Національна бібліотека україни імені В. І. Вернадського центр науково-бібліографічної інформації Відділ технологій дистанційного обслуговуванняСкачати 422.04 Kb.
Сторінка2/4
Дата конвертації05.05.2016
Розмір422.04 Kb.
1   2   3   4

Історія. Історичні науки
96. ВА787643 Баль А. Однажды случилась любовь / Алена Баль. - Мелитополь : Люкс, 2014. - 145 с. : фот.
97. ВС58702 Гаврилів Б. Козацтво і Західна Україна: історія, культурна спадщина : наук. іст.-краєзнав. вид. / Богдан Гаврилів, Іван Миронюк, Михайло Сигидин ; Наук.-освіт. центр Укр. козацтва ім. Семена Височана Прикарпат. нац. ун-ту ім. Василя Стефаника, Івано-Франків. обл. орг. Нац. спілки краєзнавців України, Івано-Франків. обл. держ. центр туризму і краєзнавства учнів. молоді. - Івано-Франківськ : Лілея-НВ, 2012. - 127 с. : кольор. іл.
98. ВА787491 Гісем О. В. Голокост в Україні (1941-1944) : словник-довідник / О. В. Гісем, О. О. Мартинюк ; Укр. центр вивч. історії Голокосту, Дім Анни Франк (Амстердам, Нідерланди). - Київ : УЦВГ, 2003. - 55 с. - (Серія "Українська бібліотека Голокосту")
99. ВС58672 Гринь М. М. Козацьке. Матеріали до історії рідного села над Супій-рікою і його найближчої округи / Микола Гринь. - Ніжин : Аспект-Поліграф, 2014. - 551 с. : фот.
100. ВА787700 Даниш В. Доктрина мрії : для тих, хто вірить та діє або Що повинен знати та до чого прагнути будівничий Нової України / Василь Даниш. - Львів : ЛА "Піраміда", 2014. - 285, [1] с. : іл.
101. В354437/3 Джерела з історії Національно-визвольної війни українського народу 1648-1658 рр. Т. 3: (1651-1654 рр.) / Нац. акад. наук України, Ін-т історії України ; [упоряд. о. Юрій Мицик ; редкол.: В. А. Брехуненко та ін.]. - 2014. - 423 с.
102. В355528/1 Кашеварова, Наталія Г Діяльність Оперативного штабу Розенберґа з вивчення нацистами "східного простору" (1940-1945). Ч. 1: Джерелознавче дослідження. - 2014. - 551 с. : іл.
103. В355528/2 Кашеварова, Наталія Г Діяльність Оперативного штабу Розенберґа з вивчення нацистами "східного простору" (1940-1945). Ч. 2: Документи. - 2014. - 991 с.
104. ВС58595 Куликова Л. Б. Классическая греко-римская мифология в современной школе : монография / Л. Б. Куликова. - Херсон : ХДМА, 2014. - 167 с. : ил.
105. ВС58713 Литвинов В. Станіслав Оріховський : іст.-філос. портрет / Володимир Литвинов ; Нац. акад. наук України, Ін-т філософії ім. Г. С. Сковороди. - Київ : Академперіодика, 2014. - 350 с. : іл.
106. Р127365 Невтомий дослідник історії Поділля : до 100-річчя з дня народж. С. К. Гуменюка : [біобібліогр. покажч.] / Упр. культури, національностей та релігій Хмельниц. облдержадмін., Хмельниц. обл. універс. наук. б-ка ім. Миколи Островського ; [уклад. Мельник В. О.]. - Хмельницький : ХОУНБ ім. М. Островського, 2014. - 24 с.
107. ВС58645 Панчук І. І. Історія України : тести до зовніш. незалеж. оцінювання : за чинною програмою ЗНО / Ігор Панчук. - Тернопіль : Підручники і посібники, 2015. - 269 с. : іл. - (Якісна підготовка до ЗНО) (Зовнішнє незалежне оцінювання, 2015)
108. ВА787488 Пасіцька О. І. Львів і львів'яни: український соціум та промисел (20-30-ті роки ХХ століття) : [монографія] / Оксана Пасіцька ; Нац. акад. наук України, Ін-т українознавства ім. І. Крип'якевича. - Львів : Ін-т українознавства ім. І. Крип'якевича НАН України, 2014. - 399 с. : іл.
109. ВА787489 Підлуцький О. Г. Лідери : монографія / О. Г. Підлуцький ; Нац. техн. ун-т України "Київ. політехн. ін-т". - Київ : НЕУУ "КПІ", 2014. - 154 с. : іл. - (Бібліотека газети "Дзеркало тижня. Україна")
110. Р127364 Подвижник української ідеї : до 120-річчя від дня народж. Якова Васильовича Гальчевського / Упр. культури, національностей та релігій Хмельниц. облдержадмін., Культурол. т-во ім. Якова Гальчевського, Хмельниц. обл. універс. наук. б-ка ім. Миколи Островського ; [уклад. Мельник В. О.]. - Кам'янець-Подільський : Медобори 2006, 2014. - 31 с.
111. ВС58697 Проблемы отечественной истории: источники, историография, исследования : сб. науч. ст. / Рос. акад. наук [и др.] ; [Алеврас Н. Н. и др. ; редкол. : М. В. Друзин (отв. ред.) и др.]. - СПб. [и др.] : Нестор-История, 2008. - 680 с.
112. В351197/4 Реабілітовані історією. Рівненська область. Кн. 4/ [упоряд.: А. А. Жив'юк та ін. ; обл. ред. кол.: Павлюк С. І. та ін.]. - Рівне : ПП ДМ, 2014. - 570 с. : табл.
113. ВА787487 Розовик О. Д. Жінки в громадсько-політичному та соціально-культурному житті УСРР (1920-ті роки) : [монографія] / Олеся Розовик. - Вінниця : Нілан, 2014. - 453 с. : табл.
114. ВА787804 Семенча Г. Верхнеднепровское дворянство. Род Корбе / Галина Семенча. - Днепропетровск : Экономика, 2014. - 208, [94] с. : ил.
115. ВА787803 Семенча Г. Верхнеднепровское дворянство. Эраст Бродский / Галина Семенча. - Днепропетровск : Экономика, 2014. - 110 с.
116. ВС58700 Суховерський А. М. Таємниці Голубових поселень / Анатолій Суховерський. - Ніжин : Аспект-Поліграф, 2014. - 199, [52] с. : іл.
117. ВА787757 Темченко А. І. Традиційні замовляння: семантичні трансформації та обрядові парадигми : монографія / А. І. Темченко ; Ін-т мистецтвознавства, фольклористики та етнології ім. М. Т. Рильського, Черкас. нац. ун-т ім. Богдана Хмельницького, Наук. т-во істориків-аграрників. - Черкаси : ІнтролігаТОР, 2014. - 571 с. : мал.
118. В355520/1 Україна - Кубань: історична та культурна взаємодія. Вип. 1. - 2014. - 273 с.
119. ВА787250 Чухрай Л. О. Найвизначніші пам'ятки археології України. Перспективи музеєфікації : монографія / Чухрай Л. О., Пустовалов С. Ж. - Київ : НАКККіМ, 2014. - 202 с. : рис.
120. ВА787490 Шкраб'юк П. Імена близькі й далекі: Україна в національному і світовому вимірах / Петро Шкраб'юк ; Нац. акад. наук України, Ін-т українознавства ім. І. Крип'якевича. - Львів : [б. в.], 2013. - 411 с. : іл.
121. ВА787600 Шпилька Г. И. ...Шли до рассвета (История транспортировки газеты "Искра" и деятельности организации) : [науч. исследование] / Григорий Шпилька. - Черновцы : Букрек, 2014. - 198 с. : фот.
122. ВС58674 Юречко Ю. П. Білий Камінь: відгомін з віків / Юрій Юречко. - Золочів : [б. в.], 2006. - 224, [16] с. : фот.
123. ВС58675 Юречко Ю. П. Верхобужжя: природа та історія / Юрій Юречко. - Львів : Святогорець, 2008. - 159 с. : фот.
124. ІВ219600 Discovering the ancient streets of Hà Nội / [ed. Phùng Tố Tâm ; transl. Do Duc Thinh]. - Hà Nội : Thế Giới Publ., 2012. - 95, [24] p. : phot.
125. ІВ219613 Howland C. Secrets of Hoi An - Vietnam's historic port / Carol Howland. - Hanoi : Thế Giới publ., 2011. - VIII, 259, [10] p. : ill.
126. В277423/1 Hùng Vương và tin ngưỡng thờ cúng Hùng Vương. Tập I/ biên tập: Võ Hoàng Lan, Phan Thị Thanh Nhàn. - 2012. - 871 tr.
127. ІВ219615 Nguyễn Khắc Viện Việt Nam. A long history / Nguyễn Khắc Viện. - Hà Nội : Thế Giới publ., 2007. - 603 tr. + дод. (1 арк. карт.)
128. ІВ219609 Nguyễn Long Nhiêm Văn hóa dân gian làng Hoàng Xá : xã Quyết Thắng, huyện Thanh Hà, tỉnh Hải Dứờng / Nguyễn Long Nhiêm. - Hà Nội : Nhà xuảt bản văn hóa dân tộc, 2012. - 327 tr. : minh họa
129. ІВ219690 Người Giáy ở Việt Nam / [biên soạn: Vũ Quốc Khánh (chủ biên), Trần Bình, Hoàng Thanh Lịch ; biên tập: PhùngThị Mỹ, Trần Thu Huỏng ; dịch tiếng Anh: Nguyễn Xuân Hồng]. - Hà Nội : Nhà xuất bản Thông Tán, 2011. - 164 tr. : ảnh.
130. ІВ219689 Người Mnông ở Việt Nam = The Mnong in Vietnam / chủ biên: Vũ Khánh ; biên tập lời: Phúng Thị Mỹ, Bùi Thúy Hắng ; tuyến chọn và biên tập ảnh: Nguyền Bảo Cuờng. - Hà Nội : Nhà xuảt bản Thông Tần, 2011. - 171 tr. : minh họa.
131. ІВ219607 Trịnh Sinh Sự hình thành nhà nước sơ khai ở miền Bắc Việt Nam (Qua tài liệu khảo cổ học) / Trịnh Sinh ; Viện Khoa học xã hội Việt Nam, Viện Khảo cổ học. - Hà Nội : Nhà xuất bản khoa hộc xã hội, 2011. - 516 tr. : hình, bảng
132. ІВ219688 Vữ Quổc Khánh Người Lô Lô ở Việt Nam / Vữ Quổc Khánh, Pham Ngoc Tuân ; viết lòi: Trần Bình. - Hà Nội : Nhà xuảt bản Thông Tần, 2011. - 136 tr. : minh họa


Економіка. Економічні науки
133. РА412562 Бардась В. М. Удосконалення фіскального регулювання природокористування : автореф. дис. ... канд. екон. наук : 08.00.06 / Бардась Вадим Миколайович ; Кабінет Міністрів України, Нац. ун-т біоресурсів і природокористування. - Київ, 2015. - 21 с. : рис.
134. РА412548 Дрозденко В. О. Методи підрахунку вартості страхових контрактів при відомих розподілах збитків : автореф. дис. ... канд. фіз.-мат. наук : 01.05.02 / Дрозденко Віталій Олександрович ; Чернів. нац. ун-т ім. Юрія Федьковича. - Чернівці, 2015. - 20 с.
135. РА412529 Зварич О. І. Організаційно-економічні механізми регулювання інвестиційної діяльності в національній економіці : автореф. дис. ... канд. екон. наук : 08.00.03 / Зварич Олена Ігорівна ; Міжнар. ун-т бізнесу і права. - Херсон, 2013. - 20 с. : рис.
136. РА412552 Ліщук Н. М. Еколого-економічні засади раціонального використання та охорони меліорованих земель на регіональному рівні : автореф. дис. ... канд. екон. наук : 08.00.06 / Ліщук Ніна Михайлівна ; Кабінет Міністрів України, Нац. ун-т біоресурсів і природокористування України. - Київ, 2014. - 22 с. : рис.
137. РА412543 Редьква О. З. Інноваційні підходи до формування системи управління персоналом машинобудівних підприємств : автореф. дис. ... канд. екон. наук : 08.00.04 / Редьква Оксана Зіновіївна ; Терноп. нац. техн. ун-т ім. Івана Пулюя. - Тернопіль, 2015. - 21 с. : рис., табл.
138. РА412558 Яремчук Н. В. Організаційно-економічний механізм управління зернопродуктовим підкомплексом : автореф. дис. ... канд. екон. наук : 08.00.03 / Яремчук Наталія Валеріївна ; Львів. нац. аграр. ун-т. - Львів, 2015. - 20 с. : рис.
139. ВА787589 Академік Білорус О. Г. : до 55-річчя наук., політ., дипломат. і проф. діяльності акад. НАН України Білоруса О. Г. / Нац. акад. наук України ; [ред.-уклад.: Л. І. Білорус, І. О. Білорус]. - Київ : Ун-т "Україна", 2014. - 133 с. - (Бібліографістика і бібліографія вчених України)
140. ВА787253 Актуальні проблеми управління виноградно-виноробним комплексом : монографія / [І. М. Бабич та ін.] ; за заг. ред. Шияна П. Л., Басюк Д. І. ; Нац. ун-т харч. технологій. - Кам'янець-Подільський : Зволейко Д. Г. [вид.], 2014. - 251 с. : рис., табл.
141. ВА787603 Альбом бухгалтерских проводок / [Андрусенко А. и др.]. - Харьков : Фактор, 2015. - 406 с. : табл.
142. ВА787249 Басюк Д. І. Теоретичні і прикладні основи формування дестинацій винного туризму : монографія / Басюк Д. І. ; Нац. ун-т харч. технологій. - Кам'янець-Подільський : Зволейко Д. Г. [вид.], 2014. - 271 с. : рис., табл.
143. ВА787597 Безугла В. О. Соціальне страхування : навч. посіб. для студентів ВНЗ / В. О. Безугла, Д. М. Загірняк, Л. П. Шаповал. - Київ : Центр учбової літератури, 2011. - 335 с. : рис., табл.
144. ВА787698 Бутко М. П. Інтелектуальний капітал як чинник модернізації регіонального економічного простору : монографія / М. П. Бутко, О. В. Попело ; Черніг. нац. технол. ун-т. - Ніжин : Аспект-Поліграф, 2014. - 371 с. : рис., табл.
145. ВА787699 Бутко М. П. Модернізація регіональних господарських систем у глобалізаційному економічному просторі : монографія / М. П. Бутко, Т. В. Пепа, Ф. М. Уляненко ; Черніг. нац. технол. ун-т. - Ніжин : Аспект-Поліграф, 2014. - 267 с. : рис., табл.
146. ВА787707 Бухгалтерський облік в управлінні підприємством: проблеми теорії та практики : матеріали Міжнар. наук.-практ. інтернет-конф. (м. Полтава, 20-23 жовт. 2014 р. ) / ВНЗ Укоопспілки "Полтав. ун-т економіки і торгівлі" (ПУЕТ), Каф. бух. обліку і аудиту. - Полтава : ПУЕТ, 2014. - 302, [1] с. : рис., табл.
147. ВА787676 Бухгалтерський облік. Кредитно-модульна система організації навчального процесу. Комплексні контрольні завдання для заміру залишкових знань студентів напряму підготовки 6.030509 "Облік і аудит" / Укоопспілка, Львів. комерц. акад. ; [уклад.: Медвідь Л. Г., Попітіч Т. В.]. - Львів : Вид-во Львів. комерц. акад., 2012. - 111 с.
148. ВА787671 Вовк С. В. Фінанси інтернаціоналізації діяльності підприємств : монографія / Світлана Вовк, Інесса Аванесова. - Тернопіль : Підручники і посібники, 2014. - 206, [1] с. : рис., табл.
149. ВС58698 Войтенко Т. Учетная политика предприятия: все по полочкам / Т. Войтенко, Т. Крылова, Н. Чернышова. - Харьков : Фактор, 2015. - 65 с. : табл. - (Библиотека "Фактор" ; №1 (13), январь 2015 г.)
150. ВА787685 Волгин Н. А. Кейз-стади в подготовке экономистов и менеджеров : учеб. для вузов : учеб. пособие для студентов, обучающихся по специальности 06020 "Экономика труда", и др. экон. специальностей / Н. А. Волгин, Ю. Г. Одегов, О. Н. Волгина. - М. : Дашков и К°, 2004. - 439 с. : рис., табл.
151. ВА787703 Гарафонова О. І. Управління змінами: теорія, методологія та практика : монографія / О. І. Гарафонова ; Київ. нац. ун-т технологій та дизайну. - Київ : КНУТД, 2014. - 363 с. : рис., табл.
152. ВА787706 Гарнага О. М. Основи управління землекористуванням : монографія / О. М. Гарнага ; Нац. ун-т вод. госп-ва та природокористування. - Рівне : НУВГП, 2014. - 212 с.
153. ВА787725 Диба М. І. Управління фінансовими ризиками господарської діяльності підприємств : монографія / Диба М. І., Загородній А. Г., Подольчак Н. Ю. - Львів : ЗУКЦ, 2014. - 174 с. : рис., табл.
154. ВА787171 Економіка XXI сторіччя: проблеми та шляхи їх вирішення : монографія / [А. О. Азарова та ін.] ; за заг. ред. д-ра екон. наук Г. О. Дорошенко, д-ра екон. наук М. С. Пашкевич ; Харків. ін-т фінансів Укр. держ. ун-ту фінансів та міжнар. торгівлі, Держ. вищ. навч. закл. "Нац. гірн. ун-т". - Харків ; Дніпропетровськ : НГУ, 2014. - 393 с. : рис., табл.
155. ВА787463 Економічна кібернетика: стратегія розвитку : зб. наук. пр. за матеріалами Всеукр. конф., 28 лют. 2014 р. / Нац. металург. акад. України ; [ред.: К. Ф. Ковальчук та ін.]. - Дніпропетровськ : Герда, 2014. - 183 с. : рис. - (Centravis)
156. ВА787599 Експертиза та страхування на транспорті (автомобільному) : навч. посіб. / Коноваленко О. Д. [та ін.]. - Харків : Точка, 2012. - 438, [52] с. : рис., табл.
157. ВА787592 Експертиза та страхування на транспорті (автомобільному) : навч. посіб. (практикум) / Коноваленко О. Д. [та ін.]. - Харків : Точка, 2013. - 257 с. : табл.
158. ВА787172 Ковальчук Т. М. Облік у зарубіжних країнах : навч.-метод. посіб. / Т. М. Ковальчук ; за ред. Т. М. Ковальчук ; Чернів. нац. ун-т ім. Юрія Федьковича. - Чернівці : Рута, 2014. - 471 с. : рис., табл.
159. ВА787763 Котковський В. С. Банківські інновації : навч.-метод. посіб. для самост. вивчення дисципліни / В. С. Котковський ; Держ. вищ. навч. закл. "Криворіз. нац. ун-т", Криворіз. екон. ін-т. - Кривий Ріг : Чернявський Д. О. [вид.] : КЕІ ДВНЗ "КНЕУ", 2014. - 300 с.
160. ВА787638 Кошелева Н. Г. Педагогічні основи інноваційної фахової підготовки майбутніх економістів у ВНЗ : монографія / Н. Г. Кошелева ; Укр. інж.-пед. акад., Навч.-наук. проф.-пед. ін-т. - Артемівськ : ННППІ УІПА, 2014. - 135 с. : рис., табл.
161. ВС58671 Кузик С. П. Географія світового господарства : навч. посіб. / С. П. Кузик, О. І. Мамчур, І. В. Ванда ; Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка. - Львів : ЛНУ ім. Івана Франка, 2014. - 311 с. : рис., табл.
162. ВА787598 Лисецький Ю. М. Інформаційні системи і технології в менеджменті : монографія / Ю. М. Лисецький ; Нац. акад. наук України, Ін-т проблем мат. машин і систем. - Київ : Логос, 2014. - 417 с. : рис., табл.
163. ВА787688 Маслов В. П. Квантовая экономика : [монография] / В. П. Маслов ; Рос. акад. наук. - Москва : Наука, 2006. - 90 с. : рис.
164. С11464/2 "Сучасні наукові дослідження", міжнародна науково-практична конференція (15 ; 2014 ; Чернівці) Матеріали ХV Міжнародної науково-практичної конференції "Сучасні наукові дослідження", Чернівці, 29-30 листопада 2014 року. Т. 2. - 2014. - 27 с. : рис., табл.
165. ВА787711 Методика управління продуктивністю сільськогосподарських підприємств на виробництві продукції рослинництва / [І. М. Демчак та ін.] ; Укр. НДІ продуктивності агропром. комплексу. - Київ : Украгропромпродуктивність, 2014. - 107 с. : рис., табл. - (Бібліотека спеціаліста АПК "Економічні нормативи")
166. ВА787677 Методические рекомендации к выполнению практических заданий по учебной дисциплине "Маркетинговый менеджмент" для иностранных студентов специальности 8.03050701 "Маркетинг" дневной формы обучения / Харьк. нац. экон. ун-т ; [сост. Иванова Р. Х.]. - Харьков : Изд. ХНЭУ, 2012. - 59 с. : рис., табл.
167. ВА787241 Методичні рекомендації до практичних та семінарських занять з навчальної дисципліни "Страхування" для студентів напряму підготовки 6.030508 "Фінанси і кредит" усіх форм навчання / Харків. нац. екон. ун-т ім. Семена Кузнеця ; [уклад.: В. А. Смоляк, О. В. Корват, С. А. Ачкасова]. - Харків : Вид. ХНЕУ ім. С. Кузнеця, 2014. - 54 с. : табл.
168. ВА787659 "Проблеми та перспективи розвитку теорії і практики обліку, контролю, економічного аналізу і статистики", міжнародна науково-практична конференція(2011 ; Тернопіль).Міжнародна науково-практична конференція "Проблеми та перспективи розвитку теорії і практики обліку, контролю, економічного аналізу і статистики" [5 грудня 2014 р.] : зб. тез доп. / Терноп. нац. екон. ун-т, Каф. аудиту, ревізії та аналізу ; [редкол.: Бойко Ю. І. та ін.]. - Тернопіль : Астон, 2014. - 158 с. : рис., табл.
169. ВА787466 Моделі і методи прийняття управлінських рішень : навч. посіб. для студентів ВНЗ / К. Ф. Ковальчук [та ін.] ; Нац. металург. акад. України. - Дніпропетровськ : Герда, 2014. - 115 с. : табл.
170. ВА787468 Моделювання економіки : навч. посіб. для студентів ВНЗ / Л. М. Бандоріна [та ін.] ; Нац. металург. акад. України. - Дніпропетровськ : Герда, 2014. - 138 с. : рис., табл.
171. ВА786297 Мошенский С. З. От глобальных дисбалансов к "Великой депрессии" (1914-1939) / С. З. Мошенский. - London : Xlibris, 2014. - 220 с.
172. ВА787174 Олійник В. М. Економіко-математичне моделювання в розвитку страхування та управлінні страховими тарифами : монографія / В. М. Олійник. - Суми : Університетська книга, 2014. - 366 с. : рис., табл.
173. ВА787681 Памбухчиянц О. В. Организация и технология коммерческой деятельности : учеб. для студентов сред. спец. учеб. заведений, обучающихся по экон. специальностям / О. В. Памбухчиянц. - М. : Дашков и К°, 2005. - 633 с.
174. ВА787165 Педченко Н. С. Бюджетний потенціал регіону: оцінка та перспективи розвитку : монографія / Н. С. Педченко, В. Ю. Стрілець ; Вищ. навч. закл. Укоопспілки "Полтав. ун-т економіки і торгівлі" (ПУЕТ). - Полтава : ПУЕТ, 2014. - 219, [1] с. : рис., табл.
175. ВА787164 Пойда-Носик Н. Н. Інвестиції в туристично-рекреаційну галузь України: теорія та практика регулювання : монографія / Н. Н. Пойда-Носик, Р. Й. Бачо, І. І. Січка ; Держ. вищ. навч. закл. "Ужгород. нац. ун-т". - Ужгород : Бреза А. Е., 2014. - 209 с. : рис., табл.
176. В355532/1 Проблеми розвитку сучасної економіки і права. Т. 1. - 2013. - 41 с.
177. ВА787251 Прокопчук Л. М. Формування і розвиток системи корпоративного управління в акціонерних товариствах: теорія, методика і практика : монографія / Прокопчук Л. М., Чикуркова А. Д., Ногачевський О. Ф. ; Поділ. держ. аграр.-техн. ун-т. - Кам'янець-Подільський : Зволейко Д. Г. [вид.], 2014. - 235 с. : рис., табл.
178. ВА787762 Реверчук С. К. Прогнозування розвитку банківської діяльності в Україні : монографія / С. К. Реверчук, О. С. Іршак ; Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка. - Львів : ЛНУ ім. Івана Франка, 2014. - 255 с. : рис., табл.
179. ВА787723 Розвиток фінансової системи в контексті забезпечення економічної безпеки держави : колект. моногр. / [Мещеряков А. А. та ін.] ; за заг. ред. д-ра екон. наук, доц. А. А. Мещерякова ; Акад. мит. служби України. - Дніпропетровськ : Акцент, 2014. - 172 с. : рис., табл.
180. СО33416 Світовий та український ринки основних видів зернової продукції : [наук. дослідж.] / [І. М. Демчак та ін.] ; Укр. НДІ продуктивності агропром. комплексу. - Київ : НДІ "Украгропромпродуктивність", 2014. - 204 с. : рис., табл.
181. ВС58703 Стан виконання в Україні положень "Порядку денного на XXI століття" (2002-2012) / за ред. акад. НАН України Л. Г. Руденка ; Нац. акад. наук України, Ін-т географії. - Київ : Академперіодика, 2014. - 356 с. : рис., табл.
182. ВА787628 Степасюк Л. М. Тематичний довідник з економіки підприємства : для студентів ВНЗ / Л. М. Степасюк, Н. М. Суліма, О. В. Величко ; Нац. ун-т біоресурсів і природокористування України. - Київ : Компринт, 2014. - 157 с.
183. ВА787629 Стройко Т. В. Економіка зарубіжних країн : навч. посіб. / Тетяна Стройко ; Миколаїв. нац. ун-т ім. В. О. Сухомлинського. - Миколаїв : Швець В. Д., 2014. - 218 с.
184. ВА787661 Теорія і практика забезпечення ефективного розвитку суб'єктів ринку : матеріали III Міжнар. наук.-практ. інтернет-конф. (м. Полтава, 28 листоп. 2014 р.) / Вищ. навч. закл. Укоопспілки "Полтав. ун-т економіки і торгівлі" (ПУЕТ). - Полтава : ПУЕТ, 2014. - 158, [1] с. : рис., табл.
185. ВА787697 Транснаціоналізація і конкурентний розвиток національних економік: теорія і практика країн, що розвиваються : монографія / [Л. В. Руденко-Сударєва та ін.] ; за наук. ред. д-ра екон. наук, проф. Лариси Руденко-Сударєвої. - Ніжин : Аспект-Поліграф, 2014. - 567 с. : рис., табл.
186. ВА787632 Третяк В. П. Управління розвитком соціальної інфраструктури України в умовах глобалізації : [монографія] / В. П. Третяк ; Харків. нац. ун-т ім. В. Н. Каразіна. - Харків : ХНУ ім. В. Н. Каразіна, 2014. - 317 с. : рис., табл.
187. ВА787595 Трунина И. М. Мировые фондовые рынки : [учеб. пособие] / И. М. Трунина. - Харьков : Точка, 2011. - 171 с.
188. ВА787167 Управління забезпеченістю національної економіки фахівцями з вищою освітою: досвід перетворень, теоретико-інструментальне підґрунтя : монографія / [під наук. ред. В. С. Пономаренка, Раєвнєвої О. В., Єрмаченка В. Є.]. - Харків : Інжек, 2014. - 283 с. : рис., табл.
189. ВА787630 Финансовая архитектоника в системе рыночных трансформаций : коллект. моногр. / [Цёхла С. Ю. и др. ; под ред. С. В. Климчук]. - Симферополь : Н. Гук, 2014. - 236 с. : рис., табл.
190. ВА787764 Фінансовий облік : метод. вказівки та завдання для контрол. робіт, ситуац. завдання для практ. занять та самост. роботи, тест. завдання для студентів Ін-ту післядиплом. освіти спец. 7.03050901 "Облік і аудит" / Укоопспілка, Львів. комерц. акад. ; [уклад. : Бачинський В. І., Головацька С. І., Попітіч Т. В.]. - Львів : Вид-во Львів. комерц. акад., 2012. - 155 с. : табл.
191. ВА787472 Экономическая кибернетика: самоорганизация в управлении : монография / В. В. Бинкевич [и др.] ; Нац. металлург. акад. Украины. - Днепропетровск : Герда, 2014. - 76 с. : рис. - (Centravis)
192. ІВ219727 "Current trends in young scientists' researches", all Ukrainian scientific and practical conference(2014 ; Zhytomyr).All Ukrainian scientific and practical conference "Current trends in young scientists' researches", April 16, 2014 : book of papers / Zhytomyr state technological univ. [etc.]. - Zhytomyr : Житомирський держ. технол. ун-т, 2014. - 200 p. : fig., tab.
193. ІВ219611 Do Duc Luong Market economy & policy on two domestic currencies : a new solution group for macroeconomic stability and econ. crisis prevention / Do Duc Luong. - Hanoi : National economics publ. house, 2011. - 175 p. : fig.
194. ІС14782 Jamous N. Light-weight composite environmental performance indicators (LWC-EPI) : diss. / Naoum Jamous ; Fak. für Informatik der Otto-von-Guericke-Univ. Magdeburg. - Magdeburg, 2014. - VII, 272 p. : fig.
195. ІВ219612 Nguyễn Thắng Kinh tế Việt Nam giai Đoạn 2006-2010 và triển vọng 2011-2020 / Nguyễn Thắng, Nguyễn Thị Thanh Hà, Nguyễn Cao Đức ; Viện Khoa học xã hội Việt Nam, Trung tâm Phân tích và Dự báo. - Hà Nội : Nhà xuất bản khoa hộc xã hội, 2012. - 220 tr. : bảng, hình.
196. ІВ219732 Ponomarenko V. S. Problemes de formation des economistes et managers competents en Ukraine : monogr. / V. S. Ponomarenko. - Kharkiv : ME "INGEK", 2013. - 352 p. : fig., tab.


Каталог: Librarydocument -> vernadka
vernadka -> Національна бібліотека україни імені В. І. Вернадського центр науково-бібліографічної інформації Відділ технологій дистанційного обслуговування
vernadka -> Національна бібліотека україни імені В. І. Вернадського центр науково-бібліографічної інформації Відділ технологій дистанційного обслуговування
vernadka -> Національна бібліотека україни імені В. І. Вернадського центр бібліотечних електронних ресурсів І технологій Відділ технологій дистанційного обслуговування
vernadka -> Національна бібліотека україни імені В. І. Вернадського центр науково-бібліографічної інформації Відділ технологій дистанційного обслуговування
vernadka -> Національна бібліотека україни імені В. І. Вернадського центр бібліотечних електронних ресурсів І технологій Відділ технологій дистанційного обслуговування
vernadka -> Національна бібліотека україни імені В. І. Вернадського центр бібліотечних електронних ресурсів І технологій Відділ технологій дистанційного обслуговування
vernadka -> Національна бібліотека україни імені В. І. Вернадського центр бібліотечних електронних ресурсів І технологій Відділ технологій дистанційного обслуговування
vernadka -> Національна бібліотека україни імені В. І. Вернадського центр бібліотечних електронних ресурсів І технологій Відділ технологій дистанційного обслуговування
vernadka -> Національна бібліотека україни імені В. І. Вернадського центр бібліотечних електронних ресурсів І технологій Відділ технологій дистанційного обслуговування
vernadka -> Національна бібліотека україни імені В. І. Вернадського центр бібліотечних електронних ресурсів І технологій Відділ технологій дистанційного обслуговування


Поділіться з Вашими друзьями:
1   2   3   4


База даних захищена авторським правом ©res.in.ua 2019
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка