. - 173, [2] с. : іл. - (Богданова шкільна наука)
470. ВА791101 1000 віршів, будилок, прислів'їв, приказок і примовок / [уклад. Верховень В. М. ; худож. А. Савицька]. - Харків : Книжковий Клуб "Клуб Сімейного Дозвілля", 2015. - 382 с. : іл.
471. Вірменська б-ка/ВА17 Авакян Э. С. Последний набат Урфы : [ист. роман] / Эдуард Авакян ; [пер. с арм. Г. Сафарян]. - М. : ЮниПресс СК, 2008. - 301, [2] с. - (Армянский исторический роман)
472. ВА790870 Авраменко О. М. Збірник диктантів з української мови. 9 клас : для використання в загальноосвіт. навч. закл. / О. М. Авраменко, В. Ф. Чукіна. - Київ : Грамота, 2015. - 55 с.
473. ВА791008 Англійська мова. 11 [клас]: відповіді + умови : [посібник] / [уклад. Марченко А. О.]. - Тернопіль : Підручники і посібники, 2015. - 121 с.
474. ВА791005 Англійська мова. 9 [клас]: відповіді + умови : [посібник] / [уклад.: Марченко А. О., Лесишин Н. Л.]. - Тернопіль : Підручники і посібники, 2015. - 127 с.
475. СО33609 Англійська мова. Підсумкові контрольні роботи для ДПА. 11 клас : [посібник] / [уклад.: А. Марченко, Н. Лесишин]. - Тернопіль : Підручники і посібники, 2015. - 80, [1] с. - (ДПА, 2015)
476. СО33608 Англійська мова. Підсумкові контрольні роботи для ДПА. 9 клас : [посібник] / [уклад.: А. Марченко, Н. Лесишин]. - Тернопіль : Підручники і посібники, 2015. - 80, [1] с.
477. АО272882 Андрієнко А. А. Англійська мова. Йдемо у 3-й клас : [посібник] / А. А. Андрієнко. - Тернопіль : Навчальна книга - Богдан, 2015. - [72] с. : мал.
478. Вірменська б-ка/ВА20 Армянские поэты нового времени : [сборник : пер. с арм.] / вступ. ст. Э. М. Джрбашяна ; сост., биогр. справки, примеч. М. Г. Джанполадян и А. С. Шаруряна ; ред. стихотвор. пер. Е. М. Николаевской. - Ленинград : Совет. писатель, Ленингр. отд-ние, 1983. - 558, [1] с. : ил. - (Библиотека поэта. Малая серия : основана М. Горьким : 2-е изд.)
479. Вірменська б-ка/ВА22 Армянский фольклор / сост. и пер. [с арм.] Г. О. Карапетяна ; [отв. ред. Д. В. Деопик]. - М. : Наука, Гл. ред. вост. лит., 1979. - 373, [2] с.
480. Вірменська б-ка/ВА35 Балаян З. Г Дорога : публицистика / Зорий Балаян. - М. : Советский писатель, 1988. - 374, [1] с.
481. ВА790982 Бикова І. А. Позакласне читання. 3 клас : [посібник] / І. А. Бикова, Н. О. Косовцева. - Харків : ПЕТ, 2015. - 143 с. - (За новою програмою)
482. ВА790811 Білик Н. Л. Українсько-сербські літературні взаємини XX сторіччя: контакти, рецепція, типологія (на матеріалі творчості Іво Андрича) : навч. посіб. / Н. Л. Білик ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. - Київ : Київський університет, 2008. - 206 с.
483. ВС59068 Бриллиантовая книга сказок / [худож. К. Лысый]. - Харьков ; Белгород : Книжный Клуб "Клуб Семейного Досуга", 2015. - 62, [1] с. : цв. ил. - (Волшебная шкатулка)
484. Вірменська б-ка/ВА26 Бриньон Л. Кес Арут : [ист. роман] / Луи Бриньон. - М. : ЮниПресс СК, 2008. - 234, [3] с. - (Армянский исторический роман)
485. ВА791080 Бронте Ш. Джейн Ейр : [повість] / Шарлотта Бронте ; переказ Джилл Тавнер ; іл. Ванесси Любах ; пер. з англ. Ірини Бондаренко. - Тернопіль : Навчальна книга - Богдан, 2014. - 63 с. : кольор. іл. - (Серія "Час читати")
486. ВА791102 Будна Н. О. Українська мова. Дидактичний матеріал. 2 клас : до підруч. Захарійчук М. Д. / Н. О. Будна, Л. Ф. Левчук. - Тернопіль : Навчальна книга - Богдан, 2015. - 79, [1] с. - (За новою програмою. Українська мова. 2 [клас] )
487. ВА791084 Валігура О. Р. Англійська мова. 11 клас. Відповіді до підсумкових контрольних робіт для ДПА : [навч. посіб.] / [О. Валігура, Ю. Кіндзерська, О. Марченко]. - Тернопіль : Підручники і посібники, 2015. - 111 с.
488. ВС59054 Вашуленко М. С. Буквар : підруч. для 1 кл. загальноосвіт. навч. закл. / М. С. Вашуленко, О. В. Вашуленко. - Київ : Освіта, 2015. - 151 с. : кольор. іл.
489. ВА791042 Весна надії : вірші, проза / Конюшенко Т. П. [та ін.] ; [упоряд. Т. П. Конюшенко] ; Громад.-літ. об-ня "Ріднокрай". - Павлоград : АРТ Синтез-Т, 2015. - 83 с. : фот.
490. ВА791121 Веґнер А. Т. Хлопчик Гюсейн та інші оповідання : вигнання вірмен у пустелю : свідчення самовидця геноциду вірмен / Армін Теофіл Веґнер ; [пер. з нім. Тетяна Юхтимовська]. - Вінниця : Теза, 2015. - 93, [2] с. : фот.
491. АО272887 Винниченко О. В. Позвольте : лирика / Ольга Винниченко. - Днепропетровск : Герда, 2014. - 273 с.
492. ВА791100 Вознюк Л. My English vocabulary / [Вознюк Леся]. - Тернопіль : Підручники і посібники, 2010. - [64] с.
493. ВС59069 Времена года : стихи о природе / [сост. Матвеева Г. В. ; худож. А. Гарбуз]. - Харьков ; Белгород : Книжный Клуб "Клуб Семейного Досуга", 2015. - 64 с. : цв. ил.
494. ВА790976 Газилишин Н. Б. Українська мова. Домашні завдання з поясненнями. 3 клас : до підруч. М. Д. Захарійчук, А. І. Мовчун / Н. Б. Газилишин, Л. Б. Генсюровська. - Тернопіль : Навчальна книга - Богдан, 2015. - 64 с.
495. ВА791043 Гончар А. В. Стихи за 9 месяцев : поэзия / Артем Гончар. - Павлоград : АРТ Синтез-Т, 2015. - 63 с.
496. ВА791104 Григорій Васильович Самойленко: До 80-річчя від дня народження : біобібліогр. покажч. / [упоряд.: Кільдіватова О. Д. та ін. ; вступ. ст.: Мельничук О. В. та ін.] ; Ніжин. держ. ун-т ім. Миколи Гоголя, Б-ка ім. М. О. Лавровського. - Ніжин : НДУ ім. Миколи Гоголя, 2015. - 131 с. : фот.
497. ВС59065 Діамантова книга казок / [худож. Костянтин Лисий]. - Харків : Книжковий Клуб "Клуб Сімейного Дозвілля", 2015. - 62, [1] с. : кольор. іл. - (Серія "Чарівна шкатулка")
498. ВА791098 Діккенс Ч. Різдвяна Історія : [для серед. шк. віку] / Чарльз Діккенс ; пер. з англ. Івана Андрусяка ; іл. Ростислава Попського. - Львів : Вид-во Старого Лева, 2015. - 159 с. : кольор. іл.
499. ВА790985 Діккенс Ч. Різдвяна пісня : [повість] / Чарлз Діккенс ; переказ Джилл Тавнер ; іл. Карен Доннеллі ; пер. з англ. Ірини Бондаренко. - Тернопіль : Навчальна книга - Богдан, 2014. - 63 с. : кольор. іл. - (Час читати)
500. ВС59043 Дмитренко Е. В. Русский язык : комплекс. справ. абитуриента : основ. понятия и термины, сравнит. и справ. табл., задания в формате ВНО, ответы к заданиям / [Дмитренко Е. В.]. - Харьков : БЭТ, 2015. - 207 с. - (Твой личный репетитор!) (КДА)
501. СО33611 Домарецька Г. А. Українська мова. - Тернопіль : Навчальна книга - Богдан, 2014. - 110, [1] с. - (За новою програмою. Українська мова та література 5 [клас])
502. ВА791175 Дорошенко С. І. Українські говірки Путивльського і Буринського районів Сумської області : [монографія] / С. І. Дорошенко ; Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди. - Харків : Іванченко І. С. [вид.], 2014. - 228 с.
503. ВА791123 Дюма А. Тайный заговор. - Харьков ; Белгород : Книжный Клуб "Клуб Семейного Досуга", 2015. - 1326 с.
504. Вірменська б-ка/АО6 Ерзнкаци К. Стихи / Костандин Ерзнкаци ; [послесл., подстроч. пер. и примеч. Л. Мкртчяна]. - М. : Юнистрой СК, 2004. - 110 с. - (Поэзия Армении)
505. ВА791096 Євчук О. В. Англійська мова. Комплексні тести : 20 варіантів тестів у форматі ЗНО, бланки відповідей після всіх тренув. тестів, відповіді для самоконтролю / Євчук О. В., Доценко І. В. - Кам'янець-Подільський : Сисин О. В. : Абетка, 2015. - 171, [1] с. : табл. - (Англійська мова) (ЗНО, 2015)
506. ВА790941 Жадан С. В. Ворошиловград / Сергій Жадан. - Харків : Фоліо, 2015. - 314, [2] с. - (Книга десятиріччя ВВС)
507. СО33612 Зав'язкін О. В. Перша книжка маленького генія : [для дітей дошк. віку] / [О. В. Зав'язкін, М. В. Тимофєєв, М. О. Хаткіна ; худож. : Бойко Ю. А. та ін.]. - Київ : Кристал бук, 2015. - 223 с. : кольор. іл.
508. Р128130 Загаєвська О. Повертаймось у рідне село : поезії / Оксана Загаєвська. - Рівне : Волинські обереги, 2015. - 41 с.
509. ВА790981 Захарійчук М. Д. Українська мова. 1 клас. Післябукварна частина / М. Д. Захарійчук. - Київ : Грамота, 2015. - 79 с. : іл.
510. В355678/1 Захарійчук, Мар'яна Дмитрівна Зошит з навчання грамоти та розвитку мовлення. 1 клас. Ч. 1. - 2015. - 95 с. : мал.
511. В355678/2 Захарійчук, Мар'яна Дмитрівна Зошит з навчання грамоти та розвитку мовлення. 1 клас. Ч. 2. - 2015. - 55 с. : мал.
512. ВА791006 Збірник диктантів для ДПА з української мови. 9 клас / уклад. Олени Білецької. - Тернопіль : Підручники і посібники, 2015. - 63, [1] с. - (ДПА, 2015)
513. Вірменська б-ка/ВА16 Зейтагян М. Дом Киликийский : [ист. роман] / Мкртыч Зейтагян ; [пер. с арм. Сафарян Г. С.]. - М. : ЮниПресс и К, 2010. - 320, [3] с. - (Армянский исторический роман)
514. ВА790971 Зінчук М. А. Скарбниці пам'яті : [спогади] / Микола Зінчук. - Чернівці : Букрек, 2014. - 327 с. : фот.
515. Вірменська б-ка/ВА34 Зорьян С. Вараздат : [ист. роман] / Стефан Зорьян ; [пер. с арм. И. В. Вопян]. - М. : ЮниПресс СК, 2008. - 366, [1] с. - (Армянский исторический роман)
516. ВА790875 Интегрированный курс "Литература (русская и мировая)". 11[класс] : хрестоматия : уровень стандарта и акад. уровень / [авт.-сост. О. И. Нестерова]. - Харьков : БЭТ, 2015. - 783 с.
517. ВА790975 Интегрированный курс "Литература (русская и мировая)". 5 [класс] + произведения для внеклассного чтения : хрестоматия / [авт.-сост. Ю. Ю. Бондаренко]. - Харьков : БЕТ, 2015. - 781 с. - (По новой программе)
518. ВА790969 Ільченко О. М. Англо-українсько-російський словник міжнародної комунікації: наука, техніка, освіта, журналістика / Ільченко О. М. ; за заг. ред. канд. філол. наук, доц. Жалая В. Я. ; НАН України, Центр наук. дослідж. і викладання інозем. мов. - Київ : Едельвейс, 2015. - 631 с.
519. ВА791062 Історії несепаратисток : [збірка] / [упоряд. та вступ. слово О. Тараненко]. - Вінниця : Т. П. Барановська, 2015. - 95 с. : іл.
520. ВС59073 Казки на ніч : [для читання дорослими дітям] / [пер. з англ. К. Зінкевич]. - Київ : Перо, 2014. - 141, [2] с. : кольор. іл. - (Найкращі казки світу)
521. ВА790967 Кальпа В. На восток и обратно, если повезет... : [ист. фентези] / Владимир Кальпа ; [сост. Смирнова М. Р.]. - Черновцы : Букрек, 2014. - 435 с. : ил.
522. ВС59041 Карліна Л. О. Світова література. 6 [клас] : зошит для поточ. та темат. оцінювання / Л. О. Карліна, Т. В. Лавренко. - Харків : ПЕТ, 2015. - 111 с. - (За новою програмою) (Контроль знань протягом року!)
523. АО272880 Кашаев П. Змея-лауреат : сатира и юмор / Павел Кашаев. - Днепропетровск : Журфонд, 2015. - 87 с. : ил.
524. ВА790997 Кейван І. Тінь Базальту. Тіло Базальту : [поезії] / Інґа Кейван. - Чернівці : Букрек, 2014. - 262 с. - (Серія "Третє тисячоліття: українська поезія" ; вип. 5)
525. ВА790816 Кицмей В. Мальви: стежками минулого : [спогади] / Володимира Кицмей. - Львів : Компанія Імперіал Груп, 2015. - 215 с. : фот.
526. ВА791083 Кіндзерська Ю. Ю. Англійська мова. 9 клас. Відповіді до підсумкових контрольних робіт для ДПА : [навч. посіб.] / [Ю. Ю. Кіндзерська, І. В. Скорейко-Свірська, О. В. Денисюк]. - Тернопіль : Підручники і посібники, 2015. - 95 с.
527. ВА790888 Коваль І. В. Благання розтерзаних літер : [поезія, проза] / Іван Коваль ; [худож. Олег Цупиков]. - Київ : Грамота, 2015. - 55 с. : кольор. іл.
528. СО33615 Когут В. М. Українська мова та література. Контрольні роботи для перевірки знань. 6 клас : [посібник] / В. М. Когут. - Тернопіль : Навчальна книга - Богдан, 2015. - 64 с. - (За новою програмою. Українська мова та література. 6 [клас])
529. СО33605 Кононенко О. А. Неймовірна смакота від розумного кота : хліб. вироби, їжа та напої, прикмети, прислів'я, приказки, добрі поради, а ще смачні рецепти від малечі : [для дітей мол. шк. віку] / Олексій Кононенко ; мал. Віктора Кононенка. - Чернівці : Букрек, 2014. - 123 с. : кольор. іл.
530. ВА791089 Космовська Б. Буба: мертвий сезон : роман / Барбара Космовська ; пер. з пол. Божени Антоняк. - Львів : Урбіно, 2015. - 221 с. - (Прикольна книжка)
531. ВС59044 Косогова Е. А. Русский язык и литература. 11 [класс]. Академический уровень : тетр. для текущего и контрол. оценивания : для шк. с рус. яз. обучения / Е. А. Косогова. - Харьков : БЭТ, 2015. - 127 с. - (Контроль знаний на протяжении года!)
532. ВА790959 Костюк С. С. Траєкторія самоспалення : щоденникові записи у віршах / Світлана Костюк ; [передм. Д. Дроздовського]. - Чернівці : Букрек, 2015. - 142 с. : іл.
533. ВА791087 Кулідж С. Невгамовна Кейті в школі : [для серед. шк. віку] / С'юзен Кулідж ; з англ. пер. Володимир Чернишенко. - Львів : Вид-во Старого Лева, 2015. - 191 с.
534. ВА791017 Куриліна О. В. Українська мова та література : зб. завдань у тест. формі / Куриліна О. В., Земляна Г. І. - Кам'янець-Подільський : Сисин О. В. : Абетка, 2015. - 467 с. : табл. - (Українська мова та література)
535. ВС59074 Куриліна О. В. Українська мова. Завдання в тестовій формі. 6 [клас] : самост. роботи та контрол. роботи у 2-х варіантах, завдання в тест. формі у форматі ЗНО / О. В. Куриліна, Г. І. Земляна. - Кам'янець-Подільський : Сисин О. В. : Абетка, 2015. - 64 с. - (Українська мова. Українська література) (Нова програма)
536. Вірменська б-ка/АО5 Кучак Н. Айрены любви : [лирика] / Наапет Кучак ; [пер. с арм. В. Звягинцевой ; послесл. А. Аршаруни]. - М. : Юнистрой СК, 2004. - 187 с. - (Поэзия Армении)
537. ВС59045 Ламкова Е. И. Русский язык и литература. 8 [класс] : тетр. для текущего и контрол. оценивания : для шк. с рус. яз. обучения / Е. И. Ламкова. - Харьков : БЭТ, 2015. - 112 с. - (Контроль знаний на протяжении года!)
538. ВА791049 Лебедева Т. Бандеровка / Татьяна Лебедева. - Киев : Альфа Реклама, 2015. - 126 с.
539. ВА791099 Матир А. Гавань моего сердца : роман / Анна Матир ; [пер. с англ. Марии Шакуры]. - Харьков ; Белгород : Книжный Клуб "Клуб Семейного Досуга", 2015. - 302 с.
540. ВА790968 Мельничук Я. Б. 20 есеїв про Ольгу Кобилянську та її поціновувачів / Ярослава Мельничук. - Чернівці : Букрек, 2014. - 215, [8] с. : іл.
541. Р128109 Методичні вказівки до виконання контрольних робіт з дисципліни "Основи риторики" для студентів спеціальності "Менеджмент організацій і адміністрування" заочної форми навчання / Вінниц. нац. техн. ун-т ; [уклад.: М. Д. Прищак, О. Б. Залюбівська]. - Вінниця : ВНТУ, 2014. - 15 с.
542. Р128123 Мещерякова К. С. Сходинками знань: Літературне читання. 2 клас : темат. оцінювання : до підруч. В. О. Науменко / [К. С. Мещерякова]. - Харків : Весна, 2015. - 48 с.
543. Р128124 Мещерякова К. С. Сходинками знань: Українська мова. 2 клас : темат. оцінювання : до підруч. М. Д. Захарійчук / [К. С. Мещерякова]. - Харків : Весна, 2015. - 32 с. : рис.
544. ВА790990 Михайлівська Ю. О. Зовнішнє незалежне оцінювання. Німецька мова. Опис ситуації : навч. посіб. для учнів ст. кл. та абітурієнтів / Ю. О. Михайлівська, Р. М. Припін, М. С. Смолій. - Тернопіль : Навчальна книга - Богдан, 2015. - 95 с.
545. ВА791012 Міляновська Н. Р. Завдання для поточного і контрольного оцінювання навчальних досягнень учнів зі світової літератури. 5 клас : [посібник] / Ніна Міляновська. - Тернопіль : Астон, 2014. - 94 с.
546. Вірменська б-ка/ВА15 Мурацан Геворг Марзпетуни : [ист. роман : пер. с арм.] / Мурацан ; [послесл. и примеч. И. Кусикьяна]. - М. : Юнистрой СК, 2004. - 318 с. - (Армянский исторический роман)
547. ВС59072 Найвідоміші казки : [для читання дорослими дітям] / [пер. з англ. М. Добоні]. - Київ : Перо, 2014. - 141, [2] с. : кольор. іл. - (Найкращі казки світу)
548. Вірменська б-ка/ВА21 Нарекаци Г. Книга скорбных песнопений : [лирико-филос. поэма] / Григор Нарекаци ; пер. Леонида Миля ; [послесл. Л. Мкртчяна]. - Ереван : Советакан грох, 1984. - 317, [1] с.
549. ВА790979 Настенко А. І. Позакласне читання. 2 клас : [посібник] / А. І. Настенко, Н. О. Ковальчук. - Харків : ПЕТ, 2015. - 127 с. - (За новою програмою)
550. ВА620732 Наукові основи методики літератури : Посібник для студ. вищих закладів освіти / Н. Й. Волошина [та ін.] ; ред. Н. Й. Волошина. - К. : Ленвіт, 2002. - 344 с.
551. ВС59066 Наумчук В. І. Зошит з розвитку зв'язного мовлення. 2 клас / Наумчук В. І., Наумчук М. М. - Тернопіль : Астон, 2014. - 67 с. : іл.
552. ВА791014 Наумчук В. І. Тестовий експрес-контроль з української мови. 2 клас : до підруч. Захарійчук М. Д. "Українська мова" / В. І. Наумчук, М. М. Наумчук. - Тернопіль : Астон, 2014. - 51 с.
553. ВА791013 Наумчук В. І. Тестовий експрес-контроль з української мови. 3 клас : до підруч. М. Д. Захарійчук, А. І. Мовчун "Українська мова" / В. І. Наумчук, М. М. Наумчук. - Тернопіль : Астон, 2014. - 62 с.
554. ВА791081 Обшарська Р. В. Промінчик у долоньці : дит. вірші / Раїса Обшарська. - Тернопіль : Терно-граф, 2015. - 98, [1] с. : іл.
555. ВА791071 Одесса народу : [сб. стихов] / Анатолий Троц [и др.]. - Одесса : СМИЛ, 2012. - 151 с. : цв. ил.
556. ВС59053 Оліщук Р. Л. Давньогрецька мова : підруч. для студентів 1-го курсу класич. філології та гуманітар. ф-тів ВНЗ / Р. Л. Оліщук, І. С. Макар ; Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка, Чернів. нац. ун-т ім. Юрія Федьковича. - Чернівці : Букрек, 2015. - 494 с. : іл., табл.
557. Р128102 Першиков Б. А. Гоголь голи : [поэзия] / Борис Першиков. - Полтава : АСМИ, 2015. - 47 с.
558. ВА790980 Пикман И. Л. Ёжик Венька : [стихи для детей дошк. возраста] / Ирина Пикман ; [худож. И. Пугач]. - Киев : Huss, 2015. - 56 с. : цв.ил.
559. СО33617 Підсумкові контрольні роботи для ДПА з української літератури. 9 клас : [посібник] / уклад. Світлана Витвицька. - Тернопіль : Підручники і посібники, 2015. - 95 с. - (ДПА, 2015)
560. ВА790929 Поет-романтик Михайло Миколайович Петренко (1817-1862): Твори. Критичні та історико-літературні матеріали / Ін-т літ. ім. Т. Г. Шевченка НАН України ; [упоряд.] Олександр Петренко ; [наук. ред. М. П. Бондар]. - Київ : НВЦ "Профі", 2015. - 585 с.
561. ВС59042 Положий Т. М. Українська мова та література. 6 [клас] : зошит для поточ. та темат. оцінювання : для шк. з рос. мовою навчання / Т. М. Положий, Н. М. Байлова. - Харків : ПЕТ, 2015. - 139 с. - (Контроль знань протягом року!) (За новою програмою)
562. ВА790883 Попова Н. Н. Внеклассное чтение. 3 класс : [пособие] / Н. Н. Попова. - Харьков : БЭТ, 2015. - 144 с. - (По новой программе)
563. ВС59070 Пори року : вірші про природу / [уклад. Коновалова І. І. ; худож. А. Гарбуз]. - Харків : Книжковий Клуб "Клуб Сімейного Дозвілля", 2015. - 64 с. : кольор. іл.
564. Вірменська б-ка/АО7 Поэты Армении : [сборник : пер. с арм.] / вступ. ст., сост., биогр. справка и примеч. Л. М. Мкртчяна. - Ленинград : Совет. писатель, Ленингр. отд-ние, 1979. - 589, [1] с. - (Библиотека поэта. Малая серия : основана М. Горьким : изд. 3-е)
565. ВА791051 Прокопенко В. М. У долі тисячі доріг : лірика, проза, гумор / Володимир Прокопенко ; [уклад. Скора О. П.] ; Павлогр. письмен. Дім "Дивосвіт". - Павлоград : АРТ Синтез-Т, 2015. - 105 с.
566. ВС59062 Пурпурна книга казок / [худож. Олена Сениченко]. - Харків : Книжковий Клуб "Клуб Сімейного Дозвілля", 2015. - 63 с. : кольор. іл. - (Серія "Чарівна шкатулка")
567. ВС59067 Пурпурная книга сказок / [худож. Е. Сениченко]. - Харьков ; Белгород : Книжный Клуб "Клуб Семейного Досуга", 2015. - 63 с. : цв. ил. - (Волшебная шкатулка)
568. ВА790953 Раевский Р. Т. Я такой, как мое поколение... : фрагм. автобиогр. в стихах и фот. / Рэм Раевский. - Одесса : Бахва, 2014. - 67 с. : фот.
569. Вірменська б-ка/ВА18 Раффи Самвел : [ист. роман : пер. с арм.] / Раффи. - М. : ЮниПресс и К, 2010. - 443, [3] с. - (Армянский исторический роман)
570. ВС59040 Ричко О. П. Українська мова та література. 6 [клас] : зошит для самост. та контрол. робіт / О. П. Ричко, Л. Б. Чаговець. - Харків : Весна, 2015. - 119 с. - (Тест-контроль®)
571. ВА791090 Русіна О. Сімейка Майї, або Не вчіть папугу розмовляти : [для мол. шк. віку] / Оля Русіна ; іл. Оксани Мазур. - Львів : Вид-во Старого Лева, 2015. - 228, [4] с. : іл.
572. Вірменська б-ка/АО3 Русско-армянский разговорник / [сост. Г. С. Арутюнян]. - М. : АСТ : Восток-Запад, 2007. - 183, [1] с.
573. ВА790957 Савченко Д. Київ Хунта Сіті : зб. провокатив. текстів та екстреміст. поезії / Савченко. - Чернівці : Букрек, 2015. - 196, [2] с. : фот.
574. ВС59046 Савченко О. Я. Літературне читання. Українська мова. 3 клас : підруч. для загальноосвіт. навч. закл. / О. Я. Савченко. - Київ : Освіта, 2014. - 191 с. : кольор. іл.
575. ВС59058 Самоцвіти : альманах : [творчі роботи вихованців Кузнеців. шк. Доманів. р-ну]. - Миколаїв : Можливості Кіммерії, 2008. - 145 с. : іл.
576. СО33619 Сапун Г. М. 40 варіантів контрольних робіт для ДПА з української мови. 4 клас : [посібник] / [Сапун Г.]. - Тернопіль : Підручники і посібники, 2015. - 80 с. - (На допомогу вчителю) (Українська мова)
577. СО33618 Сапун Г. М. 40 варіантів контрольних робіт для ДПА з читання. 4 клас : [посібник] / [Сапун Г.]. - Тернопіль : Підручники і посібники, 2015. - 80 с. - (На допомогу вчителю) (Читання)
578. ВА790868 Світова література. 10 [клас] : хрестоматія : акад. та профіл. рівні / [авт.-упоряд.: Л. Г. Андронова, Л. О. Карліна]. - Харків : ПЕТ, 2015. - 479 с.
579. ВА790978 Світова література. 11 [клас] : хрестоматія : акад. та профіл. рівні / [авт.-упоряд.: Л. Г. Андронова, Л. О. Карліна]. - Харків : ПЕТ, 2015. - 782, [1] с.
580. ВА790874 Світова література. 5 [клас] : хрестоматія + твори для позакл. читання / [авт.-упоряд. В. М. Гарбуз]. - Харків : ПЕТ, 2015. - 698 с. - (За новою програмою)
581. ВА791085 Світова література. 5 клас : хрестоматія до уроків позакл. читання / [авт.-уклад. Л. С. Зіневич, Л. М. Сипко]. - Тернопіль : Астон, 2014. - 199 с. : іл.
582. ВА790873 Світова література. 6 [клас] : хрестоматія + твори для позакл. читання / [авт.-упоряд. В. М. Гарбуз]. - Харків : ПЕТ, 2015. - 782, [1] с. - (За новою програмою)
583. ВА790871 Світова література. 8 [клас] : хрестоматія / [авт.-упоряд. О. О. Косогова]. - Харків : ПЕТ, 2015. - 473 с.
584. ВА790872 Світова література. 9 [клас] : хрестоматія / [авт.-упоряд.: Л. Г. Андронова, Л. О. Карліна]. - Харків : ПЕТ, 2015. - 703 с.
585. Вірменська б-ка/ВА43 Севак П. Бессонного набата колокольня : поэма / Паруйр Севак ; авт. пер. с арм. Ашота Сагратяна ; Фонд развития арм. культуры. - М. : ЮниПресс СК, 2008. - 221, [2] с. : ил.
586. Вірменська б-ка/АО2 Севак П. Путник : [стихи : пер. с арм.] / Паруйр Севак ; [сост. Р. Ангаладян ; предисл. В. Петросяна]. - Ереван : Советакан грох, 1981. - 296 с.
587. ВА790972 Севернюк Т. А. Щоб пам'ять почула слова : сповідь перед часом / Тамара Севернюк. - Чернівці : Букрек, 2014. - 366 с. : іл.
588. ВА790987 Сент-Екзюпері А. д. Маленький принц : [повість] / Антуан де Сент-Екзюпері ; з акварелями авт. ; з фр. пер. Леонід Кононович. - Тернопіль : Навчальна книга - Богдан, 2015. - 95 с. : іл. - (Богданова шкільна наука)
589. ВА790992 Сент-Екзюпері А. д. Маленький принц : [повість] / Антуан де Сент-Екзюпері ; з акварелями авт. ; з фр. пер. Леонід Кононович. - Тернопіль : Навчальна книга - Богдан, 2015. - 95 с. : іл. - (Світовид. Серія 3. Література XX століття : б-ка світ. літ. для дітей у 100 т.)
590. АО272884 Слободенюк Р. М. Пора найкоротшої тіні : вірші / Ростислав Слободенюк. - Рівне : Волинські обереги, 2014. - 82 с.
591. Вірменська б-ка/ВА25 Средневековая армянская поэзия : пер. с арм. / [вступ. ст. Г. Эмина ; сост. и примеч. Л. Мкртчяна]. - М. : Худож. лит., 1981. - 398, [1] с.
592. ВА791177 Старк Д. Волшебник. - Харьков : Иванченко И. С., 2015. - 199 с.
593. ВА791086 Старк Д. Златовласка : сказка для смелых мальчиков и девочек / Дэнис Старк. - Харьков : Иванченко И. С., 2014. - 105 с.
594. ВА791176 Степная Е. Все будет Украина! / Елена Степная (Олена Степова). - Киев : Дух і Літера, 2014. - 215, [8] с. - (Серия "Встречный взгляд")
595. ВА791048 Стрельбицкий М. П. Если некий народ-д-д... : анафорич. поэма-мозаика постэмфатич. народоведения / Михайло Стрельбицкий. - Винница : Барановская Т. П., 2015. - 95 с.
596. ВА791091 Стронґ Д. Гармидер у школі : [для мол. і серед. шк. віку] / Джемері Стронґ ; іл. Максима Паленка ; з англ. пер. Андрій Поритко. - Львів : Вид-во Старого Лева, 2015. - 187 с. : іл. - (Читання для реготання)
597. ВА791088 Стронґ Д. Кімнатні пірати : [для мол. і серед. шк. віку] / Джемері Стронґ ; іл. Максима Паленка ; з англ. пер. Андрій Поритко. - Львів : Вид-во Старого Лева, 2015. - 152 с. : іл. - (Читання для реготання)
598. ВА791050 Сухарева-Кабанчук Н. Д. Жизнь - как есть : поэзия / Сухарева-Кабанчук Нэля Дмитриевна. - Павлоград : АРТ Синтез-Т, 2015. - 175 с.
599. ВА790954 Таран Л. Прозорі жінки / Людмила Таран. - Чернівці : Букрек, 2015. - 315 с.
600. ВА790989 Твен М. Пригоди Тома Сойєра : [роман] / Марк Твен ; [пер. з англ. В. Митрофанова ; іл. Георгія Фітінгофа]. - Тернопіль : Навчальна книга - Богдан, 2015. - 319 с. : іл. - (Богданова шкільна наука)
601. ВА790986 Твен М. Том Сойер : [роман] / Марк Твен ; переказ Анни Кірван ; іл. Джудіт Ґант ; пер. з англ. Ольги Радчук. - Тернопіль : Навчальна книга - Богдан, 2014. - 63 с. : іл. - (Час читати)
602. Вірменська б-ка/АО4 Терьян В. [Лирика] / Ваан Терьян ; [пер. с арм. В. Брюсова и др. ; послесл. О. Ганаланяна]. - М. : Юнистрой СК, 2004. - 237 с. - (Поэзия Армении)
603. АО272886 Тимощук В. В. Весняна заметіль : [зб. поезій] / Василь Тимощук. - Рівне : Волинські обереги, 2015. - 119 с.
604. ВА790970 Ткач М. М. Хочеться грози : оповідання, новели / Михась Ткач. - Чернігів : Лозовий В. М. [вид.], 2015. - 399 с.
605. ВА790892 Ткаченко С. В. Предвосхищение : [сб. стихотворений] / Ткаченко С. В. - Киев : Леся, 2015. - 143 с.
606. ВА791110 Томілін О. М. Media communication: English for media students : навч. посіб. / О. М. Томілін, Л. М. Саліонович ; Нац. техн. ун-т "Харків. політехн. ін-т". - Харків : НТУ "ХПІ", 2015. - 207 с.
607. ВА790877 Тренажер з читання : [для дітей мол. шк. віку] / [авт.-уклад. Третяк О. В.]. - Харків : Торсінг плюс, 2015. - 63 с. : рис. - (Початкова школа)
608. ВА791070 Троц А. С. Судьбы и дороги : [стихи] / Анатолий Троц ; [вступ. слово В. Марта]. - Одесса : СМИЛ, 2013. - 155, [4] с. : цв. ил.
609. Вірменська б-ка/ВА44 Туманян О. Избранная проза : рассказы, сказки, статьи : [пер. с арм.] / Ованес Туманян ; О-во книголюбов Армянской ССР. - Ереван : Советакан грох, 1977. - 319, [1] с.
610. ВА790974 Українська література. Хрестоматія для додаткового читання. 5 клас / упоряд. Г. А. Домарецької. - Тернопіль : Навчальна книга - Богдан, 2015. - 525 с. : іл.
611. ВА790869 Українська мова. 1-4 класи. Збірник диктантів: творчі, веселі, контрольні, вибіркові, розподільні, попереджувальні, коментовані / [авт.-упоряд. Н. В. Курганова]. - Харків : Торсінг плюс, 2015. - 318, [2] с. - (Майстерня вчителя)
612. В355680/2 Українська мова. 5 клас. Ч. 2/ [авт.-упоряд.: Шинкаренко Л. М. та ін.]. - 2015. - 71, [1] с. : рис.
613. В355679/2 Українська мова. 6 клас. Ч. 2/ [авт.-упоряд.]: Золочевська Н. В., Коваль С. О. - 2015. - 75, [1] с.
614. ВА790817 Українсько-хорватський словник лінгвістичної термінології : понад 7000 термінів / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [упоряд.: О. Л. Паламарчук та ін. ; наук. ред. Й. Сілич]. - Київ : Київський університет, 2008. - 335 с.
615. АО272881 Утерс Ж.-Л. Місце мерця : романи / Жан-Люк Утерс ; [пер. з фр. І. Рябчія]. - Чернівці : Букрек, 2015. - 398 с.
616. АО272885 Фаріон А. О. Мудра Ворона : байки, гуморески та переклади / Андрій Фаріон. - Чернівці ; Ніжин : Лисенко М. М. [вид.], 2014. - 131 с.
617. ВА790908 Фаховий та художній переклад: теорія, методологія, практика : зб. наук. пр. [учасників VIII Міжнар. наук.-практ. конф., Київ] / Нац. авіац. ун-т (Україна), Гуманітар. ін-т, Каф. англ. філології і перекладу, Сиб. федер. ун-т (Рос. Федерація), Ін-т економіки, упр. та природокористування, Каф. ділової інозем. мови ; [за заг. ред. А. Г. Гудманяна, С. І. Сидоренка]. - Київ : Аграр Медіа Груп, 2015. - 375 с.
618. ВА790832 Формування літературної компетентності учнів-читачів 5 класу (за змістовими лініями державного стандарту освітньої галузі "Мови і літератури") : навч.-метод. посіб. / Миколаїв. обл. ін-т післядиплом. пед. освіти, Каф. мов.-літ. та худож.-естет. освіти ; [авт.-уклад.: В. І. Шуляр, С. П. Паламар]. - Миколаїв : ОІППО, 2014. - 98 с.
619. ВА790983 Читаємо швидко. 1-4 класи : тренув. вправи, перевірка навичок читання : [навч. посіб.] / [авт.-уклад. Яцук Т. І.]. - Харків : Торсінг плюс, 2015. - 128 с. - (Початкова школа)
620. Вірменська б-ка/В2/1 Шатирян, Микаэл Серебряный век. Кн. 1. - 2005. - 492, [2] с.
621. Вірменська б-ка/В2/2 Шатирян, Микаэл Серебряный век. Кн. 2. - 2005. - 505, [3] с.
622. ВА791076 Шевченко Т. Г. Кобзарь : [пер. с укр.] / Тарас Шевченко ; [ред.-сост. К. Жумашева]. - Черновцы : Букрек, 2014. - 239, [16] с. : ил.
623. ВА790984 Шевчук В. О. "Панна квітів" та інші казки / Валерій Шевчук ; [іл. Є. Рудюк ; післямова Б. Щавурського]. - Тернопіль : Навчальна книга - Богдан, 2015. - 255 с. : іл. - (Богданова шкільна наука)
624. ВА791092 Шефер Б. Кіра й таємниця Бублика, або Формування характеру за сім кроків : [для серед. шк. віку] / Бодо Шефер ; з нім. пер. Наталя Іваничук ; іл. Марини Шутурми. - Львів : Вид-во Старого Лева, 2015. - 229 с. : іл. - (Дітям про бізнес)
625. ВА790831 Шуляр В. І. Валеологічні стратегії сучасного уроку літератури в умовах природовідповідної (ноосферної) освіти : наук.-метод. посіб. / В. І. Шуляр ; Миколаїв. обл. ін-т післядиплом. пед. освіти, Каф. мов.-літ. освіти. - Миколаїв : ОІППО, 2012. - 151 с. : рис.
626. ВА790838 Шуляр В. І. Електронний конструктор у планувальній діяльності суб'єктів едукативного процесу / В. І. Шуляр ; Миколаїв. обл. ін-т післядиплом. пед. освіти, Каф. мов.-літ. та худож.-естет. освіти. - Миколаїв : ОІППО, 2013. - 238 с.
627. ВА790826 Шуляр В. І. Історіософська лірика Дмитра Кременя: методика вивчення : навч.-метод. посіб. / Василь Шуляр, Євгенія Горкуша ; Миколаїв. держ. гуманітар. ун-т ім. П. Могили. - Миколаїв : ІЛІОН, 2008. - 126, [12] с. : фот.
628. ВА790825 Шуляр В. І. Компетентний випускник-читач: модель, система компетенцій, критерії оцінювання : (літ. компонент освіт. галузі "Мови і літератури" Держ. стандарту базової і повної освіти) : [наук.-метод. посіб.] / Шуляр В. І. ; Чорномор. держ. ун-т ім. Петра Могили. - Миколаїв : Вид-во ЧДУ ім. Петра Могили, 2009. - 59 с. : рис.
629. Р128100 Шуляр В. І. Програма майстер-класу. Моделювання сучасного компетентнісно-діяльнісного уроку літератури / Шуляр Василь Іванович, учитель-методист 1-ої укр. гімназії ім. М. Аркаса Миколаїв. міськради, учитель вищ. кфаліфікац. категорії, заслуж. учитель України, канд. пед. наук, доц. ; Упр. освіти і науки Миколаїв. облдержадмін., Миколаїв. обл. ін-т післядиплом. пед. освіти. - Миколаїв : [б. в.], [201-?]. - [8] с. : схеми
630. ВА790829 Шуляр В. І. Сучасний урок літератури. Анотований каталог лекційно-семінарських занять у системі підвищення кваліфікації : [навч. посіб.] / Василь Шуляр ; Миколаїв. обл. ін-т післядиплом. освіти, Каф. мов.-літ. освіти. - Миколаїв : ОІППО, 2011. - 86 с.
631. ВА790830 Шуляр В.І. Методичні імперативи компетентнісно-діяльнісного уроку літератури : метод. посіб. / В. І. Шуляр ; Миколаїв. обл. ін-т післядиплом. пед. освіти, Каф. мов.-літ. та худож.-естет. освіти. - Миколаїв : ОІППО, 2014. - 130 с.
632. ВА790828 Шуляр В.І. Наукові основи підготовки посібника для учня-читача в системі літературної освіти : [навч.-метод. посіб.] / В. І. Шуляр ; Миколаїв. обл. ін-т післядиплом. пед. освіти, Каф. мов.-літ. освіти. - Миколаїв : ОІППО, 2012. - 71 с.
633. ВА790876 Щерба Н. Часова битва : [роман : для дітей серед. та ст. шк. віку] / Наталія Щерба ; [пер. з рос. Н. Косенко]. - Харків : Школа, 2015. - 445 с. - (Часодії)
634. ВА791097 Ющук І. П. Українська мова. 10-11 класи : навч. посіб. / І. П. Ющук. - Тернопіль : Навчальна книга - Богдан, 2015. - 407 с.
635. В355682/1 Янссон, Туве (1914 - 2001 Країна Мумі-тролів. Кн. 1: Маленькі тролі і велика повінь. - 2015. - 347, [3] с. : іл.
636. ВА790819 Српско-украjински речник jезичких термина / [О. Паламарчук та ін.] ; Кијевски национални универзитет "Тарас Шевченко". - Київ : Київський університет, 2009. - 403 с.


Каталог: Librarydocument -> vernadka
vernadka -> Національна бібліотека україни імені В. І. Вернадського центр науково-бібліографічної інформації Відділ технологій дистанційного обслуговування
vernadka -> Національна бібліотека україни імені В. І. Вернадського центр науково-бібліографічної інформації Відділ технологій дистанційного обслуговування
vernadka -> Національна бібліотека україни імені В. І. Вернадського центр бібліотечних електронних ресурсів І технологій Відділ технологій дистанційного обслуговування
vernadka -> Національна бібліотека україни імені В. І. Вернадського центр науково-бібліографічної інформації Відділ технологій дистанційного обслуговування
vernadka -> Національна бібліотека україни імені В. І. Вернадського центр бібліотечних електронних ресурсів І технологій Відділ технологій дистанційного обслуговування
vernadka -> Національна бібліотека україни імені В. І. Вернадського центр бібліотечних електронних ресурсів І технологій Відділ технологій дистанційного обслуговування
vernadka -> Національна бібліотека україни імені В. І. Вернадського центр бібліотечних електронних ресурсів І технологій Відділ технологій дистанційного обслуговування
vernadka -> Національна бібліотека україни імені В. І. Вернадського центр бібліотечних електронних ресурсів І технологій Відділ технологій дистанційного обслуговування
vernadka -> Національна бібліотека україни імені В. І. Вернадського центр бібліотечних електронних ресурсів І технологій Відділ технологій дистанційного обслуговування
vernadka -> Національна бібліотека україни імені В. І. Вернадського центр бібліотечних електронних ресурсів І технологій Відділ технологій дистанційного обслуговування


Поділіться з Вашими друзьями:
1   2   3   4   5


База даних захищена авторським правом ©res.in.ua 2019
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка