Національна бібліотека україни імені В. І. Вернадського центр науково-бібліографічної інформації Відділ технологій дистанційного обслуговуванняСкачати 422.04 Kb.
Сторінка1/4
Дата конвертації05.05.2016
Розмір422.04 Kb.
  1   2   3   4
НАЦІОНАЛЬНА БІБЛІОТЕКА УКРАЇНИ імені В. І. ВЕРНАДСЬКОГО

Центр науково-бібліографічної інформації

Відділ технологій дистанційного обслуговування

03039 Київ-39, проспект 40-річчя Жовтня, 3; E-mail: service@nbuv.gov.ua;

Internet: http//www.nbuv.gov.ua, т. 524-11-19

Представляємо Вашій увазі інформацію про книжкові видання з виставки нових надходжень НБУВ. З експозицією можна ознайомитися в читальному залі виставки нових надходжень з 02.02.2015 до 09.02.2015 (третій поверх головного корпусу, кімната 308).

Усі видання представлені у відкритому доступі.

Загальнонаукове та міждисциплінарне знання

На жаль нових надходжень немає


Природничі науки в цілому
1. ВА787655 Екологія рідного краю, 8 клас : [підруч. для загальноосвіт. навч. закл.] / В. І. Петроченко [та ін.]. - Запоріжжя : Прем'єр, 2007. - 175 с. : іл.


Фізико-математичні науки
2. В355526/1 Виноградова, Ирина Андреевна Задачи и упражнения по математическому анализу. Кн. 1: Дифференциальное и интегральное исчисление функций одной переменной. - 2000. - 724 с.
3. В355526/2 Виноградова, Ирина Андреевна Задачи и упражнения по математическому анализу. Кн. 2: Ряды, несобственные интегралы, кратные и поверхностные интегралы. - 2000. - 710 с.
4. СО33397 Математика : тренажер для підгот. до зовніш. незалеж. оцінювання : базовий і поглибл. рівні : за чиною програмою ЗНО / [уклад.: А. М. Капіносов та ін.]. - Тернопіль : Підручники і посібники, 2015. - 143 с. : рис., табл. - (Якісна підготовка до ЗНО) (Зовнішнє незалежне оцінювання)
5. СО33392 Математика : базовий і поглибл. рівні : комплекс. підгот. до зовнішн. незалеж. оцінювання : за чинною програмою ЗНО : [посібник] / уклад.: Анатолій Капіносов [та ін.]. - Тернопіль : Підручники і посібники, 2015. - 527 с. : рис., табл. - (Зовнішнє незалежне оцінювання, 2015)
6. СО33398 Математика. Базовий рівень : тренажер для підгот. до зовніш. незалеж. оцінювання : за чинною програмою ЗНО : [посібник] / [уклад.: А. М. Капіносов та ін.]. - Тернопіль : Підручники і посібники, 2015. - 143 с. : рис., табл. - (Якісна підготовка до ЗНО) (Зовнішнє незалежне оцінювання)
7. СО33394 Математика. Базовий рівень : комплекс. підгот. до зовніш. незалеж. оцінювання : за чинною програмою ЗНО : [посібник] / уклад.: Анатолій Капіносов [та ін.]. - Тернопіль : Підручники і посібники, 2015. - 415 с. : рис., табл. - (Зовнішнє незалежне оцінювання, 2015)
8. СО33393 Математика. Збірник тестових завдань : для підгот. до зовніш. незалеж. оцінювання : за чинною програмою ЗНО : [посібник] / уклад.: Анатолій Капіносов [та ін.]. - Тернопіль : Підручники і посібники, 2015. - 334, [1] с. : рис., табл. - (Якісна підготовка до ЗНО) (Зовнішнє незалежне оцінювання, 2015)
9. В354539/[2] Нагірний, Тарас Основи наномеханіки. Т. 2: Основи механіки локально неоднорідних пружних тіл / Нац. акад. наук України, Центр математ. моделювання Ін-ту приклад. проблем механіки і математики ім. Я. С. Підстригача. - Львів : Растр-7, 2014. - 167 с. : рис.
10. ВА787538 Олійник Л. І. Довідничок-помічничок : посіб. з математики для 6 кл. / Лариса Олійник. - Тернопіль : Підручники і посібники, 2015. - 127 с. : рис.
11. В355525/1 Письменный, Дмитрий Трофимович Конспект лекций по высшей математике. Ч. 1. - 2010. - 279 с. : рис.
12. В355525/2 Письменный, Дмитрий Трофимович Конспект лекций по высшей математике. Ч. 2. - 2011. - 251 с. : рис.
13. ВС58695 Рубежи защиты Отечества. Книга о Ю. А. Романове / ФГУП "Рос. федерал. ядер. центр - Всерос. НИИ эксперим. физики". - Саров : ФГУП "РФЯЦ-ВНИИЭФ", 2012. - 252, [24] с. : фот.
14. ВС58684 Сак Т. В. Математика. 1 клас : підруч. для спец. загальноосвіт. навч. закл. для дітей із затримкою психіч. розвитку / Т. В. Сак, Л. І. Прохоренко. - Чернівці : Букрек, 2014. - 142, [1] с. : іл.
15. СО33404 Фізика : комплекс. підгот. до зовніш. незалеж. оцінювання : за чинною програмою ЗНО / [уклад.: Н. Струж, В. Мацюк, С. Остап'юк]. - Тернопіль : Підручники і посібники, 2014. - 432 с. : рис., табл. - (Якісна підготовка до ЗНО) (Зовнішнє незалежне оцінювання, 2015)
16. В355513/10 Буромський М. І. Шкільний астрономічний календар на 2013-2014 навчальний рік. Вип. 10/ [М. І. Буромський, В. Й. Мазур]. - 2013. - 83 с. : карти, табл.
17. В277392/2 Dark energy and dark matter in the Universe. Vol. 2: Dark matter: astrophysical aspects of the problem / V. M. Shulga [et al.]. - 2014. - 356 p. : fig. - (Project "Ukrainian scientific book in a foreign language")
18. ІС14789 Hasan H. Theoretische Grundlagen der partiellen kleinsten Quadrate : Diss. / Yayan Hasan ; Fak. für Mathematik der Otto-von-Guericke-Univ. Magdeburg. - Magdeburg, 2014. - 98 S. : Abb.
19. ІВ219723 International conference-school on plasma physics and controlled fusion (2014 ; Kharkiv).International conference-school on plasma physics and controlled fusion and the adjoint workshop "Nano- and micro-sized structures in plasmas", Kharkiv, Ukraine, September 15-18, 2014 : book of abstracts / Nat. acad. of sciences of Ukraine [etc.] . - Kharkiv : Nat. science center "Kharkov inst. of physics and technology", 2014. - 200 p. : fig.
20. ВА787664 Matematica : manual pentru cl. a 6-a a instituţiilor de învăţămînt general cu limba moldovenească de predare / Tarasenkova N. A. [et al.]. - Cernăuţi : Bukrek, 2014. - 303 p. : il.
21. ВА787667 Matematică : manual pentru cl. a 6-a pentru şcolile de cultură generală cu predarea în limba română / Tarasencova N. A. [et al.]. - Cernăuţi : Bukrek, 2014. - 303 p. : il.
22. ВА787666 Matematika : tankönyv az általános iskolák 6. osztálya számára / N. A. Taraszenkova [et al.]. - Czernyivci : Bukrek, 2014. - 303 p. : il.
23. ВА787665 Matematyka : podręcznik dla kl. 6 szkół ogólnokształcących z polskim językiem nauczania / N. Tarasenkowa [et al.]. - Czerniowce : Bukrek, 2014. - 303 p. : il.


Хімічні науки
24. ВА787682 Ахметов Н. С. Общая и неорганическая химия : учеб. для студентов хим.-технол. специальностей вузов / Н. С. Ахметов. - М. : Высшая школа, 1998. - 743 с. : рис., табл.
25. ВА787718 Банах О. С. Нас єднала ідея наукового пошуку. До історії Львівської цеолітно-хроматоґрафічної групи / Онуфрій Банах ; [упоряд. Іван Банах] ; Наук. т-во ім. Шевченка. - Львів : НТШ, 2014. - 211, [28] с. : фото. - (Українознавча наукова бібліотека НТШ ; число 40)
26. ВА787721 Банах О. С. Ґранульовані цеоліти X, Y, та M і хроматоґрафія ґазів-забрудників повітря / Банах О., Жибак І. - Київ : [б. в.], 2006. - 142 с. : рис., табл.
27. ВС58646 Березан О. В. Хімія : комплекс. підгот. до зовнішн. незалеж. оцінювання : за чинною програмою ЗНО : [посібник] / Ольга Березан. - Тернопіль : Підручники і посібники, 2014. - 367 с. : рис., табл. - (Якісна підготовка до ЗНО) (Зовнішнє незалежне оцінювання, 2015)
28. ВС58644 Березан О. В. Хімія : зб. тест. завдань для підгот. до зовніш. незалеж. оцінювання / Ольга Березан. - Тернопіль : Підручники і посібники, 2015. - 239 с. : табл. - (Якісна підготовка до ЗНО) (Зовнішнє незалежне оцінювання, 2015)
29. ВС58694 "Актуальні проблеми хімії і хімічної технології", всеукраїнська науково-практична конференція(2014 ; Київ).Всеукраїнська науково-практична конференція "Актуальні проблеми хімії і хімічної технології", 20-21 листопада 2014 р. / Нац. ун-т харч. технологій ; [редкол.: С. В. Іванов та ін.]. - Київ : НУХТ, 2014. - 363 с. : рис., табл.
30. ІВ219766 Frank A. G. Darstellung und Untersuchung photochemisch schaltbarer dinuklearer Übergangsmetallkomplexe : Diss. / Annika G. Frank ; Univ. Hamburg, Fachbereich Chemie. - Hamburg, 2013. - VIII, 278 S. : Abb.
31. ІВ219764 Schmidt J. Synthese und Strukturaufklärung antibiotisch aktiver Arylsesquiterpen-Naturstoffe : Diss. / Jens Schmidt ; Fak. für Mathematik, Informatik und Naturwissenschaften der Universität Hamburg. - Hamburg, 2014. - 198 S. : Abb.
32. ІВ219765 Thumbs P. C. Synthese der natürlichen tRNA-Modifikation Galaktosylqueuosin und Untersuchungen zur Struktur der natürlichen tRNA-Modifikation Mannosylqueuosin : Diss. / Peter Christian Thumbs ; Fak. für Chemie und Pharmazie der Ludwig-Maximilians-Univ. München. - München, 2013. - XX, 298 S. : Abb.
33. ІВ219726 Tolstoluzhskyi M. Copper-catalyzed reactions and establishment of an acidity scale of Brønsted acid catalysts : Diss. / Mykyta Tolstoluzhskyi (Nikita Tolstoluzhsky) ; von der Fak. für Mathematik, Informatik u. Naturwissenschaften der RWTH Aachen Univ. . - Kharkiv : Publ. and print. Ivanchenko Igor, 2013. - 138 p. : fig., tab.
34. ІВ219745 Ved M. Chemistry : textbook / M. Ved, D. Alami, M. Glushkova ; Nat. techn. univ. "Kharkiv polytechnic inst.". - Kharkiv : NTU "KhPI", 2014. - 260 p. : tab.


Науки про Землю
35. ВА787720 Беляев Н. Н. Моделирование нестационарных процессов аварийного загрязнения атмосферы : [монография] / Беляев Н. Н., Берлов А. В., Машихина П. Б. - Днепропетровск : Акцент, 2014. - 127 с. : рис., табл.
36. СО33408 Варакута О. М. Географія : зб. тест. завдань для підгот. до зовніш. незалеж. оцінювання : за чинною програмою ЗНО / Ольга Варакута, Ігор Дітчук, Ольга Заставецька. - Тернопіль : Підручники і посібники, 2015. - 191 с. : карти. - (Якісна підготовка до ЗНО) (Зовнішнє незалежне оцінювання, 2015)
37. ВС58667 Водні ресурси: використання, охорона, відтворення, управління : підруч. для студентів ВНЗ / А. В. Яцик [та ін.] ; за ред. акад. НААН України А. В. Яцика. - Київ : Талком, 2014. - 405 с. : рис., табл.
38. ВА787708 "Геодезія. Землеустрій. Природокористування: присвячується пам'яті П. Г. Черняги", всеукраїнська науково-практична конференція (2014 ; Рівне).Всеукраїнська науково-практична конференція "Геодезія. Землеустрій. Природокористування": присвячується пам'яті П. Г. Черняги", 5-6 листопада 2014 року, м. Рівне : зб. тез / Нац. ун-т вод. госп-ва та природокористування [та ін.] ; [редкол.: Мошинський В. С. та ін.]. - Рівне : НУВГП, 2014. - 224 с. : рис., табл.
39. ВА787631 Дудка І. Г. Ландшафтознавство : практикум / Інна Дудка, Борис Чернов ; ДВНЗ "Переяслав-Хмельниц. держ. пед. ун-т ім. Григорія Сковороди", Каф. географії, екології і методики навчання. - Київ : Ісаєнко Н. І., 2015. - 197 с. : кольор. іл., табл.
40. В355524/1 Зацерковний, Віталій Іванович Аерокосмічні дослідження Землі: історія становлення. Т. 1. - 2014. - 302 с. : іл.
41. Р127350 з дод. Кобернік С. Г. Практикум з курсу "Загальна географія". 6 клас : [навч. посіб.] / С. Г. Кобернік, Р. Р. Коваленко. - Кам'янець-Подільський : Сисин О. В. : Абетка, 2012. - 43 с. : рис., табл. - (Географія)
42. СО33402 Кузишин А. В. Географія : комплекс. підгот. до зовніш. незалеж. оцінювання : за чинною програмою ЗНО / Андрій Кузишин, Оксана Заячук. - Тернопіль : Підручники і посібники, 2014. - 447, [1] с. : рис., табл. - (Якісна підготовка до ЗНО) (Зовнішнє незалежне оцінювання, 2015)
43. ВА787569 Лагоднюк О. А. ГІС в кадастрових системах. Лабораторний практикум : навч. посіб. / О. А. Лагоднюк, Т. В. Бухальська, О. Є. Янчук ; Нац. ун-т вод. госп-ва та природокористування. - Рівне : НУВГП, 2013. - 218 с. : рис., карти
44. СО33418 Методики гідрографічного та водогосподарського районування території України відповідно до вимог Водної рамкової директиви Європейського Союзу / [В. В. Гребінь та ін.] ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Вінниц. нац. техн. ун-т, Держ. агентство вод. ресурсів України. - Київ : Інтерпрес, 2013. - 56 с. : карти, табл.
45. ВА787470 Обработка сигналов в радиоэлектронных системах дистанционного мониторинга атмосферы : монография / Карташов В. М. [и др.] ; Харьк. нац. ун-т радиоэлектроники. - Харьков : Компанія СМІТ, 2014. - 311 с. : рис., табл.
46. ВА787568 Панчук Ю. М. Навчальна геодезична практика : європ. кредит.-трансфер. система : навч. посіб. для студентів напряму підгот. "Архітектура" / Ю. М. Панчук, О. Є. Янчук, Р. Б. Шульган ; Нац. ун-т вод. госп-ва та природокористування. - Рівне : НУВГП, 2014. - 133 с. : рис., табл.
47. ВС58685 Пестушко В. Ю. Географія. 6 [клас] : підруч. для 6 кл. загальноосвіт. навч. закл. / В. Ю. Пестушко, Г. Ш. Уварова. - Київ : Генеза, 2014. - 255 с. : іл.


Біологічні науки
48. СО33401 Барна І. В. Біологія : комплекс. підгот. до зовніш. незалеж. оцінювання : [посібник] / Іван Барна. - Тернопіль : Підручники і посібники, 2015. - 479 с. : рис., табл. - (Якісна підготовка до ЗНО) (Зовнішнє незалежне оцінювання, 2015)
49. СО33403 Барна І. В. Біологія : зб. тест. завдань для підгот. до зовніш. незалеж. оцінювання : за чинною програмою ЗНО / Іван Барна. - Тернопіль : Підручники і посібники, 2015. - 303 с. : рис. - (Якісна підготовка до ЗНО) (Зовнішнє незалежне оцінювання, 2015)
50. СО33399 Барна І. В. Біологія. Тренажер : для підгот. до зовніш. незалеж. оцінювання : за чинною програмою ЗНО : [посібник] / Іван Барна. - Тернопіль : Підручники і посібники, 2015. - 175, [1] с. : рис. - (Якісна підготовка до ЗНО) (Зовнішнє незалежне оцінювання)
51. ВА787168 Буджак В. В. Біометрія : навч. посіб. / В. В. Буджак ; Чернів. нац. ун-т ім. Юрія Федьковича. - Чернівці : Рута, 2013. - 327 с. : іл., табл.
52. ВА787756 Куценко А. Г. Біомеханіка суцільних середовищ : монографія / Куценко А. Г., Бондар С. М., Пришляк В. М. - Київ : НУБіП України, 2014. - 513 с. : рис., табл.
53. Р127361 Молекулярно-генетичні методи для визначення різноманіття грунтових мікроорганізмів : методичні рекомендації. - Київ : [б. в.], 2014. - 40 с.
54. ВА787485 Петроченко В. И. Ядовитые растения Украины : справочник : учеб.-метод. пособие / В. И. Петроченко ; Упр. образования и науки Запорож. обл. гос. администрации, Комун. заведение "Запорож. обл. центр туризма и краеведения учащейся молодежи" Запорож. обл. совета. - Запорожье : ЗОЦТКУМ, 2012. - 84 с. : цв. ил.
55. ВА787484 Петроченко В. І. Біорізноманіття Запорізької області : метод. посіб. для керівників природн.-краєзнав. гуртків позашк. та загальноосвіт. навч. закл. / В. І. Петроченко ; Упр. освіти і науки Запоріз. облдержадмін., Комун. закл. "Запоріз. обл. центр туризму і краєзнавства учнів. молоді" Запоріз. облради. - Запоріжжя : ЗОЦТКУМ, 2011. - 96 с. : кольор. іл., табл.
56. ВА787482 Петроченко В. І. Природа Запорізького краю : довід. для пед. працівників і вихованців позашк. навч. закл., учителів і учнів загальноосвіт. закл. / В. І. Петроченко ; Упр. освіти і науки Запоріз. облдержадмін., Комун. закл. "Запоріз. обл. центр туризму і краєзнавства учнів. молоді" Запоріз. облради. - Запоріжжя : Тандем Арт Студія, 2009. - 199 с. : рис., табл.
57. ІС14786 Annemann M. Functional studies on the role of IкBns in T helper cell differentiation : diss. / Michaela Annemann ; Fak. für Naturwissenschaften der Otto-von-Guericke-Univ. Magdeburg. - Magdeburg, 2014. - III, 108 l. : fig.
58. ІС14787 Bera S. Analysis of the function of Jacob at synapses and as a synapto-nuclear messenger : diss. / Sujoy Bera ; Fak. für Naturwissenschaften der Otto-von-Guericke-Univ. Magdeburg. - Magdeburg, 2014. - XIII, 122 p. : fig.
59. ІС14783 Fu T. In vivo and in vitro studies on the expression and function of TFF peptides in the gastrointestinal tract and the central nervous system : diss. / Ting Fu ; Fak. für Naturwissenschaften der Otto-von-Guericke-Univ. Magdeburg. - Magdeburg, 2014. - VIII, 101, VI l. : fig.
60. ІС14788 Holstein K. Multisite phosphorylation in (bio-) chemical reaction networks: multistationarity and robustness : diss. / Katharina Holstein ; Fak. für Elektrotechnik- und Informationstechnik der Otto-von-Guericke-Univ. Magdeburg. - Magdeburg, 2014. - XXII, 201 p. : fig.
61. ІВ219769 Khurshid S. Role of apoptosis-antagonizing transcription factor (AATF) in DNA damage signaling and p53 response: studies in highly proliferating versus postmitotic tissues : diss. / Safiya Khurshid ; Math.-Naturwissenschaftliche Fak. der Univ. zu Köln. - Köln, 2013. - 85 l. : fig.
62. ІС14784 Poltorak M. P. Analysis of the TCR-mediated signaling dynamics : diss. / Mateusz Pawel Poltorak ; Fak. für Naturwissenschaften der Otto-von-Guericke-Univ. Magdeburg. - Magdeburg, 2014. - 79 l. : fig.


Енергетика. Радіоелектроніка
63. РА412532 Дунєв О. О. Визначення зони стійкої роботи двигуна з ротором, що котиться, на основі об'ємного чисельного моделювання електромагнітних процесів : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.09.01 / Дунєв Олексій Олександрович ; Нац. техн. ун-т "Харків. політехн. ін-т". - Харків, 2015. - 21 с. : рис.
64. РА412538 Кулик Я. А. Методи та засоби оброблення дискретних сигналів у мережах з високим рівнем завад : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.13.05 / Кулик Ярослав Анатолійович ; Вінниц. нац. техн. ун-т. - Вінниця, 2015. - 23 с. : рис.
65. РА412561 Стрижак О. Є. Трансдисциплінарна інтеграція інформаційних ресурсів : автореф. дис. ... д-ра техн. наук : 05.13.06 / Стрижак Олександр Євгенійович ; Нац. акад. наук України, Ін-т телекомунікацій і глобал. інформ. простору. - Київ, 2014. - 47 с.
66. ВА787622 Борисенко В. Д. Об'ємне моделювання в AutoCAD : навч. посіб. [для студентів ВНЗ] / В. Д. Борисенко, О. Г. Бідніченко, І. В. Устенко ; Нац. ун-т кораблебудування ім. адмірала Макарова. - Миколаїв : Швець В. Д., 2014. - 222 с. : рис.
67. ВА787705 Герасимов Г. Г. Нагнітачі та теплові двигуни : навч. посіб. / Г. Г. Герасимов ; Нац. ун-т вод. госп-ва та природокористування. - Рівне : НУВГП, 2012. - 551 с. : рис., табл.
68. ВС58665 Загирняк М. В. Изоляция и перенапряжения в электрических системах и установках высокого напряжения : учеб. пособие / М. В. Загирняк, Б. И. Невзлин, В. В. Орлов. - Харьков : Точка, 2012. - 550 с. : рис., табл.
69. ВС58688 Інформатика : підруч. для 6 кл. загальноосвіт. навч. закл. / Й. Я. Ривкінд [та ін.]. - Київ : Генеза, 2014. - 254, [1] с. : іл.
70. В355514/1 Методические указания к практическим занятиям по дисциплине "Метрология и взаимозаменяемость". Модуль 1: Основы метрологии и измерений : для студентов дневной и заоч. форм обучения направления подгот. 6.051003 "Приборостроение". - 2014. - 24 с. : табл.
71. В355514/2 Методические указания к практическим занятиям по дисциплине "Метрология и взаимозаменяемость". Модуль 2: Измерительные приборы : для студентов дневной и заоч. форм обучения направления подгот. 6.051003 "Приборостроение". - 2014. - 24 с. : рис., табл.
72. ВА787561 Нізімов В. Б. Керування синхронними двигунами з ємнісними накопичувачами енергії : монографія / В. Б. Нізімов, С. В. Количев ; Дніпродзержин. держ. техн. ун-т (ДДТУ). - Дніпродзержинськ : ДДТУ, 2014. - 253 с. : рис., табл.
73. ІВ219730 Aladjev V. Z. Classical homogeneous structures: mathematical theory and applications / V. Z. Aladjev, D. S. Grinn, V. A. Vaganov ; Intern. acad. of Noosphere. - Kherson : Oldi-Plus, 2014. - 520 p. : fig., tab.
74. ВС58655 Informatică : manual de clasa a 6-a pentru şcolile cu predare în limba moldovenească / [Й. Я. Ривкінд та ін. ; пер. з укр. О. О. Кройтор]. - Львів : Світ, 2014. - 254, [2] с. : рис., табл.
75. ВС58642 Informatika : tankönyv az általános oktatási rendszerü tanintézetek 6. osztálya számára / [Й. А. Ривкінд та ін. ; пер. Г. Г. Семере]. - Львів : Світ, 2014. - 254, [2] с. : іл.
76. ІВ219763 Schenkendorf R. Optimal experimental design for parameter identification and model selection : diss. / René Schenkendorf ; Fak. für Elektrotechnik- und Informationstechnik der Otto-von-Guericke-Univ. Magdeburg. - Magdeburg, 2014. - XII, 159 p. : fig.


Хімічна технологія. Хімічні та харчові виробництва
77. ВА787690 Высший вкус. Философия вегетарианства и лучшие вегетарианские рецепты со всего мира : [кн.-путеводитель] на основе учения Его Божественной милости А. Ч. Бхативеданты Свами Прабхупады ачарья-основателя Междунар. о-ва сознания Кришны / [Мукунда Госвами и др.]. - М. : The Bhaktivedanta Book Trust, 2012. - 169, [8] с. : цв.ил.
78. ВС58666 Доцяк В. С. Технологія приготування їжі з основами товарознавства продовольчих товарів : підручник [для проф.-техн. навч. закл.] / В. С. Доцяк. - Київ : Наш час, 2014. - 397, [3] с. : рис.
79. ВА787695 Загребельний В. О. Вплив способів заключної обробки туш на якість яловичини : монографія / Загребельний В. О., Загребельний О. В. ; Держ. НДІ з лаб. діагностики та вет.-санітар. експертизи. - Київ : ДНДІЛДВСЕ, 2014. - 156 с. : рис., табл. - (Ветеринарна медицина)
80. ВА787162 Контроль безпеки сировини та харчових продуктів методом атомно-абсорбційної спектроскопії : навч. посіб. / І. М. Кобаса [та ін.] ; Чернів. нац. ун-т ім. Юрія Федьковича. - Чернівці : Рута, 2014. - 159 с. : рис., табл.
81. ВС58653 Производные 3-тиолен-1,1-доиксида. Технология, опыт применения, перспективы : [монография] / [Л. Н. Шкарапута и др.] ; под ред. проф. Л. Н. Шкарапуты ; Нац. акад. наук Украины, Ин-т биоорган. химии и нефтехимии, Нац. мед. ун-т им. А. А. Богомольца МЗ Украины. - Киев : Наукова думка, 2014. - 606 с. : рис., табл.
82. ВА787754 Сирохман І. В. Товарознавство рибних і морепродуктів : [підручник] / І. В. Сирохман, О. Я. Родак, М. К. Турчиняк. - Львів : Растр-7, 2014. - 487 с. : рис., табл.
83. СО33419 Сучасні напрями підвищення екологічної безпеки виробництва соди : монографія / [В. П. Шапорєв та ін.] ; Нац. техн. ун-т "Харків. політехн. ін-т", Сум. держ. ун-т. - Суми : Сум. держ. ун-т, 2014. - 245 с. : рис., табл.
84. ВА787796 Формування і оцінювання асортименту, властивостей та якості продовольчих товарів : матеріали II-ої Міжнар. наук.-практ. конф., 23 груд. 2014 р. / Укоопспілка, Львів. комерц. акад., Товарознав.-комерц. ф-т, Каф. товарознавства продовол. товарів ; [редкол. : П. О. Куцик та ін.]. - Львів : Растр-7, 2014. - 273 с. : рис., табл.
85. ВА787663 "Хімічна технологія: наука та виробництво", міжнародна науково-технічна конференція(1 ; 2012 ; Шостка).Хімічна технологія: наука та виробництво. I Міжнародна науково-технічна конференція (Шостка, 7-9 листопада 2012 року) : зб. тез доп. / Сум. держ. ун-т, Шосткин. ін-т [та ін.]. - Суми : Сум. держ. ун-т, 2012. - 117 с. : рис., табл.
86. ІВ219767 Borsch S. Viskoplastizität eines polymeren Verbundmaterials : Diss. / Sebastian Borsch ; Fak. für Maschinenbau der Otto-von-Guericke Univ. Magdeburg. - Magdeburg, 2014. - II, 110 S. : Abb.
87. ІВ219768 Salman Breakage probability of repeated stressing of granules by configuring the stressing points : diss. / Salman ; Fak. für Verfahrens- und Systemtechnik der Otto-von-Guericke Univ. Magdeburg. - Magdeburg, 2014. - X, 103 p. : fig.
88. ІВ219605 Văn Châu Recettes vietnamiennes / Văn Châu. - Hà Nội : Thế Giới publ., 2012. - 130 p. : phot.


Соціологія. Демографія
89. ВА787492 Євтух В. Б. Центри етнічної проблематики : довідник / Володимир Євтух ; Ін-т історії України НАН України, Нац. пед. ун-т ім. М. П. Драгоманова. - Київ : НВП "Інтерсервіс", 2014. - 252 с.
90. ВА787593 Кернаценский М. В. Основы социологии и политологии : учеб. пособие для студентов учреждений сред. проф. образования / М. В. Кернаценский, Н. В. Шатина. - М. : ФОРУМ : ИНФРА-М, 2002. - 191 с. - (Профессиональное образование)
91. ВА787761 Малахова Ж. Д. Служебная карьера / Ж. Д. Малахова ; Обл. коммун. высш. учеб. заведение "Ин-т предпринимательства "Стратегия". - Желтые Воды : Чернявский Д. А. [изд.], 2014. - 216 с.
92. Р127357 Мечник Л. А. Я у світі. Робочий зошит для 3 класу : до підруч. Н. М. Бібік / Лариса Мечник, Ірина Жаркова, Марія Жук. - Тернопіль : Підручники і посібники, 2014. - 47 с. : рис. - (За новою програмою)
93. ВА787169 Овчиннікова О. Р. Стохастичне та нечітке моделювання міграційних процесів : [монографія] / Овчиннікова О. Р. - Хмельницький : ХНУ, 2014. - 249 с. : рис., табл.
94. ВА787675 Статистика : метод. вказівки та завдання для практ. занять та самост. роботи студентів галузей знань: 0305 "Економіка та підприємництво", 0302 "Міжнародні відносини", 0306 "Менеджмент і адміністрування", 1401 "Сфера обслуговування" / Укоопспілка, Львів. комерц. акад. ; [уклад.: Гальків Л. І., Москаль Б. С., Папіровська Р. Р.]. - Львів : Вид-во Львів. комерц. акад., 2011. - 83 с. : табл.
95. ВА787556 Четверікова Л. О. Соціальна політика : навч. посіб. / Л. О. Четверікова ; Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка, Філос. ф-т, Каф. політології. - Львів : Сорока Т. Б., 2014. - 217 с. : рис., табл.


Каталог: Librarydocument -> vernadka
vernadka -> Національна бібліотека україни імені В. І. Вернадського центр науково-бібліографічної інформації Відділ технологій дистанційного обслуговування
vernadka -> Національна бібліотека україни імені В. І. Вернадського центр науково-бібліографічної інформації Відділ технологій дистанційного обслуговування
vernadka -> Національна бібліотека україни імені В. І. Вернадського центр бібліотечних електронних ресурсів І технологій Відділ технологій дистанційного обслуговування
vernadka -> Національна бібліотека україни імені В. І. Вернадського центр науково-бібліографічної інформації Відділ технологій дистанційного обслуговування
vernadka -> Національна бібліотека україни імені В. І. Вернадського центр бібліотечних електронних ресурсів І технологій Відділ технологій дистанційного обслуговування
vernadka -> Національна бібліотека україни імені В. І. Вернадського центр бібліотечних електронних ресурсів І технологій Відділ технологій дистанційного обслуговування
vernadka -> Національна бібліотека україни імені В. І. Вернадського центр бібліотечних електронних ресурсів І технологій Відділ технологій дистанційного обслуговування
vernadka -> Національна бібліотека україни імені В. І. Вернадського центр бібліотечних електронних ресурсів І технологій Відділ технологій дистанційного обслуговування
vernadka -> Національна бібліотека україни імені В. І. Вернадського центр бібліотечних електронних ресурсів І технологій Відділ технологій дистанційного обслуговування
vernadka -> Національна бібліотека україни імені В. І. Вернадського центр бібліотечних електронних ресурсів І технологій Відділ технологій дистанційного обслуговування


Поділіться з Вашими друзьями:
  1   2   3   4


База даних захищена авторським правом ©res.in.ua 2019
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка