Начальник гу дфс у Дніпропетровській областіСторінка1/3
Дата конвертації13.12.2016
Розмір0.8 Mb.
ТипПлан роботи
  1   2   3

ЗАТВЕРДЖУЮ

Начальник ГУ ДФС

у Дніпропетровській області

____В.М. Андрухів


«__» грудня 2014


План роботи Cхідно-Дніпровської об’єднаної державної податкової інспекції

Головного управління ДФС у Дніпропетровській області

на 2015 рік


з/п

Зміст заходу


Відповідальні виконавці


Термін виконання
Розділ 1. Організація роботи щодо забезпечення виконання встановлених завдань із надходжень платежів до бюджету, здійснення контролю за надходженням до бюджетів та державних цільових фондів податків і зборів та інших платежів

1.1

Забезпечення надходжень прогнозних показників зі збору платежів до бюджетів усіх рівнів, установлених відповідними наказами Головного управління Державної фіскальної служби у Дніпропетровській області (далі - ГУ ДФС) у розрізі структурних підрозділів Східно – Дніпровської об’єднаної державної податкової інспекції (далі – ОДПІ).

Забезпечення надходжень єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування (далі – єдиний внесок)


Відділ оподаткування юридичних осіб,

відділ доходів і зборів з фізичних осіб,

відділ податкового аудиту,

координаційно – моніторинговий відділ,

відділ погашення заборгованостей,

відділення ОДПІПротягом року

1.2

Доведення до структурних підрозділів ОДПІ встановлених показників доходів державного та місцевих бюджетів та сплати єдиного внеску, визначених наказами ГУ ДФС

Координаційно-моніторинговий відділ, структурні підрозділи

Протягом року

1.3

Аналіз:

1.3.1

стану забезпечення надходжень до бюджетів усіх рівнів у розрізі джерел доходів з метою виявлення резервів їх збільшення.

Підготовка відповідних аналітичних матеріалів керівництву ОДПІ

Координаційно-моніторинговий відділ, структурні підрозділи

Протягом року

1.3.2

втрат бюджету внаслідок пільгового оподаткування.

Підготовка відповідних аналітичних матеріалів керівництву ОДПІКоординаційно-моніторинговий відділ, структурні підрозділи,

відділення ОДПІ

Щоквартально

1.4

Підготовка інформаційно-аналітичних матеріалів для участі керівництва ОДПІ у апаратних нарадах


Координаційно-моніторинговий відділ, структурні підрозділи

Протягом року

(у терміни, встановлені керівництвом ОДПІ)


1.5

Формування та підготовка інформації:

1.5.1

щодо стану забезпечення надходжень до загального та спеціального фондів державного бюджету у розрізі джерел доходів, бюджетоутворюючих платників податків, за видами економічної діяльності, з метою виявлення резервів їх збільшення.

Підготовка відповідних аналітичних матеріалів місцевим державним адміністраціям, керівництву ГУ ДФС, на апаратні наради (наради) ОДПІ тощо

Координаційно-моніторинговий відділ, структурні підрозділи,

відділення ОДПІ

Щомісячно

1.5.2

щодо втрат бюджету внаслідок пільгового оподаткування

Координаційно-моніторинговий відділ, структурні підрозділи

Щоквартально

1.5.3

щодо ефективності роботи ОДПІ щодо наповнення загального та спеціального фондів державного бюджету за рахунок унеможливлення використання підприємствами реального сектору економіки інструментів мінімізації сплати податків і зборів

Координаційно-моніторинговий відділ, структурні підрозділи,

відділення ОДПІ

Щомісячно

1.6

Податок на додану вартість

1.6.1

Організація та координація роботи щодо забезпечення:

1.6.1.1

своєчасності сплати задекларованих сум ПДВ;

Відділ оподаткування юридичних осіб,

відділення ОДПІ
Щомісячно

1.6.1.2

оперативного відпрацювання СГ по доведених ймовірних ризиках мінімізації сплати ПДВ;

Відділ оподаткування юридичних осіб,

відділення ОДПІЩомісячно

1.6.1.3

забезпечення належного рівня декларування за рахунок контролю за відповідністю задекларованих податкових зобов’язань показникам економічного розвитку, досягнення позитивних нарахувань з ПДВ та їх добровільної сплати. Забезпечення розширення категорії сумлінних платників податку, упередження згортання нарахованих зобов’язань від’ємним значенням ПДВ, сформованим за рахунок податкового кредиту по сумнівних операціях та непрозорих ланцюгах постачання

Відділ оподаткування юридичних осіб,

відділення ОДПІЩомісячно

1.6.1.4

усунення розбіжностей податкових зобов’язань та податкового кредиту

Відділ оподаткування юридичних осіб,

відділення ОДПІЩомісячно

1.6.1.5

контролю за здійсненням експорту продукції невласного виробництва, упередження мінімізації податкових зобов’язань з ПДВ за рахунок таких операцій

Відділ оподаткування юридичних осіб,

відділення ОДПІЩомісячно

1.6.2

Організація роботи щодо:

1.6.2.1

електронного адміністрування ПДВ;

Відділ оподаткування юридичних осіб,

відділення ОДПІЩомісячно

1.6.2.2

проведення перевірок СГ з питань правомірності декларування платниками податків сум від’ємного значення та/або заявлених ними до відшкодування з бюджету сум ПДВ;

Відділ оподаткування юридичних осіб,

відділення ОДПІЩомісячно

1.6.2.3

забезпечення автоматичного відшкодування ПДВ платникам податків, які відповідають критеріям, визначеним у Податковому кодексі України;


Відділ оподаткування юридичних осіб,

відділення ОДПІЩомісячно

1.6.2.4

упередження безпідставно заявлених платниками податків до відшкодування сум ПДВ, недопущення протермінованої заборгованості із відшкодування ПДВ

Відділ оподаткування юридичних осіб,

відділення ОДПІЩомісячно

1.6.3

Аналіз:

1.6.3.1

заявлених до відшкодування сум ПДВ, фактично відшкодованих, а також упереджених сум ПДВ;


Відділ оподаткування юридичних осіб,

відділення ОДПІ
Щомісячно

1.6.3.2

результатів визначення в автоматизованому режимі відповідності платників податку критеріям, які дають право на отримання автоматичного бюджетного відшкодування ПДВ;

Відділ оподаткування юридичних осіб,

відділення ОДПІЩомісячно

1.6.3.3

сум ПДВ, що підлягають автоматичному бюджетному відшкодуванню ;


Відділ оподаткування юридичних осіб,

відділення ОДПІЩомісячно

1.6.3.4

ймовірних схем залучення до ланцюгів постачання платником податків, що декларують бюджетне відшкодування ПДВ, ризикових контрагентів (за даними Системи автоматизованого співставлення податкових зобов’язань та податкового кредиту з ПДВ у розрізі контрагентів);

Відділ оподаткування юридичних осіб,

відділення ОДПІЩомісячно

1.6.3.5

причин невідповідності платників податку критеріям, які дають право на отримання автоматичного бюджетного відшкодування сум ПДВ;


Відділ оподаткування юридичних осіб,

відділення ОДПІЩоквартально

1.6.3.6

причин та оцінка фактів порушень податкового законодавства, що впливають на обсяги сум ПДВ, заявлених до відшкодування з бюджету


Відділ оподаткування юридичних осіб,

відділення ОДПІЩомісячно

1.6.4

Організація роботи щодо реєстрації та обліку платників податків, забезпечення контролю за повнотою обліку платників податків

Сектор реєстрації платників та

електронних сервісів,

відділення ОДПІ


Протягом року

1.6.5

Забезпечення контролю за формуванням, веденням і достовірністю даних Реєстру платників податку на додану вартість

Сектор реєстрації платників та

електронних сервісівПротягом року

1.7

Податок на прибуток

1.7.1

Здійснення контролю за сплатою авансових внесків з податку на прибуток:

у порядку і строки, встановлені для місячного податкового періоду;

у разі нарахування та виплати СГ дивідендів, нарахованих на акції за результатами фінансово-господарської діяльності у попередніх роках


Відділ оподаткування юридичних осіб,

відділення ОДПІЩомісячно

1.7.2

Забезпечення ефективного відпрацювання резервів додаткових надходжень податку на прибуток у розрізі «ризикових» груп платників податку

Відділ оподаткування юридичних осіб,

відділення ОДПІПротягом 1 кварталу

1.7.3

Забезпечення повноти нарахування та сплати авансових внесків з податку на прибуток

Відділ оподаткування юридичних осіб,

відділення ОДПІЩомісячно

1.7.4

Здійснення контролю за повнотою сплати авансових внесків з податку на прибуток у разі нарахування та виплати СГ дивідендів, нарахованих на акції за результатами фінансово-господарської діяльності у попередніх роках

Відділ оподаткування юридичних осіб,

відділення ОДПІЩомісячно

1.7.5

Забезпечення контролю за правомірністю використання платниками пільг в оподаткуванні податком на прибуток та цільовим використанням вивільнених коштів

Відділ оподаткування юридичних осіб,

відділення ОДПІЩоквартально

1.7.6

Забезпечення здійснення контролю за скороченням надміру сплачених сум податку на прибуток та недопущення їх зростання


Відділ оподаткування юридичних осіб,

відділення ОДПІЩомісячно

1.7.7

Контроль за сплатою податку на операції з відчуження цінних паперів та операцій з деривативами

Відділ оподаткування юридичних осіб,

відділення ОДПІЩоквартально

1.8

Інші платежі з юридичних осіб

1.8.1

Проведення звірок обсягів використаної води, які відображені у податкових розрахунках по збору за спеціальне використання води за 4 квартал 2014 року та І, 2 квартали 2015 року, у порівнянні з обсягами прісної підземної води, зазначеними у податкових розрахунках з плати за користування надрами для видобування корисних копалин відповідні податкові періоди

Відділ оподаткування юридичних осіб,

відділення ОДПІПротягом року

1.8.2

Забезпечення повноти нарахування місцевих податків і зборів, плати за землю

Відділ оподаткування юридичних осіб,

відділення ОДПІПротягом року

1.8.3

Забезпечення повноти нарахування та сплати плати за надра загальнодержавного значення, плати за спеціальне використання води, екологічного податку

Відділ оподаткування юридичних осіб,

відділення ОДПІПротягом року

1.8.4

Організація роботи щодо адміністрування збору на розвиток виноградарства, садівництва і хмелярства


Сектор контролю

за обігом таоподаткуванням підакцизних товарів

Протягом року

1.9

Залучення до оподаткування фізичних осіб - підприємців, щодо яких виявлені розбіжності між задекларованими сумами доходів та інформацією згідно з базою даних за ф.1ДФ та доходами, виплаченими самозайнятій особі (ознака «157»)

Відділ доходів і зборів з фізичних осіб,

відділення ОДПІ


Протягом року

1.10

Визначення та залучення резервів збільшення надходження до бюджету податку на доходи фізичних осіб за результатами опрацювання відомостей податкових розрахунків ф.1ДФ

Відділ доходів і зборів з фізичних осіб,

відділення ОДПІ

Протягом року

1.11

Здійснення контролю за діяльністю самозайнятих осіб, ймовірно задіяних у схемах ухилення від оподаткування

Відділ доходів і зборів з фізичних осіб,

відділення ОДПІ

Протягом року

1.12

Забезпечення повноти нарахування та сплати до державного бюджету збору за першу реєстрацію транспортного засобу

Відділ доходів і зборів з фізичних осіб,

відділення ОДПІ

Протягом року

1.13

Упередження безпідставного заявлення платниками податків – фізичними особами до відшкодування сум ПДВ, недопущення протермінованої заборгованості із відшкодування ПДВ

Відділ доходів і зборів з фізичних осіб,

відділення ОДПІ

Протягом року

1.14

Здійснення нарахування фізичним особам податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки

Відділ доходів і зборів з фізичних осіб,

відділення ОДПІ

Протягом року

1.15

Здійснення податкового контролю за установами та організаціями, які справляють державне мито

Відділ доходів і зборів з фізичних осіб

Протягом року

1.16

Аналіз динаміки реєстрації платників єдиного податку – фізичних осіб (у розрізі груп платників єдиного податку) та організація роботи щодо розширення кола платників єдиного податку

Відділ доходів і зборів з фізичних осіб,

відділення ОДПІ

Протягом року

1.17

Забезпечення проведення спільних дій з органами місцевого самоврядування щодо здійснення роботи з керівниками підприємств, установ, організацій (незалежно від форм власності), спрямованої на погашення заборгованості з виплати заробітної плати та підвищення рівня виплати заробітної плати, а також сплати належних сум податку на доходи фізичних осіб та єдиного внеску

Відділ доходів і зборів з фізичних осіб,

відділення ОДПІ

Протягом року

1.18

Організація роботи із декларування та забезпечення надходжень платежів за результатами декларування доходів, отриманих громадянами у 2014 році

Відділ доходів і зборів з фізичних осіб,

відділення ОДПІ


Протягом року

1.19

Здійснення заходів щодо залучення фізичних осіб, на яких Податковим кодексом України покладено обов’язок на подання річної податкової декларації про майновий стан і доходи, до декларування доходів, отриманих у 2014 році

Відділ доходів і зборів з фізичних осіб,

відділення ОДПІ


Протягом року

1.20

Єдиний внесок

1.20.1

Організація роботи щодо:

виконання встановлених показників надходження сум єдиного внеску;

аналізу погашення заборгованості платниками єдиного внеску;

Відділ доходів і зборів з фізичних осіб,

відділення ОДПІ

Протягом року

1.20.2

Забезпечення контролю за достовірністю звітних показників щодо сплати єдиного внеску з урахуванням змін у законодавстві у сфері загальнообов’язкового державного соціального страхування

Відділ доходів і зборів з фізичних осіб,

відділення ОДПІ

Протягом року

1.20.3

Організація роботи з питань реєстрації та обліку платників єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування

Сектор реєстрації платників та електронних сервісів,

відділення ОДПІ

Протягом року

1.20.4

Організація роботи з питань формування та ведення Державного реєстру фізичних осіб – платників податків та окремого реєстру осіб у Державному реєстрі фізичних осіб – платників податків, які через релігійні переконання відмовилися від реєстраційного номера облікової картки платника податків та обліковуються за прізвищем, ім’ям, по-батькові, серією та номером паспорта

Cектор реєстрації платників та електронних сервісів,

відділення ОДПІ

Протягом року

1.21

Організація роботи щодо виконання завдань з погашення податкового боргу:

своєчасне формування та вручення податкових вимог платникам податків;

виставлення інкасових доручень до установ банків на стягнення коштів з рахунків боржників в рахунок погашення податкового боргу;

вилучення готівки з кас боржників за рішеннями суду;

підготовка матеріалів для звернення до суду з адміністративними позовами відповідно до статті 95 Податкового кодексу України

Відділ погашення заборгованостей,

структурні підрозділи,

відділення ОДПІ

Протягом року

1.22

Забезпечити проведення роботи щодо:

опису майна у податкову заставу;виявлення безхазяйного майна, обліку та розпорядження ним

Відділ погашення заборгованостей

Протягом року

1.23

Проводити продаж майна платника податків, яке перебуває у податковій заставі відповідно до вимог ст.95 Податкового кодексу України, постанови Кабінету Міністрів України від 29.12.10 №1244 “Деякі питання реалізації статті 95 Податкового кодексу України” та наказу ДПА України від 12.03.11 №138 “Про затвердження Порядку проведення цільових аукціонів з продажу майна платника податків, яке перебуває у податковій заставі”


Відділ погашення заборгованостей

Протягом року

1.24

Провести інвентаризацію безхазяйного майна, що перебуває на обліку в ОДПІ

Відділ погашення заборгованостей

Протягом року

1.25

Забезпечення позитивної динаміки щодо скорочення податкового боргу шляхом застосування усього комплексу заходів погашення податкового боргу

Відділ погашення заборгованостей, структурні підрозділи, відділення ОДПІ

Протягом року

1.26

Вжиття заходів стягнення заборгованості до економічно-активних підприємств-боржників з метою виконання довдених завдань

Відділ погашення заборгованостей, структурні підрозділи, відділення ОДПІ

Протягом року

1.27

Погашення податкового боргу платників податків – фізичних осіб, який виник за:

результатами контрольно - перевірочної роботи;

самостійно визначеними податковими зобов’язаннями

Відділ доходів і зборів з фізичних осіб,

відділ погашення заборгованостей,

відділення ОДПІ

Протягом року

1.28

Взаємодія з місцевими органами Державної виконавчої служби з метою збільшення надходжень коштів до бюджету за судовими рішеннями щодо стягнення податкового боргу, прийнятими на користь органів ДФС області

Відділ погашення заборгованостей, відділення ОДПІ

Протягом року

1.29

Організувати роботу по стягненню до бюджетів та державних цільових фондів сум простроченої заборгованості СГ перед державою за кредитом (позикою), залученим під державну гарантію

Відділ погашення заборгованостей

Протягом року

1.30

Розгляд пропозицій платників податків щодо розстрочення (відстрочення) сплати грошових зобов’язань та податкового боргу, підготовка відповідних рішень згідно з вимогами чинного законодавства та здійснення контролю за виконанням умов договорів розстрочення (відстрочення)

Відділ погашення заборгованостей,

структурні підрозліли

Протягом року

1.31

Організація роботи з формування Єдиного реєстру СГ, які можуть здійснювати реалізацію безхазяйного майна та майна, що переходить у власність держави

Відділ погашення заборгованостей

Протягом року
Каталог: data -> material -> 000 -> 133
000 -> Рахунки державного та місцевого бюджетів для великих платників податків сдпі з овп у м. Луганську з 09. 02. 2015р
133 -> Рішення №75-4-7 Від 27 січня 2016 року с. Путрівка Про внесення змін до рішення від 23. 01. 2015 року №844
000 -> Рекомендована форма заяви
000 -> Закон україни про громадські об'єднання
000 -> Кодексу України та деяких законів України (щодо податкової реформи) Розділ VІ "Акцизний податок"
133 -> Додаток 1 до рішення Васильківської міської ради від 30. 01. 2015 року №05. 06 -72- VI про встановлення місцевих податків
133 -> Рішення 29 січня 2016 року №44-3/2015 Про встановлення ставок плати за землю на території Кодаківської сільськоїради Васильківського району Київськоїобласті
133 -> Рішення до органу державної фіскальної служби. Контроль за виконанням цього рішення покласти на головного бухгалтера Яхнівської сільської ради Т. О. Даниленко
133 -> Рішення №1178 57 6 Село Велика Бугаївка 21 січня 2015 року Про затвердження ставок земельного податку


Поділіться з Вашими друзьями:
  1   2   3


База даних захищена авторським правом ©res.in.ua 2019
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка