Н. С. Власенко 12 грудня 2013 р



Скачати 166.31 Kb.
Дата конвертації04.11.2016
Розмір166.31 Kb.




ЗАТВЕРДЖУЮ



Заступник Голови

Держстату України

Н.С. Власенко






12 грудня 2013 р.

РОЗ’ЯСНЕННЯ

від 12.12.2013 р. № 18.1-12/38

щодо заповнення форми державного статистичного спостереження

1-село «Соціально-економічна характеристика сільського населеного пункту станом на 1 січня 2014 року»


Загальні положення


Форма державного статистичного спостереження № 1-село “Соціально-економічна характеристика сільського населеного пункту станом на 1 cічня 2014 року” (далі – форма) містить інформацію щодо показників сільських, селищних, міських рад, на території яких розташовані сільські населені пункти.

Форма відображає показники окремо по кожному сільському населеному пункту (уключаючи і ті населені пункти, що не мають населення, але ще не зняті з адміністративно-територіального обліку), які розташовані на території сільських, селищних та міських рад.

Форма містить показники відповідно до типових форм первинної облікової документації для сільських, селищних та міських рад, що затверджені наказом Держкомстату України “Про затвердження типових форм первинної облікової документації для сільських, селищних та міських рад” від 11.10.2010 № 418, документів первинного земельного обліку та іншої наявної інформації.

Рядок 5 містить інформацію щодо площі сільського населеного пункту, визначеної для нього в порядку землеустрою.

Рядок 6 містить інформацію щодо площі (га, в цілих числах) господарської території (у сільрадах, до складу яких входить одне поселення - територія, яка є в її віданні; у сільрадах, до складу яких входить кілька поселень - господарська територія поділена між цими поселеннями на господарські території кожного з них), яка складається з площі сільського населеного пункту, площі сільськогосподарських угідь та площі, що зайнята лісами, лісосмугами, водоймищами, дорогами, ярами тощо, яка обслуговується чи повинна обслуговуватись його мешканцями. Запис "неможливо визначити" свідчить про неможливість виділення господарської території.

Рядок 7 містить інформацію про кількість рейсів всіх видів громадського транспорту (пасажирські та приміські поїзди, автобуси, маршрутні таксі, пароплави тощо) із зупинкою в сільському населеному пункті (уключаючи орендований і приватний, який відповідним чином зареєстрований і власник якого має ліцензію на виконання за розкладом регулярних рейсів) протягом тижня. Під одиницею рейсу мається на увазі рух транспортного засобу в прямому (одному) напрямку (наприклад, рейс автобуса "Київ-Васильків").

Рядки 8.1-8.4 містять дані про відстань (км, в цілих числах) від громадського центру сільського населеного пункту до: районного центру; населеного пункту, де розміщена сільська (селищна, міська) рада; дороги з твердим покриттям; найближчої зупинки громадського транспорту. Рядки 8.1-8.4 не містять даних, тобто «0», якщо в населеному пункті є місцева рада, дорога з твердим покриттям, зупинка громадського транспорту. Громадський центр сільського населеного пункту є його основним структурним елементом, до якого входять головні установи управління і культурно-побутового обслуговування, а також площа для проведення масових громадських заходів (Державні будівельні норми України. Містобудування. Планування і забудова міських і сільських поселень. ДБН 360-92. Держбуд України, 2002 рік).

Рядок 9.1 містить дані щодо вулиць із твердим покриттям, а саме таких, що мають його понад половину своєї протяжності. Цей рядок не містить даних щодо вулиць засипаних гравієм і щебенем та не враховує дороги на території виробничих об'єктів (елеватора, тваринницької ферми тощо).

Рядок 9.2 містить дані щодо освітлених вулиць, а саме таких, що обладнані діючою освітлювальною арматурою понад половину своєї протяжності та не враховує освітлення території виробничого об'єкта (елеватора, тваринницької ферми тощо).

Рядки 10-10.2 містять дані щодо протяжності вулиць у км з одним десятковим знаком.


Розділ «Населення і трудові ресурси»

Графи 4-6 за рядками 11-11.11 містять дані про чисельність членів домогосподарств із реєстрацією місця проживання на території населеного пункту станом на 01.01.2014.

Графи 4-6 за рядками 11-11.11 не містять даних щодо осіб, котрі наймають будинки для дач; власників дач (будинків), які постійно проживають у міських поселеннях, а дачі (будинки) розміщені на території сільського населеного пункту.

Дані рядка 11 за всіма графами дорівнюють сумі даних рядків 11.1-11.11 за всіма графами.

Рядки 14.2, 15.2, 17, 21.1 містять інформацію щодо осіб у віці 16-59 років.

Рядок 17 містить інформацію щодо осіб віком 16-59 років, відносно яких не вказано місце навчання або роботи у погосподарському обліку.

Рядок 19 містить інформацію щодо населення, яке було зайнято на підприємствах, в установах, організаціях або працювало самостійно чи за наймом у окремих осіб як у межах населеного пункту, так і за його межами (уключаючи роботу за кордоном). Цей рядок не включає осіб, які були зайняті тільки в особистому селянському (підсобному) господарстві.

Дані рядка 19 дорівнють сумі рядків 19.1 та 20.

Рядок 19.1 містить інформацію щодо зайнятого населення, яке має реєстрацію місця проживання на території населеного пункту та працює в межах населеного пункту.

Розподіл зайнятого населення за видами економічної діяльності (19.2-19.16) здійснюється на основі інформації про місце роботи (заняття), яка міститься у розділі І форми № 1 "Облікова картка об’єкта погосподарського обліку".

Рядок 19.5 «добувна промисловість і розроблення кар’єрів» включає дані щодо працюючих у добуванні мінералів, які зустрічаються в природі у вигляді твердих порід (вугілля та руди), у рідкому (нафта) та газоподібному стані (природний газ). Добування може здійснюватися різними методами, такими як підземне або відкрите розроблення родовищ, експлуатація свердловин, розробленням морського дна тощо. Також рядок 19.5 може містити дані щодо працюючих у добуванні металевих руд, інших мінералів і продукції кар'єрів.

Рядок 19.6 «переробна промисловість» містить дані щодо працюючих у таких видах діяльності: виробництво харчових продуктів, напоїв, тютюнових виробів; текстильне виробництво; виробництво одягу, шкіри, виробів зі шкіри та інших матеріалів; оброблення деревини та виготовлення виробів з деревини та корка, крім меблів; виготовлення виробів із соломки та рослинних матеріалів для плетіння; виробництво паперу та паперових виробів; поліграфічна діяльність, тиражування записаної інформації; виробництво коксу та продуктів нафтоперероблення; виробництво хімічних речовин і хімічної продукції; виробництво основних фармацевтичних продуктів і фармацевтичних препаратів; виробництво гумових і пластмасових виробів; виробництво іншої неметалевої мінеральної продукції; металургійне виробництво; виробництво готових металевих виробів, крім машин і устатковання; виробництво комп'ютерів, електронної та оптичної продукції, електричного устатковання; виробництво машин і устатковання; виробництво автотранспортних засобів, причепів і напівпричепів; виробництво інших транспортних засобів; виробництво меблів; виробництво іншої продукції; ремонт і монтаж машин і устатковання.

Рядок 19.7 «постачання електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря» містить дані щодо працюючих у виробництві, передачі та розподіленні електроенергії; газу; розподіленні газоподібного палива через місцеві (локальні) трубопроводи; постачанні пари, гарячої води та кондиційованого повітря.

Рядок 19.10 «тимчасове розміщування й організація харчування» містить дані щодо осіб, які працюють у готелях та інших засобах тимчасового розміщування (у тому числі сільський (зелений) туризм), ресторанах, кафе, вагончиках із продажу морозива, пересувних вагончиках із продажу їжі, готують їжу в торговельних наметах, постачають готові страви, обслуговують напоями.

Рядок 19.16 «інше» містить дані щодо населення, яке працює у таких видах діяльності: фінансова та страхова діяльність, операції з нерухомим майном, державне управління й оборона; обов’язкове соціальне страхування, інформація та телекомунікації; професійна, наукова та технічна діяльність; діяльність у сфері адміністративного та допоміжного обслуговування; надання інших видів послуг; діяльність домашніх господарств; діяльність екстериторіальних організацій та органів.

Рядки 19-19.16 також можуть містити дані про працюючих на підприємствах із сезонним характером виробництва (торфопідприємства, річковий флот) станом на 01.01.2014.

Рядок 20.1 містить дані про осіб, які були зайняті у міських поселеннях України (у містах та селищах міського типу), що знаходяться як у межах так і поза межами області.

Рядок 20.2 містить дані про осіб, які працювали на території України за межами області.

Рядок 22 містить дані про працівників соціальної сфери, які мають гарантоване право одержати свою земельну частку (пай) (Земельний Кодекс України від 25.10.2001 № 2768-III, Закон України "Про Основи законодавства України про охорону здоров'я" від 19.11.1992 № 2801-XII, Закон України "Про освіту" від 23.05.1991 № 1060-XII).

.

Розділ «Суб’єкти господарської діяльності»

Рядки 23-29 містять інформацію як про підприємства, організації, установи (юридичні особи), так і про виробничі (цехи, відділення, бюро, лабораторії тощо) та функціональні (управління, відділи, бюро, служби тощо) структурні підрозділи підприємств, організацій, установ, що здійснюють діяльність на території населеного пункту та функціонують як постійно, так і сезонно (крім існуючих, але не працюючих об’єктів).

Рядок 31 містить дані щодо кількості сільськогосподарських обслуговуючих кооперативів, які здійснюють діяльність на території населеного пункту. Під сільськогосподарськими обслуговуючими кооперативами маються на увазі сільськогосподарські кооперативи, що утворюються шляхом об'єднання фізичних та/або юридичних осіб - виробників сільськогосподарської продукції для організації обслуговування, спрямованого на зменшення витрат та/або збільшення доходів членів цього кооперативу під час провадження ними сільськогосподарської діяльності та на захист їхніх економічних інтересів. Під інформацією щодо участі у господарській діяльності сільськогосподарського обслуговуючого кооперативу може бути інформація про збут через такий кооператив сировини, продукції її переробки, закупівля засобів виробництва, користування технологічними послугами кооперативу в обсязі та порядку, передбачених його статутом та/або правилами внутрішньогосподарської діяльності.

Рядок 31.1 містить дані щодо кількості сільськогосподарських обслуговуючих кооперативів, які здійснюють переробку сільськогосподарської сировини, що виробляється членами таких кооперативів (виробництво хлібобулочних, макаронних виробів, овочевих, плодово-ягідних, м'ясних, молочних, рибних продуктів, виробів і напівфабрикатів з льону, луб'яних культур, лісо- і пиломатеріалів тощо).

Рядок 31.2 містить дані щодо кількості заготівельно-збутових сільськогосподарських обслуговуючих кооперативів, які здійснюють, зокрема, заготівлю, зберігання, передпродажну обробку та продаж продукції, виробленої членами таких кооперативів, надають їм маркетингові послуги.

Рядок 31.3 містить дані щодо кількості постачальницьких сільськогосподарських обслуговуючих кооперативів, які утворюються з метою закупівлі та постачання членам таких кооперативів засобів виробництва, матеріально-технічних ресурсів, необхідних для виробництва сільськогосподарської продукції та продуктів її переробки, виготовлення сировини, матеріалів та постачання їх членам кооперативу.

Рядок 31.4 містить дані щодо кількості багатофункціональних сільськогосподарських обслуговуючих кооперативів, які утворюються у разі поєднання кількох видів діяльності.

Рядок 31.5 містить дані щодо кількості сільськогосподарських обслуговуючих кооперативів, які надають своїм членам інші послуги, зокрема технологічні, транспортні, меліоративні, ремонтні, будівельні, з ветеринарного обслуговування тварин і племінної роботи, бухгалтерського обліку і аудиту, науково-консультаційного обслуговування.

Розділ «Соціальна сфера»

Рядок 57 дорівнює сумі даних рядків 58-60 за всіма графами.

Рядки 58-60 за графою 4 можуть містити відповідну інформацію при наявності в житловому будинку опалення незалежно від джерела теплопостачання (крім пічного опалення): теплогенеруючі станції чи установки, теплові електростанції, теплоелектроцентралі, районні та квартальні котельні, когенераційні установки, системи автономного теплопостачання, системи індивідуального (поквартирного) теплопостачання.

Рядок 61 містить дані про кількість гуртожитків, а також дитячих будинків, будинків-інтернатів для людей похилого віку та інвалідів (дорослих і дітей), інтернатів при школах, шкіл-інтернатів.

У рядку 62.2 наводяться пустуючі житлові будинки, що не мають власників або власники ними не користуються.

Сума даних за рядками 63.1-63.4 та 64.1-64.6 дорівнює даним рядка 57 за графою 1.

У рядках 65.1-65.11 обводяться одна або декілька цифр згідно з обраною відповіддю.

Номери рядків 66.1-66.3 (один чи декілька) можуть бути обведені у відповідності до засобу водопостачання.


Розділ «Наявність об’єктів соціальної інфраструктури»
Рядки 67-82 за графою 1 містять дані про кількість усіх об’єктів соціальної інфраструктури, що знаходяться на території населеного пункту.

Рядки 67-82 за графою 2 містять дані про кількість тих об’єктів соціальної інфраструктури, які працювали за призначенням протягом року не менше 6 місяців (крім лікарень). Не зважаючи на кількість на території сільського населеного пункту приміщень того чи іншого об’єкту соціальної інфраструктури (наприклад, лікарня), інформація про такі приміщення може уважатись одним об’єктом.

Рядки 67-82 не містять інформації щодо підприємств сфери обслуговування (магазин, бібліотека, відділення зв'язку та інші), що знаходяться на території підприємства, лікарні, будинку відпочинку і при цьому обслуговують лише своїх працівників, хворих, відпочиваючих. Коли ж, наприклад, їдальня обслуговує працівників молокозаводу і одночасно (або в певний час) відчинена для населення, то такий населений пункт може уважатись забезпеченим цим видом обслуговування.

Графи 2-7 за рядками 67-82 містять інформацію про установу охарактеризовану за спорудою, де проводиться основна робота.

Сума даних у графах 4 та 5 за рядками 67-82 дорівнює графі 1 за рядками 67-82.

Графи 6 та 7 за рядками 67-82 містять інформацію з акту, складеного в установленому порядку, або іншого документу про технічний стан будівлі.

Пришкільні об'єкти (спортмайданчик, кіноустановка, бібліотека) як самостійні не враховуються.

Дитячий дошкільний навчальний заклад, у якому організовано навчання першокласників, ураховується як дитячий навчальний дошкільний заклад за рядком 67. Школа для дітей з недоліками фізичного та розумового розвитку враховується за рядком 68 (у такому разі рядок 68 > суми рядків 68.1-68.3).

Загальноосвітні навчальні заклади нового типу, а саме: гімназії, ліцеї, колегіуми наводяться у рядку 69. Аптеки й аптечні кіоски, а також автозаправки й автомагазини відносяться до торговельних закладів - рядок 75.

Графа 8 за рядками 67-82 містить дані про відстань (км, у цілих числах) до найближчого населеного пункту, в якому розташована установа, відсутня в обстежуваному селі.

Відповідь "так" чи "ні" може бути обведено у графі 9 за рядками 67-82 якщо в населеному пункті здійснюється виїзне обслуговування, незалежно від наявності в селі стаціонарної установи (крім випадків разового виїзду спеціаліста (наприклад, консультація хворого хірургом).

Рядок 84.1 містить інформацію про кількість поверхневих водоймищ (річок, озер тощо), в які суб’єктами господарської діяльності скидалися (на постійній основі, періодично, або навіть разово) забруднені стічні води внаслідок здійснення своєї діяльності.

Рядок 84.2 містить інформація про кількість несанкціонованих та неконтрольованих звалищ промислових, побутових та інших відходів.

Рядок 84.4 містить інформацію про кількість спеціально призначених для цього складів – базисних та витратних. До базисних складів відносяться прирейкові, пришосейні, районні, міжгосподарчі склади. До витратних – склади господарств, тваринницьких і птахівницьких комплексів, а також інших організацій.





Директор департаменту

статистики послуг



І.В.Калачова

Каталог: public -> uploads -> blanks
public -> Сума штрафу за неправомірне застосування платником податку податкової соціальної пільги не відображається у податковому розрахунку за ф. 1ДФ
public -> Моніторинг релігійної свободи в Україні: особливий огляд на майнові питання
blanks -> Положення > Звіт про контрольовані операції (далі Звіт) складається платниками податків, обсяг контрольованих операцій яких з одним контрагентом перевищує 5 млн гривень
blanks -> Методичні рекомендації із застосування регістрів бухгалтерського обліку малими підприємствами І. Загальні положення
blanks -> Книга обліку розрахункових операцій № Зареєстрована
blanks -> Затверджено постановою Кабінету Міністрів України від 16 грудня 2015 р. №1060


Поділіться з Вашими друзьями:


База даних захищена авторським правом ©res.in.ua 2019
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка